Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Часто програють процес (тяжбу) від недотримання запропонованих законом формальностей (Бешерель) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2016 № 4 (60)"

  1)    Саблук С. А. [Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років ХХ ст.] {Features of Crime Control in Ukraine in the Second Half of 1950} 6-16
  2)    Артем’єва Н. П. [Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України] {Constitutional Basic Principles of the Right to Legal Aid within a Context of the Civil Process of Ukraine} 17-24
  3)    Турчинов К. О. [Окремі питання законодавчого забезпечення виборів Президента України] {Some Legislative Support of Presidential Elections in Ukraine} 25-30
  4)    Місяць А. П. [Особливості відчуження предмета іпотеки] {Special Aspects of Divesting a Mortgaged Property} 31-37
  5)    Сердечна І. Л. [Сімейні права та обов’язки фактичного вихователя та дитини] {Rights and Duties of an Actual Tutor and a Child} 38-44
  6)    Панченко С. С. [Одностороння відмова від договору як підстава припинення строку його дії] {Unilateral Refusal of the Contract as Basis of the Termination of Period of Validity of the Contract} 45-55
  7)    Назаренко Є. В. [Захист прав та інтересів сторін договору перевезення автомобільним транспортом] {Order of Protection of Rights and Interests of Parties of Agreement of Motor Transportation} 56-65
  8)    Осипова І. І. [Підстави звільнення від доказування за законодавством зарубіжних країн] {Grounds for Exemption of Proof under the Laws of Foreign Countries} 66-73
  9)    Андрейцев В. В. [Поняття господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки] {The Concept of Economic Activity Related with High Risk Objects} 74-82
  10)    Гуренко М. А. [Співвідношення інвестиційних договорів публічного характеру та договорів, що укладаються у рамках державно-приватного партнерства] {Relation of the Investment Agreements of Public Character with the Agreements Concluded within the Frame of
  11)    Кузьмін С. А., Марчук М. П. [Криміналізація незаконного перетинання державного кордону України] {On the Issue of Criminalization of Illegal Crossing the State Border of Ukraine} 89-99
  12)    Захарчук В. М. [Самовільно зайнята земельна ділянка як предмет злочину] {Unauthorized Occupation of Land Lot as a Subject of Crime} 100-106
  13)    Плисюк Н. М. [Розмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, і умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання] {Separation of Murder by Exceeding the Limit
  14)    Гураль Л. О. [Загальні підходи до визначення меж відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень] {General Approaches to the Definition of Accountability Measures for Causing Body Injuries} 117-124
  15)    Мартинюк О. Г. [Законодавча основа адміністративної діяльності в органах прокуратури] {Legal Basis for Administrative Action in the Prosecution} 125-132
  16)    Димінська О. Ю. [Співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права ЄС] {Ratio of Processes of Harmonization and Standardization of the EU Contract Law} 133-138
  17)    Гуменюк О. Г., Бриндіков Ю. Л. [Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект)] {Psychological Analysis of Leadership and its Functions in the Public Administration Organizations (Theoretic
  18)    Савицький В. Т. [Державна служба України: законодавчі новели та реальність] {The Public Service of Ukraine: Legislative Innovations and Reality} 150-160
  19)    Прудиус Л. В. [Перспективи оцінювання професійних кваліфікацій державних службовців в Україні] {Prospects for Evaluation of Professional Qualifications of Public Servants in Ukraine} 161-171
  20)    Синчак В. П., Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. [Уточнення сутності «зеленого» ресурсоаудиту та методичні підходи до його проведення в сільськогосподарських підприємствах] {Specification of the Nature of «Green» Resource Audit and the Methodical Approache
  21)    Соколюк Г. О., Прилепа Н. В. [Формування стратегії конкуренції підприємств готельно-ресторанного бізнесу] {Formation of Hotel and Restaurant Business Enterprises} 186-194
  22)    Лазор О. Я., Лазор О. Д., Шатіло І. В. [Тенденції збалансування попиту та пропозицій молодіжного сегменту ринку праці у Харківській області] {Adjusting the Youth Segment of the Labor Market in Kharkiv Region: Current State, Problems and Trends} 195-210
  23)    Михайлов В. С. [Методологічні проблеми удосконалення сільськогосподарської статистики] {Methodological Problems of Improving Agricultural Statistics} 235-245
  24)    Фасолько Т. М. [Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни] {Modelling the Relationship between the Government Debt and Budget Deficits in the Context of the Country’s Solvency}
  25)    Омельчук О. М. [Рецензія на монографію С. А. Саблука «Кримінально-правова протидія злочинності в Україні у 1922–1960»] {Review of the Monograph S. A. Sabluk «Criminal Law Combating Crime in Ukraine in 1922–1960»} 256-257
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.