Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Правдивий суддя, що цегляна стіна (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право"

  1)    И. Алешина. ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА
  2)    В. Афадєєв. КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
  3)    А. Блащук. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  4)    О. Близнюк. ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ ВІД ДОГОВОРУ ЦЕСІЇ ТА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ
  5)    Я. Бляхарський. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ
  6)    В. Бобрик. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОМІРНОГО ВТРУЧАННЯ В СФЕРУ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЗА ПРОЕКТОМ ЦК УКРАЇНИ
  7)    Н. Бодяк. К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  8)    М. Василечко. ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ
  9)    В. Ватрас. ПРАВОВА ПРИРОДА ТАЄМНИЦІ УСИНОВЛЕННЯ
  10)    М. Вознюк. НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РУБЕЖОМ БЕЛОРУССКИМИ СУБЬЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
  11)    О. Ваянова. ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА АВТОРСТВА ТА ПРАВА НА ІМ'Я В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ НА ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ
  12)    А. Герц. СКЛАД МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ЗАСТАВИ
  13)    С. Гладій, С. Лучковська. ЩОДО ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
  14)    Є. Горовець. ПОНЯТТЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ: ОКРЕМІ НЕДОЛІКИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  15)    Л. Григоровська-Якубівська. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВЕКСЕЛЯ ДО ПЛАТЕЖУ
  16)    А. 3елінський. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
  17)    Л. Ігнатюк. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ
  18)    І. Калаур. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ У НОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
  19)    Х. Кірова. ФРАНЦУЗЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС 1804 РОКУ: ЗАКОНОДАВЧА ІСТОРІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  20)    К. Климчук. НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ БЕЛАРУСИ
  21)    С. Комберянов. ДЕЛИКТНЬІЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
  22)    К. Кравченко. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ
  23)    Д. Ландо. К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШЕГО ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
  24)    О. Лобода. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ
  25)    В. Луцик. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ В МЕРЕЖІ ІNТЕRNЕТ
  26)    Д. Малюська. ПОЗОВ ПРО ВИЗНАННЯ УГОДИ НЕДІЙСНОЮ ЧИ ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ? ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА
  27)    О. Маслюк. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
  28)    Н. Миронов. СВОБОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ЛИТЕРАТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
  29)    А. Миронова. ПРОБЛЕМЬІ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРАВ УЧРЕДИТЕЛЯ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
  30)    М. Михайлів. УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН З НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  31)    А. Минина. НЕУСТОЙКА. ВОПРОСЬІ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ
  32)    В. Недзведська. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ В НОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
  33)    С. Нижний. ЗАСТАВА ЯК МІЖГАЛУЗЕВИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
  34)    О. Олійник. РОЗВИТОК ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
  35)    О. Остимчук. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ У РАЗІ ПРИДБАННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
  36)    Є. Палій. ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
  37)    О. Первомайский. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ "УПРАВЛЕНИЯ" В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
  38)    А. Поваренков. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ РИСКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
  39)    М. Присяжнюк. РОЗІРВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
  40)    В. Прокопик. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
  41)    Р. Сивий. СУБ'ЄКТИ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОВЖИВАННЯ
  42)    Я. Сидоров. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
  43)    М. Стефанчук. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ПОНЯТТЯ "ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ" В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
  44)    Л. Тарасенко. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
  45)    Н. Тульчевська. ПУБЛІЧНІСТЬ ДОГОВОРУ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ
  46)    О. Чабан. ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ЯК МЕТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
  47)    Ж. Чорна. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ В МАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ
  48)    Г. Чурпіта. МАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  49)    М. Шейко. ЗЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, УСЛОЖНЕННАЯ ИНОСТРАННЬІМ ЭЛЕМЕНТОМ
  50)    І. Якубівський. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
  51)    В. Ямковий. КАЗНА ЯК СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.