Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Якщо влада держави настільки відчуває свою непохитність і міцність і так само аморальна, що допускає свавілля відносно своїх підданих, то свавілля [тяготи] свавілля знову повертає держава в лоно свободи (Пажес) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Гринько Світлана Дмитрівна
  Svitlana GRYNKO

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2737-5702
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YPzQ8tYAAAAJ

  Посада: завідувач кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук
  Вчене звання: професор

  Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 у ХУУП імені Леоніда Юзькова.
  У 1997 р. закінчила Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
  У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Захист прав військовослужбовців у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки» за спеціальністю 20.02.03 - військове право; військові проблеми міжнародного права.
  У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Рецепція деліктних зобов’язань римського приватного права в Україні» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».
  У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2015 р. професора кафедри цивільного права та цивільного процесу.

  Трудова діяльність:
  1997-2002 рр. — викладач, старший викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу НАДПСУ імені Богдана Хмельницького;
  2002-2011 рр. — доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права;
  2011-т/ч - завідувач кафедри цивільного права та процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова;
  З 2003 року — член редакційної колегії, заступник головного редактора з юридичних наук наукового фахового часопису з проблем права, економіки та управління «Університетські наукові записки».
  З 2004 р. по 2014 р. — старший науковий співробітник у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за сумісництвом).

  Коло наукових інтересів: проблеми цивільного права, договірні та деліктні зобов’язання, римське приватне право, рецепція римського приватного права.

  Підготувала 7 кандидатів юридичних наук.
  Автор (співавтор) понад 150 наукових публікацій, з яких монографії (дві одноособових), навчальних підручників, посібників, науково-практичних коментарів законодавства, наукових статей, у т.ч. у Scopus.

  Нагороди:
  премія імені Святого Володимира за краще науково-практичне видання в Україні у номінації цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (2014 р.).

  e-mail:     s_hrynko@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:
  1.   Гринько С.Д. Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 117–122.
  2.   Гринько С.Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем Європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. : 13. – С. 9–13.
  3.   Гринько С.Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 90–96.
  4.   Гринько С.Д. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2. – С. 185–189.
  5.   Гринько С.Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 53–61.
  6.   Гринько С.Д. Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 65–73.
  7.   Гринько С.Д. Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 4. – С. 104–108.
  8.   Гринько С.Д. Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 49–55.
  9.   Гринько С.Д. Значення вини в деліктних зобов’язаннях / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
  10.   Гринько С. Д. Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях  / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 55–60.
  11.   Гринько С.Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 33–38.
  12.   Гринько С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 1. – С. 289–294.
  13.   Гринько С.Д. Причинно–наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 2. – С. 66–79.
  14.   Гринько С.Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 3. – С. 38–52.
  15.   Гринько С.Д. Рецепція інституту деліктних зобов’язань римського права в Шестикнижжі Арменопула / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2011. – № 1. – С. 82–91.
  16.   Гринько С.Д. Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2012. – № 1. – С. 287–294.
  17.   Гринько С.Д. Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2013. – № 3. – С. 101–108.
  18.   Гринько С.Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2014. – № 2. – С. 239–243.
  19.   Гринько С.Д. Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2015. – № 2. – С. 49–59.
  20.   Гринько С.Д. Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні / С.Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 239–243.
  21.   Гринько С.Д. Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2015. – Вип. 19. – С. 158–165.
  22.   Гринько С.Д. Формування концепції деліктних зобов’язань у праві Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. Т. 1. – С. 75–81.
  23.   Гринько С.Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі / С.Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–153.
  24.   Гринько С.Д. Протиправність як обов’язкова ознака завдання шкоди для виникнення деліктних зобов’язань: історико–правовий аспект/ С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – С. 84–88.
  25.   Гринько С.Д. Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань за дореволюційним правом України: порівняльно–правовий аналіз / С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2011. – С. 31–35.
  26.   Гринько С.Д. Простий випадок (casus) як підстава звільнення від деліктної відповідальності за римським правом і законодавством України та європейських країн / С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 12. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2012. – С. 175–178.
  27.   Гринько С.Д. Відповідальність держави за шкоду, завдану судовими і правоохоронними органами: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. : 12. – С. 181–184.
  28.   Гринько С.Д. Концептуальні засади визначення підстави та умови виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
  29.   Grynko S.D. The Armenopoulos Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe / S. D. Grynko // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Серія: Правознавство. – 2015. – Т. 20. Вип. 1 (26). – С. 50–68.
  30.   Гринько С. Д. Поняття та ознаки рецепції римського приватного права  / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики : Науково–практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 12. – С. 74–77.
  31.   Гринько С. Д. Ідеологічне значення римського права / С. Д. Гринько // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2010. – Вип. 53. – С. 40–49.
  32.   Гринько С. Д. Согласие потерпевшего как освобождение от деликтной ответственности / С. Д. Гринько // Право. Законодательство. Личность : Научный журнал Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2 (12). – С. 79–88.
  33.   Гринько С. Д. Загальні засади деліктного права Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 8. – С. 169–172.
  34.   Булеца С.Б., Гринько С.Д., Туряниця В.В., Ревуцька И.Е., Панина Ю.С. Моральный ущерб в медицине. GEORGIAN MEDICAL NEWS. 2019. № 3 (288). С. 146-154.  Список наукових праць:

  1. Гринько С.Д. Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 117–122.
  2. Гринько С. Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем Європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. : 13. – С. 9–13.
  3. Гринько С. Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 90–96.
  4. Гринько С. Д. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2. – С. 185–189.
  5. Гринько С. Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 53–61.
  6. Гринько С. Д. Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 65–73.
  7. Гринько С. Д. Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 4. – С. 104–108.
  8. Гринько С. Д. Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 49–55.
  9. Гринько С. Д. Значення вини в деліктних зобов’язаннях / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
  10. Гринько С. Д. Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 55–60.
  11. Гринько С. Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 33–38.
  12. Гринько С. Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 1. – С. 289–294.
  13.  Гринько С. Д. Причинно–наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 2. – С. 66–79.
  14. Гринько С. Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 3. – С. 38–52.
  15. Гринько С. Д. Рецепція інституту деліктних зобов’язань римського права в Шестикнижжі Арменопула / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2011. – № 1. – С. 82–91.
  16. Гринько С. Д. Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2012. – № 1. – С. 287–294.
  17. Гринько С. Д. Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2013. – № 3. – С. 101–108.
  18. Гринько С. Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2014. – № 2. – С. 239–243.
  19. Гринько С. Д. Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2015. – № 2. – С. 49–59.
  20. Гринько С. Д. Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 239–243.
  21. Гринько С. Д. Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2015. – Вип. 19. – С. 158–165.
  22. Гринько С. Д. Формування концепції деліктних зобов’язань у праві Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. Т. 1. – С. 75–81.
  23. Гринько С. Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–153.
  24. Гринько С. Д. Протиправність як обов’язкова ознака завдання шкоди для виникнення деліктних зобов’язань: історико–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – С. 84–88.
  25. Гринько С. Д. Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань за дореволюційним правом України: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2011. – С. 31–35.
  26. Гринько С. Д. Простий випадок (casus) як підстава звільнення від деліктної відповідальності за римським правом і законодавством України та європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 12. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2012. – С. 175–178.
  27. Гринько С. Д. Відповідальність держави за шкоду, завдану судовими і правоохоронними органами: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. : 12. – С. 181–184.
  28. Гринько С. Д. Концептуальні засади визначення підстави та умови виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
  29.  Grynko S. D. The Armenopoulos Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe / S. D. Grynko // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Серія: Правознавство. – 2015. – Т. 20. Вип. 1 (26). – С. 50–68.
  30. Гринько С. Д. Поняття та ознаки рецепції римського приватного права  / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики : Науково–практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 12. – С. 74–77.
  31.  Гринько С. Д. Ідеологічне значення римського права / С. Д. Гринько // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2010. – Вип. 53. – С. 40–49.
  32.  Гринько С. Д. Согласие потерпевшего как освобождение от деликтной ответственности / С. Д. Гринько // Право. Законодательство. Личность : Научный журнал Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2 (12). – С. 79–88.
  33. Гринько С. Д. Загальні засади деліктного права Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 8. – С. 169–172.


  Білоусов Юрій Валерійович
  Bilousov, Yuriy

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/J-9686-2018
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9209-0378
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuriibilousov
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/YuriyBilousov
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=bJ8AP_YAAAAJ

  Кандидат юридичних наук, професор,
  завідувач науково-редакційного відділу,
  відповідальний секретар редакційної колегії часопису "Університетські наукові записки"

  ORCID, Аcademia.edu, ReseacherID, Scholar.google, LinkedIn, Facebook


  Народився 2 жовтня 1975 року у м. Львові.
  Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1997), юрист.

  З 1996 р. — викладач права Львівського технікуму громадського харчування;
  з 1997 р. — викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
  З 2000 р. — у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова: старший викладач, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу (2000-2001, 2006-2010), професор кафедри.
  З 2004 року — відповідальний секретар редакційної колегії часопису «Університетські наукові записки».
  З квітня 2004 р. — у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за сумісництвом): старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу.

  Кандидат юридичних наук з 2000 року. У 1999 році захистив дисертацію на тему: «Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб» за спеціальністю 20.02.03 - військове право; військові проблеми міжнародного права.

  Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін з 2003 року, професор кафедри цивільного права та процесу з 2015 року.

  Підготував 7 канд. наук.

  Коло наук. інтересів: цивільне процесуальне право; цивільне виконавче право.

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 130.
  Кількість наукових публікацій: понад 200.

  Список наукових праць:

  1. Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно–процесуального кодексу. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3.С. 89–96.
  2. Білоусов Ю. В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 62–67.
  3. Білоусов Ю. В. Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 228–231.
  4. Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 4. С. 101–108.
  5. Білоусов Ю. В., Іванов С. О. Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету. Університетські наукові записки. 2013. № 4. С. 82–109.
  6. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя.Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 66–71.
  7. Білоусов Ю. В.  Цінне видання з проблем організації правової роботи. Університетські наукові записки. 2006. № 1. С. 368–369.
  8. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 84–89.
  9. Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3–4. С. 167–171.
  10. Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 1–2. С. 145–149.
  11. Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 3. С. 45–50.
  12. Білоусов Ю. В., Рибчак М. Б. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі. Університетські наукові записки. 2007. № 4. С. 100–108.
  13. Білоусов Ю. В. Актуальне дослідження проблем судових актів. Університетські наукові записки. 2008. № 2. С. 411–413.
  14.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л. Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб. Університетські наукові записки. 2009. № 4. С. 24–32.
  15.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л., Трач О. М., Гарієвська М. Б. Право на оскарження рішень суду у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення. Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 55–65.
  16.  Білоусов Ю. В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 295–309.
  17.  Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні. Університетські наукові записки. 2016. № 1. С. 64–79.

  E-mail: Labor@univer.km.ua


  Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна
  Nadiia BONDARENKO_ZELINSKA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8570-6920
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=elsZejsAAAAJ

  Посада: професор кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  У 2002 р. закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет.
  У 2006 р. закінчила аспірантуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

  Науково-педагогічна діяльність:
  2002–2003 рр.– асистент кафедри цивільно-правових дисциплін  Хмельницький інститут регіонального управління та права;
  2003–т/ч – викладач, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу;
  2004–2013 рр. - молодший науковий співробітник, Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (за сумісництвом);
  2007 – кандидат юридичних наук. Дисертація по спеціальності 12.00.03 на тему «Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу» захищена 15 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Диплом кандидата наук серії ДК № 041956  (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 20.09.2007 р., протокол № 41-06/7)
  2009 – Doctor of Philosophy, Ph.D. Supplement to diploma ДК № 041956 23.03.2009
  2009 – Вчене звання доцент. Атестат доцента 12 ДЦ №022789 (рішення Атестаційної колегії МОН України від 15.10.2009 року № 4/07 -Д).

  Викладає дисципліни: «Цивільне процесуальне право», «Теорія і практика посередництва та медіації», «Альтернативне вирішення спорів».
  Сфера наукових інтересів: цивільне процесуальне право, примирні процедури, Alternative Disputes Resolution (ADR).
  Автор (співавтор) понад 60 наукових праць, серед яких 4 монографії, 8 підручників та навчальних посібників, 3 науково-практичних коментаря чинного законодавства, наукові статті, тези конференцій.

  Підвищення кваліфікації:
  TEMPUS-проекті 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) «Training on  alternative disputes resolution as an approach for ensuring of human rights» (2014 р.);
  стажування у Universitaet Potsdam (2015 р.).
  З 2015 р. у ХУУП в рамках проекту введена навчальна дисципліна «Теорія і практика посередництва та медіації» (викладає Бондаренко-Зелінська Н.Л.).
  Також у співавторстві видано два навчальних посібники:
  1.   Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере / Ю.А. Амельченя, И.А. Бельская, Н.Л. Бондаренко-Зелинская, О.Н. Здрок, В.С. Каменкова, В.М. Конащук, Р.Я. Лемык, Ю.В. Навроцкая, С.В. Сеник, О.И. Угриновская; под ред. В.С. Каменкова. – Минск: БГУ, 2015. – 168 с.
  2.   Вступ до альтернативного вирішення спорів: навч. посіб. / Г.В. Анікіна, Ю.В. Білоусов, Н.Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.]; під ред. У.Хелльманна, Н.Л. Бондаренко-Зелінська. – Хм-й: ХУУП, 2017. -234 с.


  Обрані наукові праці:

  1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження способів альтернативного вирішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution)  /Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 09, 2010 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2010. – С.165-169.
  2. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження медіації у судовий процес як складова наближення законодавства України до Європейських стандартів / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2011. – С.181-185.
  3. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Медіація: Перспективи впровадження в Україні / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – С.186-189.
  4. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до Європейських стандартів судочинства / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //  Форум права. – 2009. – № 1. – С. 56-62
  5. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства. / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //Провадження у справі до судового розгляду: хрестоматія для студентів V курсу факультету № 4 / уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. – Харків, 2013. – С.30-42.
  6. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №1 – С.96-102
  7.  Бондаренко-Зелінська Н. Л. Дотримання Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду судом касаційної інстанції / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №2 – С.117-123.
  8. Бондаренко-Зелінська Н. Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2007. – №1 – С.117-130.
  9. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Емансипація неповнолітніх: цивільно-правовий аспект / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2008. – №4 – С.109-113.
  10. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Особливості відкриття провадження  у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2009. – №1 – С.61-64.
  11. Бондаренко-Зелінська Н. Л., Білоусов Ю.В.  Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю. щодо фізичних та юридичних осіб/ Н. Л. Бондаренко-Зелінська, Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2009. – №4 – С.24-32.
  12.    Бондаренко-Зелінська Н. Л . До питання про ефективний судовий захист прав дітей відповідно до Європейських стандартів / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С.110-116
  13.   Каменков В. С., Бондаренко-Зелинская Н. Л. К вопросу о модернизации национального механизма защиты прав человека / В. С. Каменков , Н. Л. Бондаренко-Зелинская // Університетські наукові записки. – 2014. – №2. – С. 79-89.
  14. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Гопкін П.В. Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі / Н. Л. Бондаренко-Зелінська, П.В. Гопкін  // Університетські наукові записки. – 2015. – №1. – С.27-37  Ватрас Володимир Антонович
  Volodymyr VATRAS

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6822-7442
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WIvOTV8AAAAJ

  Посада: професор кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент
  Адвокат з 27.04.2005 року (свідоцтво №357).

  2002 р. закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет.
  У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Суб’єкти сімейних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Доцент кафедри цивільного права та процесу присвоєно з 2010 р.

  Науково-педагогічна діяльність:
  2001–2002 рр. - старший методист науково-дослідного сектора, начальник юридичного відділу, завідувач науково-дослідного відділу міжнародного співробітництва та координації наукових заходів НДЧ, старший викладач, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу;
  2002–2006 рр. - аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
  2009-2016 рр. - старший науковий співробітник лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України.
  В жовтні 2013 р. обраний до Кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.
  З липня 2016 р. – голова Кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

  Автор (співавтор) понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, 6 коментарів чинного законодавства. Співавтор 3 законопроектів щодо вдосконалення сімейного та цивільного законодавства України.

  Підготував 4 канд. наук.

  Сфера наукових інтересів: сімейне право, право ЄС, міжнародне приватне право.
  e-mail:v_vatras@univer.km.ua


  Вибрані наукові праці:

  1. Ватрас_В.А._Поняття_«сімї»_у_сімейному_праві_України_/ В.А. Ватрас // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 83-91
  2. Ватрас В.А. Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. — С. 182-186.
  3. Ватрас В.А. Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015.
  4. Ватрас В.А. До питання по право на сімейну таємницю / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №2. – С.93-96.
  5. Ватрас В.А. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці з генетичного матеріалу подружжя/ В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №4. – С.72-75.
  6. Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №1. – С.79-83.
  7. Ватрас В.А. До питання про поняття суб’єкта сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.65-69.
  8. Ватрас В.А. Про сутність сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.111-118.
  9. Ватрас В.А. Деякі питання застосування статті 8 Сімейного кодексу України / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2004. – №3. – С.76-80.
  10. Ватрас В.А. Ґенеза поняття «Суб’єкти сімейних правовідносин» / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №1-2 . –С. 120-129.
  11. Ватрас В.А. Поняття сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №3 . –С. 93-99.
  12. Ватрас В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №4 . – С. 108-113.
  13. Ватрас В.А. Про правосуб’єктність сім’ї / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. –  №4 . – С. 149-153.
  14. Ватрас В.А. Суб’єкти подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №1 . – С.87-92.
  15. Ватрас В.А. Батьки та діти як суб’єкти сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №4 . – С.145-150.
  16. Ватрас В.А. Особливості суб’єктного складу подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №1 . – С.65-70.
  17. Ватрас В.А. Вчення про суб’єкта  сімейних правовідносин  в правових теоріях та школах / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №2 . – С.68-74.
  18. Ватрас В.А. Правова характеристика джерел сімейного права, які регламентують поняття «члени сімї» та «сімя»  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №4 . – С.39-43.
  19. Ватрас В.А. Особливості системи джерел приватного права Європейського Союзу  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. –  №1 . – С.94-100.
  20. Ватрас В.А. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерел публічного та приватного права  / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015. –С.162-166.


  Бориславська Марина Вячеславівна
  Maryna BORYSLAVSKA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7171-1681
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1Nfqg0AAAAAJ

  Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  У 1996 р. закінчила юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
  Науково-педагогічна діяльність:
  1996–1997 р.р. – старший викладач Хмельницького юридичного колегіуму;
  1997–2002 р.р. – викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу НАДПСУ імені Богдана Хмельницького;
  2002–2007 р.р. – доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили;
  2007-/т/ч р. – доцент кафедри цивільного права та процесу ХУУП.
  У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Контракт про проходження військової служби громадянами України» за спеціальністю 20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права. Вчене звання – доцент кафедри цивільного права та процесу з 2004 р.

  Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Спадкове право», «Опіка та піклування».
  Автор (співавтор) понад 60 наукових публікацій.
  Сфера наукових інтересів: цивільне та сімейне право; спадкове право; військове право.

  Підвищення кваліфікації:
  стажування в Тернопільському національному технічному університеті (2018 р.).

  e-mail:    m_boryslavska@univer.km.ua
  Вибрані наукові праці

  1. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.
  2. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.
  3. Бориславська М.В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. - С. 6-18.
  4. Бориславська М.В. Окремі питання визначення місця та ролі сучасного цивільного права в системі права України / М.В. Бориславська // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №4. – С.114-117
  5. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.
  6. Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / М. В. Бориславська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 69. Вип. 56. Політичні науки. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 195-198.
  7. Бориславська М. В. Окремі питання місця і ролі сучасного цивільного права в системі права України / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2008. - № 4. - С. 114-117.
  8. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.   
  9. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.   
  10. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.   
  11. Бориславская М. В. О перспективах развития в Украине института раздельного проживания супругов (сепарации) / М. В. Бориславська // Сборник научных трудов «Проблемы гражданского права и процесса» (Гродненский государственній университет имени Янки Купалы). – 2015.
  12. Бориславська М. В. Інститут опіки та піклування за законодавством України та зарубіжних країн / М. В. Бориславська // Проблеми модернізації приватного права в  умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. – С. 162-170.
  13. Бориславська М. В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 р. / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. – С. 6-18   .
  14. Бориславская М. Особенности установления сепарации по законодательству Украины / М. Бориславская // Legea si viata. – 2016.-  Decembrie. – С. 10-14.


  Трач Оксана Михайлівна
  Oksana TRACH

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3944-7056
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=O-5OzvsAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 6 жовтня 1977 року.
  Освіта:
  Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (1999), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістратура Українського центру правничих студій Української правничої фундації (2000),  аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка (2001-2004).
  Науково-педагогічна діяльність:
  2000-т/ч - начальник юридичного відділу, доцент кафедри цивільного права та процесу.
  У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».
  Брала участь у підготовці більше 15 експертних висновків на проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; співавтор проекту Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо удосконалення процедури апеляційного провадження)».

  Сфера наукових інтересів: — перегляд судових рішень у цивільних справах.
  Кількість наукових та навчально-методичних публікацій: понад 100.

  e-mail: o_trach@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:

  1. Трач О.М. Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції / О.М. Трач // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 490–496
  2. Трач О.М. Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.85–91
  3. Трач О.М. Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3–4. – С.132–139
  4. Трач О.М. Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2007. — № 4 — С. –154–259.
  5. Трач О.М. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2010. — № 2 — С. –55–65.
  6. Трач О. М. Ознаки національних моделей апеляційного провадження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1 (37). —С. 110–115.
  7. Трач О. М. Ознаки апеляційного провадження у цивільному процесі України [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). —С. 106–114.
  8. Трач О. М. Судовий наказ як об’єкт апеляційного оскарження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2012. — № 1 (41). — С. 349–354.
  9. Трач О. М. Право апеляційного оскарження судового наказу та особливості його здійснення [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 3 (47). — С. 165–170.
  10. Трач О. М. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду судового наказу [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 4 (48). — С. 130–141.
  11.Трач О. М. Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2015. — № 3 (55). — С. 42–50.
  12.  Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — Випуск 23. — Ч. І. —Т. 1. — Ужгород, 2013. — С. 276–280.
  13. Трач О. М. Скасування рішення як повноваження суду апеляційної інстанції у цивільному процесі: порівняльно–правовий аспект [Текст] / О. М. Трач // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — C. 476–483.
  14. Трач О. М. Прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції / О. М. Трач // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. — Випуск 1. – Запоріжжя, 2006. — С. 134–139


  Чорна Жанна Леонтіївна
  Zhanna CHORNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9422-1469
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=12xH4jEAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Освіта:
  Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет (1999 р.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістратура Українського центру правничих студій (2000 р.); аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка (2001-2004 рр.).

  Науково-педагогічна діяльність:
  2000-2001 рр. – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін, старший викладач, доцент кафедри цивільного права та процесу
  2001-т/ч – старший викладач, доцент кафедри цивільного права та процесу.
  У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». З 2008 року доцент кафедри цивільного права та процесу.

  Коло наукових інтересів — цивільне право.
  Автор (співавтор) понад 20 наукових публікацій.

  e-mail:      z_chorna@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:

  1. Чорна Ж.Л Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки. – 2016. – №57. – С.110-117.
  2. Чорна Ж.Л. Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – №2. – С.120-125.
  3. Чорна Ж.Л. Окремі питання правового регулювання визнання фізичної особи-підприємця банкрутом в Україні [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – №3. – С.72-76.
  4. Чорна Ж.Л. Щодо питань дійсності, моменту укладення та державної реєстрації іпотеки [Текст] / Ж.Л.Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – .2013. - №4. – С.161-167.
  5. Чорна Ж.Л. Трудовий договір як підстава надання повної цивільної дієздатності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – №2. – С.145-149.
  6. Чорна Ж.Л. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми у цивільному праві України [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2015. – №3. – С.51-59.
  7. Чорна Ж.Л. Право неповнолітніх на житло / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.81-85.
  8. Чорна Ж.Л. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітнім / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.98-103.
  9. Чорна Ж.Л. Надання особі повної цивільної дієздатності / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2007. – №2. – С.190-194.
  10. Чорна Ж.Л. Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2007. – №4. – С.135-139
  11. Чорна Ж.Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №2. – С.53-57
  12. Чорна Ж.Л.  Деякі проблеми питання іпотеки / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №2. – С.75-78.
  13. Чорна Ж.Л. Особливості дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України, Росії, Білорусі / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2010. – №3. – С.60-64.


  Анікіна Галина Володимирівна
  Galyna ANIKINA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7482-019X
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=TUH_EGIAAAAJ

  Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Освіта:
  Тернопільський державний економічний університет, юридичний факультет (2006 р.);
  аспірантура ХУУП (2006-2009 рр.).
  Науково-педагогічна діяльність:
  2010-т/ч - старший викладач, доцент кафедри цивільного права та процесу
  У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Викладає навчальні дисципліни: «Право інтелектуальної власності», «Міжнародне приватне право».
  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 20.
  Автор (співавтор) понад 30 наукових публікацій.

  Коло наукових інтересів: особисті немайнові права фізичної особи, право інтелектуальної власності, медичне право, міжнародне приватне право.

  Підвищення кваліфікації:
  Організація Об’єднаних Націй у Відні, Раді Європи, Європейському Суді з Прав Людини, Всесвітній Організації Торгівлі, Європейському Парламенті, Всесвітній Організації Інтелектуальної Власності у 2017 році;

  Нагороди:
  подяка Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.
  e-mail:         g_anikina@univer.km.ua


  Вибрані наукові праці:

  1. Анікіна Г.В. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора [текст] / Г.В. Анікіна // Юридична Україна. – 2010. – №10. – С. 68-75.
  2. Анікіна Г.В. Проблеми встановлення критеріїв смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права / Г.В. Анікіна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2007. – №4. – С.192-200.
  3. Анікіна Г.В. Перспективи легалізації евтаназії в Україні / Г. В. Анікіна // Форум права. - 2009. - № 3. - С. 25-34.
  4.  Анікіна Г.В. К вопросу о правовом регулировании постмортальной репродукции / Г. В. Анікіна // Электронный научный журнал “Наука. Общество. Государство” 2013. № 2(2).
  5. Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт / Г.В. Анікіна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №4. – С.166-170.
  6. Анікіна Г.В. Юридичні наслідки смерті як юридичного факту у цивільному праві / Г.В. Анікіна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №3. – С.104-112.
  7.  Анікіна Г. В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи [Електронний ресурс] / Г. В. Анікіна // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.


  Гарієвська Мирослава Богданівна
  HARIIEVSKA MYROSLAVA

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAD-4247-2020
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3115-725X
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1zC6ACMAAAAJ

  Посада: завідувач юридичної клініки
  Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2007).

  У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

  Сфера наукових інтересів: повноваження суду у цивільному судочинстві, дискреційні повноваження суду, діджиталізація цивільного судочинства, докази та доказування у цивільних справах.

  Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне процесуальне право», «Виконавче провадження», «Нотаріат», «Докази та доказування у цивільних справах», «Основи юридичної клінічної практики».

  Кількість навчально-методичних публікацій:  понад 25.

  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  1.   Первая летняя школа «Обучение альтернативному урегулированию споров как подходу к обеспечению прав человека» в рамка TEMPUS проекта (г.Минск, 23-27.06.2015 р.).
  2.   ІІ Міжнародний прогрес-семінар з економічного права та альтернативного вирішення спорів в рамка TEMPUS проекту (м. Хмельницький, 30.09-04.10.2015р.).
  3.   Друга літня школа для викладачів та студентів «Навчання альтернативному врегулюванню спорів як підходу до забезпечення прав людини» в рамка TEMPUS проекту (м. Харків, 15-19.06.2016 р.).
  4.   Сертифікат «Конфлікт інтересів: треба знати!»,через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus(27.12.2017 р.).
  5.   Сертифікат «Новели та практика застосування КАСУ та пенсійного законодавства»(02-04.03.18 р., м.Ірпінь).
  6.   Сертифікат «Освітній простір – територія прав людини», наданий міні-EdCamp(05.05.18 р.).
  7.   Сертифікат «Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики (05-08.07.18 р.).
  8.   Сертифікат «Освітні інструменти критичного мислення», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus(09.12.2019 р.).

  Нагороди
  Подяка Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

  e-mail:m_harievska@univer.km.ua


  Якимчук Світлана Олексіївна
  Svitlana YAKYMCHUK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1093-3854
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3D5pJmMAAAAJ

  Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Адвокат (Свідоцтво № 475 від 30.06.2010 року).

  Освіта:
  Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2006).

  Науково-педагогічна діяльність:
  2006-т/ч – асистент, старший викладач, доцент  кафедри цивільного права та процесу.
  У 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виконання судових рішень як частина судового розгляду» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Коло наукових інтересів: цивільне право та цивільний процес.
  Автор (співавтор) понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Всесвітня організація торгівлі, Європейському парламент, Всесвітня організації інтелектуальної власності (2017 р.);
  Європейський університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина, 2019 р.).

  Нагороди:
  подяка Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2017 р.);
  грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.
  e-mail:       s_yakymchuk@univer.km.ua


  Обрані наукові праці:

  1.  Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
  2.  Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения [Текст] / С. А. Якимчук // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
  3. Якимчук С.О. Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №3. – С.93-96.
  4. Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
  5. Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду/ С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №4. – С.81-84.
  6. Якимчук С.О.Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №1. – С.355-366.
  7. Якимчук С. А. Контроль за исполнением судебных решений и эффективность защиты прав взыскателя в исполнительном производстве / С. А. Якимчук // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 106–108.
  8. Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого». – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257-264.


  Сердечна Ірина Леонідівна
  Iryna SERDECHNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6417-7249
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iryna-serdechna-0a1b4a1a0
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/IrynaSerdechna
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=35OZ6lQAAAAJ
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YxQwjsEAAAAJ

  Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Науково-педагогічна діяльність:
  2012-т/ч - старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент  кафедри цивільного права та процесу.
  20.10.2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особисті немайнові права і обов’язки членів сім’ї та родичів» за спеціальністю 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

  Автор понад 20 наукових та 10 навчально-методичних праць.
  Викладає дисципліни: сімейне право, цивільне право, проблеми сімейного права.
  Сфера наукових інтересів: сімейне право, цивільне право.
  e-mail:       i_serdechna@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:

  1.  Сердечна І.Л. Становлення інституту особистих немайнових прав членів сім’ї та родичів на українських землях [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С. 199 - 205.
  2.  Сердечна І.Л. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 158 - 167.
  3.  Сердечна І.Л. До питання про поняття «член сім’ї» в сімейному праві : нормативний та доктринальний підходи [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – №4 (52). – С. 88 - 95.
  4.  Сердечна І.Л. Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л.Сердечна // Часопис цивілістики. – 2015. – №19. – С. 37 - 40.
  5.  Сердечная И.Л. Личное неимущественное право бабки, деда на воспитание внуков: семейно-правовой аспект [Текст] / И.Л. Сердечная // Lege si Viata. – 2015. - SEPTEMBRIE. – С. 66-69.
  6.  Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини / І.Л. Сердечна // Електронне науково-практичне фахове видання. Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 128-136. // Електронне видання [Режим доступу]: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/serdechna_21.pdf


  Ромась Марія Іванівна
  Mariia Romas

  Посада: асистент кафедри цивільного права та процесу

  Народилася 11 травня 1994 року у м. Житомир.

  Освіта:
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (магістр права, 2018).
  Трудова та науково-педагогічна діяльність:
  2018-т/ч – аспірант кафедри цивільного права та процесу ХУУП імені Леоніда Юзькова.
  Коло наукових інтересів – проблеми цивільного права, договірні зобов’язання, цивільний процес.

  e-mail:  m_romas@univer.km.ua


    

  Контакти: 29000, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, каб. 401
  Телефон: +380(382)718030
  Пошта: civil@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.