Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Благо держави – найвищий закон (Античний вислів) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Фінанси грошовий обіг та кредит"

  1)    СИНЧАК В.П., КОРЮГІН А.В. Державна підтримка в агропромисловому комплексі
  2)    Синчак В.П. Удосконалення фінансово-податкового контролю за використанням податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах
  3)    Король В.Д., Синчак В.П., Ярмоленко Ю.Ю. Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби
  4)    Синчак В.П. Методика обчислення фіксованого сільськогосподарського податку в реформованих господарствах
  5)    Синчак В.П. Податкові відносини сільгоспвиробників з місцевими бюджетами в аспекті фіксованого сільськогосподарського податку
  6)    Навроцький С.А. Взаємодія страхових компаній і банків
  7)    Стрельбіцький П.А. Товариства взаємного страхування: зародження, розвиток, становлення
  8)    Рудь В.А. Механізм оподаткування аграрних підприємств
  9)    Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров'я та медичного страхування
  10)    Синчак В.П. Натуральна сплата податків у сільському господарстві як одна з форм розрахунків з бюджетом
  11)    Христиановський В.В., Стешенко І.В. Моделювання основних характеристик облігацій на фондовому ринку України
  12)    Шубін О.О. Особливості формування адаптованої моделі стратегічного менеджменту підприємств хімічної промисловості
  13)    Кочетов О.П. Оцінка ефективності розміщення цукрових заводів Подільського регіону
  14)    Кучер В. В. Роль маркетингу в підвищенні ефективності виробничо-збутової діяльності переробних підприємств АПК
  15)    Кучер О.В. Інформаційно-консультаційні послуги як складова ринкової інфраструктури
  16)    Цебень Р.Л. Особливості руху земельних ділянок: аспекти фінансового та податкового обліку
  17)    Олійник Д.І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в системі макроекономічних зв’язків
  18)    СИНЧАК В.П. Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід
  19)    ПОЗНЯК О.В. Державна допомога як джерело фінансування неприбуткових організацій
  20)    ЛИЖНИК Ю.Б. Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку
  21)    МАЛИШЕНКО В.А., МАЛИШЕНКО К.А. Аналітичні аспекти оцінки ризику інвестування в рамках управління проектною діяльністю (на прикладі підприємств санаторно-курортного комплексу Південного Берега Криму)
  22)    ОПРЯ Є.А. Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні
  23)    СИНЧАК В.П. Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві
  24)    СТУПКА Н.М. Окремі аспекти оцінки фінансової стійкості підприємств
  25)    ВЛАСЮК М.С. До питання фінансової підтримки аграрного виробництва
  26)    СИНЧАК В.П. Податкові інструменти державного регулювання в сільському господарстві
  27)    ДУДА О.Є. Економічний зміст та основні напрямки розвитку інноваційно-активних об’єктів нематеріальної власності
  28)    ТКАЧУК Н.М. Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку
  29)    Синчак В. П, Сохонюк О. С. Удосконалення земельного оподаткування в Україні
  30)    Дацій О. І. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону
  31)    Мережко В. М., Мороз О. М. Фінансово-кредитні інструменти соціально-економічного розвитку регіону
  32)    Братковський Л. М. Місце й роль страхових компаній у економічній структурі країни; державний вплив на страховий ринок України
  33)    КОРЖЕНІВСЬКА Н.Л., КУШНІР Л.А. Проблеми та перспективи банківського кредитування в аграрній сфері
  34)    КАБАЦІ Б.І. Вплив структури державних видатків на динаміку економічного зростання в Україні
  35)    ДРОЗД І.М. Особливості страхування професійної відповідальності
  36)    ГЕЙЄР Г. В. Фінансова вартість брендів і методи її оцінки
  37)    ІЛЛЯШЕНКО К. В. Підвищення економічної ефективності інвестицій за рахунок якісного інвестиційного менеджменту
  38)    СИНЧАК В. П. Гетерогенний зміст податків і зборів у системі оподаткування сільського господарства
  39)    МАНЬКО І. О. Страховий брокер та його основні функції
  40)    ДЕМ’ЯНЕНКО М. Я. (Київ) Оцінка фінансової складової при здійсненні реформ
  41)    ЛЕВИЦЬКА С. О. (Рівне) Методика організації та перспективи розвитку управлінського (внутрішньогосподарського) обліку
  42)    ДОМАНЧУК Д. П., ЛУЧИК С. Д., ЧИКУРКОВА А. Д. (Кам’янець-Подільський) Деякі аспекти фінансових проблем на аграрному ринку
  43)    ХОМИН П. Я. (Тернопіль) Облікова політика в контексті методологічного обґрунтування сутності дефініцій
  44)    ДОРОШ Н. І. (Київ) Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном
  45)    СИНЧАК В. П. (Хмельницький) Систематизація основних положень класиків політичної економії та можливість їх реалізації у системі оподаткування України
  46)    СИНЧАК В. П. (Хмельницький) Передумови виникнення та розвиток неокласичних концепцій в оподаткуванні
  47)    ШЕВЧЕНКО С. Г. (Львів) Деякі питання сучасного підходу до обгрунтування суті грошей
  48)    Сафонова В. Є. [Впровадження системи бюджетування в практику фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів] {Budgeting System Implementation in the Practice of Financial and Economic Activities of Higher Education Institutions} 289-309   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.