Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Істинна рівність громадян полягає в тому, щоб всі вони однаково були підпорядковані законам (Даламбер) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Теорія та історія державного управління"

  1)    Шамрай В.О., Мацюк В.Я. Інформація та інформаційна характеристика процесу управління
  2)    Гаман М.В. Державна підтримка наукової діяльності в ринкових умовах
  3)    Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління
  4)    Олуйко В.М. Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні
  5)    Нижник Н.Р. Державна регіональна політика в Україні
  6)    Денищик О.І. Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти)
  7)    Анисимова О.Н. Административная реформа как катализатор инвестиционного процесса
  8)    Шеремет Т.Г. Комп'ютерні технології в організаційно-економічному механізмі управлінського консультування
  9)    Олуйко В.М. Організація управління через управлінську ситуацію як прогресивний метод кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування
  10)    Шамрай В.О., Сіцінський А.С. Дослідження професійної компетентності військового керівника у сфері державного управління
  11)    Олуйко В.М., Новак В.В. Поліпшення якості державного управління через реалізацію стратегії реформування системи державної служби
  12)    Пашко Л.А. Менеджмент людських ресурсів у державному управлінні: актуальні питання
  13)    Гринько А.В. Реклама в Україні: поняття, види та порядок розміщення
  14)    Недєлін І.В. Питання стратегічного прогнозування та плануванні в державному управлінні
  15)    Новик В.П. Децентралізація управління в країнах Європи
  16)    Козярик В.М. Політичне структурування парламенту та підвищення ефективності законодавчого процесу
  17)    НИЖНИК Н.Р., ПАШКО Л.А.Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління
  18)    КОНИК С.М. Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 року
  19)    КІНДЗЕРСЬКИЙ С.А. До проблеми цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України
  20)    СОЛОВЙОВ В.М. До питання про гарантії забезпечення законності у державному управлінні України
  21)    СИТНИК Г.П., СИТНИК М.Г. Про один із підходів визначення ієрархії національних інтересів в процесі розробки стратегії національної безпеки України
  22)    ПАШКО Л.А. Підтримуюче ділове спілкування як основний тип міжособистісної комунікації та взаємодії в процесі оцінювання людських ресурсів
  23)    АГАФОНОВ А.Ю. Інституційні проблеми державного регулювання трансформаційної економіки в епоху глобалізації
  24)    Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Олуйко В. М. Теоретико-методологічні аспекти розробки управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки
  25)    Нижник Н. Р., Черленяк І. І. Відповідність форм правління та схем державного управління в контексті проблеми впровадження моделі "парламентська коаліція більшості - коаліційний уряд"
  26)    Сороко В. М. Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів
  27)    ОЛУЙКО В.М. До питання правового забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави
  28)    ДРОБКО Е.В. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном
  29)    ШЕВЧУК А.П. Формування моделей соціальної політики як складова державного управління в соціально-економічній сфері
  30)    ОЛУЙКО В. М. Особливості формування інститутів державної влади
  31)    НИЖНИК Н. Р., МОСОВ С. П. Реалізація інтелектуальних активів — ключовий момент державної політики України в ХХІ столітті
  32)    НИНЮК І. І., НИНЮК М. А. Особливості розвитку державного управління у контексті європейського вибору
  33)    ПУЧАК Н. П. Виборча кампанія до органів місцевого самоврядування Східної Галичини 1927 року
  34)    МАМОНТОВА Е. В. Політичний брендінг як технологія соціального управління: український досвід
  35)    ОЛУЙКО В. М. (Хмельницький) Стабільність як необхідна умова якісного розвитку кадрових процесів у державному управлінні України
  36)    НИЖНИК Н. Р. (Київ) Проблеми сьогодення державного управління в Україні
  37)    ТКАЧУК А. Ф. (Київ) Адміністративна реформа в Данії та Латвії: корисний досвід для України
  38)    СОЛОВЙОВ В. М. (Київ) Поняття і сутність правового регулювання державного управління України
  39)    ОРЕЛ М. Г. (Київ) Принципові особливості та складові моделі адміністративної реформи в сучасних умовах глобалізації
  40)    МЕЛЬНИЧУК Л. М. (Київ) Європейський досвід реалізації сімейної політики
  41)    Біньковський О. А., Залож В. В., Довгань В. І. [Менеджмент наукової установи Державної прикордонної служби України: специфіка, завдання і сучасні принципи] {Management of the State Border Guard Service of Ukraine Research Institution: Specifics, Objective
  42)    Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Ладонько Л. С, Ткаленко Н. В. [Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування] {Analysis of Theoretical Approaches to Determining the Nature Components of
  43)    Дутчак Г. О. [Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки] {Beginning of the State Cooperation between the Ukrainian Central Rada and the French Republic} 254-264
  44)    Гуменюк О. Г., Бриндіков Ю. Л. [Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект)] {Psychological Analysis of Leadership and its Functions in the Public Administration Organizations (Theoretic
  45)    Васильєва Н. В. Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови
  46)    Комар Ю. М. Наукові засади дослідження повноцінності категорій «управління» і «менеджмент» 150-165
  47)    Меляков А. В., Кулініч О. В. Практика реалізації державної етнонаціональної політики: регіональні особливості 190-199
  48)    Грень Л. М. Механізми державного управління жіночою професійною освітою на території України у ІІ половині ХІХ — початку ХХ ст. 243-253
  49)    Лаврук О. В. Сутність поняття державної політики 254-263   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.