Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Перше правило бізнесу - чини з іншими так, якби ти хотів, щоб чинили з тобою (Ч. Діккенс) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
  Наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри
  Наукова тема кафедри -
  “ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
  ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ”

  ДИСЕРТАЦІЇ, ЯКІ ЗАХИЩЕНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КАФЕДРИ

  •   Івановська А.М. Правові основи контрольної діяльності юридичної служби Державного комітету у справах охорони державного кордону України: Дис. канд. юридичних наук: 20.02.03 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького Державного комітету у справах охорони державного кордону України, 2000.
  •   Литвиненко І.Л. Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина: Дис. канд. юридичних наук: 12.00.02 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2003.
  •   Когут О.В. Особливості адміністративного провадження у справах про недобросовісну конкуренцію: Дис. канд. юридичних наук: 12.00.07 / Національна податкова академія. – 2004.
  •   Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління: Дис. канд. юридичних наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2010.
  •   Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: Дис. канд. юридичних наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2012.
  •   Рижук І.В. Конституційна модель відповідальності парламентаріїв: порівняльно-аналітичне дослідження: дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.02 / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016.
  •   Буханевич О.М. Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2016.


  ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ
  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КАФЕДРИ
  •   Токар А.М. “Правове забезпечення реалізації форм місцевого управління” (12.00.07)
  •   Берцюх М.З. “Реалізація принципу верховенства права в адміністративному процесі” (12.00.07);


  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

  МОНОГРАФІЇ
  1.   Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування.  Кол. авторів: Андрушко В.К., Баранчук В.М., Бодрухін В.М та інш; За заг. ред. проф. О.Ю. Оболенського. – Хмельницький: Поділля, 1999. – 412 с. (Особиста участь Литвиненко І. Л. – Глава 14.- С. 369-394).
  2.   Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В.О. Антонечко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін.; За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К. : Атіка, 2007. – 864 с. (Музика-Стефанчук О.А.: У розділі IV особисто написані: § 4.3, п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6; – п.4.3.3 – спільно з Супрун Л.П.; – п.4.3.5 – спільно з Губерською Н.Л.).
  3.   Музика-Стефанчук О.А. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин : монографія / О.А. Музика-Стефанчук. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – 384 с.
  4.   Сторожук І.П. Поняття та принципи місцевого управління: питання теорії та практики : монографія / І.П. Сторожук. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. ‒ 200 с.
  5.   Когут О.В. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію: монографія / О.В. Когут. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 277 с.
  6.   Івановська А.М. Правові засади функціонування Конституційного Суду України : монографія / А.М. Івановська — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. — 223 с.
  7.   Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в України: [Текст] : [монограф.] / О.О. Галус ; наук. ред. Г.О. Мурашин. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 212 с.
  8.   Управлінське лідерство : колективна монографія / За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. (Особиста участь Підвальної М.З. - С. 259 – 270.)
  9.   Буханевич О.М. Адміністративні послуги в Україні: теорія та практика реалізації [Текст] : монографія / О. М. Буханевич ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 385 с.
  10.   Буханевич О.М. Адміністративні послуги в Україні: засади надання та шляхи вдосконалення: монографія / О.М. Буханевич. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст», 2017. – 391 с.

  ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
  1.   Правознавство. Кол. авторів: Р.І. Кондратьєв, В.М. Олуйко, В.М. Баранчук та ін.; За заг. ред. д.ю.н., проф. Р.І. Кондратьєва. Хмельницький: Вид-во ХІРУП, 2002. – 376 с.
  (Взяли участь у написанні: Литвиненко І.Л.,  Когут О. В., Назаренко С.В., Сторожук І.П., Назаренко С.В.)
  2.   Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – 3-е вид., виправл. і доповн. – К. : Атіка, 2007. – 264 с.
  3.   Губерська Н.Л., Близнюк О.С.,  Музика О.А., Усенко Р.А. Правове регулювання муніципальних фінансів в Україні: Курс лекцій. – К.: Академія муніципального управління, 2007. – 245 с.
  4.   Поділля: із глибини віків у сьогодення. Історичні нариси / За заг. ред. Крамара С.І. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2011.-328 с. (Особиста участь Свіжої О.О. - С.170-202).
  5.    Правознавство: Навчальний посібник / Кол. авторів; за заг. ред. Р.І. Кондратьєва. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2008. – 448 с.
  (Взяли участь у написанні: Литвиненко І.Л.,  Когут О.В., Музика-Стефанчук О.А., Назаренко С.В.)
  6.   Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт. кол. за заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.
  (Взяли участь у написанні: Литвиненко І.Л., Когут О.В.)
  7.   Правова азбука для населення / Кол. аторів. За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: П.П. «Авіст», 2008. – 264 с.
  (Взяли участь у написанні: Литвиненко І.Л.,  Когут О. В.)
  8.   Закон України «Про третейські суди»: Науково-практичний коментар / П.В. Куфтирєв, В.І. Нагнибіда, Р.О. Стефанчук та ін.; за заг. ред. Ю.В. Білоусова та П.В. Куфтирєва. – К. : Правова єдність, 2008. – 432 с.
  (Музика – Стефанчук О.А. взяла участь у написанні).
  9.   Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха (та ін.); за заг. ред. О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.
  (Музика – Стефанчук О.А. взяла участь у написанні).
  10.   Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. – К. : Правова єдність, 2009. – 224 с.
  11.   Лучковська С.І. Фінансове право: навч. посібник. К. : КНТ, 2010. – 296 с.
  12.   Хома В.О. Здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної прикордонної служби України. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010. – 40 с.
  13.   Хома В.О. Методичні рекомендації щодо здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної прикордонної служби України. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011. – 43 с.
  14.   Когут О.В. Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання і протидії корупції: Інформаційно-довідковий матеріал / М.І. Войт, О.В. Когут. – Хмельницький: ПП. Мельник А.А., 2013. – 307 с.


  ПУБЛІКАЦІЇ

  2016
  1.   Буханевич О.М. Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні / О.М. Буханевич., В.Т. Білоус // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія: Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 23-28.
  2.   Берцюх М.З. Особливості застосування принципу верховенства права у провадженні щодо розгляду звернень громадян / Берцюх М.З. // Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - № 6. - С. 150 - 153 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2016/44.pdf
  3.   Когут О.В Проблемні питання правового регулювання державної служби / О.В. Когут // Університетські наукові записки. – 2016. – № 3. – С. 101 -112.
  4.   Литвиненко І.Л. До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2016. – № 3. – С. 246-257.
  5.   Берцюх М.З. Застосування принципу верховенства права при розгляді адміністративними судами соціальних спорів / М.З. Берцюх // Актуальні питання регулювання відносин у сфері соціального забезпечення :  збірник  тез  доповідей  круглого  столу (м. Хмельницький, 6 листопада 2015 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. — 92 с. – С. 46-54.
  6.   Берцюх М.З. Процесуальний статус експерта в кримінальному процесі / М.З. Берцюх // Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 квітня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 169 с. - С. 25-30.
  7.   Берцюх М.З. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві в аспекті принципу верховенства права / М.З. Берцюх // ПРАВО ЯК РЕГУЛЯТОР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО «Майбутнє країни», журнал «Публічне право», 2016. – 113 с. – С. 8-10.
  8.   Берцюх М.З. Утверждение принципа верховенства права в нормах Кодекса административного судопроизводства Украины относительно процессуального статуса лиц, участвующих в деле / М.З. Берцюх // Принеманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): Материалы VI международной научно-практической конференции. г. Гродно. В двух частях / ред. кол. А. А. Богустов [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 126. – С. 9-11.
  9.   Берцюх М.З. Окремі питання удосконалення проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади в Україні / М.З. Берцюх // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 233 с. – С. 44-46.
  10.   Берцюх М.З. Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників: реалії та перспективи / М.З. Берцюх // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р. – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – 180 с. – С. 44-47.
  11.   Берцюх М.З. Щодо механізму відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою / М.З. Берцюх, М.П. Марчук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 111 с. – С. 12-16.
  12.   Берцюх М.З. Форми громадського контролю за діяльністю органів публічної влади / М.З. Берцюх // Становлення та розвиток публічної політики в Україні: збірник тез всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 9 червня 2017 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. – 112 с. – С. 3-10.
  13.   Галус О.О. Предмет правового регулювання конституційного процесуального права / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 233 с. – С. 49-51.
  14.   Галус О.О. Звернення громадян як конституційна форма безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року) . – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 31-33.
  15.   Галус О.О. Проблеми співвідношення форм безпосереднього народовладдя, державної і муніципальної влади як видів публічної (політичної) влади / О.О. Галус // Становлення та розвиток публічної політики в Україні : збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 9 червня 2017 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – С. 40-48.
  16.   Івановська А.М. До питання про гарантії недоторканності суддів Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 233 с. – С. 56-58.
  17.   Івановська А.М. Роль Конституційного Суду України у захисті соціальних прав особи / А.М. Івановська // Актуальні питання регулювання відносин у сфері соціального забезпечення :  збірник  тез  доповідей  круглого  столу (м. Хмельницький, 6 листопада 2015 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. — 92 с. - С. 40-46.
  18.   Івановська А.М. До питання про децентралізацію влади в країнах Європи / А.М. Івановська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 111 с. - С. 43-49.
  19.   Когут О.В. Окремі проблемні питання нового Закону України «Про державну службу» / О.В. Когут // «Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 року / За заг. ред.. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – 248 с. – С.144-147.
  20.   Когут О.В. Інститут кримінального проступку: історико-правовий аспект / О.В. Когут // Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 квітня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 169 с. - С. 81-86.
  21.   Когут О.В. Напрями вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за вчинення насильства в сім’ї / О.В. Когут // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 233 с. – С. 58-62.
  22.   Когут О.В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців / О.В. Когут // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – 358 с. – С. 143-147.
  23.   Когут О.В. До питання про адміністративну відповідальність депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією / О.В. Когут // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 111 с. – С. 55-60.
  24.   Когут О.В. До питання про публічну безпеку в контексті Закону України «Про Національну поліцію» / О.В. Когут // Становлення та розвиток публічної безпеки в Україні: збірник тез всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 9 червня 2017  року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – С. 69-73.
  25.   Когут О.В. До питання про розгляд справ про адміністративні правопорушення адміністративними комісіями / О.В. Когут // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.., м. Одеса, 12 жовтня 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – С.139-141
  26.   Литвиненко І.Л. Організаційно-правові аспекти взаємодії місцевих органів публічної влади / І.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 233 с. – С. 62-64.
  27.   Литвиненко І. Л. До питання інституціоналізації правотворчості місцевих рад в Україні / І.Л. Литвиненко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 р.). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – С.67-69.
  28.   Рижук І.В. Конституційний делікт як підстава конституційно-правової відповідальності: тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина" (24-25 червня 2016 року, м. Запоріжжя).- Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація "Істина", 2016. - С. 22-24.
  29.   Рижук І.В. Фактична підстава конституційно-правової відповідальності / І.В. Рижук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 233 с. – С. 68-70.
  30.   Рижук І.В. Конституційне закріплення права на працю в зарубіжних країнах / І.В. Рижук // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – 358 с. – С. 250-255.
  31.   Рижук І.В. Конституційне закріплення права на працю  в зарубіжних країнах / І.В. Рижук // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 250-256.
  32.   Рижук І.В. Староста – посадова особа місцевого самоврядування: конституційно-правове регулювання / І.В. Рижук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 111 с. – С. 73-76.
  33.   Сторожук І.П. Принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації на місцевому рівні / І.П. Сторожук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 111 с. – С. 87-90.
  34.   Токар А.М. Вдосконалення правових форм взаємодії суб’єктів місцевого управління / А.М. Токар // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина" ( 24-25 червня 2016 року ). – м.  Запоріжжя , 2016. – С.43-45.
  35.   Токар А.М. Організаційні форми в системі взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування  / А.М. Токар // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Наука в сучасному світі" (20 червня 2016 року). -  м. Київ, 2016. – С.91-94.
  36.   Токар А.М. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / А.М. Токар, О.М. Бабій // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – 111 с. – С. 94-97.

  2015
  1.   Буханевич О.М. Критерії встановлення платних та безоплатних адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – № 31. Том. 2. – С. 114–117.
  2.   Буханевич О.М. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв’язання проблем переліку адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 2. – С. 45–49.
  3.   Буханевич О.М. Трансформация системы предоставления качественных административных услуг в Украине / О.М. Буханевич // «Legea si Viata». – Республика Молдова. – 2015. – № 5/3 (281). – С. 3-6.
  4.   Буханевич О.М. Організаційно-правові аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах / О.М. Буханевич // Право і суспільство. – 2015. – № 4. Частина 2. – С. 105–109.
  5.   Буханевич О.М. Поняття «адміністративна послуга» в контексті адміністративної реформи України / О.М. Буханевич // Evropsky politicky a pravni diskurz («Європейський політико-правовий дискурс»). – 2015. – Svazek 2. 3. vydani. – С. 230–234.
  6.   Буханевич О.М. Класифікація адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – № 33. Том. 2. – С. 7–10.
  7.   Буханевич О.М. Поняття та сутність процедури надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 126–131.
  8.   Буханевич О.М. Информационное обеспечение предоставления административных услуг в Украине: современное состояние и перспективы развития / О.М. Буханевич // «Legea si Viata». – Республика Молдова. – 2015. – № 7/2 (283). – С. 6-9.
  9.   Буханевич О.М. Проблеми надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / О.М. Буханевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2015. – Випуск 14 том 1. – С. 71–73.
  10.   Буханевич О.М. Правове регулювання плати за надання адміністративних послуг: проблеми теорії та практики / О.М. Буханевич, Ю.В. Оніщик // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 43–48.
  11.   Буханевич О.М. Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич, В.Т.Білоус // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 110–113.
  12.   Буханевич О.М. Пріоритетні напрями розвитку інституту адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Наука і правоохорона. – 2015. –  № 4 (30). – С. 16-21.
  13.   Івановська А.М. До питання про місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1. - С. 12– 26.
  14.   Івановська А.М. Формування спеціалізованих органів конституційного контролю як гарантія їх незалежності: зарубіжний досвід  / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. - 2015. - № 2. - C. 27-41.
  15.   Когут  О.В. До питання про запровадження інституту кримінальних проступків / О.В. Когут // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: Ред. - видавн. відділ ХУУП. – 2015. - № 3. - С. 136-152.
  16.   Рижук І.В. Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах / І. В. Рижук // Університетські наукові записки. - 2015. - № 2. - С. 42-48.
  17.   Берцюх М.З. Характеристика проблем реалізації принципу верховенства права в адміністративному процесі / М.З. Берцюх // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х част.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 224 с. – С. 160-163.
  18.   Берцюх М.З. Особливості реалізації принципу верховенства права у провадженні у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування / М.З. Берцюх // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в  Україні : збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 7-10.
  19.   Буханевич О.М. Проблеми надання платних адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. –  С. 105–107.
  20.   Буханевич О.М. Критерії формування платних адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 6-7 лютого 2015 року / Голова оргкомітету – перший проректор, к.ю.н., доцент А.А. Березовський; д.ю.н., професор Т.О. Анцупова, д.ю.н., професор О.С. Кізлова, д.ю.н., професор Н.А. Орловська, к.ю.н., доцент Д.В. Кравцов, д.ю.н., професор Є.Л. Стрельцов. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 127–130.
  21.   Буханевич О.М. Система суб’єктів надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 111–114.
  22.   Буханевич О.М. Критерії формування безоплатних адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Адміністративне право та процес України: пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Леоніда Васильовича Коваля, м. Запоріжжя, 6-7 березня 2015 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 46–49.
  23.   Буханевич О.М. Надання адміністративних послуг в країнах Європейського Союзу / О.М. Буханевич // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: международная научно-практическая конференция, г. Кишинев 27-28 марта 2015 г. – Кишинев: Ин-т Юрид. и полит. иссл., Акад. наук Респ. Молдова, Славян. ун-т, 2015. – С. 117-120.
  24.   Буханевич О.М. Зарубіжний досвід функціонування центрів надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 10-11 квітня 2015 р. – У 2 частинах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2015. – Частина ІІ. – С. 38–41.
  25.   Буханевич О.М. Якість адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17-18 квітня 2015 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 72–74.
  26.   Буханевич О.М. Центр надання адміністративних послуг як шлях подолання бюрократії та корупції / О.М. Буханевич // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. –   С. 137–139.
  27.   Буханевич О.М. Адміністративні послуги як вид публічних послуг / О.М. Буханевич // Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 22-23 травня 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 109–111.
  28.   Буханевич О.М. Щодо необхідності упорядкування адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 червня 2015 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 72–74.
  29.   Буханевич О.М. Стадії процедури надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26 червня 2015 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 86–88.
  30.   Буханевич О.М. Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 3-4 липня 2015 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2015. – С. 70–73
  31.   Буханевич О.М. Пріоритетні напрями удосконалення інформаційного забезпечення у сфері надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 10-11 липня 2015 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2015. –  С. 81–85.
  32.   Буханевич О.М. Пріоритетні напрями розвитку контролю у сфері надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Сучасні тенденції в юридичній науці України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 вересня 2015 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 53–56.
  33.   Буханевич О.М. Проблеми надання адміністративних послуг через Інтернет / О.М. Буханевич // Цінність права як найефективніша регулятора суспільних відносин: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 2-3 жовтня 2015 р. – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація», 2015. – С. 47–51.
  34.   Галус О.О. Народні обговорення як форма безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х част.]. – Частина друга. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.169-172.
  35.   Галус О.О. Функції місцевих форм безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.16-19.
  36.   Івановська А.М. Проблемні питання правового регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / А.М. Івановська // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky", Volume 3, 2015. – № 5.  – С. 50–52.
  37.   Івановська А.М. Щодо принципових відмінностей Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції / А.М. Івановська // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х част.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 224 с. – С. 25-27.
  38.   Ивановская А.Н. К вопросу о правовой природе решений Конституционного Суда Украины об официальном толковании Конституции и законов / А.Н. Ивановская // Актуальные проблемы современного публичного и частного права : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 9 апреля 2015 р.). — Мн. : Экоперспектика, 2015. — С. 33-35.
  39.   Кеменяш Р.Ю. Правова природа конституційної економіки / Р.Ю. Кеменяш // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (30-31 січня 2015 р., м. Львів). – 2015. – С.20-22.
  40.   Kemeniash R.Y. Democracy in the constitutional economy / R.Y. Kemeniash // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного публічного та приватного права» (9 квітня 2015 року, м. Мінськ).- 2015. – С. 26-27.
  41.   Когут О.В. До питання про кримінальний проступок / О.В. Когут // Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції  (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.85-89.
  42.   Когут О.В. Окремі питання змісту юридичного складу адміністративного правопорушення за ч.5 ст.212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення / О.В.Когут // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х част.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.176-178.
  43.   Когут О.В. До питання про діяльність адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад / О.В.Когут // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 32-35.
  44.   Литвиненко І.Л. Конституційно-правова відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед державою / І.Л. Литвиненко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні:збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.41-44.
  45.   Назаренко С.В. Деякі аспекти юридичної відповідальності у місцевому самоврядуванні / С.В. Назаренко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні:збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015.  – С.46-51.
  46.   Рижук І.В. Імперативний мандат депутатів місцевих рад: організаційно-правовий аспект / І.В. Рижук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні:збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 55-58.
  47.   Рижук І.В. Нормативно-правове закріплення конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах: тези доповіді на ІІІ Міжнародній заочній науково-практичній конференції "Розвиток науки в ХХІ ст." (13 червня 2015 р., м. Харків).– Д.: Науково-інформаційний центр "Знання", 2015. – С. 114 – 119.
  48.   Рижук І.В. Розмежування понять «конституційно-правова відповідальність» та «політична відповідальність»: тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми розвитку світової науки" (14 вересня 2015 р., м. Київ).– К.: Центр наукових публікацій, 2015. – С. 104 – 108.
  49.   Сторожук І.П. Проблеми правового регулювання банківської системи України / І.П. Сторожук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року). - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. - С.192-193.  
  50.   Сторожук І.П. Теоретико-правова характеристика поняття «децентралізація» / І.П. Сторожук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез IV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.61-64.
  51.   Токар А.М. Проблемні аспекти структурних форм місцевого управління в особливий період / А.М. Токар // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез ІV всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м Хмельницький, 7 грудня 2015 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – С. 70-72.

  2014
  1.   Галус О.О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. - № 62. – С. 115 – 122.
  2.   Івановська А.М. Захист трудових і соціальних прав у практиці Конституційного Суду України: сучасний стан та перспективи розвитку / А.М. Івановська, Н.І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2(50). - С.245- 258.
  3.   Ивановская А.Н. Роль Конституционного Суда Украины в защите трудовых прав / А.Н. Ивановская, Н.И. Чудык-Белоусова // Трудовое и социальное право. – 2014. - № 4 (12). – С. 33-40.
  4.   Пидвальная М.З. Теоретико-правовые аспекты реализации принципа верховенства права при рассмотрении административных дел в суде первой инстанции / М.З. Пидвальная // Legea si Viata. – 2014. - № 3. - С.132-136.
  5.   Токар А.М. Проблеми правового забезпечення спільних актів органів місцевого управління та шляхи їх подолання / А.М. Токар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. - № 24. - Т. 2. - С.125-129.
  6.   Токар А.Н. Развитие парадигмы форм взаимодействия органов местного управления / А.Н. Токар // Legea si Viata. – 2014. - №8/2. - С. 88-94.
  7.   Галус О.О. Загальні збори громадян за місцем проживання як форма безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 17 – 20.
  8.   Галус О.О. Особливості виконання рішень Європейського Суду з прав людини / О.О. Галус // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С. 66-71.
  9.   Галус О.О. Перспективи правового регулювання народної законодавчої ініціативи в Україні / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 2-х част.]. – Частина друга. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 17-21.
  10.   Ивановская А.Н. К вопросу о правовой природе официального толкования, осуществляемого Конституционным Судом Украины / А.Н. Ивановская // Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт. Труды III международной научно-практической конференции. / Под ред. Г.Б. Гридневой, А.Б. Дидикина. - Новосибирск : ИП Галиуллин Д.А., 2014. - С.81-86.
  11.   Ивановская А.Н. К вопросу о правовой природе решений Конституционного Суда Украины об официальном толковании Конституции и законов / А.Н. Ивановская // Актуальные проблемы современного публичного и частного права : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 9 апреля 2015 р.). — Мн. : Экоперспектика, 2014. — С. 33-35.
  12.   Івановська А.М. До питання про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 82 – 95.
  13.   Івановська А.М. До питання про зміст правотворчої функції Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. - Частина друга. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С. 27-30.
  14.   Івановська А.М. Реформування місцевого самоврядування в зарубіжних країнах / А.М. Івановська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С. 35 – 39.
  15.   Кеменяш Р.Ю. Взаємозв’язок економічної та правової доктрини за допомогою інституту місцевого самоврядування / Р.Ю. Кеменяш // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 39 - 40.
  16.   Кеменяш Р.Ю. Проблематика становлення поняття конституційної економіки / Р.Ю. Кеменяш // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. - Частина друга. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - 178 с. - С. 34-35.
  17.   Когут О.В. Дотримання законності під час притягнення до адміністративної відповідальності / О.В. Когут // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. - Частина друга. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С.39-42.
  18.   Когут О.В. Окремі питання юридичної відповідальності державних виконавців / О.В. Когут // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Четвертої науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 року). – Хмельницький, Хмельницький університет управління та права. - 2014. - С.115-121.
  19.   Когут О.В. Форми участі суб’єктів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві / О.В. Когут // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 43 – 46.
  20.   Назаренко С.В. Роль постійних комісій у діяльності органів місцевого самоврядування / С.В. Назаренко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 63 – 67.
  21.   Підвальна М.З. Доступ до суду касаційної інстанції в адміністративних справах / М.З. Підвальна // Бюлетень моніторингу законодавства України / Загальна редакція В.О. Зайчука. – Вип. 5. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – С. 232-251.
  22.   Підвальна М.З. Окремі аспекти реалізації принципу верховенства права судом апеляційної інстанції в адміністративних справах / М.З. Підвальна // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. - Частина друга. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С. 57-58.
  23.   Підвальна М.З. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами органів місцевого самоврядування про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності / М.З. Підвальна // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 69 – 73.
  24.   Підвальна М.З. Принцип верховенства права у системі принципів виконавчого провадження / М.З. Підвальна // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 71-81.
  25.   Рижук І.В. Визначення поняття “делегування повноважень” / І.В. Рижук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 78 – 81.
  26.   Рижук І.В. До питання щодо підстав конституційно-правової відповідальності / І.В. Рижук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. - Частина друга. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С.65-66.
  27.   Сторожук І.П. Проблемні питання здійснення децентралізації публічної влади / І.П. Сторожук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 88 – 91.
  28.   Сторожук І.П. Юридична природа муніципально-правової відповідальності / І.П. Сторожук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. - Частина друга. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С.71-73.  
  29.   Токар А.М. Розпорядження сільських, селищних, міських голів як форма управлінської діяльності / А.М. Токар // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез IІI всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 96 – 99.
  30.   Токар А.М. Характерні ознаки спільних актів органів місцевого управління / А.М. Токар // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Тринадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): [у 3-х част.]. - Частина друга. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. - С. 75-78.  

  2013
  1.   Галус О.О.  Становлення та розвиток інституту виборів в Україні / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2013. - № 4 (48). - С. 36–41.
  2.   Галус О.О. До питання про визначення поняття та видів зборів, мітингів, походів та демонстрацій / О.О. Галус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2013. – Випуск 3. – Т. 1. – С. 43 – 47.
  3.   Галус О.О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи нормативно-правового регулювання в Україні / О.О. Галус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013. –  № 23. – Ч. 1. – Т. 1– С. 118 – 121.
  4.   Ивановская А.Н. Проблемные вопросы проверки конституционности международных договоров Конституционным Судом Украины / А.Н. Ивановская // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2013. - №3 (3). [Електронный ресурс] –  Режим доступа: http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/ivanovskaya_am_13_3_07.pdf
  5.   Івановська А.М. Окремі проблеми становлення ювенального права в Україні / А.М. Івановська, В.І. Мірошніченко, Н.І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. – 2013. - № 3(47). - С. 20-33.
  6.   Івановська А.М. Офіційне тлумачення Конституції і законів України як повноваження Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2013. - № 4 (48). – С. 19-36.
  7.   Підвальна М.З. Проблеми забезпечення доступу до адміністративного суду / М.З. Підвальна // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. - № 3(47). – С. 380-395.
  8.   Рижук І.В. Види конституційно-правової відповідальності парламентаріїв / І.В. Рижук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Юриспруденція". – 2013. - № 6/1. - С. 119-123.
  9.   Рижук І.В. Парламентарії як суб’єкти конституційно-правової відповідальності / І.В. Рижук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - Випуск №21. - Ч.1, 2013. – С.159-161.
  10.   Рижук І.В. Становлення та розвиток інституту конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні / І.В. Рижук // Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2013. - №4 (48). - С. 42-48.
  11.   Рыжук И.В. Понятие и признаки конституционно-правовой ответственности парламентариев / И.В. Рыжук // Закон и жизнь. Международный научно-практический правовой журнал. – 2013. - № 8/1 (260). - С. 271-274.
  12.   Галус О.О. Гарантії конституційного права на охорону здоров’я в Україні / О.О. Галус // Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря: збірник тез обласної наукової конференції (м. Хмельницький, 5 жовтня 2013 року). – Хмельницький : ХУУП, 2013. – С. 11-15.
  13.   Галус О.О. Імперативність як сутнісна ознака форм безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 22 - 24.
  14.   Галус О.О. Відкликання депутата місцевої ради як форма безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 43 – 46.
  15.   Галус О.О. Конституційно-правове регулювання форм безпосередньої місцевої демократії в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення  / О.О. Галус // Тези доповіді Круглого столу «Місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти» (з нагоди 90-річчя з часу утворення в Проскурові міської ради) (Хмельницький, 24 вересня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницька міська рада, 2013. – С. 42-47.
  16.   Івановська А. М. До питання про місце виконавчої влади в системі розподілу влади / А.М. Івановська // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 37 - 39.
  17.   Івановська А.М. До питання про взаємовідносини органів місцевого самоврядування із центральною владою / А.М. Івановська //  Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 68 – 73.
  18.   Когут О.В. До питання про запобігання та протидію корупції в органах місцевого самоврядування / О.В. Когут // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 76 – 80.
  19.   Когут О.В. Напрями вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів / О.В. Когут // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 41 - 43.
  20.   Литвиненко І.Л. Жителі територіальної громади як суб’єкти здійснення місцевого самоврядування / І.Л. Литвиненко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 102 – 104.
  21.   Назаренко С.В. Нормативно-правове визначення системи місцевого самоврядування в Україні / С.В. Назаренко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 129 – 132.
  22.   Підвальна М.З. Принцип верховенства права як принцип ефективного врядування / М.З. Підвальна // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІ всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. - С. 139-142.
  23.   Підвальна М.З. Участь в адміністративній справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, в контексті реалізації принципу верховенства права / М.З. Підвальна // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 78-80.
  24.   Підвальна М.З. Значення удосконалення закріплення принципу верховенства права в Конституції України для правозастосовчої практики / М.З. Підвальна // Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – С. 212-219.
  25.   Рижук І.В. Генезис конституційно-правової відповідальності парламентаріїв / І.В. Рижук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С.  86 - 88.
  26.   Рижук І.В. Загальна характеристика конституційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні / І.В. Рижук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 149 – 153.
  27.   Рижук І.В. Конституційні основи земельного права / І.В. Рижук // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Наукової міжнародної практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. - С. 237-240.
  28.   Рижук І.В. Ознаки конституційної відповідальності народних депутатів / І.В. Рижук // "Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності": Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 5-6 квітня 2013 р.).: Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2013. - Ч.І. - С.16-18.
  29.   Рижук І.В. Розпуск парламенту як форма солідарної відповідальності народних депутатів України / І.В. Рижук // Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки - прогрес законодавства України майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 24 лютого 2013 р. - Дніпропетровськ: ГО "Правовий світ", 2013. -  С. 23-25.
  30.   Рижук І.В. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування: загальна характеристика / І.В. Рижук // Тези доповіді Круглого столу «Місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти» (з нагоди 90-річчя з часу утворення в Проскурові міської ради) (Хмельницький, 24 вересня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницька міська рада, 2013. – С. 100-106.
  31.   Сторожук І. П. Ціленаправленість як принцип місцевого управління / І.П. Сторожук // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Дванадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина третя. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 98 - 99.
  32.   Сторожук І.П. Місцеве оподаткування як основа функціонування місцевого самоврядування / І.П. Сторожук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 160 – 163.
  33.   Сторожук І.П. Територіальність як базова  основа ефективного функціонування місцевого управління / І.П. Сторожук // Тези доповіді Круглого столу «Місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти» (з нагоди 90-річчя з часу утворення в Проскурові міської ради) (Хмельницький, 24 вересня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницька міська рада, 2013. – С. 120-126.
  34.   Токар А.М. Правове регулювання чинності актів управління / А.М. Токар // Розвиток юридичної науки на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 червня 2013 року). – Тернопіль, 2013. – С. 93-96.
  35.   Токар А.М. Структурні форми взаємодії органів місцевого самоврядування / А.М. Токар // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез II всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 171 – 174.
  36.   Токар А.М. Теоретичні аспекти класифікації форм управління / А.М. Токар // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (8-9 листопада 2013 року). – Хмельницький, 2013. – С.105-107.  
  37.   Токар А.М. Правове регулювання форм взаємодії в статутах територіальних громад / А.М. Токар // Тези доповіді Круглого столу «Місцеве самоврядування: теоретичні та практичні аспекти» (з нагоди 90-річчя з часу утворення в Проскурові міської ради) (Хмельницький, 24 вересня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницька міська рада, 2013. – С. 106-111.

  2012
  1.   Iwanowskaja А. Przeciwdzialanie ryzykom korupcyjnym w kontekście zgodności z zasadami etyki osób, upowaznionych do wykonania zadań i funkcji państwa Ukraińskiego [Tekst] / N. Czudyk-Belousowa, А. Iwanowskaja // Polskie, Rosyjskie i Ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i walki z korupcją / red. : Antoni Osierda ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. — Bielsko-Biała, 2012. — S. 243–252.
  2.   Koqut O. Prawodawstwo antykorupcyjne Ukrainy, mity I problemy / O. Koqut // Polskie, Rosyjskie i Ukrainskie doswiadczenia samorza,dnosci terytorialnej i walki z korupcja,. - Bielsko-Biala, 2012. – 421s. – S.265-273.
  3.   Галус О.О. До питання про визначення предмета загальнодержавного референдуму: вітчизняний та європейський досвід / О.О. Галус // Держава і право. – 2012. - № 58. – С. 122-128.
  4.   Галус О.О. До питання про розмежування предмету правового регулювання конституційного процесуального та адміністративного процесуального права / О.О. Галус // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спеціальний випуск № 5. Адміністративне право та процес: реалії й перспективи розвитку. – С.53-59.
  5.   Когут О. Фінансовий контроль в контексті нового антикорупційного законодавства / О. Когут // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спеціальний випуск № 5. Адміністративне право та процес: реалії й перспективи розвитку. – С.122-128.
  6.   Когут О.В. Проблемні питання антикорупційного законодавства / О.В. Когут // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: Ред. - видавн. відділ ХУУП. – 2012. - № 1. - С. 15-23.
  7.   Підвальна М.З. Особливості реалізації принципу верховенства права при розгляді спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби / М.З. Підвальна // Публічне право. - 2012. - № 2 (6). – С. 295-301.
  8.   Підвальна М.З. Проблеми застосування принципу верховенства права / М.З. Підвальна // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2012. - № 3(43). - С. 17-24.
  9.   Рижук І.В. Теоретико-правова характеристика позитивної відповідальності парламентаріїв / І.В. Рижук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. - № 3. – С. 30-36.
  10.   Сторожук І.П. До питання принципів місцевого управління та їх класифікації / І.П. Сторожук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спеціальний випуск № 5 "Адміністративне право та процес: реалії й перспективи розвитку". – С. 239-246.
  11.   Сторожук І.П. Правові аспекти процедури ліквідації збанкрутілих комерційних банків / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: Ред.-видавн. відділ ХУУП, 2012. – № 4. – С. 293 – 298.
  12.   Сторожук І.П. Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління / І.П. Сторожук // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 874-879.
  13.   Бись О.С. Органи зовнішніх зносин Стародавньої Римської держави / О.С. Бись // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. – Частина перша. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 71-73.
  14.   Галус О.О. До питання про визначення предмета правового регулювання конституційного процесуального права / О.О. Галус // ВІД ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – ДО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://DSpace. univer. kharkov. ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak. univer. kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи//VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави». – С. 99-102.
  15.   Галус О.О. Конституційне регулювання форм безпосереднього народовладдя: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції „Одинадцяті осінні юридичні читання” (Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х частинах. – Частина друга. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2012. – С. 28–31.
  16.   Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в статутах територіальних громад / О.О. Галус // Тези доповідей круглого столу «Відродження місцевого самоврядування у незалежній Україні» з нагоди 15-річчя Статуту територіальної громади міста Хмельницького. – С. 29-30.
  17.   Галус Е.А. Классификация форм непосредственного народовластия в Украине / Е.А. Галус // ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА сб. материалов Международной научно-практической конференции 17 апреля 2012 г. Краснодарский ЦНТИ – Краснодар, ЦНТИ, 2012. – Том 1. – С. 271-279.
  18.   Галус О.О. До питання про вдосконалення правового регулювання форм безпосереднього народовладдя в Статуті територіальної громади міста Хмельницького / О.О. Галус // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012.  – С. 48 – 52.
  19.   Галус О.О. Правовий статус Державної виконавчої служби України / О.О. Галус // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 червня 2012 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 128-135.
  20.   Ивановская А.Н. Право граждан на экологическую информацию в системе экологических  прав / А.Н. Ивановская // Реформирование законодательства о труде, социальной защите и экологии на постсоветском пространстве : сб. науч. тр. по итогам междунар. научн.-практ. конф., 14-15 окт. 2011 г. / редкол. К.Л. Томашевский (гл. ред.) [и др.]. - Минск : Междунар. ун- "МИТСО", [2012]. - C. 239-245.
  21.   Ивановская А.Н. Политико-правовой аспект в деятельности Конституционного Суда Украины / А.Н. Ивановская // Динамика правотворчества и правоприменения в новых условиях развития экономики : сборник научных трудов. В 2-х ч. Ч. 1. / Ин-т парламентаризма и предпринимательства ; под ред. А.А. Квятович [и др.]. – Минск : ИПП, 2012. – С. 48-53.
  22.    Івановська А.М. Особливості дії у часі як ознака обов’язковості актів Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 червня 2012 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С.354-360.
  23.   Івановська А.М. Перспективи визначення заходів відповідальності за невиконання рішень Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. – Частина друга. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 242 с. - С.77-79.
  24.   Івановська А.М. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування: європейський досвід / А.М. Івановська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року) . ‒ Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 80-83.
  25.   Когут О.В. До питання про вдосконалення організації виконання судових рішень в Україні / О.В. Когут // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 червня 2012 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С.70-77.
  26.   Когут О.В. До питання про обмеження щодо роботи близьких осіб за новим антикорупційним законодавством / О.В. Когут // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина друга. -  Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 87-88.
  27.   Когут О.В. Питання адміністративної відповідальності в діяльності органів місцевого самоврядування / О.В. Когут // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С.89-92.
  28.   Литвиненко І.Л. До питання правового статусу сільських, селищних, міських голів в Україні / І.Л.  Литвиненко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року) . ‒ Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 113-116.
  29.    Лучковська С.І. Законодавче закріплення бюджетного прогнозу на місцевому рівні та його роль в реалізації завдань органів місцевого самоврядування / С.І. Лучковська // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). ‒ Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 116-119.
  30.   Лучковська С.І. Щодо джерел фінансового права / С.І. Лучковська // Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 09-10 березня 2012 року. – у 3-х томах. – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т.1. – С. 103-104.
  31.   Назаренко С.В. Захист прав місцевого самоврядування в Україні / С.В. Назаренко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). ‒ Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 135-137.
  32.    Пидвальная М.З. Взаимосвязь принципов законности и верховенства права в административном судопроизводстве Украины / М.З. Пидвальная // Законность и правопорядок на современном этапе развития общества: сб. материалов Международной научно-практической конференции 17 апреля 2012 г. Краснодарский ЦНТИ – Краснодар, ЦНТИ, 2012. – Том 1. - С. 11 – 18.
  33.   Підвальна М.З. Узгодженість сучасної державної політики щодо забезпечення права особи на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень з принципом верховенства права / М.З. Підвальна // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 16 березня 2012 р. – Хмельницький : ПП «Медобори-2006», 2012. – С. 212-215.
  34.   Підвальна М.З. До питання про співвідношення понять «адміністративний процес», «адміністративне провадження» та «адміністративна процедура» / М.З. Підвальна // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. – Частина друга. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 145-147.
  35.   Підвальна М.З. Особливості реалізації принципу верховенства права при розгляді адміністративних справ за участю органів місцевого самоврядування / М.З. Підвальна // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – C. 155 – 159.
  36.   Підвальна М.З. Характеристика гарантій держави щодо виконання судових рішень / М.З. Підвальна // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 червня 2012 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. - С. 106-112.
  37.   Рижук І.В. Об’єктний та суб’єктний склад конституційно-правової відповідальності парламентарів / І.В. Рижук // Актуальні питання правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 02-03 лютого 2012 року. - у 2-х томах. - Х.: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2012. - Т.1. - С. 38-40.
  38.   Рижук І.В. Поняття конституційно-правової відповідальності органів місцевого самоврядування / І.В. Рижук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 170-173.
  39.   Рижук І.В. До питання про позитивну відповідальність парламентарів / І.В. Рижук // Нове міжнародне та національне законодавство — нові завдання юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 16-17 лютого2012 року. - Київ: у 3-х томах. - К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. - Т.1. - С. 51-53.
  40.   Рижук І.В. Конституційно-правова відповідальність органів місцевого самоврядування в Україні / І.В. Рижук // Відродження місцевого самоврядування у незалежній Україні: Збірник тез доповідей круглого столу з нагоди 15-річчя Статуту територіальної громади міста Хмельницького (м. Хмельницький, 25 вересня 2012 року). - м. Хмельницький: Хмельницька міська рада, 2012. - С.31-33.
  41.    Рижук І.В. Проблеми імперативності депутатського мандата / І.В. Рижук // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина друга. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. - С. 161-164.
  42.   Рижук І.В.Проблеми імперативності депутатського мандату / І.В. Рижук // Стратегічні напрямки розвитку правової системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 28 січня 2012 р. - Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2012. - С.39-42.
  43.   Рыжук И.В. Проблема позитивности конституционно-правовой ответственности / И.В. Рыжук // Законность и правопорядок на современном этапе развития общества: сб. материалов Международной научно-практической конференции 17 апреля 2012 г. Краснодарский ЦНТИ – Краснодар, ЦНТИ, 2012. – Том 1. - С. 271-279.
  44.   Свіжа О.О. Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт / О.О. Свіжа // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року) . ‒ Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 182-186.
  45.   Сторожук І.П. Делегування повноважень як базовий принцип місцевого управління / І.П. Сторожук // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). ‒ Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С.189-192.
  46.   Сторожук І.П. До питання ліквідації банківських установ / І.П. Сторожук І.П. // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький 23-24 листопада 2012 р.): в 4-х частинах – Частина 2. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2012. – С.184-187.
  47.   Токар А.М. До питання набрання чинності актами управління / А.М. Токар // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. – Частина друга. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С.197-198.
  48.   Токар А.М. Правове регулювання форм взаємодії в статутах територіальних громад / А.М. Токар // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2012 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 203-206.

  2011
  1.   Когут О.В. Окремі напрямки вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства / О.В. Когут // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2011. - № 1. - С.15-23.
  2.   Івановська А.М. Питання політики і права в діяльності Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: Ред. - видавн. відділ ХУУП, 2011. – № 4. – С. 272 – 280.
  3.   Музика-Стефанчук О.А. Розуміння правового статусу суб’єктів бюджетних правовідносин в юридичній науці / О.А. Музика-Стефанчук // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 59 / Редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред. ) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2011. – Вип. 59. - С. 92-97.
  4.   Музика-Стефанчук О.А. Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах / О.А. Музика-Стефанчук // Науковий вісник Дніпроп. держ. ун-ту  внутр. справ : зб. наук. праць. – 2011. – № 3 (55). – С. 337–344.
  5.   Музика-Стефанчук О.А. Класифікація бюджетних правовідносин: питання теорії та практики / О.А. Музика-Стефанчук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3 (59). – С. 67-73.
  6.   Музика-Стефанчук О.А. Деякі корупційні схеми у сфері бюджету / О.А. Музика-Стефанчук // Наука і правоохорона. – 2011. – № 1. – С. 54−60.
  7.   Музика-Стефанчук О.А. Приватний і публічний інтерес у фінансовому та бюджетному праві / О.А. Музика-Стефанчук // Наука і правоохорона. – 2011. – № 2. – С. 177−181.
  8.   Музика-Стефанчук О.А. Поняття і зміст бюджетної діяльності органів публічної влади / О.А. Музика-Стефанчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2011. – № 2 (52). – С. 359−366.
  9.   Музика-Стефанчук О.А. Мета бюджетної діяльності у контексті бюджетної політики держави / О.А. Музика-Стефанчук // Право і суспільство: науковий журнал. – 2011. – № 3. – С. 141−146.
  10.   Музика-Стефанчук О.А. Сучасні міжбюджетні відносини та федералізм / О.А. Музика-Стефанчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – № 1 (37). – С. 255−259.
  11.   Музика-Стефанчук О.А. Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права / О.А. Музика-Стефанчук // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 694−699 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11moanfp.pdf
  12.   Музика-Стефанчук О.А. Фінансова незалежність, самостійність й автономія органів місцевого самоврядування / О.А. Музика-Стефанчук // Право та управління. – 2011. – № 1. – С. 297−304.
  13.   Музика-Стефанчук О.А. Конституція, публічна влада і бюджет –міжгалузева тріада / О.А. Музика-Стефанчук // Митна справа. – 2011. – № 1, Ч. 2. – С. 290−294.
  14.   Сторожук І.П. Загальні принципи місцевого управління: їх характеристика та види / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: Ред. - видавн. відділ ХУУП, 2011. – № 3. – С. 213 – 219.
  15.   Сторожук І.П. Поняття та система місцевого управління / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький: Ред. - видавн. відділ ХУУП, 2011. – № 4. – С. 272 – 280.
  16.   Назаренко С.В. Деякі проблеми права законодавчої ініціативи в Україні / С.В. Назаренко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. - № 1. – С. 64-70.
  17.   Галус О.О. Захист прав і свобод громадян України в сфері здійснення безпосереднього народовладдя адміністративно-правовими та судовими засобами / О.О. Галус // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. - Спеціальний випуск №1. – С. 123-132.
  18.   Лучковська С.І. Окремі проблеми законодавчого закріплення принципів валютного контролю / С.І. Лучковська // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. - № 1 (37). – С. 250-254.
  19.   Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі видів улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / О.О. Свіжа // Форум права. – 2011. - № 1. – С. 864-872.
  20.   Бись О.С. Роль посередництва у мирному вирішенні міжнародних спорів / О.С. Бись // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. – Частина перша. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. - С. 16-18.
  21.   Галус О.О. До питання про співвідношення безпосереднього народовладдя, державної влади та місцевого самоврядування / О.О. Галус // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (Хмельницький, 17 червня 2011 р.). — Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2011. – С. 43–47.
  22.   Галус О.О. Шляхи вдосконалення виборчого законодавства України / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Десяті осінні юридичні читання»], (Хмельницький, 18–19 листопада 2011 р.) : у 4 ч. – Ч. 2: Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2011. – С. 36–38.
  23.   Ивановская А.Н. К вопросу о государственном финансировании деятельности политических партий в Украине / А.Н. Ивановская  // Эффективное государственное управление: Материалы 3 Академического симпозиума (Астана, 25 ноября 2011 г.). - Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2012. - С. 33-35.
  24.   Івановська А.М. Актуальні питання забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів. Збірник наукових праць. – Хмельницький – 2011. – С. 325-333.
  25.   Івановська А.М. До питання про місце судової влади в системі розподілу влад демократичних країн світу / А.М. Івановська // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Десяті осінні юридичні читання»], (Хмельницький, 18–19 листопада 2011 р.) : у 4 ч. – Ч. 2: Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2011. – С. 92-95.
  26.   Івановська А.М. Проблеми виконання рішень Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С.76-80.
  27.   Когут О.В. До питання про адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог державних виконавців / О.В. Когут // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної  конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року) – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – С.300-305.
  28.   Когут О.В. До питання про адміністративну відповідальність публічних службовців / О.В. Когут // Проблеми правового  забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня -1 жовтня 2011 року) / За ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 37-41.
  29.   Когут О.В. Система органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи / О.В. Когут // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 43-48.
  30.   Литвиненко І.Л. Конституційно-правова відповідальність як гарантія забезпечення конституційного ладу в Україні / І.Л. Литвиненко // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) –  Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 116-118.
  31.   Лучковська С.І. Фундаментальне джерело фінансового права / С.І. Лучковська // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28 грудня 2011 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч.2. - С.27-29.
  32.   Лучковська С.І. Окремі аспекти конституційних засад фінансово-правовового регулювання / С.І. Лучковська // Конституційні засади державного  управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2011. – С. 313-316.
  33.   Музика-Стефанчук О.А. Фінансові правовідносини та публічний інтерес / О.А. Музика-Стефанчук // Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів: Мат-ли II Всеукр. наук.-практ. конф. / За заг. ред. О.Л. Соколенко. – Д., 2011. – С. 108−110.
  34.   Музика-Стефанчук О.А. Бюджетне планування в Україні та Франції / О.А. Музика-Стефанчук // Проблеми порівняльного правознавства: зб. тез наук. доп. ІІІ Міжнар. наук. конф. „Компаративістські читання” / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.К. Маріна, І.С. Гриценка ; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – К. ; Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 182−185.
  35.   Музика-Стефанчук О.А. Корупційні прояви у бюджетних правовідносинах / О.А. Музика-Стефанчук // Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи : зб. наук. праць за мат-ми Міжнар. наук. - практ. конф., 4-7 жовт. 2011 р. Ч. 1 / НДІ фінансового права. – К. : АЛЕРТА, 2011. – С. 110-113.
  36.   Назаренко С.В. Конституція та конституціоналізм / С.В. Назаренко // Конституційні засади державного  управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2011. – С.140-142.
  37.   Підвальна М.З. Значення принципу верховенства права та його визнання в Україні / М.З. Підвальна // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 157-161.
  38.   Підвальна М.З. Практика застосування принципу верховенства права адміністративними судами України / М.З. Підвальна // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса : у 3-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 3. – С. 33 – 35.
  39.   Підвальна М.З. Про верховенство права як фундаментальний принцип адміністративного судочинства в Україні / М.З. Підвальна // Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 23-24 лютого 2011 року. – Харків : у 4-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т. 3. – С. 48-50.
  40.   Підвальна М.З. Реалізація принципу верховенства права при розгляді спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби / М.З. Підвальна // Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня – 1 жовтня 2011 року) / За ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької.  – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 173-174.
  41.   Підвальна М.З. Принцип верховенства права у системі принципів провадження в справах про адміністративні правопорушення / М.З. Підвальна // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. – Частина друга. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – С. 198 - 201.
  42.   Підвальна М.З. Проблеми виконання судових рішень в адміністративних справах, відповідачами у яких є суб’єкти владних повноважень / М.З. Підвальна // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 253 – 258.
  43.   Рижук І.В. Конституційно-правова відповідальність як елемент правового статусу народного депутата / І.В. Рижук // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (Хмельницький, 17 червня 2011 р.). — Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2011. – С. 161-165.
  44.   Свіжа О.О. Конституційні засади участі органів опіки та піклування у створенні дитячого будинку сімейного типу / О.О. Свіжа // Конституційні засади державного  управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2011. - С. 276-282.
  45.   Свіжа О.О. Особливості укладення трудового договору між батьками – вихователями дитячого будинку сімейного типу та органом, який прийняв рішення про його створення / О.О. Свіжа // Проблеми правового  забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня - 1 жовтня 2011 року) / За ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С.173-176.
  46.   Свіжа О.О. Поняття Поділля в історичному часі та просторі / С.В. Завірюха, О.О. Свіжа // Краєзнавець Хмельниччини. – 2011. - С. 24-25.
  47.   Сторожук І.П. Юридична відповідальність у системі місцевого самоврядування / І.П. Сторожук // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С.191-196.
  48.   Сторожук І.П. Взаємозв’язок місцевого управління з територіальністю / І.П. Сторожук // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький 18-19 листопада 2011р.): в 4-х частинах – Частина 2. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2011. – С. 259-261.
  49.   Токар А.М. Проблеми реалізації форм взаємодії органів місцевого управління / А.М. Токар // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) —Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. — С.196-201.
  50.    Токар А.М. Стадії прийняття нормативно-правових актів органами місцевого управління / А.М. Токар // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року) : у 4-х част. – частина друга. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2011. – С. 273-275.
  51.   Хома В.О. Правові та біблійні засади протидії корупції в Україні / В.О. Хома // Матеріали  Другої всеукраїнської науково-практичної конференції юристів християн «Біблійні цінності в юридичній діяльності» (Ірпінь, 22-23.10.2011.) Ірпінь: Видавництво ІБС, 2011. – С. 18-21.
  52.   Хома В.О. Проблеми реалізації конституційних засад державного управління у сфері правоохоронної діяльності / В.О. Хома // Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) –  Хмельницький: Видавництво ХУУП, 2011. – С. 201-205.
  53.   Хома В.О. Біблія як основне джерело формування високодуховної свідомості державних службовців та фахівців правоохоронних органів України / В.О. Хома // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації. IV Всеукраїнська міжконфесійна християнська науково-практична конференція. – Кам’янець-Подільський.: Видавець ПП Заволейко Д.Г. 2011. – С. 9-12.

  2010
  1.   Когут О.В. Утвердження принципу верховенства права в нормах Кодексу адміністративного судочинства України / О.В. Когут, М.З. Підвальна // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 2. – С.169-178.
  2.    Лучковська С.І. Розмежування понять «валютні обмеження»  і «валютний контроль» / С.І. Лучковська // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – №2 (30). – С. 160 - 164.
  3.   Музика-Стефанчук О.А. Конституційне регулювання бюджетних відносин в Україні / О.А. Музика-Стефанчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 2. – С.179-186.
  4.   Назаренко С.В. Деякі питання права законодавчої ініціативи / С.В. Назаренко // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 3. – С. 64-70.
  5.   Свіжа О.О. Поняття та ознаки дитячого будинку сімейного типу: сімейно-правовий аспект   / О.О. Свіжа // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 2. – С.120-126.
  6.   Сторожук І.П. Визначення місця банківського права в системі права / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 3. - С. 127-131.
  7.   Хома В.О. Компетенція персоналу Державної прикордонної служби України по застосуванню вогнепальної зброї / В.О. Хома // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Серія право. – 2010. – № 4. – С. 93-97.
  8.   Галус О.О. Територіальна громада як суб’єкт безпосереднього народовладдя в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України»], (Запоріжжя, 13 березня 2010 р.) : у 2 ч. – Запоріжжя : Запоріж. міська громадська організація «Істина», 2010. – Ч. 1. – С. 36–37.
  9.   Галус О.О. Акти органів місцевого самоврядування як нормативно-правовий механізм здійснення безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Дев’яті осінні юридичні читання»], (Хмельницький, 12–13 листопада 2010 р.) : у 4 ч. – Ч. 2: Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2010. – С. 9–13.
  10.   Галус О.О. Громадські слухання як законодавча форма безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Галус // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : міжнародна наук. - практ. конф. (Київ, 29–30 грудня 2010 р.) : у 2 т. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2010. – Т. 1. – С. 40–43.
  11.   Галус О.О. Критерії класифікації форм безпосереднього народовладдя / О.О. Галус // Основні напрямки реформування законодавства в умовах розбудови демократичної держави : матеріали наук. - практ. конф. (Харків, 24–25 грудня 2010 р.). – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2010. – С. 11–14.
  12.   Івановська А.М. Конституційна скарга як засіб захисту прав і свобод людини Конституційним Судом України / А.М. Івановська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року): У 4-х частинах – Частина друга. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С.39-41.
  13.   Лучковська С.І. Законодавче закріплення завдань та функцій валютного контролю / С.І. Лучковська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах». - К., 2010. - С.10-12.
  14.   Музика-Стефанчук О.А. Про суб’єктів бюджетних правовідносин / О.А. Музика-Стефанчук // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез міжнар. наук. конф. [„Дев’яті осінні юридичні читання”] (Хмельницький, 12-13 лист. 2010 р.): у 4-х частинах. – Ч. 2. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. - С. 61-63.
  15.   Пидвальная М.З. Реализация принципа верховенства права в административном судопроизводстве Украины / М.З. Пидвальная // Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов граждан и организаций: сб. тез. докл. (по матер. Междунар. науч. студ. конф., посвященной 80-летию ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», Саратов, 2 апреля 2010 г.) / [редкол.: О.Ю. Рыбаков (отв. ред.) и др.]; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. – С. 160 – 164.
  16.   Підвальна М.З. До питання застосування принципу верховенства права в адміністративному судочинстві України / М.З. Підвальна // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13 березня  2010 року: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2010. – Ч. 2. - С. 70 – 71.
  17.   Підвальна М.З. Утвердження принципу верховенства права при здійсненні судового контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень [Електронний ресурс] / М.З. Підвальна - Режим доступу : http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-165/
  18.   Підвальна М.З. До питання про визначення поняття адміністративного процесу / М.З. Підвальна // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29-30 грудня 2010 року. – Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2010. – Т.2. – С. 39-41.
  19.   Підвальна М.З. Щодо розуміння верховенства права як принципу адміністративного судочинства / М.З. Підвальна // Проблеми правотворчості очима науковців: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Частина 1). – Тернопіль, 2010. - С. 67 – 69.
  20.   Рижук І.В. Міжнародно-правові стандарти статусу національних меншин / І.В. Рижук // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року): У 4-х частинах – Частина друга. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С.150-151.
  21.   Сторожук І.П. Вдосконалення правового регулювання діяльності органів місцевого управління в Україні / І.П. Сторожук // Проблеми оптимізації функціонування державно-правового механізму в Україні на сучасному етапі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, НАУ, 25 листопада 2010 р. – К. : Вид-во Європейського університету, 2010. – С. 157.
  22.   Сторожук І.П. Місце банківського права в системі права / І.П. Сторожук // Соціально-правовий розвиток: досягнення, перспективи та проблеми: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 122-123.
  23.   Токар А.М. Проблеми правового забезпечення реалізації окремих форм взаємодії органів місцевого управління / А.М. Токар // Соціально-правовий розвиток: досягнення, перспективи та проблеми: матеріали науково-практичної інтернет-конференції – Тернопіль, 2010. – С.93-95.
  24.   Хома В.О. Проблема корупції в Україні та християнський підхід до її вирішення / В.О. Хома // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих юристів християн «Християнські цінності в сучасній юридичній практиці (Херсон, 16-17 жовтня 2010 р.) Херсон: Видавництво Таврійського християнського інституту, 2010. – С. 23–25.
  25.    Хома В.О. Проблеми реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень Державної прикордонної служби України / В.О. Хома // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України: Всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький, 14 листопада. 2008 р.) [Серія: Юридичні науки] Національна академія Державної прикордонної служби України. – Хмельницький: НАДПСУ, 2010.  – С. 73 – 75.
  26.   Pidvalna M. Criteria of Embodiment of the Rule of Law Principle in Administrative Legal Proceedings / M. Pidvalna // Верховенство права та права людини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 11-12 серпня 2010 року. - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація "Істина", 2010. - С. 83 - 85.

  2009
  1.   Бись О.С. Історико-правові аспекти розвитку міжнародної діяльності Апостольського Престолу / О.С. Бись // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. - № (3) 31. – С. 217-223.
  2.   Бись О.С. Порівняльно-правові аспекти розвитку церковних відносин в практиці державотворення Київської Русі та Російської держави (ХІV – XVII ст.ст.) / О.С. Бись, С.В. Лозінська // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. - № 2 (30). – С. 13-19.
  3.   Лучковська С.І. Зміст валютного регулювання та його співвідношення з механізмом валютного контролю / С.І. Лучковська // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. - № 1 (29). – С. 213 - 216.
  4.   Лучковська С.І. Механізм валютного контролю та його закріплення у чинному законодавстві / С.І. Лучковська // Часопис Київського університету права. – 2009. - № 1. – С. 125 – 129.
  5.   Лучковська С.І. Поняття валютного контролю та його закріплення у валютному законодавстві / С.І. Лучковська // Форум права. – 2009. - № 1. – С. 329 – 336.
  6.   Лучковська С.І. Суб’єкти валютного контролю / С.І. Лучковська // Фінансове право. – 2009. - № 2.- С. 27 – 31.
  7.   Лучковська С.І. Фінансове-правові аспекти розмежування змісту валютних обмежень та валютного контролю / С.І. Лучковська // Часопис Київського університету права. – 2009. - № 2. – С. 164 – 168.
  8.   Музика - Стефанчук О.А. Конституційне регулювання місцевих фінансів у країнах Центральної Америки / О.А. Музика – Стефанчук // Юридичний вісник України. - 2009. – №  1-2 (705-706). - С. 7.
  9.   Музика - Стефанчук О.А. Формування та функціонування місцевих бюджетів окремих країн Європи: економіко-правовий аспект / О.А. Музика – Стефанчук, Р.О. Стефанчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. - № 2(30). – С. 165-169.
  10.   Назаренко С.В. Становлення та розвиток виконавчої влади в Україні / С.В. Назаренко // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. - № 3(31). – С. 34-37.
  11.   Хома В.О. Усунення протиріч нормативно-правового забезпечення правоохоронного статусу Державної прикордонної служби України - вимога адміністративної реформи / В.О. Хома // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  № 4. – С. 233-237.
  12.   Галус О.О. Використання міжнародного досвіду при здійсненні безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Галус // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль–Яремче, 19–21 лютого 2009 р.). – Тернопіль : Галицький ін-т ім. В. Чорновола, Підручники & посібники, 2009. – С. 15–18.
  13.   Галус О.О. Загальна характеристика легітимних форм безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Восьмі осінні юридичні читання»], (Хмельницький, 13–14 листопада 2009 р.) : у 4 ч. – Ч. 2: Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2009. – С. 30–32.
  14.   Когут О.В. До питання про вдосконалення законодавства про публічну службу / О.В.Когут // Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: Збірник доповідей щорічних Всеукраїнських слухань. - 24-25 вересня 2009 року Одеса: Юридична література, 2009. - С.344-348.
  15.   Литвиненко І.Л. Реалізація форм безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні в Україні / І.Л. Литвиненко // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні. – 2009. – С.58-61.
  16.   Лучковська С.І. Завдання валютного контролю / С.І. Лучковська // Материалы за 5-а Международна научна практична конференция «Основните проблеми на съвременната наук -2009». Том 11. Закон. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 70 – 72.
  17.   Лучковська С.І. Окремі проблеми законодавчого вдосконалення механізму забезпечення прав платників податків / С.І. Лучковська // Материалы за 5-а Международна научна практична конференция «Новини от добрата наука – 2009». Том 10. Закон. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 10 – 11.
  18.   Музика-Стефанчук О.А. Німецький досвід сучасного місцевого оподаткування / О.А. Музика-Стефанчук // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – С. 381 – 384.
  19.   Музика-Стефанчук О.А. Розуміння компетенції, повноважень і прав органів публічної влади у бюджетному праві / О.А. Музика-Стефанчук // Система фінансового права: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (27 – 28 травня 2009 р., Одеська національна юридична академія). – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 203 – 208.
  20.   Музика-Стефанчук О.А. Світовий досвід врегулювання міжбюджетних відносин на основі сучасного федералізму / О.А. Музика-Стефанчук // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола, Підручники & посібники, 2009. – С. 28 – 30.
  21.   Підвальна М.З. Місце принципу верховенства права в системі принципів адміністративного судочинства / М.З. Підвальна // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13 – 14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. – С. 481 – 483.
  22.   Підвальна М. Значення принципу змагальності в адміністративному судочинстві / М. Підвальна // Сучасні проблеми адміністративної реформи в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської конференції з адміністративного права, м. Запоріжжя, 05-06 березня 2009 р. / За заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – С. 100-102.
  23.   Підвальна М.З. Реалізація фундаментального принципу законності в адміністративному судочинстві України / М.З. Підвальна // Закарпатські правові читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 28 – 30 квітня 2009 р. / За заг. ред. професора Ф.Г.Ващука та доцента П.А. Трачука. – Ужгород, 2009. – С. 132 – 134.
  24.   Рижук І.В. Проблемні питання становлення двопалатного парламенту в Україні / І.В. Рижук // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Восьмі осінні юридичні читання»], (Хмельницький, 13–14 листопада 2009 р.) : у 4 ч. – Ч. 2: Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2009.
  25.   Токар А.М. Підвищення ефективності окремих форм управління в сучасних умовах / А.М. Токар // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання»: У 4-х частинах. – Частина друга. – Хмельницький: ХУУП, 2009. – С. 200 – 201.

  2008
  1.   Литвиненко І.Л. Організаційно-правові аспекти діяльності органів самоорганізації населення в Україні / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. - №3 (І) – Спецвипуск. - С.410 – 412.
  2.   Івановська А.М. До питання про обов’язковість виконання рішень Конституційного Суду України органами державної влади / А.М. Івановська // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. - № 3. – С. 460-463.
  3.   Когут О.В. До питання про адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення / О.В. Когут // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2008. - № 3. – С. 321-324.
  4.   Музика Л.А. Щодо форм участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення / Л.А. Музика, О.А. Музика-Стефанчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. - № 1 (25).
  5.   Музика-Стефанчук О.А. Місцеві бюджети у зарубіжних країнах / О.А. Музика-Стефанчук // Юридичний вісник України. – 2008. - № 42 (694).
  6.   Музика-Стефанчук О.А. Конституційне регулювання місцевих фінансів у деяких країнах Західної Європи / О.А. Музика-Стефанчук // Юридичний вісник України. – 2008. - № 44 (696).
  7.   Музика-Стефанчук О.А. Історія та сучасний стан місцевого оподаткування в Японії / О.А. Музика-Стефанчук // Юридичний вісник України. – 2008. - № 47 (699).
  8.   Галус О.О. Звернення (петиції) громадян як конституційна форма безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Галус // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез за матеріалами Міжнар. наук. конф. [«Сьомі осінні юридичні читання»], (Хмельницький, 28–29 листопада 2008 р.) : у 4 ч. – Ч. 2: Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2008. – С. 13–15.
  9.   Галус О.О. Нормативно-правове регулювання форм безпосереднього народовладдя в Україні: проблеми і перспективи / О.О. Галус // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. праць / [за заг. ред. В. М. Олуйка]. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2008. – Ч. 1. – С. 324–328.
  10.   Івановська А.М. До питання про юридичну природу актів Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : зб. наук. праць / [за заг. ред. В.М. Олуйка]. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту управління та права, 2008. – Ч. 1. – С. 157-160.
  11.   Когут О.В. Окремі питання реформування системи органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи в Україні / О.В. Когут // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: / Зб. наук. праць / За заг. ред. В.М.Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Частина 2. – С.80-85.
  12.   Литвиненко І.Л. Місце органу конституційної юрисдикції в державному механізмі Україні / І.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. праць: / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Частина І. - Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. - С. 149-153.
  13.   Музика-Стефанчук О.А. Конституційна регламентація місцевих фінансів у постсоціалістичних європейських країнах / О.А. Музика-Стефанчук // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. - С. 314 – 319.
  14.   Музика-Стефанчук О.А. Міжнародно-правові акти у сфері регулювання фінансової основи місцевого самоврядування / О.А. Музика-Стефанчук // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): У 4-х частинах. - Частина друга. - Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. - С. 110-112.
  15.   Назаренко С.В. Конституційний Суд України у механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина / С.В. Назаренко // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: / Зб. наук. праць / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008.
  16.   Підвальна М. Проблеми визначення найменування юридичної особи / М. Підвальна // Актуальні проблеми державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Ч. 2. – С. 137 – 139.
  17.   Підвальна М.З. Адміністративна відповідальність за порушення норм цивільного процесуального права / М.З. Підвальна // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): У 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 374 – 376.
  18.   Підвальна М. Актуальні проблеми правового регулювання найменування і комерційного (фірмового) найменування / М. Підвальна // Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція “Правова система, громадянське суспільство та держава” 18-20 квітня 2008 року. Тези доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – С. 114-115.
  19.   Сторожук І.П. До питання вдосконалення правового регулювання діяльності органів місцевого управління в Україні / І.П. Сторожук // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук.пр. / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Частина 2. – С. 261-264.
  20.   Токар А.М. Проблеми діяльності спільних органів місцевого управління / А.М. Токар // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Олуйка. – Частина 2. – Хмельницький: ХУУП, 2008. – С.264 – 268.

  КОНФЕРЕНЦІЇ
  Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських конференціях та круглих столах.
  Щороку у грудні до Дня прав людини кафедра організовує та проводить спільно з Головним управлінням юстиції в Хмельницькій області круглі столи, присвячені захисту прав людини і громадянина.
  17 червня 2011 року Хмельницький університет управління та права спільно з Хмельницькою обласною державною адміністрацією та Хмельницькою обласною радою провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію, присвячену 15-й річниці Конституції України, – “Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні”.
  Участь у конференції взяли представники з провідних наукових та освітніх закладів країни, а саме:
  -   Інституту держави і права імені Корецького Національної академії  наук України;
  -   Інституту  законодавства Верховної Ради України;
  -   відділу з соціальних питань та праці Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України;
  -   Національної академії державного управління при Президентові України та її Львівського регіонального інституту державного управління;
  -   Львівського національного університету імені Івана Франка;
  -   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
  -   Тернопільського національно-економічного університету;
  -   Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
  -   Національного університету державної податкової служби України;
  -   апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації та обласної ради.
  21 листопада 2010 року викладачі взяли участь в організації та проведенні Всеукраїнської правничої школи «Практика Європейського суду з прав людини».
  У 2012 році кафедрою було започатковано проведення щорічної всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні”. Метою заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні теоретичних та практичних проблем місцевого самоврядування, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України про місцеве самоврядування й практики його застосування.
  Рижук І.В. взяла участь у Конференції "TEMPUS IV – TRADIR Project The First Summer School for teachers and students, яка проводилась 23-27 червня  2015 року в м. Мінськ, Республіка Білорусь.

  ЗАКОНОПРОЕКТНА РОБОТА
  1.   Когут О.В. – автор Закону України   вiд 23.02.2006  № 3486-IV “Про внесення змін до Закону України “Про захист економічної конкуренції”.
  2.   Когут О.В. підготувала пропозиції до проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення».
  3.   Когут О.В. підготувала пропозиції до Методичних рекомендацій «Особливості здійснення нагляду за додержанням законів про адміністративні правопорушення правоохоронними та контролюючими органами».
  4.   Галус О.О., Назаренко С.В. та Підвальна М.З. взяли участь у розробці пропозицій до проекту Закону України «Про об’єднання територіальних громад».
  5.   Підвальна М.З. розробила пропозиції до проекту Закону України «Про вищу освіту».
  6.    Когут О.В. підготувала зауваження до Закону України від 14.10.2014 «Про запобігання корупції» для Реанімаційного пакету реформ.
  7.   Литвиненко І.Л. та Когут О.В. підготували пропозиції до порівняльної таблиці проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» на виконання листа від Голови Хмельницької обласної ради від 14 листопада 2014 №2333/01-15.
  8.   Рижук І.В. розробила проект Порядку проведення прямих таємних виборів представників з числа студентів для участі у конференції трудового колективу та до складу Вченої Ради Хмельницького університету управління та права, що включено до Статуту Студентського самоврядування Хмельницького університету управління та права.
  9.   Когут О.В. розробила пропозиції та рекомендації до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» у  відповідь на лист голови Хмельницької обласної ради від 11.02.2015 року №269/01-15, які надіслані до Хмельницької обласної ради
  10.   Когут О.В. та Берцюх М.З. підготували проект локального нормативного акту університету – Пропозиції кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права до проекту Концепції розвитку Хмельницького університету управління та права на 2016 – 2020 роки.
  11.   Когут О.В. та Берцюх М.З. підготували проект локального нормативного акту університету – Пропозиції до Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права.
  12.   Викладачі кафедри підготували Пропозиції до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.

  Підготовка експертних висновків
  1.   Литвиненко І.Л., Кондратьєв Р.І., Стефанчук Р.О. підготували висновок науково-правової експертизи на запит судді Конституційного Суду України Колоса М.І. від 22.02.2007 р. № 329-16/301 щодо висловлення наукової позиції науково-правових експертів з питання відповідності Конституції України Указу Президента України «Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України» від 4 грудня 2006 року № 1025.
  2.   Литвиненко І.Л. підготувала висновок науково-правової експертизи на запит судді Конституційного Суду України Колоса М.І. від 13.07.2007 р. № 329-16/868 з питання висловлення наукової позиції щодо положень, які визначають строк повноважень Генерального прокурора України
  3.   Когут О.В. підготувала висновок науково-правової експертизи на запит слідчого Хмельницької транспортної прокуратури Р.П. Сурника від 19.03.2009 р. № 538.
  4.   Когут О.В. підготувала висновок науково-правової експертизи на запит в.о. начальника Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області О.В.Бурова від 12.07.2011 р. № 02-2619/21.
  5.   Когут О.В. підготувала висновок науково-правової експертизи на запит начальника Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області А.В.Манільчука від 23.09.2011 р. № 02-2619/21.
  6.   Когут О.В., Литвиненко І.Л. та Підвальна М.З. взяли участь у підготовці Правової позиції науково-педагогічних працівників юридичного факультету Хмельницького університету управління та права щодо відповідності Конституції України пункту 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, пункту 5 частини п’ятої статті 214 Кодексу адміністративного судочинства України (на лист судді Конституційного Суду України Колоса М. І. від 07.11.2012 р. № 329-16/1817).
  7.   Когут О.В. взяла участь у підготовці висновку науково-правової експертизи, виконаної на підставі запиту Хмельницької міської ради від 30.05.2014 №02-15-738 (щодо поширення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції на посадових осіб юридичних осіб приватного права).
  8.   Когут О.В. підготувала відповідь на лист заступника голови – керівника апарату Хмельницької ОДА від 22.12.2014 року №99/09-10-5954/2014 (роз’яснення щодо правового статусу Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).
  9.   Литвиненко І.Л. підготувала експертну відповідь на депутатський запит щодо вжиття невідкладних заходів з припинення діяльності на території Хмельницької області «народних підприємців» та «народних підприємств».
  10.   Івановська А.М. підготувала наукову позицію з питань, висловлених у листі старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України М.М. Нечиталюка № 17/3/3-5137-16 від 16.08.2016 р. стосовно наукового тлумачення положень ч. 3 ст. 28 Закону України «Про Конституційний Суд України» в частині можливості кримінальної відповідальності суддів Конституційного Суду України за вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із їх службовою діяльністю та  взаємозв’язку положень ч. 3 ст. 28 Закону України «Про Конституційний Суд України» і положень ч. 1 ст. 24 Конституції України щодо рівності громадян перед законом.
  11.   Івановська А.М. підготувала наукову позицію з приводу питань, висловлених у листі начальника департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України С.В. Горбатюка щодо відповідності положень Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21.04.2010 р. Основному Закону України.

  Кеменяш Р.Ю. розробила проект «United Nations Democracy Fund Project Proposal Guidelines Eighth Round» (проект ANDRE)

  Впровадження результатів науково-дослідної роботи
  Викладачі кафедри використовують результати науково-дослідної роботи у виступах перед слухачами Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Також  беруть участь у виїзних навчаннях працівників Прокуратури Хмельницької області, Управління МВС України в Хмельницькій області, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За плідну співпрацю з працівниками органів внутрішніх справ у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права та поширення правових знань серед населення області, колективу кафедри наказом УМВС від 18.09.2012 №1013 було оголошено подяку.
  Часто науково-педагогічні працівники кафедри залучаються до проведення теле- та радіопередач з актуальних питань виборчого законодавства, конституційної та адміністративної реформи, а також аналізу ряду законопроектів.

    
  Керівник:
  Самсін Ігор Леонович


  Контакти: вул. Проскурівська, 57, каб. № 227
  Телефон: (0382)71-82-99
  Пошта: kaf@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.