Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Право верховної влад карати за злочини ґрунтується на необхідності захищати довірене їм суспільне благо від узурпації його приватними особами (Чезаре Беккаріа) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру " Університетські наукові записки 2007 № 1 (21)"

  1)    Титульна сторінка
  2)    Зміст
  3)    ГРОШЕВИЙ Ю. М. Актуальні проблеми судоустрою та судочинства в Україні
  4)    НАЛИВАЙКО Л. Р. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень
  5)    ЯРОШ Д. В. Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради
  6)    КІСІЛЬ З. Р. Безпримусовий порядок дотримання норм права у демократичному суспільстві як фактор протидії деформації правової культури
  7)    КОВТОНЮК А. М. Ганс Кельзен і його чиста теорія права
  8)    РУСЕНКО С. Я. Організаційно-правові засади функціонування митних органів на західних землях України (1919 — 1922 рр.)
  9)    БАРАБАШ Ю. Г. “Глобалізаційний” виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз
  10)    ЦИМБАЛІСТИЙ Т. О. Правова природа актів Конституційного Суду України
  11)    СТЕПАНОВ С. А. Парадокс недвижимых вещей: постановка проблемы
  12)    КОНДРАТЬЄВ Р. І., СТЕФАНЧУК Р. О. Перші кроки на шляху створення пан’європейської кодифікації приватного права
  13)    СТЕФАНЧУК Р. О. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав: проблеми та шляхи вирішення
  14)    БІЛОУСОВ Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України
  15)    ГРИНЬКО С. Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права
  16)    ПАВЛОВ А. А. О прощении долга как способе прекращения гражданско-правовых обязательств
  17)    ЮДИН А. В. Категория «добросовестность» в гражданском процессуальном праве
  18)    ДРІШЛЮК В. І. До питання про ознаки публічного договору
  19)    БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Н. Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні
  20)    ПОЛІЩУК О. Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит
  21)    ДЕМЧУК А. М. Зберігання на товарному складі зі знеособленням
  22)    КОШИЛЬ Ю. В. Роль каузи у тлумаченні договору
  23)    КУЖКО О. С. Особливості послуг, що надаються за договором транспортного експедирування
  24)    ЛУКАСЕВИЧ-КРУТНИК І. С. Юридична природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт
  25)    ЛУЦИК М. Л. Права сторін договору транспортного експедирування
  26)    КОСТЯШКІН І. О. До питання правового регулювання припинення прав на землю
  27)    ПЛАХОТНЮК Н. Г. Повноваження керівника органу виконавчої влади у сфері управління персоналом
  28)    ШЕЛУХІН М. Л. Правовий статус органів внутрішніх справ на транспорті та шляхи його оптимізації
  29)    ГОЛОВАШЕВИЧ О. О. Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб
  30)    МІНАЄВА О. М. Правова природа обліку елементів об’єкту оподаткування
  31)    ТОМЧУК І. О. Протидія злочину давання хабара: деякі аспекти
  32)    КАПЛІНА О. В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання
  33)    ГЕРАСИМЧУК О. П. Визнання особи потерпілим від злочину
  34)    СОРОКА А. З. Особливості правового статусу іноземних громадян, які беруть участь у кримінальному судочинстві
  35)    ЧУПРИНА Е. П. Теоретические предпосылки изучения взаимодействия следователя и эксперта
  36)    МИХАЙЛИШИН О. Р. Виявлення й усунення слідчих помилок при попередньому розгляді кримінальної справи
  37)    ЛОЗІНСЬКА С. В. До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект
  38)    МАМОНТОВА Е. В. Політичний брендінг як технологія соціального управління: український досвід
  39)    КОМАР Ю. М. Інноваційні механізми державного впливу на інтегрування національної системи контролю знань студентів-управлінців в Болонський процес
  40)    ГАМАН Т. В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій
  41)    ІНШИН М. І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні
  42)    МОЛОДОЖЕН Ю. Б. Про стан надання послуг у територіальних громадах базового рівня Одеської області
  43)    МОРОЗ О. Ю. Особливості становлення та проблеми вдосконалення місцевого самоврядування в Україні
  44)    СМІШКО Л. В. Аналіз процесів професійного розвитку кадрового складу місцевого самоврядування: регіональний аспект
  45)    ПIДГОРОДЕЦЬКА С. М., ЗЕЛИК Г. Г. До питання залучення інвестицій в економіку України
  46)    ЧУПРИНА О. О., КАЗАНСЬКА О. О. Інформаційні логістичні системи в забезпеченні ефективного управління складськими операціями
  47)    ЧЕРНУШКІНА О. О. Продуктивність виробництва і способи її оцінювання
  48)    ХАУСТОВА К. М. Головні пріоритети в інвестиційно-інноваційній діяльності лісопромислових підприємств Закарпатської області
  49)    МЕЛЬНИЧЕНКО С. В. Інформаційний ринок: елемент механізму управління туризмом
  50)    ТЕРЕЩЕНКО Т. В. Організація та розвиток транскордонного співробітництва в контексті інтеграційної політики України
  51)    АРЗЯНЦЕВА Д. А. Формування оптимальної стратегії розвитку регіональних систем охорони здоров’я
  52)    БАЛАНДА А. Л. Державне регулювання ринку праці в контексті забезпечення національної безпеки України
  53)    ТЕЛЬНОВ А. С. Інноваційна активність персоналу як передумова високої якості праці
  54)    СИНЧАК В. П. Гетерогенний зміст податків і зборів у системі оподаткування сільського господарства
  55)    МАНЬКО І. О. Страховий брокер та його основні функції
  56)    КУЛИНИЧ Р. О. Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку регіонів україни (на основі розрахунку відхилень від середніх величин)
  57)    ЗАЇКІНА В. В. Аналіз адаптації студентів-першокурсників до навчання за кредитно-модульною системою
  58)    СТЕЧЕНКО Д. М. Сучасне дослідження наукової думки в оподаткуванні
  59)    ГЕРНЕГО О. О. Актуальне дослідження проблем забезпечення національної безпеки України
  60)    Персоналії
  61)    ІНФОРМАЦІЯ для авторів
  62)    Вихідні дані
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.