Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Де закони виповняють, там усі праві бувають (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2017 № 1 (61)"

  1)    Стеченко Д. М. Засновник наукової школи конструктивної соціально-економічної регіоналістики (до 85-річчя Пили Василя Івановича)
  2)    Чмир О. С. Перспективні напрямки розвитку інфраструктури освіти, науки та інновацій в Україні
  3)    Стеченко Д. М., Жигалкевич Ж. М. Управління формуванням і використанням потенціалу регіональної інноваційної системи
  4)    Панухник О. В. Місце зв’язків з громадськістю в процесі формування та реалізації політики місцевого розвитку мікрорегіонів як територіальних економічних систем низового рівня
  5)    Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційного розвитку регіонів
  6)    Ладонько Л. С., Михайловська О. В. Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України
  7)    Єгоров І. Ю., Козловський І. В. Інновації в державному секторі: ідентифікація та вимірювання
  8)    Захожай В. Б., Братусь Г. А. Особливості прийняття управлінських рішень у макромаркетингу на основі аналізу маркетингової інформації
  9)    Рудченко О. Ю., Поліщук О. М. Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів
  10)    Дубас Р. Г. Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку
  11)    Смерека С. Б. Основні проблеми розвитку енергозберігаючих технологій в Україні
  12)    Скриль В. В. Практика енергосервісу в провідних країнах світу
  13)    Заяць Т. А. Соціальний капітал як ресурс модернізаційного розвитку
  14)    Беседін В. Ф., Березіна С. Б. Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України
  15)    Ковтун І. Б., Терещенко Т. В. Формування системи забезпечення соціального розвитку держави
  16)    Плішка Т. П. Оплата праці науково-педагогічних працівників: український та світовий досвід
  17)    Синчак В. П., Ярмоленко Ю. Ю. Альтернативний порядок бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам в умовах системи електронного адміністрування
  18)    Дьяченко Я. Я. Ефективність бюджетного фінансування видатків розвитку
  19)    Тищенко В. М. Платне водокористування: вітчизняний та європейський досвід
  20)    Васильєва О. І. Сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні
  21)    Квасова О. П., Самофалов П. П. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах венчурного інвестування
  22)    Фещенко О. Л., Каменева Н. В. Теоретичні засади визначення поняття еколого-економічної безпеки підприємства
  23)    Квашук Д. М. Організаційні заходи з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням технічних засобів обробки інформації
  24)    Корюгін А. В. Особливості управління наданням послуг транспортною організацією
  25)    Садова У. Я., Бідак В. Я., Біль М. М. Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл
  26)    Кваша Т. К. Інноваційні пріоритети: теоретико-методичні аспекти визначення
  27)    Васильєва Н. В. Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови
  28)    Шинкарук О. М., Довгань В. І. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції на основі оцінки міграційних ризиків
  29)    Комар Ю. М. Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами
  30)    Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму
  31)    Шевчук І. В. Державні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі України
  32)    Комар В. Ю. Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів управлінських спеціальностей
  33)    Тищенко О. П., Королюк Т. О. Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби
  34)    Олуйко В. М., Примуш Р. Б. Професійний розвиток особистості службовця в процесі кар’єрного зростання
  35)    Персоналії (про Василя Івановича Пилу)
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.