Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Право і справедливість полягає у тому, щоб кожен не позбавлявся свого (Конфуцій) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск № 1"

  1)    Я. Бережний. СВОБОДА СОВІСТІ Й ТОЛЕРАНТНІСТЬ
  2)    А. Граціанов. ОБЛІК ЯК ВИД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
  3)    О. Грищук. ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА КОМПЕНСАЦІЮ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
  4)    Д. Гудима. ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ А.ГЕЛЕНА: ПОГЛЯД НА ПРАВА ЛЮДИНИ
  5)    А. Дарвина. МЕСТО ЧАСТНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
  6)    О. Дубенко. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
  7)    А. Жук. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ВОЛЬОВА СТОРОНА У ПРАВОЗАСТОСУВАННІ
  8)    С. Капітанська. РОЛЬ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
  9)    В. Кравець. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ
  10)    В.Левінець. КОНЦЕПЦІЯ ПОДІЛУ ВЛАДИ: СУЧАСНИЙ СТАН ОСМИСЛЕННЯ
  11)    С. Меленко. КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА
  12)    Д. Монастирський. МЕТА ДЕМОКРАТІЇ ЯК ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  13)    І. Омельчук. МОЛОДЬ ТА ЇЇ ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  14)    О. Романюк. О ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОМ КАЧЕСТВЕ ЗАКОНОВ
  15)    Р. Стефанчук. ТРЕТЯ КОДИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  16)    Г. Тригубенко. ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ
  17)    В. Туранин. НЕКОТОРЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
  18)    Н. Філик. НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
  19)    В. Царенко. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВОВОГО САМОВИХОВАННЯ В ФОРМУВАННІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ВОЇНІВ-ПРИКОРДОННИКІВ УКРАЇНИ
  20)    О. Царенко. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОДНА З ОСОБЛИВОСТЕЙ
  21)    С. Царенко. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  22)    Л. Шлихт. ЕСТЕСТВЕННЬІ ЛИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
  23)    С. Васільєв. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ МІСЦЕВИХ РАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ (СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ 1918р.)
  24)    Л. Калініченко. ЗАСТОСУВАННЯ КРОВНОЇ ПОМСТИ ТА СМЕРТНОЇ КАРИ В ДРЕВНІЙ РУСІ
  25)    А. Коваль. СТАНІСЛАВ ДНІСТРЯНСЬКИЙ — ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОЗНАВЕЦЬ
  26)    С. Моісеєнко. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКВА-ДЕРЖАВА ТА ЇЇ МІСЦЕ У ФЕОДАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ
  27)    Д. Прутян. "ПРАВА ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД"- ПАМ'ЯТНИК ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
  28)    О. Славський. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД СКІФСЬКОГО ЦАРСТВА
  29)    Д. Толкачов. ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ІУДЕЙСЬКОГО ВЕЛИКОГО СИНЕДРІОНУ
  30)    О. Юхимюк. СЕРГІЙ ШЕЛУХІН -УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИК, ПОЛІТИК І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
  31)    А. Бідник. ПРАВО НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
  32)    В. Букач. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА МИРНІ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦІЇ ТА ПОХОДИ: ПРОБЛЕМИ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ
  33)    О. Домбровська. ПРАВО НА СМЕРТЬ: ПАРАДОКС ЧИ НЕОБХІДНА УМОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА?
  34)    Б. Калиновський. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  35)    В. Кравчук. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННІСТЮ ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  36)    П. Куфтирєв. ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ ТА ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  37)    І. Литвиненко. ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
  38)    С.Максименко. ЩОДО ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
  39)    Н. Мисаревич. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: НУЖНО УЧИТЬІВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЬІТ
  40)    С. Мосьондз. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА - НЕВІД'ЄМНИЙ ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  41)    О. Оніщенко. РОЛЬ ОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
  42)    О. Повалій. ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ
  43)    А. Рыбаков. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
  44)    В. Хомич РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ
  45)    Г. Христова. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  46)    Т. Чехович. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
  47)    С. Чикурлій. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ФУНКЦІЙ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
  48)    Л. Шинкар. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  49)    Е. Зсмантович. ИЗ ИСТОРИИ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
  50)    В. Якубенко. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
  51)    И. Алешина. ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА
  52)    В. Афадєєв. КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
  53)    А. Блащук. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  54)    О. Близнюк. ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ ВІД ДОГОВОРУ ЦЕСІЇ ТА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ
  55)    Я. Бляхарський. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ
  56)    В. Бобрик. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОМІРНОГО ВТРУЧАННЯ В СФЕРУ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЗА ПРОЕКТОМ ЦК УКРАЇНИ
  57)    Н. Бодяк. К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  58)    М. Василечко. ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ
  59)    В. Ватрас. ПРАВОВА ПРИРОДА ТАЄМНИЦІ УСИНОВЛЕННЯ
  60)    М. Вознюк. НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РУБЕЖОМ БЕЛОРУССКИМИ СУБЬЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
  61)    О. Ваянова. ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА АВТОРСТВА ТА ПРАВА НА ІМ'Я В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ НА ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ
  62)    А. Герц. СКЛАД МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ЗАСТАВИ
  63)    С. Гладій, С. Лучковська. ЩОДО ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
  64)    Є. Горовець. ПОНЯТТЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ: ОКРЕМІ НЕДОЛІКИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  65)    Л. Григоровська-Якубівська. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВЕКСЕЛЯ ДО ПЛАТЕЖУ
  66)    А. 3елінський. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
  67)    Л. Ігнатюк. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ
  68)    І. Калаур. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ У НОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
  69)    Х. Кірова. ФРАНЦУЗЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 1804 РОКУ: ЗАКОНОДАВЧА ІСТОРІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  70)    К. Климчук. НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ БЕЛАРУСИ
  71)    С. Комберянов. ДЕЛИКТНЬІЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  72)    К. Кравченко. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ
  73)    Д. Ландо. К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШЕГО ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
  74)    О. Лобода. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ
  75)    В. Луцик. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ В МЕРЕЖІ ІNТЕRNЕТ
  76)    Д. Малюська. ПОЗОВ ПРО ВИЗНАННЯ УГОДИ НЕДІЙСНОЮ ЧИ ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ? ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА
  77)    О. Маслюк. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
  78)    Н. Миронов. СВОБОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ЛИТЕРАТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
  79)    А. Миронова. ПРОБЛЕМЬІ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРАВ УЧРЕДИТЕЛЯ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
  80)    М. Михайлів. УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН З НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  81)    А. Минина. НЕУСТОЙКА. ВОПРОСЬІ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ
  82)    В. Недзведська. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ В НОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
  83)    С. Нижний. ЗАСТАВА ЯК МІЖГАЛУЗЕВИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
  84)    О. Олійник. РОЗВИТОК ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
  85)    О. Остимчук. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ У РАЗІ ПРИДБАННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
  86)    Є. Палій. ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
  87)    О. Первомайский. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ "УПРАВЛЕНИЯ" В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
  88)    А. Поваренков. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ РИСКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
  89)    М. Присяжнюк. РОЗІРВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
  90)    В. Прокопик. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
  91)    Р. Сивий. СУБ'ЄКТИ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОВЖИВАННЯ
  92)    Я. Сидоров. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
  93)    М. Стефанчук. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ПОНЯТТЯ "ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ" В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
  94)    Л. Тарасенко. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
  95)    Н. Тульчевська. ПУБЛІЧНІСТЬ ДОГОВОРУ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ
  96)    О. Чабан. ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ЯК МЕТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
  97)    Ж. Чорна. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ В МАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ
  98)    Г. Чурпіта. МАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  99)    М. Шейко. ЗЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, УСЛОЖНЕННАЯ ИНОСТРАННЬІМ ЭЛЕМЕНТОМ
  100)    І. Якубівський. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
  101)    В. Ямковий. КАЗНА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  102)    І. Болокан. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД НЕПРАВОМІРНОГО ЧИ ПРАВОМІРНОГО ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  103)    Б. Дерев'янко. ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ
  104)    Г. Джумагельдиева. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЬІЕ МЕРЬІ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЬІХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
  105)    О. Лісова. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
  106)    В. Співак. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ОПЦІОНІВ
  107)    Л. Топалова. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
  108)    А. Філіпенко. ЗАСОБИ ЗЛОВЖИВАНЬ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
  109)    С. Білецька. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ЗАЛИШЕННЯ НА РОБОТІ ПРИ ВИВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ
  110)    О. Галус. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ: ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  111)    Г. Зельонка. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ
  112)    И. Копайгора. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ГОДЬІ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬІ
  113)    О. Лапка. СОЦІАЛЬНО - ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
  114)    О. Максюк. ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ (РОБОТОДАВЦЯ)
  115)    Т. Парпан. ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ ТА ЗМІНУ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  116)    О. Примак. МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ – ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
  117)    С. Сергєєва. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМЦЯМИ В УКРАЇНІ
  118)    І. Фурик. ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  119)    Н. Чудик-Білоусова. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ
  120)    Я. Шестакова. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  121)    І. Боровська. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОДЕРЖАННЯ ПОВНОЇ ТА ДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ
  122)    О. Браніцький. ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  123)    І. Горіславська. ПРАВОВА ПРИРОДА ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У АПК УКРАЇНИ
  124)    О. 3енюкова. АКТУАЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ЧЛЕНСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ
  125)    Р. Кірін. ПРОМИСЛОВА ТА ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА РКК: РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
  126)    І. Костяшкін. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВА ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН
  127)    Р. Марусенко. ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ
  128)    С. Марченко. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ
  129)    Н. Мельничук. ПИТАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ – ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ
  130)    И. Нечаева. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  131)    Ю. Петлюк. ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ УКРАЇНИ (1917-1920 рр.)
  132)    Е. Позняк. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЮ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ
  133)    Л. Струтинська-Струк. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
  134)    О. Хіміч. МІЛІЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ СУБ
  135)    О. Шпак. ПРАВОВЕ ПОЛЕ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ
  136)    І. Бабін. МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
  137)    О. Близнюк. ОРГАНИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
  138)    О. Босий. САНКЦІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ
  139)    Л. Вакарюк. ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ
  140)    Г. Гулєвська. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  141)    М. Дрозд. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  142)    О. Єременко. ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
  143)    Ю. Кінаш. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
  144)    О. Когут. ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  145)    Е. Кулага. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З НАСЕЛЕННЯМ
  146)    А. Купін. ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
  147)    В. Лапшин. ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЬІХ НАЛОГОВЬІХ ЛЬГОТ
  148)    С. Лучковська. ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
  149)    К. Мокану. МЕХАНІЗМ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
  150)    Ю. Навроцька. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  151)    Н. Ней. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ
  152)    Н. Нестерівська. РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
  153)    Д. Павлов. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВУКРАЇНІ
  154)    Є. Петров. ЩОДО ПОНЯТТЯ МІЛІЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  155)    Г. Писаренко. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  156)    М. Пожидаєва. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ФІКСОВАНИЙ ПОДАТОК
  157)    Ю. Сорочинський. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
  158)    М. Степовий. ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
  159)    І. Сторожук. ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
  160)    В. Тарануха. ЗАПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА ФОРМА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
  161)    І. Тобілевич. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
  162)    М. Удод. ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
  163)    О. Шлапак. ДО ПИТАННЯ ПРО НЕЛЕГАЛЬНУ МІГРАЦІЮ ВУКРАЇНІ
  164)    Я. Акимов.УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН БЬІВШЕГО СССР: НАЛОГОВЬІЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  165)    Д. Альошин. ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В НОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
  166)    М. Анчукова. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННОГО С РИСКОМ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
  167)    Т. Афонченко. ПРЕВЕНТИВНЬІЙ НАДЗОР: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЬІТА ПРАВОТВОРЧЕСТВА
  168)    Л. Виговський. ХАРАКТЕР ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У м. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
  169)    Р. Волинець. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ СТ. 211 КК УКРАЇНИ
  170)    А. Воропаєва. СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  171)    О. Голенко. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.219 КК УКРАЇНИ
  172)    А. Зайцев. ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕННО ВМЕНЯЕМЬІМ ЛИЦАМ
  173)    С. Косенко. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ ВІД СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ
  174)    С. Кучевська. ПРО ОБМЕЖЕНУ ОСУДНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
  175)    А. Лукаш. ЩОДО НОВОГО ПІДХОДУ ДО РОЗУМІННЯ ВІКТИМНОСТІ СТАТЕЙ ПРИ ЗҐВАЛТУВАННІ
  176)    Ю. Мантуляк. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ОЗНАК ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ
  177)    К. Марисюк. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА СТАТТЕЮ 366 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  178)    О. Мислива. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЙ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
  179)    В. Місюренко. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  180)    Ф. Мусаев. ОЦЕНКА НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТ. 174 УК РФ
  181)    О. Нагорнюк. ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД ТА ІДЕЇ ЗАГАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В РОБОТАХ О.Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО
  182)    С. Несынова. НОВЬІЙ УГОЛОВНЬІЙ КОДЕКС КАК ВНЕШНЯЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЬІХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
  183)    О. Омельчук. ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ КОНТРАБАНДИ ВІД ЗНАРЯДЬ ВЧИНЕННЯ ДАНОГО ЗЛОЧИНУ
  184)    Я. Остапик. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  185)    Д. Пазенко. ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ І ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ: МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ
  186)    В. Пясковський. “ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ" В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ
  187)    А. Ранзебова. ФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ВЬІРАЖЕНИЯ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДИСПОЗИЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЬІ
  188)    Н. Розенфельд. ПРОГРАМНО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ "НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕОМ (КОМП'ЮТЕРІВ), ЇХ СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ"
  189)    А. Рыбаков. АКТУАЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМУ БОРЬБЬІ С ТЕРРОРИЗМОМ
  190)    А. Сілін. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  191)    О. Смаглюк. ШАХРАЙСТВО, ВЧИНЕНЕ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ
  192)    А. Соколов. СООТНОШЕНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЬІ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЬІЕ ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ
  193)    С. Стадник. ПРОБЛЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ЗА "СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ"
  194)    А. Станько. ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  195)    Ю. Стрелковская. ФОРМИРОВАНИЕ МАРГИНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
  196)    В. Тараненко. ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ
  197)    О. Ходимчук. ПСИХІЧНІ АНОМАЛІЇ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  198)    О. Батюк. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
  199)    С. Бичкова. ПОСТАНОВКА ПИТАНЬ ЕКСПЕРТУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ
  200)    Ю. Білоусов. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
  201)    Е. Богданов. ПРАВОСУДИЕ КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
  202)    С. Боднар. ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЯК СУБ'ЄКТИВНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
  203)    Н. Бондаренко. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, В ДЕНЬ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
  204)    І. Василик. ВЕРСІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
  205)    В. Ватрас. ПЕРЕДЧАСНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНУ ОСОБИ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
  206)    С. Волкотруб. ІМУНІТЕТ ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  207)    С. Громыко. ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЬІ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН
  208)    В. Гурін. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
  209)    О. Зайка. НЕКОТОРЬІЕ ПРОБЛЕМНЬІЕ ВОПРОСЫ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЬІЕ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
  210)    Т. Іванюк. ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  211)    А. Калиш. АРБИТРАЖ - ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРА
  212)    Т. Каткова. ПРИНЦИП ТАЙНЬІ ПЕРЕПИСКИ, ТЕЛЕФОННЬІХ ПЕРЕГОВОРОВ И ИНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
  213)    Г. Крайник. ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОДІЯННЯ ПРИ ЗАТРИМАННІ СМЕРТІ ОСОБІ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН
  214)    В. Крижанівський. ТЛУМАЧЕННЯ СУМНІВІВ НА КОРИСТЬ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНІ ТА США
  215)    Р. Куйбіда. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
  216)    Т. Лесюк. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ, ВИКРИТТЯ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ЧИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
  217)    Р. Марчук. ЕКСПЕРТ В КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ІНШИХ СФЕРАХ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  218)    В. Нагнибіда. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАОЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  219)    О. Пунда. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  220)    О. Рисін. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЯК ВАЖЛИВІША КОНСТИТУЦІЙНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
  221)    С. Сівочек. ДЕКІЛЬКА АРГУМЕНТІВ ПРОТИ "ЄДИНОГО" РОЗУМІННЯ ДОКАЗУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  222)    О. Трач. ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА ЗАСІДАННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
  223)    О. Хахуцяк, ЗАХИСТ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  224)    К. Чаплинський. ОСОБЛИВОСТІ ОЧНОЇ СТАВКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЕНІ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ
  225)    М. Акімов. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАХОПЛЕННЯМ ЗАРУЧНИКІВ
  226)    Н. Врига. НІМЕЦЬКИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ
  227)    О. Гребеннюкова. УКРАИНА И ВТО
  228)    Д. Киценко. ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНІСНОЇ РІЗНИЦІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МЕНШИН ТА КОРІННИХ НАРОДІВ
  229)    О. Кривенко. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
  230)    С. Лозінська. ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧЕСНИХ КОНСУЛІВ В КОНСУЛЬСЬКІЙ ПРАКТИЦІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ
  231)    О. Мельничук. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В СУЧАСНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
  232)    І. Нештенко. СУТНІСТЬ І ФОРМИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРИВІЛЕЇВ ТА ІМУНІТЕТІВ В НОВІТНІЙ ПЕРІОД ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
  233)    Г. Потапчук. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  234)    Т. Стасів. ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМАХ ПРАВА
  235)    С. Федик. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОФІЦІЙНОГО ПРАВОТЛУМАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
  236)    М. Халемін. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІДЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
  237)    А. Хильман. ИНТЕРПОЛ КАК ОРГАН В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
  238)    О. Шкуратенко. УКРАЇНА В ООН : АСПЕКТ СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.