Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Де двоє лається, там адвокат користається (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2005 № 1-2 (13-14)"

  1)    ЛИТВИН В.М. Прорив до громадянського суспільства
  2)    КОПИЛЕНКО О.Л., МУРАШИН Г.О. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості
  3)    АНДРЕЙЦЕВ В.И. Территориальные аспекты государственности: проблемы практической теории
  4)    ОСАДЧУК С.С. Внесок українців-емігрантів в Югославії у розвиток юридичної науки
  5)    ЯРОШ Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність
  6)    СИДОРЕНКО О.М. Поняття та особливості догми права
  7)    МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Поняття та природа стабільності закону
  8)    КУЗНЄЦОВА Н.С. Проблема відповідності цивільного законодавства України стандартам європейського права
  9)    ДЗЕРА О.В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності
  10)    ПІДОПРИГОРА О.А. Чи потрібний Україні Кодекс про інтелектуальну власність?
  11)    ПІДОПРИГОРА О.О. Реклама - рушій торгівлі?
  12)    СТЕФАНЧУК Р.О. Право на ім'я
  13)    БІЛОУСОВ Ю.В. Судова юрисдикція у справах, що випливають із оскарження дій та рішень органів дізнання та досудового слідства
  14)    РУСУ С.Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов'язання до стандартів Європейського Союзу
  15)    ШЕМОНАЄВ В.Ю. Правові аспекти складання та виконання загальноаварійної диспаші в Україні в сучасних умовах
  16)    БУЛЕЦА С.Б. Формування концепції права на життя та здоров'я за цивільним законодавством держав східноєвропейської традиції права
  17)    ВАТРАС В.А. Генеза поняття "Суб'єкти сімейних правовідносин"
  18)    НИЖНИЙ С.В. Застава майнових прав, що виникають з орендних правовідносин
  19)    ОСТАПЕНКО О.О. Право акціонерів на оскарження рішень загальних зборів акціонерів до суду
  20)    СТЕФАНЧУК М.О. Проблеми юридичної техніки статті 13 Цивільного кодексу України
  21)    КВАСНІЦЬКА О.О. Інститут державної реєстрації суб'єктів підприємництва
  22)    БІГНЯК О.В. Легальна дефініція поняття підприємництва
  23)    ДОБРОВОЛЬСЬКА В.В. Місце і роль держави в регулюванні підприємницької діяльності
  24)    ПИЛИПЕНКО П.Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні
  25)    КРУПКА Ю.М. Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект
  26)    КОНОНЕНКО Ю.С. Предмет радянського адміністративного права. Погляд із сьогодення
  27)    ПРОЦЕНКО Т.О. Проблемні питання діяльності податкової та митної служби щодо адміністрування податку на додану вартість
  28)    ЧЕХОВСЬКА І.В. Вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги як засіб протидії тіньовим проявам у житлово-комунальній сфері
  29)    ЖАРОЇД І.В. Адміністративні договори як форма реалізації компетенції апарату державного управління України
  30)    СИРОТЯК М.Р. Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення
  31)    КИРИСЬ Б.О. Конфіскація майна як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав
  32)    ВИГОВСЬКИЙ Д.Л. Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект
  33)    ЧОРНИЙ Р.Л. Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації
  34)    КАПЛІНА О.В. Тлумачення норм кримінально-процесуального права за обсягом їх правового змісту
  35)    ВОЛКОТРУБ С.Г. Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України
  36)    ЛИТВИНЕНКО І.Л. Визнання держав у міжнародному праві
  37)    НИЖНИК Н.Р., ПАШКО Л.А.Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління
  38)    КОНИК С.М. Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 року
  39)    КІНДЗЕРСЬКИЙ С.А. До проблеми цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України
  40)    СОЛОВЙОВ В.М. До питання про гарантії забезпечення законності у державному управлінні України
  41)    ЯРОШ Н.П. Стан розробки, впровадження та дотримання державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я
  42)    ГАМАН Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект)
  43)    МАЄВСЬКА Н.В. Державне управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України
  44)    КОВТУН І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні
  45)    МОТРЕНКО Т.В. Зміни у правовому регулюванні державної служби - основа для її системної трансформації
  46)    ПЛАХОТНЮК Н.Г. Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект
  47)    МЕЛЬНИЧЕНКО В.І. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
  48)    СМІШКО Л.В. Проблемні питання організаційно-правового забезпечення професійного навчання працівників місцевого самоврядування
  49)    ОПРЯТНИЙ С.М. Основні напрями вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови
  50)    ОЛУЙКО В.М. Україна на шляху до держави самоврядних територіальних громад
  51)    ЖОВНІРЧИК Я.Ф. Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку
  52)    СТЕЧЕНКО Д.М., ГРИГОРОВИЧ А.В., АНТОШКІНА Л.І. Формування міської політики забезпечення якості життя населення
  53)    ГАМАН М.В. Економічна політика держави в умовах розвитку ринкових відносин
  54)    СИНЧАК В.П. Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід
  55)    ПОЗНЯК О.В. Державна допомога як джерело фінансування неприбуткових організацій
  56)    ЛИЖНИК Ю.Б. Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку
  57)    РОМАШКІН О.О. Реформування аграрного сектора Чернігівської області: сучасний стан і перспективи
  58)    БУРЯК В.В. Деякі питання оцінки у системі керування інформаційними ресурсами підприємств
  59)    АНДРОЩУК Д.В. Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства
  60)    ТИТАРЧУК І.М. Державний вплив на ціноутворення в аграрному секторі
  61)    ХЛОПЯК Є.В. Закордонний досвід ведення кадрової політики та підходи до його адаптації у вітчизняних підприємствах ресторанного господарства
  62)    ВИГОВСЬКА Т.В. "Помаранчева революція" та її вплив на громадянську зрілість українського суспільства
  63)    ВАВРИНЧУК М.П. Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення
  64)    КУЛИНИЧ О.І. До питання включення у програму навчальної дисципліни "Статистика" методу статистичних рівнянь залежностей
  65)    ПЕРСОНАЛИ № 1-2 (13-14)
  66)    Вступне слово
  67)    Покажчик наукових статей, опублікованих у Віснику Хмельницького університету управління та права протягом 2002-2005 років
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.