Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закон можна вважати якісним, якщо смисл його є точними якщо вимог його справедливі, якщо він формує чесноти у громадян (Френсіс Бекон) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Господарське право та процес"

  1)    Притика Ю.Д., Куфтирєв П.В. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти
  2)    І. Болокан. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД НЕПРАВОМІРНОГО ЧИ ПРАВОМІРНОГО ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  3)    Б. Дерев'янко. ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ
  4)    Г. Джумагельдиева. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЬІЕ МЕРЬІ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЬІХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
  5)    О. Лісова. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
  6)    В. Співак. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ОПЦІОНІВ
  7)    Л. Топалова. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
  8)    А. Філіпенко. ЗАСОБИ ЗЛОВЖИВАНЬ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
  9)    Притика Ю.Д., Куфтирсв П.В. Зміст арбітражної угоди
  10)    Журик Ю.В. Аналіз окремих визначень та термінів Закону України "Про захист економічної конкуренції"
  11)    Сасунов В.В. Основні етапи розвитку законодавства України в сфері регулювання договірних відносин з декларування товарів
  12)    Журик Ю.В. Проблеми законодавчої регламентації повноважень антимонопольних органів України
  13)    Поєдинок В.В. Загальні господарські права інвестора за законодавством України
  14)    Журик Ю.В. Отримання доказів та доказування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
  15)    Бекірова Е. Е. Критерії визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
  16)    Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні
  17)    КВАСНІЦЬКА О.О. Інститут державної реєстрації суб'єктів підприємництва
  18)    БІГНЯК О.В. Легальна дефініція поняття підприємництва
  19)    ДОБРОВОЛЬСЬКА В.В. Місце і роль держави в регулюванні підприємницької діяльності
  20)    ЖУРИКЮ.В. До питання конституційності окремих повноважень антимонопольних органів України
  21)    ОСИКА С.Г. Істотні юридико-технічні критерії проведення антидемпінгових розслідувань — розрахунок експортної ціни
  22)    ПОПОВА А.В. Господарсько-правова відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів
  23)    СЛЯДНЄВА Г.О. Правове регулювання передачі комерційної таємниці в договірних відносинах
  24)    МУМЛАДЗЕ І. М. Право суб'єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю
  25)    ШЕВЧЕНКО Н.М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції
  26)    ЖУРИК Ю.В. До питання вдосконалення порядку прийняття заяв та розгляду справ антимонопольними органами України
  27)    ОСИКА С.Г. Порівняльний аналіз Антидемпінгового кодексу СОТ та Антисубсидиційного кодексу СОТ
  28)    ШЕВЧЕНКО Н.М. Анулювання ліцензії на певний вид господарської діяльності як адміністративно-господарська санкція
  29)    РЄЗНІКОВА В.В. Правові форми здійснення спільної господарської діяльності в України
  30)    ЩЕРБИНА В.С. Адміністративно-господарські санкції організаційно-правового характеру: проблеми застосування
  31)    ЖУРИК Ю.В. Особливості прийняття рішень за результатами розгляду справ антимонопольними органами України
  32)    БІГНЯК О.В. Юридична і соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва
  33)    ДОБРОВОЛЬСЬКА В.В. Правове забезпечення регулювання цін і тарифів як засобу державного регулювання підприємництва
  34)    ЛУКАЧ І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством деяких зарубіжних країн: порівняльний аналіз
  35)    ЖУРИК Ю.В. Особливості оскарження та виконання рішень антимонопольних органів України
  36)    ЖУРИК Ю. В., НОВЧЕНКОВ І. В. Окремі питання регулювання орендних відносин за чинним законодавством України
  37)    ЯРКОВ В. В. (Екатеринбург, Российская Федерация) Арбитражный суд и международный коммерческий арбитраж: некоторые направления взаимодействия
  38)    ЧАЛИЙ І. Г. (Харків) Довірче управління: від часів соціалізму до нової доби
  39)    ЖУРИК Ю. В. (Хмельницький) Окремі питання юридичної техніки у господарському та цивільному законодавстві України
  40)    СЕЛІВАНОВА І. А. (Харків) Про різновиди акціонерних компаній, створених за участю держави
  41)    ЦЕГЕЛЬНИК О. В. (Минск, Республика Беларусь) Особенности инвестиционного договора (обязательства) в сфере приватизации акций, принадлежащих государству, по конкурсу по законодательству Республики Беларусь
  42)    РЄЗНІКОВА В. В. (Хмельницький) Послуга як правова категорія та ознака посередницьких договорів
  43)    БЛЯХАРСЬКИЙ Я. С. (Хмельницький) Періодизація розвитку законодавства сфері електроенергетики
  44)    Віхров С. О. [Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов’язання] {General and Branch Qualification Features of Economic Obligation} 122-131
  45)    Андрейцев В. В. [Поняття господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки] {The Concept of Economic Activity Related with High Risk Objects} 74-82
  46)    Гуренко М. А. [Співвідношення інвестиційних договорів публічного характеру та договорів, що укладаються у рамках державно-приватного партнерства] {Relation of the Investment Agreements of Public Character with the Agreements Concluded within the Frame of
  47)    Бляхарський Я. С. «Девелопмент нерухомості» та «девелоперська діяльність»: зіставлення понять та їхні характерні ознаки 111-124   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.