Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2007 № 2 (22)"

  1)    Титульна сторінка
  2)    Привітання
  3)    Зміст
  4)    ГЛАДУНЯК І. В. (Хмельницький) Політичні партії в процесі державного управління: політико-правовий вимір
  5)    КОНДРАТЬЄВ Р. І. (Хмельницький) Дискусійні питання теорії і філософії права
  6)    ДЕМИЧЕВ Д. М. (Минск, Республика Беларусь) Некоторые актуальные проблемы государственной кадровой политики в Республике Беларусь
  7)    РИМАРЕНКО С. Ю. (Київ) Індивідуальні і колективні права: компаративний аналіз
  8)    ДМИТРИЕВ Ю. А. (Москва, Российская Федерация) Отношение к коррупции как составная часть правосознания российских граждан
  9)    САРТАЕВА Н. А. (Астана, Республика Казахстан) Эффективность законов: постановка проблемы
  10)    ЛИТВИНЕНКО І. Л. (Хмельницький) До питання класифікації конституційних прав та свобод людини і громадянина
  11)    РОМАНОВСКИЙ Г. Б. (Пенза, Российская Федерация) К вопросу об эвтаназии (исторический аспект)
  12)    СУЛЕЙМЕНОВ М. К. (Алматы, Республика Казахстан) Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в Казахстане
  13)    ШЕВЧЕНКО Я. М. (Київ, Хмельницький) Кризовий стан у цивільному законодавстві: шляхи еволюції в напрямку подолання кодифікаційних протиріч
  14)    ДОВГЕРТ А. С. (Київ) Дія принципу верховенства права у сфері приватного права
  15)    МАЙДАНИК Р. А. (Київ) Спадковий договір у цивільному праві України
  16)    СТЕПАНОВ С. А. (Екатеринбург, Российская Федерация) О традициях и нетрадициях русского гражданского права
  17)    БОДНАР Т. В. (Київ) Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов’язаннях
  18)    ЖИЛІНКОВА І. В. (Харків) Проблема визначення поняття “сім’я” за Сімейним кодексом України
  19)    КОНДРАТЬЄВ Р. І., СТЕФАНЧУК М. О. (Хмельницький) Дискусійні питання щодо системи загальних принципів здійснення суб’єктивних цивільних прав
  20)    КУЧЕРЕНКО І. М. (Київ) Організаційно-правові форми юридичних осіб публічного права
  21)    СПАСИБО-ФАТЄЄВА І. В. (Харків) Проблеми права власності профспілок
  22)    ШЕВЧЕНКО Г. Н. (Владивосток, Российская Федерация) Начало презентации как признак ценных бумаг
  23)    ШИШКА Р. Б. (Харків) Засади посилення охорони прав споживачів
  24)    СТЕФАНЧУК Р. О. (Хмельницький) Особиста свобода та право на свободу: цивільно-правові аспекти
  25)    ТАРАНОВА Т. С. (Минск, Республика Беларусь) Доказательственное право как элемент системы права
  26)    ГРИНЬКО С. Д. (Хмельницький) Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України
  27)    ЧОРНА Ж. Л. (Хмельницький) Надання фізичній особі повної цивільної дієздатності
  28)    ЯРКОВ В. В. (Екатеринбург, Российская Федерация) Арбитражный суд и международный коммерческий арбитраж: некоторые направления взаимодействия
  29)    ЧАЛИЙ І. Г. (Харків) Довірче управління: від часів соціалізму до нової доби
  30)    ЖУРИК Ю. В. (Хмельницький) Окремі питання юридичної техніки у господарському та цивільному законодавстві України
  31)    СЕЛІВАНОВА І. А. (Харків) Про різновиди акціонерних компаній, створених за участю держави
  32)    ЦЕГЕЛЬНИК О. В. (Минск, Республика Беларусь) Особенности инвестиционного договора (обязательства) в сфере приватизации акций, принадлежащих государству, по конкурсу по законодательству Республики Беларусь
  33)    ТОМАШЕВСКИЙ К. Л. (Минск, Республика Беларусь) Проблемы систематизации норм об ответственности в сфере труда в Беларуси и России
  34)    ГУМЕНЮК І. О. (Київ) До питання про удосконалення механізму реалізації законів України про соціальний захист
  35)    СИТНИЦЬКА О. А. (Хмельницький) Право на відпочинок та проблеми посилення юридичних гарантій його реалізації
  36)    ГУДЕЛЬ В. В. (Минск, Республика Беларусь) Кодификация законодательства о трудовом договоре в период независимости Беларуси и Украины
  37)    КОСТЯШКІН І. О., ЛИСОКОНЬ А. С. (Хмельницький) До питання реалізації права загального землекористування громадян на землях рекреаційного ризначення
  38)    ДОМБРОВСЬКИЙ С. Ф. (Хмельницький) Особливості подальшого удосконалення законодавства про фермерські господарства
  39)    ТОПОЛЬ Ю. О. (Хмельницький) Валютне регулювання в Україні: поняття, завдання, зміст та методи
  40)    ЗОЗУЛЯ І. В. (Харків) Інтереси Українського народу як основа реформування системи МВС України
  41)    ГУБЕРСЬКА Н. Л., МУЗИКА О. А. (Київ) Порівняльно-правові дослідження у процесі адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу
  42)    КОГУТ О. В. (Хмельницький) Напрями удосконалення законодавчого регулювання адміністративних стягнень
  43)    ЛЕЩЕНКО С. К. (Минск, Республика Беларусь) Сближение налоговых систем государств-членов Европейского Союза
  44)    ПИЛИПЕНКО А. А. (Минск, Республика Беларусь) Финансовая деятельность государства: научно-модификационные аспекты познания
  45)    ІЗОТОВА Л. (Київ) Право на інформацію як чинник якості життя
  46)    ГРИЩУК В. К. (Львів) Деякі сучасні проблеми удосконалення Кримінального кодексу України
  47)    РОМАШОВ Р. А. (Санкт-Петербург, Российская Федерация) Концептуальные, нормативные и организационные основания правового механизма противодействия легализации доходов полученных противозаконным путем
  48)    ЯРОВЕНКО В. В., КУЧИН О. С. (Владивосток, Российская Федерация) Контрабанда драгоценных металлов и природных драгоценных камней — угроза экономической безопасности Российской Федерации
  49)    НОМОКОНОВ В. А. (Владивосток, Российская Федерация) Проблемы причинности, наркотизма и организованной преступности в трудах ученых Дальневосточной криминологической школы
  50)    БАРАБАШ А. С. (Красноярск, Российская Федерация) Незаконное насилие в деятельности правоохранительных органов при расследовании уголовных дел и способы его преодоления
  51)    ОМЕЛЬЧУК О. М. (Хмельницький) До питання про загальні засади призначення покарання
  52)    КАЛИНИН С. А. (Минск, Республика Беларусь) Криминологическая экспертиза: альтернативный вариант
  53)    КУЗНЕЦОВ В. В. (Київ) Розвиток кримінальної відповідальності за посягання на історичні та культурні цінності за законодавством України та Російської Федерації
  54)    ПЛИСЮК Н. М. (Хмельницький) Умови правомірного затримання особи, яка вчинила злочин
  55)    АНТОНЮК П. Є. (Київ) Сучасний стан і проблеми вітчизняних криміналістичних досліджень лакофарбових матеріалів, лакофарбових покриттів і пофарбованих предметів
  56)    КОРАБ К. (Варшава, Республіка Польща) Європейський Союз як чинник регіоналізації світу
  57)    МАРТЫНЕНКО И. Э. (Гродно, Республика Беларусь) Конвенции ЮНЕСКО по защите культурного наследия: проблемы реализации в национальное законодательство
  58)    ШЕВЧЕНКО О. Т. (Київ) Традиції та тенденції екстрадиційної правозастосовчої практики
  59)    ЛОЗІНСЬКА С. В., ЧУДИК-БІЛОУСОВА Н. І. (Хмельницький) Політико-правове врегулювання конфліктів у міжнародних організаціях
  60)    ВИГОВСЬКИЙ Л. А., ВИГОВСЬКА Т. В. (Хмельницький) Значення правової моделі державно-церковних відносин для регулювання та гармонізації взаємин Української держави з релігійними організаціями
  61)    ВАВРИНЧУК М. П. (Хмельницький) Міжетнічні стосунки і національна безпека
  62)    ВЕНДТ Я. (Гданськ, Республіка Польща) Теоретичні аспекти просторового дослідження громадянського суспільства
  63)    ГРЕБНЕВА В. В., КУЗНЕЦОВА Л. Б. (Белгород, Российская Федерация) Психологические аспекты исследования ценности «здоровье» в жизни и самосознании студентов вуза
  64)    ЧИРИЧ А. (Ниш, Республика Сербия) Современная роль университета и его реформа
  65)    ФРОЛОВ М. О. (Київ) Методологічні аспекти викладання у правничих школах дисципліни “Правове забезпечення національної безпеки”
  66)    РОЗЕНФЕЛЬД Н. А. (Київ) Підвищення ефективності проходження виробничої практики студентами юридичних факультетів ВНЗ за рахунок організації проведення практики на базі юридичних клінік
  67)    КРЕСІН О. В. (Київ) Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку
  68)    Персоналії
  69)    ІНФОРМАЦІЯ про Хмельницький університет управління та права
  70)    ІНФОРМАЦІЯ для авторів
  71)    Зміст
  72)    Вихідні дані
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.