Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Суд третейський — суд братерський (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "������������������ �������������������� ��������������������"

  1)    Мельниченко В.І. Децентралізація та деконцентрація публічної влади на пострадянському просторі: детермінованість, значення, межі
  2)    Олуйко В.М., Керецман В.Ю. До питання правового забезпечення державного регулювання розвитку регіонів в Україні
  3)    Кіндзерський С.А. Правороз'яснювальна робота як елемент підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні
  4)    Новак В.В. Запобігання корупції в органах виконавчої влади: аналіз та проблеми
  5)    Белевцева В.В. Основні аспекти транскордонного співробітництва та пріоритетні напрями зовнішньої політики України
  6)    татарчук В.Г. Про основні пріоритети державної регіональної політики
  7)    ЯРОШ Н.П. Стан розробки, впровадження та дотримання державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я
  8)    ГАМАН Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект)
  9)    МАЄВСЬКА Н.В. Державне управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України
  10)    КОВТУН І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні
  11)    ОБОЛЕНСЬКИИ О.Ю., СОРОКО В.М. Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів
  12)    КАРАМИШЕВ Д.В. Управління системою охорони здоров'я у контексті стратегічного управління організацією
  13)    АНТОНЮК С.А. Державне регулювання приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні (на прикладі Хмельницької області)
  14)    ПИСАРЕНКО В.П. Електронна система контролю за станом виконання розпоряджень та доручень голови Полтавської обласної державної адміністрації
  15)    СИТНИК Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки
  16)    БУГАЙ С.М., ЩЕПАНСЬКИЙ Е.В. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення
  17)    ЖАРАЯ С.Б. Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному рівні
  18)    САВИЦЬКИЙ В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління
  19)    КАРАМИШЕВ Д.В. Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я
  20)    БУГАЙ С.М., ЩЕПАНСЬКИЙ Е.В. Формування інституційної структури забезпечення регіонального розвитку в України
  21)    Гаман М. В. Державне регулювання і стимулювання розвитку ринку інновацій
  22)    Ярош Н. П. Пріоритети державного управління доступністю медичної допомоги
  23)    Новак В. В. Інститути влади та неурядові організації громадянського суспільства: форми економічного співробітництва
  24)    Коротич О. Б. Формування регіональних систем
  25)    Керецман В.Ю. Ідея регіоналізації в Україні: основні підходи
  26)    Гаман Т. В. До питання забезпечення інформацією органів державного управління
  27)    Гринько-Гузевська А.В. Соціальна реклама як вид рекламної діяльності в Україні
  28)    Задорожна М. Я. Раціоналізація адміністративно-територіального устрою України як необхідна передумова децентралізації та деконцентрації
  29)    ЕСИМОВА Ш.А. Управление организационной культурой
  30)    ХАЧАТУРЯН Х.В. Використання ринкових механізмів як джерело інноваційного розвитку державного управління
  31)    БИРКОВИЧ В.І. Розвиток туристичної галузі в регіоні
  32)    НИЖНИК Н. Р., КУЧЕРЕНКО В. О. Промислово-фінансові групи — перспективний напрямок господарювання в регіонах України
  33)    РИБЧАК В. І. проблеми формування механізму державного регулювання малого бізнесу в Україні
  34)    ГРИНЧУК Н. М., ЯРОЩУК В. І. Систематизація проблем та тенденцій у розвитку міст
  35)    ЧЕРНИЧКО Т. В. Оптимізація механізму державного регулювання економіки України
  36)    АНДРЕЙЧУК С. К. Реформаційні процеси управлінської діяльності у вищій освіті в Україні
  37)    САМАРА C. Г. Удосконалення організаційних форм взаємовідносин Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій
  38)    СЛЮСАРЧУК М. Ю. Складові інформаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України
  39)    КОМАР Ю. М. Інноваційні механізми державного впливу на інтегрування національної системи контролю знань студентів-управлінців в Болонський процес
  40)    ГАМАН Т. В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій
  41)    КНЯЗЕВ С. Н., ГАНЧЕРЕНОК И. И. (Минск, Республика Беларусь) Управление инновациями и инновации в управлении
  42)    ШАПТАЛА О. С. (Ялта, Автономна Республіка Крим), ІНДЗЕРСЬКИЙ С. А. (Хмельницький) Контроль та моніторинг — складові гуманітарної сфери
  43)    САВИЦЬКИЙ В. Т. (Хмельницький) До питання про класифікацію управлінської документації
  44)    ГАМАН Т. В. (Хмельницький) До проблеми захисту інформації в інформаційному суспільстві: управлінський аспект
  45)    КОХАН С. А. (Київ) Системний локус класифікації контролю
  46)    НОВИК В. П. (Київ) Система адміністративно-територіального устрою України: SWOT — аналіз
  47)    КУЧЕРУК С. С. (Хмельницький) Механізми реалізації соціальної безпеки в Україні
  48)    ГУДИМА Н. В. (Київ) Норми-стимули у функціонуванні та розвитку принципів відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління
  49)    РЄЗНІК В. В. (Київ) Поняття принципу стратегічного державного управління
  50)    КАЛЮЖНИЙ К. Р., УСЕНКО О. В. (Київ) Стан державного регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини за кордоном та в Україні
  51)    Грицко Р. Ю. [Роль безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини в підвищенні якості первинної медичної допомоги] {Role of Continuous Professional Development of Family Medicine Professionals in Improvement of Quality of Primary Medical A
  52)    Трещов М. М. [Система управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів: концептуальні засади побудови] {Management System of Resource for Local Budgets Support: the Concept of Building} 254-261
  53)    Горбань Ю. С. [Еволюція наукових підходів щодо взаємовідносин людини та довкілля: державно-управлінський аспект] {The Evolution of Scientific Approaches to the Relationship between Human and the Environment: Public-Administrative Aspect} 262-272
  54)    Сталенна Л. С. [Особливості розвитку сепаратистських рухів у регіонах Західної Європи] {The Features of Separatist Movements in the Regions of Western Europe} 273-280
  55)    Помаза-Пономаренко А. Л. [Моделі модернізації державного управління соціальним розвитком в інтересах забезпечення регіональної безпеки України] {Modernization Models of the State Administration of Social Development in the Interests of Ukraine’s Regional
  56)    Шинкарук О. М., Довгань В. І. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції на основі оцінки міграційних ризиків
  57)    Комар Ю. М. Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами
  58)    Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму
  59)    Шевчук І. В. Державні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі України
  60)    Комар В. Ю. Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів управлінських спеціальностей
  61)    Кучин С. П. Сучасні напрями державної культурної політики в Україні
  62)    Маланчій М. О. Концептуальні засади розвитку системи кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України
  63)    Марущин Ю. В. Інструменти бюджетної підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад 200-210
  64)    Дяченко С. А. Складові системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації 264-275
  65)    Мороз С. А. Забезпечення відповідності університетських знань вимогам ринку праці як напрям удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти 276-286
  66)    Прав Ю. Г. До питання нормативно-правового забезпечення реалізації механізмів державного управління у будівництві 287-294   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.