Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004_4 (12)"

  1)     Чорнобровий М. П., Стефанчук Р. О., Лозінська С. В. Еутаназія: pro et contra (філософсько-правові аспекти)
  2)    Кохановська О. В. Концепція інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині
  3)    Тополь Ю. О. Правовий нігілізм: стан, детермінанти та можливі шляхи подолання
  4)    Омельчук І. А. Правосвідомість як юридична категорія
  5)    Павлов В. И. Субъективная сторона юридического конфликта как наиболее значимый элемент его структуры
  6)    Барабаш Ю. Г. Парламентаризм в системі демократичних цінностей сучасного суспільства
  7)    Цимбалістий Т. О. Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України
  8)    Сібільов М. М. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору та базові моделі регулювання договірних відносин за чинним Цивільним кодексом України
  9)    Бошицький Ю. Л. Деякі питання щодо вдосконалення правової охорони наукового відкриття в Україні
  10)    Мусієнко В. В. Актуальні проблеми регулювання правовідносин в сфері морських перевезень
  11)    Явор О. А. До проблеми особистих немайнових прав дитини
  12)    Домбровський С. Ф. Історико-правові аспекти організації юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств у Хмельницькій області
  13)    Герц А. А. Майновий комплекс як об'єкт іпотеки
  14)    Нагнибіда В. І. Деякі проблеми становлення та еволюції системи прав на чужі речі
  15)    Блащук А. М. Поняття та правова природа припинення цивільно-правового зобов'язання
  16)    Ващинець І. І. Деякі питання визначення правового статусу творів мультимедіа
  17)    Гелецька І. О. Правова природа довіреності як форми уповноваження при договірному представництві
  18)    Ландо Д. Д. Ответственность за нарушение денежного обязательства: сравнительно-правовой анализ
  19)    Бекірова Е. Е. Критерії визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
  20)    Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні
  21)    Пономаренко О. М. До питання про можливість визнання сім'ї суб'єктом права соціального забезпечення
  22)    Барабаш Г. О. Загальна характеристика суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності: правовий аспект
  23)    Черновська С. М. Правові наслідки виникнення трудових відносин з науковими працівниками
  24)    Антон О. А. До питання про поняття юридичних гарантій в трудовому праві
  25)    Костяшкін І. О. Правове регулювання реалізації права загального землекористування громадян на землях водного фонду
  26)    Перепелиця М. О. Класифікація суб'єктів фінансового права: загальні критерії
  27)    Кочин В. П. Правове регулювання державного управління у сфері захисту прав споживачів
  28)    Ярін В. М., Голдзіцький К. А. Актуальні питання удосконалення законодавства про зброю та її придатності для оборони
  29)    Кирись Б. О. Застосування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйону військовослужбовців
  30)    Шафіков Е. Д. Застосування табельної вогнепальної зброї співробітниками органів внутрішніх справ: теорія і практика
  31)    Мусієнко А. В. Деякі правові та організаційні проблеми використання трансплантатів
  32)    Карпов Н. С., Савченко А. В. Протидія корупції у правоохоронних органах: американський підхід
  33)    Лобойко Л. М. Відображення змагального методу правового регулювання у структурі кримінально-процесуальної діяльності
  34)    Капліна О. В. Теоретичні питання визначення поняття тлумачення норм кримінально-процесуального права
  35)    Маринів В. І. Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
  36)    Марушев А. Д. Проблеми вдосконалення криміналістичної класифікації економічних злочинів
  37)    Булулуков О. Ю. Висунення версій при розслідуванні вбивств "без трупа"
  38)    Палюх Л. М. Особливості законодавчої регламентації застосування до неповнолітнього примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення у спеціальну навчально-виховну установу
  39)    Шамрай В. О., Коропатник І. М. Участь Збройних сил України в міжнародних миротворчих операціях
  40)    Мельник О. М., Радиш Я. Ф. Міжнародні миротворчі операції: особливості правового регулювання
  41)    Боднарчук М. І. Проблемні питання удосконалення проекту Закону України "Про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування"
  42)    Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Олуйко В. М. Теоретико-методологічні аспекти розробки управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки
  43)    Нижник Н. Р., Черленяк І. І. Відповідність форм правління та схем державного управління в контексті проблеми впровадження моделі "парламентська коаліція більшості - коаліційний уряд"
  44)    Сороко В. М. Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів
  45)    Гаман М. В. Державне регулювання і стимулювання розвитку ринку інновацій
  46)    Ярош Н. П. Пріоритети державного управління доступністю медичної допомоги
  47)    Новак В. В. Інститути влади та неурядові організації громадянського суспільства: форми економічного співробітництва
  48)    Коротич О. Б. Формування регіональних систем
  49)    Керецман В.Ю. Ідея регіоналізації в Україні: основні підходи
  50)    Гаман Т. В. До питання забезпечення інформацією органів державного управління
  51)    Гринько-Гузевська А.В. Соціальна реклама як вид рекламної діяльності в Україні
  52)    Задорожна М. Я. Раціоналізація адміністративно-територіального устрою України як необхідна передумова децентралізації та деконцентрації
  53)    Слюсарчук М. Ю. Організаційний аспект діяльності персональних помічників народних депутатів
  54)    Сіцінський А. С. Методологічні принципи кількісного виміру рівня професіоналізму державного службовця
  55)    Саєнко В. М. Призначення на посади службовців в державних органах регіонів України: умови вступу та сучасний стан
  56)    Жарая С. В. Особливості використання статистичних даних при відстеженні результативності дії регуляторних актів
  57)    Жовнірчик Я. Ф. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування
  58)    Федірко Н. В. Державне регулювання диференціації доходів населення та його вплив на формування соціально-класової структури в Україні
  59)    Синчак В. П, Сохонюк О. С. Удосконалення земельного оподаткування в Україні
  60)    Дацій О. І. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону
  61)    Мережко В. М., Мороз О. М. Фінансово-кредитні інструменти соціально-економічного розвитку регіону
  62)    Братковський Л. М. Місце й роль страхових компаній у економічній структурі країни; державний вплив на страховий ринок України
  63)    Чмир О. С. Гарасюк О. А. Напрямки удосконалення методичних засад комплексного аналізу результатів функціонування в Україні СЕЗ і ТПР
  64)    Терещенко Т. В. Методологічні підходи до оцінки результатів транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України
  65)    Кушнір І. М. Сутність і необхідність формування організаційно-методичних основ системи контролінгу на підприємствах малого бізнесу (на матеріалах розвитку малого бізнесу Донецької області)
  66)    Карпенко В. Л. Принципи і методологія формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності
  67)    Голян В. А. Перспективи реформування інституціональних основ природокористування
  68)    Вавринчук М.П. Етнополітична нестабільність в Україні, стратегія вирішення
  69)    Стефанчук Р. О., Бондаренко Н. Л. Молодь у юридичній науці: продовження традицій
  70)    Персоналії № 4 (12)
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.