Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Де двоє лається, там адвокат користається (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
  Гарієвська Мирослава Богданівна
  HARIIEVSKA MYROSLAVA

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAD-4247-2020
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3115-725X
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1zC6ACMAAAAJ

  Посада: завідувач юридичної клініки
  Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Закінчила Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет (2007).

  У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дискреційні повноваження суду при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

  Сфера наукових інтересів: повноваження суду у цивільному судочинстві, дискреційні повноваження суду, діджиталізація цивільного судочинства, докази та доказування у цивільних справах.

  Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне процесуальне право», «Виконавче провадження», «Нотаріат», «Докази та доказування у цивільних справах», «Основи юридичної клінічної практики».

  Кількість навчально-методичних публікацій:  понад 25.

  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  1.   Первая летняя школа «Обучение альтернативному урегулированию споров как подходу к обеспечению прав человека» в рамка TEMPUS проекта (г.Минск, 23-27.06.2015 р.).
  2.   ІІ Міжнародний прогрес-семінар з економічного права та альтернативного вирішення спорів в рамка TEMPUS проекту (м. Хмельницький, 30.09-04.10.2015р.).
  3.   Друга літня школа для викладачів та студентів «Навчання альтернативному врегулюванню спорів як підходу до забезпечення прав людини» в рамка TEMPUS проекту (м. Харків, 15-19.06.2016 р.).
  4.   Сертифікат «Конфлікт інтересів: треба знати!»,через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus(27.12.2017 р.).
  5.   Сертифікат «Новели та практика застосування КАСУ та пенсійного законодавства»(02-04.03.18 р., м.Ірпінь).
  6.   Сертифікат «Освітній простір – територія прав людини», наданий міні-EdCamp(05.05.18 р.).
  7.   Сертифікат «Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики (05-08.07.18 р.).
  8.   Сертифікат «Освітні інструменти критичного мислення», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus(09.12.2019 р.).

  Нагороди
  Подяка Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

  e-mail:m_harievska@univer.km.ua


  Романюк Віталія Анатоліївна
  ROMANIUK VITALIIA

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/D-4162-2019
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5297-5235
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7qj1kD0AAAAJ

  Посада: в.о. старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права
  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук

  Народилася 25 червня 1992 року у м. Хмельницькому.

  У 2015 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

  В грудні 2018 року в спеціалізованій вченій раді Хмельницького університету управління та права захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, на тему «Позовна давність у цивільному праві». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, С. Д. Гринько.

  З вересня 2016 року – старший лаборант кафедри міжнародного та європейського права.

  З грудня 2016 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права.

  З травня 2016 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права.

  З січня 2020 року – в.о. старшого викладача кафедри міжнародного та європейського права.

  Має наукові публікації, є автором 1 монографії. Учасник низки міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

  Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне право, право Європейського Союзу.

  Кількість наукових публікацій: більше 15.

  Викладає навчальні дисципліни: «Римське право», «Правничі системи сучасності», «Політико-правові основи функціонування Європейського Союзу», «Право Європейського Союзу», «Матеріальне право ЄС», «Інституційне право ЄС» та ін.

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 5.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий аналіз. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. С.94-97.
  2.   Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.). Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. С.54-58.
  3.   Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 22-24.
  4.   Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях. Університетські наукові записки. 2016. №1 (54). С. 250-257.
  5.   Романюк В. А. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности. Legea si Viata. 2017. №8. С. 147-151.
  6.   Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві європейських країн. Альманах міжнародного права. 2017. Випуск 18. С. 129–136.
  7.   Романюк В. А. Проблеми правового регулювання підстав зупинення перебігу строку позовної давності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 47. Том 1. Ужгород, 2017. С.159–162.
  8.   Романюк В. А. Тенденції правового регулювання позовної давності в договірному праві ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12 (18). С. 93–98.
  9.   Романюк В. А. Види класифікацій та особливості цивільно-правових строків захисту. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.) : [у 2-х част.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. 2017. С. 139–140.
  10.   Романюк В. А. Особливості правового регулювання позовної давності різних правових систем. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 грудня 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права». 2017. Ч. 1. С. 41–44.
  11.   Романюк В. А. Особливості застосування позовної давності та її вплив на суб’єктивне право особи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Том 29 (68). № 1. С. 43–47.
  12.    Романюк В.А. Щодо питання про можливість застосування позовної давності у разі оспорювання або невизнання права. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року) : [у 2-х част.]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. Частина друга. С. 81-84.
  13.   Романюк В.А. Механізм застосування позовної давності. Cучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. К.: ДУІТ, 2019. С. 107-110.
  14.   Романюк В. А. Забезпечення конфіденційності в діяльності юридичної клініки. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 290–291.
  15.   Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві : Монографія. / [наук. редактор С. Д. Гринько] В. А. Романюк. К. : Центр учбової літератури, 2019. 236 с.

  Електронна адреса:


  Кірик Алла Юріївна
  Kiryk Alla

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/AAE-5512-2020
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0729-5986
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=i4ktTJEAAAAJ

  Посада:– юрисконсульт І категорії, асистент кафедри міжнародного та європейського права

  У 2018 році закінчила юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – магістр права.
  З 2018 року – аспірант кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.
  З вересня 2019 року – в.о. асистента кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  З грудня 2019 року – асистент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Сфера наукових інтересів: міжнародне право, право Європейського Союзу, спадкове право.

  Кількість наукових публікацій:  6

  Вибрані наукові праці:
  1.   Кірик А.Ю. Процеси гармонізації договірного права ЄС у сфері захисту прав споживачів. Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання», (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року). Хмельницький, 2017. С. 204-206
  2.   Кірик А.Ю. Особливості нотаріального посвідчення та виконання заповіту подружжя. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава 11 травня 2019 року): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД,  2019. Ч. 6. С. 17-19.
  3.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців при заповідальному відказі. Актуальні проблеми юридичної науки : Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 265-267.
  4.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців в системі обмежень права на свободу заповіту. Cучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. К. : ДУІТ, 2019. 309 с.
  5.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців у разі визнання заповіту недійсним. Право і суспільство. 2019. Вип. 3. С. 98-105.
  6.   Кірик А.Ю. Проблеми правового регулювання секретного заповіту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 58. С. 119-123.

  e-mail:alla_kiruk@univer.km.ua
      

  Контакти: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8.
  Телефон: (0382) 71-75-76 факс: (0382) 71-75-76
  Пошта: uk@univer.km.ua

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.