Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Якщо влада держави настільки відчуває свою непохитність і міцність і так само аморальна, що допускає свавілля відносно своїх підданих, то свавілля [тяготи] свавілля знову повертає держава в лоно свободи (Пажес) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру " Університетські наукові записки 2007 № 3 (23)"

  1)    Титульна сторінка
  2)    Привітання
  3)    Зміст
  4)    ОЛУЙКО В. М. (Хмельницький) Стабільність як необхідна умова якісного розвитку кадрових процесів у державному управлінні України
  5)    НИЖНИК Н. Р. (Київ) Проблеми сьогодення державного управління в Україні
  6)    ТКАЧУК А. Ф. (Київ) Адміністративна реформа в Данії та Латвії: корисний досвід для України
  7)    СОЛОВЙОВ В. М. (Київ) Поняття і сутність правового регулювання державного управління України
  8)    ОРЕЛ М. Г. (Київ) Принципові особливості та складові моделі адміністративної реформи в сучасних умовах глобалізації
  9)    КНЯЗЕВ С. Н., ГАНЧЕРЕНОК И. И. (Минск, Республика Беларусь) Управление инновациями и инновации в управлении
  10)    ШАПТАЛА О. С. (Ялта, Автономна Республіка Крим), ІНДЗЕРСЬКИЙ С. А. (Хмельницький) Контроль та моніторинг — складові гуманітарної сфери
  11)    САВИЦЬКИЙ В. Т. (Хмельницький) До питання про класифікацію управлінської документації
  12)    ГАМАН Т. В. (Хмельницький) До проблеми захисту інформації в інформаційному суспільстві: управлінський аспект
  13)    КОХАН С. А. (Київ) Системний локус класифікації контролю
  14)    НОВИК В. П. (Київ) Система адміністративно-територіального устрою України: SWOT — аналіз
  15)    ПАШКО Л. А. (Київ) Особистісний потенціал державного службовця як предмет щорічного оцінювання
  16)    ЕСИМОВА Ш. А. (Астана, Республика Казахстан) Современные технологии в системе государственной службы
  17)    СІЦІНСЬКИЙ А. С. (Хмельницький) Система управління персоналом та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах держави
  18)    БЕЗЗУБКО Л. В. (Донецьк) Нові інститути громади у системі місцевого самоврядування
  19)    АЛЕКСЄЄВ В. М. (Київ) Проблеми самодостатності територіальних громад
  20)    КОМАРНИЦЬКИЙ І. Ф., ГАЛУШКА З. І. (Чернівці) Соціальні принципи трансформації сучасного господарського порядку
  21)    ТОРКАТЮК В. І., КУБАХ А. І., ДОБКІН М. М., БІБІК Н. В., ЧУВИКІНА Ю. Б., ОЛЕЙНІКОВА Н. А. (Харків) Підсумки та нові тенденції трансформаційних процесів в Україні на сучасному етапі її розвитку
  22)    ПОДСОЛОНКО В. А. (Сімферополь) Резерви росту ефективності національної економіки України
  23)    ГРИГОРОВИЧ А. В. (Хмельницький) Наукові основи побудови цільових комплексних програм розвитку житлово-комунального господарства
  24)    ПІДГОРОДЕЦЬКА С. М. (Хмельницький) Роль інвестицій в розвитку галузей вищих технологічних укладів
  25)    МІКЛОВДА В. П., ЮГАС Е. Ф. (Ужгород) Розширення несільськогосподарського сегменту економіки — об’єктивна основа розвитку трудового потенціалу села
  26)    ОЛІЙНИК Я. Б., ОЛІЙНИК Т. Я. (Київ) Діагностика стійкого розвитку егіону
  27)    ПИЛА В. І. (Київ, Хмельницький) Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та шляхи їх подолання
  28)    СТЕЧЕНКО Д. М. (Київ, Хмельницький) Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону
  29)    ШКОЛА І. М. (Чернівці) Розвиток єврорегіонів — шлях до інтеграції України в Європейське співтовариство
  30)    ЧМИР О. С. (Київ, Хмельницький) Щодо подальших перспектив застосування в господарській практиці України спеціальних економічних режимів
  31)    МІХАЛЬСКІ Т. (Гданськ, Республіка Польща) Конкурентність як передумова регіонального розвитку (на прикладі Польських воєводств)
  32)    ЗАХАРКЕВИЧ Н. П. (Хмельницький) Методичні засади обґрунтування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності галузі
  33)    КУЦЕНКО В. І., БОГУШ Л. Г. (Київ) Соціальна сфера в системі рентних відносин національного господарства
  34)    САЛИГА С. Я., ГЕЛЬМАН В. М. (Запоріжжя) Розвиток методів визначення соціально-економічної ефективності витрат на освітні послуги
  35)    ЧЕРНІЧЕНКО Г. О., ШАУЛЬСЬКА Л. В. (Донецьк) Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб роботодавців
  36)    РОМАНОВА В. В. (Хмельницький) Актуальні питання управління трудовим потенціалом суспільства в умовах інтеграційних процесів
  37)    ХАРЕВИЧ Г. Л. (Минск, Республика Беларусь) О некоторых вопросах соотношения теории и практики удовлетворения потребностей населения в общественных благах
  38)    ДЕМ’ЯНЕНКО М. Я. (Київ) Оцінка фінансової складової при здійсненні реформ
  39)    ЛЕВИЦЬКА С. О. (Рівне) Методика організації та перспективи розвитку управлінського (внутрішньогосподарського) обліку
  40)    ДОМАНЧУК Д. П., ЛУЧИК С. Д., ЧИКУРКОВА А. Д. (Кам’янець-Подільський) Деякі аспекти фінансових проблем на аграрному ринку
  41)    ХОМИН П. Я. (Тернопіль) Облікова політика в контексті методологічного обґрунтування сутності дефініцій
  42)    ДОРОШ Н. І. (Київ) Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном
  43)    СИНЧАК В. П. (Хмельницький) Систематизація основних положень класиків політичної економії та можливість їх реалізації у системі оподаткування України
  44)    ФРОЛОВА Л. В. (Донецьк) Механізми комплексної оптимізації логістичних потоків з урахуванням коливань імовірнісних елементів
  45)    КУЛИНИЧ О. І. (Хмельницький) Теорія методу статистичних рівнянь залежностей
  46)    КУЛИНИЧ Р. О. (Хмельницький) Способи прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей
  47)    КОПЕЦ К. (Гданськ, Республіка Польща) Функціонування ринку логістичних послуг у Польщі
  48)    КОЛОДНИЙ А. М. (Київ) Феномен християнського постмодерну
  49)    ФИЛИПОВИЧ Л. О. (Київ) Українське православ’я та діалог релігій: сучасні реалії і майбутні перспективи
  50)    БАБИНЦЕВ В. П., БОЯРИНОВА И. В., РЕУТОВ Е. В. (Белгород, Российская Федерация) Статус молодежи в российском обществе: между лидерством и аутсайдерством
  51)    СТЕФАНЧУК Р. О. (Хмельницький) Філософсько-правові засади ґенези законодавства про особисті немайнові права фізичних осіб на землях України
  52)    ВАЛЬЧУК А. М. (Хмельницький) Іммортологічні ідеї в давньоукраїнській релігійній думці
  53)    Накази
  54)    Персоналії
  55)    ІНФОРМАЦІЯ про Хмельницький університет управління та права
  56)    ІНФОРМАЦІЯ для авторів
  57)    Зміст
  58)    Вихідні дані
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.