Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Те, що пов’язане з законом, є право. Але саме по собі це право не є ані правом розуму, ані правом справедливості, - це право сили (Жюльєн Ламетрі) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2005 № 3 (15)"

  1)    ХАРИТОНОВА О.І., ХАРИТОНОВ Є.О. Дихотомія "публічне право — приватне право" та деякі питання визначення структури національного права
  2)    РУСУ ОД. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права
  3)    ЛІПКАН В.А., ТЮРІНА О.В. Державний суверенітет у контексті формування системи міжнародної безпеки
  4)    ДМИТРІЄНКО Ю.М. Відставання девіантної правосвідомості від перехідного правобуття як проблема
  5)    ШЕВЧЕНКО А. Є. Окремі аспекти взаємодії залізничної міліції з органами державної безпеки щодо захисту транспортних комунікацій від кримінально-злочинного елементу у 1943-1944 рр
  6)    ІВАНОВСЬКА А.М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні
  7)    ЮЩИК О.І. Закон про закони: необхідність і концепція
  8)    ШЕВЧЕНКО Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України
  9)    КУЧЕРЕНКО І.М. Місце споживчих товариств у системі непідприємницьких кооперативів
  10)    СТЕФАНЧУК Р.О. Система особистих немайнових прав у сфері авторства
  11)    БІЛОУСОВ Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя
  12)    ДРІШЛЮК А.І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України
  13)    КАПІЦА Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу
  14)    ШЕМОНАЄВ В.Ю. Загальна аварія в контексті теорії цивільного правовідношення
  15)    БОНДАРЕНКО Н.Л. До питання про виникнення і розвиток інституту апеляції в зарубіжних країнах
  16)    ВАТРАС В.А. Поняття сімейної правосуб
  17)    ІВАНОВ С.О. До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права
  18)    КІСЕЛЬ В.И. Статус військових частин збройних сил України як суб'єктів цивільних правовідносин
  19)    ВАСИЛЬЄВА Ж.В. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі
  20)    ГЛУЩЕНКО І.В. Відповідальність батьків за шкоду, завдану їхніми дітьми
  21)    ГОНЧАРЕНКО В.О. Система договорів римського права та деякі питання її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України
  22)    КУЛІНІЧ О.О. Інформація як об'єкт цивільних прав
  23)    ЖЕКОВ В.І. Деякі питання визнання договору недійсним або неукладеним
  24)    КУТАТЕЛАДЗЕ О.Д. До питання про визначення підстав виникнення цивільних прав і обов'язків
  25)    САПРИКІНА І.В. Поняття захисту честі, гідності, ділової репутації у сучасному цивільному праві
  26)    САБЛУК С.А. Окремі аспекти правового статусу дитини
  27)    ЖУРИКЮ.В. До питання конституційності окремих повноважень антимонопольних органів України
  28)    ОСИКА С.Г. Істотні юридико-технічні критерії проведення антидемпінгових розслідувань — розрахунок експортної ціни
  29)    ПОПОВА А.В. Господарсько-правова відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів
  30)    СЛЯДНЄВА Г.О. Правове регулювання передачі комерційної таємниці в договірних відносинах
  31)    МУМЛАДЗЕ І. М. Право суб'єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю
  32)    ШЕВЧЕНКО Н.М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції
  33)    АНД РУТШК О А.В. Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок нещасного випадку на виробництві
  34)    АНТОН О. А. Юридичні гарантії в трудовому праві
  35)    ДОМБРОВСЬКИИ С.Ф. Окремі питання вдосконалення аграрного законодавства України в світлі гармонізації із законодавством Європейського Союзу
  36)    АЗАРСЬКИИ І.М., ПУНДА О.О. Організаційно-правові засади створення державної системи банків крові в Україні
  37)    КОНОНЕНКО Ю.С. Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина
  38)    ЧУДИК-БІЛОУСОВА Н.І. Військовослужбовець як суб'єкт військового майнового правопорушення
  39)    ЮШИНА СІ. Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі
  40)    МУКОНІН О.В. Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні
  41)    ГРИЦЕНКО О.В. Вплив юридичних аспектів на випуск єврооблігацій українськими емітентами
  42)    МАМАЛУИ О.О. Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні
  43)    ПАНЬКІВ С.П. Рахункова палата України у системі державного фінансового контролю
  44)    КОЗАЧЕНКО О.В. Теоретичне визначення поняття та меж застосування кримінально-правових заходів
  45)    НІКОЛАЄНКО Т.Б. Вплив ступеня суспільної небезпеки особи на звільнення від кримінальної відповідальності
  46)    ФРОЛОВА О.Г. Кримінально-правова характеристика окремих ознак об'єктивної сторони незаконних дій у разі банкрутства
  47)    МЯГКОВ М.О. Окремі питання кримінальної відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчого права
  48)    СТАХІВСЬКИИ С.М. Збирання доказів як елемент процесу доказування
  49)    КАРПОВ Н.С. Криміналістична характеристика торгівлі людьми
  50)    КАПЛІНА О.В. Проблеми розповсюджувального тлумачення норм кримінально-процесуального права і забезпечення законності правозастосовної діяльності державних органів, що ведуть кримінальний процес
  51)    ТРОФИМЕНКО В.М. Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого
  52)    ТУМАНЯНЦ А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві
  53)    КЕРЕВИЧ О.В. Взаємодія слідчого та оперативних працівників під час розкриття і розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами
  54)    КОГУТ О.В. Окремі питання удосконалення загальної частини проекту Кодексу України про адміністративні проступки
  55)    ЛІВАК П.Є. Правові засади фінансування охорони здоров'я при переході до медичного страхування
  56)    МИХНЮК В.В., МЕЛЬНИК О.М. Шляхи оптимізації соціального захисту учасників миротворчих контингентів
  57)    СИТНИК Г.П., СИТНИК М.Г. Про один із підходів визначення ієрархії національних інтересів в процесі розробки стратегії національної безпеки України
  58)    ПАШКО Л.А. Підтримуюче ділове спілкування як основний тип міжособистісної комунікації та взаємодії в процесі оцінювання людських ресурсів
  59)    ОБОЛЕНСЬКИИ О.Ю., СОРОКО В.М. Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів
  60)    КАРАМИШЕВ Д.В. Управління системою охорони здоров'я у контексті стратегічного управління організацією
  61)    АНТОНЮК С.А. Державне регулювання приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні (на прикладі Хмельницької області)
  62)    ПИСАРЕНКО В.П. Електронна система контролю за станом виконання розпоряджень та доручень голови Полтавської обласної державної адміністрації
  63)    ОЛУИКО В.М. Кадрові процеси у сфері державної служби: можливості регулювання
  64)    ГАВРИШВ.П.,ГАВРИШГ.І.,ДРАГАНОВАТ.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні
  65)    КУЛИНИЧ Р.О. Аналіз взаємозв'язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі методом статистичних рівнянь залежностей
  66)    МАЛИШЕНКО В.А., МАЛИШЕНКО К.А. Аналітичні аспекти оцінки ризику інвестування в рамках управління проектною діяльністю (на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу Південного Берега Криму)
  67)    ОПРЯ Є.А. Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні
  68)    КРАВЧУК О.С. Маркетингове моделювання: основні методи розробки системі їх застосування в економічній стратегії діяльності підприємств
  69)    ДАВИДЕНКО Н.М. Конкурентоспроможність цукрової промисловості Чернігівської області
  70)    СКОРОМЦОВА ТО. Організаційно-правові аспекти функціонування інтеграційних структур в АПК
  71)    ГРИШИНАЛ.О. Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства
  72)    ПОЛЮХ Д. А. Особливості та тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Хмельницькій області
  73)    ВИГОВСЬКИИ Л.А. Вплив світогляду постмодерну на характер функціонування релігійного феномену
  74)    КАФАРСЬКИИ В.І. Політична реформа і націотворчі процеси в Україні
  75)    ПАНОВ А.В. Управління прикордонними територіями в контексті інтенсифікації транскордонного співробітництва та розширення Європейського Союзу
  76)    КРЕСТОВСЬКА Н.М. Новий погляд на права дитини
  77)    Євроінтеграційним процесам — наукову підтримку
  78)    ПЕРСОНАЛІї № 3 (15)
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.