Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... У конституції всяка влада, не викликана життєвою необхідністю, зрештою неминуче стає небезпечною (Ферран) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Кримінальне право та кримінологія"

  1)    ОМЕЛЬЧУК О.М. Проблеми призначення покарання за контрабанду
  2)    КУЛИНИЧ Р.О. Статистичне спостереження як метод соціологічного дослідження діяльності правоохоронних органів
  3)    Омельчук О. М. Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди
  4)    Кулинич О. І. Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень
  5)    Кулинич Р.О. Способи прогнозування правопорушень методом статистичних рівнянь залежностей
  6)    Шнурова О.Г. Структура протиправної поведінки неповнолітніх в Україні: психологічний аспект
  7)    Я. Акимов.УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН БЬІВШЕГО СССР: НАЛОГОВЬІЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  8)    Д. Альошин. ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В НОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
  9)    М. Анчукова. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙ ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННОГО С РИСКОМ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
  10)    Т. Афонченко. ПРЕВЕНТИВНЬІЙ НАДЗОР: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЬІТА ПРАВОТВОРЧЕСТВА
  11)    Л. Виговський. ХАРАКТЕР ДИТЯЧОЇ ТА ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У м. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
  12)    Р. Волинець. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ СТ. 211 КК УКРАЇНИ
  13)    А. Воропаєва. СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  14)    О. Голенко. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.219 КК УКРАЇНИ
  15)    А. Зайцев. ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕННО ВМЕНЯЕМЬІМ ЛИЦАМ
  16)    С. Косенко. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ ВІД СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ
  17)    С. Кучевська. ПРО ОБМЕЖЕНУ ОСУДНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
  18)    А. Лукаш. ЩОДО НОВОГО ПІДХОДУ ДО РОЗУМІННЯ ВІКТИМНОСТІ СТАТЕЙ ПРИ ЗҐВАЛТУВАННІ
  19)    Ю. Мантуляк. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ОЗНАК ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ
  20)    К. Марисюк. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА СТАТТЕЮ 366 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  21)    О. Мислива. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЙ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
  22)    В. Місюренко. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  23)    Ф. Мусаев. ОЦЕНКА НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТ. 174 УК РФ
  24)    О. Нагорнюк. ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД ТА ІДЕЇ ЗАГАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В РОБОТАХ О.Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО
  25)    С. Несынова. НОВЬІЙ УГОЛОВНЬІЙ КОДЕКС КАК ВНЕШНЯЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЬІХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
  26)    О. Омельчук. ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ КОНТРАБАНДИ ВІД ЗНАРЯДЬ ВЧИНЕННЯ ДАНОГО ЗЛОЧИНУ
  27)    Я. Остапик. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
  28)    Д. Пазенко. ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ І ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ: МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ
  29)    В. Пясковський. “ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ" В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ
  30)    А. Ранзебова. ФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ВЬІРАЖЕНИЯ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДИСПОЗИЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЬІ
  31)    Н. Розенфельд. ПРОГРАМНО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ "НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕОМ (КОМП'ЮТЕРІВ), ЇХ СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ"
  32)    А. Рыбаков. АКТУАЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМУ БОРЬБЬІ С ТЕРРОРИЗМОМ
  33)    А. Сілін. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  34)    О. Смаглюк. ШАХРАЙСТВО, ВЧИНЕНЕ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ
  35)    А. Соколов. СООТНОШЕНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЬІ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЬІЕ ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ
  36)    С. Стадник. ПРОБЛЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ЗА "СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ"
  37)    А. Станько. ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
  38)    Ю. Стрелковская. ФОРМИРОВАНИЕ МАРГИНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
  39)    В. Тараненко. ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ
  40)    О. Ходимчук. ПСИХІЧНІ АНОМАЛІЇ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  41)    Омельчук О.М. Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди
  42)    Іванюк Т.І. Проблеми застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за новим Кримінальним кодексом України
  43)    Грищук В.К. Вбивство через необережність за Кримінальним кодексом України 2001 року
  44)    Костенко О.М. Принцип соціального натуралізму та його значення для юриспруденції і кримінології
  45)    Марисюк К.Б. Кодифікація кримінального законодавства Канади: історія і сучасність
  46)    Грищук В.К., Гловацький В.І. Спільні риси та відмінності історичного розвитку інституту адвокатури Франції та Англії
  47)    Гринько Р.В. Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  48)    Іванюк Т.І. Співвідношення обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, з іншими критеріями індивідуалізації покарання
  49)    Сенько М.М. Суб'єкт самовільного залишення військової частини або місця служби
  50)    Омельчук О.М. Кримінально-правова характеристика суб'єкта злочину, передбаченого статтею 304 Кримінального кодексу України
  51)    Іванюк Т.І. Обставини, що пом'якшують покарання: характерні ознаки
  52)    Виговський Д.Л. Проблеми визначення поняття "кримінальна субкультура" в сучасній кримінології
  53)    Скулиш Є.Д. Загальнодержавна система протидії організованій злочинності: проблеми формування та функціонування
  54)    Биргеу М., Флоря В. Поняття, мета і види покарань в новому Кримінальному кодексі Республіки Молдова
  55)    Кирись Б.О. Громадські роботи як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав
  56)    Омельчук О.М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні
  57)    Бурдін В.М. Арешт як вид кримінального покарання
  58)    Красницький І.В. Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним Кримінальним кодексом України
  59)    Авраменко О.О. Питання кваліфікації умисного вбивства, вчиненого одночасно при перевищенні меж необхідної оборони та у стані сильного душевного хвилювання
  60)    Кобан Ж.І. Кримінально-правовий захист прав людини від службових зловживань в законодавстві окремих зарубіжних країн
  61)    Омельчук О.М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів
  62)    Бурдін В.М. Стан сп'яніння як обставина, що обтяжує покарання: проблеми сучасного наукового розуміння
  63)    Кирись Б.О. Поняття і зміст покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців
  64)    Шафіков Е.Р. Необхідна оборона: особливості кримінально-правового регулювання
  65)    Ландіна А.В. Захист моральності у сфері статевих відносин за кримінальним законодавством зарубіжних країн
  66)    Ярін В. М., Голдзіцький К. А. Актуальні питання удосконалення законодавства про зброю та її придатності для оборони
  67)    Кирись Б. О. Застосування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйону військовослужбовців
  68)    КИРИСЬ Б.О. Конфіскація майна як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав
  69)    ВИГОВСЬКИЙ Д.Л. Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект
  70)    ЧОРНИЙ Р.Л. Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації
  71)    КОЗАЧЕНКО О.В. Теоретичне визначення поняття та меж застосування кримінально-правових заходів
  72)    НІКОЛАЄНКО Т.Б. Вплив ступеня суспільної небезпеки особи на звільнення від кримінальної відповідальності
  73)    ФРОЛОВА О.Г. Кримінально-правова характеристика окремих ознак об'єктивної сторони незаконних дій у разі банкрутства
  74)    МЯГКОВ М.О. Окремі питання кримінальної відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчого права
  75)    НАЛУЦИШИН В.В. Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства
  76)    ДЕНИСОВА Т.А. Поняття функцій покарання та їх загальна характеристика
  77)    САБАДАШ В.П. Фішинг як найбільш розвинений вид шахрайства в Інтернеті
  78)    ІВАНЮК Т.І. Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України
  79)    КАМЕНСЬКИЙ Д.В. Кимінальна відповідальність корпорацій за вчинення федеральних злочинів у США: вихідні засади
  80)    ЗЕЛЕНОВ Г.М. Щодо визначення об’єкта складів злочинів, передбачених статтями 218-221 Кримінального кодексу України
  81)    НЕРСЕСЯН А.С. Боротьба з порушенням прав інтелектуальної власності в Російській імперії: кримінально-правовий аспект
  82)    Шафіков Е. Д. Застосування табельної вогнепальної зброї співробітниками органів внутрішніх справ: теорія і практика
  83)    Мусієнко А. В. Деякі правові та організаційні проблеми використання трансплантатів
  84)    ТАРАНЕНКО Ю.О., АНДРУЩЕНКО І.Г., ДЗІСЯК О.П. Окремі міжнародні фінансові злочини з використанням банківсько-кредитних установ
  85)    МОХОНЧУК С.М. Зброя масового знищення як предмет злочину, передбаченого ст. cт. 439, 440 Кримінального кодексу України
  86)    ФІЛІППОВ С.О. Використання психологічних знань для ефективного застосування норм кримінального права
  87)    ВИГОВСЬКИЙ Д.Л. Методи і засоби протидії негативному впливу кримінальної субкультури
  88)    ШЕВЧУК В.В., ОХМАН О.В. Об’єкт злочину за кримінальним правом України
  89)    ПЛИСЮК Н.М. Основні ознаки перевищення меж необхідної оборони
  90)    ОХМАН О.В. Характеристика суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України
  91)    ОМЕЛЬЧУК О. М. Проблеми законодавчого регулювання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
  92)    МУЗИКА А. В. Порушення статутних правил несення прикордонної служби як суспільно небезпечне діяння у складі однойменного злочину
  93)    ІЛІКЧІЄВА К. І. Деякі питання поняття насильства щодо жінок
  94)    ТОМЧУК І. О. Протидія злочину давання хабара: деякі аспекти
  95)    ГРИЩУК В. К. (Львів) Деякі сучасні проблеми удосконалення Кримінального кодексу України
  96)    РОМАШОВ Р. А. (Санкт-Петербург, Российская Федерация) Концептуальные, нормативные и организационные основания правового механизма противодействия легализации доходов полученных противозаконным путем
  97)    ЯРОВЕНКО В. В., КУЧИН О. С. (Владивосток, Российская Федерация) Контрабанда драгоценных металлов и природных драгоценных камней — угроза экономической безопасности Российской Федерации
  98)    НОМОКОНОВ В. А. (Владивосток, Российская Федерация) Проблемы причинности, наркотизма и организованной преступности в трудах ученых Дальневосточной криминологической школы
  99)    БАРАБАШ А. С. (Красноярск, Российская Федерация) Незаконное насилие в деятельности правоохранительных органов при расследовании уголовных дел и способы его преодоления
  100)    ОМЕЛЬЧУК О. М. (Хмельницький) До питання про загальні засади призначення покарання
  101)    КАЛИНИН С. А. (Минск, Республика Беларусь) Криминологическая экспертиза: альтернативный вариант
  102)    КУЗНЕЦОВ В. В. (Київ) Розвиток кримінальної відповідальності за посягання на історичні та культурні цінності за законодавством України та Російської Федерації
  103)    ПЛИСЮК Н. М. (Хмельницький) Умови правомірного затримання особи, яка вчинила злочин
  104)    ВИГОВСЬКИЙ Д. Л. (Хмельницький) Кримінологічна характеристика впливу кримінальної субкультури на злочинність неповнолітніх в Україні
  105)    НІКІФОРОВА Т. І. (Хмельницький) Розвиток вчення про обставини, які пом’якшують покарання в кримінальному праві України
  106)    ЧОРНИЙ Р. Л. (Київ) Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність співучасників злочину
  107)    НІКОЛАЄНКО Т. Б. (Хмельницький) Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст
  108)    Нікіфорова Т. І. [Звільнення від кримінальної відповідальності за найманство] {Exemption from Criminal Liability for Mercenarism} 175-182
  109)    Нікіфорова Т. І., Скок Л. В. [Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру] {A Procedural Order of Release from Criminal Liability and Punishment of Mi
  110)    Ларченко М. О. [Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності] {The Use of Criminological Modelling Results in the Practice of Crime Prevention} 172-181
  111)    Налуцишин В. В. [Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення] {Historical and Legal Aspects of Criminal Law for Failure to Judicial Decision on Ukrainian Lands} 182-192
  112)    Піддубна М. В. [Поняття імплементації норм міжнародного кримінального права в кримінальне право України] {Concept of Implementation of International Criminal Law into Criminal Law of Ukraine} 193-205
  113)    Кузьмін С. А., Марчук М. П. [Криміналізація незаконного перетинання державного кордону України] {On the Issue of Criminalization of Illegal Crossing the State Border of Ukraine} 89-99
  114)    Захарчук В. М. [Самовільно зайнята земельна ділянка як предмет злочину] {Unauthorized Occupation of Land Lot as a Subject of Crime} 100-106
  115)    Плисюк Н. М. [Розмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, і умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання] {Separation of Murder by Exceeding the Limit
  116)    Гураль Л. О. [Загальні підходи до визначення меж відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень] {General Approaches to the Definition of Accountability Measures for Causing Body Injuries} 117-124
  117)    Нікіфорова Т. І. Проблеми призначення покарання за сукупністю вироків
  118)    Нікіфорова Т. І. Проблеми призначення покарання за сукупністю вироків
  119)    Плисюк Н. М. Потерпілий у складі умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  120)    Бабанли Р. Ш. Перспективи наукового вирішення проблем призначення покарання в Україні
  121)    Піддубна М. В. Об’єкт воєнних злочинів у кримінальному праві України
  122)    Федулова І. М. Відмежування складу злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України, від суміжних складів злочину
  123)    Плисюк Н. М. Становлення і розвиток вітчизняного кримінального законодавства про вбивство 79-88
  124)    Романюк Х. І. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту 149-158   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.