Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони, щоб точніше сказати, суть не що інше, як умови громадянського товариства (Ж.-Ж. Руссо) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "������������������������������ �������������� �������������� 2006 ��� 2 (18)"

  1)    ДУДЧЕНКО В.В. Правогенеза в історичній школі права
  2)    ПАРХОМЕНКО Н.М. До проблем формування вітчизняних концепцій праворозуміння у середині ХІХ — початку ХХ століття
  3)    КРАВЧУК М.В. Історико-правовий аспект розбудови збройних сил України на початку ХХ століття
  4)    ДМИТРІЄНКО Ю.М. Першоджерела традиційної української правосвідомості
  5)    ПОДКОВЕНКО Т.О. Права національних меншин і громадян УНР за часів української Центральної Ради
  6)    ЛІННИК Н.В. Історичні передумови захисту прав і свобод дитини на різних етапах розвитку суспільства
  7)    ВАСИЛЕВИЧ Г.А. Обеспечение в социальном правовом государстве приобретенных прав: конституционные гарантии, законодательство, практика
  8)    БІЛОУСОВ Ю.В., ІВАНОВСЬКА А.М. Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України
  9)    ПУНДА О.О. Збройне найманство: публічно та приватноправовий аспекти
  10)    РОМАНОВСКИЙ Г.Б. Право на жизнь: юридическая норма и доктрина
  11)    СЛІНЬКО Т.М., ЛИТВИНЕНКО Є.В. Становлення територіальної громади як парадигма розвитку місцевого самоврядування
  12)    ЯРКОВ В.В. Основные мировые системы принудительного исполнения
  13)    КУЧЕРЕНКО І.М. До питання гарантування фінансовими установами інтересів інвесторів у житловому будівництві
  14)    СТЕФАНЧУК Р.О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення
  15)    СУРЖЕНКО О.А. Юридична природа права інтелектуальної власності
  16)    БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Н.Л. Дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду справ судом касаційної інстанції
  17)    НАГНИБІДА В.І. Поняття та система прав користування чужими речами за законодавством Німеччини
  18)    КРИВЕНКО Ю.В. Щодо співвідношення понять “церква” та “релігійна організація”
  19)    ВОДОП’ЯН Т.В. Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві
  20)    ЗЕЛІНСЬКИЙ А.М. До питання про поняття “пацієнт”
  21)    ШАМА Н.П. Правова природа спадкового договору
  22)    АРТЮХОВА О.А. Деякі проблеми визнання нежитлового приміщення об’єктом права власності
  23)    ДРІШЛЮК В.І. Щодо поєднання публічного та приватного в договірному праві України (на прикладі публічного договору)
  24)    ЖУРИК Ю.В. Особливості оскарження та виконання рішень антимонопольних органів України
  25)    ПОВЗУН С.Л. Зміст трудового договору як сукупність умов, що визначають взаємні права й обов’язки сторін
  26)    КОСТЮК Ю.В. Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням
  27)    ЯРЕМЕНКО А.О. Окремі аспекти правового регулювання порядку організації та проведення громадсько-політичних заходів в Україні
  28)    ТОКАР А.М. Акти місцевого управління: поняття та ознаки
  29)    ТКАЧЕНКО О.В. До питання про визначення поняття “корупція”
  30)    ПРОДАЄВИЧ В.О. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу
  31)    СІЧКАР В.О. Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правових відносинах
  32)    ШУДРІКОВ В.М. Організаційно-правові аспекти оптимізації державного технічного огляду транспортних засобів
  33)    ТАРАНЕНКО Ю.О., АНДРУЩЕНКО І.Г., ДЗІСЯК О.П. Окремі міжнародні фінансові злочини з використанням банківсько-кредитних установ
  34)    МОХОНЧУК С.М. Зброя масового знищення як предмет злочину, передбаченого ст. cт. 439, 440 Кримінального кодексу України
  35)    ФІЛІППОВ С.О. Використання психологічних знань для ефективного застосування норм кримінального права
  36)    ВИГОВСЬКИЙ Д.Л. Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури
  37)    ШЕВЧУК В.В., ОХМАН О.В. Об’єкт злочину за кримінальним правом України
  38)    ПЛИСЮК Н.М. Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони
  39)    ОХМАН О.В. Характеристика суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України
  40)    КАРПОВ Н.С. Змагальність у слідстві: криміналістичний аспект
  41)    КАРПЕНКО М.О., ТУМАНЯНЦ А.Р. Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України
  42)    НИКОНЕНКО М.Я. Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до пред’явлення особі обвинувачення
  43)    МИХАЙЛИШИН О.Р. Теоретичні аспекти причин помилок у слідчій діяльності
  44)    ГОРДІН Л.Я. Види слідчо-оперативних груп: порівняльна характеристика
  45)    САВЕНКО М.Є. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду
  46)    ОЛІЙНИК Н.М. Формування спільної політики з питань міграції у Європейському Союзі
  47)    ВОРОБЙОВ В.П. Правове забезпечення державної морської політики України у світлі досвіду Європейського Союзу
  48)    ОЛУЙКО В.М. До питання правового забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави
  49)    ДРОБКО Е.В. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном
  50)    ШЕВЧУК А.П. Формування моделей соціальної політики як складова державного управління в соціально-економічній сфері
  51)    ЕСИМОВА Ш.А. Управление организационной культурой
  52)    ХАЧАТУРЯН Х.В. Використання ринкових механізмів як джерело інноваційного розвитку державного управління
  53)    БИРКОВИЧ В.І. Розвиток туристичної галузі в регіоні
  54)    РУДАКЕВИЧ М.І. Роль морального спілкування у формуванні етичної поведінки державних службовців
  55)    МОЛОДОЖЕН Ю.Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України
  56)    РЕТА М.В. Аналіз факторів формування витрат процесу створення нової продукції
  57)    КОРЖЕНІВСЬКА Н.Л., КУШНІР Л.А. Проблеми та перспективи банківського кредитування в аграрній сфері
  58)    КАБАЦІ Б.І. Вплив структури державних видатків на динаміку економічного зростання в Україні
  59)    ДРОЗД І.М. Особливості страхування професійної відповідальності
  60)    МУСАТКІНА В.П. Оцінка конкурентних позицій Закарпатської області
  61)    БОГУЦЬКИЙ В.С. Продовольчий комплекс Рівненської області: існуючий стан та перспективи розвитку
  62)    ПРИСТУПА М.І. Інформаційне та правове забезпечення соціально-трудових відносин у регіоні
  63)    ДОМБРОВСЬКИЙ В.А. Оцінка результатів діяльності персоналу підприємств: проблеми теорії та практики
  64)    МАШІНА Н.І., САЗОНОВА М.В. Творчі індустрії у світлі міжнародного досвіду
  65)    ВАВРИНЧУК М.П. Проблеми реалізації місіонерської діяльності в Україні: геополітичний аспект
  66)    ВИГОВСЬКА Т.В. Роль світоглядного фактора у процесі формування екологічної свідомості особистості
  67)    КАФАРСЬКИЙ В.І. Політичні партії та групи тиску: проблеми взаємовідносин та правового регулювання
  68)    БЕРНЮКОВ А.М. Дометодологічний етап розвитку герменевтичних вчень
  69)    РОГОЖА В.Г. Порядок слів у висловленнях з експресивно-вольовою модальністю в текстах кодексів України
  70)    КОМАР Ю.М. Формування управлінського типу мислення студентів шляхом реалізації cистемно-діяльнісного підходу у навчанні
  71)    СТЕЧЕНКО Д.М. Рецензія на монографію “Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту” (автори С.І. Іщук, О.В. Гладкий)
  72)    ОМЕЛЬЧУК О.М. Актуальне дослідження проблем кримінально-правової боротьби з ухиленням від сплати податків
  73)    КРЕСІН О., МОНАСТИРСЬКИЙ Д., САЛКО О. Закон: стабільність і динаміка
  74)    ПЕРСОНАЛІЇ № 2 (18)
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.