Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Правосуддя без сили оспорюється; сила без правосуддя звинувачується (Паскаль) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2016 № 1 (57)"

  1)    Бориславська М. В. [Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року] {Legal Regulation of the Relations on Relationship on the Ukrainian Lands till 1917} 6-18
  2)    Романюк В. А. [Ґенеза інституту позовної давності на українських землях] {Genesis of Institute of Limitation of Actions on the Ukrainian Lands} 19-32
  3)    Агафонова Н. В. [До питання про функції конституційної реформи] {On the Function of Constitutional Reform} 33-44
  4)    Гринько С. Д., Гринько Р. В. [Заходи оперативного впливу, пов’язані з виконанням зобов’язання за рахунок боржника] {The Measures of an Operational Impact Connected with Execution of the Obligation at the Expense of the Debtor} 45-55
  5)    Мічурін Є. О. [Ускладнення здійснення права власності] {The Complication of the Exercise of the Right of Property} 56-63
  6)    Білоусов Ю. В. [Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні]{The Concept, Purpose and Classification of the Terms in the Enforcement Proceedings} 64-79
  7)    Ізарова І. О. [Реформа загальноєвропейських процедур та її значення для подальшого розвитку цивільного процесу Європейського Союзу] {Reform of EU-wide Procedure and its Importance for the Further Development of the European Civil Procedure} 80-89
  8)    Самбір О. Є. [Поняття суброгації в цивільному праві України] {Concept of the Subrogation of Civil Law of Ukraine} 90-100
  9)    Таш’ян Р. І. [Механізм цивільно-правового регулювання транспортних відносин] {The Mechanism of Civil-Legal Regulation of Transport Relations} 101-109
  10)    Чорна Ж. Л. [Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності як підстава його недійсності] {Settlement of a Deal by a Very Young Person Outside her Civil Capability as Basis for its Insignificance} 110-117
  11)    Лесько Ю. В. [Страхування цивільно-правової відповідальності в зобов’язаннях із відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів] {Insurance of Civil Responsibility in Obligations for Indemnification, Caused as a Result of Interactio
  12)    Панченко С. С. [Невизначений строк дії договору та його вплив на цивільно-правові зобов’язання] {Uncertain Period of Contract Validity and its Influence on Civil Obligations} 130-140
  13)    Чудик-Білоусова Н. І. [Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів] {Legal Basis of Improving Procedures for Resolving Collective Labor Dispute as a Conflict of Interest} 141-153
  14)    Андрушко А. В. [Окремі аспекти укладення трудового договору] {Specific Aspects of Concluding Labor Agreement} 154-163
  15)    Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. [Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти] {Legal Groundwork for Organization and Activities of Legal Service in Ukraine and Poland: Comparative an
  16)    Нікіфорова Т. І. [Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство] {Exemption from Criminal Liability for Mercenarism} 175-182
  17)    Волкотруб С. Г. [Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів] {Procedural Prerequisites of Criminal Conflicts Alternative Resolution} 183-190
  18)    Луцик В. В., Кордіяка Т. В. [Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі] {Powers of the Prosecutor directed to Determination of Law Violations during the Pre-T
  19)    Гринів О. [Вказівка прокурора як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням] {Direction of the Prosecutor as a Form of Procedural Guidance of the Preliminary Investigation} 205-212
  20)    Стефанчук М. М. [До поняття інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою функції представництва] {On the Concept of Interest as an Object of Realization of the Prosecutor’s Office Representation Function} 213-223
  21)    Меланчук А. В. [Правовий статус органів адвокатського самоврядування у Російській імперії за Судовою реформою 1864 року та сучасній Україні] {The Legal Status of the Bodies of Advocate Self Government in the Russian Empire for Judicial Reform in 1864 and
  22)    Димінська О. Ю. [Значення «Soft Law» для гармонізації договірного права ЄС] {«Soft Law» Value for Harmonization of the EU Contract Law} 236-243
  23)    Грицко Р. Ю. [Роль безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини в підвищенні якості первинної медичної допомоги] {Role of Continuous Professional Development of Family Medicine Professionals in Improvement of Quality of Primary Medical A
  24)    Трещов М. М. [Система управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів: концептуальні засади побудови] {Management System of Resource for Local Budgets Support: the Concept of Building} 254-261
  25)    Горбань Ю. С. [Еволюція наукових підходів щодо взаємовідносин людини та довкілля: державно-управлінський аспект] {The Evolution of Scientific Approaches to the Relationship between Human and the Environment: Public-Administrative Aspect} 262-272
  26)    Сталенна Л. С. [Особливості розвитку сепаратистських рухів у регіонах Західної Європи] {The Features of Separatist Movements in the Regions of Western Europe} 273-280
  27)    Мунько А. Ю. [Удосконалення інструментів управління місцевими фінансами в умовах децентралізації] {Development of Management Tools of Local Finances in the Context of Decentralization} 281-288
  28)    Сафонова В. Є. [Впровадження системи бюджетування в практику фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів] {Budgeting System Implementation in the Practice of Financial and Economic Activities of Higher Education Institutions} 289-309
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.