Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Життя не навчить, якщо немає бажання порозумнішати (Б. Шоу) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
  Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
  Загальна інформація
       Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова є структурним підрозділом Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який створено з метою забезпечення системного моніторингу та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до цінностей Європейського простору вищої освіти, напрацювання та реалізації стратегії, політики, процедур, практик і заходів забезпечення якості освіти, підтримки культури якості освіти через координацію роботи його структурних підрозділів.
      
        Завдання відділу
       Основним завданням Відділу є створення умов функціонування системи забезпечення внутрішньої якості вищої освіти ¬в Університеті, реалізація політики Університету щодо забезпечення якості освітніх послуг, практична реалізація плану впровадження дієвого механізму внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг для активізації та удосконалення діяльності Університету, що передбачає:
  − розробка пропозицій щодо удосконалення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
  − розробка інструментарію (технічного, методичного), комплексу методичного забезпечення проведення моніторингових досліджень та діагностики якості освітньої діяльності в Університеті;
  − аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти;
  − здійснення моніторингу  періодичності перегляду освітніх програм;
  − організація щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Університету та забезпечення оприлюднення результатів рейтингу на офіційному сайті, на інформаційних стендах чи в будь-який інший спосіб;
  − аналіз стану інформаційних систем для підвищення ефективності для управління освітнім процесом;
  − участь у моніторингу забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
  − організація забезпечення прозорості освітньої діяльності Університету та оприлюднення інформації щодо її результатів;
  − сприяння роботі ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти тощо;
  − перспективне та поточне планування заходів, спрямованих на вдосконалення освітньої діяльності Університету;
  − координація роботи структурних підрозділів Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності;
  − проведення опитувань студентів, науково-педагогічних працівників,  роботодавців щодо якості освіти, організації освітнього процесу, викладання, освітніх програм, змісту та організації навчання,¬ ресурсного забезпечення тощо;
  − надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань здобувачів вищої освіти з якості організації освітнього процесу;
  -¬ надання консультативної та методичної допомоги з питань якості освіти суб’єктам освітнього процесу;
  − підготовка матеріалів на засідання вченої ради, методичної ради Університету та оприлюднення узагальнених даних щодо результатів моніторингових досліджень якості вищої освіти на офіційному сайті Університету;
  − підготовка на підставі моніторингових досліджень пропозицій,  рекомендацій, проектів нормативних документів щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності;
  − інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Університету через інформаційні ресурси;
  − розробку рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні;
  − внесення пропозицій щодо усунення негативних та поширення позитивних тенденцій  у роботі структурних підрозділів тощо.

      
  Керівник підрозділу:
  Рижук Ірина Володимирівна


  Контакти: вул. Героїв Майдану, 8, м. Хмельницький, 29013
  Телефон:
  Пошта: vzyavo@univer.km.ua

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.