Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Найбільше благо суспільства має бути, в кінцевому результаті, метою будь-якого законодавства (Еджворт) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2006 № 3-4 (19-20)"

  1)    ИОФФЕ О. С. О хозяйственном праве (теория и практика)
  2)    ДЗЕЙКО Ж. О. Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку законодавчої техніки в Україні: практичні аспекти
  3)    ЯРОШ Д. В. Універсали української Центральної Ради — конституційні акти української державності 1917-1918 рр.: їх зміни та історичне значення
  4)    РОМАНОВСКИЙ Г. Б. Право и демографический кризис в Российской Федерации
  5)    МІЩУК В. В. До питання про галузеву приналежність правових норм, які регулюють відносини у сфері транспорту
  6)    КОВТОНЮК А. М. Співвідношення основних типів праворозуміння
  7)    ВАСИЛЕВИЧ Г. А. Государственная власть. Демократия. Закон
  8)    ЦИМБАЛІСТИЙ Т. О. Гарантії стабільності Конституції
  9)    СЕРДЮК В. В. Правовий статус Верховного Суду України як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції
  10)    ШЕВЧУК І. М. Види гіпотез та їх особливості в конституційному праві України
  11)    ГАЛУС О. О. Функції форм безпосереднього народовладдя
  12)    ЖИЛІНКОВА І. В. Деякі проблеми застосування норм Сімейного кодексу України в судовій практиці
  13)    СПАСИБО-ФАТЕЄЄВА І. В., УС М. В. Взаємодія цивільного законодавства з іншими галузями законодавства: проблеми і перспективи
  14)    СТЕФАНЧУК Р. О. Цивільна правоздатність та дієздатність як необхідні передумови здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб
  15)    РАССКАЗОВА Н. Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств
  16)    ТАРАНОВА Т. С. К вопросу о принципах доказывания в гражданском судопроизводстве (на примере Республики Беларусь)
  17)    КІЗЛОВА О. С. Іпотека морських суден
  18)    БОНДАРЄВА М. В. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування
  19)    КРАСИЛЬНИКОВА О. С. Суброгація у цивільному праві України
  20)    РОМАНОВСКАЯ О. В. Контроль за нотариальной деятельностью в России, странах СНГ и Балтии
  21)    САЛЕЙ Е. А. Правоспособность коммерческих юридических лиц по законодательству Республики Беларусь
  22)    СТЕФАНЧУК М. О. Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
  23)    ЯКУБІВСЬКИЙ І. Є. Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу)
  24)    ЯСИНОК М. М. Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку
  25)    НИЖНИЙ С. В. Правове регулювання застави корпоративних прав
  26)    РАТУШНА Б. П. Обставини, що не потребують доказування у цивільному процесі України
  27)    ЧЕРЕВКО П. П. Правове регулювання створення житлово-будівельних кооперативів в Україні
  28)    АНДРОНОВ І. В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України
  29)    АНТИПОВА О. М. Право акционера на информацию
  30)    ВІТКА Ю. В. Цивільно-правова характеристика договору про управління активами недержавних пенсійних фондів
  31)    ГУЛИК А. Г. Поняття та види цивільно-правових способів захисту прав акціонерів
  32)    ДЕРКАЧЕНКО Ю. В. Національне законодавство Англії у сфері міжнародного усиновлення
  33)    ПАНЧЕНКО С. В. Питання визначення права, що підлягає застосуванню до прав та обов’язків сторін зовнішньоекономічних договорів
  34)    ПЕТРЕНКО О. Б. Загальна характеристика правовідносин захисту прав на об’єкти промислової власності
  35)    АРТЮХОВА О. А. Право забудовника на укладення договорів із учасниками будівництва
  36)    КАРНАУХ Т. М. Підстави виникнення права притримання
  37)    САБЛУК С. А. Історичні передумови формування правового статусу дитини в Україні
  38)    ЖУРИК Ю. В., НОВЧЕНКОВ І. В. Окремі питання регулювання орендних відносин за чинним законодавством України
  39)    МЕЛЬНИЦЬКА Н. В. Гендерні підходи щодо удосконалення правового регулювання праці жінок
  40)    ЖОЛНОВИЧ О. І. Предмет трудового права як критерій систематизації галузевих норм
  41)    ВАЛЕЦЬКА О. В. Забезпечення функцій заробітної плати: економіко–правовий аспект
  42)    ГРИЦИШИНА Л. В. Реалії та перспективи закріплення юридичних гарантій захисту права на працю в умовах ринкової економіки
  43)    КРАСНОВА М. В. Формування законодавства про компенсацію екологічної шкоди: історичний та порівняльно-правовий аспекти
  44)    КОСТЯШКІН І. О. До питання про зміну форм власності на землю в Україні
  45)    ТОПОЛЬ Ю. О. Поняття і структура валютних правовідносин
  46)    АРТЕМЕНКО О. В. Вплив організаційно-правових факторів на проходження державної служби податківцями
  47)    ЗАВЕРУХА І. Б. Зміст управління державним боргом: правові аспекти
  48)    ЛІВАК П. Є. Особливості бюджетного фінансування медичної галузі
  49)    ДЄДУХ А. В. Роль суб’єктів господарювання в національній безпеці України
  50)    ОМЕЛЬЧУК О. М. Проблеми законодавчого регулювання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
  51)    МУЗИКА А. В. Порушення статутних правил несення прикордонної служби як суспільно небезпечне діяння у складі однойменного злочину
  52)    ІЛІКЧІЄВА К. І. Деякі питання поняття насильства щодо жінок
  53)    ОЛУЙКО В. М. Особливості формування інститутів державної влади
  54)    НИЖНИК Н. Р., МОСОВ С. П. Реалізація інтелектуальних активів — ключовий момент державної політики України в ХХІ столітті
  55)    НИНЮК І. І., НИНЮК М. А. Особливості розвитку державного управління у контексті європейського вибору
  56)    ПУЧАК Н. П. Виборча кампанія до органів місцевого самоврядування Східної Галичини 1927 року
  57)    НИЖНИК Н. Р., КУЧЕРЕНКО В. О. Промислово-фінансові групи — перспективний напрямок господарювання в регіонах України
  58)    РИБЧАК В. І. проблеми формування механізму державного регулювання малого бізнесу в Україні
  59)    ГРИНЧУК Н. М., ЯРОЩУК В. І. Систематизація проблем та тенденцій у розвитку міст
  60)    ЧЕРНИЧКО Т. В. Оптимізація механізму державного регулювання економіки України
  61)    АНДРЕЙЧУК С. К. Реформаційні процеси управлінської діяльності у вищій освіті в Україні
  62)    САМАРА C. Г. Удосконалення організаційних форм взаємовідносин Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій
  63)    СЛЮСАРЧУК М. Ю. Складові інформаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України
  64)    КІНДЗЕРСЬКИЙ С. А. Кадровий потенціал галузей гуманітарної сфери: сучасні чинники формування
  65)    ШПЕКТОРЕНКО І. В. Інформаційне суспільство і державна служба
  66)    ТРЕБИК Л. П. Роль Інтернет-технологій у системі підвищення кваліфікації державних службовців у регіонах України
  67)    БОНДАР В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: світовий та вітчизняний досвід
  68)    МОЛОДОЖЕН Ю. Б. Обстеження як інструмент дослідження фактичного стану адміністративно-територіальних одиниць
  69)    БОРЗЕНКОВ С. В. Навчання і переконання в процесі формування лояльності до бренда компанії
  70)    КРЕЩЕНКО О. В. Підвищення ефективності системи управління з питань здійснення постачання на металургійних підприємствах
  71)    ГМИРЯ В. П. Ринкова трансформація аграрного сектора
  72)    САВЧЕНКО В. Ф. Особливості розробки економічної частини програми соціально-економічного розвитку регіону на короткостроковий період
  73)    РОМАНОВА В. В. Місцеве партнерство як шлях до продуктивної зайнятості населення
  74)    ЗБАРЖЕВЕЦЬКА Л. Д. Адаптація молоді як чинник впливу на ринок праці
  75)    ГЕЙЄР Г. В. Фінансова вартість брендів і методи її оцінки
  76)    ІЛЛЯШЕНКО К. В. Підвищення економічної ефективності інвестицій за рахунок якісного інвестиційного менеджменту
  77)    ЗАДІРАКА В. К., ОЛЕКСЮК О. С., СМОЛЕНЮК Р. П., ШТАБАЛЮК П. І. Фінансування витрат на захист інформації в економічній діяльності
  78)    ОЛЕКСЮК О. С., ШТАБАЛЮК П. І. Модель вибору альтернативи при відомій різниці між імовірностями настання соціально-економічних ситуацій
  79)    ВИГОВСЬКИЙ Л. А. Роль християнських церков у процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні
  80)    ГЕРНЕГО О. О., ВАВРИНЧУК М. П. Провідна роль середнього класу (класу асоційованих фахівців) як основного суб’єкта і носія соціальної справедливості в умовах переходу людства до постіндустріального суспільства
  81)    ВАЛЬЧУК А. М. Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні
  82)    ГУМЕНЮК О. Г. Вплив релігії на формування свідомості молоді в період трансформації суспільства
  83)    БЕЗКЛУБИЙ І. А. Цікава монографія про особисті немайнові права
  84)    СТЕФАНЧУК Р. О. Нова робота міжнародного Центру правових проблем інтелектуальної власності
  85)    КУЧЕРЕНКО І. М. Сучасне комплексне дослідження загальнотеоретичних проблем цивільно-правової відповідальності
  86)    Науково-практична конференція “Гарантії прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки”
  87)    Хмельницький вп’яте зібрав молодих науковців під егідою “Осінніх юридичних читань”
  88)    Громадські слухання з питання правового врегулювання діяльності опозиції
  89)    Громадські слухання щодо удосконалення законодавства про нотаріат
  90)    ПЕРСОНАЛІЇ
  91)    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
  92)    ІНФОРМАЦІЯ для авторів
  93)    Перша сторінка та зміст
  94)    Вихідні дані
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.