Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Судитися — не богу молитися: поклоном не від­будеш (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Навчальна діяльність університету   
   
  Положення про методичну раду
  ПОЛОЖЕННЯ
  про методичну раду Хмельницького університету управління та права


  1. Загальні положення

  1.1. Методична рада Хмельницького університету управління та права (далі - методична рада) є дорадчим органом при ректораті університету. Основним завданням діяльності методичної ради є планування та координація науково-методичної роботи в університеті, контроль за її станом в навчальних підрозділах університету, розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення.
  1.2. Склад методичної ради університету затверджується наказом ректора. До складу методичної ради університету входять проректори, декани факультетів, завідуючі кафедрами, досвідчені науково-педагогічні працівники.
  1.3. Головою методичної ради університету призначається проректор з нормативного та науково-методичного забезпечення.
  1.4. Заступник голови методичної ради університету призначається із числа штатних професорів чи доцентів університету.

  2. Компетенція методичної ради

  2.1. На виконання поставлених завдань методична рада університету:
  2.1.1. Розглядає робочі програми з навчальних дисциплін та інші навчально-методичні матеріали і вирішує питання щодо рекомендації їх до друку;
  2.1.2. Розробляє пропозиції щодо організації графіка навчального процесу в університеті.
  2.1.3. Розробляє та запроваджує нові концепції навчання, у тому числі кредитно-модульної системи.
  2.1.4. Розробляє рекомендації щодо форм і методів поточного модульного та підсумкового контролю знань студентів.
  2.1.5. Розробляє рекомендації щодо наукової організації праці професорсько-викладацького складу університету (встановлення норм навчального навантаження, методичної, наукової, виховної роботи та ін.).
  2.1.6. Розглядає університетський план видання навчально-методичної та наукової літератури і виносить рекомендації щодо його затвердження.
  2.1.7. Проводить обговорення підручників, навчальних і наочних посібників, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету, і вирішує питання щодо рекомендації їх до друку.
  2.1.8. Проводить університетські методичні конференції та семінари з питань організації та аналізу стану науково-методичної роботи забезпечення навчально-виховного процесу, обміну досвідом методичної роботи кафедр, деканатів.
  2.1.9. За завданням ректорату розглядає питання про організаційно-методичний рівень навчального процесу та якість його методичного забезпечення на конкретних кафедрах та інших структурних підрозділах університету і робить висновок про їх відповідність встановленим вимогам.
  2.1.10. Подає рекомендації стосовно організації нових кафедр та відкриття базових напрямів і спеціальностей.
  2.1.11. З метою вивчення і поширення передового досвіду за погодженням з кафедрами університету члени методичної ради можуть відвідувати лекції, семінарські та практичні заняття викладацького складу університету.
  2.1.12. Подає рекомендації ректору щодо заохочення науково-педагогічних працівників за вагомі здобутки в науково-методичній роботі.
  2.2. Робота у складі методичної ради університету враховується в розділі "Методична робота" індивідуальних планів науково-педагогічних працівників.
  3. Організація роботи методичної ради університету

  3.1. Методична рада університету працює згідно з планом роботи, який складається на кожний семестр. Робота методичної ради проводиться у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також шляхом організації роботи груп (комісій) для аналізу та вироблення рекомендацій щодо вирішення конкретних питань, які розглядає методична рада університету.
  3.2. На засідання методичної ради можуть бути запрошені представники відповідних структурних підрозділів університету, які мають відношення до питань, що розглядаються на методичній раді.
  3.3. Веде засідання голова методичної ради або його заступник.
  3.4. Рішення методичної ради приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше ніж дві третини від загального складу членів методичної ради і за рішення проголосувало не менше половини від присутніх членів ради. Рішення ради фіксується в протоколі, який веде секретар ради.
  3.5. Про дату засідання методичної ради та порядок денний секретар повідомляє членів ради не пізніше, ніж за 2 дні до засідання.


      
 •  
 • Положення про методичну раду
 •  
 • Склад методичної ради університету
 •  
 • План роботи на перший семестр 2016-2017 навчального року
 •  
 • Звіт за 2015-2016рр.
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.