Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Законодавець! Не пиши законів для народу, відданого розкоші: розкіш вбиває закони (Піфагор) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Статті   
   

  Перелік наукових статей у періодичних наукових виданнях, опублікованих науково-педагогічними працівниками Хмельницького університету управління та права

  (станом на 01.06.2007 р.)

   

  ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  .

  1.      Bilousov Y. Directions of Development of Civil Procedure Legislation of Ukraine in the Context of the European Choice // The Recent Tendencies in Civil Procedure Law. — Between East and West: International conference to celebrate the 100th anniversary of the birth of professor Jonas Zeruolis. — Vilnus: Justitia, 2007. — P. 219-222.

  2.      Stefanchuk R. The Implementation of all-European Standards in Human Rights into the Postsocialist Countries’s National Civil Legislation // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: матеріали міжнародної наукової конференції 23-26 березня 2004 року. Ужгород (Україна) — Сніна (Словаччина) — Ужгород, 2004. — С. 152-156.

  3.      Stefanchuk R. The Implementation of all-European Standards in Human Rights into the Postsocialist Countries’s National Civil Legislation // Legal Workshop of Debrecen. — 2006. — 3rd year 1st issue, 1.January 2006 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.law.klte.hu/jogimuhely/02_eng_index.htm.

  4.      Stefančuk R. Persönliche Nichtvermögensrechte natürlicher Personen als neues Rechtsinstitut in der Zivilgesetzgebung der Ukraine // Osteuropa Recht. — 2006. — # 1. — S. 22-33.

  5.      Андрушко Ал. В. Вибори на державній службі // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. — К.: Ін Юре, 2001. — Вип.12. — С. 342-349.

  6.      Андрушко Ал. В. Відсторонення державного службовця від посади на час проведення службового розслідування // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. — К.: Ін Юре, 2001. — Вип.10. — С. 337-343.

  7.      Андрушко Ал. В. Возмещение морального вреда в трудовом праве Украины // Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения. — Минск.: Интегралполиграф, 2006. — С. 225-228.

  8.      Андрушко Ал. В. Деякі аспекти загальнообов’язкового державного соціального страхування на виробництві // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 25-27 травня 2006 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. — Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський Національний університет внутрішніх справ, 2006. — С. 391-394.

  9.      Андрушко Ал. В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». — 2005. — № 3. — С. 180-184.

  10.  Андрушко Ал. В. Законодавство про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — №.1-2.

  11.  Андрушко Ал. В. Звільнення працівників, які обслуговують грошові або товарні цінності // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007 (1-2 червня): У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — Т. ІІ. — С. 5-6.

  12.  Андрушко Ал. В. Призначення на посаду як одна із підстав виникнення службово-трудових правовідносин // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. — К.: Ін Юре, 2001. — Вип.11. — С. 386-392.

  13.  Андрушко Ал. В. Сучасний стан законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинило втрату працездатності // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004р., м. Київ / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. — К.: КЮІ МВС України, 2004. — Ч.1.

  14.  Андрушко Ал. В., Андрушко Ан. В. Процесуальні норми-гарантії забезпечення трудових прав в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. Збірник наукових праць до 80-річчя професора Р.І. Кондратьєва. — Хмельницький, 2007. — С. 24-27.

  15.  Андрушко Ан. В. До питання про загальні засади цивільного судочинства // Вісник Хмельницького університету управління та права. ― 2002. ― №3. ― С. 55-60.

  16.  Андрушко Ан. В. Зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — К.: Вид.-пол. центр «Київський університет», 2001. — Вип. 43. — С. 51-58.

  17.  Андрушко Ан. В. Поняття і зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права України // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. — К.: Вид. дім «Юрид. книга», 1999. — Вип. 4. — С. 163-172.

  18.  Андрушко Ан. В. Співвідношення принципів диспозитивності та публічності цивільного процесуального права України // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — Вип. 36. - С. 281-286.

  19.  Антон О. А. Деякі проблеми забезпечення юридичних гарантій права на працю при звільненні працівників з ініціативи роботодавця в світлі реформування трудового законодавства // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року). — Івано-Франківськ. — 2006. — С. 277-279.

  20.  Антон О. А. До питання про поняття юридичних гарантій в трудовому праві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 151-156.

  21.  Антон О. А. Заборона дискримінації у сфері праці як юридична гарантія: міжнародно-правові нормативи та вітчизняне трудове законодавство // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». — 2006. — №1. — С. 173-180.

  22.  Антон О. А. Заборона дискримінації як юридична гарантія права на працю // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Випуск 4-5. — Чернівці: Рута, 2005. — С. 93-97.

  23.  Антон О. А. Заборона необґрунтованої відмови при прийнятті на роботу як одна з юридичних гарантій права на працю при вступі в трудові правовідносини // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2005 року): у 3-х частинах: Частина третя: «Публічно-правові науки». Підтом 1. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. — С. 4-6.

  24.  Антон О. А. Порівняльний аналіз юридичних гарантій права на щорічну відпустку в законодавстві України та країн Європейського Союзу // Трудове право України у контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 25-27 травня 2006 р. / За заг. ред. проф. В.С. Венедиктова. — Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. — С. 46-51.

  25.  Антон О. А. Право на відпустку: соціальний захист і санкції за правопорушення // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ / За ред. О.Ф. Шанька, Н.Б. Болотіної. — К.: КЮІ МВС України, 2004. — Ч. 1. — С. 102-105.

  26.  Антон О. А. Проблеми забезпечення юридичних гарантій при прийомі на роботу за проектом Трудового кодексу України // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. — Одеса: ПП «Фенікс», 2006. — Вип. 28. — С. 439-445.

  27.  Антон О. А. Санкції як один із способів реалізації юридичних гарантій в трудовому законодавстві України // Молодь у юридичній науці: збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Треті юридичні читання молодих вчених». — Хмельницький: В-во ХУУП, 2004. — С. 292-293.

  28.  Антон О. А. Строковий трудовий договір: проблеми забезпечення юридичних гарантій права на працю // Південноукраїнський правничий часопис. — 2006. — № 2. — С. 163-167.

  29.  Антон О. А. Сутність юридичних гарантій як засобу забезпечення трудових прав в Україні: загальнотеоретичний аспект // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 року). - Національний університет «Острозька академія». Правничий факультет. — Острог. — 2005. — С. 5-6.

  30.  Антон О. А. Юридические гарантии права на отдых по трудовому законодательству Украины и Республики Беларусь: сравнительный анализ // Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения: материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 22-23 июня 2006 г.) / науч. ред. А.А. Войтик (и др.). — Минск: БГУ, 2006. — С. 245-248.

  31.  Антон О. А. Юридичні гарантії в трудовому праві // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». — 2005. — № 3. — С. 185-190.

  32.  Белоусов Ю. Новейшие тенденции правового регулирования порядка защиты прав граждан в публичной сфере средствами гражданского судопроизводства // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы реформирования правовой системы Российской Федерации». — Часть II. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. — С. 60-65, 229-234.

  33.  Белоусов Ю. В. Некоторые вопросы реформирования судебной системы в Украине // Модернизация системы государственного управления в Республике Казахстане: основные приоритеты и механизмы реализации: Материалы Международной научно-практической конференции (Астана, 27 октября 2006 г.). — Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. — С. 148-154.

  34.  Белоусов Ю. В. О новых способах защиты гражданских прав // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов, 1 Республиканская научно-практическая конференция (6-7 апреля 2006 г., Гомель): Материалы: В 2 ч. Ч. 2 / Е. В. Богданов, Л. А. Краснобаева, Т. Г. Кравченко, И. И. Эсмантович; Мин-во обр. РБ. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2006. — С. 14-18.

  35.  Белоусов Ю. В. Признание незаконным административного акта как способ защиты гражданского права: по законодательству стран — участниц СНГ // Порівняльне правознавство: Зб. наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, О. В. Кресіна; Упор. О. В. Кресів, О. М. Редькіна, за участі К. О. Черніченка. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Київський університет права НАН України, 2006. — С. 354-357.

  36.  Белоусов Ю. В. Признание незаконным административного акта как способ защиты гражданского права: по законодательству стран — участниц СНГ // Римське право і сучасність: Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції (19-20 травня 2006 р.), м. Одеса / Одеська національна юридична академія; Хмельницький університет управління та права / Укл.: Гончаренко В. О., Еннан Р. Є. — Одеса: Фенікс, 2005. — С. 175-178.

  37.  Белоусов Ю. В. Развитие судебной формы защиты прав военнослужащих в Украине // Право в Вооруженных Силах. — 2002. — № 10. — С. 12-18.

  38.  Белоусов Ю. В. Развитие судебной формы защиты прав военнослужащих на Украине // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.voenpravo.km.ru/view/a4E516C1A3AAA475E93873429276DD278.htm.

  39.  Белоусов Ю. В. Разграничение компетенции суда по рассмотрению жалоб на акты органов уголовной юрисдикции, нарушающие права, свободы и законные интересы лиц // Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права: Материалы междунар. науч. конф. Минск, 17 октября 2003 г. / Редкол.: А. В. Барков (отв. ред.) и др. — Мн.: БГУ, 2003. — С. 173-176.

  40.  Белоусов Ю. В. Судебные гарантии при предоставлении психиатрической помощи в Украине // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 26 марта 2004 г. / Под общ. ред. С. Г. Стеценко. — М.: Издательская группа «Юрист», 2004. — С. 162-164.

  41.  Белоусов Ю., Волкотруб С. Относительно проекта Большого судебного кодекса Украины // Юридическая практика. — 2003. — № 28 (290). — 15 июля.

  42.  Белоусов Ю., Чудык-Белоусова Н. Некоторые вопросы усовершенствования порядка возмещения ущерба, причиненного военнослужащими (по законодательству Украины) // Право и жизнь. Независимый научно-правовой журнал. — № 90 (13). — М., 2005. — С. 223-236.

  43.  Белоусов Ю., Чудык-Белоусова Н. Некоторые вопросы усовершенствования порядка возмещения ущерба, причиненного военнослужащими (по законодательству Украины) // Право и жизнь. Независимый научно-правовой журнал. — № 90 (13). — М., 2005. — С. 223-236.

  44.  Белоусов Ю. Очередная атака на доступность правосудия // Юридическая практика. — 2003. — № 43 (305). — 20 октября.

  45.  Білоусов Ю. Забезпечення законності виконавчого провадження та захисту прав його учасників // Юридична Україна. — 2003. — № 7. — С. 7-11.

  46.  Білоусов Ю. Окремі аспекти доступності судового захисту // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали I науково-методичної конференції. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — Вип. 1. — С. 53-58.

  47.  Білоусов Ю. Питання впровадження у процесуальне законодавство положень нового Сімейного кодексу України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2004. — С. 300-301.

  48.  Білоусов Ю. Підвідомчість цивільних справ військовим судам України // Закон і бізнес. — 2001. — № 6. — 10-16 лютого.

  49.  Білоусов Ю. Процесуальні питання оскарження рішень виборчих комісій по виборах народних депутатів України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Випуск 39. — Львів, 2004. — С. 199-208.

  50.  Білоусов Ю. Психіатрична допомога мусить бути допомогою, а не покаранням // Закон і бізнес. — 2000. — № 22. — 27 травня — 2 червня.

  51.  Білоусов Ю. Справи про надання особі психіатричної допомоги — новели у цивільному процесуальному законодавстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-теоретичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. — С. 198-201.

  52.  Білоусов Ю. Стан та тенденції розвитку процесуального законодавства щодо захисту активного виборчого права // Юридична Україна. — 2004. — № 3. — С. 53-57.

  53.  Білоусов Ю. Строк звернення до суду у справах, які виникають із публічних правовідносин: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 5. — С. 41-44.

  54.  Білоусов Ю. Суб’єкти військової управлінської діяльності, рішення, дії чи бездіяльність яких можуть бути оскаржені до суду // Право України. — 1999. — № 3. — С. 65-67.

  55.  Білоусов Ю. Судовий захист прав військовослужбовців у житлових правовідносинах // Народна армія. — 2001. — 23 травня.

  56.  Білоусов Ю. Судовий захист прав військовослужбовців у житлових правовідносинах // Прикордонник України. — 2001. — 9 червня.

  57.  Білоусов Ю. Судовий захист прав військовослужбовців // Народна армія. — 2000. — 17, 24, 31 травня.

  58.  Білоусов Ю. Судовий захист прав громадян у разі надання психіатричної допомоги // Закон і бізнес. — 2000. — № 21. — 20-26 травня.

  59.  Білоусов Ю. Судові гарантії забезпечення свободи совісті в Україні: стан та перспективи удосконалення // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти: Науковий збірник / За заг. ред. доц. В. М. Олуйка і проф. А. М. Колодного. — Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003. — С. 48-51.

  60.  Білоусов Ю. Цивільне виконавче право як самостійна галузь права // Закон і бізнес. — 2001. — № 5. — 3-9 лютого.

  61.  Білоусов Ю. Цінне видання з проблем організації правової роботи // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 1 (17). — С. 368-369.

  62.  Білоусов Ю. В. Визнання правового акту незаконним як спосіб захисту цивільного права // Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 246-252.

  63.  Білоусов Ю. В. Визначення підвідомчості (цивільної юрисдикції) у новому Цивільному процесуальному кодексі України // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 4, 2004 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2005. — С. 52-56.

  64.  Білоусов Ю. В. Військова управлінська діяльність як об’єкт судового оскарження // Права людини і України: Праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України. Серія 1. Дослідження та реферати. — Львів, 1999.

  65.  Білоусов Ю. В. Господарські відносини як критерій розмежування компетенції суду щодо розгляду і вирішення справ: окремі питання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми». Одеса, 15 травня 2003 р. — Одеса: Астропринт, 2003. — С. 3-7.

  66.  Білоусов Ю. В. До питання про місце правових норм, що регулюють виконавче провадження в системі права України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2000. — № 3. — С. 54-59.

  67.  Білоусов Ю. В. До питання про пошук оптимальної моделі процесуального законодавства // Вдосконалення судоустрою та господарського судочинства: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції (12-13 квітня 2006 року, м. Донецьк). — Донецьк, 2006. — С. 262-267.

  68.  Білоусов Ю. В. До питання про способи захисту прав військовослужбовців від неправомірного наказу // Адвокат. — 1998. — № 4. — С. 23-25.

  69.  Білоусов Ю. В. Доступність судового захисту в аспекті адаптації процесуального законодавства до європейських стандартів // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 28-29 вересня 2006 року). — К.: Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. — С. 237-241.

  70.  Білоусов Ю. В. Забезпечення законності у діяльності органів охорони державного кордону України засобами цивільного судочинства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — 2002. — Спеціальний випуск № 1. — С. 243-244.

  71.  Білоусов Ю. В. Захист цивільних прав та інтересів: питання теорії, юрисдикції та завершеності // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Випуск 23. — Одеса: Юридична література, 2004. — С. 41-45.

  72.  Білоусов Ю. В. Значення проекту Конституції Європейського Союзу для удосконалення приватного права України // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць (за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2005 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. — К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. — С. 289-293.

  73.  Білоусов Ю. В. Місце спеціалізованих судів в системі органів, які здійснюють захист суб’єктивних прав в публічній управлінській сфері // Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 лютого 1999 року, Ужгород, Україна). — Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформатизації, 1999. — С. 123-127.

  74.  Білоусов Ю. В. Нормативне закріплення та проблеми застосування нових способів захисту цивільного права // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 5, 2006 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2006. — С. 14-19.

  75.  Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно-процесуального кодексу // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 89-96.

  76.  Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення юрисдикції суду у новітньому процесуальному законодавстві // Вдосконалення судочинства при здійсненні касаційної перевірки ухвал, рішень та постанов місцевих та апеляційних судів щодо застосування податкового законодавства та державного регулювання господарських відносин: матеріали науково-практичної конференції (20-21 квітня 2005 р., м. Хмельницький). — Хмельницький, 2005. — С. 73-76.

  77.  Білоусов Ю. В. Оскарження діяльності виборчих комісій: цивільно-процесуальний аспект // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства. Випуск 2. — Тернопіль, 2001. — С. 213-216.

  78.  Білоусов Ю. В. Особливості судового провадження у справах про відшкодування шкоди, завданої військовослужбовцю у сфері військового управління // Розбудова України як правової держави: Матеріали науково-теоретичної конференції молодих науковців, слухачів та студентів міста Хмельницького (13-14 травня 1999 року, м. Хмельницький). — Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 1999. — С. 10-15.

  79.  Білоусов Ю. В. Особливості судового провадження у справах про відшкодування шкоди, завданої військовослужбовцю у сфері військового управління // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 травня 2000 року). — К.: Інститут адвокатури при КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. — С. 242-250.

  80.  Білоусов Ю. В. Питання законодавчої регламентації адміністративних процедур в Україні // Теорія та практика державного управління. Вип. 8. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. — С. 178-182.

  81.  Білоусов Ю. В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 62-67.

  82.  Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 101-109.

  83.  Білоусов Ю. В. Питання судової юрисдикції у справах, які стосуються захисту прав місцевого самоврядування // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25 травня 2004 р. / За ред. Ю. П. Битяка. — Харків: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2004. — С. 222-227.

  84.  Білоусов Ю. В. Підвищення ролі судових гарантій реалізації виборчих прав громадян у процесі виборів Президента України як елемент прозорості виборчого процесу // Нормативно-правове забезпечення процесі євроатлантичної інтеграції України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 вересня 2004 року, м. Київ). Серія «Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України», Вип. 1. — С. 89-91.

  85.  Білоусов Ю. В. Підвідомчість у «цивільних» справах: необхідність зміни концептуального підходу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. — Івано-Франківськ: «Плай», 2001. — С. 114-122.

  86.  Білоусов Ю. В. Поняття права військовослужбовців на судовий захист у сфері військової управлінської діяльності // Збірник наукових праць № 6. Частина II. — Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. — С. 122-127.

  87.  Білоусов Ю. В. Попередній судовий контроль у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин // Наукові записки. Серія «Право». Випуск 2. — Острог: Національний університет «Острозька академія», 2001. — С. 292-296.

  88.  Білоусов Ю. В. Правова природа діяльності Державних податкових адміністрацій (інспекцій) з розгляду скарг платників податків // Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України: Матеріали науково-практичної конференції (14-15 жовтня 1999 року, м. Ірпінь). — Ірпінь: Академія податкової служби України, 1999. — С. 377-381.

  89.  Білоусов Ю. В. Правова природа податкового спору // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. — 2002. — № 4 (18). — С. 94-96.

  90.  Білоусов Ю. В. Предмет судового розгляду у справах за скаргами військовослужбовців на дії, рішення чи бездіяльність суб’єктів військового управління // Збірник наукових праць № 8. Частина II. — Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1999. — С. 194-199.

  91.  Білоусов Ю. В. Про структуру справ окремого провадження у цивільному процесі України // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина четверта: «Цивільне процесуальне право. Трудове право; право соціального забезпечення. Земельне право; аграрне право; екологічне право». — Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 6-9.

  92.  Білоусов Ю. В. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин: стан та перспективи удосконалення // Актуальні проблеми державотворення в Україні: Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції / Редколегія: Диновський Д. та ін. — Рівне, 2001. — С. 196-200.

  93.  Білоусов Ю. В. Процесуальні питання звернення до виконання рішення третейського суду // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 6, 2007 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2007. — С. 89-100.

  94.  Білоусов Ю. В. Розвиток процесуального законодавства щодо захисту прав громадян у публічній сфері // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 2. — С. 228-231.

  95.  Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, що виникають з публічних правовідносин // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 167-171.

  96.  Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2 (9-10). — С. 145-149.

  97.  Білоусов Ю. В. Судова юрисдикція у справах, що випливають із оскарження дій та рішень органів дізнання та досудового слідства // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 1-2 (13-14). — С. 98-102.

  98.  Білоусов Ю. В. Судовий захист прав військовослужбовців у житлових адміністративних правовідносинах // Збірник наукових праць № 7. Частина II. — Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. — С. 221-226.

  99.  Білоусов Ю. В. Судовий захист прав військовослужбовців у сфері стандартів європейського права у сфері прав та основних свобод людини // Збірник наукових праць № 10. Частина II. — Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 2000. — С. 290-295.

  100.    Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3 (11). — С. 45-50.

  101.    Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. — К.: Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. — С. 601-610.

  102.    Білоусов Ю. В. Судовий контроль за виконанням рішень: питання процесуальної форми // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції (25-26 січня 2007 р.) / За ред. В. В. Комарова. — Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. — С. 116-119.

  103.    Білоусов Ю. В. Судовий контроль за законністю надання громадянам психіатричної допомоги // Регулювання цивільних правовідносин у сучасній Україні: Матеріали Другої міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих вчених, слухачів та студентів міста Хмельницького (29-30 березня 2000 року, м. Хмельницький). — Хмельницький, 2000. — С. 12-19.

  104.    Білоусов Ю. В. Судовий контроль за законністю при реалізації регіональної політики в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 2001. — № 2. — Частина I. — С. 315-320.

  105.    Білоусов Ю. В. Судові витрати як складові доступності правосуддя // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 3 (15). — С. 66-71.

  106.    Білоусов Ю. В. Судові гарантії місцевого самоврядування // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні». — 2003. — Спеціальний випуск № 2. — С. 20-24.

  107.    Білоусов Ю. В., Волкотруб С. Г. Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2 (6). — С. 171-174.

  108.    Білоусов Ю. В., Івановська А. М. Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України. // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — №2. — С. 58-68.

  109.    Білоусов Ю. В., Івановська А. М. Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 2 (18). — С. 58-68.

  110.    Білоусов Ю. В., Нагнибіда В. І. Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2 (6). — С. 46-53.

  111.    Білоусов Ю. В., Поліщук О. Ю. До питання нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг) // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 4 (16). — С. 78-81.

  112.    Білоусов Ю. В., Стефанчук Р. О. Євроінтеграційним процесам — наукову підтримку // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 3 (15). — С. 428-431.

  113.    Білоусов Ю. В., Угриновська О. І. До питання про правову природу провадження по справах, які виникають з адміністративно-правових відносин // Збірник наукових праць № 7. Частина II. — Хмельницький: Вид-во АПВУ, 1998. — С. 217-220.

  114.    Білоусов Ю. В., Царенко С. І. Реформування Прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1 (5). — С. 50-56.

  115.    Білоусов Ю. В., Чудик-Білоусова Н. І. Питання гуманізації інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. — К.: Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — С. 154-160.

  116.    Білоусов Ю. В., Чудик-Білоусова Н. І. Питання гуманізації інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. — К.: Ін-тут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — С. 154-160.

  117.    Білоусов Ю. В., Чудик-Білоусова Н. І. Шляхи удосконалення порядку відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцями // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького. Вип. 15. — К., 2004. — С. 244-253.

  118.    Білоусов Ю. В., Чудик-Білоусова Н. І. Шляхи удосконалення порядку відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцями // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Вип. 15. — К., 2004. — С. 244-253.

  119.    Білоусов Ю.В., Поліщук О.Ю. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг) // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4. — С. 78-81.

  120.    Білоусов Ю.В., Поліщук О.Ю. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. — 2-е вид., перероб. і доп. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — Т.2. — С. 227-263.

  121.    Бляхарський Я. С. Державне регулювання господарських відносин в електроенергетиці // Матеріали науково-практичної конференції «Вдосконалення судочинства при здійсненні касаційної перевірки ухвал, рішень та постанов місцевих і апеляційних господарських судів щодо застосування податкового законодавства та державного регулювання господарських правовідносин» (20-21 квітня 2005 року, м. Хмельницький). — С.127-130.

  122.    Бляхарський Я. С. До удосконалення законодавства про оптовий ринок електроенергії // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький, ХУУП): У п’яти частинах: Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право.» — Підтом 1. — Хмельницький: В-во ХУУП, 2006. — С. 23-25.

  123.    Бляхарський Я. С. Договір енергопостачання як самостійний цивільно-правовий договір // Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (5-6 листопада 2004 року, м. Хмельницький, ХІУП). — Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. — С. 115-117.

  124.    Бляхарський Я. С. Окремі аспекти цивільно-правового регулювання сфери надання ритуальних послуг в Україні // Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави» 7-8 травня 2003 року. Тези доповідей. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. — 2003. — С.81-83.

  125.    Бляхарський Я. С. Поняття та види договорів про надання ритуальних послуг // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — Спецвипуск 1. — Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — 2002. — С.73-74.

  126.    Бляхарський Я. С. Принципи господарської діяльності у галузі електроенергетики // Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2005 року, м. Хмельницький, ХУУП). — Хмельницький: В-во ХУУП, 2005. — С. 36-39.

  127.    Бляхарський Я. С. Проблемні питання правового регулювання договору енергопостачання в Україні // Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави» 5-7 травня 2004 року. Тези доповідей. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. — 2004. — С. 143-145.

  128.    Бляхарський Я. С. Способи укладення трудового договору // Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. — Хмельницький: В-во ХІУП, 2002. — С. 152-154.

  129.    Бондаренко Н. Л. Завдання стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Вісник Київського національного університету. — 2004. — № 60-62. — С. 34-36.

  130.    Бондаренко Н. Л. Мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 124-132.

  131.    Бондаренко Н. Л. Окремі аспекти адаптації цивільного процесуального законодавства України до стандартів ЄС // Приватне право і підприємництво. Зб. наук. праць. — Вип. 4, 2004. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук, 2005. — С. 145-148.

  132.    Бондаренко Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов’язкова процесуальна стадія // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1 (5). — С. 84-87.

  133.    Бондаренко-Зелінська Н. Л. Дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 2 (18). — С. 117-123.

  134.    Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 1 (17). — С. 96-102.

  135.    Бондаренко-Зелінська Н. Л. Процесуальна форма підготовки цивільних справ до судового розгляду // Приватне право і підприємництво. Зб. наук. праць. — Вип. 5, 2006. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук, 2006. — С. 55-60.

  136.    Вавринчук М. П. Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення // Університетські наукові записки, часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 1-2(13-14). — С. 395-398.

  137.    Вавринчук М. П. Діяльність Служби безпеки СД в системі німецьких каральних органів на території Кам’янець-Подільської області в період окупації 1941-1944 рр. // Всеукраїнський науково-краєзнавчий збірник. — 2005. — № 1-2. — С. 13-18.

  138.    Вавринчук М. П. Діяльність спецслужб фашистської Німеччини на території Кам’янець-Подільської області в 1941-1944 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського Державного університету. — 2004. — Т. 13. — С. 390-403.

  139.    Вавринчук М. П. Етноконфліктний потенціал в Україні: їх сутність і стратегія вирішення // Науковий вісник НА СБ України. — 2003. — № 8. — С. 46-52.

  140.    Вавринчук М. П. Етнополітична нестабільність в Україні, стратегія вирішення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4 (12). — С. 426-433.

  141.    Вавринчук М. П. Забезпечення прав національних меншин як запорука стабілізації національної безпеки України (таємно) // Науковий вісник НА СБ України. — 2003. — № 16-17. — С. 5-16.

  142.    Вавринчук М. П. Міжетнічні відносини і національна безпека // Науковий вісник НАБС України (таємно). — 2002. — № 14-15. — С. 21-29.

  143.    Вавринчук М. П. Міжособистісна взаємодія особового складу військової частини як соціально-психологічна проблема // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2004. — С. 58-62.

  144.    Вавринчук М. П. Національна ідея — одна із складових національної культури юриста // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «П’яті осінні юридичні читання», 2006. — Ч.1. — С. 24-27.

  145.    Вавринчук М. П. Нелегальна міграція в контексті національної безпеки // Вісник СБ України. — 2001. — № 2. — С. 62-66.

  146.    Вавринчук М. П. Обдарованість та креативність особистості: поняття, характеристика та чинники впливу // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України, 2005. — Т. 7, Вип. 4. — С. 27-33.

  147.    Вавринчук М. П. Польській присутності — законності обмеження // Вісник СБ України. — 2004. — № 3. — С. 27-31.

  148.    Вавринчук М. П. Попередження зазіхань на конституційний лад і державний суверенітет // Вісник СБ України. — 2001. — № 3. — С. 15-18.

  149.    Вавринчук М. П. Проблеми реалізації місіонерської діяльності в Україні: геополітичний аспект // Університетські наукові записки, часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 2 (18). — С. 394-397.

  150.    Вавринчук М. П. Тенденції етнографічного розвитку в Україні: міфи і реальність. // Віче. — 2003. — № 6. — С. 38-41.

  151.    Вавринчук М. П. Трагічні події 30-х років XX століття як засіб формування тоталітарної системи в Україні у зв’язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні. // МАУП Хмельницький інститут. — 2006. — Випуск 2.

  152.    Вавринчук М. П., Гернего О. О. Провідна роль середнього класу (класу асоційованих фахівців) як основного суб’єкта і носія соціальної справедливості в умовах переходу людства до постіндустріального суспільства // Університетські наукові записки, часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 3-4. (19 20). — С. 503-511.

  153.    Вальчук А. Реформа для подолян не вельми бажана? // Подільські вісті. — 12 травня 2005. — №№ 60 — 61. — С. 1-2.

  154.    Вальчук А. М. Відображення проблеми життя та смерті через образ благочестивого християнського князя в давньоукраїнській літературі ХІІІ - ХV ст. // Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції. Книга 4. - Львів: "Логос", 2002. — С. 332-335.

  155.    Вальчук А. М. Відображення християнських уявлень про життя та смерть у давньоукраїнській філософській традиції / Історія релігій України. Матеріали ІХ міжнародної конференції. Книга І (А.М.). — Львів: Логос, 1999. — С. 67-69.

  156.    Вальчук А. М. Вплив релігійного іммортизму на становлення світогляду сучасної молоді // Дні науки філософського факультету — 2007 / Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції КНУТШ (18-19 квітня 2007 року), 2007. — Ч. 6. — С. 68-69.

  157.    Вальчук А. М. Держава і церква — соціальні суперники чи партнери? // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник. — Хмельницький, 2003. — С. 39-41.

  158.    Вальчук А. М. Державно-церковні відносини в сучасній Україні // Історія релігій в Україні. Львів: Логос, 2004. — Кн. 1. — С. 32-35.

  159.    Вальчук А. М. Ідея життя ,смерті та безсмертя в давньоукраїнській релігійній думці. // Історія релігій в Україні. Праці Х - ї міжнародної наукової конференції. Книга II. - Львів « Логос», 2000. — С. 82-88..

  160.    Вальчук А. М. Погляди І. Франка та їх роль в піднесенні духовності українського народу // Іван Франко і національне та духовне відродження України. — Івано-Франківськ., 1997. — С. 86-89.

  161.    Вальчук А. М. Проблема життя та смерті в давньоукраїнській філософській думці та її значення для розуміння трансформації української духовності. — Філософські пошуки, - Львів-Одеса. Cogito - Центр Європи, 1999. — Вип. Х. — С. 203-212.

  162.    Вальчук А. М. Проблема життя та смерті у відображенні сучасних настроїв населення Подільського регіону // Релігія і церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник. — Хмельницький, 2002. — С. 165 — 170.

  163.    Вальчук А. М. Проблема життя та смерті у давньоукраїнській філософській думці та її значення для розуміння української духовності // Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. Зб. наук. пр. Сер.: Філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ. — 1998. — Вип.2, ч.1. — С.165-174.

  164.    Вальчук А. М. Проблема життя та смерті у давньоукраїнській філософській думці та її значення для розуміння української духовності // Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. Зб. наук. пр. Сер.: Філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ. — 1998. — Вип.2, ч.1. — С.165-174.

  165.    Вальчук А. М. Проблема життя та смерті у запозиченій літературі України Х1-ХVст. // Мультиверсум. Філософський альманах: 3б. наук. Праць.-.- Київ: Український центр культури, 2000. — Вип. 18. — С. 22-32.

  166.    Вальчук А. М. Проблеми та перспективи державно-церковних відносин в сучасній Україні. // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. — Чернівці: Рута,. —. Філософія. — 2003. — Вип.. 163 — 164. — С. 110-112.

  167.    Вальчук А. М. Психолого-педагогічні аспекти правової освіти // Розвиток правової освіти — необхідна умова становлення правової держави (Матеріали науково практичної конференції ). Хмельницький, ХІУП, 1996. — С. 23-24.

  168.    Вальчук А. М. Роль екзистенційних проблем в державному управлінні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2002. — № 1. — С. 147-150.

  169.    Вальчук А. М. Роль християнських уявлень про життя та смерть у формуванні світогляду населення Київської Русі. // Християнство і культура. (Матеріали міжнародної наукової конференції).- Київ- Тернопіль, 1998. — С. 27-30.

  170.    Вальчук А. М. Уявлення про життя та смерть у давньоукраїнському язичництві // Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ,.2000. — Вип.4, ч.2. — С.207—217.

  171.    Вальчук А. М. Уявлення про життя та смерть у давньоукраїнському язичництві // Українське релігієзнавство. — К., 2002. — .№ 23. — С. 22-29.

  172.    Вальчук А. М. Філософська проблема життя та смерті в давньоукраїнський духовній культурі // Філософські пошуки, вип.. Х1-Х11.- Львів-Одеса-Хмельницький: Cogito — Центр Європи, 2001. — С. 74-84.

  173.    Вальчук А. М. Церква і держава: проблеми співіснування в світлі регіональної політики України // Церква і Держава у служінні народу. — Хмельницький, 2005. — С. 409-412.

  174.    Вальчук А. М., Виговська Т. В., Горват К. А. Роль екзистенцій них проблем в соціальному управлінні // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. Матеріали 5-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. / Харків, Українська асоціація Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет ім.. В.Н. Каразіна, Житомирський інститут підприємництва і сучасних технологій, 2004. — С. 50-51.

  175.    Вальчук А. М., Виговський Л. А. Відродження обрядів і звичаїв українського народу як засіб пробудження його національної свідомості. // Історія релігії в Україні. Матеріали VIII міжнародного круглого столу. (Львів, 11-13 травня 1998 року).- Львів,»Логос», 1998.

  176.    Вальчук А., Власюк Л. Соціальні проблеми сільських вчителів. // Трудівник Полісся. — 4 червня 2004. — С. 1.

  177.    Вальчук А., Масло Н. Чи необхідна нам нова реформа? // Зоря. — 2 вересня 2005. — № 67-68. — С. 1.

  178.    Вальчук А., Присяжнюк Г. Відставка уряду: помилка президента чи радикальний метод врегулювання конфлікту? // Життя і слово. — 29 вересня 2005. — № 75. — С. 1.

  179.    Вальчук А., Присяжнюк Г. Необхідно? Чи комусь вигідно? // Життя і слово. — 4 червня 2005. — № 42. — С. 1.

  180.    Вальчук А., Присяжнюк Г. Пристрасті довкола ХАЕС // Життя і слово. — 17 червня 2004. — С. 1.

  181.    Ватрас В. Проблеми відмежування суб'єкта сімейного права від суб'єкта сімейного правовідношення // Методологія приватного права. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

  182.    Ватрас В. Суб'єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІХ науково-практичної конференції. — Львів, 2003.

  183.    Ватрас В. Церква як суб'єкт права // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник // За заг. ред. В.М.Олуйка та А.М.Колодного. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003.

  184.    Ватрас В. А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — №1 (5). — С. 79-83.

  185.    Ватрас В. А. До питання про поняття суб'єкта сімейних правовідносин // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2 (6). — С. 65-69.

  186.    Ватрас В. А. До питання про право на сімейну таємницю // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №2. — С. 93-96.

  187.    Ватрас В. А. Правова природа таємниці усиновлення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск 1. — 2002. — С 78-79.

  188.    Ватрас В. А. Правові аспекти сімейної таємниці // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — С. 210-214.

  189.    Ватрас В. А. Правові аспекти таємниці усиновлення // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.

  190.    Ватрас В. А. Про сутність сімейних правовідносин // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — №3-4 (7-8). — С. 111-118.

  191.    Ватрас В. А. Суб'єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 72-75.

  192.    Виговский Л. А. Возвышение духовных потребностей личности как важный фактор преодоления религиозных пережитков. (Методическая разработка). // Хмельницкий: Т-во «Знання», 1988. — 29 с.

  193.    Виговский Л. А. К вопросу о воспитании разумных потребностей личности в процессе научно-атеистического воспитания. // Развитие социальной сферы общества в условиях совершенствования социализма. (Тезисы докладов конференции). — Каменец-Подольский, 1988. — С. 107-108.

  194.    Виговский Л. А. Специфика функциональности структурных элементов религиозного комплекса. // Політична сфера. — Минск. — 2004. — С. 31-36.

  195.    Виговский Л. А. Субъекты и объекты общественной функциональности религиозного комплекса. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. — 2004. — № 10. — С. 23-27.

  196.    Виговский Л. А. Трудовые традиции как действенное средство формирования разумных материальных и духовных потребностей. // Трудовые традиции, праздники и обряды рабочего класса. — К.: Вища школа, 1984. — С. 213-220.

  197.    Виговский Л. А., Гернего А. А. Индивидуализация учебного процесса как средство его гуманизации и гуманитаризации. // Индивидуализация обучения студентов социально-политическим наукам в условиях демократизации высшей школы. (Тезисы докладов республиканской научно-методической конференции). — Херсон: ХПИ, 1991. — С. 28-30.

  198.    Виговский Л. А., Гернего А. А. К вопросу о формировании гуманитарного мышления у студентов технических вузов. // Проблемы гуманитаризации высшего технического образования и ее роль в формировании личности специалиста нового типа (Тезисы докладов). — К.: НОК Мінвузу УРСР, 1991. — С. 121-131.

  199.    Виговский Л. А., Гернего А. А. Роль мировоззренческого фактора в процессе социализации студенческой молодежи. // Социально-педагогические проблемы воспитания детей и учаащейся молодежи. (Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции). — Запорожье, 1991. — С. 49-50.

  200.    Виговська Т. В. Відходи як фактори екологічної небезпеки. // Вісник технологічного університету Поділля. — 2002. — № 4. — Ч. 3. — С. 153-158.

  201.    Виговська Т. В. Демографічна ситуація в Україні та її особливості на Хмельниччині. // Міський економічний бюлетень № 1 Еко-Хмельницький,.2001. — С. 37-41.

  202.    Виговська Т. В. Діяльність міської ради по вирішенню екологічних проблем урбоекосистеми міста Хмельницького // Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика. (Збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції). — Хмельницький, 2003. — С. 45-50.

  203.    Виговська Т. В. Діяльність міської Ради у вирішенні екологічних проблем урбоекосистеми м. Хмельницького // Зб. наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика. — Хмельницький, 2004. — С. 45-50.

  204.    Виговська Т. В. До питання збереження біорізноманіття на Хмельниччині // Сучасні проблеми науки та освіти. — Ужгород, 2002. — С. 157-158.

  205.    Виговська Т. В. До питання регіональної політики в галузі економічної безпеки // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. — 2001. — № 2. — С. 303—311.

  206.    Виговська Т. В. Екологічна освіта і свідомість населення // Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми. — Хмельницький, 2006. — С. 33-34.

  207.    Виговська Т. В. Екологічний вплив ракетної техніки на довкілля Хмельниччини // Екологічний вісник. — 2006. — січень-лютий. — С. 18-20.

  208.    Виговська Т. В. Екологічний моніторинг довкілля Хмельниччини // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. Сб. научных трудов XII Международной научно-технической конференции: В 3-х томах. — Харьков: НИИ «Укрводгео», 2004. — Т. 3. — С. 490-494.

  209.    Виговська Т. В. Здоров’я населення як показник якості навколишнього середовища // Здорове довкілля — здорова нація. (Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції). — Бердянськ, 2005. — С. 9-10.

  210.    Виговська Т. В. Значення генетичного моніторингу для збереження генофонду популяції населення Хмельниччини. // Дні науки — 2005. (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції). — Дніпропетровськ,—. Біологія. — 2005. — Т. 2. — С. 44-45.

  211.    Виговська Т. В. Медико-біологічні аспекти депопуляції в Україні // Довкілля і здоров’я (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). — Тернопіль , 2003. — С. 27-28.

  212.    Виговська Т. В. Медико-екологічна ситуація // Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми. — Хмельницький, 2006. — С. 75-83.

  213.    Виговська Т. В. Природно-заповідні території та об’єкти м. Хмельницького // Екологічний вісник. — 2005. — Березень-квітень. — С. 25-27.

  214.    Виговська Т. В. Проблема ефективності екологічного управління на Хмельниччині // Дослідження малих річок: аналіз, проблеми, пропозиції. — Хмельницький: «Тріада-М», 2005. — С. 57-63.

  215.    Виговська Т. В. Проблема оцінки рівня екологічної свідомості громадян України // Матеріали II Міжнародної конференції. — Тернопіль, 2004. — С. 179-180.

  216.    Виговська Т. В. Проблеми зелених насаджень // Науковий вісник: Проблеми урбоекології та фітомеліорації. — 2003. — Вип. 135. — С. 404-407.

  217.    Виговська Т. В. Проблеми зелених насаджень м. Хмельницького // Науковий вісник. Проблеми урбоекології та фітомеліорації. — 2004. — Вип. 135. — С. 404-407.

  218.    Виговська Т. В. Проблеми формування екологічної свідомості населення України // Регіональні перспективи. — 2002. — № 2 (21). — С. 87-89.

  219.    Виговська Т. В. Проблеми формування екологічної свідомості особистості: світські і релігійні парадигми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. — Чернівці: Рута. — 2006. — Випуск 291-292. — С. 174-178.

  220.    Виговська Т. В. Регіональні аспекти збереження біорозмаїття. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 203-211.

  221.    Виговська Т. В. Релігійний комплекс як чинник формування екологічної свідомості в умовах глобалізації // Дні науки філософського факультету — 2007 / Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції КНУТШ (18-19 квітня 2007 року), 2007. — Ч. 6. — С. 69-71.

  222.    Виговська Т. В. Роль освіти у формуванні екологічної свідомості громадян України // Вісник технологічного університету Поділля. — 2002. — № 2. — Ч. 2. — С. 131-134.

  223.    Виговська Т. В. Соціально-демографічні загрози безпеці нації // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Суспільство: історія, методологія дослідження, практика». — Тернопіль, 2004. — С. 61-62.

  224.    Виговська Т. В., Виговський Л. А. Модель державно-церковних відносин як еталон правового регулювання взаємин держави та релігійних організацій // Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. — К., 2006. — № 10. — С. 82-85.

  225.    Виговська Т. В., Виговський Л. А. Підвищення екологічної зрілості особистості і суспільства як фактор гармонізації взаємин «Людина — природа // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2000. — № 6. - Ч.1. — С. 87 — 91.

  226.    Виговська Т. В., Виговський Л. А. Роль Православної Церкви в організації та проведенні просвітницько-освітньої роботи на Поділлі. // Церква і Держава у служінні народу. — Хмельницький, 2005. — С. 311-316.

  227.    Виговська Т. В., Виговський Л. А. Християнська церква як суттєвий чинник процесу проведення просвітницько-освітньої роботи в Подільському краї // «Просвіта» в духовно-культурному піднесенні України (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з часу створення «Просвіти» на Поділлі). — Хмельницький: «Просвіта», 2005. — С. 74-79.

  228.    Виговська Т. В., Гернего О. О. Деякі проблеми формування екологічної свідомості у студентської молоді // Зб. Культура, екологія, юнацтво. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Хмельницький, 1996.

  229.    Виговська Т. В., Григоренко П. П., Шаманська О. Г. Цитогенетичні особливості гінекологічної патології // Вісник морфології. — 1999. — № 2. — С. 131-132.

  230.    Виговська Т., Дзюблюк Т., Дранус Р. Гідроенергетика на Хмельниччині: проблеми та перспективи // Вестник национально-технического университета «ХПИ». — 2004. — № 38. — С. 38-40.

  231.    Виговський Д. Л. Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури // Університетські наукові записки. — 2006 — № 2 (18). — С. 228-234.

  232.    Виговський Д. Л. Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект // Університетські наукові записки. — 2005. — № 1-2 (13-14). — С. 210-217.

  233.    Виговський Л. А. «Змирщення» функцій релігійних організацій як закономірний результат засвоєння людиною світу. // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. —— К.: Український центр духовної культури. — 2004. — Вип. 41. — С. 125-133.

  234.    Виговський Л. А. Атеїзм і формування духовних потреб особистості. — К.: Т-во «Знання» УРСР, 1984. — 32 с.

  235.    Виговський Л. А. Благодійна функціональність релігії. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 226-230.

  236.    Виговський Л. А. Благодійна функціональність релігії. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3. — С. 226-230.

  237.    Виговський Л. А. Благодійництво як прояв функціональності релігії ( на прикладі участі конфесій Хмельниччини у проведенні Всеукраїнської благодійної акції « Милосердя.» // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник // В.М. Олуйко, А.М. Колодний, Л.О. Филипович та ін.; За заг. ред. В.М. Олуйка, А.М. Колодного. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. — С. 80-85.

  238.    Виговський Л. А. Вплив постмодерну на характер функціонування релігійного комплексу в сучасних умовах. // Українське релігієзнавство. — 2004. — № 2 (30). — С. 4-12.

  239.    Виговський Л. А. Вплив світогляду постмодерну на характер функціонування релігійного феномену. // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). — 2005. — № 3. — С. 408-413.

  240.    Виговський Л. А. Вплив християнського світогляду на формування духовних потреб особистості. // Християнство і культура. (Матеріали Міжнародної наукової конференції). — Київ — Тернопіль, 1998. — С. 38-40.

  241.    Виговський Л. А. Деякі проблеми між особистісних відносин студентської молоді під час проведення вільного часу. // Формування загальнолюдських цінносних орієнтацій, соціального і гуманістичного мислення у студентів у поза навчальний час. (Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції). — К.: ІСДО, 1993. — С. 12-13.

  242.    Виговський Л. А. До питання визначення поняття «релігія». // Вісник Технологічного університету Поділля. -Ч. 2. Соціально-гуманітарні науки. — 2002. — № 2. — С. 90-92.

  243.    Виговський Л. А. До питання про релігійну ситуацію в Хмельницькій області. // Історія релігій в Україні . (Праці Х-ї 1 Міжнародної наукової конференції, Львів, 16-19 травня 2000 року). — Львів, «Логос», 2000. — Кн. 11. — С. 90-97.

  244.    Виговський Л. А. Еволюція релігійної функціональності в українському суспільстві // Дні науки філософського факультету — 2007 / Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції КНУТШ (18-19 квітня 2007 року), 2007. — Ч. 6. — С. 71-72.

  245.    Виговський Л. А. З історії утвердження православ’я на Поділлі. // Історія релігії в Україні. Тези повідомлень Міжнародного V круглого столу (Львів, 3-5 травня 1995 року). — Київ-Львів, 1995. — Т. 1. — С. 74-76.

  246.    Виговський Л. А. Комунікативно-трансляційна функціональність релігії та основні форми її вияву. // Українське релігієзнавство. — 2004. — № 1 (29). — С. 29-39.

  247.    Виговський Л. А. Культурологічні дисципліни як засіб формування гуманітарного мислення студентів технічних вузів. // Українознавство у технічному вузі: методологія, методика, перспективи.(Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції 12-14 жовтня 1994 р.). — Київ: УДУХТ, 1994. — С. 103-104.

  248.    Виговський Л. А. Міжособовий аспект гуманізації виховного процесу. // Неперервна педагогічна освіта: проблеми та перспективи. (Тези доповідей науково-практичної конференції). — Кам’янець-Подільський: К-ППІ, 1993. — С. 23-24.

  249.    Виговський Л. А. Освітня діяльність релігійних інституцій та організацій як форма реалізації функціональності релігії (на прикладі Подільського регіону. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. — Чернівці: Рута, 2006. — Випуск 291-292. — С. 34-37.

  250.    Виговський Л. А. Постмодерн як фактор трансформації функціональності релігійного комплексу (Розд. 1, параграф 1). // Християнство доби постмодерну. — К., 2005. — С. 33-45.

  251.    Виговський Л. А. Постмодерн як чинник трансформації функціональності релігійного комплексу // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. —— К.: Український центр духовної культури. — 2004. — Вип. 42. — С. 134-142.

  252.    Виговський Л. А. Проблема визначення поняття «релігія» у сучасному релігієзнавстві. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. — 2004. — № 623. — С.69-75.

  253.    Виговський Л. А. Просвітницько-освітня функціональність релігії ( на прикладі Подільського регіону). // Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Науковий збірник // За заг. ред. В.М. Олуйка та А.М. Колодного. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003. — С. 80-83.

  254.    Виговський Л. А. Релігійні інституції та організації як основні форми вияву суспільної функціональності релігії // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії НАН України та Полтавського державного педагогічного університету. — Випуск 11. — Київ-Полтава, 2004. — С. 259-270.

  255.    Виговський Л. А. Релігійні інституції як важливий чинник становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні. // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика. — Тернопіль, 2004. — С. 88-89.

  256.    Виговський Л. А. Релігійні організації як основна форма реалізації суспільної функціональності релігійного комплексу. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наукових праць. —— К.: Видавничий центр КНЛУ. — 2004. — Вип. 13. — С. 150-155.

  257.    Виговський Л. А. Релігія як історичний засіб подолання двоїстості буття людини. // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. — Чернівці: Рута. — Філософія. — 2003. — Вип. 163-164. — С. 61-62.

  258.    Виговський Л. А. Роль релігійного фактору у процесі формування громадянського суспільства в Україні. // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. — Чернівці: Золоті литаври. — Філософія. — 2004. — Вип. 203-204. — С. 165-170.

  259.    Виговський Л. А. Роль християнських церков в процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні. // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — №3-4 (19-20). — С. 497-502.

  260.    Виговський Л. А. Сакралізація та секуляризація як чинники змін сфер функціонування релігійного комплексу // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. —— К.: Український центр духовної культури. — 2004. — Вип. 43. — С. 103-108.

  261.    Виговський Л. А. Сакралізація як історичний засіб розширення сфери функціонування релігійного комплексу // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії АН України та Полтавського державного педагогічного університету. —— Київ-Полтава. — 2004. — Випуск 12. — С. 97-103.

  262.    Виговський Л. А. Сакралізація як історичний засіб розширення сфери функціонування релігійного комплексу. // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. — Київ-Полтава. — 2005. — Випуск 13. — С. 199-210.

  263.    Виговський Л. А. Свобода совісті як чинник переорієнтації функціональної ролі релігійних інституцій та організацій. // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Науковий щорічник. За загальною редакцією д.філос.н А.Колодного і к.філос.н. М.Бабія. — Київ, 2004. — С.43-47.

  264.    Виговський Л. А. Секуляризація як фактор звуження сфери функціонування релігійного комплексу. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. — 2004. — № 3 (16). — С. 76-86.

  265.    Виговський Л. А. Синкретична форма функціонування релігії в умовах первісного суспільства // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. — 2004. — № 2 (15). — С. 76-86.

  266.    Виговський Л. А. Система та рівні вияву функціонування релігійних цінностей. // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк. — 2004. — № 2. — С. 187-193.

  267.    Виговський Л. А. Система функціональності релігії та рівні її вияву. // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 26. — С. 55-64.

  268.    Виговський Л. А. Система функціональності релігії та рівні її вияву // Українське релігієзнавство. — 2004. — № 27-28. — С. 4-13.

  269.    Виговський Л. А. Социально-организационная функциональная роль религиозного комплекса. // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2005. — № 1 (9). — С. 130-134.

  270.    Виговський Л. А. Соціально-організаційна функціональність релігії // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. Збірник матеріалів за загальною редакцією В.Бондаренка, А.Колодного, М.Новиченка, В.Любчика. — Київ, 2004. — С. 27-34.

  271.    Виговський Л. А. Сутність соціально-організаційної функціональності релігії та форми її вияву. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Зб. наукових праць. —— К.: Видавничий центр КЛНУ. — 2004. — Вип. 14.

  272.    Виговський Л. А. Сутність суб’єктів і об’єктів в системі функціонування релігії. // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. -— К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 2004. — Вип.38. — С. 31-38.

  273.    Виговський Л. А. Функціональна роль релігійного комплексу у суспільстві. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3 (11). — С. 332-337.

  274.    Виговський Л. А. Церква як фактор формування громадянського суспільства в Україні. // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк. — 2004. — № 2. — С.187-192.

  275.    Виговський Л. А. Ціннісно-регулятивна функціональність релігійного комплексу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. Філософські перипетії. — 2004. — № 618. — С.32-37.

  276.    Виговський Л. А., Вальчук А. М. Відродження обрядів і звичаїв українського народу як засіб пробудження його національної свідомості. // Історія релігій в Україні . (Матеріали YII Міжнародного круглого столу, Львів, 11-13 травня 1998 року). — Львів, «Логос», 1998. — С. 89-91.

  277.    Виговський Л. А., Вальчук А. М. Специфіка викладання курсу «Релігієзнавство» для студентів — юристів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1(5). — С. 260-262.

  278.    Виговський Л. А., Вальчук А. М. Специфіка викладання курсу «Релігієзнавство» для студентів-юристів інституту регіонального управління та права. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1 (5). — С. 260-262.

  279.    Виговський Л. А., Виговська Т. В. Модель державно-церковних відносин як еталон правового регулювання взаємин держави та релігійних організацій. // Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. — 2006. — № 10. — С. 82-85.

  280.    Виговський Л. А., Виговська Т. В. Християнська церква як суттєвий чинник процесу проведення просвітницько-освітньої роботи в Подільському краї // «Просвіта» в духовно-культурному піднесенні України (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з часу створення «Просвіти» на Поділлі). — Хмельницький: «Просвіта», 2005. — С. 74-79.

  281.    Виговський Л. А., Волкотруб С. Г. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2(6). — С. 326-327.

  282.    Виговський Л. А., Гернего О. О. Деякі проблеми використання консенсусу в умовах багатопартійності. // Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення. (Тези доповідей і виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції, квітень 1993 р.). — Одеса, 1993. — С. 270-271.

  283.    Виговський Л. А., Гернего О. О. Поліфункційність культури спілкування, її роль у процесі соціалізації людини. // Гуманізм. Людина. Культура. (Постійно діючий філософський семінар). — Дрогобич: ДПІ, 1992. — С. 43-45.

  284.    Виговський Л. А., Гернего О. О. Спілкування як умова формування суспільно-активної особистості. // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. — Луцьк-Київ: ВІПОЛ, 1994. — С. 216-218.

  285.    Виговський Л. А., Гернего О. О. Формування культури спілкування студентської молоді. // Виховання студентів у технічному вузі: методологічні засади, практика, перспектива // Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції — К.: УДУХТ, 1996. — С. 112-113.

  286.    Виговський Л. А., Григорчук М. О. З досвіду гуманітаризації навчального процесу при підготовці спеціалістів економічного профілю ХТІ. // Ринок і проблеми гуманітарної підготовки економічних кадрів у вищій школі. (Тези доповідей республіканської науковіо-методичної конференції). — К.: НОК ВО, 1992. — С. 20-21.

  287.    Виговський Л. А., Захарова Т. Й. Індивідуалізація навчального процесу в технічному вузі як засіб його гуманізації. // Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. —К., 1996. — С. 54-55.

  288.    Виговський Л. А., Островський К. С. Г.Сковорода і його концепція «сродної праці». // Матеріали наукової міжвузівської конференції присвяченої 270-річчю Г.С. Сковороди. — Кіровоград: КІСМ, 1993. — С. 39-40.

  289.    Виговський Л. А., Островський К. С. До питання про діяльність сект тоталітарного характеру в Україні. // Історія релігій в Україні. Тези повідомлення VII Міжнародного круглого столу (Львів, 12-14 травня 1997 року). — Львів, 1997. — С. 32-35.

  290.    Виговський Л. А., Островський К. С. Сучасні державно-церковні відносини в Хмельницькій області. // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень VI Міжнародного круглого столу (Львів, 3-8 травня 1996 року) — Львів, 1996. — С. 157-158.

  291.    Виговський Л. А., Петрук Н. К. Роль релігійного фактора в процесі державно-національного відродження України // Історія релігії в Україні. (Тези повідомлень Міжнародного IV круглого столу) - Київ-— Львів, 1994. — С. 34-35.

  292.    Виговський Л. А., Руденко С. Ф. Костомаров і проблема формування історичної самосвідомості студентської молоді // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації. (Тези доповідей науково-практичної конференції). — Рівне: РДПІ, РДІК, 1992. — С. 20-21.

  293.    Виговський Л. А., Чорний Л. І. Християнський світогляд як засіб розвитку духовних потреб особистості. // Історія релігій в Україні. (Матеріали IX Міжнародної конференції, 11-13 травня 1999 року) — Львів, «Логос», 1999. — Кн. 1. — С. 79-81.

  294.    Волкотруб С. Г. Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис — 2003. — № 2. — С.171-175.

  295.    Волкотруб С. Г. Актуальні питання кримінально-процесуального затримання // Молодь у юридичній науці: Збірник тез «Четвертих осінніх юридичних читань» — Хм.: ХУУП, 2005. — Ч. 2. Підтом 2. — С. 22-24.

  296.    Волкотруб С. Г. Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2003. — № 3-4. — С.247-252.

  297.    Волкотруб С. Г. Дипломатичний імунітет у кримінальному судочинстві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2004. —№ 1-2. — С. 213-219.

  298.    Волкотруб С. Г. Імунітет Прем’єр міністра: проблема чи спекуляції? // Юридичний вісник України. — 12 березня 2005. — № 10 (506).

  299.    Волкотруб С. Г. Імунітет свідків і захист таємниці довірених відомостей в кримінальному процесі // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 2002. — Вип. 16. — С. 342-347.

  300.    Волкотруб С. Г. Імунітет свідків у кримінальному судочинстві // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. — Харків: Нац. юрид. акад. України. — 2000. — Вип. 43. — С. 203-207.

  301.    Волкотруб С. Г. Імунітет як правовий інститут кримінального процесу // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної наук. конф. студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — 2002. — Спецвипуск № 1. — С. 250-251.

  302.    Волкотруб С. Г. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві // Право України. — 2002. — № 3. — С. 121-124.

  303.    Волкотруб С. Г. Інститут імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2002. — № 1. — С.136-141.

  304.    Волкотруб С. Г. Істотність порушення прав людини у ході доказування в кримінальному судочинстві Канади // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2004. — № 3. — С. 206-209.

  305.    Волкотруб С. Г. Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України // Університетські наукові записки. — 2005. — № 1-2. — С. 231-237.

  306.    Волкотруб С. Г. Окремі питання імунітету у кримінальному процесі // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Тези доп. та наук. повідомлень Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених / За ред. проф. М. І. Панова. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. — С. 167 — 169.

  307.    Волкотруб С. Г. Проблеми видів імунітету в кримінальному процесі // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, — 2001. — Вип. 9. — С. 381-386.

  308.    Волкотруб С. Г., Стефанчук Р. О. Бандитам — тюрми, чи бандитам — ради: питання та відповіді у ракурсі юридичної казуїстики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.world.pravda.com.ua/news/2005/10/18/34596.htm.

  309.    Галус О. О. Законодавчі форми безпосереднього народовладдя в Україні// Право ХХІ століття: становлення і перспективи розвитку. Збірник наукових праць. — Миколаїв, 2006. — 325 — 328.

  310.    Галус О. О. Класифікація форм безпосереднього народовладдя // .

  311.    Галус О. О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні // Актуальні проблеми політики. — Збірник наукових праць. — Одеса. — 2006. — Випуск 29. — С. 328 — 332.

  312.    Галус О. О. Поняття та елементи механізму здійснення безпосереднього народовладдя // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи». Частина 1. — Тернопіль, 2007. — С. 237 — 240.

  313.    Галус О. О. Проблеми імплементації результатів всеукраїнського референдуму // Молодь в юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання», 2004. — С. 65 — 67.

  314.    Галус О. О. Співвідношення безпосереднього народовладдя та державної влади // Держава і право. Збірник наукових праць. — 2006. — № 33. — С. 162 — 168.

  315.    Галус О. О. Становлення та розвиток інституту безпосереднього народовладдя в Україні // .

  316.    Галус О. О. Функції форм безпосереднього народовладдя // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 3-4. — С. 95 — 100.

  317.    Гернего А. А. Проблема формирования культурно-исторического субъекта в условиях перехода постсоциалистических стран к информационному обществу // Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, экологии, образования, управления и права: Сборник материалов Международного симпозиума (Пенза, 30-31 января 2002 г.) — Пенза: Приволжский Дом знаний, 2002. — С. 111-118.

  318.    Гернего О. О. Деякі проблеми формування екологічної свідомості у студентської молоді // Зб.: Культура і екологія юнацтва. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. — Хмельницький, 1996. — С. 55-59.

  319.    Гернего О. О. До питання про вдосконалення самостійної роботи студентів — майбутніх правників та управлінців у процесі вивчення філософії // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницький, 2004. — № 1 — 2 (9 — 10). — С. 408 — 414.

  320.    Гернего О. О. Ідея соціальної справедливості, як важливий фактор регіонального та загальнодержавного розвитку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 2001. — №2 (ч.1). — С. 229-235.

  321.    Гернего О. О. Місце та роль культурно історичного суб’єкта у соціальній структурі суспільства // Наукові записки ХІУП.- Хмельницький, 1997. — С. 64-72.

  322.    Гернего О. О. Проблема формування класу асоційованих фахівців як носія соціальної справедливості // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, присвяченого 90- річчю доктору юр. Наук, професора Щербини П.Ф., Кам’янець-Подільський, 2000. — С. 78-85.

  323.    Гернего О. О. Проблема формування культурно історичного суб’єкта в умовах становлення громадянського суспільства в Українській державі (Філософсько — правовий аспект) // Соціально політичні та правові проблеми формування особистості і держави: Збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної науково практичної конференції, м. Хмельницький, 23-24 жовтня 1997р., ТУП).- Хмельницький, 1998. — С. 25-29.

  324.    Гернего О. О. Роль наукових гуртків з філософії в роботі з обдарованою молоддю // Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особливості майбутнього вченого, фахівця вищої кваліфікації. Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 30 вересня — 3 жовтня 2002 р.). — Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. — С. 142-145.

  325.    Гернего О. О. Соціальна справедливість та її носії // Товариш. — 1998. — №42 (316). — С. 10.

  326.    Гернего О. О. Формування культури спілкування студентської молоді // Виховання студентів у технічному вузі. Матеріали практичної конференції. — Хмельницький, 1996. — С. 112-114.

  327.    Гернего О. О., Кондратьєв Р. І. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин. // Право України. — 2000. — №2. — С. 43-45.

  328.    Голдзіцький К. А. Актуальні питання удосконалення законодавства про зброю та її придатність для самооборони // Вісник ХІРУП. Науковий часопис. — 2005. — № 4 (12).

  329.    Гринько С. Д. Адаптація цивільного законодавства України про деліктні зобов’язання до законодавства Європейського Союзу / Актуальні питання адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу // За ред. Н.С. Кузнєцової. — К., 2006. — С. 382-387. (0,5 др.арк.).

  330.    Гринько С. Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права // Наукові записки Хмельницького університету управління та права. — 2007. — № 1. — С. 90-97.

  331.    Гринько С. Д. Закони XII таблиць як джерело римського приватного права про деліктні зобов’язання // Актуальні проблеми удосконалення чинного законодавства України Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. — 2006. — № 1.

  332.    Гринько С. Д. Пандекти Юстиніана та пандектне право: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні проблеми удосконалення чинного законодавства України Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. — 2007. — № 1.

  333.    Гуменюк О. Г. Значення християнської освіти у формуванні духовності молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т, 2005. — Вип. 11. — Ч. І. — С. 56-62.

  334.    Гуменюк О. Г. Розвиток культури спілкування у студентів вищих навчальних закладів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовно-моральних цінностей та професійного становлення молоді в сучасних соціокультурних умовах». — Вінниця, 2005. — С. 112-117.

  335.    Гуменюк О. Г. Розвиток культури спілкування у студентів з особливими потребами // Матеріали науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні аспекти впливу на студентів з особливими потребами». — Хмельницький, 2005. — С. 99-103.

  336.    Данилюк О. В. Обрання на посаду як фактичний склад, що тягне виникнення індивідуальних трудових правовідносин: проблеми визначення структури та відповідного типу структурних відносин // Право України. — 2007. — № 4.— С. 105-111.

  337.    Данилюк О. В. Призначення на посаду як правостворюючий фактичний склад у трудовому праві України // Юридична Україна. — 2007. — № 2. — С. 58-62.

  338.    Данилюк О. В. Юридична природа акту обрання на посаду як елементу фактичного складу // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. Збірник наукових праць до 80-річчя професора Р.І. Кондратьєва. — Хмельницький, 2007. — С. 144-148.

  339.    Домбровский С. Ф. Правовые особенности, проблемы создания и регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств // Новые технологии и решение проблемы…права: Сборник материалов симпозиума. — Пенза, 2001. — С.187-190.

  340.    Домбровський С. Ф. Історико-правові аспекти організації юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств Хмельницької області // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — №4. — С. 75-79.

  341.    Домбровський С. Ф. Нова земельна конституція народу України необхідна // Газета «Урядовий кур’єр». — 2001. — № 165.

  342.    Домбровський С. Ф. Обмеження права власності на землі сільськогосподарського призначення за законодавством України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №2. — С. 112-114.

  343.    Домбровський С. Ф. Обов'язки працівника юридичної служби // Юридична газета. — 2007. — № 7. — 15 лютого. — С. 10.

  344.    Домбровський С. Ф. Окремі питання вдосконалення аграрного законодавства України в світлі гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Університетські наукові записки. — 2005. — № 3. — С. 191-194.

  345.    Домбровський С. Ф. Питання вдосконалення аграрного законодавства України в світлі гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України — МІА України 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — К.: Інститут держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2005. — С. 21-25.

  346.    Домбровський С. Ф. Правові проблеми забезпечення дотримання законодавства про працю при перетворенні колективних сільськогосподарських підприємств в інші агрогосподарські формування та роль у цьому юридичної служби АПК // Бізнес на Поділлі: стратегія, організація, ефективність (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 23 листопада 2001 року в Хмельницькому інституті бізнесу): Хмельницький: НВП «Евріка» ТОВ, 2001. — С.124-129.

  347.    Домбровський С. Ф. Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4. — С. 426-430.

  348.    Домбровський С. Ф. Проблеми правового регулювання діяльності селянських (фермерських) господарств // Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 квітня 2003 року). — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — С. 122-129.

  349.    Домбровський С. Ф. Проблеми правового регулювання паювання технічних засобів та іншого майна в аграрному секторі економіки України // Повышение качества, надежности и долговечности технических процессов: Сб. трудов V международ. науч.-техн. конф., 3-10 декабря 2006 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). — Хмельницкий: ХНУ, 2006. — С. 141-144.

  350.    Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Окремі питання забезпечення організації юридичного обслуговування аграрних підприємств // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №3. — С.79-83.

  351.    Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Особливості правового регулювання створення та функціонування селянських (фермерських) господарств // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №4. — С.82-88.

  352.    Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Сільськогосподарські виробничі кооперативи в АПК України і правове регулювання їх діяльності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №1. — С. 84-90.

  353.    Журик Ю. В. Аналіз окремих визначень та термінів Закону України «Про захист економічної конкуренції» // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2003. — № 1 (5). — С. 94-99.

  354.    Журик Ю. В. Аналіз окремих процесуальних дій, що вчиняються при порушенні та розгляді справ антимонопольними органами України // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. — 2004. — № 3 (12). — С. 26-31.

  355.    Журик Ю. В. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 4. — С. 17-20.

  356.    Журик Ю. В. До питання вдосконалення порядку прийняття заяв та розгляду справ антимонопольними органами України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 4 (16). — С.152-157.

  357.    Журик Ю. В. До питання конституційності окремих повноважень антимонопольних органів України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 3 (15). — С.148-151.

  358.    Журик Ю. В. Збереження комерційної таємниці як один з шляхів забезпечення надійності технологічних систем та процесів // Повышение качества, надёжности и долговечности технических систем и технологических процессов. V Международная научно-техническая конференция 3-10 декабря 2006 года Шарм-эль-Шейх (Египет). — 2006. — С. 137-140.

  359.    Журик Ю. В. Недобросовісна конкуренція за чинним законодавством України // Україна: поступ у майбутнє. Спецвипуск до 290-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика. Науково-практичній збірник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — К.: 2000. — С. 208-210.

  360.    Журик Ю. В. Окремі проблеми понятійного апарату Закону України «Про захист економічної конкуренції» // Методологія приватного права: Зб. Наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 229-231.

  361.    Журик Ю. В. Особливості оскарження та виконання рішень антимонопольних органів України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 2 (18). — С. 159-164.

  362.    Журик Ю. В. Особливості прийняття та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду справ антимонопольними органами України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 1 (17). — С. 145-149.

  363.    Журик Ю. В. Отримання доказів та здійснення доказування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2004. — № 1-2 (9-10). — С. 130-138.

  364.    Журик Ю. В. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2000. — Випуск № 38. — С. 56-59.

  365.    Журик Ю. В. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 2. — С. 10-12.

  366.    Журик Ю. В. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 7. — С. 14-17.

  367.    Журик Ю. В. Правовий статус та компетенція Антимонопольного комітету України // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в України. Матеріали науково-практичній конференції. м. Київ, 19-20 травня 2000 р. — К.: 2000. — С. 337-342.

  368.    Журик Ю. В. Проблеми законодавчої регламентації повноважень антимонопольних органів України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 150-156.

  369.    Журик Ю. В., Новченков І. В. Правова природа та колізійність врегулювання орендних відносин за чинним законодавством України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 3-4 (19-20). — С. 261-266.

  370.    Ивановская А. Н. Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека Конституционным Судом Украины // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов, 1 Республиканская научно-практическая конференция (6-7 апреля 2006 г., Гомель).: Материалы: В 2 ч. Ч. 1 / Е.В. Богданов, Л.А. Краснобаева, Т.Г. Кравченко, И.И. Эсмантович; Мин-во обр. РБ. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2006. — С. 48-52.

  371.    Івановська (Кісель) А. М. Правове регулювання повноважень юридичної служби Державного комітету у справах охорони державного кордону України // Збірник наукових праць Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ. — 1998. — № 7. — Частина II. — С. 287-292.

  372.    Івановська (Кісель) А. М. Роль юридичної служби в забезпеченні законності при укладанні договорів військовими організаціями Прикордонних військ України // Збірник наукових праць.

  373.    Івановська (Кісель) А. М. Роль юридичної служби в забезпеченні законності нормативно-правових актів органів військового управління Прикордонних військ України // Збірник наукових праць.

  374.    Івановська А. М. Засоби захисту прав і свобод людини і громадянина органами конституційної юстиції: європейський досвід // Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали 3-тьої міжнародної науково-практичної конференції (Волинський державний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк, 2-3 червня 2006 року) —Луцьк, 2006. — С. 120-123.

  375.    Івановська А. М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 3 (15). — С. 36-42.

  376.    Івановська А. М. Окремі питання визначення конституційності правових актів Конституційного Суду України // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права, 2006. — № 1 (17). — С. 23-31.

  377.    Івановська А. М. Поняття та значення правових позицій Конституційного Суду України // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року). — Івано-Франківськ, 2006. — С. 98-101.

  378.    Івановська А. М. Юридична природа актів конституційного Суду України // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 4 (16). — С. 42-50.

  379.    Іванюк Т. І. Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, як обставина, що пом’якшує покарання // Молодь у юридичній науці: Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання», 2005. — С. 205-208.

  380.    Іванюк Т. І. Вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого, як обставина, яка пом'якшує покарання (п.7 ч. 1 ст. 66 КК України) // Проблеми коментування кримінального закону. Матеріали міжнародної наукової конференції. — Науковий вісник. — Львів. — 2006. — № 2 (2).

  381.    Іванюк Т. І. Обставини, що пом’якшують покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Науковий збірник Львівського юридичного Інституту. — 2005. — № 1 . С.55-67.

  382.    Когут О. В. Адміністративно-деліктне законодавство: напрями вдосконалення 2 // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми політики». — Одеса. — 2006. — Випуск 29. — С. 143-147.

  383.    Когут О. В. Актуальні проблеми реформування українського адміністративно-деліктного законодавства в сучасних умовах // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2000. — №7. — С. 41-44.

  384.    Когут О. В. Деякі питання регулювання трудових відносин // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Збірник доповідей міжнародної науково-практичної конференції. — 4.1. — Хмельницький: ТУП, 1997. — С. 274-276.

  385.    Когут О. В. До питання про вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства // Університетські наукові записки. — 2006. — №1 (17). — С.191-197.

  386.    Когут О. В. До питання про місце територіальних відділень Антимонопольного комітету України в системі державних органів. // Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — Хмельницький, 29-30 квітня 2001р. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — Спец. випуск №1. — С. 180-181.

  387.    Когут О. В. До питання про принципи адміністративного процесу // Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю "Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні". Київ, -К.: Вид-во УАДУ, 2001. — Том 1. — С. 321-323.

  388.    Когут О. В. До питання про спеціальний статус центральних органів виконавчої влади // Міжнар. наук.-практ. конф. «Парламентаризм в Україні: теорія та практика». — К., 2001. -С.208-213.

  389.    Когут О. В. До питання про суть і класифікацію адміністративних проваджень // Держава і право: 36. наук. пр. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. — Випуск 13. — С.188-194. — 2001. — Випуск 13. — С. 188-194.

  390.    Когут О. В. Докази у справах про недобросовісну конкуренцію // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 96-101.

  391.    Когут О. В. Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію громадянина // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1. — С. 88-94.

  392.    Когут О. В. Напрями вдосконалення адміністративно-процесуального та адміністративно-деліктного законодавства в умовах адміністративної реформи. // Наук.-практ. конф. за міжнар. участю «Державна регіональна політика України в умовах проведення адміністративної реформи". Хмельницький, 10 жовтня 2000р. //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2001. — №2 — Ч.1. — С. 131-135.

  393.    Когут О. В. Напрямки вдосконалення конкуренційно-процесуального законодавства // Матеріали VII Міжнар наук.-практ. конф. «Наука і освіта '2004". — Том 50. — Право. -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — Том 50. — С. 36-37.

  394.    Когут О. В. Окремі питання удосконалення загальної частини проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Університетські наукові записки. — 2005. — № 3. — С. 293-298.

  395.    Когут О. В. Окремі питання узгодження законодавства про адміністративну та кримінальну відповідальність // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 2-3 червня 2006 р.: У 2-х т., 2006. — Т. 1. — С. 139-141.

  396.    Когут О. В. Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2002. — №1. — С. 91-96.

  397.    Когут О. В. Правовий статус експерта в адміністративному процесі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 97-103.

  398.    Когут О. В. Проблеми розвитку теорії адміністративного процесу у світлі Концепції адміністративної реформи в Україні // 36. наук. пр. УАДУ при Президентові України. -К.: Вид-во УАД. — 1999. — Вип. 2, ч. ІІ. — С. 345-349.

  399.    Кондратьєв Р. І. До питання про межі державної влади (критичні замітки) // Вісник Хмельницького інститут регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 11-18.

  400.    Кондратьєв Р. І. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях // Вісник Хмельницького інститут регіонального управління та права — 2004. — № 3. — С. 7-11.

  401.    Кондратьєв Р. І. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях // Право України. — 2005. — № 2. — С. 81-84.

  402.    Кондратьєв Р. І. Соціальне управління: поняття, реалізація в галузях права (теоретичний аспект) // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2001. — № 2. — Ч. 1. — С. 85-89.

  403.    Кондратьєв Р. І. Сучасні уявлення про державу, право і закон // Збірник наукових статей та праць викладачів Хмельницького інституту регіонального управління та права, 1997.

  404.    Кондратьєв Р. І. Теорія антропоцентризму і наукові засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». — 2005. — № 4. — С. 19-21.

  405.    Кондратьєв Р. І., Андрушко В. К. Спірні моменти судової практики у світлі нового тлумачення поняття «примусова праця» // Право України. — 1998. — № 3. — С. 31-32.

  406.    Кондратьєв Р. І., Гернего О. О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин. — Право України. — 2000. — № 2. — С. 43-45.

  407.    Кондратьєв Р. І., Олуйко В. М. До питання про межі державної влади (критичні замітки). // Право України. — 2003. — № 2. — С. 17-22.

  408.    Кондратьєв Р. І., Олуйко В. М. До питання про межі державної влади (критичні замітки) // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 25-31.

  409.    Кондратьєв Р. І., Стефанчук Р. О. Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав // Юридичний вісник України. — 2007. — № 23. — 9-15 червня. — С. 1, 6.

  410.    Кондратьєв Р. І., Чорнобровий М. П. Критерії необхідного лікування і його протиправні порушення // Зб. «Вчені Поділля». — Хмельницький-Вінниця, 1999.

  411.    Кондратьєв Р. І., Чорнобровий М. П. Принципові питання збереження лікарської таємниці // Зб. «Вчені Поділля». — Хмельницький-Вінниця, 1999.

  412.    Кондратьєв Р. І., Чорнобровий М. П. Проблеми лікарських помилок // Зб. «Вчені Поділля». — Хмельницький-Вінниця, 1999.

  413.    Кондратьєв Р. І., Чудик-Білоусова Н. І. Правове регулювання порядку відшкодування шкоди, завданої військовому майну // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 1 (17). — С. 44-50.

  414.    Кондратьєв Р., Стефанчук Р. Забезпечення системності при вдосконаленні ЦК України // Юридичний вісник України. — 2006. — № 14 (562). — 8-14 квітня. — С. 8.

  415.    Костяшкін І. О. Гарантії реалізація права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Юридичні науки. — 2005р. — №67. — С. 22-26.

  416.    Костяшкін І. О. До питання про зміну форм власності на землю в Україні // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених: «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина четверта. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 163-167.

  417.    Костяшкін І. О. До питання про об’єктний склад права загального землекористування громадян// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 6. — С. 99-105.

  418.    Костяшкін І. О. До питання про правовий режим земель загального користування в населених пунктах // Збірник наукових праць Інституту держави та права ім. Корецького. — 2004. — №23. — С. 420-426.

  419.    Костяшкін І. О. До питання про форми реалізації права загального землекористування громадян // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених: «Перші осінні юридичні читання» (10-11 листопада 2002 року, м. Хмельницький). Видавництво ХІУП, 2002. — С. 175-178.

  420.    Костяшкін І. О. До питання реалізації права загального землекористування громадян» // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених: «Другі осінні юридичні читання». Водавництво ХІУП, 2002. — С. 175-178.

  421.    Костяшкін І. О. До питання реалізації права загального землекористування громадян на землях рекреаційного призначення // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених: «Третті осінні юридичні читання». Водавництво ХІУП, 2002. — С. 303-305.

  422.    Костяшкін І. О. Об’єкти права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Юридичні науки. — 2004. — №56. — С. 187 — 190.

  423.    Костяшкін І. О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С.83-88.

  424.    Костяшкін І. О. Правове регулювання реалізації права загального землекористування громадян на землях водного фонду // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — №4. — С. 157-162.

  425.    Костяшкін І. О. Правове регулювання реалізації права загального землекористування громадян на землях лісового фонду // Наукові записки Хмельницького університету управління та права. — 2006. — №1. — С. 99-105.

  426.    Костяшкін І. О. Правові аспекти права загального землекористування громадян // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — 2002. — Спеціальний випуск № 1. — С. 149-150.

  427.    Костяшкін І. О. Проблеми встановлення правового режиму земель загального користування в населених пунктах // Тези доповідей на міжвузівській науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми захисту прав громадян у процесі земельної реформи в Україні» Львів, 2003 р. — С.35-38.

  428.    Костяшкін І. О. Проблеми правового забезпечення права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Юридичні науки. — 2003. — № 51. — С. 134-136.

  429.    Литвиненко І. Л. Визнання держав у міжнародному праві // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 1-2. — С. 238-243.

  430.    Литвиненко І. Л. Генезис прав людини в історії політико правової думки світу та України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 7-13.

  431.    Литвиненко І. Л. Державні гарантії і правовий захист місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб // Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» — Львів, 2004. — с. 160-163.

  432.    Литвиненко І. Л. До питання про співвідношення природно-правової та позитивістської концепції прав людини. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — Наукове видання Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Збірник наукових статей. — 2004. — Випуск 13. — С. 48-52.

  433.    Литвиненко І. Л. Екологічні права людини за Конституцією України // Вісник Технологічного Університету Поділля. — 1997. — №2. — С. 33-35.

  434.    Литвиненко І. Л. Екологічні права людини за Конституцією України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки..-К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України. — 2000. — Випуск 7. — С. 191-198.

  435.    Литвиненко І. Л. Конвенційна система захисту прав людини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів «Захист прав людини в Україні. Теоретичні та практичні аспекти».-Донецьк: ТОВ Юго-Восток, Лтд, 2006. — с. 57-59.

  436.    Литвиненко І. Л. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права — 2005. — № 4. — С. 271-279.

  437.    Литвиненко І. Л. Місцеве самоврядування в системі організаційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина. // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. — 2001. — №2. — С. 201-208.

  438.    Литвиненко І. Л. Організаційно-правові форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2001. — № 2. — С. 27-33.

  439.    Литвиненко І. Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки..-К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України. — 2000. — Випуск 8. — С. 175-182.

  440.    Литвиненко І. Л. Передвиборна агітації як стадія виборчого процессу // Університетські наукові записки. — 2006. — № 1. — С. 16-22.

  441.    Литвиненко І. Л. Права людини і місцеве самоврядування в Україні // Вісник державної служби України. — 1999. — №1. — С. 75-80.

  442.    Литвиненко І. Л. Правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування як форма забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — Вісник ХІРУП, Хмельницький. — 2002. — Спецвипуск № 1. — с. 52-53.

  443.    Литвиненко І. Л. Реалізація політичних прав і свобод людини і громадянина в системі органів місцевого самоврядування // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні» — Хмельницький —Збірник наукових праць. — Вісник ХІРУП. — 2003. — Спецвипуск № 2. — с. 121-125.

  444.    Литвиненко І. Л. Теоретичні аспекти визначення змісту соціальної функції місцевого самоврядування // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень, 2004». — «Право». —Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — Том 5. — с. 5-8.

  445.    Литвиненко І. Л. Форми реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні. // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — № 1. — С. 225-235.

  446.    Литвиненко І. Л., Дерюгін О. О. До питання визначення поняття піратства за нормами міжнародного та національного права // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Другі Прибузькі юридичні читання».-Миколаїв, 2006. — с. 108-112.

  447.    Лозінська С. В. Використання діяльності почесних консулів в консульській практиці Республіки Польщі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск 1. — 2002. — С. 278-280.

  448.    Лозінська С. В. Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — № 1. — 2002. — С. 142-146.

  449.    Лозінська С. В. Використання інституту почесного консула в міжнародній практиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. — К.: Київський університет, 1999. — вип.13. — Ч. 1. — С.121-126.

  450.    Лозінська С. В. Відновлення інституту почесних консулів в консульській практиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. — К.: Київський університет, 1999. — вип. 12. — Ч. 4. — С.63-66.

  451.    Лозінська С. В. До питання про формування української консульської служби // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. — К.: Київський університет, 1998. — вип. 7. — Ч. 2. — С. 173-180.

  452.    Лозінська С. В. Історичні передумови виникнення інституту почесного консула // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. — К.: Київський університет, 1999. — вип.15. — С. 92-98.

  453.    Лозінська С. В. Правовий статус почесних консулів в сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. — К.: Київський університет, 2000. — вип. 21. — Ч. 2. — С.71-74.

  454.    Лозінська С. В. Характерні особливості державно-церковних відносин в Україні на сучасному етапі // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія і сучасність. Науковий збірник за загальною редакцією В.Олуйка та А.Колодного. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, — 2002. — 230 с.

  455.    Макухіна М., Білоусов Ю. Правова природа контракту про проходження військової служби // Право України. — 1999. — № 9. — С. 102-106.

  456.    Макухіна М., Білоусов Ю. Правова природа контракту про проходження військової служби // Народна армія. — 2000. — 5 січня.

  457.    Мельницька Н. В. Гедерні підходи щодо удосконалення правового регулювання праці жінок // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». — 2006. — № 3-4. — С. 267-270.

  458.    Мисинкевич Л. Л. Реабилитация жертв политических репрессий в УССР в первой половине 50-х гг. ХХ в. // Вестник академии МВД республики Беларусь. — 2004. — № 2 (8). — С. 51-57.

  459.    Місінкевич Л. Л. Антиколгоспні заворушення 1930 року серед національних меншин Поділля.

  460.    Місінкевич Л. Л. Берієвська «відлига» 1939 року: причини та наслідки. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— К., 2005. — Вип.30. — С.173-185.

  461.    Місінкевич Л. Л. Висвітлення процесу реабілітації жертв політичних репресій у працях зарубіжних та вітчизняних дослідників // Краєзнавство. — 2002. — №1-4. — С.60 — 63.

  462.    Місінкевич Л. Л. Вклад громадських організацій в реабілітацію жертв сталінських репресій в період розбудови незалежності України // Питання історії України: Збірник наукових статей .- Чернівці : Зелена Буковина, 2005. — Т. 8. — С. 249 — 253.

  463.    Місінкевич Л. Л. Депортація національних меншин Поділля на початку 30-х рр. ХХ століття. // Краєзнавство. — 2001. — №1- 4. — С.114-116.

  464.    Місінкевич Л. Л. Державно-партійна політика щодо віруючих та релігійних громад на Поділлі в 20-30-ті роки ХХ століття. // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність: Науковий збірник За загальною редакцією В.Олуйка та А.Колодного. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2002. — С. 116-123.

  465.    Місінкевич Л. Л. Діяльність військових трибуналів у роки Великої Вітчизняної війни // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. Київ-Хмельницький-Кам’янець-Подільський «Абетка НОВА», 2004. — Вип.28. — С.149-157.

  466.    Місінкевич Л. Л. Дослідження історії та культури національних меншин як один із напрямків регіонально-історичних досліджень в Україні на сучасному етапі. // Історичне краєзнавство і культура. — Київ-Харків: Рідний край, 1997. — С.347-349.

  467.    Місінкевич Л. Л. Економічне становище національних меншин Поділля у 20-ті рр. ХХ століття. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №3. — С. 182-187.

  468.    Місінкевич Л. Л. Землевлаштування євреїв Поділля (20-30-ті роки ХХ ст.). // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —К.: Рідний край, 2000. — Вип.10. — С.138-150.

  469.    Місінкевич Л. Л. Кооперативний рух серед національних меншин Поділля в 20-ті рр. ХХ ст. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. — К.: Рідний край, 2000. — Вип.11. — С.169-180.

  470.    Місінкевич Л. Л. Коренізація і національні меншини Поділля у 20-30-х рр. ХХ століття. // К.: Рідний край, 1999. — 73с.

  471.    Місінкевич Л. Л. Національні меншини і колгоспне будівництво на Поділлі в 30-ті роки ХХ століття. // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. —— К., 1999. — Т.3(5). — С.318-323.

  472.    Місінкевич Л. Л. Національні сільські ради на Поділлі в 1920-1930-х роках ХХ ст. // Краєзнавство. — 1999. — №1-4. — С.33-38.

  473.    Місінкевич Л. Л. Національно-культурне будівництво на Поділлі в 20-30 роки ХХ століття. // Краєзнавство. — 2000. — №1-2. — С.210-216.

  474.    Місінкевич Л. Л. Опір духовенства та віруючих більшовицькій політиці: ствердження державного атеїзму в 20 — 30-х рр. ХХ ст. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— К., 2005. — Вип.31. — С.63-78.

  475.    Місінкевич Л. Л. Опір польського селянства Поділля колективізації в 1930 році. // Збірник наукових праць. (За матеріалами міжнародної наукової конференції — Хмельницький: Поділля. — 1999. — С.350-355.

  476.    Місінкевич Л. Л. Організація культурно-просвітницької роботи серед польського населення України в 20-х роках. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. — К.: Рідний край, 1999. — Вип.9. — С.299-308.

  477.    Місінкевич Л. Л. Партійно-державна політика щодо кримських татар у 40-50-ті рр. ХХ століття // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції — Кам’янець-Подільський, 2004. — С. 347-357.

  478.    Місінкевич Л. Л. Партійно-державна політи-ка щодо кримських татар у 40-50-ті рр. ХХ століття // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— К., 2004. — Вип.27. — С.156-168.

  479.    Місінкевич Л. Л. Партійно-державна політи-ка щодо реабілітації крим-ськотатарського населення в 50 - 60-ті рр. ХХ століття // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавча конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 року. —— Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. — Т. 1: Історія України. Краєзнавство. — С.309 — 315.

  480.    Місінкевич Л. Л. Партійно-державна політика щодо реабілітації репресованих в західній Україні в 50-60 рр. ХХ століття // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей.— К., 2005. — Вип.29,частина 2. — С.318-338.

  481.    Місінкевич Л. Л. Політика партійно-державного керівництва СРСР у 1939-1940 роках щодо реабілітації репресованих громадян // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— К., 2006. — Вип.33. — С.205 - 217.

  482.    Місінкевич Л. Л. Політика партійно-державного керівництва щодо національних меншин Поділля в 30-х рр. ХХ століття. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. — К.: Рідний край, 2002. — Вип.20-21. — С.372-392.

  483.    Місінкевич Л. Л. Польські сільські ради на Поділлі в 1920-1930-ті роки. // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. — Хмельницький: Поділля, 1999. — С.305-315.

  484.    Місінкевич Л. Л. Преса національних меншин Поділля в 20-30-х рр. ХХ століття. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— К.: Рідний край, 2001. — Вип.17. — С.280-285.

  485.    Місінкевич Л. Л. Реабілітаційні заходи щодо жертв політичних репресій Хмельниччини в 50-ті рр. ХХ століття // Місто Хмельницький в контексті історії України. Хмельницький, Кам’янець — Подільський: Оіюм, 2006. — С. 382 - 388.

  486.    Місінкевич Л. Л. Реабілітація жертв політичних репресій у першій половині 50-х рр. ХХ століття // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— К., 2003. — Вип.22-23. — С.374-389.

  487.    Місінкевич Л. Л. Реабілітація жертв сталінських репресій Поділля 1987 — 1989 роках // .

  488.    Місінкевич Л. Л. Реабілітація наукової та творчої інтелігенції в другій половині 50-60 років ХХ століття // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— Київ — Хмельницький, 2005. — Вип.32. — С.341 -351.

  489.    Місінкевич Л. Л. Реабілітація освітян Поділля в 1950-х роках // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм. Матеріали третього круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVІІІ — на початку ХХІ ст., 2006. — Т. 7. — С. 70 — 80.

  490.    Місінкевич Л. Л. Реалізація в областях державної програми увічнення пам’яті жертв політичних репресій // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. —— К., 2004. — Вип.25. — С.387-395.

  491.    Місінкевич Л. Л. Реалізація державної політики щодо релігії та віруючих на Поділлі в 20 — 30 рр. ХХ століття // Краєзнавство. — 2003. — №1-4. — С.94 — 97.

  492.    Місінкевич Л. Л. Репресії серед національних меншин Поділля на початку 30-х рр. ХХ століття. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей.— К.: Рідний край, 2001. — Вип.12. — С.255-266.

  493.    Місінкевич Л. Л. Репресії щодо польського учительства на Поділлі в 30-х роках ХХ століття. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №1. — С. 37- 42.

  494.    Місінкевич Л. Л. Соціальна адаптація жертв політичних репресій в 50-60 рр. ХХ століття // Питання історії України: Збірник наукових статей. — Чернівці : Зелена Буковина, 2006. — Т.9 — С. 71 — 76.

  495.    Місінкевич Л. Л. Соціально-економічні наслідки політики коренізації на Поділлі у 20-ті рр. ХХ століття // Міжнародні відносини в контексті українського державотворення: історія та сучасність. (Міжнародний науковий «круглий стіл»): Науковий збірник. — Кам’янець-Подільський держ. педог. ун-т, 2001. — С. 89 — 95.

  496.    Місінкевич Л. Л. Увічнення пам’яті жертв політичних репресій в Україні // Педагоги Хмельниччини — жертви сталінських репресій. Частина перша. — Хмельницький: ПП «Прометей», 2005. — С. 5 — 16.

  497.    Місінкевич Л. Л. Управління освітою національних меншин Поділля в 20-30-ті рр. ХХ століття: досвід минулого, проблеми сучасності. // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2001. — №2. — С.288-296.

  498.    Монастирський Д. А. Вади сучасного українського закону через ретроспективну теорію закону // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання» (Хмельницький, 14-15.11.2003 р.)., 2003. — С. 22-24.

  499.    Монастирський Д. А. Дотримання стадій проектування нормативно-правового акту як запорука його стабільності // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 27-28.10.2006 р.), 2006. — С. 77-80.

  500.    Монастирський Д. А. Історичні витоки сучасного розуміння закону в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 36-44.

  501.    Монастирський Д. А. Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності 48.системи нормативно-правових актів // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4. — С. 31-41.

  502.    Монастирський Д. А. Поняття і природа стабільності закону // Університетські наукові записки. — 2005. — № 1-2. — С. 61-65.

  503.    Монастирський Д. А. Проблемні аспекти розуміння демократії в сучасному суспільстві // Держава та право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — 2002. — Випуск 17. — С. 485-488.

  504.    Монастирський Д. А. Роль законодавчої техніки в забезпеченні стабільності майбутнього закону // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 2. — С. 95-102.

  505.    Монастырский Д. А. Верховенство права в законодательном процессе // Традиции и новации в российском праве. Сборник тезисов Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Московской государственной юридической академии (Москва, 31.03-1.04.2006 г.)., 2006. — С. 35-36.

  506.    Нагнибіда В. І. Деякі питання загальної теорії речевого права // Молодь у юридичній науці: Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання». — Хмельницький, 2005. — С.197-198.

  507.    Нагнибіда В. І. Деякі проблеми еволюції та становлення прав на чужі речі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — №4 (12). — С.85-93.

  508.    Нагнибіда В. І. Деякі проблеми побудови системи прав на чужі речі за цивільним кодексом України // Реалізація чинних Цивільного та господарського кодексів України: проблеми та перспективи. — К., 2006. — С.80-82.

  509.    Нагнибіда В. І. Класифікація прав на чужі речі у цивільному праві // Приватне право і підприємництво. — Вип. 5. — 2006. — С. 72-77.

  510.    Нагнибіда В. І. Класифікація прав на чужі речі у цивільному праві // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розивтку. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. — К., 2005. — С.259-261.

  511.    Нагнибіда В. І. Концепція possessio у римському приватному праві та її сучасне розуміння // Актуальні проблеми держави і права. — 2004. — №23. — С.274-279.

  512.    Нагнибіда В. І. Окремі аспекти загальної теорії речевого права // Університетські наукові записки. — 2005. — №3. — С. 117-124.

  513.    Нагнибіда В. І. Окремі аспекти речевих прав у праві середньовічної Європи // Римське право і сучасність. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. — Одеса, 2006. — С.103-105.

  514.    Нагнибіда В. І. Питання виникнення та становлення прав на чужі речі в Стародавній Греції // Молодь у юридичній науці: Збірник тез міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». — Хмельницький, 2004. — С.197-198.

  515.    Нагнибіда В. І. Питання термінології інституту прав на чужі речі у цивільному праві України // Ерліхівських збірник. — 2005. — Вип. 4-5. — С. 97-101.

  516.    Нагнибіда В. І. Поняття та ознаки прав на чужі речі // Держава і право. — №31. — 2006. — С. 266-276.

  517.    Нагнибіда В. І. Порівняльно-правове дослідження парціарних прав у Європейських країнах періоду Середньовіччя та Нового часу // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. — Львів., 2006. — С.339-347.

  518.    Нагнибіда В. І. Правове регулювання узуфрукту за законодавством Мальти // Молодь у юридичній науці: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання». — Хмельницький, 2006. — С. 30-32.

  519.    Нагнибіда В. І. Проблеми прав на чужі речі // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — К., 2004. — С.223-229.

  520.    Нагнибіда В. І. Проблеми правового регулювання речових прав на чуже майно та побудови їх системи за цивільним кодексом України // Юридичні читання молодих вчених: Збірних матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. — С.392-394.

  521.    Нагнибіда В. І. Теоретичний аналіз правової природи речових прав на чуже майно // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2004. — №13. — С.105-112.

  522.    Нагнибіда В. І. Теоретичні проблеми розуміння речових прав на чуже майно // Проблеми держави і права. — 2004. — №2.

  523.    Нагнибіда В. І., Білоусов Ю.В. Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних відносин у міжнародному арбітражі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2 (6). — С.46-53.

  524.    Назаренко С. В. Конституційні засади територіального устрою в аспекті адміністративної реформи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах адміністративної реформи в Україні». — 2003. — Спец. вип. № 2. — С. 141-144.

  525.    Нижний С. В. Виникнення та розвиток інституту застави майнових прав // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. — С. 441-446.

  526.    Нижний С. В. До питання про правову природу застави // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 2. — С. 104-110.

  527.    Нижний С. В. Договір застави: проблеми оформлення // Юридичний вісник України. — 2003. — № 30.

  528.    Нижний С. В. Еволюція цивільного законодавства. Дискусія // Юридичний вісник України. — 2004. — № 21 (у співавторстві з Є.В.Гриніченко).

  529.    Нижний С. В. Застава авторських прав // Юридичний вісник України. — 2003. — № 27.

  530.    Нижний С. В. Застава авторських прав: цивільно-правовий аспект // Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2003 року). — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. — С. 267-270.

  531.    Нижний С. В. Застава майнових прав, що виникають з орендних правовідносин // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 1. — С. 130-134.

  532.    Нижний С. В. Застава як міжгалузевий правовий інститут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — Спецвипуск 1.

  533.    Нижний С. В. Методологія приватного права // Юридичний вісник України. — 2003. — № 25.

  534.    Нижний С. В. Мінімальний розмір компенсації моральної шкоди // Юридичний вісник України. — 2003. — № 50.

  535.    Нижний С. В. Податкові страждання видавців // Юридичний вісник України. — 2004. — № 1-2.

  536.    Нижний С. В. Правове регулювання застави корпоративних прав // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — №  3-4 (19-20). — С. 187-192.

  537.    Нижний С. В. Приватизації підлягають не стратегічні підприємства, а об’єкти, утворені на базі їхнього майна // Юридична газета. — 2007. — 15-16. — 19 квітня.

  538.    Нижний С. В. Проблеми галузевої належності інституту застави / Методологія приватного права: Зб. наукових праць / Редкол.: О.Д.Крупчан (голова) та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 340-344.

  539.    Нижний С. В. Проблемы защиты интеллектуальной собственности во всемирной сети Интернет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.tm.ua/show_art.php?who=192.

  540.    Нижний С. В. Проект не враховує реалій вітчизняної економіки // Юридична газета. — 2007. — 8 (92).

  541.    Нижний С. В. Розвиток корпоративного права в Україні // Юридичний вісник України. — 2003. — № 40.

  542.    Нижний С. В. Співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України // Юридична Україна. — 2002. — № 6.

  543.    Нижний С. В. Третейські суди - реалія правової системи України // Юридичний вісник України. — 2004. — № 50.

  544.    Нижний С. В. Цивільно-правові проблеми оформлення договору застави // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання» 14-15 листопада 2003 року.

  545.    Нижний С. В. Четыре сути одного залога // Юридическая практика. — 2002. — № 38.

  546.    Омельчук О. М. Громадська безпека як факультативний об‘єкт складу злочину «контрабанда» // Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України: Матер. Між нар. наук.-практ. семінару [Харків] — 1-2 жовт. р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. — Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — С. 117-120.

  547.    Омельчук О. М. Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. — Випуск 37. — С. 430-444.

  548.    Омельчук О. М. Діяльність компетентних органів Української держави щодо запобігання контрабанді // Митна справа. — 2001. — № 5. — С. 70-78.

  549.    Омельчук О. М. Діяльність компетентних органів Української держави щодо запобігання контрабанді // Митна справа. — 2001. — № 5. — С. 70-78.

  550.    Омельчук О. М. Діяльність Прикордонних військ України щодо припинення та попередження контрабанди // Збірник наукових праць. — Хмельницький: Видавництво НАПВУ — 2000. — № 7. — Частина І. — С. 110-115.

  551.    Омельчук О. М. Загальна характеристика об’єкта контрабанди // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка — 2000. — Випуск 35 — С. 435-438.

  552.    Омельчук О. М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 207-215.

  553.    Омельчук О. М. Кримінальна відповідальність за контрабанду за новим кримінальним кодексом України // Митна справа. — 2001. — № 6. — С. 27-43.

  554.    Омельчук О. М. Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — № 4. — С. 109-113.

  555.    Омельчук О. М. Кримінально-правова характеристика суб‘єкта злочину, передбаченого статтею 304 Кримінального кодексу України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2003. — № 2 (6). — С. 110-115.

  556.    Омельчук О. М. Кримінально-правові проблеми захисту прав людини на переміщення товарів, валюти, цінностей та інших предметів через митний кордон України // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. Інститут адвокатури при Київському університеті імені Тараса Шевченка, 2000. — С. 250-258.

  557.    Омельчук О. М. Кримінологічна характеристика контрабанди // Митна справа. — 2001. — № 4. — С. 50-55.

  558.    Омельчук О. М. Межі кримінальної відповідальності та їх значення для практики застосування Кримінального кодексу України // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства і практики його застосування: збірник тез доповідей учасників Регіонального круглого столу. — Хмельницький: ХІУП, 2003. — С. 63-65.

  559.    Омельчук О. М. Об’єктивна сторона контрабанди // Вісник Львівського Університету. Серія юридична.— Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка — 2001. — Випуск 36. — С. 482-487.

  560.    Омельчук О. М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2004. — № 1-2 (9-10). — С. 169 — 176.

  561.    Омельчук О. М. Основні напрямки попередження контрабанди в Україні. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. — Івано-Франківськ: «Плай». — 2001. — Випуск V. — С. 145-152.

  562.    Омельчук О. М. Основні напрямки попередження контрабанди Прикордонними військами України // Збірник наукових праць — Хмельницький: Видавництво Академії ПВУ — 1999. — № 9. — Частина ІІ — С. 296-300.

  563.    Омельчук О. М. Правове регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі: міжнародні стандарти і законодавство України // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ / За ред О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. — К.: КЮІ МВС України, 2004. — Частина 2. — С. 209-212.

  564.    Омельчук О. М. Причини та умови контрабанди в Україні // Наукові записки. Серія «Право». — 2001. — Вип. 2. — С. 422-427.

  565.    Омельчук О. М. Проблеми відмежування предметів контрабанди від знарядь вчинення даного злочину // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених» — 2002. — Спецвипуск № 1. — С. 224-225.

  566.    Омельчук О. М. Проблеми декриміналізації контрабанди товарів та валюти // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. — Тернопіль — 2001. — С.201-204.

  567.    Омельчук О. М. Проблеми законодавчого регулювання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4 (19-20). — С. 330 — 333.

  568.    Омельчук О. М. Проблеми коментування положень Кримінального кодексу України про контрабанду культурних цінностей // Проблеми коментування кримінального закону. Матеріали міжнародної наукової конференції. — Науковий вісник. — Львів: ЛЮІМВС України. — 2004. — № 2 (2) — Додаток 2. — С. 303-310.

  569.    Омельчук О. М. Проблеми призначення покарання за контрабанду. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — № 1. — С. 103-110.

  570.    Омельчук О. М. Регіональний круглий стіл з проблем кримінального та кримінально-процесуального законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2003. — № 1 (5). — С. 278-279.

  571.    Омельчук О. М. Роль Прикордонних військ України у боротьбі з контрабандою // Матеріали науково-практичної конференції «Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України (14-15 жовтня 1999 р.) — Ірпінь, 1999. — С. 398-402.

  572.    Омельчук О. М. Роль Прикордонних військ України у боротьбі з контрабандою // Матеріали науково-практичної конференції «Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України (14-15 жовтня 1999 р.) — Ірпінь, 1999. — С. 398-402.

  573.    Омельчук О. М. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за контрабанду // Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2001 року). — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. — С. 440-443.

  574.    Омельчук О. М. Стан, структура та динаміка контрабанди в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2004. — № 3 (11). — С. 170 — 174.

  575.    Омельчук О. М. Суб’єкт контрабанди // Митна справа. — 2001. — № 3 — С. 18-23.

  576.    Омельчук О. М. Суспільна небезпека контрабанди // Збірник наукових праць. — Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ. — 2000. — № 10. — Частина ІІ. — С. 350-355.

  577.    Омельчук О. М. Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — № 3. — С. 111-116.

  578.    Омельчук О. М. Уголовная ответственность юридических лиц: сравнительно-правовой анализ // Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права: Материалы междунар. Науч. Конф. Минск, 17 октября 2003 г. / Редкол.: А.В. Барков (отв. Ред.) и др. — Мн.: БГУ,2003. — С. 24-26.

  579.    Поліщук О. Ю. Гармонізація вітчизняного законодавства до стандартів ЄС в сфері захисту прав споживачів // Приватно-правовий метод правового регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року, м. Київ). — Київ-Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2005. — С. 145-148.

  580.    Поліщук О. Ю. До питання адаптації законодавства України про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 20 квітня 2007 року). — Івано-Франківськ, 2007. — С. 183-186.

  581.    Поліщук О. Ю. До питання про адаптацію цивільного законодавства України про захист права споживачів до законодавства Європейського Союзу // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 28-29 вересня 2006 року). — К.: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. — С. 304-308.

  582.    Поліщук О. Ю. До питання про визначення поняття «споживач» // Реалізація чинних Цивільного та господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Київ, 24 листопада 2005 року). — К., 2006. — С. 203-206.

  583.    Поліщук О. Ю. Законодавче визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг) // Збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів / Упорядн. Денисюк В.В., Степановський О.Є., Чанишева А.Р., Матійко М.В. ОНЮА. — Одеса: Фенікс, 2006. — С. 116-118.

  584.    Поліщук О. Ю. Питання адаптації законодавства України про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу // Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні. Колективна монографія. — Київ: Фенікс, 2006. — С.

  585.    Поліщук О. Ю. Поняття та ознаки інформації з обмеженим доступом. — Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». — Хмельницький: В-во ХУУП, 2004. — С. 224-226.

  586.    Поліщук О. Ю. Порівняльний аналіз законодавства України та ЄС, пов'язаного із захистом прав споживачів // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2005 року, м. Хмельницький). У 3-х частина: Частина друга: «Приватно-правові науки». —Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2005. — С. 254-257.

  587.    Поліщук О. Ю. Порівняльний аналіз законодавства України та ЄС, пов'язаного із захистом прав споживачів // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2005 року, м. Хмельницький). У 3-х частина: Частина друга: «Приватно-правові науки». — Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2005. — С. 254-257.

  588.    Поліщук О. Ю. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит // Унівнрситетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — № 1. — С. 131-135.

  589.    Поліщук О. Ю. Право споживача на інформацію про продукцію та виробника // Приватне право і підприємництво. Збірник наук. праць. Вип. 6, 2007 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2007. — С. 64-75.

  590.    Поліщук О. Ю. Право споживача на інформацію про продукцію та виробника (виконавця, продавця): проблеми адаптації національного законодавства до законодавства ЄС // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький). У 5-ти частина: Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право». Підтом 2 —Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 75-78.

  591.    Русу С. Особливості рецепції деліктних зобов’язань у новому Цивільному кодексі України // Митна справа. — 2004. — №2.

  592.    Русу С. Суб’єктний склад деліктних зобов’язань за римським приватним правом та у сучасному праві України // Юридический вестник. — 2004. — № 4.

  593.    Русу С. Д. Furtum та damnum injuria datum за римським приватним правом // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2004. — № 3 (11).

  594.    Русу С. Д. Furtum та damnum injuria datum за римським приватним правом та їх рецепція у сучасне цивільне право України // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць Інституту приватного права і підприємництва. — Київ. — 2004.

  595.    Русу С. Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов’язання до стандартів Європейського Союзу // Університетські наукові записки. — 2005. — №1-2. — С. 102-109.

  596.    Русу С. Д. Поняття деліктних зобов’язань у римському приватному праві // Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. — Одеса. — Випуск 12. — 2004.

  597.    Русу С. Д. Поняття зобов’язань із відшкодування шкоди // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 84-89.

  598.    Русу С. Д., Ватрас В. А. Суб’єкти сімейних правовідносин за римським приватним правом та їх рецепція в сімейне право України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2003. — № 5 (9). — С. 83-88.

  599.    Русу С. Д., Стефанчук М. О. Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у Цивільному кодексі України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — 2003. — № 2 (6). — С. 53-57.

  600.    Ситницька О. А. Забезпечення юридичних гарантій права на відпочинок в проекті Трудового кодексу України // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Шумної Л.П. — Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2007. — С. 89-92.

  601.    Ситницька О. А. Питання посилення юридичних гарантій права на відпочинок в трудовому законодавстві // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина четверта: «Цивільне процесуальне право. Трудове право; право соціального забезпечення. Земельне право; аграрне право; екологічне право». — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 100-104.

  602.    Ситницька О. А. Проблеми посилення юридичних гарантій права на працю при переведенні працівників на іншу роботу // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. Наук. Ст.. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007., 1-2 черв.: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — Т. ІІ. - С. 83-87.

  603.    Ситницька О. А. Юридичні гарантії права на відпочинок в міжнародно-правових актах // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-річчя проф. Р. І. Кондратьєва: Збірник наукових праць. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. — С. 184-185.

  604.    Ситницька О. А. Юридичні гарантії права на працю при встановленні випробування при прийнятті на роботу // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Другі Прибузькі юридичні читання» // Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. — Миколаїв. — 2006. — С. 439-443.

  605.    Стеньгач Н. О. Генеральна та старшинська ради за гетьманування Ю.Хмельницького (1659-1662рр.) // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: на пошану проф. І.І. Винокура. — Т.6. ч.ІІ. - Кам’янець-Подільський, 2000. — С.56-40.

  606.    Стеньгач Н. О. Державний устрій Речі Посполитої в працях польських публіцистів та істориків XVII ст. // Праці Кам’янець-Подільського державного університету, серія «Історія», 2006. — Т. 15. — С. 61-64.

  607.    Стеньгач Н. О. До нормативних джерел Польщі із історії Української козацької держави // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського університету. Історичний факультет, 2005. — С. 31-36.

  608.    Стеньгач Н. О. До питання про державний устрій козацької України (середина - друга половина 17 століття) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 29-34.

  609.    Стеньгач Н. О. Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії Гетьманщини Російською державою (XVII ст.) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — № 4. — С. 38-44.

  610.    Стеньгач Н. О. Еволюція терміну «антимурам» в системі шляхетської ідеології Речі Посполитої XVII ст. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. «Наука і освіта на Поділлі», 2006. — Т. 15. — С. 68-71.

  611.    Стеньгач Н. О. Загальна характеристика держав, які існували на території сучасної України // Правознавство: Навчальний посібник./ Р.І. Кондратьев, В.М. Олуйко, В.М. Баранчук, та ін.; За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.І. Кондратьева. — Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2002. — С. 41-49.

  612.    Стеньгач Н. О. Зовнішньополітична діяльність уряду Ю.Хмельницького 1659-1662 рр. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — №3. — С. 34-43.

  613.    Стеньгач Н. О. Історія українсько-кримських відносин початку 60-х років XVII ст. у висвітлені польського дослідника Збігнева Вуйціка // Творчі вершини вченого. Збірник наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. — Кам’янець-Подільський, 1998. — С.173-181.

  614.    Стеньгач Н. О. Історія як засіб виховання в шляхетській ідеології Речі Посполитої XVII ст.

  615.    Стеньгач Н. О. Кам’янець-Подільський як бастіон християнської віри в системі шляхетської ідеології Речі Посполитої // Праці Кам’янець-Подільського державного університету, серія «Історія», 2006. — Т. 14. — С. 49-52.

  616.    Стеньгач Н. О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — № 1. — С. 22-37.

  617.    Стеньгач Н. О. Місце історії в системі шляхетської ідеології Речі Посполитої. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. «Наука і освіта на Поділлі», 2006. — Т. 14.

  618.    Стеньгач Н. О. Монархічні тенденції в еволюції форми правління Української козацької Держави 1648-1676 р.р. // Збірник наукових праць Одеського національного університету. Серія 1. — 2005 — С. 71-83.

  619.    Стеньгач Н. О. Переяславський договір 1659 року // Тези доповідей науково-теоретичної конференції Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. — Кам’янець-Подільський, 1996. — С.85-86.

  620.    Стеньгач Н. О. Українська держава в геополітичних планах Кримського Ханства (початок 60-хроків 17 століття) // Збірник наукових праць «Україна та Центрально-Південна Європа». — 2003.

  621.    Стеньгач Н. О. Українська держава наприкінці 50-х поч. 60-х років XVII ст.: утвердження олігархічно-республіканської форми правління // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. - Кам’янець-Подільський, 2000. — С.209-213.

  622.    Стеньгач Н. О. Українсько-російські відносини в 1659-1660 роках // Наукові праці історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету . — Т.2. — Кам’янець-Подільський, 1996. — С. 21-32.

  623.    Стеньгач Н. О. Фінансова система Української козацької держави (2 пол. XVII — XVIII ст.).

  624.    Стеньгач Н. О. Християнська релігія і церква в державотворчих процесах в Україні-Гетьманщині (сер. XVII —XVIII ст.) // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність: Науковий збірник. За заг. ред. В.М. Олуйка, А.М.Колодного. — Хмельницький, 2002. — С. 92-97.

  625.    Стефанчук М. О. Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих учених «П'яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м.Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право». Підтом 2. — 2006. — С. 142-144.

  626.    Стефанчук М. О. Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи // Університетські наукові записки. — 2006. — №3-4 (19-20). — С. 173-176.

  627.    Стефанчук М. О. Гармонізація цивільного законодавства України з вимогами ЄС в контексті проблем зловживання суб’єктивними цивільними правами // Розширення Європейського Союзу: нові реалії та перспективи на міжнародному ринку вищої освіти та науки: матеріали Міжнародної практичної конференції, 24-27 листопада 2004 року. Ужгород (Україна) — Сніна (Словаччина). — 2005. — С. 165-166.

  628.    Стефанчук М. О. Деякі питання щодо юридичної природи поняття «зловживання правом» в цивільному праві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — Спецвипуск № 1. — С. 118-119.

  629.    Стефанчук М. О. Деякі питання щодо юридичної природи поняття «зловживання правом» у цивільному праві // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — 2002. — Випуск 16. — С. 218-223.

  630.    Стефанчук М. О. До питання про «межі» та «обмеження» цивільних суб’єктивних прав // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. — 2002. — С. 122-124.

  631.    Стефанчук М. О. До питання співвідношення суб'єктивного цивільного права та цивільної правосуб'єктності // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції — 2006. — Вип.1. — С. 8-12.

  632.    Стефанчук М. О. Зародження та розвиток інституту зловживання суб’єктивними правами у римському праві // Актуальні проблеми держави і права. — 2004. — Випуск 23. — С. 307-312.

  633.    Стефанчук М. О. Зловживання правом як новела цивільного законодавства // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 року., м. Харків. — 2004. — С. 101-112.

  634.    Стефанчук М. О. Зловживання правом як новела цивільного законодавства // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 34-37.

  635.    Стефанчук М. О. Межі та обмеження здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». — 2003. — С. 147-149.

  636.    Стефанчук М. О. Межі та обмеження здійснення суб’єктивних прав // Проблеми сучасної цивілістики: Матеріали другої міжвузівської курсантської (студентської) наукової конференції. Донецьк, 11 квітня 2003 року. — 2003. — С. 23-28.

  637.    Стефанчук М. О. Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 2. — С. 88-90.

  638.    Стефанчук М. О. Обмеження реалізації права власності // Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2001 року). — 2003. — С. 180-184.

  639.    Стефанчук М. О. Окремі питання зловживання правом власності // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 року. — 2005. — С. 217-220.

  640.    Стефанчук М. О. Окремі питання принципу добросовісності у цивільному праві України // Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць (за матеріалами науково-практичної конференції), м. Київ, 24 листопада 2005 р. — 2006. — С. 210-213.

  641.    Стефанчук М. О. Окремі питання співвідношення суб’єктивного цивільного права та цивільної дієздатності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 1. — С. 197-201.

  642.    Стефанчук М. О. Окремі проблеми правового регулювання виховання дитини батьками // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали круглого столу. 25 травня 2006 р. — 2007. — С. 136-140.

  643.    Стефанчук М. О. Право на ім’я фізичних осіб: поняття, юридична природа та межі реалізації // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — 2002. — Випуск 17. — С. 204-210.

  644.    Стефанчук М. О. Про поняття суб’єктивного цивільного права // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». — 2004. — С. 260-262.

  645.    Стефанчук М. О. Проблема зловживання суб'єктивними правами у корпоративних відносинах // Розвиток господарсько-правового забезпечення сучасної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ч ІІ. Донецьк, 27 жовтня 2006 року. — 2006. — С. 15-17.

  646.    Стефанчук М. О. Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у цивільному праві // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2 (6). — С. 53-57.

  647.    Стефанчук М. О. Проблеми юридичної техніки ст. 13 Цивільного кодексу України // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 1-2 (13-14). — С. 140-145.

  648.    Стефанчук М. О. Проблемы определения принципа разумности в гражданском праве Украины // Современные состояние и перспективы развития материального и процессуального в условиях судебно-правовой реформы: Сборник статей ІІІ Международной научно-практической конференции. — 2006. — С. 267-270.

  649.    Стефанчук М. О. Проблемы правового регулирования деятельности по подъему затонувших судов в законодательстве европейских государств // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сборник научных трудов (по материалам V международной научно-практической конференции, состоявшейся 17 ноября 2006 г.): в 2-х ч. ч.2. — 2006. — С. 112-116.

  650.    Стефанчук М. О. Юридична характеристика поняття «зловживання суб’єктивними цивільними правами» // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 року. — 2004. — С. 424-426.

  651.    Стефанчук Р. До питання третьої кодифікації приватного законодавства в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 2. — С. 40-42.

  652.    Стефанчук Р. Захист честі, гідності та ділової репутації в проекті нового Цивільного кодексу України: переваги та недоліки // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — № 1. — С. 235-245.

  653.    Стефанчук Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації // Право України. — 1999. — № 10. — С. 16-19.

  654.    Стефанчук Р. Особисті немайнові права, що індивідуалізують фізичну особу та пов'язані із її іменем // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). — Острог, 2005. — С. 292-293.

  655.    Стефанчук Р. Перспективи розвитку правничої дистанційної освіти в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 12-15.

  656.    Стефанчук Р. Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 56-61.

  657.    Стефанчук Р. Право на здоров’я як особисте немайнове право // Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми» (Одеса,15 травня 2003 р.). — Одеса: Астропринт, 2003. — С. 111-114.

  658.    Стефанчук Р. Про спеціальні способи захисту честі, гідності та ділової репутації // Юридичний вісник України. - Інформаційно-правовий банк. — 2000. — № 13. — С. 29-32.

  659.    Стефанчук Р. Проблема правового закріплення та захисту репродуктивних прав фізичної особи // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. — 2004. — № 23 (467). — 5-11 червня. — С. 29-32.

  660.    Стефанчук Р. Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавства України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 139-143.

  661.    Стефанчук Р. Специальные способы защиты: как защитить честь достоинство и деловую репутацию // Юридическая практика. — 2000. — № 42. — 19 октября. — С. 11.

  662.    Стефанчук Р. Сучасні аспекти співвідношення релігійних та правових норм як регуляторів суспільних відносин // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. — Хмельницький: В-во ХІУП, 2002. — С. 64-67.

  663.    Стефанчук Р. Третя кодифікація національного законодавства в Україні: проблеми, стан та перспективи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — Спецвипуск № 1. — С. 26-28.

  664.    Стефанчук Р. Цивільний кодекс України: до питання системного вдосконалення // Римське право і сучасність: Тези доповідей міжнародної наукової конференції (19-20 травня 2006 р., м. Одеса). — Одеса: Фенікс, 2006. — С. 16-19.

  665.    Стефанчук Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // Право України. — 1999. — № 1. — С. 85-89.

  666.    Стефанчук Р. А. Возвращаясь к вопросу о легализации эвтаназии в странах СНГ: pro et contra // Право и жизнь. — 2005. — № 9 (86). — С. 120-139.

  667.    Стефанчук Р. А. Возвращаясь к вопросу о легализации эутаназии в странах СНГ: pro et contra // Право и политика. — 2005. — № 7 (67). — С. 95-106.

  668.    Стефанчук Р. А. Гражданский кодекс Украины — первая в Восточной Европе попытка систематизации законодательства о личных неимущественных правах // Сравнительное конституционное обозрение. — 2006. — № 3 (56). — С. 39-46.

  669.    Стефанчук Р. А. Институт личных неимущественных прав физических лиц в гражданском законодательстве Украины // Юрист. — 2006. — № 1. — С. 60-67.

  670.    Стефанчук Р. А. К вопросу о легализации эвтаназии в странах СНГ // Юрист. — 2006. — № 10. — С. 82-88.

  671.    Стефанчук Р. А. К вопросу о легализации эутаназии в странах СНГ // Медицинское право. — 2005. — № 3. — С. 34-43.

  672.    Стефанчук Р. А. Право на психическое здоровье как личное неимущественное право // Право и жизнь. — 2005. — № 8 (85). — С. 83-96.

  673.    Стефанчук Р. А. Право на психическое здоровье как личное неимущественное право // Юрист. — 2005. — № 8. — С. 90-94.

  674.    Стефанчук Р. А. Право на психическое здоровье как личное неимущественное право // Политика и общество. — 2005. — № 4. — С. 113-118.

  675.    Стефанчук Р. А. Право на психическое здоровье как личное неимущественное право // Медицинское право. — 2006. — № 1 (13). — С. 50-56.

  676.    Стефанчук Р. А. Право физического лица на информацию о состоянии своего здоровья как личное неимущественное право: опыт Украины // Современное состояние и перспективы развития материального и процессуального права в условиях судебно-правовой реформы: Сборник статей III Международной научно-практической конференции. — Пенза, 2006. — С. 261-265.

  677.    Стефанчук Р. А. Проблемы гражданско-правовой регламентации, реализации и защиты права на психическое здоровье в Украине // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции. Москва, Российский новый университет, 26 марта 2004 г. / Под общ. ред. д.ю.н. С.Г. Стеценко. — М.: Издательская группа «Юрист», 2004. — С. 144-148.

  678.    Стефанчук Р. А. Проблемы кодификации гражданского законодательства в части регламентации специальных (отдельных) личных неимущественных прав физических лиц // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 28-29 вересня 2006 року) — К.: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. — С. 199-206.

  679.    Стефанчук Р. А. Современное состояние и перспективы развития института личных неимущественных прав физических лиц в гражданском законодательстве Украины // Право и жизнь. — 2005. — № 12 (89). — С. 235-243.

  680.    Стефанчук Р. А. Современное состояние и перспективы развития института личных неимущественных прав физических лиц в гражданском законодательстве Украины // Актуальні проблеми політики. — 2006. — Випуск 28. — С. 49-56.

  681.    Стефанчук Р. А. Современное состояние и перспективы развития института личных неимущественных прав физических лиц в гражданском законодательстве Украины // Право и политика. — 2006. — № 2 (74). — С. 54-65.

  682.    Стефанчук Р. А. Эвтаназия: право на жизнь или право на смерть // Новая экономика. 2005. — № 3-4. — С. 71-86.

  683.    Стефанчук Р. А., Монастырский Д. А. Проблемы изучения и внедрения правоприменительной практики в нормопроектную деятельность: опыт Украины // Сибирский юридический вестник. — 2006. — № 1 (28). — С. 63-68.

  684.    Стефанчук Р. О. «Посттанативні» особисті немайнові права фізичної особи // Вісник Академії правових наук України. — 2005. — № 1 (13). — С. 97-107.

  685.    Стефанчук Р. О. Injuria в римському праві як історико-правова передумова регулювання і охорони особистих немайнових відносин в сучасному цивільному праві // Актуальні проблеми держави і права. — Вип. 23. — 2004. — С. 113-118.

  686.    Стефанчук Р. О. В продовження дискусії щодо існування медичного права як галузі права // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — Вип. 16. — К., 2005. — С. 409-418.

  687.    Стефанчук Р. О. Визначення моменту виникнення права на життя: продовжуючи дискусію // Юридична Україна. — 2005. — № 10. — С. 38-43.

  688.    Стефанчук Р. О. Війна показової небоязні юридичної відповідальності // Українська правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2007/4/5/56960.htm.

  689.    Стефанчук Р. О. Деліктна відповідальність як засіб врегулювання екологічних правовідносин: поняття, специфіка та способи оптимізації // Вісник Технологічного університету Поділля. — 1997. — № 2. — С. 42-44.

  690.    Стефанчук Р. О. Деякі проблеми законодавчого регулювання порядку спростування інформації, яка поширена засобами масової інформації // Держава і право. — К.: Ін Юре, 2000. — Вип. 6. — С. 229-236.

  691.    Стефанчук Р. О. До питання визначення правової природи та ознак особистих немайнових прав // Нові Цивільний та Господарський кодекси України та проблеми їх застосування: Матеріали науково-практичного семінару: Ч. І (м. Харків, 23 квітня 2003 року) / Уклад.: М.І. Панов, В.І. Борисова, В.Л. Яроцький та ін. — Х.: Національна юридична академія України, 2004. — С. 54-57.

  692.    Стефанчук Р. О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 68-72.

  693.    Стефанчук Р. О. До питання законодавчого закріплення системи особистих немайнових прав фізичної особи // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. — С. 11-15.

  694.    Стефанчук Р. О. До питання поняття та системи спеціальних (окремих) особистих немайнових прав фізичних осіб // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Другі Прибузькі юридичні читання». — Миколаїв, 2006. — С. 199-207.

  695.    Стефанчук Р. О. До питання правової регламентації, здійснення і захисту прав пацієнтів в Україні // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. — К.: КЮІ МВС України, 2004. — Ч. 2. — С. 71-74.

  696.    Стефанчук Р. О. До питання правової регламентації, здійснення та захисту прав пацієнтів в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3 (11). — С. 39-44.

  697.    Стефанчук Р. О. До питання про особисті немайнові відносини як структурну складову предмету цивільного права // Вісник Академії правових наук України. — 2005. — № 3. — С. 136-149.

  698.    Стефанчук Р. О. До питання про поняття та зміст права на гідність та честь // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — Вип. 15. — К., 2004. — С. 229-239.

  699.    Стефанчук Р. О. До питання про право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1 (5). — С. 61-66.

  700.    Стефанчук Р. О. До питання розмежування понять «особи», «особистості» та «особистого» у філософії та праві // Приватне право і підприємництво. — 2007. — Вип. 6 — С. 19-31.

  701.    Стефанчук Р. О. Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав // Форум права. — 2007. — № 1. — С. 154-160. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07sroonp.pdf.

  702.    Стефанчук Р. О. Зміст особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 7. — С. 10-13.

  703.    Стефанчук Р. О. Каско // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 60.

  704.    Стефанчук Р. О. Кіднепінг // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 108.

  705.    Стефанчук Р. О. Ковернот // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 130.

  706.    Стефанчук Р. О. Коза Ностра // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 141.

  707.    Стефанчук Р. О. Комп’ютер // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 197.

  708.    Стефанчук Р. О. Комп’ютерна база даних // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 197.

  709.    Стефанчук Р. О. Комп’ютерний вірус // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 198.

  710.    Стефанчук Р. О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1 (21). — С. 67-83.

  711.    Стефанчук Р. О. Конвенція про міжнародне право спростування // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 230.

  712.    Стефанчук Р. О. Крос-курс // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 422.

  713.    Стефанчук Р. О. Лот // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 524.

  714.    Стефанчук Р. О. Місдемінор // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С. 725.

  715.    Стефанчук Р. О. Моністична та плюралістична концепції щодо розуміння сутності особистих немайнових прав фізичних осіб // Молодь в юридичній науці: Зб. тез міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П'яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 р., м. Хмельницький): у 5-ти ч.: Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право.» Підтом 2. — Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 144-147.

  716.    Стефанчук Р. О. Моногінія // Юридична енциклопедія — т. 3: К-М. — К., 2001. — С.766.

  717.    Стефанчук Р. О. Наклеп // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 36-37.

  718.    Стефанчук Р. О. Нотаблі // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 194-195.

  719.    Стефанчук Р. О. Образа // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 228.

  720.    Стефанчук Р. О. Овертайм // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 234.

  721.    Стефанчук Р. О. Оптація // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 285.

  722.    Стефанчук Р. О. Особиста свобода та право на свободу: цивільно-правові аспекти // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2. — С. 170-177.

  723.    Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб як системна сукупність // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 року. — К., 2004. — С. 229-242.

  724.    Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб як суб’єктивні цивільні права // Держава і права. — 2005. — Вип. 28. — С. 341-352.

  725.    Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права, що індивідуалізують фізичну особу та пов'язані із її іменем // Юридична Україна. — 2005. — № 7. — С. 56-61.

  726.    Стефанчук Р. О. Остракізм // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 369.

  727.    Стефанчук Р. О. Панча Шила // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 422.

  728.    Стефанчук Р. О. Педофілія // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 467.

  729.    Стефанчук Р. О. Персоніфікована інформація // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 507.

  730.    Стефанчук Р. О. Петражицький Лев Йосипович // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 514-515.

  731.    Стефанчук Р. О. Питання приватизації житла // Юрист консультує. — 1998. — № 9. — С. 2-7.

  732.    Стефанчук Р. О. Піроманія // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 565.

  733.    Стефанчук Р. О. Полігамія // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 627.

  734.    Стефанчук Р. О. Поняття особистих немайнових прав фізичної особи за проектом Цивільного кодексу України // Нові Цивільний та Кримінальний кодекси — важливий етап кодифікації законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції — Івано-Франківськ, 2002. — С. 72-74.

  735.    Стефанчук Р. О. Поняття, особливості та зміст особистого немайнового права фізичних осіб // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. — Львів: Видавництво ЛНУ, 2006. — С. 435-438.

  736.    Стефанчук Р. О. Поняття, система, особливості здійснення і захисту репродуктивних прав фізичної особи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1-2 (9-10). — С. 66-73.

  737.    Стефанчук Р. О. Постскриптум // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 697.

  738.    Стефанчук Р. О. Право на життя як особисте немайнове право фізичних осіб // Право України. — 2003. — № 11. — С.115-120.

  739.    Стефанчук Р. О. Право на захист честі, гідності і ділової репутації // Юридична енциклопедія — т. 5: П-С. — К., 2003. — С. 20.

  740.    Стефанчук Р. О. Право на ім'я // Університетські наукові записки. — 2005. — № 1-2 (13-14). — С. 83-97.

  741.    Стефанчук Р. О. Право на особисту безпеку (безпеку природного існування) фізичної особи як особисте немайнове право // Юридична Україна. — 2005. — № 12. — С. 32-36.

  742.    Стефанчук Р. О. Право на особисту недоторканість (цивільно-правовий аспект) // Юридична Україна. — 2005. — № 5. — С. 64-68.

  743.    Стефанчук Р. О. Право на приватність за законодавством України та Німеччини: компаративістський аспект // Україна — Німеччина: розвиток законодавства в рамках європейського права / Ред. кол.: О. Копиленко, Р. Обершмідт, С. Бритченко та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2006. — С. 178-187.

  744.    Стефанчук Р. О. Право на психічне здоров'я та гарантії його реалізації і захисту // Вісник Хмельницького інститут регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С.70-78.

  745.    Стефанчук Р. О. Право на самогубство: вершина гуманності чи юридичний нонсенс? // Приватне право і підприємництво. — 2005. — Вип. 5 — С. 50-55.

  746.    Стефанчук Р. О. Прайвесі // Юридична енциклопедія — т. 5: П-С. — К., 2003. — С. 53.

  747.    Стефанчук Р. О. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Юридична Україна. — 2007. — № 3. — С. 48-57.

  748.    Стефанчук Р. О. Проблеми правової регламентації, здійснення і захисту прав пацієнтів в Україні // Актуальні питання реформування правової системи України: збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 21-22 травня 2004 року. — Луцьк, 2004. — С. 6-8.

  749.    Стефанчук Р. О. Псевдонім // Юридична енциклопедія — т. 5: П-С. — К., 2003. — С. 190-191.

  750.    Стефанчук Р. О. Репродуктивні права фізичної особи: поняття, система, особливості здійснення // Вісник Львівського національного університету: серія право. — 2004. — Вип. 39. — С. 296-304.

  751.    Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав в сфері авторства // Університетські наукові записки. — 2005. — № 3 (15). — С. 60-65.

  752.    Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб в сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення // Університетські наукові записки. — 2006. — № 2 (18). — С. 107-111.

  753.    Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав фізичної особи // Юридична Україна. — 2004. — № 9. — С. 24-32.

  754.    Стефанчук Р. О. Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному законодавстві України // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Вип. 18. — К., 2007. — С. 337-345.

  755.    Стефанчук Р. О. Спеціальні способи захисту честі, гідності та ділової репутації // Регулювання цивільних правовідносин у сучасній Україні: матеріали Другої міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців, слухачів та студентів вузів міста Хмельницького, 29-30 березня 2000 року. — Хмельницький, 2000. — С. 82-90.

  756.    Стефанчук Р. О. Спеціальні способи захисту честі, гідності та репутації // Сучасна гуманітарна культура: науково-методологічні засади. Аспірантські читання. Наукові доповіді та повідомлення. - К.: В-во «КІТЕП», 2000. — С. 48-50.

  757.    Стефанчук Р. О. Сучасні перспективи розвитку медичного законодавства // Приватне право і підприємництво. — 2004. — Вип. 4 — С. 141-144.

  758.    Стефанчук Р. О. Сучасні проблеми визначення ролі та значення особистих немайнових відносин у структурі цивільного права // Регулирование личных неимущественных отношений граждан в Гражданском кодексе Украины: Материалы круглого стола (6 февраля 2007 г.) / Отв. ред. Е.В. Зверева. — Донецк: ДонУЭП, 2007. — С. 19-22.

  759.    Стефанчук Р. О. Сучасні тенденції розвитку цивільного законодавства в сфері особистих немайнових прав фізичних осіб до стандартів Європейського Союзу // Реалізація чинних Цивільного і господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць (за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2005 р.) — К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. — С. 310-313.

  760.    Стефанчук Р. О. Філософсько-правові засади розвитку законодавства про особисті немайнові права фізичних осіб на землях України // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3. — С. 349-361.

  761.    Стефанчук Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4 (19-20). — С. 114-123.

  762.    Стефанчук Р. О. Цивільно-правовий захист честі, гідності та ділової репутації в зарубіжних країнах // Держава і право. — К.: Ін Юре, 2000. — Вип. 4. — С. 153-162.

  763.    Стефанчук Р. О. Цивільно-правові засади закріплення, здійснення та охорони права на життя як особистого немайнового права фізичних осіб // Методологія приватного права: Збірник наукових праць / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С.253-259.

  764.    Стефанчук Р. О. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти цивільно-правового захисту // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. - К.: Ін Юре, 1999. — Вип. 2. — С. 179-185.

  765.    Стефанчук Р. О. Шкода // Юридична енциклопедія — т. 6: Т-Я. — К., 2004. — С. 441-442.

  766.    Стефанчук Р. О. Шляхи вдосконалення системи особистих немайнових прав фізичних осіб в сфері сімейних відносин // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України: Збірник наукових праць за матеріалами Круглого столу (м. Київ, 25 травня 2006 року) . — Харків: Ксилон, 2007. — С. 28-35.

  767.    Стефанчук Р. О., Бондаренко Н. Л. Молодь у юридичній науці: продовження традицій // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4 (12). — С. 434-436.

  768.    Стефанчук Р. О., Зелінський А. М. Право на здоров'я як особисте немайнове право фізичних осіб // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2 (6). — С. 40-45.

  769.    Стефанчук Р. О., Зяблюк М. П. Нуліфікація // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 198.

  770.    Стефанчук Р. О., Стефанчук М. О. Право на ім'я фізичної особи: поняття, юридична природа та межі реалізації // Держава і право. — 2002. — № 17. — С. 204-210.

  771.    Стефанчук Р. О., Стефанчук М. О. Проблеми організації та змісту вищої юридичної освіти в Україні // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 414-418.

  772.    Стефанчук Р. О., Шевченко Я. М. Новація // Юридична енциклопедія — т. 4: Н-П. — К., 2002. — С. 174.

  773.    Сторожук І. П. Деякі проблеми реалізації громадянами права на місцеве самоврядування // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С. 73-74.

  774.    Сторожук І. П. Місцеве управління у світлі Конституції України // «Парламентаризм в Україні: теорія та практика». — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2001. — С. 598-602.

  775.    Сторожук І. П. Місцеве управління: поняття та види // Вісник УАДУ — 2001. — № 2. — С. 32-38.

  776.    Сторожук І. П. Місцеве управління: поняття та система органів // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 6. — С. 8-10.

  777.    Сторожук І. П. Правові аспекти інституційного забезпечення якості довкілля. // Вісник Технологічного Університету Поділля, 1997. — № 2. — С. 33-35.

  778.    Сторожук І. П. Правові засади місцевого управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 50-55.

  779.    Сторожук І. П. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 231-236.

  780.    Сторожук І. П. Принцип територіальності, як базовий принцип місцевого управління // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми політики». — 2006. — Випуск 28. —Одеса: Вид. Одеської національної юридичної академії. — С. 273—278.

  781.    Сторожук І. П. Принципи регіонального управління // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — Вісник ХІРУП, Хмельницький. — 2002. — Спецвипуск № 1. — С. 197-198.

  782.    Сторожук І. П. Проблеми реформування системи органів виконавчої влади в умовах адміністративної реформи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні» — Хмельницький —Збірник наукових праць. — Вісник ХІРУП. — 2003. — Спецвипуск № 2. — С. 243-246.

  783.    Сторожук І. П. Системність як принцип місцевого управління // Університетські наукові записки. — 2006. — №1 (17). — С. 48-52.

  784.    Сторожук І. П. Ціле направленість, як принцип місцевого управління // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні читання» (21-22 жовтня 2005 року): У 3-х частинах: Частина третя: «Публічно-правові науки». — Хмельницький: Видавництво ХУУП, 2005. — Підтом І. — С. 149-152.

  785.    Стьопіна Н. О. Зверніть увагу на особливості (по виборчому законодавству) // Газета «Подільські вісті» — 2004 — 21 грудня — № 175-176.

  786.    Стьопіна Н. О. Клініка, яка не лікує, а захищає // Газета «Проскурів» — 2005. — № 42-43.

  787.    Токар А. М. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності // Підприємництво, господарство, право — 2001. — №6. — С. 72-74.

  788.    Токар А. М. Акти місцевого управління: поняття та ознаки // Університетські наукові записки. — 2006. — №2 (18.). — С. 186-190.

  789.    Токар А. М. До питання класифікації форм управління // Вісник хмельницького інституту регіонального управління і права. Науковий часопис. — 2003. — №3-4 (7-8). — С. 185-191.

  790.    Токар А. М. Конституційно-правові аспекти форм управління // Парламентаризм в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-й річниці з дня проголошення незалежності України 26 червня 2001 року. — 2001. — С. 342-346.

  791.    Токар А. М. Теоретичні аспекти визначення сутності форм управлінської діяльності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 2001. — С. 182-187.

  792.    Токар А. М. Форми взаємодії органів місцевого управління // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми сталого розвитку українського суспільства» 13 травня 2004 року. — 2004. — С. 132 — 133.

  793.    Токар А. М. Форми координаційної взаємодії органів місцевого управління // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу. — 2004. — Том 48. «Право». — С. 62-64.

  794.    Тополь Ю. О. Вексельний обіг в системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 4. — С. 192-198.

  795.    Тополь Ю. О. Деякі проблеми методології сучасної юридичної науки // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 8-12.

  796.    Тополь Ю. О. Конституційно-правовий статус Національного банку України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 47-50.

  797.    Тополь Ю. О. Навчально-виховний процес в юридичному ВНЗ очима студента-випускника: стан, проблеми, напрямки вдосконалення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1. — С. 255-260.

  798.    Тополь Ю. О. Поняття і структура валютних правовідносин // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 3-4. — С. 298-306.

  799.    Тополь Ю. О. Правовий нігілізм: стан, детермінанти та можливі шляхи подолання // Вісник Хмельницького університету управління та права. — 2002. — №3. — С. 25-33.

  800.    Тополь Ю. О. Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 27-34.

  801.    Трач О. М. Апеляція — повторний розгляд справи чи перевірка рішень, ухвал суду першої інстанції // Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. — 2003. — С. 308-309.

  802.    Трач О. М. Апеляція як форма перегляду судових рішень // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методична конференції. — Львів, 2006. — Вип. 1. — С. 458-461.

  803.    Трач О. М. Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — №2 (6). — С. 85-91.

  804.    Трач О. М. Деякі аспекти порушення та вирішення клопотань в суді апеляційної інстанції // Молодь в юридичній науці: Збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. — Хмельницький. —2002. — С. 126-128.

  805.    Трач О. М. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. — 2004. — № 39. — С.334-340.

  806.    Трач О. М. Підготовча частина засідання суду апеляційної інстанції // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — Хмельницький. — 2002. — С. 268-269.

  807.    Трач О. М. Підготовча частина засідання суду апеляційної інстанції: сутність та значення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — №3-4. — С.132-139.

  808.    Трач О. М. Початок судового дослідження в суді апеляційної інстанції // Молодь в юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». - Хмельницький. — 2003. — С. 339-340.

  809.    Трач О. М. Пояснення в суді апеляційної інстанції // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. — Серія юридична. — 2004. — Випуск 40.

  810.    Трач О. М. Прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки.- Запоріжжя: Запорізький національний університет. — 2006. — №1. — С.134-139.

  811.    Трач О. М. Проголошення ухвал та рішень суду апеляційної інстанції // Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні».- Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. — 2004. — С. 307-308.

  812.    Трач О. М. Щодо реалізації права на відмову від апеляційної скарги // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання»: У п’яти частинах: Частина четверта: «Цивільне процесуальне право. Трудове право; право соціального забезпечення. Земельне право; аграрне право; екологічне право». — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 44-47.

  813.    Фролов М. О., Стефанчук Р. О. Порядок розгляду звернень громадян // Юрист консультує. — 1998. — № 12. — С. 2-7.

  814.    Фролов М. О., Стефанчук Р. О. Що потрібно знати при вступі до вузу // Юрист консультує. — 1998. — № 7. — С. 2-7.

  815.    Черняк О. Ю. Проблеми розпорядження творами літератури, науки та мистецтва, що написані в співавторстві. — Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». — Хмельницький: В-во ХІУП, 2003. — С. 157-158.

  816.    Черняк О. Ю. Співвідношення права особи на особисту таємницю з обов’язком майбутнього подружжя повідомляти один одного про стан свого здоров’я до укладення шлюбу. — Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. — Хмельницький: В-во ХІУП, 2002. — 336 с. — С. 131-132.

  817.    Чорна Ж. Л. Відшкодування завданої шкоди малолітнім та неповнолітнім як форма захисту порушених майнових прав // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2004. — Випуск 39. — С. 289-295.

  818.    Чорна Ж. Л. Захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх при укладенні договору купівлі-продажу житла за новим цивільним законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X науково-практичної конференції. 5-6 лютого. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. — С. 281-282.

  819.    Чорна Ж. Л. Корпоративні права малолітніх та неповнолітніх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2004. — Випуск 40. — С. 237-241.

  820.    Чорна Ж. Л. Особливості правового статусу неповнолітніх в майнових відносинах // Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. 29-30 квітня. Спецвипуск 1. — Хмельницький, 2002. — С. 123-124.

  821.    Чорна Ж. Л. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — Хмельницький. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 98-103.

  822.    Чорна Ж. Л. Право неповнолітніх на житло // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. — Хмельницький. — 2003. — №2 (6). — С. 81-85.

  823.    Чорна Ж. Л. Прийняття спадщини неповнолітніми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. — С. 318-319.

  824.    Чорна Ж. Л. Про об’єм дієздатності малолітніх та неповнолітніх осіб за новим Цивільним кодексом України // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». 14-15 листопада. — Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2003. — С. 160-161.

  825.    Чорна Ж. Л. Про часткову правоздатність неповнолітніх громадян (фізичних осіб) // Молодь у юридичній науці: Збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. 10-11 листопада. — Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2002. — С. 133-135.

  826.    Чорна Ж. Л. Судовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України: теорія та практика застосування // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. №2. — 2005. — С. 99-103.

  827.    Чорнобровий М. П., Стефанчук Р. О. Лозінська С. В. Еутаназія: pro et contra (філософсько-правовий аспект) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4 (12). — С. 7-18.

  828.    Чудик Н. І. Адміністративне розслідування у випадках заподіяння шкоди військовому майну та захист прав військовослужбовців // Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 лютого 1999 року. Ужгород, Україна. — Ужгород: Госпрозрахунк. ред.-вид. відділ ком-ту інформації, 1999. — С. 471-473.

  829.    Чудик Н. І. Виконання обов`язків військової служби, як умова матеріальної відповідальності військовослужбовців // Збірник наукових праць № 8. Частина II. — Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1998. — С. 266-272.

  830.    Чудик Н. І. Підстава відповідальності військовослужбовців // Збірник наукових праць № 7. Частина II. — Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1998. — С. 272-275.

  831.    Чудик Н. І. Поняття юридичної відповідальності // Збірник наукових праць № 6. Частина II. — Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1998. — С. 200-203.

  832.    Чудик Н. І. Судовий порядок захисту прав військовослужбовців при притягненні їх до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 травня 2000 року). — К.: Інститут адвокатури при КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. — С. 258-265.

  833.    Чудик Н. І., Білоусов Ю. В. Порядок оскарження наказу про притягнення до матеріальної відповідальності // Збірник наукових праць № 9. Частина II. — Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1999. — С. 326-331.

  834.    Чудик Н. І., Білоусов Ю. В. Порядок оскарження притягнення військовослужбовців до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі // Збірник наукових праць № 9. Частина II. — Хмельницький: Вид-во НАПВУ, 1999. — С. 326-331.

  835.    Чудик Н. І., Русу С. Д. Відмежування цивільно-правової та матеріальної відповідальності військовослужбовців // Збірник наукових праць № 7. Частина II. — Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1998. — С. 268-271.

  836.    Чудик-Білоусова Н. Інститут матеріальної відповідальності військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, вимагає удосконалення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-теоретичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. — С. 226-228.

  837.    Чудик-Білоусова Н. Матеріальна відповідальність військовозобов’язаних // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених». — 2002. — Спеціальний випуск № 1. — С. 149-150.

  838.    Чудик-Білоусова Н. Окремі питання відшкодування шкоди при притягненні військовослужбовців до матеріальної відповідальності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХII регіональної науково-практичної конференції. 9-12 лютого 2006 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. — С. 248-249.

  839.    Чудик-Білоусова Н. Окремі питання надання державних допомог сім’ям з дітьми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIII регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. — С. 424-425.

  840.    Чудик-Білоусова Н. Службовий ризик як обставина, що виключає матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі // Регулювання цивільних правовідносин у сучасній Україні: Матеріали другої міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих вчених (29-30 березня 2000 року). — Хмельницький, 2000. — С. 101-104.

  841.    Чудик-Білоусова Н. І. Військовослужбовець як суб’єкт військового майнового правопорушення // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 3 (15). — С. 206-211.

  842.    Чудик-Білоусова Н. І. До питання про обставини, що виключають матеріальну відповідальності за шкоду, заподіяну державі // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 11. — К.: Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — С. 289-293.

  843.    Чудик-Білоусова Н. І. Інститут матеріальної відповідальності військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: питання функціонального наповнення // Актуальні проблеми державотворення в Україні: Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції / Редкол. Диновський Д. та ін. — Рівне, 2001. — С. 190-196.

  844.    Чудик-Білоусова Н. І. Матеріальна відповідальність у системі юридичної відповідальності військовослужбовців // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. — К.: Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — С. 269-275.

  845.    Чудик-Білоусова Н. І. Об’єкт військового майнового правопорушення // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник Юридичного інституту ТАНГ. — Випуск 5. — Тернопіль, 2002. — С. 188-194.

  846.    Чудик-Білоусова Н. І. Окремі аспекти визначення об’єкта військового майнового правопорушення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 60-66.

  847.    Чудик-Білоусова Н. І. Окремі питання визначення поняття та видів допомог за правом соціального забезпечення України // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року). — Івано-Франківськ, 2006. — С. 312-314.

  848.    Чудик-Білоусова Н. І. Організаційні аспекти порядку відшкодування військовослужбовцями шкоди, заподіяної державі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1. — С. 111-118.

  849.    Чудик-Білоусова Н. І. Оскарження наказу про притягнення військовослужбовців до матеріальної відповідальності // Наукові записки. Серія «Право». — Випуск 2. — Острог: Нац. ун-тет «Острозька академія», 2001. — С. 337-341.

  850.    Чудик-Білоусова Н. І. Поняття та ознаки видів соціального забезпечення // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні юридичні читання» (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина четверта: «Цивільне процесуальне право. Трудове право; право соціального забезпечення. Земельне право; аграрне право; екологічне право». — Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 126-128.

  851.    Чудик-Білоусова Н. І. Порядок притягнення військовослужбовців до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. — Випуск 5. — Івано-Франківськ: Плай, 2001. — С. 105-114.

  852.    Чудик-Білоусова Н. І. Правові обставини, які виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 58-64.

  853.    Чудик-Білоусова Н. І. Суб’єкт військового майнового правопорушення // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник Юридичного інституту ТАНГ. — Випуск 2. — Тернопіль, 2001. — С. 239-242.

  854.    Чудик-Білоусова Н. І. Суб’єктивна сторона військового майнового правопорушення // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства і практики його застосування: збірник тез доповідей учасників Регіонального круглого столу (21-22 лютого 2003 року). — Хмельницький: ХІУП, 2003. — С. 85-88.

  855.    Чудик-Білоусова Н. І. Судовий порядок захисту прав військовослужбовців при притягненні їх до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 67-71.

  856.    Чудык-Белоусова Н. Актуальные вопросы определения служебного риска как обстоятельства, исключающего уголовную ответственность военнослужащих по законодательству Украины // Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права: Материалы междунар. науч. конф. Минск, 17 октября 2003 г. / Редкол.: А. В. Барков (отв. ред.) и др. — Мн.: БГУ, 2003. — С. 75-77.

  857.    Чудык-Белоусова Н. И. Вопросы реализации социальной функции Украинского государства // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов, 1 Республиканская научно-практическая конференция (6-7 апреля 2006 г., Гомель).: Материалы: В 2 ч. Ч. 1 / Е. В. Богданов, Л. А. Краснобаева, Т. Г. Кравченко, И. И. Эсмантович; Мин-во обр. РБ. — Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2006. — С. 172-175.

  858.    Чудык-Белоусова Н. И. Институт материальной ответственности военнослужащих в правовой системе Украины и Российской Федерации: сравнительный анализ // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы реформирования правовой системы Российской Федерации». — Часть II. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. — С. 165-170.

  859.    Шафіков Е. Р. Застосування табельної вогнепальної зброї співробітниками органів управління МВС України в Хмельницькій області в умовах необхідної оборони і затримання злочинців: теорія і практика // Вісник ХІРУП. Науковий часопис. — 2005. — № 4 (12).

  860.    Шафіков Е. Р. Необхідна оборона: особливості кримінально-правового регулювання // Вісник ХІРУП. Науковий часопис. —2004. — № 1-2 (9-10). — С. 189-195.

  861.    Шнурова О. Г. Аналіз вивчення потреб у навчанні державних службовців (на прикладі Хмельницької області) // Вісник Української Академії державного управління, 2001. — № 2. — Частина I. — С. 383-386.

  862.    Шнурова О. Г. Використання індивідуального підходу в роботі з дітьми на досвіді роботи християнських релігійних шкіл // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Індивідуальний підхід до особистості дитини в навчально-практичному процесі». — Чернівці, 1998. — С. 98-104.

  863.    Шнурова О. Г. Вплив релігійної освіти на культуру спілкування учнів недільних релігійних шкіл // Науковий вісник Чернівецького університету: педагогіка, психологія. — 2004. — Вип. 43. — С. 163-167.

  864.    Шнурова О. Г. Вплив християнської освіти на культуру спілкування учнів недільних християнських шкіл // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. — К.: Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України. — 2004. — Частина 12. — С. 31-34.

  865.    Шнурова О. Г. Етико-психологічна культура спілкування державного службовця // Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених: збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців «Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених», 2004. — С. 123-125.

  866.    Шнурова О. Г. Конфлікти в сфері державного управління // Вісник Хмельницького інститут регіонального управління та права. — Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми Державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні». — 2003. — Спец­випуск № 2. — С. 272-274.

  867.    Шнурова О. Г. Культура спілкування в молодих сім’ях // Молодим сім’ям: поради, консультації. Збірник. — Чернівці, 1998. — С. 4-10.

  868.    Шнурова О. Г. Матеріальне і духовне в житті людини як одна з проблем християнського віровчення // Науковий вісник Чернівецького університету. — 1998. — Випуск 35. — С. 96-100.

  869.    Шнурова О. Г. Матеріальне і духовне в житті людини як одна з проблем християнського віровчення // Науковий вісник Прикарпатського університету. — 2003. — Випуск 115. — С. 116-121.

  870.    Шнурова О. Г. Наука і релігія: проблеми координації. // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2001. — Випуск 86. — С. 6-16.

  871.    Шнурова О. Г. Особливості формування культури спілкування у недільних школах п’ятидесятників // Актуальні проблеми психології. — 2003. — Випуск 11. — Том 1. — С. 108-110.

  872.    Шнурова О. Г. Особливості формування культури спілкування у недільних школах п’ятидесятників // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. — К.: Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України, 2004. — Частина 2. — С. 108-110.

  873.    Шнурова О. Г. Проблеми формування релігійної свідомості особистості // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2004. — Випуск 163-164. — С. 58-61.

  874.    Шнурова О. Г. Психологічний вплив релігієзнавчої освіти на формування духовності молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія. Психологія. — Івано-Франківськ: Плай, 2004. — Вип. 9. — Ч. ІІ. — С. 190-195.

  875.    Шнурова О. Г. Психологічні проблеми формування релігійної свідомості особистості // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2003. — Випуск 163-164. — С. 116-121.

  876.    Шнурова О. Г. Психологічні та етичні норми і принципи ділового спілкування // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4. — С. 420-426.

  877.    Шнурова О. Г. Релігієзнавча освіта як фактор формування духовності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 198-202.

  878.    Шнурова О. Г. Релігійна освіта як механізм формування смисло-життєвих орієнтацій і поведінкових нормативів // Науковий вісник Чернівецького університету, 1999. — С. 167-172.

  879.    Шнурова О. Г. Релігійні школи в контексті гуманітаризації освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції». Чернівці, 1998. — С. 79-85.

  880.    Шнурова О. Г. Релігійні школи як фактор світової інтеграції. // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2003. — Випуск 165. — С. 117-122.

  881.    Шнурова О. Г. Розвиток культури спілкування у студентів вищих навчальних закладів // Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців». — Вінниця, 2004. — С. 127-132.

  882.    Шнурова О. Г. Спілкування як форма задоволення духовних потреб людини // Матеріали молодіжної науково-практичної конференції «Конституціоналізм в Україні: досвід, проблеми, перспективи». Чернівці, 1996. — С. 94-96.

  883.    Шнурова О. Г. Структура протиправної поведінки неповнолітніх в Україні: психологічний аспект // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 127-131.

  884.    Шнурова О. Г. Суботня школа як форма неперервної освіти // Матеріали науково-практичної конференції «Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми». Чернівці, 1996. — С. 31-35.

  885.    Шнурова О. Г. Християнство в контексті становлення українського національного характеру // Збірник матеріалів другої Міжнародної науково-практичної конференції «Християнство: історія і сучасність». — К., 1998. — С. 190-193.

  886.    Шнурова О. Г. Християнство в контексті становлення українського національного характеру // Християнство і духовність. — Київ, 2003. — С. 190-193.

  887.    Шнурова О. Г. Юридичні засади християнської освіти // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3.

  888.    Ярін В. М. Актуальні питання удосконалення законодавства про зброю та її придатності для оборони // Вісник ХІРУП. Науковий часопис — 2004 — № 4 (12) — С. 174-182.

  889.    Ярін В. М. Задачи и функции органов дознания в Пограничных войсках Украины. // Збірник наукових праць Хмельницький, Вид-во АПВУ — 1998. — №7 Ч. ІІ. — С. 189-193.

  890.    Ярін В. М. Застосування протокольної форми досудової підготовки матеріалів у діяльності органів дізнання Збройних Сил України // Криміналістичне забезпечення діяльності Прикордонних військ України: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Національна академія ПВУ. Хмельницький, 2002. — С. 14-16.

  891.    Ярін В. М. Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів // Вісник ХІРУП. Науковий часопис. — 2002. — № 4. — С. 117-120.

  892.    Ярін В. М. Органи дізнання Збройних Сил України та інших військових формувань: сучасні аспекти їх діяльності. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — №1. — С. 113-123.

  893.    Ярін В. М. Органи дізнання Збройних сил України та інших військових формувань: сучасні аспекти їх діяльності // Вісник ХІРУП. Науковий часопис. — 2002. — № 1. — С. 113-123.

  894.    Ярін В. М. Органи дізнання у Прикордонних військах України // Збірник наукових праць, Хмельницький, Вид-во АПВУ — 1998. — №6. — Ч. 2. — С. 146-150.

  895.    Ярін В. М. Становлення служби правопорядку у Збройних силах України // Вісник ХІРУП. Науковий часопис. — 2002. — № 3. — С. 135-137.

  896.    Ярін В. М. Становлення служби правопорядку у Збройних Силах України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. — №3. — С. 135-137.

  897.    Ярін В. М. Факторы, влияющие на рост правонарушений в Пограничных войсках Украины // Збірник наукових праць Хмельницький, Вид-во АПВУ — 1998. — №6 — Ч ІІ. — С. 209-214.

  898.    Ярош Д. В. «Українізація» 20-х років: минуле і сучасність // Вісник Української академії державного управління. — 2001. — № 2. — С. 273-277.

  899.    Ярош Д. В. Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846-1847 рр.) щодо майбутнього устрою України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 26-30.

  900.    Ярош Д. В. Законодавча діяльність уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі освіти, культури і науки // Вісник технологічного університету Поділля. — 2002. — № 2.— С. 80-83.

  901.    Ярош Д. В. Законодавча діяльність Центральної Ради в галузі освіти і культури // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.

  902.    Ярош Д. В. Історико-правові аспекти розвитку культури і освіти в період діяльності Центральної Ради // Вісник технологічного університету Поділля. — 2000. — № 6. — С. 21-26.

  903.    Ярош Д. В. Історичний досвід: сучасні проблеми «українізації» 2-х років // «Трагічні події 30-х років» збірник матеріалів науково — практичної конференції МАУП Хмельницький інституту, 2004.

  904.    Ярош Д. В. Конституція Української Народної Республіки 1918 про права і свободи людини: історичний досвід і сучасність // Університетські наукові записки. — 2006. — № 1. — С. 6-11.

  905.    Ярош Д. В. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. про органи державної влади та управління України: історичний досвід та сучасність // Університетські наукові записки. — 2005. — № 1-2. — С. 49-56.

  906.    Ярош Д. В. Нормативно-правове регулювання мовної політики в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1. — С. 17-22.

  907.    Ярош Д. В. Основні правові пам’ятки України // Правознавство: Навчальний посібник/ Р.І.Кондратьев, В.М.Олуйко, В.М.Бранчук, та ін.; За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.І.Кондратьева. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. — С. 49-58.

  908.    Ярош Д. В. Політика «українізації» 20-х років ХХ ст.: суть правова основа і наслідки // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3-4. — С. 24-29.

  909.    Ярош Д. В. Універсали Української Центральної Ради — конституційні акти української державності. 1917-1918 р., їх зміст та історичне значення // Університетські наукові записки. — 2006. — № 3-4. — С. 36-43.

  910.    Ярош Д. В. Формування правової культури студентів у процесі вивчення історії держави і права України // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті. — К.: Стилос, 2005. — С. 246-253.

  911.    Ярош Д. В. Формування правової свідомості студентів у процесі вивчення історії держави і права України // Кн. «Актуальні проблеми трансформації соціогуманітарної освіти». Кам’янець — Подільський, 2004. — С. 117-118.

   

   

  ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ.

   

  912.    Азарский И. Н., Мороз В. М., Процес Е. Г., Олуйко В. Н., Тарасюк В. С., Королева Н. Д., Азарская А. А., Поляруш В. В. Роль Н.И. Пирогова в развитии судебной медицины в Украине. // Вісник морфології. — 2004. — № 10 (1). — С. 5-6.

  913.    Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — №2(6). — С.278-284.

  914.    Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні” (Вісник ХІРУП). — 2003. — №2. — С. 6-8.

  915.    Арзянцева Д.А. Фінансове забезпечення системи охорони здоров’я // Вісник Одеського інститут внутрішніх справ. — 2003. — №3. — С.43-50

  916.    Арзянцева Д.А. Ринок медичних послуг: особливості функціонування та регулювання // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2003. — №5 Частина 2. — Том 2. — С. 168-171.

  917.    Арзянцева Д.А. Напрями реформування економіко-організаційного механізму системи охорони здоров’я // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців “Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених“. — 2004. — С. 12-14

  918.    Арзянцева Д.А., Романова В.В. Деякі проблеми організації медичної допомоги сільським жителям // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. — Кам’янець-Подільський, 2004. — №12. — Том 2. —  С. 268-271

  919.    Арзянцева Д.А. Особливості та тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Хмельницькій області. // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — №3. — С.400-407

  920.    Арзянцева Д.А. Методичні основи аналізу медико-демографічної ситуації у Хмельницькій області // Формування ринкових відносин в Україні. — 2005. — №4(47). — С.131-135.

  921.    Арзянцева Д.А. Методичні основи визначення територіальних диспропорцій та формування стратегій розвитку у гуманітарній сфері // Формування ринкових відносин в Україні. — 2006. — №7-8 (62-63). — С.116-122.

  922.    Арзянцева Д.А. Формування оптимальної стратегії розвитку регіональних систем охорони здоров’я // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — №1. — С.315-324.

  923.    Баюк М.І. Культура і освіта на Поділлі в 1997-1920 рр. // Історія України, маловідомі імена, події, факти (збірник статей). — К., НАНУ,1996. — С. 156-176.

  924.    Баюк М.І. “Журнал “Освіта” джерело вивчення освіти на Поділлі доби Української революції” // Історія України, маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. — Випуск 6. - К., НАНУ,1999. — С. 182-186.

  925.    Баюк М.І. Подільський журнал “Освіта” у добу української революції. // Краєзнавство. — 1999. — №1. — С.152-154

  926.    Баюк М.І. Освітньо-просвітницькі перетворення на Поділлі в 1918-1920 рр. // Історія України, маловідомі імена, події, факти (збірник статей). К., НАНУ,1999. — С. 215-224.

  927.    Баюк М.І. Регіональний аспект підвищення професіоналізму державних службовців // Вісник Державної служби України. — 2004. — №3. — С.4-7

  928.    Баюк М.І. Особливості врахування пропозицій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування при підвищенні кваліфікації // Збірник наукових та науково-методичних праць НАДУ при Президентові України. Київ. — 2005. — Випуск 2. — С.42-52.

  929.    Баюк М.І. Актуальні питання та перспективи функціонування регіонального навчального комплексу з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів // Вісн. державної служби України. — 2006. — №1. — С.27-32.

  930.    Баюк М.І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку ХХ століття // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб.наук.пр., 2006. — Т.7. — С. 344-357.

  931.    Баюк М.І. Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. — К.: Вид-во НАДУ. — 2006. — С.125-131.

  932.    Гайдамащук Л.В. Дискусія міжкультурної комунікації // Матеріали практичного семінару, Хмельницький, 2003. — 12 с.

  933.    Гайдамащук Л.В. Доповідь на науково-практичній конференції ХНУ « Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу». // ХНУ, Вісник з філологічних наук. — 2005. — № 2. —С. 312-317

  934.    Гайдамащук Л.В. Напрямки інноваційної педагогічної діяльності викладача іноземних мов у немовному ВНЗ // Вісник ХУУП. — 2005. — Випуск № 4. — С.419-422.

  935.    Гаман Т.В. До питання функціонування інституту помічника народного депутата України // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практичної конференції "Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні" (16 травня 2003 р.) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. ― 2003. ― №2. ― С. 34-37

  936.    Гаман Т.В.  Принципи інформаційної діяльності органів державного управління в регіонах України // Вісник державної служби України. ― 2004. ―  №4. ― С.45-47.

  937.    Гаман Т.В. Джерела, форми та види інформації, що використовуються в системі державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. ― 2004. ― №3 (11). ― С. 303-307

  938.    Гаман Т.В. Історичні типи інформаційних відносин у сфері державного управління  // Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції "Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених". Хмельницький, 2004. ― С. 24-25.

  939.    Гаман Т.В. До питання забезпечення інформацією органів державного управління  // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. ― 2004. ― №4. ―  С.307-312

  940.    Гаман Т.В. До питання інформатизації: регіональний аспект // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав.2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. ― Т.2. ― С. 56-57

  941.    Гаман Т.В. До питання створення та визначення основних напрямків діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України // Менеджер.― 2005. ― №3. ― С.83-87

  942.    Гаман Т.В. До питання створення та визначення функцій інформаційно-аналітичних служб в регіонах України // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2005р.: У 2т. / За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. ― Т.2. ― С. 96-97

  943.    Гаман Т.В. Кадрове забезпечення діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України як запорука успіх // Вісник державної служби України. ― 2005. ― №3. ― С.12-15

  944.    Гаман Т.В. Об информатизации органов регионального государственного управления Украины // Управление информационными ресурсами: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Минск, 12 мая 2005г.). - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. ― С. 35-37

  945.    Гаман Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) // Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”. ― 2005. ― №1-2. ― С.272-276.

  946.    Гаман Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". ― 2005. ― №1-2. ― С. 272-276

  947.    Гаман Т.В. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання інформаційної діяльності в органах державного управління (регіональний аспект) // Сучасні проблеми адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. ― Вип.1. ― С.130-133

  948.    Гаман Т.В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складової вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". ― 2007. ― №1. ― С. 252-258.

  949.    Гавриш В.П., Гавриш Г.І., Драганова Т.П. Розвиток інфраструктурного комплексу – важлива складова реформування аграрного сектора України // Вісник ТУП, Економічні науки. Спец. Випуск. – 2000. – Ч.2. - С. 88-91

  950.    Гавриш В.П., Бабич М.С., Співачук В.Л.Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності економіки України на сучасному етапі // Вісник ТУП. – 2001. - № 3. -Ч.2. - С.98-100

  951.    Гавриш В.П. Суб’єктивний фактор у трансформаційних процесах перехідного періоду // Збірник праць  “Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль” – 2002. - №4. – С. 46 – 54

  952.    Гавриш В.П. Економічні і соціальні наслідки політики “дешевої” робочої сили // Вісник ТУП. - 2002 - Ч.1. - №2 - С. 17 – 19

  953.    Гавриш В.П., Гавриш Г.І. Економічне зростання в Україні в контексті впливу інвестиційного фактора // Вісник ТУП. - 2002. –- №2. - Ч.1. - С. 126 – 129

  954.    Гавриш В.П. Проблеми відтворення в економіці України: ретроспективи та зміщення акцентів // Вісник ТУП - 2002. - №2. - Ч.1.  - С. 133 – 136

  955.    Гавриш В.П., Гавриш Г. І. Фінансові важелі стимулювання інноваційної моделі розвитку економіки України  // Науковий вісник Волинського держ. університету ім. Л.Українки. - 2002. - №2. - С.59 – 62

  956.    Гавриш В.П. Україна в системі відносин світового ринку капіталів // Вісник ТУП. - 2002. - №4. - Ч. ІІІ. - С 21 – 27

  957.    Гавриш В.П. Трансформаційні процеси на пострадянському просторі: підсумок десятиріччя // Вісник ТУП. - 2002. - №4 - Ч. ІІІ.  - С. 27 – 32

  958.    Гавриш В.П., Гавриш Г.І., Драганова Т.П. Інфляційні процеси в Україні та проблеми їх макроекономічного врегулювання // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП - 2006. - №1. - С.299-306

  959.    Гавриш Г. І., Гавриш В.П. Фінансові важелі стимулювання інноваційної моделі розвитку економіки України // Науковий вісник Волинського держ. університету ім. Л.Українки. - 2002. - №2. - С.59 – 62

  960.    Гавриш Г.І., Гавриш В.П. Економічне зростання в Україні в контексті впливу інвестиційного фактора // Вісник ТУП. – 2002. - №2 - Ч.1.- С. 126 – 129

  961.    Гавриш Г.І. Дослідження зв’язку доходів та споживання в економіці України // Вісник ТУП. – 2003. – №2. – Т.1. - Вісник ТУП

  962.    Гавриш Г.І. Інноваційна модель розвитку: до проблеми становлення в Україні // Збірник наукових праць “Стратегія інноваційного розвитку підприємств України”, м. Хмельницький. – 2003. – Ч.2. - С. 182-184

  963.    Гавриш Г.І., Гавриш В.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП. - 2005. - №3. - С. 352-360

  964.    Григорович А.В. Сучасні тенденції в управлінні житлово-комунальною сферою міста // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №3. — 171-177.

  965.    Григорович А.В. Реформування адміністративно-територіального устрою  України та його кадрове забезпечення // Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні.Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць. – Хмельницький. — 2003. — Спецвипуск № 2. — С. 46-48.

  966.    Григорович А.В. Основні напрями вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством міста. // Актуальні теоретико-методологічні  та організаційно-практичні проблеми державного управління”. Наукове видання. – К., видавництво НАДУ, 2004. — Т. 2. — С. 66-68

  967.    Григорович А.В. Житлово-комунальне господарство як об’єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. — 2005. — № 6, т.2 (74). — С. 239-242

  968.    Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства // Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки” — 2005. — № 4 (16).— С. 363-370

  969.    Григорович А.В. Наукові основи обгрунтування системи прогнозних показників розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. — 2005. — № 6 (49). — С. 77-83

  970.    Григорович А.В. Передумови кластеризації та обгрунтування логіко-структурної моделі кластеру житлово-комунального господарства міста // Теорії мікромакроекономіки: Збірник наукових праць.- К.,  Академія муніципального управління. — 2005. — № 2. — С. 171-177

  971.    Довгалюк В., Синчак В., Ярмоленко Ю. Удосконалення валютно-фінансового контролю в оподаткуванні зовнішньоекономічних операцій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — 2003. — Випуск 4. — С. 130-134

  972.    Дорошенко Ю.О., Федорчук О.С. Проблематика формування інформативних компетенцій майбутнього управлінця у контексті компетентністної оцінки фахівця // Проблеми сучасного підручника . – Київ.: Пед. думка, 2003. — Вип.4. — С. 178-189

  973.    Дорошенко Ю.О., Федорчук О.С. Підготовка майбутніх правознавців у контексті формування фахово-інформатичної компетентності //Науковий вісник Луганського державного педагогічного університету. – Луганськ, 2004. — Вип.7. — С. 76-88

  974.    Дорошенко Ю.О., Федорчук О.С. Проблематика формування інформатичних компетенцій майбутнього правознавця у контексті компетентністної оцінки фахівця // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип. 16. – Ізмаїл: Вид-во ІДГУ, 2004. — С. 24-33

  975.    Заїкіна В.В. Драпак З.Г., Драпак Л.С. Обробка технологічної інформації з використанням персонального комп’ютера // Тези доп. “Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону”. — Хмельницький, 1995. — С. 79-81

  976.    Заїкіна В.В. Про оцінку розв’язків диференціального рівняння другого порядку // Тези доп. конференції “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях”. — Львів, ЛДУ, 1995. — С. 18-24

  977.    Заикина В.В. Моделирование процесса работы объемно-пористых проточных электродов в одном технологически важном случае // Тезисы докл. 7-ой Украинской конференции «Моделирование и исследование устойчивости систем». — Киев, 1996. — С. 96-98.

  978.    Заїкіна В.В. Ярушевська А.С. Дослідження величини банківських прибутків методами кореляційно – регресійного аналізу // Зб. Наук. праць “Проблеми праці, економіки та моделювання”. — Хмельницький, 1998. — Ч. 1. — С. 99-101

  979.    Заїкіна В.В., Гетманюк О.М., Федорчук О.С. Про ефективність роботи банків Західного регіону в першому півріччі // Зб. Наук. праць “Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі”. — Хмельницький, ТУП, 1998. — С. 38-39

  980.    Заїкіна В.В. Кантемір І.П. Про прийняття управлінських рішень // Економіка праці: Збірник наукових праць. — Хмельницький: ТУП, 1999. — В. 3. — С. 57-59

  981.    Заїкіна В.В. Савченко Р.С. Про одну задачу комерційної логістики //Економіка праці: Збірник наукових праць. В. 3.- Хмельницький: ТУП, 1999. — С. 39-40

  982.    Заїкіна В.В. Прогнозування показників соціально – економічного розвитку області // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – Видавництво УАДУ, 2001. — №2. — Ч. 1. — С.189-191

  983.    Заїкіна В.В. Об экспоненциальной устойчивости решений дифференциального уравнения 2-го порядка //Материалы Российско – Украинского симпозиума. – Пенза, 2001. — С. 79-81

  984.    Заїкіна В.В. Визначні математики з юридичною освітою // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №3. — С. 43-46.

  985.    Заїкіна В.В. Дослідження ціннісної орієнтації студентів факультету адміністративного менеджменту ХІУП // Матеріали першої міжнародної науково – практичної конференції “Науково – дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця вищої кваліфікації” (30 вересня – 3 жовтня 2002 р.) – Запоріжжя, 2002. — С. 395-399.

  986.    Заїкіна В.В. Про роботу студентського науково-дослідного математичного гуртка на факультеті адміністративного менеджменту ХІУП // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2002. — С. 308-310

  987.    Заїкіна В.В. Деякі аспекти світоглядного виховання студентів – менеджерів // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність: Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІУП, 2002. — С.174-177

  988.    Заїкіна В.В. Деякі актуальні питання підготовки фахівців – менеджерів на сучасному етапі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — №1. — 192-197.

  989.    Заїкіна В.В. Про світоглядне виховання майбутніх управлінців //Державно – церковні відносини в Україні: регіональні аспекти: Збірник наукових праць – Хмельницький : ХІУП, 2003. — С. 83-85

  990.    Заїкіна В.В. Бохонько О.П., Ярощук О.В. Дослідження формувальних властивостей сітчастих матеріалів. //Вісник ТУП. — 2003. — №5. — Ч. 1. — С. 105-107.

  991.    Заїкіна В.В. Про особливості методичного забезпечення дисциплін математичного циклу // Забезпечення змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти: Збірник наукових праць. – Хмельницький, 2003. — С. 33-36

  992.    Заїкіна В.В. Порівняльний аналіз поглядів студенток різних вузів на місце жінки у професійній діяльності // Правова статистика: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІУП, 2003. — С. 62-65.

  993.    Заїкіна В.В. Застосування сплайн – апроксимації для побудови функції корисності //Економетрія: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІУП, 2003. — С. 87-89

  994.    Заїкіна В.В. Про одну задачу формування портфеля цінних паперів // Статистична оцінка макро- і мікроекономічних чинників господарської діяльності: Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІУП, 2004. — С. 59-62.

  995.    Заїкіна В.В. Бохонько О.П.  Застосування сплайн-апроксимації для вивчення властивостей деяких текстильних матеріалів //Інформаційний листок Хмельницького державного центру науково-технічної і економічної інформації. – Хмельницький, 2005. — С. 1-5.

  996.    Заїкіна В.В. Деякі аспекти вдосконалення виховного процесу студентської молоді //Вісімнадцята міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості” (25 листопада 2005р.) – Донецьк: ДонДІШІ, 2005. — С. 23-25

  997.    Заїкіна В.В. Деякі характерні риси сучасної освіти // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Формування духовно-моральних цінностей та професійного становлення молоді в сучасних соціокультурних умовах”. (19 – 21 жовтня 2005р; м. Вінниця). – Київ–Вінниця, 2005. — С. 34-35

  998.    Заїкіна В.В. Дослідження ефективності виховного процесу // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції “Формування духовного і морально зрілої особистості у процесі викладання гуманітарних дисциплін”. – Львів: ЛІ МАУП, 2005. — С. 36-38

  999.    Заїкіна В.В. Статистичне дослідження деяких психологічних особливостей студентів-менеджерів //Всеукраїнська науково-практична конференція “Статистична оцінка макро- і мікроекономічних чинників господарської діяльності” (24 листопада 2005 р.). – Хмельницький, 2005. — С. 43-49.

  1000.Заїкіна В.В. Дослідження деяких особливостей навчання студентів-менеджерів //Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: Зб. наук. праць.– Харків, 2006. —  Вип. 2(4). — С. 611-618.

  1001.Заїкіна В.В. Дослідження деяких аспектів навчання і виховання студентів-менеджерів //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Духовність особистості і сучасні стратегії виховання” (6-7 лютого 2006р.). – Київ, 2006. — С. 39-41.

  1002.Заїкіна В.В. Про покращення якості освіти у ВНЗ //Збірник наукових праць Всеукраїнська науково-практична конференція “Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності” (24 травня 2006р.) – Хмельницький, ХУУП, 2006. — С. 59-65

  1003.Заїкіна В.В. Аналіз адаптації студентів-першокурсників до навачання за крдитно-модульною системою // Унівесритетськи наукові записки. – 2007. - №1. – С.352-365

  1004.Заїкіна В.В. Актуальні питання самостійної роботи студентів-менеджерів //Міжнародна науково-практична конференція “Наука та практика – 2007”. Збірник наукових праць. 11-15 лютого 2007р. – Полтава, 2007. — С. 34-36.

  1005.Заїкіна В.В. Дослідження математичної моделі впливу в соціальних групах // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку». Хмельницький, ХУУП, 2007 р. – С. 208-213.

  1006.Заїкіна В.В. Творчість і педагогічна діяльність // Збірник наукових праць з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти” (23-28 січня 2007р.) – Хмельницький, 2007. — С. 27-28

  1007.Захаркевич Н. П., Новерсалюк А. А. Інноваційно-інвестиційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 202-206

  1008.Захаркевич Н. П. Теоретичні засади конкурентоспроможності // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2003. — № 2. – Ч. 2. — С. 140-146

  1009.Захаркевич Н. П. Актуальні проблеми розвитку цукрової промисловості Хмельниччини // Вісник Хмельницького інститут регіонального управління та права. – Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми Державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні”. – Хмельницький, 2003. — Спецвипуск № 2. — С. 66-69.

  1010.Захаркевич Н. П. Проблеми розвитку цукрової промисловості Хмельниччини // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 2 (6). — С. 303-307

  1011.Захаркевич Н. П. Основні напрямки диверсифікації цукрової промисловості // Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії, 2004. — Випуск 12. – Т. 2. — С. 107-109

  1012.Захаркевич Н. П. Конкурентоспроможність цукрової промисловості Поділля // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців “Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. — С. 41-43

  1013.Захаркевич Н. П. Аналіз ефективності функціонування цукрової галузі у Хмельницькому регіоні // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Київ, 2005. — Вип. 1 (44). — С. 99-105

  1014.Захаркевич Н. П. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств цукрового виробництва регіону // Вісник Донецької державної академії управління. Науковий журнал “Менеджер”. — 2006. — № 2 (36). — С. 91-98

  1015.Захаркевич Н. П. Передумови та аналіз розміщення підприємств цукрової галузі регіону // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Київ, 2006. — Вип. 9 (64). — С. 98-103

  1016.Кіндзерський С.А., Пашко Л.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління – виклик ХХІ століття // Статистика України. Щоквартальний науково-інформаційний журнал. — 2004. — №4(27). — С.31-34.

  1017.Кіндзерський С.А. Гуманітарна сфера як задоволення конституційно проголошених прав і норм людського розвитку // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. — 2004. — № 4. — С.416-421

  1018.Кіндзерський С.А. Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 106-107.

  1019.Кіндзерський С.А. Державне управління гуманітарною сферою регіону // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта “2005”. Дніпропетровск, 2005. — Том 14. — С.49-52

  1020.Кіндзерський С.А. До проблеми вироблення цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України // Часопис Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки”. — 2005. — №1-2. — С.257-262.

  1021.Кіндзерський С.А. Завдання державного управління гуманітарною сферою на сучасному етапі // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ. — 2005. — Вип.1. — С. 425-431

  1022.Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення // Статистика України. — 2005. — №2 (29). — С.84-87

  1023.Кіндзерський С.А. Сучасний гуманізм, або людський вимір суспільного життя // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.- 2005. - №1(31). - С.198-202.

  1024.Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. ― 2003. ― 1(15). ― С. 243-249

  1025.Ковтун І.Б. Сучасні тенденції реформування статусу обласних та районних рад в Україні // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення” (28 травня 2004р. м.Київ), 2004. ― С. 105-107

  1026.Ковтун І.Б. Теоретичні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції “Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених”, 2004. ― С.53-55.

  1027.Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Університетські наукові записки. ― 2005. ― № 1-2 (13-14). ― С.285-288

  1028.Ковтун І.Б. Контроль в системі місцевого самоврядування в Україні // Науковий журнал “Менеджер” Вісник Донецького Державного університету управління. ― 2006. ― №2 (36). ― С. 162-167

  1029.Ковтун І.Б. Муніципальні послуги: сутність та роль // Збірник наукових праць “Ефективність державного управління” Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. ― 2006. ― №10. ― С. 456-461

  1030.Корженівська Н. Л. Деякі аспекти удосконалення обліку податку на прибуток // Галицький економічний вісник. — 2005. — № 2 (6). — С. 133-139

  1031.Корженівська Н. Л. Логістика як інструмент підвищення ефективності господарювання // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4. — С. 359-363

  1032.Корженівська Н. Л. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах // Міжнародна науково-практична конференція “Аграрна наука – селу”. — Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2005. — № 13. —  С. 240-243

  1033.Корженівська Н. Л., Кушнір Л. А. Управлінський облік в бюджетуванні грошових потоків підприємства // Збірник наукових праць (Інститут бізнесу і фінансів). — 2006. — Вип. 14. — Т. 2. — С. 233-235

  1034.Король В. Д., Синчак В.П., Ярмоленко Ю. Ю. Непрямі методи перевірок в роботі податкової служби // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. —  2002. — № 4. — С. 167-175

  1035.Корюгін А. В. Реформування агропромислового комплексу як один з напрямів інтеграції України в європейське співтовариство // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2001. — С. 59-61

  1036.Корюгін А. В. Моделі системи управління регіональними АПК в умовах ринкової трансформації // Вісник Української Академії державного управління. — 2001. — № 2. – Частина I. — С. 199-206

  1037.Корюгін А. В. Аналіз тенденцій в розвитку регіональних АПК // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Київ, 2002. — Вип. 17. — С. 47-50

  1038.Корюгін А. В. Основні напрями державної політики в АПК // Вісник Технологічного університету “Поділля” Частина 1. Економічні науки. — 2002. — № 2. – Ч. 1. — С. 166-171

  1039.Корюгін А. В. Проблеми фінансового забезпечення регіонального АПК. // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2002. — Ч. 3. Фінансово-кредитна система. — С. 240-243

  1040.Корюгін А. В. Аналіз структури АПК Хмельницької області // Вісник Хмельницького інститут регіонального управління та права. – Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми Державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні”. – Хмельницький, 2003. — Спецвипуск № 2. — С. 84-87

  1041.Корюгін А. В. Організаційно-економічний механізм регулювання АПК регіону // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 385-391

  1042.Корюгін А. В. Особливості управління АПК в умовах ринкової економіки // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців “Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. — С. 57-59Кочетов О.П., Торгова Л.В. Григорович А.В. Про окремі категорії навчальної дисципліни “Розміщення продуктивних сил” // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — №1(5). — С. 263-266

  1043.Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Економетричні розрахунки залежності відносного рівня витрат обігу від оборотності товарів // Вісник Технологічного університету Поділля. — 1999. — №4. — 89 - 93

  1044.Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Порівняльний аналіз економетричних розрахунків, виконаних методами регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2000. — №2. — С. 28 - 30

  1045.Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичне визначення впливу інфляції на доходи і витрати населення // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2001. — №2. — С. 137 - 139

  1046.Кулинич О.І. Методика оцінки підсумків організаторської роботи районних державних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення) // Вісник Української Академії державного управління. — 2001. — № 2. — С. 214-223

  1047.Кулинич О.І. Методика міжнародних та регіональних порівнянь соціально-економічного розвитку // Вісник Тернопільської акдемії народного господарства. — 2001. — № 18. — С. 177-180

  1048.Кулинич Е.И., Кулинич Р.Е. Возможности статистических и математических методов в эконометрических рас четах // Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, коммунального хозяйства, экологии, образования, управления и права: Сборник материалов симпозиума. – Пенза, Приволжский Дом знаний, 2001. — С. 58 -60

  1049.Кущенко О. І., Кулинич Р.О. Спосіб прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь тренду з використанням ірраціональних чисел // Вісник харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: економічна серія. – Харків, 2001. — №508. — С. 286-291

  1050.Кулинич О.І. Statistic methods of definition of social standards selection of statistic methods for definition of social standards // Problems of economical statistics in transition countries.-Kyiv, KNEU. — 2001. — С. 243-252

  1051.Кулинич О.І. До проблеми створення нової програми курсу «Економетрія» для студентів вищих навчальних закладів // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, КЕІ, 2002. — С. 163–167

  1052.Кулинич О.І. Кулинич Р.О.  — Методика оцінки стійкості курсу валют // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — 2002. —  № 8-1. — С. 149-151

  1053.Кулинич О.І. Рівняння залежностей – статистичний метод вивчення взаємозв’язків явищ правопорушень // Статистична інформація про правопорушення і методи її аналізу. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІРУП, 2002. —  С. 3-11.

  1054.Кулинич Р.О. Статистичне моделювання рівнів чинників, що формують обсяг  валового внутрішнього продукту (ВВП) // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. — №6. — С. 47-52

  1055.Кулинич Р.О. Статистичне спостереження як метод соціологічного дослідження // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. — №1. — С. 110-112

  1056.Кулинич Р.О. Застосування статистичних рівнянь залежностей для прогнозування правопорушень // Статистична інформація про правопорушення і методи її аналізу. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІРУП, 2002. — С. 33-38.

  1057.Кулинич Р.О. Моделювання інтенсивності використання чинників для формування обсягу ВВП в динаміці // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. — №2. — С. 118-121

  1058.Кулинич Р.О. Моделювання методом статистичних рівнянь залежностей обсягу ВВП при зміні рівнів чинників // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: І. В. І., 2002. — С. 168-173

  1059.Кулинич Р.О. Методологічні аспекти статистичної оцінки взаємозв’язку розвитку економіки та зовнішньої торгівлі України // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей науково–практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2003. — С. 176-181

  1060.Кулинич Р.О. Моделювання і прогнозування рівнів макроекономічних чинників для визначення ступеня інтенсивності їх використання у формуванні зовнішньоторговельного обороту в динаміці // Економетрія: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІУП, 2003. — С. 100-126

  1061.Кулинич Р.О. Про використання комп’ютерних технологій при викладанні дисципліни “Правова статистика” // Комп’ютерно–інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи: Тези доповідей учасників міжнародної науково–практичної конференції. – Косів, 2003. — С. 56-60

  1062.Кулинич Р.О. Про використання комп’ютерних технологій при викладанні дисципліни “Правова статистика” в Хмельницькому інституті регіонального управління та права // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених Другі осінні читання. – Хмельницький: ХІУП, 2003. — С. 17-19

  1063.Кулинич Р.О. Програмне забезпечення вивчення взаємозв’язків і виявлення тенденцій розвитку явищ правопорушень методом статистичних рівнянь залежностей // Правова статистика – проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІРУП, 2003. — С. 36-41

  1064.Кулинич Р.О. Програмне забезпечення вивчення взаємозв’язків і виявлення тенденцій розвитку соціально–економічних явищ і технічних процесів методом статистичних рівнянь залежностей // Системний аналіз та інформаційні технології: Тези доповідей учасників V міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: НТУУ “КПІ”, 2003. — С. 66-67

  1065.Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу ВВП України в умовах ринкової економіки // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. — №1. — С. 126-128

  1066.Кулинич О.І. Передумови змістовної інтерпретації та межі використання параметрів одночинникових і множинних рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницький, 2003. — №1. — С. 267-278.

  1067.Кулинич Р.О. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності як один з чинників формування ВВП України //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — №1. — С. 216-227

  1068.Кулинич О.І. Рівняння залежностей – статистичний метод оцінки взаємозв’язків економічних явищ // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. — К., 2003. — С. 62 – 67.

  1069.Кулинич Р.О. Вивчення взаємозв’язків та виявлення тенденцій розвитку соціально–економічних явищ і технічних процесів за допомогою комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей // Економетрія: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІУП, 2003. — С. 57-61

  1070.Кулинич О.І. До питання удосконалення програми курсу “Правова статистика” // Правова статистика – проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІРУП, 2003. —  С. 3 - 8

  1071.Кулинич О.І. Економічній освіті і науці – нову економетрію // Економетрія: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІРУП, 2003. — С. 3-28

  1072.Кулинич О.І. Європейській економічній науці – нову економетрію // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — 2003. — №5/2. — С. 108-119

  1073.Кулинич Р.О. Статистична оцінка взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі методом статистичних рівнянь залежностей // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІІ науково–практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ІВЦ Держкомстату України. — 2004. — С. 242-250

  1074.Кулинич Р.О. Статистична оцінка макро– і мікроекономічних чинників господарської діяльності // Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених. Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Хмельницький: ХІУП, 2004. — С. 59-60

  1075.Кулинич Р.О. Використання методу статистичних рівнянь залежностей в аналізі взаємовпливу розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України // Статистична оцінка макро– і  мікроекономічних чинників господарської діяльності. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІУП, 2004. — С. 10-29

  1076.Кулинич Р.О. Використання сучасних технологій при викладанні курсів “Статистика”, “Правова статистика” та “Економетрія” в Хмельницькому інституті регіонального управління та права // Актуальні проблеми трансформації соціогуманітарної освіти. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково–практичної конференції. – Кам’янець–Подільський: Кам’янець–Подільський державний університет, інформаційно–видавничий відділ, 2004. — С. 91-93

  1077.Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу експорту/ імпорту товарів // Статистика України. — 2004. — №2. — С. 70-73

  1078.Кулинич О.І. Доповнення програми навчальної дисципліни “Статистика” методом статистичних рівнянь залежностей // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — С. 82-86

  1079.Кулинич О.І. До питання включення у програму навчальної дисципліни “Статистика” методу статистичних рівнянь залежностей // Статистична оцінка макро- і  мікроекономічних чинників господарської діяльності. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХІРУП, 2004. — С. 3-6

  1080.Кулинич О.І. До питання включення у програму навчальної дисципліни “Статистика” методу статистичних рівнянь залежностей // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – ХУУП. — 2005. — №1-2. — С. 399-401

  1081.Кулинич О.І. Графічне зображення множинних залежностей методом статистичних рівнянь // Статистична оцінка макро- і мікроекономічних чинників господарської діяльності: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2005. — С. 3-12

  1082.Кулинич О.І. Моделювання динаміки економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2005. — С. 50-55.

  1083.Кулинич Р.О. Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. — №4. — С. 333-340.

  1084.Кулинич Р.О. Вдосконалення комплексної оцінки результатів соціально–економічного розвитку регіонів // Збірник наукових праць Науково–технічного комплексу статистичних досліджень. – К.: Видавничий центр Держкомстату України. — 2005. — №7. — С. 157-163.

  1085.Кулинич О.І. Параметри рівнянь регресії та рівнянь залежностей: змістовна інтерпретація і межі використання // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – К: ІВЦ Держкомстату. — 2005. — С. 4-16

  1086.Кулинич Р.О. Використання комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки достовірності прогнозів // Статистична оцінка макро– і мікроекономічних чинників господарської діяльності: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2005. — С. 77-82.

  1087.Кулинич Р.О. Аналіз взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі методом статистичних рівнянь залежностей // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — №3. — С. 361-367.

  1088.Кулинич Р.О. Програмно–інструментальне забезпечення методу статистичних рівнянь залежностей // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІІІ науково–практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2005. — С. 210-214.

  1089.Кулинич О.І. Теорія комплексних статистичних коефіцієнтів // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2006. — С. 5-11

  1090.Кулинич О.І. Теорія методу комплексних статистичних коефіцієнтів // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІV науково–практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2006. —  С. 44-49

  1091.Кулинич Р.О. Валовий внутрішній продукт (валовий регіональний продукт) та валова додана вартість як результативні показники соціально-економічного розвитку держави та її регіонів // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2006. — №4. — С. 42-53.

  1092.Кулинич Р.О. Використання комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально–економічного розвитку регіонів // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2006. — С. 374-377.

  1093.Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу валового внутрішнього продукту України // Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. — №1. — С. 307-316.

  1094.Кулинич Р.О. Комп’ютерне забезпечення комплексної територіальної оцінки результатів соціально-економічного розвитку // Система державної статистики в Україні: сучасний стан , проблеми, перспективи. Збірник текстів доповідей на ІV науково–практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2006. — С. 164-167.

  1095.Кущенко О.І., Кулинич Р.О. Спосіб прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь тренду з використанням ірраціональних чисел // Вісник харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: економічна серія. – Харків, 2001. — №508. — С. 286-291

  1096.Леліков Г.І., Олуйко В.М. Політико-правові засади кадрової роботи в Китайській Народній Республіці // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2003. — № 1 (5). — С. 7-10.

  1097.Нижник Н., Олуйко В. Політична реформа в Україні – важливий крок до Європейської інтеграції // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Видавництво НАДУ, 2003. — Т.1. — С. 191-194.

  1098.Нижник Н., Задорожна М., Олуйко В. Інвестиції в кадри // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ. — 2003. — Вип. 3 (15). — С. 44-53.

  1099.Нижник Н.Р., Черленяк І.І., Олуйко В.М. Синергетичні основи оптимізації державного управління. — Вісн. державної служби України. — 2003. — № 4. — С. 62-70

  1100.Нижник Н.Р., Пашко Л.А., Олуйко В.М. Стратегія державного управління в Україні: теоретичні аспекти // Стратегія розвитку України. — 2004. — № 1-2. — С. 108-121.

  1101.Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Олуйко В.М. Теоретико-методологічні аспекти розробки управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4 (12). — С. 250-258.

  1102.Нижник Н.Р., Черленяк І.І., Олуйко В.М. Роль міжсекторної взаємодії у становленні ефективної системи державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3 (11). — С. 241-249.

  1103.Новерсалюк А. А. Деякі проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України на сучасному етапі // Вісник Української Академії державного управління. — 2001. — № 2. – Частина I. — С. 206-214

  1104.Новерсалюк А. А., Тараненко С. М. Сутність інвестиційної діяльності в регіоні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 162-167

  1105.Новерсалюк А. А. Господарсько-правове регулювання інвестиційною діяльністю в регіоні. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Київ, 2003. — Вип. 7-8 (26-27). — С. 36-39

  1106.Новерсалюк А. А. Інвестиційні аспекти діагностики та прогнозування розвитку регіону // Вісник Хмельницького інститут регіонального управління та права. – Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми Державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні”. – Хмельницький, 2003. — Спецвипуск № 2. — С. 164-166

  1107.Новерсалюк А. А. Теоретичні аспекти управління інвестиційною діяльністю в регіоні // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців “Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених”. – Хмельницький: В-во ХІУП, 2004. — С. 85-87

  1108.Новерсалюк А. А. Формування інвестиційного потенціалу підприємств Хмельницької області // Сучасні підходи до вирішення економічних проблем області. Збірник наукових праць – Хмельницький: Головне управління статистики у Хмельницькій області, 2004. — С. 146-149

  1109.Новерсалюк А. А. Формування інвестиційного потенціалу регіону // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – Дніпропетровськ, 2004. — Т. 3. — С. 162-163

  1110.Новерсалюк А. А. Формування інвестиційного потенціалу Хмельницької області // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. — Випуск 196: — В 4 т. – Том ІІІ. — С. 678-684

  1111.Новерсалюк А. А., Ксенченко О. В. Координація інвестиційної діяльності в регіоні // Університетські наукові записки. — 2005. — № 4 (16). — С. 396-400.

  1112.Олуйко В. Забезпечення національної безпеки України: регіональний та місцевий аспект // Вісн. НАДУ. — 2004. — № 1. — С. 279-28.

  1113.Олуйко В.М. Про результати соціологічних досліджень проблем регіональної кадрової політики // Вісн. державної служби України. — 2000. — № 3. — С. 89-92

  1114.Олуйко В.М. Нормативно-правові засади формування регіональної кадрової політики // Вісн. державної служби України. — 2000. — № 2. — С. 64-71

  1115.Олуйко В.М. Особливості формування кадрової політики: регіональний аспект // Командор — 2000. — № 1. — С. 29-32.

  1116.Олуйко В.М. Організаційно-виховні та професійно-освітні фактори удосконалення регіональної кадрової політики служби. — Вісник УАДУ, 2000. — № 3. — С. 109-117

  1117.Олуйко В.М. В. Успіх реформ вирішують кадри // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. К.: Вид-во УАДУ, 2000. — Вип. 2. – Ч.ІІІ. — С.87-91.

  1118.Олуйко В.М. Регіонально-кадрові аспекти адміністративної реформи в Україні // Командор. — 2000. — № 2-3. — С. 12-14.

  1119.Олуйко В.М. Шляхи вдосконалення реалізації державної кадрової політики в регіонах України // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2001. — Т.1. — С. 183-186.

  1120.Олуйко В.М. Кадровий потенціал в регіонах України // Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2001. — С. 163-170

  1121.Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Управління сучасним містом. — 2001. — № 10-12 (4). — С. 47-50.

  1122.Олуйко В.М. Проблеми реформування регіональної кадрової політики // Вісник УАДУ при Президентові України. — 2001. — Вип.2, част.1. — С. 333-338

  1123.Олуйко В.М. Шляхи вдосконалення реалізації державної кадрової політики в регіонах України // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. — С. 240 – 244

  1124.Олуйко В.М., Азарский И.Н. Психофизиологические особенности работы врача-специалиста по судебной медицине // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. — Вип. 16. — С. 292-295.

  1125.Олуйко В.М. Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2002. — № 4. — С. 5-11.

  1126.Олуйко В.М. Проблеми вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування // Управління сучасним містом — 2002. — № 4/10-12 (8). — С. 97-99.

  1127.Олуйко В.М. Проблеми муніципальної реформи в Україні // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 169-171.

  1128.Олуйко В.М. Проблеми муніципальної реформи в Україні // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Видавництво УАДУ, 2002. — С. 66-68

  1129.Олуйко В.М. Пинципи державної кадрової політики в регіонах України // Вісн. державної служби України. — 2002. — № 2. — С. 79-82.

  1130.Олуйко В.М. Підготовка кадрів службовців для органів самоврядування в регіонах України // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. — С. 180 – 189.

  1131.Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. — 2002. —  № 1 —  С. 5-8

  1132.Олуйко В.М. Боротьба з корупцією в сфері державного управління // Вісн. державної служби України. — 2002. — № 4. — С. 76-77.

  1133.Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Управління сучасним містом. — 2002. — № 2. — С. 47 – 50

  1134.Олуйко В.М. Інформаційне забезпечення державної служби в регіоні України // Командор. — 2002. — № 2. — С. 10 – 12.

  1135.Олуйко В.М. Кадрів потенціал в регіонах України. // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. — С. 163 – 170

  1136.Олуйко В.М. Майбутнє, яке формується сьогодні // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 7-9.

  1137.Олуйко В.М. Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні // Вісн. Хмельницької обласної ради. — 2003. — Випуск №3. — С. 1-3

  1138.Олуйко В.М. Створення державної системи управління через управлінську ситуацію в органах державної влади та місцевого самоврядування // Управління сучасним містом. — 2003. — № 4/10-12 (12). — С. 160-165.

  1139.Олуйко В.М. Удосконалення адміністративно-територіального устрою України як необхідний крок адміністративної реформи // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. Зб. наук. пр. – Київ, 2003. — С. 133-135.

  1140.Олуйко В.М., Новак В.В. Поліпшення якості державного управління через реалізацію стратегії реформування системи державної служби // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 343-347.

  1141.Олуйко В.М. Організація управління через управлінську ситуацію як прогресивний метод кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4 (7-8). — С. 327-337.

  1142.Олуйко В.М. Основані напрями кадрового забезпечення державних підприємств України // Вісн. державної служби України. — 2003. — № 2. — С. 37-39.

  1143.Олуйко В.М. Інформаційне забезпечення державної служби // Менеджер — 2003. — № 2 (24). — С. 12-17.

  1144.Олуйко В.М. Державний управлінець. Анфас і профіль. // Віче. — 2003. — № 12 (141). — С. 34-37

  1145.Олуйко В. Формування інституту кадрового резерву державної служби // Вісник УАДУ. — 2003. — № 3. — С. 131-136.

  1146.Олуйко В. Якісний кадровий резерв – важливий крок до Європейської інтеграції // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Видавництво НАДУ, 2003. — Т.1. — С. 201-203

  1147.Олуйко В., Кондратьєв Р. До питання про межі державної влади (критичні замітки) // Вісн. УАДУ. — 2003. — № 1. — С. 25-31.

  1148.Олуйко В., Смішко Л. До питання кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування // Управління сучасним містом. — 2003. — № 1/1-3 (9). — С. 104-109.

  1149.Олуйко В.М. Державна служба як механізм державного управління у громадянському суспільстві // Управління сучасним містом. — 2004. — № 7-9 (15). — С. 64-70.

  1150.Олуйко В.М. Децентралізація – засіб прискорення людського розвитку // Менеджер. — 2004. — № 1 (27). — С. 11-14.

  1151.Олуйко В. Забезпечення національної безпеки України: регіональний та місцевий аспект // Вісн. НАДУ. — 2004. — № 1. — С. 279-28.

  1152.Олуйко В. Завдання вищої школи в реалізації державної та регіональної кадрової політики: проблеми і перспективи // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Видавництво НАДУ. — 2004. — Вип. 2. — С. 551-559.

  1153.Олуйко В., Саєнко В. Зарубіжний досвід організації державної влади // Вісн. державної служби України. — 2004. — № 3. — С. 34-39

  1154.Олуйко В.М. Пріоритети розвитку державної служби України в контексті європейських стандартів // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 28 травня 2004р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Видавництво НАДУ, 2004. — Т. 1. — С. 351-353.

  1155.Олуйко В.М. Проблеми формування регіональних лідерів в Україні на сучасному етапі // Вісн. НАДУ. — 2004. — № 4. — С. 349-354.

  1156.Олуйко В.М. Реформування місцевого самоврядування в Україні. — Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2 (9-10). — С. 328-336.

  1157.Олуйко В.М. Становлення та розвиток державного управління у стародавньому Римі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література. — 2004. — Випуск 23. — С.23-29

  1158.Олуйко В.М. Удосконалення адміністративно-територіального устрою України як необхідний крок адміністративної реформи // Управління сучасним містом. — 2004. — №1/1-3 (13). — С. 23-26.