Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Варто нам побачити правознавця в мантії і шапочці - і ми вже повні віри в його таланти (Блез Паскаль) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2005 № 4 (16)"

  1)    Шановні читачі!
  2)    ІОФФЕ О.С. Право приватне й право публічне
  3)    КОНДРАТЬЄВ Р.І. Теорія антропоцентризму і наукові засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин
  4)    ЦАРЕНКО В.І. Організація правового виховання особового складу у Державній прикордонній службі України
  5)    КУЗЬМЕНКО В.Б. До історії формування північно-східного та східного кордонів України (1917-1925 рр)
  6)    МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Концептуальний підхід до нормотворчості як елемент стабільності системи нормативно-правових актів
  7)    ІВАНОВСЬКА А.М. Юридична природа актів Конституційного Суду України
  8)    ГАЛУС О.О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні
  9)    ШЕВЧЕНКО Я.М. Проблемы и перспективы развития гражданского права в соответствии с новым Гражданским кодексом Украины
  10)    ДОВГЕРТ А.С. Система приватного права України між минулим та майбутнім
  11)    СТЕФАНЧУК Р.О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини
  12)    КАПІЦА Ю.М., ВОРОБЙОВ В.П. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі
  13)    БІЛОУСОВ Ю.В., ПОЛІЩУК О.Ю. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг)
  14)    ДРІШЛЮК А.І. До проблеми визначення агентського договору в сучасному цивільному та господарському законодавстві України
  15)    ЛУЦЬ А.В. Тіньові угоди: поняття, ознаки, види
  16)    ЛІЧМАН Л.Г. Поняття та зміст права на житло
  17)    АРХИПОВА М.І. Проблеми адаптації законодавства України щодо географічних зазначень відповідно до Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТКІР5)
  18)    ВАТРАС В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб'єктності
  19)    ДЕМ'ЯНОВА О.В. Заява про апеляційне оскарження: окремі питання правового регулювання
  20)    НАГНИБІДА В.І. Окремі аспекти загальної теорії речового права
  21)    ПРИСЯЖНЮК М.П. Місце конкурсу у приватизаційному процесі
  22)    ГРУЩИНСЬКА Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс
  23)    ЗЕЛІСКО А.В. Споживчі товариства як вид непідприємницьких товариств
  24)    КУЛІНІЧ О.О. Щодо співвідношення права інтелектуальної власності на інформацію і права на інформацію як особистого немайнового права
  25)    ПІСКУН Т.О. Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи
  26)    РОГОЖА К.М. Фідуція в цивільних правовідносинах римського права і дореволюційної Росії
  27)    ЖУРИК Ю.В. До питання вдосконалення порядку прийняття заяв та розгляду справ антимонопольними органами України
  28)    ОСИКА С.Г. Порівняльний аналіз Антидемпінгового кодексу СОТ та Антисубсидиційного кодексу СОТ
  29)    ШЕВЧЕНКО Н.М. Анулювання ліцензії на певний вид господарської діяльності як адміністративно-господарська санкція
  30)    РЄЗНІКОВА В.В. Правові форми здійснення спільної господарської діяльності в України
  31)    ЛУЦЬКИЙ Р.П. Досвід реформування системи пенсійного забезпечення в країнах Європейського Союзу
  32)    САЛКО О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України
  33)    ЗЬОЛКА В.Л. До питання розмежування повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України в сфері оборони
  34)    ТОПОЛЬ Ю.О. Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку
  35)    БЕВЗЕНКО В.М. Правові та лінгвістичні аспекти співвідношення понять "адміністративний проступок" та "адміністративне правопорушення"
  36)    САНЧЕНКО А.Є. Європейський адміністративний простір на захисті демократичних цінностей у сфері державного управління
  37)    ЛІВАК П.Є. Деякі аспекти формування позабюджетних коштів та інших надходжень медичних закладів та їх законодавче забезпечення в ринкових умовах
  38)    МУКОНІН О.В. Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків
  39)    ЛУЧКОВСЬКА С.І. Еволюція систем валютного контролю у розвинутих європейських державах: фінансово-правові аспекти
  40)    СТОРОЖУК І.П. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні
  41)    НАЛУЦИШИН В.В. Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства
  42)    ГРОШЕВИЙ Ю.М. Професійна правосвідомість судді та правоздатність рішень суду: кримінально-процесуальний аспект
  43)    МІРОШНИЧЕНКО Т.М. Проблеми реалізації нормативного змісту принципів кримінального судочинства у ході доказування
  44)    ДРІШЛЮК К.В. Про деякі питання реалізації права на захист у кримінальному процесі
  45)    ВАЩУК Б.Л. Окремі питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо визнання цивільним позивачем у кримінальній справі
  46)    ЛИТВИНЕНКО І.Л. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
  47)    ВІЛЬЧАК Я.М. Правосуб'єктність міжнародних економічних організацій системи ООН у сучасному міжнародному праві
  48)    МЕЛЬНИЧУК О.І. Міжнародно-правові засади формування списку всесвітньої культурної та природної спадщини
  49)    АГАФОНОВ А.Ю. Інституційні проблеми державного регулювання трансформаційної економіки в епоху глобалізації
  50)    СИТНИК Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки
  51)    БУГАЙ С.М., ЩЕПАНСЬКИЙ Е.В. Регіональна політика в Україні: термінологічна невизначеність та загальні проблеми становлення
  52)    ЖАРАЯ С.Б. Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному рівні
  53)    САВИЦЬКИЙ В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління
  54)    ОЛУЙКО В.М. Шляхи реформування системи державної служби України
  55)    ПЛАХОТНЮК Н.Г. Процедури прийняття на посади державної служби в Україні: теоретико-правовий аспект
  56)    КУЛИНИЧ Р.О. Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій
  57)    СИНЧАК В.П. Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві
  58)    СТУПКА Н.М. Окремі аспекти оцінки фінансової стійкості підприємств
  59)    ВЛАСЮК М.С. До питання фінансової підтримки аграрного виробництва
  60)    КОРЖЕНІВСЬКА Н.Л. Логістика як інструмент підвищення ефективності господарювання
  61)    ГРИГОРОВИЧ А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства
  62)    РОМАНОВА В.В. Тендерні відмінності на регіональному ринку праці
  63)    ШУЛЬГІНАЛ.М. Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах України
  64)    ПЛОТНИЦЬКА С.І. Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект
  65)    БАЛУЄВА О.В. Умови використання інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я
  66)    БОЯРЧУК Т.В. Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення
  67)    НОВЕРСАЛЮК А.А., КСЕНЧЕНКО О.В. Координація інвестиційної діяльності в регіоні
  68)    ГЕРНЕГО О.О. Домінуюча роль діалектичної концепції у формування бінарного культурно-історичного суб'єкта як джерела саморозвитку суспільства: проблеми і перспективи
  69)    ПЕТРУШКО А.А. Особливості синтаксичної організації тексту чотирьох Євангелій
  70)    СТЕФАНЧУК Р.О., СТЕФАНЧУК М.О. Проблеми організації та змісту вищої юридичної освіти в Україні в контексті входження до Болонського процесу
  71)    ГАЙДАМАЩУК Л.В. Деякі напрямки інноваційної педагогічної діяльності в практиці викладача іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі
  72)    ІЩЕНКОА.В., ВОЛКОТРУ Б С.Г. Криміналістичний аналіз злочинної діяльності
  73)    ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВЧЕТВЕРТЕ ЗБИРАЄ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
  74)    ПРИВАТНО-ПРАВОВИЙ МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  75)    ПЕРСОНАЛІЇ № 4 (16)
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.