Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... new text is a new future ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра цивільного права та процесу
  Аспірантура
  Екзаменаційні питання для вступу до аспірантури

  зі спеціальності 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес;

  сімейне право; міжнародне приватне право


  І. Цивільне право
  1.   Поняття і зміст права власності як суб’єктивного цивільного права. Набуття і припинення права власності. Здійснення права власності. Межі здійснення права власності. Спільна власність та її види.
  2.   Правочини: поняття, ознаки, види, форми. Умови дійсності правочинів. Недійсність правочинів та її правові наслідки. Види недійсних правочинів.
  3.   Поняття цивільно-правового договору, його функцій та значення. Свобода договору. Види договорів. Істотні умови цивільно-правових договорів. Укладання, зміна та розірвання договору.
  4.   Фізична особа як учасник цивільних правовідносин. Співвідношення поняття «фізична особа», «особа», «громадянин». Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття та обсяг. Цивільна дієздатність фізичних осіб: поняття, види.
  5.   Поняття та види об’єктів цивільних прав. Класифікація речей як об’єктів цивільних прав.
  6.   Поняття та ознаки юридичної особи. Теорії юридичної особи. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК України. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.
  7.   Поняття і зміст зобов’язання. Система (види) зобов’язань. Виконання зобов’язань та його принципи. Забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань та його підстави і наслідки.
  8.   Поняття права інтелектуальної власності. Загальна характеристика теорії права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Види прав інтелектуальної власності.
  9.   Поняття особистих немайнових прав фізичної особи. Класифікації особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права та його окремих видів. Здійснення та забезпечення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистого немайнового права. Поновлення особистого немайнового права.
  10.   Поняття цивільно-правової відповідальності. Доктринальні проблеми тлумачення обсягу поняття «відповідальність» у цивільному праві. Ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Види та форми цивільно-правової відповідальності. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності. Генеральний та спеціальні делікти. Відповідальність за відсутності вини. Підстави звільнення від відповідальності. Обставини непереборної сили. Випадок. Співвідношення відповідальності і виконання зобов’язання в натурі.
  11.   Система недоговірних зобов’язань. Зміст зобов’язань з публічної обіцянки винагороди. Поняття, види та порядок проведення конкурсу. Умови виникнення зобов’язання при вчиненні дій в інтересах іншої особи. Сторони та інші елементи цих зобов’язань. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають внаслідок створення загрози здоров’ю та майну фізичної особи або майну юридичної особи. Деліктні зобов’язання. Поняття шкоди та її види. Теорії поняття джерела підвищеної небезпеки. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
  12.   Поняття спадкування. Місце спадкових правовідносин в системі цивільних відносин. Види спадкування. Поняття спадщини. Відкриття спадщини. Поняття та види заповіту. Визнання заповіту недійсним. Заповідальні розпорядження. Обов’язкова частка. Черговість спадкування. Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія. Прийняття та відмова від спадщини. Спадковий договір.
  13.   Договори з передачі майна у власність. Поняття та класифікація договорів з передачі майна у власність. Істотні умови договорів з передачі майна у власність.
  14.   Договори з передачі майна у користування. Поняття та класифікація договорів з передачі майна у користування. Істотні умови договорів з передачі майна у користування.
  15.   Договори з виконання робіт. Поняття та класифікація договорів з виконання робіт . Істотні умови договорів з виконання робіт.

  ІІ. Цивільний процес
  1. Апеляційне та касаційне провадження. Суб’єкти та об’єкти апеляційного і касаційного оскарження. Відмінність апеляції від касації. Процедура апеляційного і касаційного провадження.
  2.   Докази і доказування у цивільному процесі. Види доказів. Поняття, стадії, предмет доказування.
  3.   Судовий розгляд. Поняття і зміст судового засідання.
  4.   Рішення суду першої інстанції. Поняття і види судових рішень. Класифікація рішень суду. Вимоги до рішень суду. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.
  5.   Право на позов. Поняття, види та зміст позову. Пред’явлення позову та відкриття провадження у цивільній справі.
  6.   Суб’єкти цивільного процесу та їх класифікація. Права та обов’язки осіб, що беруть участь у цивільній справі.
  7.   Цивільна юрисдикція суду. Поняття та види підсудності в цивільному процесі.
  8.   Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
  9.   Поняття окремого провадження. Види справ, що розглядаються в порядку окремого провадження. Суб’єктний склад справ в порядку окремого провадження. Особливості розгляду справ в порядку окремого провадження.
  10.   Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Ініціювання перегляду Верховним Судом України. Особливості підготовки справи до розгляду Верховним Судом України. Установи Верховним Судом України.
  11.   Процесуальне представництво. Види процесуального представництва. Обмеження за колом осіб, які не можуть бути представниками. Межі повноважень представника. Посвідчення повноважень представника.
  12.   Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави порушення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підсудність справ, що переглядаються у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок розгляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.
  13.   Наказне провадження. Поняття та особливості наказного провадження. Розгляд справи у порядку наказного провадження. Судовий наказ.
  14.   Цивільні процесуальні строки. Поняття, значення і види процесуальних строків. Обчислення, зупинення продовження і поновлення процесуальних строків
  15.   Заочний розгляд справи. Заочне рішення (підстави заочного розгляду, особливості оскарження заочного рішення).

  ІІІ. Сімейне право
  1. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. Прізвище, ім’я та по-батькові дитини. Позбавлення батьківських прав, їх поновлення.
  2.   Визначення походження дітей. Визнання, встановлення та оспорювання батьківства та материнства.
  3.   Майнові права та обов’язки батьків і дітей. Розмір аліментів, порядок їх сплати або стягнення.
  4.   Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу. Поновлення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя.
  5.   Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Розподіл обов’язків подружжя за законом та за згодою подружжя.
  6.   Поняття шлюбу в сімейному праві. Умови вступу до шлюбу. Реєстрація шлюбу та її юридичне значення.
  7.   Поняття і підстави недійсності шлюбу. Абсолютна та відносна недійсність шлюбу. Визнання шлюбу недійсним та його наслідки. Визнання шлюбу неукладеним.
  8.   Влаштування дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Усиновлення.
  9.   Майнові відносини подружжя. Особиста приватна власність, спільна сумісна та спільна часткова власність подружжя. Користування та розпорядження майном подружжя.
  10.   Права та обов’язки подружжя з утримання. Підстави права на утримання. Договір про надання утримання. Утримання після розірвання шлюбу. Припинення права на утримання.
  11.   Шлюбний договір. Предмет та зміст шлюбного договору. Час укладення шлюбного договору. Співвідношення положень шлюбного договору та чинного законодавства.
  12.   Права батьків і дітей на майно. Право власності дитини на майно. Право спільної власності батьків і дітей. Право користування майном. Управління майном дитини. Обмеження повноважень батьків на управління майном дитини.
  13.   Опіка та піклування над дітьми. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я
  14.   Дитячий будинок сімейного типу як одна із форм влаштування дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Його відмінність від опіки, піклування, патронату над дітьми та прийомної сім’ї.
  15.   Сім’я. Учасники сімейних відносин. Регулювання сімейних відносин. Здійснення сімейних прав та виконання обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів
  16.   
  V. Cімейне право
  1. Місце сімейного права в системі права України (теоретичні дискусії щодо предмета та метода сімейно-правового регулювання).
  2. Система, функції та принципи сімейного права.
  3. Загальна характеристика джерел сімейного права (нормативно-правовий акт, договір, звичай).
  4. Сімейні правовідносини: поняття, структура, галузева приналежність.
  5. Сімейна правосуб’єктність як правова характеристика суб’єктів сімейних правовідносин. Суб’єкти сімейних правовідносин.
  6. Особливості юридичних фактів у сімейному праві.
  7. Здійснення сімейних прав. Виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів.
  8. Інститут шлюбу у сімейному праві.
  9. Інститут припинення шлюбу у сімейному праві.
  10. Недійсність шлюбу як сімейно-правова санкція.
  11. Особливості договірного регулювання сімейних відносин.
  12. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя.
  13. Правовідносини батьків і дітей.
  14. Правовідносини з приводу утримання у сімейному праві.
  15. Особливості правовідносини щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, що позбавленні батьківського піклування у сім’ю (усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, фактичні вихователі).

  VІ. Міжнародне приватне право
  1. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права. Роль міжнародних організацій, таких як ЮНСІТРАЛ, Гаазька конференція з міжнародного приватного права, УНІДРУА, МТП та ін. в процесах уніфікації та гармонізації у сфері міжнародного приватного права.
  2.   Колізійні норми речового права в Україні та інших країнах: право, що застосовується до права власності та інших речових прав; виникнення та припинення права власності та інших речових прав; право власності та інші речові права на рухоме та нерухоме майно; захист права власності та інших речових прав.
  3.   Поняття, структура та види колізійних норм. Основні колізійні прив’язки. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Встановлення змісту норм права іноземної держави.
  4.   Правова природа арбітражної угоди. Особливості розгляду спорів міжнародними інституційними арбітражами та арбітражами «ad-hoc». Міжнародно-правове та національно-правове регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.
  5.   Особистий закон фізичної особи та сфера його колізійного регулювання.
  6.   Предмет, метод міжнародного приватного права. Концепція lex mercatoria та міжнародне приватне право. Місце міжнародного приватного права в правовій системі.
  7.   Колізійні норми договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві України та зарубіжних країн. Право, що застосовується до договору. Форма зовнішньоекономічного договору та вимоги до неї у національному законодавстві України та інших країн.
  8.   Участь у цивільному процесі іноземних осіб та іноземних держав. Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом. Порядок визнання та виконання іноземних судових рішень за українським законодавством та міжнародними договорами України.
  9.   Визначення особистого закону юридичних осіб у законодавстві та доктрині міжнародного приватного права. Правовий режим діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий статус представництв іноземних юридичних осіб та підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.
  10.   Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві. Деліктні зобов’язання з іноземним елементом. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України.
  11.   Колізійні проблеми укладення шлюбу. Колізійні питання розірвання шлюбу. Колізійні питання усиновлення, опіки та піклування.
  12.   Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх правового регулювання. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників. Трудові права українських громадян за кордоном.
  13.   Патентне право як складова частина права інтелектуальної власності. Особливості міжнародної охорони винаходів, товарних знаків, фірмових найменувань, промислових зразків та інших видів об’єктів промислової власності. Правові питання патентування українських винаходів за кордоном.
  14.   Колізійні питання спадкування за законом та заповітом. Правове положення іноземних громадян у випадку спадкування в Україні.
  15.   Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Застереження про публічний порядок. Дія імперативних норм права України, що регулюють відносини із іноземним елементом.

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ
  для написання наукового реферату зі спеціальності 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  1.   Види цивільних правовідносин.
  2.   Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.
  3.   Дія цивільного закону у часі, просторі і за колом осіб.
  4.   Договір перевезення пасажирів залізничним транспортом.
  5.   Договір ренти як різновид договорів про передачу майна у власність.
  6.   Категорія інтересу в цивільному праві.
  7.   Ліквідація повного товариства.
  8.   Лікувальні установи як юридичні особи.
  9.   Майнові права як об’єкти цивільного права.
  10.   Наука цивільного процесуального права України.
  11.   Особливості правового статусу простого товариства в цивільному праві.
  12.   Питання адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (щодо окремої пріоритетної сфери, за вибором).
  13.   Поняття та види деривативів.
  14.   Поняття юридичної особи у цивільному праві.
  15.   Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
  16.   Право на життя: цивільно-правовий аспект.
  17.   Право на особисту недоторканість як особисте немайнове право фізичної особи.
  18.   Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав.
  19.   Простий вексель.
  20.   Репродуктивні права як різновид особистих немайнових прав фізичної особи.
  21.   Розвиток науки цивільного права в Україні.
  22.   Розірвання договору дарування.
  23.   Самозахист у цивільному праві.
  24.   Свідок як учасник цивільних процесуальних правовідносин.
  25.   Сімейний кодекс України як джерело цивільного права України.
  26.   Спадкування за заповітом.
  27.   Спадкування предметів домашньої обстановки.
  28.   Справи про надання повного обсягу цивільної дієздатності.
  29.   Тварини як об’єкт цивільних правовідносин.
  30.   Торговельна марка як об’єкт цивільних правовідносин.
  31.   Ускладнення у ході судового розгляду цивільної справи.
  32.   Установчі документи господарських товариств: порівняльна характеристика.
  33.   Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
  34.   Функції цивільного права.
  35.   Цивільне право як навчальна дисципліна
  36.   Цивільно-правовий захист споживача за договором роздрібної купівлі-продажу.
  37.   Цивільно-правовий статус банку.
  38.   Цивільно-правовий статус пацієнта.
  39.   Чартерні перевезення у міжнародному приватному праві.
  40.   Юридична природа речових прав на чуже майно.


  правила оформлення наукового реферату
  зразок оформлення наукового реферату
  приклади оформлення бібліографічного опису використаних джерел
    
  Керівник:
  Гринько Світлана Дмитрівна


  Контакти: 29000, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, каб. 401
  Телефон: +380(382)718030
  Пошта: civil@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.