Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Влада - причастя, яке слід тримати в глибині дарохранильниці і показувати лише зрідка (Альфонс Доде) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2006 № 1 (17)"

  1)    ЯРОШ Д.В. Конституція Української Народної Республіки 1918 року про права і свободи людини: історичний досвід і сучасність
  2)    БЕЛЯЄВА М.В. Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави
  3)    ЛИТВИНЕНКО І.Л. Передвиборна агітація як стадія виборчого процесу
  4)    ІВАНОВСЬКА А.М. Окремі питання визначення конституційності правових актів Конституційним Судом України
  5)    ВОЛЯНСЬКИЙ М.Ю. Щодо загального поняття органу держави (державного органу)
  6)    САРГАН О.В. Роль Верховної Ради в процесі інтеграції України до Європейського Союзу
  7)    КОНДРАТЬЄВ Р.І., ЧУДИК-БІЛОУСОВА Н.І. Правове регулювання порядку відшкодування шкоди, завданої військовому майну
  8)    ЯРКОВ В.В. Развитие гражданского исполнительного права России: краткий очерк
  9)    СПАСИБО-ФАТЄЄВА І.В., СПАСИБО В.В. Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств)
  10)    ВАСИЛЬЄВА В.А. Істотні умови посередницького договору
  11)    ШЕМОНАЄВ В.Ю. Загальна аварія в системі цивільних правовідносин
  12)    ПУНДА О.О. Правове регулювання у сфері нетрадиційної медицини
  13)    ФЕДИК С.Є. Методико-прикладні аспекти допроцесуальної діяльності адвоката у цивільних справах
  14)    БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Н.Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України
  15)    СЛОМА В.М. Розвиток інституту забезпечення зобов’язань у цивільному законодавстві
  16)    ДЕРКАЧЕНКО Ю.В. Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання
  17)    СНІДЕВИЧ О.С. Зміна позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин
  18)    ЛОЗОВА Г.О. Законодавче визначення сім’ї та шлюбу
  19)    ПІСКУН Т.О. Застосування торговельних звичаїв для регулювання договору купівлі-продажу: порівняльний аналіз міжнародних актів
  20)    ЄСІПОВА Л.О. Гарантія та її види за цивільним законодавством України
  21)    ЖИЛІНКОВА О.В. Поняття музичного твору як об’єкта авторського права
  22)    ЩЕРБИНА В.С. Адміністративно-господарські санкції організаційно-правового характеру: проблеми застосування
  23)    ЖУРИК Ю.В. Особливості прийняття рішень за результатами розгляду справ антимонопольними органами України
  24)    БІГНЯК О.В. Юридична і соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва
  25)    ДОБРОВОЛЬСЬКА В.В. Правове забезпечення регулювання цін і тарифів як засобу державного регулювання підприємництва
  26)    ЛУКАЧ І.В. Правове становище холдингових компаній за законодавством деяких зарубіжних країн: порівняльний аналіз
  27)    ШЛАПКО Т.В. Окремі питання пенсійного забезпечення інвалідів за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
  28)    АНТОН О.А. Заборона дискримінації у сфері праці як юридична гарантія: міжнародно-правові нормативи та вітчизняне трудове законодавство
  29)    НАЛИВАЙКО Л.Р. Конституційно-правові засади та зміст екологічної функції Української держави
  30)    КОСТЯШКІН І.О. Реалізація права загального землекористування громадян на землях лісового фонду
  31)    КОГУТ О.В. До питання про вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства
  32)    ЛУЧКОВСЬКА С.І. Досвід країн Східної та Центральної Європи у сфері організації валютного контролю: фінансово-правові аспекти
  33)    СТОРОЖУК І.П. Системність як принцип місцевого управління
  34)    РЕШОТА В.В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції
  35)    ЦИМБАЛЮК О.В. Документальне забезпечення управління
  36)    ДЕНИСОВА Т.А. Поняття функцій покарання та їх загальна характеристика
  37)    САБАДАШ В.П. Фішинг як найбільш розвинений вид шахрайства в Інтернеті
  38)    ІВАНЮК Т.І. Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України
  39)    КАМЕНСЬКИЙ Д.В. Кимінальна відповідальність корпорацій за вчинення федеральних злочинів у США: вихідні засади
  40)    ЗЕЛЕНОВ Г.М. Щодо визначення об’єкта складів злочинів, передбачених статтями 218-221 Кримінального кодексу України
  41)    НЕРСЕСЯН А.С. Боротьба з порушенням прав інтелектуальної власності в Російській імперії: кримінально-правовий аспект
  42)    КАРПОВ Н.С. Законодавство України в сфері забезпечення безпеки свідків та потерпілих
  43)    МИХАЙЛИШИН О.Р. Низький рівень професійності слідчого як причина слідчих помилок
  44)    ВІЛЬЧАК Я.М. Поняття та класифікація спеціалізованих економічних установ системи ООН
  45)    КУЧУГУРНЫЙ Д.А. Доктринальные подходы международного права к определению понятия “международный терроризм”
  46)    КАРАМИШЕВ Д.В. Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я
  47)    БУГАЙ С.М., ЩЕПАНСЬКИЙ Е.В. Формування інституційної структури забезпечення регіонального розвитку в України
  48)    ПІДГОРОДЕЦЬКА С.М., ЗЕЛИК А.Г. Основні напрями покращення інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України
  49)    ГАВРИШ В.П., ГАВРИШ Г.І., ДРАГАНОВА Т.П. Інфляційні процеси в Україні та проблема їх макроекономічного врегулювання
  50)    КУЛИНИЧ Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу валового внутрішнього продукту України
  51)    ЗИМЕНКО М.І. Інформаційне забезпечення механізму управління організаційною стійкістю виробничо-господарських систем
  52)    СИНЧАК В.П. Податкові інструменти державного регулювання в сільському господарстві
  53)    ДУДА О.Є. Економічний зміст та основні напрямки розвитку інноваційно-активних об’єктів нематеріальної власності
  54)    ТКАЧУК Н.М. Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку
  55)    НАПАДОВСЬКА Л.А. Системний підхід як методологічний базис планування розвитку підприємства у нестабільному середовищі
  56)    ПОЗДНЯКОВ С.В. Формування системи внутрішньої управлінської інформації підприємств та їх об’єднань
  57)    СТЕЧЕНКО Д.М., ЗАБАЛДІНА Ю.Б. Економічна діагностика регіонального ринку туристичних послуг
  58)    СТАСІВ І.І. Політичні партії в боротьбі за державність у східній Галичині у 1918-1919 рр.
  59)    КОНДРАТЬЄВ Р.І. Актуальне дослідження
  60)    БІЛОУСОВ Ю.В. Цінне видання з проблем організації правової роботи
  61)    ПЕРСОНАЛІЇ № 1 (17)
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.