Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Порядність - це здатність чинити свідомо і справедливо там, де не передбачена дія закону (Арістотель) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Теорія та історія держави і права"

  1)    КОНДРАТЬЄВ Р.І. Локальні норми і прогалини в праві
  2)    САВЧУК Н.О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність
  3)    КОТЕНКО В.Д. Основні закономірності виникнення держави у давній Шотландії
  4)    МІСІНКЕВИЧ Л.Л. Репресії щодо польського учительства на Поділлі в 30-х роках XX століття
  5)    Кондрат
  6)    Огірко Р.С. До питання про поняття конфедерації
  7)    Савчук Н.О. Зовнішньополітична діяльність уряду Ю.Хмельницького 1659 —1662 рр
  8)    Заїкіна В.В. Визначні математики з юридичною освітою
  9)    Максименко С.В. Актуальні питання створення правового інституту реєстрації громадян в Україні
  10)    Я. Бережний. СВОБОДА СОВІСТІ Й ТОЛЕРАНТНІСТЬ
  11)    А. Граціанов. ОБЛІК ЯК ВИД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
  12)    О. Грищук. ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА КОМПЕНСАЦІЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
  13)    Д. Гудима. ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ А.ГЕЛЕНА: ПОГЛЯД НА ПРАВА ЛЮДИНИ
  14)    А. Дарвина. МЕСТО ЧАСТНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
  15)    О. Дубенко. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
  16)    А. Жук. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ВОЛЬОВА СТОРОНА У ПРАВОЗАСТОСУВАННІ
  17)    С. Капітанська. РОЛЬ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
  18)    В. Кравець. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ
  19)    В.Левінець. КОНЦЕПЦІЯ ПОДІЛУ ВЛАДИ: СУЧАСНИЙ СТАН ОСМИСЛЕННЯ
  20)    С. Меленко. КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА
  21)    Д. Монастирський. МЕТА ДЕМОКРАТІЇ ЯК ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  22)    І. Омельчук. МОЛОДЬ ТА ЇЇ ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  23)    О. Романюк. О ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОМ КАЧЕСТВЕ ЗАКОНОВ
  24)    Р. Стефанчук. ТРЕТЯ КОДИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  25)    Г. Тригубенко. ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ
  26)    В. Туранин. НЕКОТОРЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
  27)    Н. Філик. НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
  28)    В. Царенко. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВОВОГО САМОВИХОВАННЯ В ФОРМУВАННІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ВОЇНІВ-ПРИКОРДОННИКІВ УКРАЇНИ
  29)    О. Царенко. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОДНА З ОСОБЛИВОСТЕЙ
  30)    С. Царенко. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  31)    Л. Шлихт. ЕСТЕСТВЕННЬІ ЛИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
  32)    Леванчук О.М. Принцип розподілу державної влади
  33)    Тополь Ю.О. Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації
  34)    Ярош Д.В. Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України
  35)    Савчук Н.О. Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії гетьманщини російської держави (XVII ст.)
  36)    Лемак В.В. Словацька інформаційна служба період уряду В. Мечіяра (1994-1998 рр.)
  37)    Нижник Н.Р., Лемак В.В. Деякі аспекти правової реформи
  38)    Ярош Д.В. Нормативно-правове регулювання мовної політики в Україні та проблеми її реалізації
  39)    Паламарчук В.О. Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом
  40)    Алексссв В., Биркович В. Управління спільною комунальною власністю
  41)    Тимцуник В.І. Перебудова партійних і радянських органів за виробничим принципом і її результати (1962-1964 рр.)
  42)    В.М. Литвин — перший Doctor Honoris Causa Хмельницького інституту регіонального управління та права
  43)    Грищук О.В. До проблеми обмеження права на свободу вираження поглядів
  44)    Омельчук І.А. Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді
  45)    Гловацький І.Ю. Роль колегії оборонців в організації правового захисту політичних в'язнів у політичних судових процесах у східній Галичині (1918—1926 рр.)
  46)    Кондратьєв Р.І. Філософські категорії загального і особливого та їх використання у правотворчості
  47)    Нагребельний В. П., Шемшученко Г. Ю. Соціальний ефект як мета інвестиційної діяльності: правові питання
  48)    Огірко Р.С. Філософсько-історичні основи виникнення і становлення інституту президентства
  49)    Дмитрієнко Ю.М. Кормчі книги як світові пам'ятки становлення української правової свідомості
  50)    Ярош Д.В. Політика "українізації" 20-х років XX ст.: суть, правова основа і наслідки
  51)    Савчук Н.О. До питання про державний устрій козацької України (середина-II пол. XVII ст.)
  52)    Кравчук М.В. Організаційно-правові засади військового будівництва Західно-Української Народної республіки
  53)    Омельчук І.А. Правосвідомість молоді в сучасних умовах: порівняльний аспект
  54)    Верник О.І. Проблематика меж державної влади в науковій спадщині М.М. Ковалевського
  55)    Подковенко Т.О. Правові засади будівництва Української держави в період гетьманату П. Скоропадського
  56)    Ряшко О.В. Теоретико-філософські засади дотримання законності правоохоронними органами
  57)    Литвиненко І.Л. Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України
  58)    Романюк О.І. Принципи побудови державно-церковних відносин (на прикладі законодавства Російської Федерації)
  59)    Дмитрієнко Ю.М. Нетрадиційні властивості та трансформації української правосвідомості
  60)    Ярош Д.В. Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846—1847 рр.) щодо майбутнього устрою України
  61)    Скуратівський А.В. Особливості регулятивного потенціалу правової культури
  62)    Монастирський Д.А. Історичні витоки сучасного розуміння закону в Україні
  63)     Чорнобровий М. П., Стефанчук Р. О., Лозінська С. В. Еутаназія: pro et contra (філософсько-правові аспекти)
  64)    Кохановська О. В. Концепція інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині
  65)    Тополь Ю. О. Правовий нігілізм: стан, детермінанти та можливі шляхи подолання
  66)    Омельчук І. А. Правосвідомість як юридична категорія
  67)    Павлов В. И. Субъективная сторона юридического конфликта как наиболее значимый элемент его структуры
  68)    ЛИТВИН В.М. Прорив до громадянського суспільства
  69)    КОПИЛЕНКО О.Л., МУРАШИН Г.О. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості
  70)    АНДРЕЙЦЕВ В.И. Территориальные аспекты государственности: проблемы практической теории
  71)    ОСАДЧУК С.С. Внесок українців-емігрантів в Югославії у розвиток юридичної науки
  72)    ЯРОШ Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність
  73)    СИДОРЕНКО О.М. Поняття та особливості догми права
  74)    МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Поняття та природа стабільності закону
  75)    ХАРИТОНОВА О.І., ХАРИТОНОВ Є.О. Дихотомія "публічне право — приватне право" та деякі питання визначення структури національного права
  76)    РУСУ ОД. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права
  77)    ЛІПКАН В.А., ТЮРІНА О.В. Державний суверенітет у контексті формування системи міжнародної безпеки
  78)    ДМИТРІЄНКО Ю.М. Відставання девіантної правосвідомості від перехідного правобуття як проблема
  79)    ШЕВЧЕНКО А. Є. Окремі аспекти взаємодії залізничної міліції з органами державної безпеки щодо захисту транспортних комунікацій від кримінально-злочинного елементу у 1943-1944 рр
  80)    ІОФФЕ О.С. Право приватне й право публічне
  81)    КОНДРАТЬЄВ Р.І. Теорія антропоцентризму і наукові засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин
  82)    ЦАРЕНКО В.І. Організація правового виховання особового складу у Державній прикордонній службі України
  83)    КУЗЬМЕНКО В.Б. До історії формування північно-східного та східного кордонів України (1917-1925 рр)
  84)    МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності системи нормативно-правових актів
  85)    ЯРОШ Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про права і свободи людини: історичний досвід і сучасність
  86)    БЕЛЯЄВА М.В. Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави
  87)    ДУДЧЕНКО В.В. Правогенеза в історичній школі права
  88)    ПАРХОМЕНКО Н.М. До проблем формування вітчизняних концепцій праворозуміння у середині ХІХ — початку ХХ століття
  89)    КРАВЧУК М.В. Історико-правовий аспект розбудови збройних сил України на початку ХХ століття
  90)    ДМИТРІЄНКО Ю.М. Першоджерела традиційної української правосвідомості
  91)    ПОДКОВЕНКО Т.О. Права національних меншин і громадян УНР за часів української Центральної Ради
  92)    ЛІННИК Н.В. Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства
  93)    ИОФФЕ О. С. О хозяйственном праве (теория и практика)
  94)    ДЗЕЙКО Ж. О. Сучасний стан та пріоритетні напрямки розвитку законодавчої техніки в Україні: практичні аспекти
  95)    ЯРОШ Д. В. Універсали української Центральної Ради — конституційні акти української державності 1917-1918 рр.: їх зміни та історичне значення
  96)    РОМАНОВСКИЙ Г. Б. Право и демографический кризис в Российской Федерации
  97)    МІЩУК В. В. До питання про галузеву приналежність правових норм, які регулюють відносини у сфері транспорту
  98)    КОВТОНЮК А. М. Співвідношення основних типів праворозуміння
  99)    ГРОШЕВИЙ Ю. М. Актуальні проблеми судоустрою та судочинства в Україні
  100)    НАЛИВАЙКО Л. Р. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень
  101)    ЯРОШ Д. В. Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради
  102)    КІСІЛЬ З. Р. Безпримусовий порядок дотримання норм права у демократичному суспільстві як фактор протидії деформації правової культури
  103)    КОВТОНЮК А. М. Ганс Кельзен і його чиста теорія права
  104)    РУСЕНКО С. Я. Організаційно-правові засади функціонування митних органів на західних землях України (1919 — 1922 рр.)
  105)    ГЛАДУНЯК І. В. (Хмельницький) Політичні партії в процесі державного управління: політико-правовий вимір
  106)    КОНДРАТЬЄВ Р. І. (Хмельницький) Дискусійні питання теорії і філософії права
  107)    ДЕМИЧЕВ Д. М. (Минск, Республика Беларусь) Некоторые актуальные проблемы государственной кадровой политики в Республике Беларусь
  108)    РИМАРЕНКО С. Ю. (Київ) Індивідуальні і колективні права: компаративний аналіз
  109)    ДМИТРИЕВ Ю. А. (Москва, Российская Федерация) Отношение к коррупции как составная часть правосознания российских граждан
  110)    САРТАЕВА Н. А. (Астана, Республика Казахстан) Эффективность законов: постановка проблемы
  111)    НИЖНИК Н. Р., АЛЕКСЄЄВ В. М. (Київ) Система національного законодавства потребує професійного аналізу
  112)    РОМАШОВ Р. А. (Санкт-Петербург, Российская Федерация) Реалистический позитивизм как интегративный тип современного правопонимания
  113)    КАБАЧИНСЬКИЙ М. І., МІДЯНЕЦЬ Л. А. (Хмельницький) Правові основи утворення Прикордонних військ України і розвитку їхньої оперативно-службової діяльності (вересень 1991-го — 1993 рік)
  114)    ДМИТРІЄНКО Ю. М. (Київ) Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
  115)    КОВТОНЮК А. М. (Київ) Основні концепції права в інтегративній юриспруденції
  116)    МЕЛЬНИК З. П. (Київ) Правова ментальність і рецепція
  117)    ПАНИЧ Н. Ю. (Львів) Створення та правовий статус Галицької фінансової прокуратури (1852 — 1918 рр.)
  118)    Романюк В. А. [Ґенеза інституту позовної давності на українських землях] {Genesis of Institute of Limitation of Actions on the Ukrainian Lands} 19-32
  119)    Місінкевич Л. Л. [Опір державній політиці колективізації на Хмельниччині: від волинок до повстання (в 1929–1931-х рр.)] {Resistance to the State Policy of Collectivization in Khmelnytskyi Region: from Volynky to the Rebellion (1929–1931’s)} 321-332
  120)    Гринько С. Д., Голуб С. М. [Римське право та його історичне значення] {Roman Law and its Historical Value} 342-350
  121)    Саблук С. А. [Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років ХХ ст.] {Features of Crime Control in Ukraine in the Second Half of 1950} 6-16
  122)    Місінкевич Л. Л. Державна репресивна політика на Поділлі в 30-х рр. ХХ століття
  123)    Харитонов Є. О., Харитонова О. І. «Інтернет-відносини» та «Інтернет-правовідносини»: до визначення поняття і сутності
  124)    Стеньгач Н. О. Розробка національної ідеї на рубежі ХІХ — ХХ ст. в Україні
  125)    Кондратьєв Р. І. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях 6-16
  126)    Андрейцев В. І. Магдебурзьке право: соціально-правові витоки та особливості застосування на землях України 17-25
  127)    Мельник Н. В. Основні тенденції розвитку самоорганізації народу в Україні 17-23
  128)    Омельчук О. М. Теоретико-правові аспекти дослідження поведінки людини 8-19   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.