Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Уряд сильний законом; свавілля його знесилює (Дюпен) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Костяшкін Іван Олександрович
  KOSTYASHKIN IVAN

  Профілі в наукових базах даних:
  SCOPUS Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215578974
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8476-9583
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/іван-костяшкін-8761a2116
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rY7hWo4AAAAJ

  Посада: завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народився 5 квітня 1977 р. у м. Чернівці.
  У 1999 р. закінчив із відзнакою юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права.
  З 2001 р. розпочав наукову та педагогічну діяльність на посаді викладача кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького університету управління та права. Працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, а з 2008 року завідувача  кафедри трудового, земельного та господарського права.
  З 2002 р. займається адвокатською діяльністю.
  Навчався в аспірантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2001-2005 рр.). У 2006 р. під керівництвом акад. В.І. Андрейцева, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність: 12.00.06. ― «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право»). Тема дисертації: «Право загального землекористування громадян».
  24 жовтня 2007 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки  № 4/53-Д Костяшкіну І.О. присвоєно вчене звання доцента.
  У 2017 р. під керівництвом проф. В.В. Носіка захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність: 12.00.06. ― «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право»). Тема дисертації: «Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні».
  Член редакційної колегії Часопису «Університетські наукові записки», член методичної та Вченої рад ХУУП імені Леоніда Юзькова, член спеціалізованої Вченої ради К 70.895.02 ХУУП імені Леоніда Юзькова.
  З 2017 р. голова профспілкового комітету університету.

  Сфера наукових інтересів: земельне право, проблеми земельного права.
  Кількість наукових публікацій: більше 120.
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 40.
  Викладає навчальні дисципліни: «Земельне право», «Проблеми земельного права», «Земельне процесуальне право».

  Вибрані наукові праці:
  Монографії
  1. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. 149 с.
  2. Костяшкін І. О. Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : монографія / І. О. Костяшкін. – К.-Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016.  429 с.
  3. Костяшкін І. О. Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природо ресурсних відносин в Україні: колективна монографія/ відп.ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 86-106 (722 с.)
  Навчальні посібники:
  1. Костяшкін І.О. Розділ 8.4. Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт. кол. за заг. ред. В.М. Олуйка. Хмельницький: ЦППК, 2008.- 730 с.
  2. Костяшкін І.О. Земельне законодавство Глава 15. Розділу 3. / Правознавство: навч. посіб. / В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Р.О. Стефанчук та ін.; за ред. Р.І. Кондратьєва. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2008. 488 с. (с. 414-434). Гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-746 від 1 квітня 2008р.
  3. Приватизація земель за законодавством України : наук.-практ. посіб. (для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій) / С. В. Гринько, С. Ф. Домбровський, І. О. Костяшкін, А. М. Савчук.  Хмельницький : ЦППК, 2009. – 78 с.
  4. Костяшкін І. О. Вирішення спорів щодо земельних ресурсів / І. О. Костяшкін // Вирішення спорів у сфері природокористування / Вісьтак М. Я., Жолнович О. І., Кагановська Т. Є. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, К. П. Пейчева.  Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015.  С. 40–58.
  5. Костяшкін І. О. Участь старости у земельних відносинах територіальної громади/ І.О. Костяшкін // Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади: посібник. – Хмельницький.  2018.  С. 156 – 164. (234с.)
  6. Костяшкін І. О. Колективна власність на землю / І.О. Костяшкін // Велика українська юридична енциклопедія у 20т. Т.16 : Земельне та аграрне право, Харків : «Право».  2019. С. 323 – 326. (696с.)

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  травень 2015 (21 день) проходив стажування в Університеті Потсдама, ФРН в рамках участі у  міжнародному науковому проекті TRADIR №543990–TEMPUS–1–2013–1–DE– TEMPUS–JPCR, проекту міжнародної технічної допомоги «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини (TRADIR)», грудень 2013 — листопад 2016.

  Нагороди:
  грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.);
  грамота Хмельницької обласної ради (2012 р.);
  подяка Прем’єр-міністра України (2017р.);
  грамота Хмельницької обласної адміністрації (2017 р.);
  переможець конкурсу імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання в Україні у номінації  «Земельне право; екологічне право; природоресурсове право; право екологічної безпеки» 2017року.

  Е-mail            kaf-tzg@univer.km.ua


  Бляхарський Ярослав Станіславович
  BLIAKHARSKYI YAROSLAV

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3348-1683
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=5gacKBwAAAAJ

  Посада: cтарший викладач кафедри трудового, земельного та господарського права

  Народився 28.03.1982 р. у с. Спасівка Городоцького району Хмельницької області.
  У 2004 р. закінчив юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.
  З 2004 по 2008 р.р. навчався в  аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  З 2003 по 2008 р.р. працював на посадах старшого лаборанта, асистента, викладача кафедри цивільно-правових дисциплін ХУУП.
  З 2007 р. і дотепер працює на посаді старшого викладача кафедри трудового, земельного і господарського права університету.
  З 2010 р. здійснює адвокатську діяльність (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 480 від 30.06.2010 р.)

  Сфера наукових інтересів: господарське право, господарський процес, корпоративне право, третейські суди, інститут права власності на нерухомі речі, девелоперська діяльність.

  Кількість наукових публікацій: більше 60.
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 35.
  Викладає навчальні дисципліни: Господарське право, Господарське процесуальне право, Проблеми господарського права і процесу, Третейське судочинство, Арбітражні керуючі.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Бляхарський Я. С. Періодизація розвитку законодавства сфері електроенергетики / Я. С. Бляхарський // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4. - С. 241-247.
  2.   Бляхарський Я. С. Правові ознаки оптового ринку електричної енергії в Україні / Я. С. Бляхарський // Університетські наукові записки. - 2008. - № 2. - С. 119-123.
  3.   Бляхарський Я. С. Девелоперська діяльність в Україні: проблеми законодавчого закріплення / Я. С. Бляхарський // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): у 2-х част. – Частина друга: Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – 2016. – С. 6-8.
  4.   Бляхарський Я. С. Девелопмент: історія та сучасний стан правового регулювання // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): у 2-х част. - Частина друга. – С. 6-7.
  5.   Бляхарський Я. С. Соціально-економічне значення девелоперської діяльності в Україні / Я. С. Бляхарський // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» 21-24 листопада 2017 р., м. Прага, Чеська республіка., 2017.
  6.   Бляхарський Я. С. «Девелопмент нерухомості» та «девелоперська діяльність»: зіставлення понять та їхні характерні ознаки / Я. С. Бляхарський // Університетські наукові записки. – 2018. – № 2. – С. 111-124.
  7.   Бляхарський Я. С. Проблеми наукового дослідження та законодавчого забезпечення підприємницької діяльності з організації будівництва в Україні / Я. С. Бляхарський // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність», 26-29 червня 2018 р., Новий Сонч, Польща. 2018.
  8.   Бляхарський Я. С. Перспективи нормативно-правового регулювання девелоперської діяльності в Україні / Я. С. Бляхарський // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Будівельне право: проблеми теорії і практики», 6 грудня 2018 року, м. Київ, Україна., 2018. – С. 126-132.
  9.   Співавторство в колективній праці «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» – Хмельницький, 2018. –  234 с.
  10.   Бляхарський Я.С. Проблема класифікації девелоперської діяльності як окремого виду економічної діяльності / Я. С. Бляхарський // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання». – 2019. – 25 жовтня.
  11.   Бляхарський Я.С. Співвідношення понять «девелоперська діяльність» та «організація будівництва будівель» / Я.С. Бляхарський // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Будівельне право: проблеми теорії і практики" – 2019. – С. 140-146.

  Підвищення кваліфікації:
  Prague Institute for Qualification Enhancement (Чеська Республіка, 30 листопада 2017 р.);
  «Organization of Ditactic Process, Educational Programs, Innovative Technologies and Scientific Work in Wyzsza Szkoła Biznesu – National-Louis University» (Польша, 11-29 липня 2018 р.).  Чудик-Білоусова Надія Іванівна
  CHUDYK-BILOUSOVA NADIIA

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/C-7534-2019
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2248-8575
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ynTazrQAAAAJ

  Посада: професор кафедри трудового, земельного та господарського права
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилась 19.02.1974 р. у с. Кропивник Долинського району Івано-Франківської області.
  У 1997 р. закінчила юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
  1996-1997 рр. працювала соціальним працівником територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян управління соціального захисту Долинського райвиконкому Івано-Франківської області.
  1997-2002 рр. почала працювати викладачем кафедри міжнародного та екологічного права, викладачем кафедри цивільного права та цивільного процесу Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
  У 2004 р. захистила дисертацію на тему «Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців» (12.00.07) у Національній академії державної податкової служби України. Науковими керівниками були доктор юридичних наук, професор, перший проректор ХУУП Р.І. Кондратьєв та кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри управління підрозділами податкової міліції Національної академії державної податкової служби України Г.Г. Забарний.
  2001-2012 рр. викладач, старший викладач, доцент кафедри цивільного права та процесу, 2012-2013 рр. доцент кафедри трудового, земельного та господарського права, з листопада 2013 р. — професор цієї ж кафедри.

  Сфера наукових інтересів: проблеми договірного регулювання соціального забезпечення.

  Кількість наукових публікацій: автор (співавтор) понад 200 наукових, навчально-методичних й інших праць, з яких 3 навчальних посібників (2 рекомендовано МОН). Основний автор і розробник проектів Закону України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі».
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 60.
  Викладає навчальні дисципліни: «Право соціального забезпечення», «Екологічне право», «Договори у праві соціального забезпечення», «Публічне управління та адміністрування».

  Вибрані наукові праці:

  1.   Чудик-Білоусова Н. І. Судовий порядок захисту прав військовослужбовців при притягненні їх до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 67–71.
  2.    Чудик-Білоусова Н. І. До питання визначення об’єкта військового майнового правопорушення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3. С. 60–66.
  3.   Чудик-Білоусова Н. І. Правові обставини, які виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 4. С. 58–64.
  4.   Чудик-Білоусова Н. І. Організаційні аспекти порядку відшкодування військовослужбовцями шкоди, заподіяної державі [Текст] / Н. І. Чудик-Білоусова // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1. — С. 111–118.
  5.   Чудик-Білоусова Н. І. Військовослужбовець як суб’єкт військового майнового правопорушення // Університетські наукові записки. 2005. № 3 (15). С. 206–211.
  6.   Кондратьєв Р. І., Чудик-Білоусова Н. І. Правове регулювання порядку відшкодування шкоди, завданої військовому майну // Університетські наукові записки. 2006. № 1 (17). С. 44–50.
  7.   Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н. І. Політико-правове врегулювання конфліктів у міжнародних організаціях // Університетські наукові записки. 2007. № 2 (22). С. 404–409.
  8.   Чудик-Білоусова Н. І. Правові засади проведення пенсійної реформи в Україні // Університетські наукові записки. 2011. № 3 (39). С. 163–169.
  9.   Чудик-Білоусова, Н. І. Недотримання порядку поводження з окремими видами інформації в органах податкової служби як підстава юридичної відповідальності // Університетські наукові записки. 2011. № 4 (40). С. 250–254.
  10.   Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н. І. Європейська екологічна політика та її вплив на реформування законодавства України про охорону навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки. 2012. № 1 (41). С. 599–612.
  11.   Чудык-Белоусова Н. И. Преодоление коррупционных рисков в деятельности органов социального обеспечения Украины // Мемлекеттік басқару жәнe мeмлeкeттік қызмeт. Государственное управление и государственная служба. Астана, 2012. № 3. С. 144–148.
  12.   Мірошніченко В. І., Івановська А. М., Чудик-Білоусова Н. І. Окремі проблеми становлення ювенального права в Україні // Університетські наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 20–33.
  13.   Чудик-Білоусова Н. І., Івановська А. М. Захист трудових та соціальних прав у практиці Конституційного Суду України: сучасний стан та перспективи розвитку // Університетські наукові записки. 2014. № 2 (50). С. 245–258.
  14.   Чудик-Білоусова Н. І. Цивільно-правовий договір у системі соціального забезпечення України // Університетські наукові записки. 2014. № 4 (52). С. 43–54.
  15.   Чудик-Білоусова Н. І. Нові соціальні ризики як підстава соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки. 2015. № 1 (53). С. 80–108.
  16.   Чудик-Білоусова Н. І. Соціально-правові гарантії в особливий період // Університетські наукові записки. 2015. № 2 (54). C. 135–154.
  17.   Чудик-Білоусова Н. І. Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів // Університетські наукові записки. 2016. № 1 (57). C. 141–153.
  18.   Чудик-Білоусова Н. І. Юридична відповідальність за порушення порядку охорони, відтворення та використання лісів в Україні // Університетські наукові записки. 2016. № 2 (58). C. 132–150.
  19.   Чудик-Білоусова Н. І. Сучасні тенденції правового регулювання надання соціальних послуг // Університетські наукові записки. 2016. № 3 (59). C. 133–150.
  20.   Чудик-Білоусова Н. І Правові засади стандартизації соціальних послуг // Атуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х част.]. – Частина перша. – Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 224-226
  21. Чудык-Белоусова Н.И. Роль Конституционного Суда Украины в защите трудовых прав граждан // Трудовое и социальное право / Н. И. Чудык-Белоусова, А. Н. Ивановская. - 2014. - № 4. – С. 33-40

  E-mail: Labor@univer.km.ua  Андрушко Алла Володимирівна
  ANDRUSHKO ALLA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0346-7234
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alla-andrushko-24587a105
  Publons: https://publons.com/researcher/3353863
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=OZG9ggUAAAAJ

  Посада: доцент кафедри трудового, земельного та господарського права
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 6.06.1975 р. у місті Хмельницький.

  У 1997 р. закінчила юридичний факультет ХУУП. Навчалася в аспірантурі університету за спеціальністю 12.00.05 ― трудове право; право соціального забезпечення, а у 2003 році захистила дисертацію «Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобувши науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення.

  З 2000 р. працювала на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права, з 2008 р. на посаді доцента кафедри трудового, земельного та господарського права ХУУП.
  У 2006 р. отримала вчене звання доцента.

  Упродовж 10 років керує студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми трудового права».

  Займається адвокатською діяльністю.

  Сфера наукових інтересів: трудове право, соціальне право.
  Кількість наукових публікацій: більше 60.
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 20.
  Викладає навчальні дисципліни: «Трудове право», «Проблеми трудового права», «Вирішення трудових спорів».

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2011р.)
  Міжрегіональна академія управління персоналом (2015 р.)

  Нагороди:
  грамота Хмельницької обласної ради у 2007 році.

  Е-mail:       alla_andrshko@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:

  1. Андрушко А.В. «Баланс інтересів»: експлікація поняття в контексті трудового права // Університетські наукові записки,  2015. - №1. – С.109-119.

  2. Андрушко А.В. Окремі аспекти укладення трудового договору // Університетські наукові записки, 2016. - №1. - С. 154-163.

  3. Андрушко А.В., Ситницька О.А. Співвідношення централізованого і локального правового регулювання: концепція процесора Р.І. Кондратьєва // Університетські наукові записки, 2016. - №3. - С. 177-189.

  4. Андрушко А.В. Відповідальність роботодавця за порушення ч.3 ст.24 КЗпП України // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції “П’ятнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 21–22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах.]. – Частина перша. – Хм.: ХУУП. - С.187-189

  5. Андрушко А.В. Баланс інтересів учасників трудових відносин // Університетські наукові записки. – 2017. - №2 . – С. 44-58.

  6. Андрушко А.В. Свобода у контексті правового захисту // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції “Шістнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 20–21 жовтня 2017 року): [у 2-х частинах.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – 233с. – С.6-7.

  7. «Баланс інтересів: правова природа поняття» // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. —С.396-402.


  Михайлова Ірина Юріївна
  MYKHAILOVA IRYNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1273-3389
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/ИринаМихайлова3
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lwe2wHcAAAAJ

  Посада: професор кафедри трудового, земельного та господарського права
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 26.09.1985 р. в м. Тернопіль.

  З 2006 року працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. У 2008 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, спеціальність – «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

  Кандидат юридичних наук з 2012 року. Дисертацію на тему «Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.04 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

  З 2017 року працює керівником відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців з ліцензованих освітніх послуг Хмельницького університету управління імені Леоніда Юзькова.

  Сфера наукових інтересів: право соціального забезпечення, трудове право.

  Викладає навчальні дисципліни: «Право соціального забезпечення», «Трудове право», «Проблеми пенсійного забезпечення в Україні», «Історія соціального забезпечення», «Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень».

  Кількість наукових публікацій: є автором та співавтором понад 50 наукових праць, з яких 2 монографії.
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 35.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  Стажування на кафедрі цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету  з 21 травня по 20 червня 2018 року (наказ від 21.05.2018 року № 128-К/тр);
  4-денний семінар The Aspen Institute Kyiv «Справедливість, закон і суспільство» 27 листопада –  01 грудня 2019 року, Дніпропетровська область;
  2-місячний навчальний курс IT Академії від stfalcon.com  «HR Management»  (19 жовтня – 23 грудня 2019 року). Сертифікат №00365.

  Нагороди:
  почесна грамота Хмельницької міської ради, подяка Хмельницької обласної державної адміністрації, лауреат премії імені Ярослава Мудрого.
  e-mail:   ira@univer.km.ua


  Список наукових праць:

  1.   Михайлова  І. Ю. Поняття пенсії за віком у солідарній пенсійній системі України / І.Ю. Михайлова // Університетські наукові записки. – №4(36). – 2010. – С.136-140 (Фахове видання)
  2.   Михайлова І. Ю. Проблеми пенсійного забезпечення за віком у двосторонніх угодах та договорах з країнами СНД та Прибалтики / І.Ю. Михайлова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 945. – 2011. – С.304-308 (Фахове видання)
  3.   Михайлова  І. Ю. Зарубіжний досвід у сфері пенсійного забезпечення за віком /І.Ю. Михайлова// Вісник Одеського національного університету. – Том 16. Випуск 3. – 2011. – С.128-133 (Фахове видання)
  4.   Михайлова І. Ю. Особливості правового регулювання пенсійних відносин за віком / І.Ю. Михайлова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 5(8). – 2011. – С. 69–72 (Фахове видання)
  5.   Михайлова  І. Ю. Проблеми реформування пенсійної системи України у сфері пенсійного забезпечення за віком / І.Ю. Михайлова // Університетські наукові записки. – №4(40). – 2011. – С. 189–193 (Фахове видання)
  6.   Михайлова І. Ю. Пенсія як об’єкт пенсійних правовідносин /І.Ю. Михайлова // Порівняльно-аналітичне право. – № 7. – 2014. – С. 99–101 (Фахове видання)
  7.   Михайлова І. Ю. Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення за віком у період незалежності України / І.Ю. Михайлова // Університетські наукові записки. – №4. – 2014. – С. 127–133 (Фахове видання)
  8.   Михайлова І. Ю. Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин з пенсійного забезпечення за віком на загальних підставах /І.Ю. Михайлова// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція . – Випуск № 12. – Том.2 – 2014. ––  С.76-78. (Фахове видання)
  9.   Михайлова І.Ю. Проблеми забезпечення соціальної справедливості в солідарній пенсійній системі України /І.Ю. Михайлова// Журнал східноєвропейського права. – № 13. – 2015. ––  С.109-114. (Фахове видання)
  10.   Михайлова І.Ю. Пенсійне забезпечення за віком у радянський період /І.Ю. Михайлова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – № 1. – 2015. (Фахове видання)


  Місінкевич Анна Леонідівна
  MISINKEVYCH ANNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2038-6188
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-misinkevych-92a406aa
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pJLiWCl7IgkC

  Посада: доцент кафедри трудового, земельного та господарського права
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 16.02.1986 р. у місті Хмельницький.
  У 2009 р/ закінчила ХУУП. У цьому ж 2009 р. стала аспірантом Київського національного університету імені Тараса Шевченка при кафедрі трудового, земельного та екологічного права, за спеціальністю (12.00.06).
  Кандидат юридичних наук з 2014 р. Дисертацію на тему «Правове забезпечення рекультивації земель в Україні» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  У 2015 р. приймала участь у розробці «Великої української юридичної енциклопедії», у 2017 р. у розробці посібника «Становлення інституту старости: перші кроки».

  Сфера наукових інтересів: земельне право, екологічне право, аграрне право, природноресурсове право, правова охорона земель в Україні, США, Канаді та в Європі.

  Кількість наукових публікацій: більше 30.
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 30
  Викладає навчальні дисципліни: «Земельне право», «Екологічне право», «Аграрне право», «Проблеми аграрного права», «Правова охорона земель», «Земельне порівняльне право».

  Підвищення кваліфікації:
  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 2019 р.
  Е-mail:         a_misinkevych@univer.km.ua


  Окремі наукові праці:

  1.   Місінкевич А.Л. Особливості притягнення до юридичної відповідальності у правовідносинах з рекультивації земель в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 35 (ч. 1). – С. 77– 80
  2.   Місінкевич А.Л. Законодавче забезпечення рекультивації земель в Україні // Науковий журнал «Право і суспільство». – 2015. – №4. – С. 91-97
  3.   Місінкевич А.Л. Інституційно-функціональне забезпечення рекультивації земель в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. –      №2. – С. 143-148
  4.   Мисинкевич А.Л. Правовые проблемы украинского законодательства относительно осуществления правовых оснований и условий проведения рекультивации земель // Евразийский юридический журнал. – 2013. – №1 (56). – С. 109-112


  Тараненко Людмила Станіславівна
  TARANENKO LIUDMYLA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0357-2891
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-gr-iEQAAAAJ

  Посада: доцент кафедри трудового, земельного та господарського права
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 21.07.1975 р. у смт Чемерівці, Хмельницької області.
  У 2000 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Правознавство» у Київському університеті права Національної академії наук України.
  У 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні» (спеціальність 12.00.06).
  З 2016. доцент кафедри трудового, земельного та господарського права ХУУП.
  2018–2019 рр. провідний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 юридичного управління головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

  Загальний стаж роботи складає 27 років, в тому числі: юридичний – понад 23 роки. Стаж в державної служби – понад 20 років.

  Сфера наукових інтересів: правове забезпечення та організація юридичного обслуговування підприємств, установ і організацій. аграрне право, господарське право, право соціального забезпечення, трудове право.

  Кількість наукових публікацій: більше 40.
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 20.
  Викладає навчальні дисципліни: Аграрне право, Земельне право, Екологічне право, Проблеми екологічного права,  Захист екологічних прав, Право екологічної безпеки, Господарське право, Юридичне обслуговування підприємств, установ та організаціій, Трудове право, Організаційно-правове забезпечення сфери охорони здоров’я.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Аграрне право та законодавство: словник-довідник (1377 понять та термінів): науково-правниче видання / Укладачі: С.Ф. Домбровський, Л.С. Тараненко. За ред.: С.Ф. Домбровського - Хмельницький: Вид-во ХХУП, 2018. – 262 с.
  2.    Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності із штучного розведення риби в Україні. / С.Ф. Домбровський, Л.С.Тараненко // Університ. наук. записки: часопис Хмельн. ун-ту управління та права. – 2013. – № 3. – С.336-345.
  3.   Тараненко Л.С. Аграрна розписка як інструмент регулювання договірних відносин за участю сільськогосподарських товаровиробників / С.Ф. Домбровський, Л.С.Тараненко // Часопис ХУУП «Університетські наукові записки» - 2013 - №4 - С.315-324.
  4.   Тараненко Л.С. Організаційно-правові питання функціонування сільськогосподарських дорадчих служб у зарубіжних країнах / Л.С. Тараненко // Університетські наукові записки: Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – м.Івано-Франківський. - 2013. - Серія: Юридичні науки. – Випуск 8. – с. 86-92.
  5.   Тараненко Л.С. Історико-правові передумови виникнення і розвитку сільськогосподарського дорадництва / Л.С. Тараненко // Науковий вісник Херсонського національного університету: наукове видання. – Херсон. - 2013. - Серія: Юридичні науки. – Випуск 6. – Том 1. - с. 103-107.
  6.   Тараненко Л.С. Поняття та сутність сільськогосподарської дорадчої діяльності / Л.С. Тараненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: наукове видання. - Ужгород. - 2014. – Серія: Право. – Випуск 24. – Том 3. - с. 20-24.
  7.   14.   Тараненко Л.С. Правові особливості реєстрації і регулювання діяльності суб’єктів сільськогосподарського дорадництва / Л.С. Тараненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Харків. – 2014. - Серія: Право. –. №1106. – с. 148-152.
  8.   Тараненко Л.С. Розвиток законодавства про сільськогосподарську дорадчу діяльність в Україні / Л.С. Тараненко // Науковий вісник Херсонського національного університету: наукове видання. – Херсон. - 2014. - Серія: Юридичні науки. – Випуск 3. – Том 2. - с. 116-121.
  9.   Тараненко Л.С. Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптації до законодавства Європейського Союзу. / С.Ф. Домбровський, Л.С.Тараненко // Університ. наук. записки: часопис Хмельн. ун-ту управління та права. – 2015. – № 1. – С.120-131.
  10.   Тараненко Л.С. Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти. / С.Ф. Домбровський, Л.С.Тараненко // Університ. наук. записки: часопис Хмельн. ун-ту управління та права. – 2016. – № 1 (57). – С.164-174.
  11.   Тараненко Л.С. Особливості правового регулювання нових сімейних фермерських господарств / С.Ф. Домбровський, Л.С. Тараненко // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП – Хмельницький. – 2017.- №62.- С. 59-70.  

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  курси з питань підвищення професійної компетенції. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Період навчання: 23.02.2004 - 05.03.2004. Свідоцтво від 05.03.2004;
  семінар «Пенсійне забезпечення викладачів вузів». Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Інститут підвищення кваліфікації, м. Харків. Свідоцтво від 20.05.2005 р., № 32;
  стажування на кафедрі аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Ярчука юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України, м. Київ, 09-12 лютого 2011 р.;
  лютий 2011-лютий 2013 рр. – здобувач Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України;
  підвищення кваліфікації за освітньою програмою– «Господарське та аграрне право: проблеми науки та методики викладання в Інституті післядипломної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (сертифікат № 876 від 08.02.2017).

  Нагороди:
  диплом лауреат 2 премії у конкурсі імені Святого Володимира за монографію «Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні» (2013 р.);
  диплом за третє місце у Конкурсі імені Святого Володимира за науково-правниче видання «Аграрне право та законодавство: словник-довідник (2019 р.).

  e-mail:         l_taranenko@univer.km.ua    

  Контакти: м. Хмельницький, вул. Героїв майдану, 8, каб. 402
  Телефон: 8(0382)71-80-07
  Пошта: kaf-tzg@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.