Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Чиста совість - найкраще снодійне (А. Конан Дойль) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
  Білоусов Юрій Валерійович
  Bilousov, Yuriy

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/J-9686-2018
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9209-0378
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuriibilousov
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/YuriyBilousov
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=bJ8AP_YAAAAJ

  Кандидат юридичних наук, професор,
  завідувач науково-редакційного відділу,
  відповідальний секретар редакційної колегії часопису "Університетські наукові записки"

  ORCID, Аcademia.edu, ReseacherID, Scholar.google, LinkedIn, Facebook


  Народився 2 жовтня 1975 року у м. Львові.
  Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1997), юрист.

  З 1996 р. — викладач права Львівського технікуму громадського харчування;
  з 1997 р. — викладач кафедри цивільного права та цивільного процесу Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
  З 2000 р. — у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова: старший викладач, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу (2000-2001, 2006-2010), професор кафедри.
  З 2004 року — відповідальний секретар редакційної колегії часопису «Університетські наукові записки».
  З квітня 2004 р. — у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України (за сумісництвом): старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів Європейського Союзу.

  Кандидат юридичних наук з 2000 року. У 1999 році захистив дисертацію на тему: «Судове провадження у справах за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії і рішення органів військового управління та військових посадових осіб» за спеціальністю 20.02.03 - військове право; військові проблеми міжнародного права.

  Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін з 2003 року, професор кафедри цивільного права та процесу з 2015 року.

  Підготував 7 канд. наук.

  Коло наук. інтересів: цивільне процесуальне право; цивільне виконавче право.

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 130.
  Кількість наукових публікацій: понад 200.

  Список наукових праць:

  1. Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ адміністративному суду в проекті Адміністративно–процесуального кодексу. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3.С. 89–96.
  2. Білоусов Ю. В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 1. С. 62–67.
  3. Білоусов Ю. В. Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 228–231.
  4. Білоусов Ю. В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 4. С. 101–108.
  5. Білоусов Ю. В., Іванов С. О. Проблемні питання визначення відповідача у справах про стягнення коштів державного бюджету. Університетські наукові записки. 2013. № 4. С. 82–109.
  6. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя.Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 66–71.
  7. Білоусов Ю. В.  Цінне видання з проблем організації правової роботи. Університетські наукові записки. 2006. № 1. С. 368–369.
  8. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України. Університетські наукові записки. 2007. № 1. С. 84–89.
  9. Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 3–4. С. 167–171.
  10. Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 1–2. С. 145–149.
  11. Білоусов Ю. В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 3. С. 45–50.
  12. Білоусов Ю. В., Рибчак М. Б. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі. Університетські наукові записки. 2007. № 4. С. 100–108.
  13. Білоусов Ю. В. Актуальне дослідження проблем судових актів. Університетські наукові записки. 2008. № 2. С. 411–413.
  14.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л. Проблемні питання провадження у зв’язку із розголошенням інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних та юридичних осіб. Університетські наукові записки. 2009. № 4. С. 24–32.
  15.  Білоусов Ю. В., Бондаренко–Зелінська Н. Л., Трач О. М., Гарієвська М. Б. Право на оскарження рішень суду у зв’язку з винятковими обставинами та особливості його здійснення. Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 55–65.
  16.  Білоусов Ю. В. Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 295–309.
  17.  Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація строків у виконавчому провадженні. Університетські наукові записки. 2016. № 1. С. 64–79.

  E-mail: Labor@univer.km.ua


  Подолянчук Ольга Володимирівна
  PODOLYANCHUK OLGA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7526-9387
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1HuLDZMAAAAJ

  Посада: старший викладач кафедри мовознавства, старший науковий співробітник науково-дослідної частини університету, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

  Народилася 20.03.1988 р.
  З 2011 р. працює у ХУУП. З 2017 р. на посаді старшого викладача кафедри мовознавства.
  З 2016 р. працює над кандидатською дисертацією на тему: «Ідіостиль Гната Хоткевича» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, м. Кам’янець-Подільський.

  Сфера наукових досліджень та інтересів: ідіостиль письменників, складні випадки правопису, граматичні засоби та прийоми стандартизації мови професійних текстів,  правопис СУЛМ.
  Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
  Кількість наукових публікацій: 10.

  Перелік вагомих видань:
  1.   Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г.Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: збірник наукових праць. Серія «Філологічна». Випуск 51. м.Остріг, 2015р. С.290-292
  2.   Подолянчук О. Гуцульська діалектна лексика прозових творів Гната Хоткевича. Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту. Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2015. Вип.VI. – с.111-118
  3.   Подолянчук О. Діалект як джерело формування ідіостилю Г.Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема. Діалект як джерело формування ідіостилю Г.Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.6. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015р. С.82-84.
  4.   Подолянчук О. Языковедческий подход к исследованию творчества Г.Хоткевича. Universum: Филология и искусствоведение: електрон. науч. журн. 2015. №7 (20). URL : http://7 universum/com/ru/philology/archive/item/2328
  5.   Подолянчук О. Мовностилістичні аспекти епістолярію Г.Хоткевича (на прикладі листів до його дружини Катерини Абрамівни). Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка (15 – 16 березня). Вип. 15. Т.3. 2016. С.92-93.
  6.   Подолянчук О. Система вокалізму у творах Г.Хоткевича на прикладі оповідань «Самітник», «Bella donna», «Що бачила скеля», «Гуцульський рік». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». 26-27 березня 2015р. Дрогобицький державний педагогічний університет ім.І.Франка, Дрогобич.с.139-140.
  7.   Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г.Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна ккомунікація: мова – освіта – особистість» (23 – 24 квітня 2015р.). Національний університет «Острозька академія». м.Остріг, 2015р.
  8.   Подолянчук О. Особливості епістолярного стилю Г.Хоткевича. Матеріали ХІХ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави». 14 березня 2015р. м.Хмельницький. 2015р.
  9.   Подолянчук О. Фонетичні особливості ідіостилю Г.Хоткевича. Матеріали ХХІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави». 14 березня 2018р. м.Хмельницький. 2018р. С.270-272.
  10.   Мова драматичних творів як засіб само ідентифікації ідіостицю Гната Хоткевича. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск 29. 2019. С44-51.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2017 р. за програмою «Основи педагогічної майстерності».

  e-mail:      o_podolianchuk@univer.km.ua


  Якимишин Олег Ярославович
  YAKYMYSHYN OLEH

  Посада: старший науковий співробітник науково-редакційного відділу

  Народився  6 листопада 1987 року.
  2006 році закінчив Хмельницький професійний ліцей електроніки і здобув професію оператора електронно-обчислювальних та обчислювальних машин. 2010 році закінчив Хмельницький університет управління та права і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобув кваліфікацію бакалавра з права.2012 році закінчив Хмельницький університет управління та права і отримав вищу освіту за напрямом підготовки «Право»,спеціалізація «Земельне та господарське право» та здобув кваліфікацію юриста.

  З 2006 року у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова:
  2006–2012 рр. – оператор комп’ютерної верстки редакційно-видавничого відділу.
  З 2012–2019 рр. – молодший науковий співробітник науково-редакційного відділу.
  З 2020 року – старший науковий співробітник науково-редакційного відділу.

  Сфера наукових інтересів: земельне та господарське право      

  Контакти: вул. Героїв Майдану, 8, м. Хмельницький, 29013
  Телефон:
  Пошта:

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.