Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані (Сенека) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Самсін Ігор Леонович
  IGOR SAMSIN

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5901-9115
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9GUYQCcAAAAJ

  Посада: в.о. завідувача кафедри
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук
  Вчене звання: професор

  заслужений юрист України

  Народився 30.11.1957 р. в с. Сушне Радехівського району Львівської області.
  У 1983 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста, свідоцтво № 051073 від 25.06.1983.
  У травні 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Тлумачення актів законодавства про оподаткування України» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  У вересні 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Податкове зобов’язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект)» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного права.
  У 2020 р. присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.  

  Трудова діяльність:
  працював адвокатом, завідувачем юридичної консультації Калинівського району Вінницької області;
  1987 р. - обраний народним суддею Літинського районного народного суду Вінницької області;
  1991 р. – суддя Вінницького обласного суду;
  1995 р. - суддя Верховного Суду України.
  Неодноразово обирався до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 16.09.2010 р. призначений до складу ВККС головою Державної судової адміністрації. Цього ж дня був обраний головою комісії.
  Паралельно займався викладацькою діяльністю - працював в Академії суддів України, Київському національному торговельно-економічному університеті та в кількох інших вищих навчальних закладах.
  2017 р. – професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права.
  З 25.08.2020 р. – в.о. завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  Є членом спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка».

  Автор понад 60 наукових публікацій, з яких: монографії «Судова реформа: актуалізація проблем статусу суддів та судоустрою України. Історико-правовий нарис» (2012 р.), «Конструкция обязательства в налогово-правовом регулировании» (2013 р.), «Податкове зобов’язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання» (2013 р.); «Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи» (2019 р.), колективна монографія «Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis» (2019 р.), посібники «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: лекційно-практичний курс» (2010 р.), «Новітнє вчення про тлумачення правових актів» (у співавторстві) (2013 р.), «Практичний курс тлумачення правових актів» (у співавторстві) (2014 р.), «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування» (2018), «Муніципальне право України» (у співавторстві) (2019 р.).

  Викладає дисципліни: Тлумачення нормативно-правових актів, Податкове право, Теорія і практика адміністративного судочинства, Юридична техніка.

  Сфера наукових інтересів: адміністративне право та процес, цивільне право та процес, податкове право, фінансове та інформаційне право.

  Підвищення кваліфікації:
  професійне стажування за програмою «Адміністративне право в управлінні» в Університеті соціальних наук в м. Лодзь (Польща) (2.10.2018-30.01.2019 р.).

  Самсіну І.Л. присвоєно вищий кваліфікаційний клас судді. У березні 2003 р. за значний внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян, активну участь у здійсненні заходів, пов’язаних із проведенням судово-правової реформи, та з нагоди 80-ї річниці від дня утворення Верховного Суду України нагороджений почесним знаком.
  У березні 2003 р. за значний внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян, активну участь у здійсненні заходів, пов’язаних із проведенням судово-правової реформи, та з нагоди 80-ї річниці від дня утворення Верховного Суду України нагороджений почесним знаком. За вагомий особистий внесок у державне будівництво, утвердження конституційних прав і свобод громадян, соціально-економічний і духовний розвиток України у червні 2006 р. І.Л. Самсіну присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, здійснення правосуддя, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян у грудні 2007 р. Президент України вручив Ігорю Леоновичу орден «За заслуги» ІІІ ступеня. І. Л. Самсін нагороджений також нагрудним знаком «За захист прав людини» (2001 р.), почесними відзнаками Вищої ради юстиції України та Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя (2007 р.), Грамотою Верховної Ради України.

  e-mail: i_samsin@univer.km.ua

  Основні наукові публікації:
  1. Самсін І.Л. Адміністративне судочинство як механізм захисту прав учасників виборчого процесу. Вісник Верховного Суду України. 2006. № 2. С. 2-12.
  2. Самсін І.Л. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми. Право України. 2006. № 10. С. 3-9.
  3. Самсін І.Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика. Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2007. № 2 (3). С. 11-13.
  4. Самсін І.Л. До проблеми про буквальне та асоціативне тлумачення актів податкового законодавства. Зб. наук. праць «Актуальні проблеми держави і права». 2007. Вип. № 36. Одеса: Юрид. л-ра. С. 465-475.
  5. Самсін І.Л. Проблеми судового тлумачення податкового законодавства у спорах, що виникають з вексельних розрахунків між суб’єктами господарювання. Вісник Верховного Суду України. 2008. № 6. С. 44-48.
  6. Самсін І.Л. Способи та межі логічного перетворення тексту актів податкового законодавства при їх тлумаченні. Зб. наук. праць «Актуальні проблеми держави і права». 2008. Вип. № 39. С. 118-127.
  7. Самсін І.Л. Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз в методологічному контексті тлумачення. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». 2009. Випуск № 47. С. 274-281.
  8. Самсін І.Л., Кубко Є.Б. Про деякі аспекти природи адміністративно-правових договорів. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 4 (116). С. 44-48.
  9. Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 6 (118). С. 42-47.
  10. Самсін І.Л. Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: лекційно-практичний курс : навчальний посібник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 364 с.
  11. Самсін І.Л. Раціональне праворозуміння і правозастосування як фундаментальні умови правосуддя. Публічне право. 2011. № 3. С. 239-244.
  12. Самсін І.Л. Зміна податкового зобов’язання: підстави та наслідки за Податковим кодексом України. Адвокат. 2011. № 8 (131). С. 27-31.
  13. Самсін І.Л. Імператив професійної етики: межі справедливого втручання у поведінку судді. Вісник господарського судочинства. 2011. № 1. С. 39-42.
  14. Самсін І.Л. Інститут "професійності" суддів. Вісник прокуратури. 2011. № 7 (121). С. 3-8.
  15. Самсін І.Л. Підстави виникнення податкового зобов’язання за Податковим кодексом України. Вісник Академії правових наук України: збірник наукових праць. Харків, 2011. № 3 (66). С. 179-186.
  16. Самсін І.Л. Підстави припинення податкового зобов’язання. Публічне право. 2011. № 4. С. 118-124.
  17. Самсін І.Л. Співвідношення понять "податковий обов’язок" та "податкове зобов’язання" в законодавстві України. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 9 (133). С. 34-38.
  18. Самсін І.Л. Динаміка податкового зобов’язання. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2011. № 3. С. 63-68.
  19. Самсін І.Л. До питання про розмежування податкового та цивільно-правового зобов’язання. Вісник господарського судочинства. 2012. № 1. С. 80-84.
  20. Самсін І.Л. Примус в податковому праві. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2012. № 1. С. 20-25.
  21. Самсін І.Л. Судова реформа: актуалізація проблеми статусу суддів та судоустрою України: історико-правовий нарис : монографія. Харків : ФІНН, 2012. 224 с.
  22. Самсин И.Л. Соотношение понятий налоговой обязанности и налогового обязательства. Финансовое право. 2012. № 3. С. 19-22.
  23. Самсін І.Л. Структура податкового зобов’язання. Публічне право. 2012. № 2 (6). С. 105-110.
  24. Самсін І.Л. Норми права в механізмі вирішення податково-правового спору. Публічне право. 2012. № 4. С. 92-98.
  25. Самсін І.Л. Зобов’язання: родове чи галузеве поняття (податково-правовий аспект). Вісник Верховного Суду України. 2012. № 2. С. 38-41.
  26. Самсін І.Л. Природа податкового зобов’язання. Право і суспільство. 2012. № 4. С. 51-55.
  27. Новітнє вчення про тлумачення правових актів : навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації і кандидатів на посади суддів, що проходять спец. підгот. / Ротань В. Г. та ін. ; відп. ред. В. Г. Ротань. Х.: Право, 2013. 752 с.
  28. Самсін І.Л. Концептуальні підходи до визначення податкового зобов’язання. Право України. 2013. № 1-2. С. 93-98.
  29. Самсін І.Л. Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових. Фінансове право. 2013. № 2. С. 21-24.
  30. Самсін І.Л. Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. №2. С. 141-147.
  31. Самсин И.Л. Публичная природа налоговых правоотношений и их особенности. Экономика и право Казахстана. 2013. № 15 (447). С. 53-56.
  32. Самсін І.Л. Податкове зобов’язання: вид і міра поведінки, правовідношення чи інститут права? Форум права. 2013. №2. С. 492-496.
  33. Самсін І.Л. Механізм вирішення податково-правового спору. Митна справа. 2013. № 3 (87). С. 10-15.
  34. Самсін І.Л. Щодо відповідальності за невиконання податкового зобов’язання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 275-283.
  35. Самсін І.Л. Юридичні факти в механізмі вирішення податково-правового спору. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2013. № 2. С. 4–7.
  36. Самсін І.Л. Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади. Вісник господарського судочинства. 2013. № 3. С. 16-18.
  37. Самсін І.Л. Податкове зобов’язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання: монографія. Харків: Право, 2013. 328 с.
  38. Самсин И.Л. Конструкция обязательства в налогово-правовом регулировании. Очерки налогово-правовой науки современности : монография / под. общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. Москва-Харьков: Право, 2013. С. 318-339.
  39. Практичний курс тлумачення правових актів : навч. посіб. для суддів і канд. на посади суддів / Самсін І.Л. та ін. ; за ред. І.Л. Самсіна. Х. : Право, 2014. 488 с.
  40. Самсін І.Л. Співвідношення структурних елементів податкового зобов’язання і правового механізму податку. Право України. 2014. № 3. С. 91-96.
  41. Самсин И.Л. К вопросу о процедурах согласования налогового обязательства. Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3. C. 368-371.
  42. Самсин И.Л. Правовое регулирование процедур разрешения налоговых споров. Lex Russica. 2014. № 3. С. 377-380. URL: http://lexrussica.ru/articles/article_29.html?issue=lexrussica-3-2014
  43. Самсін І.Л. Про наслідки невиконання податкового зобов’язання. Вісник Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Том 13. С. 85-91.
  44. Самсін І.Л. Питання щодо процедури узгодження податкового зобов’язання. Юридичний журнал. 2015. № 1 (151). С.100-102.
  45. Самсін І.Л. Правове регулювання процедури вирішення податкових спорів. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 1. С. 122-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_1_10
  46. Самсін І.Л. Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: лекційно-практичний курс : навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 488 с.
  47. Samsin I. Ways to interpret tax legislation. The issues of improving legal knowledge in the XXI century: The unity of theory and practice. 2019. Сhapter 10. Р.166-184. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/69/781/1707-1
  48. Samsin I. Analogy of the law and the analogy of law like methods of interpretation of acts of the legislation on taxation. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 1, part 1. Р. 149-154. URL: http://www.vjhr.sk/archive/2019_1/part_1/26.pdf
  49. Самсін І. Л., Казакевич П. В. Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 232 с.
  50. Samsin I.L. The Current State of Ukraine’s Legislation and the Problems of Its Intervention. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. Volume 2. 304 p.
  51. Omelchuk O., Borsuk N., Samsin I., Lutskyi M., Trufanova Y. Management and regulation of electronic money circulation: information and juridical aspects. International Journal of Management. 2020. Volume 11. Issue 4. Р. 634-644. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4
  52. Chekhovska I., Michurin Ie., Samsin I., Izbash E., Dundych L. Cosmetological services: comparative and legal analysis. Georgian Med News. 2019. № 296. Р. 165-170. URL: https://www.researchgate.net/publication/338298215_COSMETOLOGICAL_SERVICES_COMPARATIVE_AND_LEGAL_ANALYSIS


  Буханевич Олександр Миколайович
  OLEKSANDR BUKHANEVYCH

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-0715
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=o_EzFGYAAAAJ

  Посада: професор кафедри
  Вчене звання:  професор
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук

  член-кореспондент Національної академії правових наук України

  заслужений юрист України

  Народився 25 лютого 1977 р. в селі Печанівка Дзержинського (нині Романівського) району Житомирської області.

  Освіта:
  У 1999 р. з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та у 2004 році закінчив Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Облік і аудит».

  У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», в 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових відносин.

  30.08.2016 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2019 році присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансово права.

  Трудова діяльність:
  1999 р. - старший слідчий прокуратури м. Житомира;
  2000-2004 рр. - викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін та заступник декана правничого факультету Національного університету «Острозька академія»;
  2004-2005 рр. - голова Правління Хмельницької регіональної правозахисної громадської організації «Народна довіра», секретар Нетішинської міської ради, керівник апарату Хмельницької ОДА;
  2006-2007 рр. - голова Хмельницької ОДА (Указом Президента України від 16.05.2007 р. № 416/2007 присвоєно другий ранг державного службовця);
  травень-листопад 2007 р. - член Ради національної безпеки і оборони України;
  2008-2010 рр. - перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України. Указом Президента України від 20.08.2009 р. присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби другого рангу;
  2010-2012 рр. - професор кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України;
  2013-2014 рр. - дисциплінарний інспектор служби дисциплінарних інспекторів секретаріату, керівник секретаріату Комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  2016 р. – професор, завідувач, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ХУУП,
  Голова вченої ради університету (з 20.12.2017 р. до червня 2020р).
  2020 р. – керівник Служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

  Обирався депутатом Нетішинської міської ради Хмельницької області та Хмельницької обласної ради.

  У 2000 р. Олександр Миколайович отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 293 (на підставі рішення Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури).

  У 2013 р. отримав сертифікат Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ.

  Указом Президента України від 21.01.2017 р. №10/2017 Буханевичу О.М. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

  28 серпня 2020 року постановою загальних зборів Національної академії правових наук України № 250 професора, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України Олександра Миколайовича Буханевича обрано членом-кореспондентом Національної академії правових наук України по відділенню державно-правових наук і міжнародного права.

  Автор понад 90 наукових праць, в т. ч. 4-х монографій (з них 2 – у співавторстві), 6-ти підручників та навчальних посібників у співавторстві, 47 наукових статей (з яких 10 у зарубіжних виданнях), учасник понад 40 наукових конференцій.  

  Коло наукових інтересів: теорія держави і права, адміністративне право, конституційне право,
  фінансове право, державне управління.

  Викладає дисципліну Сучасна доктрина адміністративного права.
  Здійснює підготовку аспірантів і здобувачів. Під його керівництвом захистилось 4 кандидати юридичних наук, 1 доктор юридичних наук.

  Підвищення кваліфікації:
  2018 р. – програма підвищення кваліфікації Akademie HUSPOL “Education in the States of the European Union”  (Kunovice, Zlínský Kraj, Czech Republic – 108 год
  20.05-12.08.2020 р. – програма підвищення кваліфікації Wyższą Szkołe Stosunków Miedzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie “Europejskie doswiadczenia dydaktyczne w nauczania prawa w szkolnictwie wyższym” (Chełmie, Respublic of Poland) – 240 годин (8 кредитів ЄКТС)


  Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За  заслуги перед Українським народом» (2019 р.), Почесною грамотою Національної академії правових наук України (2019 р.), відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком «За сприяння митним органам України» (2008 р.), нагрудним знаком Державної податкової адміністрації України «Почесною відзнакою державної податкової служби України» (2009 р.); відзнакою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудним знаком «Правосуддя і справедливість», найвищими відомчими відзнаками Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира І ступеня Української православної церкви, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІ та ІІІ ступенів Української православної церкви Київського патріархату.
  Нагороджений дипломом переможця конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання в номінації «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (рішення номінаційного комітету від 18.10.2018 р. № 1).
  28 серпня 2020 року на чергових зборах Національної академії правових наук України професора, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України Олександра Миколайовича Буханевича було обрано членом-кореспондентом Національної академії правових наук України по відділенню державно-правових наук і міжнародного права.
  Пройшов стажування в Академії Гуспол (Чехія), «Освіта в країнах Європейського Союзу» (реєстраційний номер CerAkHus 006/2018).
  Голова редакційної колегії журналу «Інформація і право». Член редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки», наукового журналу «Наука і правоохорона», науково-практичного журналу «Економіка та митно-правові відносини», член Наукової ради Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».


  Вибрані наукові праці:

  1. Oleksandr M. Bukhanevych, Anastasiia M. Mernyk, Oleh O. Petryshyn. Approaches to understanding the category “special legal regimes”. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 1, 2021. P. 72-78.
  2. Bukhanevych O. Topical taxation issues in conditions of digital market / Tetyana Kravtsova, Viktoriia Rohalska, Oleksandr Bukhanevych, Vasyl Ilkov, Oleksandr Chudnovskyi. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Volume 23, Issue 1, P. 1-6.
  3. ENSURING A BALANCE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN THE IMPLEMENTATION OF QUARANTINE MEASURES / Yaroslav Lazur, Tetyana Karabin, Oleksander Martyniuk, Oleksandr Bukhanevych, Oksana Kanienberh-Sandul. Revista de Derecho. Vol. 9 (II) (2020), pp. 317-340.
  4. Oleksandr M. BUKHANEVYCH, Instruments of Financial Legal Policy in the Countries of the European Union / Olha V. POKATAIEVA, Lesia A. SAVCHENKO, Oleksandr M. BUKHANEVYCH, Anton O. MONAIENKO, Olga P. GETMANETS. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume XI, Summer, 4(50): 1313 – 1322.
  5. Буханевич О. М., Рибінська А. П. Формування системи надання якісних адміністративних послуг як передумова побудови сервісної демократичної держави в Україні. Наше право. 2019. №. 1. С. 29-36.
  6. Буханевич О. М. Умови виникнення зобов’язань з відшкодування моральної шкоди. Університетські наукові записки. 2019. №. 2. С. 38-45.
  7. Буханевич О. М. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав, що забезпечують приватність фізичної особи. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2019. Вип. 2. С. 21-30.
  8. Bukhanevych O. N. International Terrorism and Massmedia / I. N. Sopilko, M. O. Medvedieva, A. G. Guliiev, S. D. Bilotsky, O. N. Bukhanevych, D. I. Sirokha, T. A. Terekhova. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2018. Volume 21. Issue 2.
  9. Bukhanevych O. Development of Global Production Networks in a Global Environment / M. Khmara , O. Grinenko , S. Koroied , D. Koucherets, O. Bukhanevych. Problems and Perspectives in Management. 2017, Volume 15. Issue 3. P. 467-477.
  10. Буханевич О.М. Проблеми надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / О.М. Буханевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 14. Том 1. – С. 71-73.


  Суббот Анатолій Іванович
  SUBBOT ANATOLIY

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1453-9379
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=S4pgXtMAAAAJ

  Посада: професор
  Науковий ступінь:  доктор юридичних наук.
  Вчене звання: професор.

  Народився 27.07.1959 р.
  У 1974 році вступив до Новозибковського сільськогосподарського технікуму у м. Новозибкові (Росія), який закінчив в 1978 році.
  3 1978 року по 1982 рік здобув повну вищу освіту у Військовому інституті фізичної культури (м. Ленінград) за спеціальністю «Командна фізична культура та спорт».
  З 1982 року по 1988 рік проходив службу у військовій частині 27895 (м. Керч) на посаді начальника служби.
  У 1988 році призначений на посаду викладача, згодом начальника кафедри Київського вищого інженерного радіотехнічного училища(інституту), де проходив службу до 1999 року.
  З початку 1999 року по 2006 рік займав посаду начальника кафедри, з 2006 року по 2008 рік – заступника начальника факультету податкової міліції з навчальної та наукової роботи у Національному університеті державної податкової служби України.
  З 2008 року по 2016 рік працював на посаді професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Національного університету державної податкової служби України.
  З 2016 року по 2018 рік працював на посаді завідувача кафедри публічно-правових дисциплін, згодом директора юридичного інституту Київського міжнародного університету.
  З травня 2018 року по теперішній час працює професором кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  З 1989 року навчався в ад’юнктурі Військового інституту фізичної культури (м. Ленінград), яку закінчив у 1993 році.
  3 1999 року по 2003 рік здобув другу вищу освіту (магістр) в Академії державної податкової служби України на юридичному факультеті за спеціальністю «Правознавство».
  У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Нормативна система фізичної підготовки курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони України» у спеціалізованій вченій раді Д 106.08.01 Санкт-Петербурзького військового інституту фізичної культури, та йому присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
  У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки.
  У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів» у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету ДПС України.
  У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки.

  Сфера наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх працівників, правове забезпечення запобіганню та протидії корупції у органах державної влади, адміністративно-правове регулювання фізичної культури та спорту в Україні.

  Кількість наукових публікацій: понад 125.

  Викладає навчальні дисципліни: Порівняльне адміністративне право, Адміністративна діяльність Національної поліції, Правове регулювання запобігання та протидії корупції.

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 30.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  Тернопільський Національний економічний університет, з 20 січня по 20 лютого 2020 року (наказ від 13.01.2020 р. № 6-К/тр). Довідка від 20.02.2020 р. № 49.

  Нагороди: нагороджений грамотами та відзнаками МО України, Міністерства освіти і науки України, ДПА України, ОДА Київської області, ОДА м. Києва, Національного університету ДПА України.

  Є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» та членом спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  Почесний працівник податкової служби України, Відмінник Освіти України, Відмінник податкової міліції, полковник податкової міліції у відставці, майстер спорту СРСР.


  Вибрані наукові праці:
  1. Суббот А. І. Рукопашний бій : навч. посібник для студ. спец. "Податкова міліція"; Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. К. : МП Леся, 2001. 212 с.
  2. Суббот А. І., Жаров А. І., Корнєєв Ю. В. Безпека професійної діяльності працівників податкової міліції : соціально-психолог. питання теорії і практики: навчальний посібник; Держ. податк. служба України. Нац. ун-т. Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2006. 352 с.
  3. Суббот А. І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників. Держава і право. 2011. № 3 (54). С. 232-238.
  4. Суббот А.І. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання особистої безпеки правоохоронних органів. Наука і правоохорона. 2011. № 4 (14). С. 125-128.
  5. Суббот А.І., Козак Л.С. Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників. Віче. 2011. № 24 (309). С. 21-23.
  6. Суббот А. І. Правові основи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів : монографія; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2012. 330 c.
  7. Суббот А.І., Мартинюк А.В. Загальний аналіз правового та адміністративно-правового захисту працівників податкової міліції. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2012. № 1 (5). С. 130-133.
  8. Суббот А.І. Теоретико-правові основи безпеки діяльності організації та її працівників. Держава і право. 2012. № 55. С. 249-254.
  9. Суббот А.І. Нормативно-правові гарантії безпеки правоохоронних органів та їх співробітників. Наука і правоохорона. 2012. № 1 (15). С. 126-130.
  10. Суббот А.І. Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників. Віче. 2012. № 8 (317). С. 28-30.
  11. Суббот А.І. Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників. Віче. 2012. № 10 (319). С. 26-28.
  12. Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро 2012. Віче. 2012. № 11 (320). С. 36-39.
  13. Суббот А.І. Правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки співробітників. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 2 (57). С. 157-162.
  14. Суббот А.І. Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 6 (128). С. 74-79.
  15. Суббот А.І. Законність та дисципліна в діяльності правоохоронних органів як обов’язкові умови підвищення безпеки їхньої професійної діяльності. Держава і право. 2012. № 56. С. 197-202.
  16. Суббот А.І. Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 8 (130). С. 73–78.
  17. Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12 (134). С. 69-76.
  18. Суббот А.І. Зарубіжний досвід як підґрунтя удосконалення ефективності та якості забезпечення розвитку заходів безпеки правоохоронних органів. Держава і право. 2012. № 58. С. 197-204.
  19. Суббот А.І., Махиніч Ю.С. Досвід забезпечення громадського порядку та безпеки під час організації ЄВРО-2012 в Україні. Наука і правоохорона. 2012. № 4. С. 50-54.
  20. Суббот А.І. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності. Віче. 2012. № 24 (333). С. 16-18.
  21. Суббот А.І. Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів. Віче. 2013. № 4 (337). С. 24-27.
  22. Суббот А.И., Гусаров С.Н. Современные подходы по обеспечению личной безопасности сотрудников правоохранительных органов от коррупционных посягательств. Європейські перспективи. 2013. № 5. С. 38-43.
  23. Суббот А.І. Забезпечення безпеки осіб, укорінених в злочинне середовище. Віче. 2013. № 10 (343). С. 27-29.
  24. Суббот А.І. Забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів України, які приймають участь в миротворчих місіях. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 5 (141). С. 80-85.
  25. Суббот А.І., Гончарук Н.М. Забезпечення контролю й обліку великих платників податків. Віче. 2013. № 24. С. 20-22.
  26. Суббот А.І., Костенко В.М. Шляхи покращення правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 1 (147). С. 115-120.
  27. Суббот А.І., Суббот А.А. Розвиток та сучасність поняття банкрутства. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 5 (151). С. 102-109.
  28. Суббот А.І. Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення у відносинах великих платників податків. Віче. 2014. № 6 (362). С. 2-7.
  29. Суббот А.І. Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів. Віче. 2014. № 10 (366). С. 5-11.
  30. Суббот А.І. Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань. Віче. 2014. № 12 (368). С. 27-31.
  31. Суббот А.І. Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 8 (154). С. 111-117.
  32. Суббот А.І. Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 7 (153). С. 100-106.
  33. Суббот А.І. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 4 (37). С. 56-62.
  34. Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу державної посадової особи. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 4. С. 138-142.
  35. Суббот А.І. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів. Віче. 2014. № 14. С. 6-34.
  36. Суббот А.І. Інформаційна безпека суспільства. Віче. 2015. № 8. С. 29-31.
  37. Суббот А.І. Адміністративне-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації. Фінансове право. 2015. № 4. С. 61-64.
  38. Суббот А.І., Липа В.А. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами. Публічне урядування. 2016. № 1. С. 218-231.
  39. Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Інституційно-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. Альманах международного права. 2016. № 13. С. 4-13.
  40. Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства. Підприємство, господарство і право. 2017. № 6. С. 113–117.
  41. Суббот А.І. Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції). Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 8. С. 24-28.
  42. Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 3. P. 276–282. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/456
  43. Суббот А.І. Досвід країн світу щодо діяльності органів державного фінансового контролю, зокрема у розгляді справ про адміністративні проступки. Наука і правоохорона. 2018. № 2. С. 143-148.
  44. Суббот А.І. Система органів фінансового контролю. Наука і правоохорона. 2018. № 3. С. 127-135.
  45. Суббот А. І. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. К.: Юрінком Інтер, 2020. С. 429-437.


  Бригінець Олександр Олексійович
  OLEKSANDR BRYHINETS

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4058-7566
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2D74sbYAAAAJ

  Посада: професор кафедри
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народився 15 квітня 1986 року в м. Чернігів у родині лікарів.

  Освіта:
  2008 р. - спеціальність «Правознавство» (диплом магістра з відзнакою), Національний університет ДПС України
  2011 р. - спеціальність «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою), Національний університет ДПС України
  2011 р. - аспірантура, Національний університет ДПС України
  2011 р. - диплом кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.07
  2015 р. - атестат доцента кафедри фінансового права
  2017 р. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
  2017 р. - педагогічне звання «вчитель-методист»
  2017 р. - диплом доктора юридичних наук, спеціальність 12.00.07

  Трудова діяльність:
  2008-2019 рр. - асистент, аспірант, старший викладач, доцент, професор кафедри фінансового права, Університет ДФС України;
  2017-2018 рр. - завідувач, професор кафедри публічно-правових дисциплін юридичного інституту, Київський міжнародний університет;
  2018 р. - завідувач кафедр загальноюридичних дисциплін, правознавства юридичного інституту, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»;
  2018-2019 рр. - професор кафедри теорії та історії держави і права, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  2019-2020 рр. - професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
  2020 р. - професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Є членом спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та членом спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 Університету державної фіскальної служби України.

  Член редколегії «Ірпінський юридичний часопис»

  Керує підготовкою чотирьох аспірантів за спеціальністю 081 Право.

  Автор понад 145 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 6 підручників та посібників.
  Автор монографії «Правове регулювання фінансової безпеки України» (2016 р.), а також співавтор навчальних посібників «Фінансове право (у запитаннях та відповідях)» (2009 р.), «Фінансове право: практикум» (2010 р.), «Фінансове право (у запитаннях і відповідях) (2014 р.), «Господарське право України» (2021 р.), «Банківське право» (2020 р.), курсу лекцій «Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань» (2013 р.), монографій «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін» (2020 р.), «Актуальні проблеми права України та Польщі» (2020 р.), «Правове забезпечення фінансової безпеки України» (2020 р.), «Електронне суспільство, електронне право, кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери» (2020 р.).

  Викладає дисципліни: Митне право, Проблеми фінансового права, Правове забезпечення банківської безпеки.

  Сфера наукових інтересів: фінансова безпека держави, фінансове право, банківське право, митне право, адміністративне право, теорія держави і права.

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 40.
  Кількість наукових публікацій: більше 145.


  Підвищення кваліфікації:
  2016 р. - стажування на кафедрі публічно-правових дисциплін, Університет сучасних знань;
  2019 р. - стажування у м. Варшава, Республіка Польща (сертифікат про проходження професійного наукового стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW за підтримки Фундації ADD (14-25 жовтня 2019 року – 120 годин);
  2021 р. - стажування в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (курс «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та «антиплагіатні» сервіси»);
  2021 р. - стажування у м. Люблін, Республіка Польща (сертифікат про проходження професійного наукового стажування для освітян «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ Zoom  та Moodle», 8-15 лютого 2021 року – 45 годин);
  2021 р. - курс Prometheus «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах»;
  2021 р. - стажування у м. Люблін, Республіка Польща (сертифікат про проходження професійного наукового стажування для освітян «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM», 15-22 березня 2021 року – 45 годин).


  e-mail:             o_bryhinets@univer.km.ua, BriginetsO@meta.ua

  Вибрані наукові праці:
  1. Oleksandr Bryhinets & Roman Shapoval & Alona Bakhaieva & Vitalii Pchelin & Andrii Fomenko, 2021. "Problems of intellectual property in the national security system of the country," Entrepreneurship and Sustainability Issues, VsI Entrepreneurship and Sustainability Center, vol. 8(3), pages 471-486, March.
  2. Бригінець О.О. Актуальні питання правового забезпечення податкової безпеки України. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 2. С. 13-15.
  3. BRYHINETS, O., SVOBODA, I., SHEVCHUK, O., KOTUKH, Ye., & RADICH, V. (2020). Public Value Management and New Public Governance as Modern Approaches to the Development of Public Administration, Revista San Gregorio. 42. SPECIAL EDITION.
  4. Бригінець О.О. Динамічний підхід до дослідження проблем безпеки держави. Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля» (Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право»). 2019. № 10 (1). С. 6-11.
  5. Бригінець О.О. Важливість фінансової безпеки громадянина у дослідженні фінансової безпеки держави. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7. С. 6-9.
  6. Бригінець О.О., Білоус В.Т. Правові питання розв’язання проблем фінансової безпеки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2018. № 923. С. 89-95.
  7. Бригінець О.О., Касьяненко Л.М. Проблеми фінансової безпеки держави на сучасному етапі. Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Женевський центр демократичного контролю над збройними силами, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. Київ, 2018. С. 240 – 248.
  8. Бригінець О.О. Особливості початку кримінального провадження про злочинні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 10/1. С. 20-24.
  9. Бригінець О.О., Марценюк А.І. Адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу: митна справа. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 46. Т.1. С. 121-123.
  10. Бригінець О.О. Сутність комерційної або банківської таємниці як обʼєкта злочинних посягань. Економіка та право. 2017. Том 48. С. 69-73.


  Івановська Алла Миколаївна
  ALLA IVANOVSKA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8608-5030
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=xrkdna0AAAAJ

  Посада: професор кафедри
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилась 30.07.1974 р. у с. Підлісний Олексинець Городоцького району Хмельницької області в сім’ї службовців.
  Освіта
  У 1997 р. закінчила юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».
  1998-2000 рр. - навчання в ад’юнктурі при Академії ПВУ.
  31.03.2000 р. у спеціалізованій вченій раді Національної академії ПВУ ім. Богдана Хмельницького захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права. Тема дисертаційного дослідження – «Правові основи контрольної діяльності юридичної служби Державного комітету у справах охорони державного кордону України».
  2007 р. - присвоєно вчене звання доцента  кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  26.02.2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертаційного дослідження – «Конституційний контроль в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади».


  Трудова діяльність:
  1997-2001 рр. – викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії ПВУ;
  1998-2000 рр. - навчання в ад’юнктурі при Академії ПВУ;
  31.03.2000 р. у спеціалізованій вченій раді Національної академії ПВУ ім. Богдана Хмельницького захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права. Тема дисертаційного дослідження – «Правові основи контрольної діяльності юридичної служби Державного комітету у справах охорони державного кордону України»;
  2007 р. - присвоєно вчене звання доцента  кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  з 2001 р. – старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права;
  з 2014 р. - професор кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права.

  Викладає навчальні дисципліни: : «Конституційне право зарубіжних країн», «Порівняльне конституційне право», «Конституційний контроль в Україні», «Проблеми конституційного права України», «Правове регулювання адміністративних послуг», «Теорія та практика реалізації конституційного контролю».

  Автор понад 90 наукових публікацій, у тому числі 3 монографії (1 – у співавторстві), 3 навчальних посібників (2 – у співавторстві), 28 наукових статей (з яких 10 у зарубіжних виданнях), учасник понад 60 наукових конференцій.

  Керує підготовкою трьох аспірантів за спеціальністю 081 Право.

  Підвищення кваліфікації:
  20.06.2018 – 30.06.2018 – фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (підтвердження про проходження підвищення кваліфікації № 424/52-с від 30.06.2018 р.)

  Нагороди:
  диплом лауреата 2 премії  у номінації конституційне право; муніципальне право щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання (2013 р.);
  диплом лауреата 1 премії у номінації конституційне право; муніципальне право щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання (2019 р.);
  грамота Голови Конституційного Суду України (2019 р.);
  подяка Президента Національної академії правових наук України (2019 р.);
  грамота Хмельницької обласної ради (2007 р.);
  грамота Хмельницької  обласної державної адміністрації (2010 р.).

  e-mail:a_ivanovska@univer.km.ua


  Вибрані наукові праці:
  1. Sukhonos, V., Pavlenko, L., Krukhmal, O., Ivanovska, A., & Maletov, D. (2021). Forms of committing corrupt abuses of public finances and ways to counteract them in Ukraine. Amazonia Investiga, 10(39), 149-158.
  2. Oleh M. Omelchuk, Svitlana D. Hrynko, Alla M. Ivanovska, Anna L. Misinkevych, Viktoriia V. Antoniuk. Protection of human rights in the context of the development of the rule of law principle: the international aspect. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, № 1, 2021. Р. 33-42.
  3. Ivanovska A. Constitutional control in the mechanism of exercising public power. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. (volume 2). S. 47-52.
  4. Ivanovska A. Theoretical and Legal Principles of the State Control System. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 3. (volume 1). S. 144-149.
  5. Ивановская А. Процесс реализации конституционного контроля : отдельные теоретико-правовые вопросы. Art and Science. 2020. Vol. 2 (2). S. 30-50.
  6. Івановська А. М. Конституційна скарга як ефективний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина органами конституційного контролю: недоліки вітчизняної моделі. Соціологія права. 2019. Спецвипуск, присвячений 23-ій річниці Конституції України. С. 12-15.
  7. Буханевич О. М., Івановська А. М. Конституційний контроль як вид державного контролю: змістовно-функціональна характеристика. Публічне право. 2019. № 4 (36). С. 9-18.
  8. Буханевич О. М., Івановська А. М. Принципи конституційного контролю як специфічного виду державного контролю: сутнісна характеристика. Наука і правоохорона. 2019. № 4. С. 67-79.
  9. Івановська А. М. До питання про офіційне тлумачення законів України. Публічне право. 2018. Спеціальний випуск. С. 75-81.
  10. Івановська А. М. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття та характерні ознаки. Університетські наукові записки. 2015. № 2 (54). С. 27-41.
  11. Івановська А.М. До питання про місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади. Університетські наукові записки. 2015. № 1 (53). С. 12-26.


  Литвиненко Ірина Леонідівна
  IRINA LYTVYNENKO

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4948-1293
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-61hTFoAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилась 09 серпня 1974 року.
  У 1997 р. закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію спеціаліст-юрист.
  1997-2000 рр. - навчання в аспірантурі Хмельницького інституту регіонального управління та права, асистент, кафедри конституційного та міжнародного права, старший викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  У березні 2003 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 – конституційне право на тему «Діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина».
  2003-2010 рр. - завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  2006 р. - присвоєно вчене звання доцента;
  2010-2015 рр. - декан заочного факультету.
  2016- т/ч - заступник декана юридичного факультету з заочної форми навчання.
  Є членом вченої ради університету та методичної ради університету.

  Автор понад 40 наукових та 20 навчально-методичних праць, співавтор 2 монографій, в тому числі «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.) та 5 навчальних посібників, в тому числі «Муніципальне право України» (2019 р.).
  Керує підготовкою одного аспіранта за спеціальністю 081 Право.

  Викладає дисципліну Конституційне право України.

  Сфера наукових інтересів: проблематика прав людини, місцевого самоврядування, конституційного розвитку України.

  Підвищення кваліфікації:
  фахове стажування на кафедрі менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2019 р.)
  Нагороди:
  грамоти Хмельницької обласної ради (2004, 2007 рр.), Почесна грамота МОН України (2006 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008 р.), заохочувальна відзнака МОН України – нагрудний знак «Петро Могила» (2010 р.), подяка Хмельницької ОДА (2017 р.), подяка Прем’єр-Міністра України (2017 р.).

  e-mail:      decan_z@univer.km.ua

  Обрані наукові праці

  1.   Литвиненко І.Л. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / І.Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 1. – С. 43-49.
  2.   Литвиненко І.Л. Міжнародно-правові механізми захисту прав  людини / І.Л. Литвиненко //  Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – 271-279.
  3.   Литвиненко І.Л. До питання класифікації конституційних прав та свобод людини і громадянина / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22). – 55-63.
  4.   Литвиненко І.Л. Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України / І.Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 7-13.
  5.   Литвиненко І.Л. Передвиборна агітація як стадія виборчого процесу / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1 (17). – 16-22.
  6.   Литвиненко І.Л. Екологічні права людини за Конституцією України / І.Л. Литвиненко // Вісник Технологічного Університету Поділля. - 1997. - № 2. - С.33-35.
  7.   Литвиненко І.Л. Права людини і місцеве самоврядування в Україні / І.Л. Литвиненко // Вісник державної служби України. - 1999. - № 1. - С. 75-80.
  8.   Литвиненко І.Л. Форми реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні / І.Л. Литвиненко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 1. -С. 225-235.
  9.   Литвиненко І.Л. Деякі аспекти забезпечення органами місцевого самоврядування конституційних прав і свобод громадян / І.Л. Литвиненко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2000. - Випуск 7. - С. 191-198.
  10.   Литвиненко І.Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в Україні / І.Л. Литвиненко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2000. - Випуск 8. - С. 175-182.
  11.   Литвиненко І.Л. Місцеве самоврядування в системі організаційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина / І.Л. Литвиненко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 2. - С. 201-208.
  12.   Литвиненко І.Л. Організаційно-правові форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав і свобод людини і громадянина / І.Л. Литвиненко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 2. – С. 27-33.
  13.   Литвиненко І.Л. До питання про співвідношення природно-правової та позитивістської концепції прав людини / І.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - Збірник наукових статей. – 2004. - Випуск 13. - С.48-52.
  14.   Литвиненко І.Л. Визнання держав у міжнародному праві / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2005. - № 1-2. - С.238-243.
  15.   Литвиненко І.Л. Місце органу конституційної юрисдикції в державному механізмі Україні / І.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. праць: / За заг. ред. В.М. Олуйка. – 2008. - Частина І. - Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права. – С. 149-153.
  16.   Литвиненко І.Л. Організаційно-правові аспекти діяльності органів самоорганізації населення в Україні / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. - № 3 (І) - Спецвипуск  - С.410 – 412.
  17.   Литвиненко І.Л. Реалізація форм безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні в Україні / І.Л. Литвиненко // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні. – 2009.  - № 2. - С. 58-61.
  18.   Литвиненко І.Л. До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2016. - № 3. - С.410 – 412.
  Сторожук Ірина Петрівна
  IRINA STOROZHUK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3104-6071
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Jp01y3gAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Наукове звання: доцент

  Народилась 28 листопада 1974 р.
  Освіта:
  У 1997 р. закінчила  Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.
  Трудова діяльність:
  1997-2004 рр. - асистент кафедри адміністративного права;
  2004-2011 рр. – викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  2008-2011 рр. - старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
  25.02.2010 р. в спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління» за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  2011 р. - т/ч доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
  Наказом МОН України від 25.04.2013 р. №460 присвоєно вчене звання доцента кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права.
  Є членом спеціалізованої вченої ради К70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Автор 29 наукових праць з питань місцевого управління, а також з банківської проблематики та понад 60 навчально-методичних доробок. Автор монографії «Поняття та принципи місцевого управління: питання теорії та практики» (2012 р.), навчальних посібників «Банківське право. Загальна частина» (2016 р.), «Теорія держави і права: Конспект лекцій» (2016 р.), а також співавтор колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), посібника «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.) та навчального посібника «Муніципальне право України» (2019 р.).

  Керує підготовкою трьох аспірантів за спеціальністю 081 Право.

  Викладає навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Податкове право», «Практика застосування податкового законодавства», «Проблеми банківського права», «Актуальні проблеми інформаційного права», «Банківське право», «Митне право».

  Сфера наукових інтересів: особливості податкової системи в Україні, а також місце, роль та значення інформаційних правовідносин в національному правовому полі.

  Підвищення кваліфікації:
  короткостроковий семінар «Проблеми вищої юридичної освіти» (Харків, 2008 р.);
  фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2015 р.)

  Нагороди: почесна грамота  Хмельницької ОДА (2007 р.)

  e-mail:          i_storozhuk@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:
  1. Сторожук І. П., Кізляр В. Б. Правова природа поняття «інформаційні права» та його значення. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 228-232.
  2. Сторожук І. П. До питання структурування категорії «інформаційне правопорушення». Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 165-167.
  3. Сторожук І. П. Інформаційне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 3 (32). С. 65-69.
  4. Сторожук І.П. Суб’єкт міграційного процесу як основна складова адміністративно-правового механізму міграції. Університетські наукові записки. 2020. № 4. С. 274-285.
  5. Сторожук І.П. Адміністративно-правова протидія міграційним правопорушенням. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 235-240.
  6. Сторожук І.П. Принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації в місцевому управлінні. Університетські наукові записки. 2018. № 1 (65). С. 66-78.
  7. Сторожук І.П. Державна податкова політика як теоретико-правова категорія. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 133-136.
  8. Сторожук І.П. Проблемні аспекти функціонування місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності. Університетські наукові записки. 2018. № 2 (66). С. 136-148.
  9. Сторожук І.П. Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління. Форум права. 2012. № 4. С. 874-879.
  10. Сторожук І.П. Правові аспекти процедури ліквідації збанкрутілих комерційних банків. Університетські наукові записки. 2012. № 4. С. 293 298.


  Галус Олена Олександрівна
  OLENA HALUS

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5474-3323
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81-097967105
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Y5YD-2IAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Наукове звання: доцент

  Народилася 5 липня 1982 року.
  Освіта:
  У 2004 р. з відзнакою закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. У 2005 р. з відзнакою закінчила магістратуру ХУУП за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістра права.
  У 2004 – 2008 рр. навчалася в аспірантурі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
  8.06.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.05.2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  Трудова діяльність:
  2005-т/ч - асистент, старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  2012-2018 рр. - завідувач відділу аспірантури науково-дослідної частини університету.

  Викладає навчальні дисципліни:Муніципальне право, Форми безпосереднього народовладдя, Муніципальний процес в Україні, Конституційне право України, Конституційні гарантії права на соціальний захист, Соціальна робота в громадах та місцеве самоврядування, Конституційне процесуальне право, Виборче та референдне право.

  Керує підготовкою аспіранта за спеціальністю 081 Право.

  Автор монографії «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» (2013 р.), 18 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях України та зарубіжних країн, та 30 навчально-методичних праць. Співавтор 1 колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), 2 навчальних посібників «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.) та «Муніципальне право України» (2019 р.); Брала участь у 90 наукових заходах.

  Кількість навчально-методичних публікацій: 30.
  Кількість наукових публікацій: більше 95.

  Підвищення кваліфікації:
  20.05-12.08.2020 р. – програма підвищення кваліфікації Wyższą Szkołe Stosunków Miedzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie “Europejskie doswiadczenia dydaktyczne w nauczania prawa w szkolnictwie wyższym” (Chełmie, Respublic of Poland) – 240 годин (8 кредитів ЄКТС);
  14-21.12.2020 р. -  програма підвищення кваліфікації  ГО Міжнародна фундація науковців та освітян "Using the opportunities of cloud services on the example of google meet, google classroom platforms in the modern online education " (Lublin, Respublic of Poland) – 45 годин (1,5 кредита  ЄКТС).

  Нагороди:
  лауреат 3 премії імені Святого Володимира у номінації «Конституційне право; муніципальне право» за краще науково-правниче видання: Галус О. О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: [Текст] : [монограф.] / О.О. Галус ; наук. ред. Г.О. Мурашин. Хмельницький: ХУУП, 2013. – 212 с.
  почесна грамота Хмельницької ОДА (2012 р.);
  грамота Хмельницької міської ради (2012 р.);
  грамота Управління МВС України в Хмельницькій області (2012 р.);
  почесна грамота Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2019 р.);
  грамота Хмельницької обласної ради (2020 рік).

  e-mail: nauka_kaf@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:
  1. Галус О.О., Баймуратов М. М. До питання про поняття та класифікацію муніципально-правових актів безпосереднього народовладдя. Соціальний калейдоскоп. 2020. №1.
  2. Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 80–91.
  3. Галус О.О. До питання про визначення меж муніципально-правового регулювання. Університетські наукові записки. 2019. № 69-70. С. 38-49.
  4. Галус О.О. Правове регулювання міжнародної співпраці територіальних громад в умовах євроінтеграції. Журнал європейського і порівняльного права. 2019. Випуск 11. С. 63-67.
  5. Галус О.О. Поняття та ознаки муніципально-правового договору. Конституційно-правові академічні студії. 2018. №2. С. 114-118.
  6. Галус Е.А. Перспективы правового регулирования местных референдумов в Украине. Международый научно-практический журнал Legea si Viata. 2017. № 12. Т.2. С. 38-41.
  7. Галус О.О, Поняття та види муніципально-правових актів. Конституційно-правові академічні студії. 2017. №3. С.26-32.
  8. Галус О. О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя. Держава і право : зб. наук. праць. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. № 62. С. 115 – 122.
  9. Галус О. О. До питання про визначення поняття та видів зборів, мітингів, походів та демонстрацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон : Херсонський державний університет, 2013. Випуск 3. Т. 1. С. 43 – 47.
  10. Галус О. О. Становлення і розвиток інституту виборів в Україні. Університетські наукові записки. 2013. № 4 (48). С. 36–41.


  Рижук Ірина Володимирівна
  Iryna RYZhUK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5916-3774
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/ИринаРыжук
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_8-NEJ0AAAAJ

  Посада: начальник відділу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

  Народилась 10 вересня 1983 року.
  У 2005 році закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. У 2008 році закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістра права.

  Трудова діяльність:
  2006-2009 рр. - провідний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, легалізації об’єднань громадян та реєстрації нормативно-правових актів у Хмельницькому міськрайонному управлінні юстиції;
  2009-т/ч – асистент, старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  з вересня 2016 р. - методист відділу навчально-методичного забезпечення;
  з квітня 2019 р. - керівник відділу  навчально-методичного забезпечення;
  з жовтня 2020 р. - начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

  У лютому 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційно-правова модель відповідальності парламентаріїв: порівняльно-аналітичне дослідження».
  У 2019-2000 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії університету.
  Є членом методичної ради університету.
  Автор (співавтор) понад 30 наукових та 30 навчально-методичних праць, співавтор посібників: Становлення інституту старости: перші кроки.: науково-практичний посібник / Баюк М. І, Войт М.І ., Гаман Т. В., Рижук  І. В. та ін.; під ред. М. І. Баюка. – Хмельницький: ФОП МЕЛЬНИК Ю.М., 2017. - 225 с. (С. 74-85); Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення : колективна монографія. // Колектив авторів : д.ю.н., доцент О. М. Буханевич (§ 1.2), к.ю.н., доцент А. М. Івановська (§ 1.4.), к.ю.н., доцент І. Л. Литвиненко (§ 2.1., § 2.3.), к.ю.н., доцент І. П. Сторожук (§ 2.4), к.ю.н., доцент О. О. Галус (§ 3.1., § 3.2.),  к.ю.н. І. В. Рижук (§ 1.1., § 1.3.), ст. викладач А. М. Токар (§ 1.3., § 2.2.), ст. викладач  М. З. Берцюх (§ 2.5.) / за заг. ред. доктора юридичних наук, доцента Буханевича О. М. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 420 с.; Муніципальне право : навчальний посібник. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2019. – 450 с.

  Керує підготовкою аспіранта за спеціальністю 081 Право.
  Викладає дисципліни: Практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства. Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції. Публічна служба. Конституційне право. Конституційне право України. Парламентське право.
  Сфера наукових інтересів: парламентаризм, конституційно-правова відповідальність, запобігання та протидія корупції.
  Підвищення кваліфікації:
  Білоруський національний університет в рамках міжнародного проекту "TEMPUS IV – TRADIR Project The First Summer School for teachers and students, (23-27.06.2015 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь);
  тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих для викладачів з Хмельницького», Берлінська академія з публічного адміністрування, (5-9.11.2018 р., Berlin, Germany).
  Нагороди:
  грамота Хмельницької ОДА (2019 р.)
  грамота Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації  (2020 рік).

  e-mail:         kursu@univer.km.ua

  Обрані наукові праці

  1.   Рижук І.В. Становлення та розвиток інституту конституційно-правової відповідльності парламентаріїв в Україні / І.В. Рижук / Університетські наукові записки. – 2013. – № 4  (48). – С. 42-48.
  2.   Рижук І.В. Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах / І.В. Рижук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2.  – С. 42-48.
  3.   Рыжук И.В. Понятие и признаки конституционно-правовой ответственности парламентариев / И.В. Рыжук // Закон и жизнь. – 2013. – Выпуск 8/2. – С. 271-275.
  4.   Рижук І.В. Види конституційно-правової відповідальності парламентаріїв / І. В. Рижук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» . – 2013. – № 6/1. –  C. 119-123.
  5.   Рижук І.В. Теоретико-правова характеристика позитивної відповідальності парламентаріїв / І.В. Рижук // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3  (43). – С. 30-36.


  Токар Алла Миколаївна
  ALLA TOKAR

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7877-5613
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hpGs7qUAAAAJ

  Посада: старший викладач кафедри

  Народилась 27 січня 1975 року.
  Освіта
  У 1997 р. з відзнакою закінчила Хмельницький інституту регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.

  Трудова діяльність:
  1997–т/ч асистент кафедри теорії держави та права, кафедри регіонального та муніципального менеджменту, викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  Автор понад 20 наукових праць та 40 навчально-методичних праць, співавтор колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), навчального посібника «Муніципальне право України» (2019 р.) та посібника «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.).

  Викладає дисципліни: Адміністративне право. Порівняльне адміністративне право. Фінансове право. Податкове право. Правознавство.

  Сфера наукових інтересів: правове забезпечення реалізації форм публічного адміністрування, формування органів виконавчої влади, провадження у справах про адміністративні правопорушення.

  Підвищення кваліфікації:
  короткостроковий семінар «Проблеми вищої юридичної освіти» (Харків, 2008 р.);
  фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Хмельницький, 2013 р.);
  фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Хмельницький, 2018 р.).

  Нагороди:
  почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації  (2007 р.);
  грамота Хмельницького університету управління та права (2010 р.).

  e-mail:      a_tokar@univer.km.ua


  Вибрані наукові праці:
  1. Tokar A. Theoretical aspects of the relationship between the concepts «forms» and «tools» of public administration. Art and Science. Multilingual scientific journal. 2020.Vol. 3. P. 51–61.
  2. Токар А.М. Акти місцевого управління: поняття та ознаки. Університетські наукові записки. 2006. № 2 (18). С. 186-190.
  3. Токар А.М. До питання класифікації форм управління. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3-4. С. 186-191.
  4. Токар А. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2001. № 6. С. 72-74.
  5. Токар А. М. Теоретичні аспекти визначення сутності форм управлінської діяльності. Держава і право. 2001. № 13. С. 182-188.


  Берцюх (Підвальна) Мирослава Зіновіївна
  Myroslava BERTSIUKH

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7736-5778
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/myroslava-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-bertsiukh-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8E%D1%85-410a231a0
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3HObQMAAAAAJ

  Народилась 20.01.1988 р. у м. Хмельницькому.

  Освіта:
  У червні 2011 р. отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, отримала диплом магістра права з відзнакою.
  2010-2014 рр. - аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.

  Трудова діяльність:2007-2011 рр. – старший лаборант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  2010-2014 рр. – асистент, в.о. старшого викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  з 2014 р. – старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  Викладає навчальні дисципліни:
    Адміністративне право. Адміністративний процес. Адміністративне судочинство. Теорія і практика адміністративного судочинства. Організаційно-правові засади публічної служби. Публічна служба у сфері соціального забезпечення.

  Сфера наукових інтересів: теорія держави та права, філософія права, проблеми державного будівництва та управління, адміністративне право та процес, корпоративне право, податкове право, практика Європейського суду з прав людини.
  Завершила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Реалізація принципу верховенства права в адміністративному процесі».
  З 2010 року член Асоціації правників України.
  Забезпечує викладання адміністративного права, фінансового права, адміністративного судочинства, адміністративного процесу.

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 60.
  Кількість наукових публікацій: більше 50.

  З 2010–2011 н.р. виконує обов’язки уповноваженого представника ВНЗ з контактів зі Стипендіальною програмою "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука.

  Автор 6 наукових статей у фахових виданнях, тез доповідей на конференціях, а також співавтор колективної монографії «Управлінське лідерство» (2013 р.), посібника «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.), монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), навчального посібника «Муніципальне право України» (2019 р.).


  Підвищення кваліфікації:
  - підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, 20.11.2020 р. - 01.12.2017 р.);
  - участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom», організованому Інститутом Науково-дослідним Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Люблін, Республіка Польща, 14.12.2020 р. - 21.12.2020 р.);
  - участь в Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM  та MOODLE», організованому Інститутом Науково-дослідним Люблінського науково-технологічного парку, ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», Подільським державним аграрно-технічним університетом (м. Люблін, Республіка Польща, 15.02.2021 р. - 22.02.2021 р.);
  - науково-педагогічне стажування в Західному університеті Василе Голдіші (м. Арад, Румунія, 01.02.2021 р. -12.03.2021 р.);
  - участь у весняній школі «Вступ до німецького права» (онлайн-стажування) (німецькою та українською мовами), організованій Навчально-науковим Центром німецького права кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича спільно з Німецько-українським об’єднанням юристів (Німеччина) та кафедрою судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (15.03.2021 р. -19.03.2021 р.);


  Нагороди:
  - премія Хмельницької обласної державної адміністрації «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» у номінації «За наукові досягнення» та з нагоди Дня молоді України (2012 р.);
  - Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів та з нагоди присвоєння Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова від 16 травня 2019 року

  Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» з 30 серпня 2012 року.


  e-mail:       m_bertsiukh@univer.km.ua

  Обрані наукові праці:


  1. KHODEEVA, N., BED’, V., BERTSIUKH, M., PRYPOLOVA, L., HRECHANIUK, R., & LASKO, I. (2020). Legal Regulation of the Right to Information About One's Health, Systematic Reviews In Pharmacy. 11(8). 295-300.
  2. Берцюх М.З. Особливості застосування принципу верховенства права у провадженні щодо розгляду звернень громадян. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С. 150-153.
  3. Пидвальная М.З. Теоретико-правовые аспекты реализации принципа верховенства права при рассмотрении административных дел в суде первой инстанции. Legea si Viata. 2014. № 3/3. С.132-136.
  4. Підвальна М.З. Проблеми забезпечення доступу до адміністративного суду. Університетські наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 380-395.
  5. Підвальна М.З. Проблеми застосування принципу верховенства права. Університетські наукові записки. 2012. № 3(43). С. 17-24.
  6. Підвальна М.З. Особливості реалізації принципу верховенства права при розгляді спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Публічне право. 2012. № 2 (6). С. 295-301.
  7. Підвальна М.З., Когут О.В. Утвердження принципу верховенства права в нормах кодексу адміністративного судочинства України. Університетські наукові записки. 2010. № 2 (34). 169-178.


  Владовська (Горда) Катерина Петрівна
  KATERYNA VLADOVSKA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3857-9292
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=eGjdLLgAAAAJ

  Посада: в.о. старшого викладача кафедри

  Народилась 16.09.1993 р. у с. Кузьмин Красилівського району Хмельницької області.

  Освіта:
  У червні 2015 р. закінчила Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Правознавство», диплом бакалавра з відзнакою;

  У червні 2016 р. закінчила Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та отримала диплом спеціаліста правоохоронної діяльності з відзнакою;

  Трудова діяльність:
  квітень 2017 р. – квітень 2018 р. – методист факультету правоохоронної діяльності НА ДПСУ;
  квітень - жовтень 2018 р. – завідувач лабораторії кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів;
  листопад 2018 р. - серпень 2019 р. – викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права НА ДПСУ;
  вересень 2019 р. - серпень 2020 р. – старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права НА ДПСУ.
  З вересня 2020 року – в.о. старшого викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Листопад 2018 р. – грудень 2019 р. – член координаційної ради молодих юристів на базі Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області;
  з травня 2019 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

  Листопад 2018 р. – травень 2019 р. – секретар військово – наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
  Вересень 2019 р. – травень 2020 р. – керівник військово–наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
  Вересень 2019 р. – Серпень 2020 р. – секретар вченої ради факультету правоохоронної діяльності НА ДПСУ
  Січень 2019 р. – розробник журналу та програми виробничої та переддипломної практики студентів – магістрів.
  Квітень 2020 р. – розробник програми проведення комплексного екзамену з «Актуальні проблеми адміністративного, кримінального та цивільного права» для атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету правоохоронної діяльності НА ДПСУ за спеціальністю 081 «Право».

  Керівництво підготовкою:
  листопад 2018 р. – серпень 2020 р. – куратор навчальної групи;
  листопад 2018 р. – серпень 2020 р. – керівник виробничої та переддипломної практики студентів–магістрів.

  Викладає дисципліни: Конституційне право зарубіжних країн, Порівняльне конституційне право, Адміністративний процес, Адміністративне судочинство.

  Сфера наукових інтересів: Міжнародне гуманітарне право, Адміністративне судочинство, Права людини в освітньому процесі.

  Кількість наукових публікацій: 12

  Підвищення кваліфікації:
  березень-квітень 2019 р. – пройшла курси «Жінки та чоловіки: гендер для всіх», наданий викладачкою Києво–Могилянської академії Тамарою Марценюк через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus;
  квітень-травень 2019 р. –  пройшла  курс «Гендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад», наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus;
  вересень-жовтень 2019 р. – пройшла онлайн-курс «Права людини в освітньому процесі»,  розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти і науки України.
  25.05.2020 р. - 12.08.2020 р. – підвищення кваліфікації у Wyższą Szkołe Stosunków Miedzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie «Europejskie doświadczenia dzdaktyczne w nauczania prawa w szkolnictwie wyższym».

  Нагороди:
  грамота Хмельницької обласної ради (2019 р.)

  e-mail: k_vladovska@univer.km.ua
  gorda2018@ukr.net

  Вибрані наукові праці:
  1. Владовська К., Трач А. Актуальні проблеми інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Ceрiя: Прaвo. 2020. № 61. Том 1. С. 21-25.
  2. Bлaдoвcькa K.П., Чeрeвичник K.В. Maлoзнaчнicть cпрaв aдмiнicтрaтивнoї юриcдикцiї тa прaвo нa cпрaвeдливий cyд. Hayкoвий вicник Ужгoрoдcькoгo національного yнiвeрcитeтy. Ceрiя: Прaвo. 2020. № 61. Том 1. С. 126-129.
  3. Bлaдoвcькa K.П., Шуракова А.С. Доктринальні підходи до визначення поняття компетенції адміністративного суду. Hayкoвий вicник Ужгoрoдcькoгo національного yнiвeрcитeтy. Ceрiя: Прaвo. 2020. № 61. Том 1. С. 130-133.
  4. Горда К. П., Міняйлук Я. В. Правове регулювання режиму військового полону за міжнародним гуманітарним правом. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 1.
  5. Горда К. П., Босак А. В. Забезпечення рівності та протидії дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування за законодавством Європейського Союзу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 1.
  6. Літвін Ю. І., Горда К. П., Юнчик А. С. Сфера застосування права на справедливий судовий розгляд в Європейському суді з прав людини. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 1.
  7. Владовська К., Тисовська В. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини: до проблеми визначення поняття та класифікації. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4.
  8. Владовська К., Плоскун В. Право на гідний життєвий рівень: особливості визначення у державах Європейського Союзу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4.
  9. Владовська К., Морщук Т. Дотримання міжнародних стандартів прав людини працівниками Національної поліції України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4.
  10. Владовська К., Марчук М. Феномен міграції для України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4.


  Данілова Анна Вікторівна
  DANILOVA ANNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0744-5523

  Посада: асистент кафедри  

  Народилася 7 серпня 1997 року.
  Освіта:
  У 2018 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.
  У 2020 році  з відзнакою закінчила магістратуру юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за спеціальністю «Право», здобула кваліфікацію магістр права.
  З вересня 2020 року – аспірант кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  

  Трудова діяльність:
  з травня 2020 року – фахівець відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності науково–дослідної частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова;
  з вересня 2020 року – в.о. асистента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

  Активно займається правопросвітницькою діяльністю.

  Сфера наукових інтересів: адміністративне право, кримінальне право, конституційне право.

  Викладає навчальні дисципліни: Адміністративне право. Правознавство.

  e-mail: a_danilova@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:

  1. Данілова А.В. Право засуджених на охорону здоров’я в умовах пандемії COVID-19: вітчизняний та зарубіжний досвід. Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: збірник тез XXV щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 18 лютого 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 30-32.
  2. Данілова А.В. Адміністративна відповідальність за порушення правил карантину. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Дев’ятнадцяті юридичні читання» (м. Хмельницький, 23 жовтня 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2020. С. 92 -95.
  3. Omelchuk О. M., Shevchuk I. V., Danilova A.V. The impact of Covid-19 pandemic on improving the legal regulation of protection of human right to health. Wiadomości Lekarskie. 2020. Tom II. Nr. 12. P. 27682772. 10.
  4. Truchkovska A. Female prisoners and child care in prison. Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня, 2019 р. Харків : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.3. С. 42-44.
  5. Truchkovska A. Upcycling as one of the most interesting and useful trends. Foreign Languages in Use: Academicand Professional Aspects. 2019. С. 63-64.
  6. Тручковська А.В. Захист прав споживачів в Європейському союзі в контексті наближення українського законодавства до європейських стандартів. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.2. С. 58-60.
  7. Тручковська А.В. Нормативно – правове регулювання права комунальної власності: сучасний стан та перспективи вдосконалення. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 206-209.
  8. Тручковська А.В. Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання. Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji : kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. Obukhov : Drukarnia PE Gulyaeva V.М., 2018. Tom 1. С. 13-15.
  9. Тручковська А.В. Особливості реалізації засудженими права на освіту: вітчизняний та зарубіжний досвід. Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 345-349.
  10. . Тручковська А.В. Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини. Новини науки та прикладні наукові розробки : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 28 жовтня 2018 р. / відп. за випуск М.А. Голденблат. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. Т. 1. С.36-38.


    

  Контакти: вул. Проскурівська, 57, каб. № 227
  Телефон: (0382)71-82-99
  Пошта: kaf@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2022 р.