Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закон — не ціпок: через коліно не поламаєш (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра цивільного права та процесу
  Наукова робота
  1)   монографії;

  1)   Білоусов Ю. В., Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача: у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу: монографія К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2010. 239 с.
  2)   Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько; заг. ред. С. Д. Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. 258 с.
  3)   Білоусов Ю.В. Теоретичні проблеми виконання судових рішень у цивільних справах: монографія. Хмельницький. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.
  4)   Ватрас В.А. Джерела сімейного права: проблеми теорії та практики: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.

  2)   навчальні посібники. підручники;


  1)   Гармонизация договорного права / Белоусов Ю.В., Бек Ю.Б., Дыминская Е.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 268 с.
  2)   Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.
  3)   Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади: посібник. Хмельницька обласна рада, Хмельницький університет управління та права, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Хмельницький, 2018. 234 с.
  4)   Військове право: підручник / за ред. І.М.Коропатніка, І.М.Шопіної. К. : Алеста, 2018. С. 268-302.
  5)   Цивільне право у питаннях та відповідях : навч. посіб. / авт. кол. ; за ред. О.С.Кізлової. Одеса : Фенікс,2018. С. 456-600.
  6)   Масові (групові) та похідні позови в процесуальному праві України: постановка проблеми: Науково-практичний посібник / М. М. Ясинок, С. І. Запара, В. А. Кройтор, Т. М. Кравцова, Ю. Ю. Рябченко та ін.; За заг. ред. д. ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2019. С. 199-216; 242-250.
  7)   Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (І). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 729 с.
  8)   2. Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (ІІ). / [упряд.: Р. О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 757 с.
  9)   3. Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (ІІІ). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 777 с.
  10)   4. Збірник цивільного законодавства. Загальна частина. Том 1 (ІV). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 551 с.
  11)   5. Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (І). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 713 с.
  12)   6. Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (ІІ). / [упоряд.:Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018.– 645 с.
  13)   7. Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (ІІІ). / [упоряд.: Р. О. Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 554 с.
  14)   Збірник цивільного законодавства. Особлива частина. Суміжні інститути. Том 2 (ІV). / [упоряд.: Р. О.Стефанчук, Ю. В. Білоусов, О. М. Слободян та ін.]; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2018. – 577 с.

  3)   захищені дисертації (канд, доктор.) та ПІП НПП;


  Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:


  1.   Гринько С.Д. Захист прав військовослужбовців у зобов’язаннях внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки» за спеціальністю (20.02.03).
  2.   Білоусов Ю. В. “Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб” за спеціальністю 20.02.03
  3.   Чорна Ж. Л. “Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх” (12.00.03), Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.
  4.   Бондаренко-Зелінська Н. Л. “Підготовка цивільних справ до судового розгляду — стадія цивільного процесу” (12.00.03), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007.
  5.    Ватрас В. А. “Суб’єкти сімейних правовідносин” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2008.
  6.   Трач О. М. “Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України” (12.00.03), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
  7.   Анікіна Г. В. “Смерть фізичної особи як цивільно-правова категорія” (12.00.03), Національна академія прокуратури України  2014.
  8.   Якимчук С. О. “Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу” (12.00.03).
  9.   Гарієвська М. Б. “Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції” (12.00.03)
  Сердечна І. Л. “Особисті немайнові права і обов’язки членів сім’ї та родичів” (12.00.03).

  Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

  1.   «Рецепція деліктних зобов’язань римського приватного права в Україні» за спеціальністю 12.00.03. Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 2013.

  4)   дисертації, над якими працюють НПП кафедри;


  1)   Бондаренко-Зелінська Н. Л. “Примирення в цивільному процесуальному праві” (12.00.03)
  2)   Ватрас В. А. “Джерела сімейного права” (12.00.03)
  3)   Рамась М.І. “Держава Україна як учасник договірних зобов’язань у цивільному праві” (081)

  4)   законопроекти, підготовлені ННП кафедри.


  Публікації

  Гринько Світлана Дмитрівна

  1)   Гринько С.Д. Ноксальна відповідальність за законодавством Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аспект/ С. Д. Гринько // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 117–122.
  2.   Гринько С.Д. Значення типології рецепції римського права для правових систем Європейських країн / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2014. – Вип. : 13. – С. 9–13.
  3.   Гринько С.Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 90–96.
  4.   Гринько С.Д. Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2. – С. 185–189.
  5.   Гринько С.Д. Історіографія питання рецепції римського права в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 53–61.
  6.   Гринько С.Д. Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 65–73.
  7.   Гринько С.Д. Система зобов’язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2008. – № 4. – С. 104–108.
  8.   Гринько С.Д. Підстави виникнення деліктних зобов’язань за римським правом / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 49–55.
  9.   Гринько С.Д. Значення вини в деліктних зобов’язаннях / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 2. – С. 51–57.
  10.   Гринько С. Д. Значення вини потерпілого в деліктних зобов’язаннях  / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 55–60.
  11.   Гринько С.Д. Методологія деліктного права в сучасних умовах  / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4. – С. 33–38.
  12.   Гринько С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 1. – С. 289–294.
  13.   Гринько С.Д. Причинно–наслідковий зв’язок як об’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань в Україні / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 2. – С. 66–79.
  14.   Гринько С.Д. Поняття та предмет зобов’язань за римським приватним правом / С.Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2010. – № 3. – С. 38–52.
  15.   Гринько С.Д. Рецепція інституту деліктних зобов’язань римського права в Шестикнижжі Арменопула / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2011. – № 1. – С. 82–91.
  16.   Гринько С.Д. Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2012. – № 1. – С. 287–294.
  17.   Гринько С.Д. Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2013. – № 3. – С. 101–108.
  18.   Гринько С.Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2014. – № 2. – С. 239–243.
  19.   Гринько С.Д. Фізичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за римським приватним правом / С. Д. Гринько // Університетські наукові записки : Часопис ХУУП. – 2015. – № 2. – С. 49–59.
  20.   Гринько С.Д. Римське приватне право як підґрунтя визначення випадку як підстави звільнення від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану деліктом в Україні / С.Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 239–243.
  21.   Гринько С.Д. Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно–правовий аспект / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2015. – Вип. 19. – С. 158–165.
  22.   Гринько С.Д. Формування концепції деліктних зобов’язань у праві Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. Т. 1. – С. 75–81.
  23.   Гринько С.Д. Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі / С.Д. Гринько // Часопис цивілістики: науково–практичний журнал. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–153.
  24.   Гринько С.Д. Протиправність як обов’язкова ознака завдання шкоди для виникнення деліктних зобов’язань: історико–правовий аспект/ С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2010. – С. 84–88.
  25.   Гринько С.Д. Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань за дореволюційним правом України: порівняльно–правовий аналіз / С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 11. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2011. – С. 31–35.
  26.   Гринько С.Д. Простий випадок (casus) як підстава звільнення від деліктної відповідальності за римським правом і законодавством України та європейських країн / С.Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 12. – К. : Науково–дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2012. – С. 175–178.
  27.   Гринько С.Д. Відповідальність держави за шкоду, завдану судовими і правоохоронними органами: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. – 2013. – Вип. : 12. – С. 181–184.
  28.   Гринько С.Д. Концептуальні засади визначення підстави та умови виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму / С. Д. Гринько // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 64–68.
  29.   Grynko S.D. The Armenopoulos Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe / S. D. Grynko // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Серія: Правознавство. – 2015. – Т. 20. Вип. 1 (26). – С. 50–68.
  30.   Гринько С. Д. Поняття та ознаки рецепції римського приватного права  / С. Д. Гринько // Часопис цивілістики : Науково–практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія». – 2012. – Вип. 12. – С. 74–77.
  31.   Гринько С. Д. Ідеологічне значення римського права / С. Д. Гринько // Актуальні проблеми держави і права : Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії. – 2010. – Вип. 53. – С. 40–49.
  32.   Гринько С. Д. Согласие потерпевшего как освобождение от деликтной ответственности / С. Д. Гринько // Право. Законодательство. Личность : Научный журнал Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2 (12). – С. 79–88.
  33.   Гринько С. Д. Загальні засади деліктного права Франції, Німеччини та України: порівняльно–правовий аналіз / С. Д. Гринько // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 8. – С. 169–172.
  34.   Булеца С.Б., Гринько С.Д., Туряниця В.В., Ревуцька И.Е., Панина Ю.С. Моральный ущерб в медицине. GEORGIAN MEDICAL NEWS. 2019. № 3 (288). С. 146-154.

  Білоусов Юрій Валерійович

  1)   Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно–процесуального кодексу. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3.С. 89–96.
  2. Білоусов Ю. В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 62–67.
  3. Білоусов Ю. В. Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 228–231.
  4. Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 4. С. 101–108.
  5. Білоусов Ю. В., Іванов С. О. Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету. Університетські наукові записки. 2013. № 4. С. 82–109.
  6. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя.Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 66–71.
  7. Білоусов Ю. В.  Цінне видання з проблем організації правової роботи. Університетські наукові записки. 2006. № 1. С. 368–369.
  8. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 84–89.
  9. Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3–4. С. 167–171.
  10. Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 1–2. С. 145–149.
  11. Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 3. С. 45–50.
  12. Білоусов Ю. В., Рибчак М. Б. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі. Університетські наукові записки. 2007. № 4. С. 100–108.
  13. Білоусов Ю. В. Актуальне дослідження проблем судових актів. Університетські наукові записки. 2008. № 2. С. 411–413.
  14.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л. Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб. Університетські наукові записки. 2009. № 4. С. 24–32.
  15.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л., Трач О. М., Гарієвська М. Б. Право на оскарження рішень суду у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення. Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 55–65.
  16.  Білоусов Ю. В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 295–309.
  17.  Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні. Університетські наукові записки. 2016. № 1. С. 64–79.

  Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна

  1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження способів альтернативного вирішення правових спорів (ADR – alternative dispute resolution)  /Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 09, 2010 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2010. – С.165-169.
  2. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження медіації у судовий процес як складова наближення законодавства України до Європейських стандартів / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2011. – С.181-185.
  3. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Медіація: Перспективи впровадження в Україні / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2012. – С.186-189.
  4. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до Європейських стандартів судочинства / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //  Форум права. – 2009. – № 1. – С. 56-62
  5. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складова наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства. / Н.Л. Бондаренко-Зелінська //Провадження у справі до судового розгляду: хрестоматія для студентів V курсу факультету № 4 / уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. – Харків, 2013. – С.30-42.
  6. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №1 – С.96-102
  7.  Бондаренко-Зелінська Н. Л. Дотримання Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод при підготовці до судового розгляду судом касаційної інстанції / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2006. – №2 – С.117-123.
  8. Бондаренко-Зелінська Н. Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2007. – №1 – С.117-130.
  9. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Емансипація неповнолітніх: цивільно-правовий аспект / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2008. – №4 – С.109-113.
  10. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Особливості відкриття провадження  у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2009. – №1 – С.61-64.
  11. Бондаренко-Зелінська Н. Л., Білоусов Ю.В.  Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю. щодо фізичних та юридичних осіб/ Н. Л. Бондаренко-Зелінська, Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2009. – №4 – С.24-32.
  12.    Бондаренко-Зелінська Н. Л . До питання про ефективний судовий захист прав дітей відповідно до Європейських стандартів / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С.110-116
  13.   Каменков В. С., Бондаренко-Зелинская Н. Л. К вопросу о модернизации национального механизма защиты прав человека / В. С. Каменков , Н. Л. Бондаренко-Зелинская // Університетські наукові записки. – 2014. – №2. – С. 79-89.
  14. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Гопкін П.В. Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі / Н. Л. Бондаренко-Зелінська, П.В. Гопкін  // Університетські наукові записки. – 2015. – №1. – С.27-37

  Ватрас Володимир Антонович

  1. Ватрас_В.А._Поняття_«сімї»_у_сімейному_праві_України_/ В.А. Ватрас // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 83-91
  2. Ватрас В.А. Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2014. — С. 182-186.
  3. Ватрас В.А. Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015.
  4. Ватрас В.А. До питання по право на сімейну таємницю / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №2. – С.93-96.
  5. Ватрас В.А. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці з генетичного матеріалу подружжя/ В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2002. – №4. – С.72-75.
  6. Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №1. – С.79-83.
  7. Ватрас В.А. До питання про поняття суб’єкта сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.65-69.
  8. Ватрас В.А. Про сутність сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.111-118.
  9. Ватрас В.А. Деякі питання застосування статті 8 Сімейного кодексу України / В. А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2004. – №3. – С.76-80.
  10. Ватрас В.А. Ґенеза поняття «Суб’єкти сімейних правовідносин» / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №1-2 . –С. 120-129.
  11. Ватрас В.А. Поняття сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №3 . –С. 93-99.
  12. Ватрас В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб’єктності / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. –  №4 . – С. 108-113.
  13. Ватрас В.А. Про правосуб’єктність сім’ї / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. –  №4 . – С. 149-153.
  14. Ватрас В.А. Суб’єкти подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №1 . – С.87-92.
  15. Ватрас В.А. Батьки та діти як суб’єкти сімейних правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. –  №4 . – С.145-150.
  16. Ватрас В.А. Особливості суб’єктного складу подружніх та прирівняних до них правовідносин / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №1 . – С.65-70.
  17. Ватрас В.А. Вчення про суб’єкта  сімейних правовідносин  в правових теоріях та школах / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №2 . – С.68-74.
  18. Ватрас В.А. Правова характеристика джерел сімейного права, які регламентують поняття «члени сімї» та «сімя»  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. –  №4 . – С.39-43.
  19. Ватрас В.А. Особливості системи джерел приватного права Європейського Союзу  / В. А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. –  №1 . – С.94-100.
  20. Ватрас В.А. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерел публічного та приватного права  / В. А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, 2015. –С.162-166.

  Бориславська Марина Вячеславівна

  1. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.
  2. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.
  3. Бориславська М.В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. - С. 6-18.
  4. Бориславська М.В. Окремі питання визначення місця та ролі сучасного цивільного права в системі права України / М.В. Бориславська // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №4. – С.114-117
  5. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.
  6. Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / Бориславська М. В. Загальна характеристика договірного регулювання сімейних правовідносин / М. В. Бориславська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 69. Вип. 56. Політичні науки. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 195-198.
  7. Бориславська М. В. Окремі питання місця і ролі сучасного цивільного права в системі права України / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2008. - № 4. - С. 114-117.
  8. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення / М. В. Бориславська // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 56-59.  
  9. Бориславська М. В. Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2014. - № 2. – С. 137-144.  
  10. Бориславська М. В. Деякі проблеми застосування режиму окремого проживання подружжя в Україні / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2015. - № 2. – С. 69-79.  
  11. Бориславская М. В. О перспективах развития в Украине института раздельного проживания супругов (сепарации) / М. В. Бориславська // Сборник научных трудов «Проблемы гражданского права и процесса» (Гродненский государственній университет имени Янки Купалы). – 2015.
  12. Бориславська М. В. Інститут опіки та піклування за законодавством України та зарубіжних країн / М. В. Бориславська // Проблеми модернізації приватного права в  умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. – С. 162-170.
  13. Бориславська М. В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 р. / М. В. Бориславська // Університетські наукові записки. – 2016. - № 1. – С. 6-18   .
  14. Бориславская М. Особенности установления сепарации по законодательству Украины / М. Бориславская // Legea si viata. – 2016.-  Decembrie. – С. 10-14.

  Трач Оксана Михайлівна

  1. Трач О.М. Окремі питання доказування в суді апеляційної інстанції / О.М. Трач // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 490–496
  2. Трач О.М. Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.85–91
  3. Трач О.М. Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції / О.М.Трач // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3–4. – С.132–139
  4. Трач О.М. Направлення справи на новий розгляд як спеціальна ознака апеляційного провадження / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2007. — № 4 — С. –154–259.
  5. Трач О.М. Право на оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення / О.М. Трач// Університетські наукові записки. — 2010. — № 2 — С. –55–65.
  6. Трач О. М. Ознаки національних моделей апеляційного провадження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1 (37). —С. 110–115.
  7. Трач О. М. Ознаки апеляційного провадження у цивільному процесі України [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). —С. 106–114.
  8. Трач О. М. Судовий наказ як об’єкт апеляційного оскарження [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2012. — № 1 (41). — С. 349–354.
  9. Трач О. М. Право апеляційного оскарження судового наказу та особливості його здійснення [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 3 (47). — С. 165–170.
  10. Трач О. М. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду судового наказу [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2013. — № 4 (48). — С. 130–141.
  11.Трач О. М. Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Університетські наукові записки. — 2015. — № 3 (55). — С. 42–50.
  12.  Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі [Текст] / О. М. Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». — Випуск 23. — Ч. І. —Т. 1. — Ужгород, 2013. — С. 276–280.
  13. Трач О. М. Скасування рішення як повноваження суду апеляційної інстанції у цивільному процесі: порівняльно–правовий аспект [Текст] / О. М. Трач // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — C. 476–483.
  14. Трач О. М. Прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції / О. М. Трач // Вісник запорізького національного університету. Юридичні науки. — Випуск 1. – Запоріжжя, 2006. — С. 134–139.

  Чорна Жанна Леонтіївна

  1)    Чорна Ж.Л Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки. – 2016. – №57. – С.110-117.
  2. Чорна Ж.Л. Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – №2. – С.120-125.
  3. Чорна Ж.Л. Окремі питання правового регулювання визнання фізичної особи-підприємця банкрутом в Україні [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – №3. – С.72-76.
  4. Чорна Ж.Л. Щодо питань дійсності, моменту укладення та державної реєстрації іпотеки [Текст] / Ж.Л.Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – .2013. - №4. – С.161-167.
  5. Чорна Ж.Л. Трудовий договір як підстава надання повної цивільної дієздатності [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – №2. – С.145-149.
  6. Чорна Ж.Л. Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми у цивільному праві України [Текст] / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2015. – №3. – С.51-59.
  7. Чорна Ж.Л. Право неповнолітніх на житло / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №2. – С.81-85.
  8. Чорна Ж.Л. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітнім / Ж.Л. Чорна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права – 2003. – №3-4. – С.98-103.
  9. Чорна Ж.Л. Надання особі повної цивільної дієздатності / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права -2007. – №2. – С.190-194.
  10. Чорна Ж.Л. Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2007. – №4. – С.135-139
  11. Чорна Ж.Л. Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2008. – №2. – С.53-57
  12. Чорна Ж.Л.  Деякі проблеми питання іпотеки / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №2. – С.75-78.
  13. Чорна Ж.Л. Особливості дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України, Росії, Білорусі / Ж.Л. Чорна // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2010. – №3. – С.60-64.

  Анікіна Галина Володимирівна

  1)   Анікіна Г.В. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора. Юридична Україна. 2010. №10. С. 68-75.
  2.   Анікіна Г.В. Проблеми встановлення критеріїв смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права. Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права 2007. №4. С.192-200.
  3.   Анікіна Г.В. Перспективи легалізації евтаназії в Україні. Форум права. 2009. № 3. С. 25-34.
  4.   Анікіна Г.В. К вопросу о правовом регулировании постмортальной репродукции. Электронный научный журнал “Наука. Общество. Государство” 2013. № 2(2).
  5.   Анікіна Г.В. Смерть фізичної особи як юридичний факт. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права 2008. №4. С.166-170.
  6.   Анікіна Г.В. Юридичні наслідки смерті як юридичного факту у цивільному праві. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права 2012. №3. С.104-112.
  7.   Анікіна Г. В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 27. URL:
  Анікіна Г. В. Правове регулювання посмертного донорства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С.81-92.
  Омельчук О. М., Анікіна Г.В. Захист права на честь та гідність фізичної особи, порушених у мережі «інтернет». Соціально-правові студії. 2020. Випуск 1 (7). С. 54-63.
  8.   Особливості спадкування за заповітом за законодавством зарубіжних країн Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. C.138-143. URL: http://www.pap.in.ua/1_2020/32.pdf
  9.   Buletsa S., Hrinko S., Hrinko R., Anikina G. Wrongful omission as a condition for tort liabilities. Journal of legal studies. 2020. № 25 (39). P.128-143.
  10.   Blikhar M., Vatras V., Melnychenko B., Podra O., Anikina G. Providing of innovative development of ukraine: economic and legal aspects.  Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. № 25. Р.412-423. URL: http://fkd.org.ua/article/view/207098


  Якимчук Світлана Олексіївна

  1.   Якимчук С.О. Ефективність виконання судових рішень [Текст] / С.О. Якимчук // Проблеми законності. - Х. - 2012. – Вип. 120. – С. 296-305.
  2.  Якимчук С.А. Законная сила и исполнимость судебного решения // Проблемы законности. - Х. – 2012. –Вып. 121. – С. 256-264.
  3. Якимчук С.О. Правовий статус органів примусового виконання судових рішень та шляхи їх реформування / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №3. – С .93-96.
  4. Якимчук С.О. Принцип верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутр. справ. – 2012. – № 2 (1). – с. 180-189.
  5. Якимчук С.О. Виконання судових рішень у цивільних справах як стадія судового розгляду/ С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №4. – С.81-84.
  6. Якимчук С.О.Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини / С.О. Якимчук // Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права – 2012. – №1. – С.355-366.
  7. Якимчук С. А. Контроль за исполнением судебных решений и эффективность защиты прав взыскателя в исполнительном производстве / С. А. Якимчук // Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России : сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, Харьков, 19 марта 2013 г. – Харьков, 2013. – С. 106–108.
  8. Якимчук С. А. Законная сила и исполнимость судебного решения / С. А. Якимчук // Проблемы законности : сб. науч. тр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого». – Харьков, 2013. – Вып. 121. – С. 257-264.

  Сердечна Ірина Леонідівна

  1. Сердечна І.Л. Становлення інституту особистих немайнових прав членів сім’ї та родичів на українських землях [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2013. – №4 (48). – С. 199 - 205.
  2. Сердечна І.Л. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 158 - 167.
  3. Сердечна І.Л. До питання про поняття «член сім’ї» в сімейному праві : нормативний та доктринальний підходи [Текст] / І.Л. Сердечна // Університетські наукові записки. – 2014. – №4 (52). – С. 88 - 95.
  4. Сердечна І.Л. Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами [Текст] / І.Л.Сердечна // Часопис цивілістики. – 2015. – №19. – С. 37 - 40.
  5. Сердечная И.Л. Личное неимущественное право бабки, деда на воспитание внуков: семейно-правовой аспект [Текст] / И.Л. Сердечная // Lege si Viata. – 2015. - SEPTEMBRIE. – С. 66-69.
  6. Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини / І.Л. Сердечна // Електронне науково-практичне фахове видання. Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 128-136. // Електронне видання [Режим доступу]: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/serdechna_21.pdf

    
  Керівник:
  Гринько Світлана Дмитрівна


  Контакти: 29000, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, каб. 401
  Телефон: +380(382)718030
  Пошта: civil@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.