Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування
  Наукова робота
  Дослідницька робота здійснюється під керівництвом завідувача кафедри, д.е.н., професора В. П. Синчака науково-педагогічними працівниками, зокрема:
  д.е.н, професором кафедри Іжевським П.Г,
  к.е.н., доцентом Д. А. Арзянцевою,
  к. е.н., доцентом кафедри Булат Г.В.,
  к.е.н.; доцентом кафедри Я.Г. Бучковською,
  к.е.н.; доцентом Н. П. Захаркевич,
  к.е.н.; доцентом А. В. Корюгіним,
  к. е.н., доцентом І.М. Кравець,
  к.е.н.; доцентом кафедри В.Е. Кудельським;
  к.е.н., доцентом кафедри Т. А. Піхняк;
  к.е.н, доцентом кафедри Самарічевою Т.А.
  к.е.н., доцентом Н.М. Ткачук;
  старшим викладачем кафедри А. В. Крушинською;
  старшим викладачем кафедри Ю. В. Граматович
  за такими науковими темами:
  «Фінансово-управлінські моделі та стратегії стабільного розвитку бізнесу в умовах глобальної турбулентності» (номер державної реєстрації 0120U104161),
  «Механізми управління підприємствами та установами в системі державного регулювання національною економікою»,
  «Проблеми переходу до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання в умовах ринкової економіки».
  Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників
  кафедри:
  податкове регулювання та стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва в Україні;
  теорія та історія фінансів, бізнес-мережі, агропромисловий комплекс, управління національною економікою, сталий розвиток, «зелене підприємництво»;
  цифрова економіка; інноваційна економіка; бізнес адміністрування; соціальна політика;
  організація бухгалтерського обліку; облік оборотних активів; інформаційні технології в обліку та аудиті; внутрішній аудит;
  актуальні питання розвитку фінансової системи держави, удосконалення фінансового забезпечення соціальної сфери;
  «зелена» економіка, еко-інновації, бізнес-адміністрування, сучасні підходи до управління персоналом, кадрова безпека;
  стратегічне          управління      розвитком      національної      економіки;
  маркетингова діяльність суб’єктів комерційної та некомерційної сфер; управління якістю виробничими та соціальними системами;
  соціально-демографічні проблеми відтворення трудового потенціалу в умовах ринкової економіки;
  актуальні питання розвитку податкового менеджменту, удосконалення бізнес-процесів на підприємствах;
  актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки підприємства: кредитування, оподаткування, методика складання звітності;
    
  податкова політика держави; фіскальне регулювання споживання соціально-значимих товарів; міжнародне оподаткування;  
  капіталізація банків, процеси інтеграції у банківській системі, перспективи консолідації банків, синергетичний ефект операцій злиття і поглинання банків;  
  підвищення інвестиційної привабливості території, залучення інвестиційних ресурсів у туристичний сектор, бюджетно-податкові важелі стимулювання інвестиційних надходжень;  
  міжнародні економічні відносини; управління трудовим потенціалом; зовнішньоекономічна діяльність підприємства.  
  За результатами досліджень науково-педагогічних працівників кафедри опубліковано близько 500 наукових праць у зарубіжних та вітчизняних виданнях та 19 монографій. Результати наукових здобутків доповідались на більш, ніж 200 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах. За обсягом опублікованих наукових праць кафедра є однією з найкращих в університеті.  
  Основні наукові праці науковоіпедагогічних працівників кафедри
  Монографії

  1. Булат Г.В. Методика визначення аудиторського ризику за умови проведення автоматизованого аудиту / Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston :PrimediaeLaunch, 2020. 410 р. С. 343-349

  2. Гарват О.А., Кравець І. М. Інноваційні підходи до забезпечення ефективного управління персоналом підприємств / Соціально-трудові відносини : проблеми науки та практики : монографія / А. М. Колот, Т. А. Костишена, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля ; за ред.. Т. А. Костишеної. Полтава, С. 535 -550.

  3. Рижа Т. В. Механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. 209 с.

  4. Синчак В. П. Еволюція наукової думки в оподаткуванні та її реалізація у податкових системах: монографія. Київ-Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. 294 с.

  5. Синчак В. П. Система оподаткування у сільському господарстві в умовах вступу України до СОТ // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК: кол. монографія. – Житомир: Житомирське об’єднання громадської організації “Спілка економістів України”, 2008. – С. 202-212.

  6. Синчак В. П. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика: монографія. Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2008. 476 с.

  7. Синчак В.П., Самарічева Т. А. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 180 с.

  8. Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія / за заг. і наук. ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. 374 с.

  9. Навчальні підручники та посібники

   1. Ковальчук С.В., Бойко Р.В., Корюгін А.В. Рекламний менеджмент: навч. посібник / С.В. Ковальчук, Р.В. Бойко, А.В. Корюгін. Львів, «Новій світ­2000», 2017. 269 с. ❑

   2. Синчак В.П., Крушинська А.В. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2013. 504 с.

   3. Синчак В.П. Інформаційно-методичне забезпечення наукових досліджень: навчально-методичний посібник. Хмельницький: ХУУП, 2018. 342c

   4. Омельчук О.М., Кравчук В.В., Кулик В.М., Васільєв О.В., Синчак В.П. Інформаційно-методичне забезпечення наукових досліджень : навчально­методичний посібник: Хмельницький: ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. 303c

   5. Баюк М.І., Войт М.І., Терещенко Т.В., Синчак В.П., Халавчук О.М., Циц С.В., Требик Л.П., Цимбалюк В.О., Слюсарчик Н.О. Староста територіальної громади як суб’єкт бюджетного процесу // Моніторинг та контроль в діяльності старости ОТГ. Науково-практичний посібник /За заг.ред.Баюка М.І. Хмельницький: ФОП Словіцький М.Я., 2019. 204 с.

   6. Синчак В.П. Завдання для практичних і семінарських занять та методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для студентів за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Практикум: навчальний посібник. Хмельницький : ХІУП, 2004. 126 с.

   7. Синчак В.П. Тренінг: Консультування платників податків як важливий напрям у роботі лідера податкової служби / Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Баюка М.І., Гаман Т.В. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. С. 110-150.


   Відповідно до Наказу МОН України від 15.09.2016 р. № 1111 «Про ліцензування освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні», на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства, у Хмельницькому університеті управління та права розширено провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні. Відтак, кафедра є відповідальною за підготовку здобувачів наукового ступеня «доктора філософії» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
   Науково-педагогічні працівники кафедри проводять активну наукову роботу зі студентами університету. Зокрема, при кафедрі функціонує 3 студентських наукових гуртки:  
   фінансове регулювання підприємницької діяльності (керівники гуртка – завідувач кафедри, д.е.н., професор Синчак В. П. та старший викладач кафедри Крушинська А. В.);  
   управління підприємницькою діяльністю в регіоні (керівники гуртка – к.е.н., доцент Захаркевич Н.П. та к.е.н., доцент Корюгін А.В.);  
     
   актуальні проблеми функціонування та розвитку економіки в умовах ринкової нестабільності (керівник гуртка – к.е.н., доцент Арзянцева Д.А. та старший викладач кафедри Самарічева Т.А.)
   Науково-педагогічні працівники кафедри неодноразово забезпечували підготовку призерів і номінантів всеукраїнських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт.
   У 2013 – 2014 і 2015 – 2016 навчальних роках студентки Мотузюк Анастасія та Щавінська Марина відповідно стали призерами та були нагороджені дипломами ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система» (підготовку здійснювали завідувач кафедрою Синчак В. П. і доцент кафедри Рижа Т. В.).
   У 2017 році студентки Гуменюк Діана та Грицькова Анастасія, стали призерами у номінації ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (підготовку здійснював доцент Корюгін А. В.).
   У 2019 році студентка Ярема Оксана стала призером і одержала диплом ІІІ ступеня за перемогу у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» (підготовку здійснювала доцент Арзянцева Д. А.).
   У 2019 році студентка Грицькова Анастасія стала призером і одержала диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» (підготовку здійснював доцент Корюгін А. В.).
   У 2020 році студентка Герасимчук Анна стала призером і здобула диплом ІІІ ступеня за перемогу у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» (підготовку здійснювала доцент Захаркевич Н.П.).
    
  Керівник:
  Синчак Віктор Петрович


  Контакти: м. Хмельницький, вул. Героїв майдану, буд. 8, каб. 407, Україна, 29013
  Телефон: (0382) 71-75-81
  Пошта: kmf@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.