Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Цивільне право та процес"

  1)    СТЕФАНЧУК Р.О. Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права
  2)    БІЛОУСОВ Ю.В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління
  3)    ЧУДИК-БГЛОУСОВА Н.І. Судовий порядок захисту прав військовослужбовців при притягненні їх до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі
  4)    Нижний С.В. До питання про правову природу застави
  5)    Дякович М.М. Застава товарів в обороті або переробці
  6)    Туйськ І.І. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
  7)    Якубівський І.Є. Окремі питання здійснення фінансового лізингу банками
  8)    Григоровська-Якубівська Л.В. Процедура передачі векселя при його оплаті
  9)    Безклубий І.А. Окремі аспекти правового регулювання вексельного кредиту
  10)    Лепех С.М. Уступка вимоги і перевід боргу в кредитних зобов
  11)    Кот О.О. Договір факторингу як механізм уступки прав вимоги кредитора
  12)    Близнюк О.С. Правова природа договору банківського рахунку
  13)    Тульчевська Н.В. Внесення змін до договору депозитного рахунку
  14)    Ченцов В.Г. Договір як підстава виникнення правовідносин в сфері надання санаторно-курортних послуг
  15)    Беляева А.П. Свобода укладення зовнішньоекономічного контракту за законодавством україни
  16)    Чабан О.М. Договори (контракти) про виробничу кооперацію
  17)    Ігнатенко В.М. Місце і структура інституту позадоговірних зобов
  18)    Єрьоменко Г.В. Порівняльна характеристика деліктів з інститутом набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (безпідставне збагачення) та іншими зобов
  19)    Фролов М.О. Ідентифікація джерел підвищеної небезпеки: деякі аспекти міждисциплінарної деліктології
  20)    Берестова І.Е. Суб
  21)    Рабовська С.Я. Деякі питання регулювання спадкових відносин
  22)    Заіка Ю.О. Законодавчі проблеми спадкового права
  23)    Михайлів М.О. Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги
  24)    Білоусов Ю.В. Розвиток процесуального законодавства україни стосовно захисту прав громадян у публічній сфері
  25)    Притика Ю.Д. Правові засади формування і функціонування третейських судів в україні
  26)    Підлубна О.В. Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення
  27)    Петренко О.Б. Специфіка правовідносин, що виникають в сфері захисту суб
  28)    Дрейзіна Д.В. Деякі питання участі адвоката у цивільному процесі
  29)    Пунда О.О. Документи - джерело доказів у сучасному цивільному процесуальному законодавстві україни
  30)    Чабан С.С. Поняття та завдання виконавчого провадження
  31)    Хотинська О.З. Деякі проблеми виконавчого провадження
  32)    Цікало В.І. Сфера застосування давності примусового виконання добровільно невиконаного обов
  33)    Богатир В.В. Можливість перевірки іноземного права в міжнародному комерційному арбітражі
  34)    Андрушко А.В. До питання про загальні засади цивільного судочинства
  35)    Чудик-Білоусова Н.І. До питання визначення об'єкта військового майнового правопорушення
  36)    Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Шемонасв В.Ю. Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин
  37)    Чудик-Білоусова Н.І. Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців
  38)    Сидоров І.Ф. Правове регулювання пред'явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов'язань
  39)    Герц А.А. Розвиток інституту іпотеки підприємства
  40)    Ватрас В.А. Суб'єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя
  41)    Кучеренко І.М. Деякі питання створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
  42)    Стефанчук Р.О. До питання про право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб
  43)    Русу С.Д. Рецепція деліктних зобов'язань римського права в новому Цивільному кодексі України
  44)    Пунда О.О. Компенсація моральної шкоди—спосіб захисту прав учасників сімейних відносин
  45)    Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством
  46)    Бондаренко Н Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов'язкова процесуальна стадія
  47)    Стефанчук Р.О., Зелінський А.М. Право на здоров'я як особисте немайнове право фізичних осіб
  48)    Білоусов Ю.В., Нагнибіда В.І. Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі
  49)    Русу С.Д., Стефанчук М.О. Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у Цивільному кодексі України
  50)    Пунда О.О. Право на життя
  51)    Ватрас В.А. До питання про поняття суб'єкта сімейних правовідносин
  52)    Андрійцьо В.Д. Примусове виконання обов'язку в натурі в зобов'язаннях з виконання робіт та надання послуг
  53)    Кашковський К.В. Щодо правової природи поняття про розрахунки за зобов'язаннями шляхом зарахування взаємних грошових вимог
  54)    Чорна Ж.Л. Право неповнолітніх на житло
  55)    Трач О.М. Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти
  56)    Стефанчук Р.О. Право на психічне здоров'я та юридичні гарантії його реалізації і захисту
  57)    Пунда О.О. Поняття та зміст права на здоров'я
  58)    Русу С.Д. Поняття зобов'язань із відшкодування шкоди
  59)    Канзафарова І. С. До проблеми цивільно-правової відповідальності без вини
  60)    Борщевський І. В. Правове регулювання договорів оренди єдиного майнового комплексу (підприємства)
  61)    Чорна Ж.Л. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми
  62)    Бикова О.Ю. Умови, які перешкоджають укладенню шлюбу
  63)    Ватрас В. А. Про сутність сімейних правовідносин
  64)    Штефан А.С.Докази і доказування у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації
  65)    Бондаренко Н.Л. Процесуальна мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду
  66)    Трач О.М. Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції
  67)    Петренко О. Б. Цивільно-правові способи захисту прав на знаки для товарів та послуг
  68)    Винар Л. В. Правоздатність юридичних осіб, заснованих державою
  69)    Хуторян Н.М. Нове в правовому регулюванні договору найму (оренди) за Цивільним кодексом України
  70)    Стефанчук Р.О. Поняття, система, особливості здійснення і захисту репродуктивних прав фізичної особи
  71)    Заіка Ю.О. Форма заповіту як умова його дійсності
  72)    Русу С.Д., Ватрас В.А. Рецепція положень про суб'єктів римського приватного права у сімейне законодавство України
  73)    Боднар Т.В. Особливості правового регулювання виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)
  74)    Шемонаєв В.Ю. Походження та розвиток ідеї правового регулювання загальної аварії
  75)    Паладій М.В. Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні
  76)    Примак В.Д. Деліктоздатність як елемент змісту цивільної правосуб'єктності юридичної особи
  77)    Петренко О.Б. Виключення з патентної монополії та межі захисту патентних прав
  78)    Іванов С.О. Правовий режим майна, закріпленого за військовими частинами
  79)    Сібільов М. М. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору та базові моделі регулювання договірних відносин за чинним Цивільним кодексом України
  80)    Бошицький Ю. Л. Деякі питання щодо вдосконалення правової охорони наукового відкриття в Україні
  81)    Мусієнко В. В. Актуальні проблеми регулювання правовідносин в сфері морських перевезень
  82)    Явор О. А. До проблеми особистих немайнових прав дитини
  83)    Домбровський С. Ф. Історико-правові аспекти організації юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств у Хмельницькій області
  84)    Герц А. А. Майновий комплекс як об'єкт іпотеки
  85)    Нагнибіда В. І. Деякі проблеми становлення та еволюції системи прав на чужі речі
  86)    Блащук А. М. Поняття та правова природа припинення цивільно-правового зобов'язання
  87)    Ващинець І. І. Деякі питання визначення правового статусу творів мультимедіа
  88)    Гелецька І. О. Правова природа довіреності як форми уповноваження при договірному представництві
  89)    Ландо Д. Д. Ответственность за нарушение денежного обязательства: сравнительно-правовой анализ
  90)    КУЗНЄЦОВА Н.С. Проблема відповідності цивільного законодавства України стандартам європейського права
  91)    ДЗЕРА О.В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності
  92)    СТЕФАНЧУК Р.О. Право на ім'я
  93)    БІЛОУСОВ Ю.В. Судова юрисдикція у справах, що випливають із оскарження дій та рішень органів дізнання та досудового слідства
  94)    РУСУ С.Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов'язання до стандартів Європейського Союзу
  95)    ШЕМОНАЄВ В.Ю. Правові аспекти складання та виконання загальноаварійної диспаші в Україні в сучасних умовах
  96)    БУЛЕЦА С.Б. Формування концепції права на життя та здоров'я за цивільним законодавством держав східноєвропейської традиції права
  97)    ВАТРАС В.А. Генеза поняття "Суб'єкти сімейних правовідносин"
  98)    НИЖНИЙ С.В. Застава майнових прав, що виникають з орендних правовідносин
  99)    ОСТАПЕНКО О.О. Право акціонерів на оскарження рішень загальних зборів акціонерів до суду
  100)    СТЕФАНЧУК М.О. Проблеми юридичної техніки статті 13 Цивільного кодексу України
  101)    ШЕВЧЕНКО Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України
  102)    КУЧЕРЕНКО І.М. Місце споживчих товариств у системі непідприємницьких кооперативів
  103)    СТЕФАНЧУК Р.О. Система особистих немайнових прав у сфері авторства
  104)    БІЛОУСОВ Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя
  105)    ДРІШЛЮК А.І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України
  106)    КАПІЦА Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу
  107)    ШЕМОНАЄВ В.Ю. Загальна аварія в контексті теорії цивільного правовідношення
  108)    БОНДАРЕНКО Н.Л. До питання про виникнення і розвиток інституту апеляції в зарубіжних країнах
  109)    ІВАНОВ С.О. До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права
  110)    КІСЕЛЬ В.И. Статус військових частин збройних сил України як суб'єктів цивільних правовідносин
  111)    ВАСИЛЬЄВА Ж.В. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі
  112)    ГЛУЩЕНКО І.В. Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми
  113)    ГОНЧАРЕНКО В.О. Система договорів римського права та деякі питання її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України
  114)    КУЛІНІЧ О.О. Інформація як об'єкт цивільних прав
  115)    ЖЕКОВ В.І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним
  116)    КУТАТЕЛАДЗЕ О.Д. До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов'язків
  117)    САПРИКІНА І.В. Поняття захисту честі, гідності, ділової репутації у сучасному цивільному праві
  118)    САБЛУК С.А. Окремі аспекти правового статусу дитини
  119)    ШЕВЧЕНКО Я.М. Проблемы и перспективы развития гражданского права в соответствии с новым Гражданским кодексом Украины
  120)    ДОВГЕРТ А.С. Система приватного права України між минулим та майбутнім
  121)    СТЕФАНЧУК Р.О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини
  122)    КАПІЦА Ю.М., ВОРОБЙОВ В.П. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі
  123)    БІЛОУСОВ Ю.В., ПОЛІЩУК О.Ю. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг)
  124)    ДРІШЛЮК А.І. До проблеми визначення агентського договору в сучасному цивільному та господарському законодавстві України
  125)    ЛУЦЬ А.В. Тіньові угоди: поняття, ознаки, види
  126)    ЛІЧМАН Л.Г. Поняття та зміст права на житло
  127)    АРХИПОВА М.І. Проблеми адаптації законодавства України щодо географічних зазначень відповідно до Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТКІР5)
  128)    ВАТРАС В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності
  129)    ДЕМ'ЯНОВА О.В. Заява про апеляційне оскарження: окремі питання правового регулювання
  130)    НАГНИБІДА В.І. Окремі аспекти загальної теорії речового права
  131)    ПРИСЯЖНЮК М.П. Місце конкурсу у приватизаційному процесі
  132)    ГРУЩИНСЬКА Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс
  133)    ЗЕЛІСКО А.В. Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств
  134)    КУЛІНІЧ О.О. Щодо співвідношення права інтелектуальної власності на інформацію і права на інформацію як особистого немайнового права
  135)    ПІСКУН Т.О. Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи
  136)    РОГОЖА К.М. Фідуція в цивільних правовідносинах римського права і дореволюційної Росії
  137)    КОНДРАТЬЄВ Р.І., ЧУДИК-БІЛОУСОВА Н.І. Правове регулювання порядку відшкодування шкоди, завданої військовому майну
  138)    ЯРКОВ В.В. Развитие гражданского исполнительного права России: краткий очерк
  139)    СПАСИБО-ФАТЄЄВА І.В., СПАСИБО В.В. Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств)
  140)    ВАСИЛЬЄВА В.А. Істотні умови посередницького договору
  141)    ШЕМОНАЄВ В.Ю. Загальна аварія в системі цивільних правовідносин
  142)    ПУНДА О.О. Правове регулювання у сфері нетрадиційної медицини
  143)    ФЕДИК С.Є. Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах
  144)    БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Н.Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України
  145)    СЛОМА В.М. Розвиток інституту забезпечення зобов’язань у цивільному законодавстві
  146)    ДЕРКАЧЕНКО Ю.В. Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання
  147)    СНІДЕВИЧ О.С. Зміна позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
  148)    ЛОЗОВА Г.О. Законодавче визначення сім’ї та шлюбу
  149)    ПІСКУН Т.О. Застосування торговельних звичаїв для регулювання договору купівлі-продажу: порівняльний аналіз міжнародних актів
  150)    ЄСІПОВА Л.О. Гарантія та її види за цивільним законодавством України
  151)    ЖИЛІНКОВА О.В. Поняття музичного твору як об’єкта авторського права
  152)    ЯРКОВ В.В. Основные мировые системы принудительного исполнения
  153)    КУЧЕРЕНКО І.М. До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві
  154)    СТЕФАНЧУК Р.О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення
  155)    СУРЖЕНКО О.А. Юридична природа права інтелектуальної власності
  156)    БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Н.Л. Дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції
  157)    НАГНИБІДА В.І. Поняття та система прав користування чужими речами за законодавством Німеччини
  158)    КРИВЕНКО Ю.В. Щодо співвідношення понять “церква” та “релігійна організація”
  159)    ВОДОП’ЯН Т.В. Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві
  160)    ЗЕЛІНСЬКИЙ А.М. До питання про поняття “пацієнт”
  161)    ШАМА Н.П. Правова природа спадкового договору
  162)    АРТЮХОВА О.А. Деякі проблеми визнання нежитлового приміщення об’єктом права власності
  163)    ДРІШЛЮК В.І. Щодо поєднання публічного та приватного в договірному праві України (на прикладі публічного договору)
  164)    ЖИЛІНКОВА І. В. Деякі проблеми застосування норм Сімейного кодексу України в судовій практиці
  165)    СПАСИБО-ФАТЕЄЄВА І. В., УС М. В. Взаємодія цивільного законодавства з іншими галузями законодавства: проблеми і перспективи
  166)    СТЕФАНЧУК Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб
  167)    РАССКАЗОВА Н. Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств
  168)    ТАРАНОВА Т. С. К вопросу о принципах доказывания в гражданском судопроизводстве (на примере Республики Беларусь)
  169)    КІЗЛОВА О. С. Іпотека морських суден
  170)    БОНДАРЄВА М. В. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування
  171)    КРАСИЛЬНИКОВА О. С. Суброгація у цивільному праві України
  172)    РОМАНОВСКАЯ О. В. Контроль за нотариальной деятельностью в России, странах СНГ и Балтии
  173)    САЛЕЙ Е. А. Правоспособность коммерческих юридических лиц по законодательству Республики Беларусь
  174)    СТЕФАНЧУК М. О. Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
  175)    ЯКУБІВСЬКИЙ І. Є. Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу)
  176)    ЯСИНОК М. М. Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку
  177)    НИЖНИЙ С. В. Правове регулювання застави корпоративних прав
  178)    РАТУШНА Б. П. Обставини, що не потребують доказування у цивільному процесі України
  179)    ЧЕРЕВКО П. П. Правове регулювання створення житлово-будівельних кооперативів в Україні
  180)    АНДРОНОВ І. В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України
  181)    АНТИПОВА О. М. Право акционера на информацию
  182)    ВІТКА Ю. В. Цивільно-правова характеристика договору про управління активами недержавних пенсійних фондів
  183)    ГУЛИК А. Г. Поняття та види цивільно-правових способів захисту прав акціонерів
  184)    ДЕРКАЧЕНКО Ю. В. Національне законодавство Англії у сфері міжнародного усиновлення
  185)    ПАНЧЕНКО С. В. Питання визначення права, що підлягає застосуванню до прав та обов’язків сторін зовнішньоекономічних договорів
  186)    ПЕТРЕНКО О. Б. Загальна характеристика правовідносин захисту прав на об’єкти промислової власності
  187)    АРТЮХОВА О. А. Право забудовника на укладення договорів із учасниками будівництва
  188)    КАРНАУХ Т. М. Підстави виникнення права притримання
  189)    САБЛУК С. А. Історичні передумови формування правового статусу дитини в Україні
  190)    СТЕПАНОВ С. А. Парадокс недвижимых вещей: постановка проблемы
  191)    КОНДРАТЬЄВ Р. І., СТЕФАНЧУК Р. О. Перші кроки на шляху створення пан’європейської кодифікації приватного права
  192)    СТЕФАНЧУК Р. О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення
  193)    БІЛОУСОВ Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України
  194)    ГРИНЬКО С. Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права
  195)    ПАВЛОВ А. А. О прощении долга как способе прекращения гражданско-правовых обязательств
  196)    ЮДИН А. В. Категория «добросовестность» в гражданском процессуальном праве
  197)    ДРІШЛЮК В. І. До питання про ознаки публічного договору
  198)    БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Н. Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні
  199)    ПОЛІЩУК О. Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит
  200)    ДЕМЧУК А. М. Зберігання на товарному складі зі знеособленням
  201)    КОШИЛЬ Ю. В. Роль каузи у тлумаченні договору
  202)    КУЖКО О. С. Особливості послуг, що надаються за договором транспортного експедирування
  203)    ЛУКАСЕВИЧ-КРУТНИК І. С. Юридична природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт
  204)    ЛУЦИК М. Л. Права сторін договору транспортного експедирування
  205)    СУЛЕЙМЕНОВ М. К. (Алматы, Республика Казахстан) Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в Казахстане
  206)    ШЕВЧЕНКО Я. М. (Київ, Хмельницький) Кризовий стан у цивільному законодавстві: шляхи еволюції в напрямку подолання кодифікаційних протиріч
  207)    ДОВГЕРТ А. С. (Київ) Дія принципу верховенства права у сфері приватного права
  208)    МАЙДАНИК Р. А. (Київ) Спадковий договір у цивільному праві України
  209)    СТЕПАНОВ С. А. (Екатеринбург, Российская Федерация) О традициях и нетрадициях русского гражданского права
  210)    БОДНАР Т. В. (Київ) Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов’язаннях
  211)    ЖИЛІНКОВА І. В. (Харків) Проблема визначення поняття “сім’я” за Сімейним кодексом України
  212)    КОНДРАТЬЄВ Р. І., СТЕФАНЧУК М. О. (Хмельницький) Дискусійні питання щодо системи загальних принципів здійснення суб’єктивних цивільних прав
  213)    КУЧЕРЕНКО І. М. (Київ) Організаційно-правові форми юридичних осіб публічного права
  214)    СПАСИБО-ФАТЄЄВА І. В. (Харків) Проблеми права власності профспілок
  215)    ШЕВЧЕНКО Г. Н. (Владивосток, Российская Федерация) Начало презентации как признак ценных бумаг
  216)    ШИШКА Р. Б. (Харків) Засади посилення охорони прав споживачів
  217)    СТЕФАНЧУК Р. О. (Хмельницький) Особиста свобода та право на свободу: цивільно-правові аспекти
  218)    ТАРАНОВА Т. С. (Минск, Республика Беларусь) Доказательственное право как элемент системы права
  219)    ГРИНЬКО С. Д. (Хмельницький) Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України
  220)    ЧОРНА Ж. Л. (Хмельницький) Надання фізичній особі повної цивільної дієздатності
  221)    ДЕМИЧЕВ А. А. (Нижний Новгород, Российская Федерация), ИСАЕНКОВА О. В. (Саратов, Российская Федерация) Смерть как юридический факт в гражданском процессе
  222)    КУЧЕРЕНКО І. М. (Київ) Право на управління майном співвласників багатоквартирного будинку
  223)    СТЕФАНЧУК Р. О. (Хмельницький) До питання розуміння гідності фізичної особи та її правового режиму в контексті вітчизняних та європейських традицій права
  224)    БЕЛОУСОВ Ю. В. (Хмельницкий), ЮДИН А. В. (Самара, Российская Федерация) Вопросы правового положения субъектов гражданского процесса по новому Гражданскому процессуальному кодексу Украины
  225)    БІЛОУСОВ Ю. В., РИБЧАК М. Б. (Хмельницький) Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі
  226)    ГЕРЦ А. А. (Хмельницький) Підстави виникнення правовідносин з іпотеки майнового комплексу
  227)    ЗАГАЙНОВА С. К. (Екатеринбург, Российская Федерация) Современные проблемы определения правовой природы судебных актов в гражданском и арбитражном процессах
  228)    ЗІЛКОВСЬКА Л. М. (Одеса) Правове регулювання влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
  229)    СТЕФАНЧУК М. О. (Хмельницький) Окремі питання здійснення і захисту суб’єктивних цивільних прав у корпоративних правовідносинах
  230)    ЧОРНА Ж. Л. (Хмельницький) Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин
  231)    СЕНИК С. В. (Львів) Укладення договору субпідряду у капітальному будівництві
  232)    ВАТРАС В. А. (Хмельницький) Про правосуб’єктність сім’ї
  233)    ТРАЧ О. М. (Хмельницький) Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження
  234)    ІВАНОВ С. О. (Хмельницький) До питання про цивільно-правовий статус Міністерства оборони України
  235)    НІГРЕЄВА О. О. (Одеса) Деякі питання реєстрації договору іпотеки морського судна в Україні
  236)    ТЕРАЗ Р. І. (Тернопіль) Становлення та тенденції розвитку правового регулювання відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт (послуг)
  237)    ФІЛІП’ЄВ А. О. (Остріг) Приватне право невизнаних держав та практика правозастосування
  238)    МОРОЗОВА С. Є. (Київ) Окремі питання призначення опікуна та піклувальника за заповітом
  239)    ІВАЧЕВСЬКА Г. В. (Хмельницький) Проблеми встановлення критеріїв смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права
  240)    ЛОПУШАНСЬКИЙ Т. В. (Львів) Поняття та ознаки франчайзингу в країнах Європейського Союзу та в Україні
  241)    ПОДКОЛЗІН І. В. (Київ) Реалізація принципу повного відшкодування збитків у Цивільному кодексі України
  242)    РИМ Т. Я. (Львів) Питання уніфікації понятійного апарату щодо упущеної вигоди
  243)    ТАШ’ЯН Р. І. (Харків) Класифікація односторонніх правочинів
  244)    ШАМА Н. П. (Львів) Підстави розірвання спадкового договору
  245)    МІРЗОЯН А. А. (Київ) Деякі питання систематизації договорів про надання послуг
  246)    Бориславська М. В. [Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року] {Legal Regulation of the Relations on Relationship on the Ukrainian Lands till 1917} 6-18
  247)    Гринько С. Д., Гринько Р. В. [Заходи оперативного впливу, пов’язані з виконанням зобов’язання за рахунок боржника] {The Measures of an Operational Impact Connected with Execution of the Obligation at the Expense of the Debtor} 45-55
  248)    Мічурін Є. О. [Ускладнення здійснення права власності] {The Complication of the Exercise of the Right of Property} 56-63
  249)    Білоусов Ю. В. [Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні]{The Concept, Purpose and Classification of the Terms in the Enforcement Proceedings} 64-79
  250)    Ізарова І. О. [Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу] {Reform of EU-wide Procedure and its Importance for the Further Development of the European Civil Procedure} 80-89
  251)    Самбір О. Є. [Поняття суброгації в цивільному праві України] {Concept of the Subrogation of Civil Law of Ukraine} 90-100
  252)    Таш’ян Р. І. [Механізм цивільно-правового регулювання транспортних відносин] {The Mechanism of Civil-Legal Regulation of Transport Relations} 101-109
  253)    Чорна Ж. Л. [Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності] {Settlement of a Deal by a Very Young Person Outside her Civil Capability as Basis for its Insignificance} 110-117
  254)    Лесько Ю. В. [Страхування цивільно-правової відповідальності в зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів] {Insurance of Civil Responsibility in Obligations for Indemnification, Caused as a Result of Interactio
  255)    Панченко С. С. [Невизначений строк дії договору та його вплив на цивільно-правові зобов’язання] {Uncertain Period of Contract Validity and its Influence on Civil Obligations} 130-140
  256)    Ватрас В. А. [Кодифікація новітнього сімейного законодавства: історія та сучасний стан] {Codification of Modern Family Law: History and Current Status} 35-47
  257)    Білоусов Ю. В. [Стратегія модернізації процесуального законодавства України] {The Strategy of Modernizing Procedural Legislation of Ukraine} 48-57
  258)    Вартанян А. М. [Гражданско-правовое регулирование реорганизации юридического лица в Республике Беларусь и Украине] {Civil-Law Regulation of Reorganization of the Legal Entity in the Republic of Belarus and Ukraine} 58-68
  259)    Логвінова М. В. [Вимоги щодо осіб, які можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу] {Requirements for Persons who can be Foster Parents: Questions to the Legislative Approach} 59-78
  260)    Самбір О. Є. [Підстава та умови суброгації в цивільному праві України] {The Basis and Conditions of the Subrogation in Civil Law of Ukraine} 79-88
  261)    Кулініч О. О. [Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага] {Concept and Features of Image of a Natural Person as Non-Material Welfare} 89-96
  262)    Лесько Ю. В. [Особливості вини у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів] {Features of Fault in Liabilities on Indemnification, Caused as a Result of Interaction of Vehicles} 97-111
  263)    Супрун Т. С. [Визнання та оспорювання материнства] {Recognition and Challenging Maternity} 112-121
  264)    Посикалюк О. О. [Захист права працівника на приватність в практиці Європейського Суду з прав людини] {Defence of an Employee’s Right to Privacy under the Jurisprudence of European Court of Human Rights} 112-124
  265)    Нагорна В. В. [Правосуб’єктність дітей з особливими потребами за законодавством України] {Legal Personality of Children with Special Needs in the National Law of Ukraine} 265-274
  266)    Шумило М. М. [Динамічні та статичні соціальні права у контексті зміни парадигми соціального захисту в Україні] {Dynamic and Static Social Rights in the Context of Social Protection Paradigm Shift in Ukraine} 291-300
  267)    Весна Н. О. Зміна та розірвання договору в контексті правомочностей співвласника майна] {Change and Termination of the Contract in the Context of the Powers of the Co-Owner of the Property} 377-383
  268)    Артем’єва Н. П. [Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України] {Constitutional Basic Principles of the Right to Legal Aid within a Context of the Civil Process of Ukraine} 17-24
  269)    Місяць А. П. [Особливості відчуження предмета іпотеки] {Special Aspects of Divesting a Mortgaged Property} 31-37
  270)    Сердечна І. Л. [Сімейні права та обов’язки фактичного вихователя та дитини] {Rights and Duties of an Actual Tutor and a Child} 38-44
  271)    Панченко С. С. [Одностороння відмова від договору як підстава припинення строку його дії] {Unilateral Refusal of the Contract as Basis of the Termination of Period of Validity of the Contract} 45-55
  272)    Назаренко Є. В. [Захист прав та інтересів сторін договору перевезення автомобільним транспортом] {Order of Protection of Rights and Interests of Parties of Agreement of Motor Transportation} 56-65
  273)    Осипова І. І. [Підстави звільнення від доказування за законодавством зарубіжних країн] {Grounds for Exemption of Proof under the Laws of Foreign Countries} 66-73
  274)    Мічурін Є. О. Методологія цивільного права: системно-структурний метод
  275)    Савич С. С. Суб’єктний склад та особливості використання торговельної марки за законодавством України та Польщі
  276)    Трач О. М. Здійснення особами, які беруть участь у справі, цивільних процесуальних прав у касаційному провадженні
  277)    Чорна Ж. Л. Окремі питання участі малолітніх і неповнолітніх осіб у майнових відносинах за цивільним законодавством України
  278)    Бориславська М. В. Щодо поняття родства в сімейному праві 26-44
  279)    Сидоренко Д. І. Підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством, що діяло на українських землях у Х–ХХІ ст.ст. 45-56
  280)    Главацький Т. Я. Цивільно-правовий статус кооперативних банків в Україні 57-65
  281)    Костяшкін І. О. Причинно-наслідковий зв’язок між шкодою та діяльністю особи, пов’язаною із транспортним засобом, як умова виникнення зобов’язань 44-58
  282)    Вартанян А. М. Сравнительно-правовой анализ института финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в Республике Беларусь и Украине 59-68
  283)    Нагнибіда В. І. Визначення здатності учасників міжнародних комерційних відносин до укладення арбітражної угоди 69-80
  284)    Бортник О. Ю. Предмет доказування у справах про визнання права власності на безхазяйне нерухоме майно 81-94
  285)    Романюк У. В. Правова природа та зміст договору про патронат 95-110
  286)    Кочин В. В. Поняття та ознаки ендавменту 34-43
  287)    Білоусов Ю. В. Гарантії майнових інтересів держави під час виконання судових рішень: міжнародний та національний аспекти 44-61
  288)    Бондаренко-Зелінська Н. Л. Врегулювання спору за участю судді: проблеми та перспективи застосування 62-70
  289)    Весна Н. О. Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку 71-80
  290)    Анікіна Г. В. Правове регулювання посмертного донорства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 81-92
  291)    Гарієвська М. Б. Забезпечення майнових інтересів учасників справи в цивільному процесі: порівняльно-правовий аспект 93-101
  292)    Самбір О. Є., Бориславська М. В. Розмежування форвардного контракту та договору купівлі-продажу 102-116
  293)    Сердечна І. Л. Самозахист особистих немайнових прав інших членів сім’ї та родичів 117-127
  294)    Завадська Н. В. Принцип повного відшкодування шкоди при визначенні обсягу цивільно-правової відповідальності за вчинення терористичного акту 128-138
  295)    Бичковська М. Є. Правова охорона незареєстрованих дизайнів у сфері моди за законодавством Китайської Народної Республіки 139-147
  296)    Сидоренко Д. І. Загальні юридичні наслідки недійсності шлюбу за сімейним законодавством України 148-157   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.