Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Влада - причастя, яке слід тримати в глибині дарохранильниці і показувати лише зрідка (Альфонс Доде) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Щепанський Едуард Валерійович
  SHCHEPANSKIY EDUARD

  Профілі в наукових базах даних:
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LMseqfoAAAAJ

  Посада: Завідувач кафедри ПУА
  Науковий ступінь: доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народився 30.11.1978 р.
  З 2000 року працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, з 2017 - на посаді професора кафедри публічного управління та адміністрування.
  У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, економічна теорія, м. Київ.

  Сфера наукових інтересів: державне та регіональне управління; туризм та рекреаційна діяльність; управління регіональним (місцевим) розвитком.
  Викладає навчальні дисципліни: «Основи туризмознавства», «Туристичне країнознавство», «Регіональний та місцевий розвиток», «Державно-управлінські рішення», «Управління розвитком регіону».

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 30.
  Кількість наукових публікацій: більше 50.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Щепанський Е. В. Державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія та практика : монографія / Едуард Валерійович Щепанський ; Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2018. – 326 с.
  2.   Щепанський Е. В. Туристично-рекреаційний комплекс Хмельниччини: теорія, практика, перспективи : навчальний посібник / Едуард Валерійович Щепанський ; Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2012. – 156 с.
  3.   Щепанський Е. В. Механізм державного регулювання розвитку туристично-рекреаційних кластерів в Україні / Е.В. Щепанський // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці : колективна монографія / за заг. і наук. ред. д.е.н., проф. В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – С. 197-219.
  4.   Щепанський Е. В. Механізм державного управління (регулювання) туристично-рекреаційною сферою: теоретичні підходи до визначення поняття / Е. В. Щепанський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Управління». – 2015. – Випуск 1. – С. 93-102.
  5.   Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП. – 2017. – № 1. – С. 317-324.
  6.   Щепанский Э. В. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных систем / Э. В. Щепанский // Научный журнал «Власть и общество (история, теория, практика)». – Тбилиси, 2017. – № 3. – С. 93-110.
  7.   Щепанский Э. В. Теоретические аспекты государственного регулирования развития туризма / Э. В. Щепанский // East journal of security studies. Collection of scientific papers. – Kharkiv, Słupsk (Poland), 2017. – № 1. – С. 129-144.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  міжнародний сертифікат підготовки управлінських кадрів «Професіоналізація кадрів для місцевого розвитку» (Республіка Польща, 2007);
  сертифікат міжнародного зразка «Державне та місцеве управління» (США, 2008);
  сертифікат про підвищення кваліфікації у сфері навчання дорослих для спеціалістів із регіонального економічного розвитку (Канада-Україна, проект «Регіональне врядування та розвиток», 2012).

  Нагороди:
  грамоти та подяки МОН України, Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА, Хмельницької міської ради.

  e-mail:       e_shchepanskiy@univer.km.ua


  Требик Людмила Петрівна
  TREBYK LIUDMYLA

  Профілі в наукових базах даних:
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/C-4962-2019
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1338-1351
  Publons: https://publons.com/researcher/C-4962-2019
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fsP1VTYAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

  Народилася 07.04.1981 р.
  З 2005 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, з 2017 р. на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
  У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону: інформаційно-комунікаційний аспект» зі спеціальності 25.00.03 – державна служба, м. Київ.

  Сфера наукових інтересів: підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону; електронне урядування; інформаційні технології в публічному управлінні та адмініструванні; державне управління та місцеве самоврядування.

  Викладає навчальні дисципліни: «Система публічного адміністрування», «Публічне адміністрування», «Інтернет-технології в публічному управління та адмініструванні», «Електронне урядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси у публічному управління та адмініструванні», «Державне та регіональне управління».

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 30.
  Кількість наукових публікацій: більше 30.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Требик Л. П. Критерії формування інформаційної компетентності лідерів місцевих громад / Л. П. Требик // Управлінське лідерство : кол. монографія / за заг. ред. В. В. Толкованова. – Хмельницький :Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. – С. 383–391.
  2.   Требик Л. П. До проблеми окреслення інформаційно-комунікаційної парадигми підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону / Л. П. Требик // Наук. зап.Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 141–147.
  3.   Trebyk L. Internal Development upravlencheskyh personnel resources of the region / LyudmylaTrebyk // European Applied Sciences. – 2015. – N 11. –November-December. – P. 86–91.
  4.   Требык Л. П. Рационализация управленческой деятельности управленческих кадров региона / Л. П. Требык // Legeașiviața. – 2016. – № 3/2 (291). – Р. 69–74.
  5.   Інформаційно-комунікаційні технології в практичній діяльності органів місцевого самоврядування: Навч. посіб. – Хмельницький : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій., 2010. – 160 с.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  всеукраїнський семінар-тренінг для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU», березень-червень 2015 р., м. Київ;
  тренінг для тренерів «Електронне урядування та електронна демократія», EGAP, 18-22.09.2017 року, м. Київ;
  тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche GesellschaftfuerInternationale Zusammenarbeit (GIZ), 05-09.2018 р., м. Берлін.

  Нагороди:
  грамоти та подяки Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА, Хмельницької міської ради.

  e-mail:    liudmyla.trebyk@huup.km.ua
        lpt@univer.km.ua


  Матвейчук Людмила Олександрівна
  MATVEJCIUK LIUDMYLA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2989-6002
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=30TGjycAAAAJ

  Посада:  професор кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: доктор  наук з державного управління,  кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 08.11.1959 р.
  З 2019 року працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на посаді професора кафедри публічного управління та адміністрування.

  У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні» зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь.
  У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Механізми державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства» зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ.
  З 2006 р. член національної спілки журналістів України.
  Радник  податкової служби 3 рангу.

  Сфера наукових інтересів: цифрова економіка та суспільство, е-уряд, е-оподаткування, цифрове публічне  управління.

  Кількість наукових публікацій:  понад 100.

  Викладає навчальні дисципліни: «Публічна політика».
  Кількість навчально-методичних публікацій:  4.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Матвейчук Л.О. Розвиток цифрової взаємодії суб’єктів господарювання з державними органами. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання : колективна монографія. Том 2 / За ред. проф. І.В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. С. 162-175.
  2.   Matvejciuk,  L.  «Public  administration  in  the  conditions  of  the  development  of  digital  economy  and society», Management and entrepreneurship: trends of development, 2019. 2 (08), pp. 77-87. DOI https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-2/08-07 (INDEX COPERNICUS).
  3.   Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, № 4 (40), 2018. С.116-127. DOI https://doi.org/10.26661/2414-0287-2018-4-40-18 (INDEX COPERNICUS).
  4.   Матвейчук  Л.О.Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Київ: НАДУ  при Президентові України. Випуск 12018. 2018. С. 122-129. (INDEX COPERNICUS).
  5.   Матвейчук Л.О. Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн. Вісник НАДУ при Президентові України. Серія “Державне управління”. Київ: НАДУ  при Президентові України.  Випуск 1(84). 2017. 29-35. (INDEX COPERNICUS).
  6.   Бодров В.Г. Матвейчук Л.О.  Інформаційна економіка і публічне управління: теоретико-прикладні аспекти. Публічне управління та митне адміністрування : фаховий збірник  Університету  митної  справи та фінансів. Дніпро, 2017. № 2(15). С. 7–16.
  7.   Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: досвід, тенденції, перспективи : монографія. Кам’янець Подільський : Медобори-2006, 2016. 256 с.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  1.   Universytet Trzeciego Wieku w Gromadce pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu  (w dniach 02.07.2018 – 31.05.2020). Certyfikat nr 352020 31.05.2020 r.
  2.   Електронні сертифікати Міністерства цифрової трансформації України: «Відкриті дані для бізнесу»,  «Цифрові навички для вчителів», «Персональні дані» (вереснь 2020 р.). Пройшла глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності – рівень володіння цифровими навичками – високий (вереснь 2020 р.).

  Нагороди
  Грамота МОН України –  2019 рік.  Пила Василь Іванович
  PYLA VASIL

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9489-4233
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SU2Q53MAAAAJ
  ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Vasilij_Pila

  Посада: професор кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: доктор економічних наук
  Вчене звання:  професор

  Народився 13.01.1932 р., м. Чернігів.
  У 1955 р. закінчив Українську сільськогосподарську академію (інженер лісового господарства).
  З 1955 р. по 1961 р. працював у Свердловській області інженером, начальником виробництва та головним інженером лісозаготівельного підприємства. З 1961 р. займав посаду старшого інженера Українського раднаргоспу, з 1963 р. - старший економіст Планової комісії Південно-Західного економічного району Української РСР.
  З 1970 р. працював у Науково-дослідному економічному інституті Мінекономрозвитку України старшим науковим співробітником, вченим секретарем Інституту, завідувачем відділу, заступником директора з наукової роботи. У 2009-2011рр. був директором Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій МАУП.
  У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефективність розвитку та розміщення лісової промисловості Південно-Західного економічного району».
  У 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему «Програмно-цільове планування міжгалузевого промислового комплексу».
  З 1994 року професор.
  З січня 2012 р. завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ХУУП, з квітня 2015 р. - професор кафедри публічного управління та адміністрування цього університету.
  Під безпосереднім керівництвом Пили Василя Івановича розроблено більше двадцяти нормативно-правових актів з питань економічного і соціального розвитку України та її регіонів, виконано понад 70 наукових досліджень та підготовлено ряд державних програм.
  Бере активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук, консультує докторантів. Створив власну наукову школу: підготував двох докторів та 19 кандидатів економічних наук з проблем управління національним господарством, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки. Тривалий час працював експертом ВАК і МОН.
  Член редакційних колегій наукових періодичних фахових видань України (часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки»; «Формування ринкових відносин в Україні»).
  Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук (К 70.895.01; Д 26.142.03).

  Сфера наукових інтересів: економіка лісового господарства, програмно-цільове планування, прогнозування, розміщення продуктивних сил, управління розвитком регіонів.

  Викладає навчальні дисципліни: Управління розвитком регіону, Управління комунальною власністю, Місцевий економічний розвиток.
  Кількість наукових публікацій: біля 200.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР : [навчальний посібник] / В. І. Пила, О. С. Чмир. – Хмельницький: ХІУП, 2000.– 312 с.
  2.    Опорний конспект лекцій з курсу “Вільні економічні зони” / В. І. Пила, О. С. Чмир. – Київ : КНЕУ, 2000.
  3.    Правові основи формування в Україні територій пріоритетного розвитку та світовий досвід подолання регіональної депресії / В. І. Пила, О. С. Чмир // Наукові праці НДФІ. К. –2000. – Вип. 10-11.
  4.    Підсумки та перспективи подальшого розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон територій пріоритетного розвитку / В. І. Пила, О. С. Чмир, С. А. Романюк // Наукові праці НДФІ. – К. – 2001. – Вип. 2 (14).
  5.    Правові та практичні аспекти державних закупівель : методичний посібник / В. І. Пила, В. М. Колотій та ін. – Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України; Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції. – К., 2003. – 233 с.
  6.   Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво / В. І. Пила, О. С. Чмир, О. А. Гарасюк, Т. В. Терещенко // Під наук. ред. В. І. Пили. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2006. – 412 с.
  7.    Нові локальні механізми стимулювання регіонального розвитку / В. І. Пила // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 3 (27).
  8.   Methodological approaches to assessing effectiveness of enterprise management / Pyla V. I., Arziantseva D. A., Zaharkevych N. P.  // Economics, management, law: сhallenges and рrospects: Collection of scientificarticles. – Discovery Publishing HousePvt. Ltd., NewDelhi, India. 2016.
  9.   Management strategies forregional development  // Scienceandinnovation: Collection of scientificarticles. - Publishinghouse «BREEZE», Montreal, Canada, 2018. -  c.36-39.
  10.   Innovative development of the country / Pyla V.I. // Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 жовтня 2018 р. // МОН України; УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2018. – P.7-10

  Нагороди:
  1982 р. Медаль «У пам’ять 1500-річчя Києва»;
  1984 р. Медаль «Ветеран праці» за довголітню сумлінну роботу;
  1986 р. Орден «Знак пошани»;
  2000 р. Нагрудний знак Міністерства економіки України «За сумлінну працю» III ступеня;
  2002 р. Нагрудний знак Міністерства економіки України «За сумлінну працю» ІІ ступеня;
  2005 р. Грамота Хмельницької обласної ради за багаторічну і плідну роботу по підготовці спеціалістів юристів та управлінців;
  2006 р. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» за розвиток вищої освіти і науки України;
  2007 р. Диплом з нагоди 15-ї річниці заснування Хмельницького університету управління та права  за вагомий внесок  у становлення і розвиток університету;
  2008 р. Почесний знак Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України «За внесок в економічну науку»;
  2012 р. Нагрудний знак Міністерства економіки України «За сумлінну працю» І ступеня» за багаторічну активну діяльність;
  2012 р. Подяка Прем’єр-міністра України за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм;
  2012 р. Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток теорії та практики розміщення продуктивних сил;
  2012 р. Грамота Хмельницької обласної ради за багаторічну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у створення та розвиток Хмельницького університету управління та права;
  2017 р. Грамота Хмельницької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді;
  2017 р. Грамота Хмельницької ОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців і наукових кадрів та з нагоди 25-річчя від дня заснування ХУУП;
  2017 р. Подяка Прем’єр-міністра України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та значні трудові досягнення.

  Публікації про Пилу В.І.:
  1.   З нагоди ювілею Пили В.І. у Хмельницькому університеті управління та права було видано Біографію і бібліографію: Василь Іванович Пила. До 80-річчя від дня народження та 45-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності): довідково-біографічне видання / Упорядники Н. П. Захаркевич, Л. Л. Місінкевич. — Хмельницький: Видавництво ВИС, 2012. — 70с.
  2.   До 85-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності Пили В.І. Спеціальний випуск часопису Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». - 2017. - №1 (61).
  3.   Хмельницький університет управління та права (1992-2017): наукові здобутки. – ХУУП, 2017.

  e-mail:       pyla@univer.km.ua


  Чмир Олена Сергіївна
  CHMYR OLENA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9376-7344
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=JujqOI4AAAAJ
  ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Elena_Cmyr2

  Посада: професор кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: доктор економічних наук
  Вчене звання: професор

  Народилась 17.10.1968 р.
  З 2002 р. працює у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на посаді професора кафедри (за сумісництвом).
  У 1989 р. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка.
  У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Науково-методичні засади формування вільних економічних зон».
  У 2001 р. захистила докторську дисертацію на тему  «Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку».
  У 2005 р. отримала атестат професора.
  Під керівництвом та при безпосередній участі Чмир О.С. виконано більше 60 науково-дослідних робіт.
  Створила власну наукову школу: підготувала 1 доктора та 9 кандидатів наук.
  Член редакційних колегій наукових фахових видань - наукового журналу «Наука, технології, інновації» (м. Київ) та часопису ХУУП іммені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки» (м. Хмельницький).

  Сфера наукових інтересів: механізми стимулювання регіонального розвитку, особливі територіально-господарські утворення, транскордонне і міжтериторіальне співробітництво, міжнародний рух фінансових ресурсів, сталий розвиток та «зелена» економіка, інвестиційна та інноваційна політика, інформаційні ресурси науки та освіти, відкрита наука та відкритий доступ.

  Викладає навчальні дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень».
  Кількість наукових публікацій: біля 200.

  Вибрані наукові пpаці:
  1.   Методологія наукових досліджень: підручник/ О.С. Чмир, Д.М. Стеченко. – К.:Знання, 2005. – 309 с.
  2.   Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку/ О.С. Чмир, В.І. Пила,О.А. Гарасюк //Формування ринкових відносин в Україні. – К., 2006. – №6(61). – С. 114-124.
  3.   Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво/ О.С. Чмир,В.І. Пила,О.А. Гарасюк,Т.В. Терещенко. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. – 412 c.
  4.   Методологія наукових досліджень : підруч. 2-е вид., переробл. і доповн./ О.С. Чмир,Д.М. Стеченко. –К. : Знання, 2007. – 317 c.
  5.   Щодо подальших перспектив застосування в господарській практиці України спеціальних економічних режимів/ О.С. Чмир// Університетські наукові записки /Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2007. – №3. – С.179-183.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_3_30
  6.   Політика відкритого доступу до результатів наукових досліджень і перспективи розвитку вітчизняних ВНЗ  / О.С. Чмир // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: збірник тез ХХІI щорічної наукової конференції (м. Хмельницький, 24 березня  2018 року): Хмельницький : ХУУП, 2018. – С.234-237.
  7.   Валоризація наукових даних: співпраця науки, освіти та бізнесу / О.С. Чмир // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : тези Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22–23 трав. 2019 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. –С.224-227.
  8.   Інклюзивна модель цифрової екосистеми науки, освіти та інновацій / О.С. Чмир // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.241-242.
  9.   Впровадження цифрових технологій у наукову та освітню діяльність / О.С. Чмир // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку: зб. текстів доповідей за матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-практ. конф., 23 травня 2019 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019.–С.100-105.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  семінар-тренінг «Освітні інновації: ера онлайн» (KSE, лютий 2015р.);
  навчальний семінар-тренінг національної мережі трансферу технологій NTTN (NTTN, листопад 2015 р.);
  цикл навчальних семінарів для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів України з питань інтелектуальної власності (МОН, УкрІНТЕІ, 25.04.–21.10.2016 р.);
  семінар-тренінг «Академічна доброчесність: як зробити університети вільними від шахрайства і плагіату» (KSE, квітень 2016 р.);
  семінар-тренінг для викладачів ВНЗ «Університет майбутнього» (KSE, червень 2017 р.);
  тренінги від компанії Clarivate Analitics (19-27.02. 2018 р.);
  тренінг «Як стати наставником проектів» (березень-червень 2018 р.);
  семінар-тренінг «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність» (Мінекономрозвитку, МОН, Національний офіс інтелектуальної власності, НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, листопад 2018 р.);
  серія навчальних тренінгів з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю (МОН, УкрІНТЕІ, 28.09.-30.11. 2018 р.).

  Нагороди:
  Почесний знак Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України «За внесок в економічну науку», грамоти Печерської районної адміністрації м. Києва, Хмельницької ОДА.

  e-mail:    osc@univer.km.ua


  Баюк Микола Іванович
  MYKOLA BAIUK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7028-4673
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=uBBbUggAAAAJ

  Посада: старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування

  Народився 26.07.1960, с. Гальчинці, Теофіпольського району, Хмельницької області.

  Освіта:
  1981 р. - Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, спеціальність - історія, державне управління; кваліфікація - вчитель історії та суспільствознавства;
  1999 р. -  Українська Академія державного управління при Президентові України, магістр державного управління.

  Трудова та науково-педагогічна діяльність:
  1981-1983 рр. - учитель Шаровечківської середньої школи Хмельницького району;
  1983-1993 рр. - робота в місцевих органах управління;
  1994-т/ч - старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування ХУУП (за сумісництвом);
  2002-т/ч  – директор Хмельницького ЦППК.

  Коло наукових інтересів: історія, публічне управління та адміністрування.

  e-mail:    bayk_m@univer.km.ua
        mykola.baiuk@huup.km.ua


  Монографії

  1.   Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність:  монографія / За заг.ред.Смолія В.А., Слободянюка П.Я. – Хмельницький, 2005. – 339 с.

  Наукові статті
  2.   Баюк М. Подільський журнал «Освіта» у добу Української революції / М.Баюк. // Краєзнавство. – 1999. – №1-4. – С.152-153.
  3.   Баюк М.І. Діяльність видавництв Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. / Зб.наук.праць за підсумками другої міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2005 р. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С.108-109.
  4.   Баюк М.І. Духовні процеси на Поділлі як важливий чинник національно-культурного відродження регіону у 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2010. – Т.15. – С.370-381.
  5.   Баюк М.І. Журнал «Освіта» джерело вивчення освіти на Поділлі доби української революції / М.І.Баюк. – Зб.статей: Маловідомі імена, події, факти. – Вип.6. Історія України. – Київ: Рідний край, 1999. – С.182-186.
  6.   Баюк М.І. Культура і освіта на Поділлі в 1917-1920 рр. – Історія України (маловідомі імена, події, факти). –К., 1996. – С.156-176.
  7.   Баюк М.І. Місце церковно-релігійної політики у процесах національно-культурного відродження Поділля в період УНР / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2009. – Т.14. – С.335-346.
  8.   Баюк М.І. Освітньо-просвітницькі перетворення на Поділлі в 1918-1920 рр. / М.І.Баюк. – Зб.статей: Маловідомі імена, події, факти. –Вип.9. Історія України. – Київ: Рідний край, 1999. – С.215-223.
  9.   Баюк М.І. Періодична преса, видавнича та бібліотечна справи на Поділлі у 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2010. – Т.16. – С.116-131.
  10.   Баюк М.І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку ХХ століття / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2006. – Т.7. – С.344-356.
  11.   Баюк М.І. Участь громадських організацій, об’єднань, інтелігенції Поділля в культурно-освітніх перетвореннях 1917-1920 рр. / М.І.Баюк. – Кам’янець-Подільський: Зб.наук.пр. Освіта, наука і культура на Поділлі, 2009. – Т.13. – С.3-19.
  12.   Баюк М. І. Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. 35 с. (ще не вийшла ХУУП ювілейний випуск)

  Навчальні посібники

  13.   Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник / авт.кол. за заг.ред В.М.Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с.
  14.   Конкурентна політика органів влади - запорука економічного розвитку держави: наук.-практ. посіб. (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування) / М.І.Баюк, А.Ф.Кармаліта. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 554 с.
  15.   Об’єднані територіальні громади Хмельниччини. Рік перший / [Авт. кол. С.В. Яцковський, В.А. Любенчук, І.А. Білик, О.І. Фасоля, М.І. Баюк, Н.О. Муляр, М.І. Войт]. – Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 226 с.

  Посібники видані Хмельницьким ЦППК
  16.   На допомогу сільському, селищному голові: Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 111 с.
  17.   Депутату місцевої ради: практичні поради щодо організації діяльності. (перероблене) / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк] – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2016. – 142 с.
  18.   Основи написання проектів: практичні поради / Войт М.І., Баюк М.І., Третяк В.А. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2016. – 95 с.
  19.   Реформування місцевого самоврядування: проблеми і шляхи їх вирішення: Інформаційно-методичний матеріал / Войт М.І., Баюк М.І., Панасюк М.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. –130 с.
  20.   Місцеві вибори 2015: інформаційно-довідковий матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк, Н.В. Продан. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2015. – 288 с.
  21.   Децентралізація влади в регіоні: запитання, відповіді. / Укладачі: М.І. Баюк, М.І. Войт, М.В. Панасюк. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2015. – 41 с.
  22.   Організаційно-правові засади роботи об’єднаних територіальних громад: Рекомендації з організації роботи для керівників та працівників територіальних громад області / Войт М.І., Баюк М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. –243 с.
  23.   Депутату місцевої ради: практичні поради щодо організації діяльності. / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк] – Хмельницький : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2015. – 142 с.
  24.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарю сільської, селищної, міської ради / М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Панасюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014. – 105 с.
  25.   Особливості формування професіоналізму державних службовців (на допомогу молодому державному службовцю) : навчально-методичний матеріал / М.І.Баюк, М.І.Войт, Л.П.Требик – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014. – 81 с.
  26.   Актуальні питання громади: професійно організовуємо, плануємо, вирішуємо. Інформаційно-довідковий матеріал для секретарів міських, селищних, сільських рад / М.І. Баюк, М.І. Войт, Н.О. Муляр, М.В. Панасюк. – Хмельницький: ПП Мельник А.А. – 2014. – 212 с.
  27.   Місцеве самоврядування - основа сучасного демократичного управління / Укладачі: М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. - 2014. – 140 с.
  28.   Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України. Децентралізація влади. Інформаційно-довідковий матеріал для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад / М.І. Баюк,  М.В. Панасюк. –  Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2014.- 47 с.
  29.   Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні.  На допомогу сільському, селищному голові/ М.І. Баюк, М.І. Войт – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2014. – 103 с.
  30.   Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Баюка М.І., Гаман Т.В. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 311 с.
  31.   Доступ до публічної інформації: роз’яснення, практичні поради, зразки оформлення документів. Навчально-методичний посібник. / М.І.Баюк, М.І.Войт, М.В.Вінер. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. – 81 с.
  32.   Організація роботи зі зверненнями громадян (збірник нормативно-правових документів та методичних рекомендацій) (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян). / М.І.Баюк, М.І.Войт, О.М.Гаман. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Перероблене і доповнене. – 2013. – 186 с.
  33.   На допомогу депутату місцевої ради: організація депутатської діяльності. Доповнене, перероблене. / [Уклад. М.І.Баюк, М.І.Войт] – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. – 115 с.
  34.   Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с.
  35.   Організація контролю в системі органів державної влади: Інформаційно-методичний матеріал / М.І.Баюк, М.І.Войт, Г.В.Матковський. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2013. –135 с.
  36.   Робота зі зверненнями громадян (збірник нормативно-правових документів та методичних рекомендацій) / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман О.М. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 106 с.
  37.   Земельна реформа та шляхи її реалізації / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І., Музика М.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 102 с.
  38.   Адміністративні послуги: теорія та практика надання. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 111 с.
  39.   Корупційні діяння в економічній та соціальній сферах. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 191 с.
  40.   Корупційні дії та механізми їх запобігання в органах державної влади. Навчально-методичний посібник. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 176 с.
  41.   Реалізація органами місцевого самоврядування проектів та програм розвитку. Інформаційно-методичний матеріал. / Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 95с.
  42.   На допомогу розробникам профілів професійної компетентності посад державної служби. Інформаційно-методичний матеріал./ Укладачі: Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2012. – 78 с.
  43.   Практичний посібник для депутатів місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 95 с.
  44.   Методичні матеріали з питань утворення та діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад / Баюк М.І., Гоцький Г.І., Когут О.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 45 с.
  45.   Запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів на державній службі (міжнародний досвід). Інформаційно-довідковий матеріал / Баюк М.І., Міщишин В.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. –33 с.
  46.   Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання і протидії корупції. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман Т.В.  – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 139 с.
  47.   Практичні аспекти організації діяльності секретаря сільської, селищної ради. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2011. – 105 с.
  48.   Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів / М.І.Баюк, М.І.Войт, Л.П.Требик. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 51 с.
  49.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області / М.І.Баюк, Н.В.Продан, Н.О.Муляр, В.С.Онісковець, О.В.Хорошенюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 54 с.
  50.   Організаційно-розпорядча робота сільського, селищного голови /  М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2010. – 117 с.
  51.   На допомогу працівникам відділів організаційно-кадрової роботи органів виконавчої влади. Баюк М. І., Войт М.І., Климчук В.В. – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 122 с.
  52.   Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян). Баюк М.І., Войт М.І., Лисик Н.О.– Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 81 с.
  53.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу головам постійних комісій місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 67 с.
  54.   Практичні аспекти організації кадрової роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Методичний посібник. Баюк М.І., Войт М.І., – Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 109 с.
  55.   Контроль в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Інформаційно-довідковий матеріал. Баюк М.І., Войт М.І., Матковський Г.В.– Хмельницький: ЦППК. – 2009. – 69с.
  56.   Методично-інформаційний збірник з питань організаційно-кадрової роботи для секретарів сільських, селищних рад / М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 98 с.
  57.   Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області / М.І.Баюк, Н.В.Продан, Н.О.Муляр, О.В.Хорошенюк. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 51 с.
  58.   Інформаційно-довідковий матеріал з питань соціально-економічного розвитку територій  (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування. / М.І.Баюк, М.І.Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 62 с.
  59.   Контроль знань слухачів. Методичні вказівки. / М.І. Баюк, М.І. Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 28 с.
  60.   Критерії оцінювання знань і вмінь слухачів. Методичні рекомендації. / М.І. Баюк, М.І. Войт. – Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – 2009. – 16 с.  Ваганова Людмила Василівна
  VAHANOVA LIUDMYLA

  Профілі в наукових базах даних:
  SCOPUS Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194711928
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/F-6171-2017
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5812-459
  Publons: https://publons.com/researcher/2127481
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rjHa52sAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 29.04.1988 р.
  З 2020 року працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
  У 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм управління економічною безпекою підприємства» зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), м. Хмельницький.

  Сфера наукових інтересів: стратегічне планування та управління; інвестиційно-інноваційний та стратегічний менеджмент; фінансово-аналітичні дослідження та інноваційні можливості суб’єктів господарювання; ефективність управлінських рішень в діяльності публічних організацій; система безперервного підвищення якості надання послуг; соціальне підприємництво; економічна безпека країни та регіону.

  Кількість наукових публікацій:  більше 50.

  Викладає навчальні дисципліни: «Державно-управлінські рішення», «Стратегічне управління», «Місцевий економічний розвиток», «Державне та регіональне управління».

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 5.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Khrushch N. Assessing Bank Financial Security Level Using the Comprehensive Index Technology / N. Khrushch, P. Hryhoruk, L. Prystupa, L.Vahanova // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vo 95. – P. 414-419. Web of Science
  2.   Vaganova L. Automation electronic cabinet as tool for regulation of e-economy entities’ behavior in the modern digital market development conditions / L. Vaganova, N. Khrushch, // The Potential of Modern Scince :
  monograph. – Unied Kingdom, – 2019. – Vo 2. – P. 248-263.
  3.   Vaganova L.V. Network structure as tool for developing information network economy / L.V. Vaganova, I.I. Chaikovska, N.A. Khrushch, P.M. Hryhoruk //  Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2018. – №2 (25). – С. 35-37. Web of Science
  4.   Chaikovska І. Economic-mathematical tools for building up a project team in the system of company’s knowledge management / I. Chaikovska, T. Fasolko, L. Vaganova, О. Barabash // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 3/3 (87). – P. 29 –37. Scopus
  5.   Ваганова Л.В. Аналіз порівнянності операцій з нематеріальними активами / Л.В. Ваганова, І.І. Чайковська // Conceptual foundations of Economic growth in conditions of globalization :
  monograph. – Germany, 2016. – P. 123–131.
  6.   Хрущ Н.А. Розробка механізму управління економічною безпекою підприємствам / Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4, Т.2. – с. 17–22.
  7.   Ваганова Л.В. Оптимізація оподаткування як методологічний інструментарій забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств / Л.В. Ваганова // Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, підприємства: колективна монографія / [та ін.]; під заг.ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – С. 92-113.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  1.   Тренінг-семінар «Актуальні питання бухгалтерського обліку та контролю операцій з активами, зобов’язаннями, капіталом, доходами та витратами», 20-23 лютого 2017 року, м. Хмельницький.
  2.   Certificate of English Language (B2), 9 Junuary, 2019, Vinnytsya.
  3.   Тренінг-семінар на тему «Фінансово-економічні та юридичні засади господарювання надавача первинної медичної допомоги», 28-30 травня 2019 року, м. Хмельницький.
  4.   Сертифікат про підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні», 28-30 січня 2020 року, м. Хмельницький.
  5.   Тренінг «Ефективне управління бізнес-процесами», 19 лютого 2020 року, м. Луцьк.
  6.   Семінар з питань  «Бухгалтерія медичного КНП: облік від А до Я», лютий 2020 року, м. Київ.

  Нагороди
  Грамоти та подяки Хмельницької міської ради.

  e-mail:      l_vahanova@univer.km.ua


  Войцещук Андрій Дмитрович
  ANDRII VOITSESHCHUK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0458-1581
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Q8Eri4YAAAAJ

  Посада: професор кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народився 8 травня 1971 р. в м. Хмельницький.
  Освіта:
  1995 р. - Київський державний торговельно-економічний університет, кваліфікація економіст;
  2000 р. - здобув кваліфікацію магістра з державного управління.
  У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Фінансові оцінки та контроль митної вартості товарів”. В 2012 р. присвоєно вчене звання доцента;

  Трудова та науково-педагогічна діяльність:
  1995-2001 рр. - інспектор Хмельницької митниці, начальник вантажного відділу Подільської регіональної митниці, заступник директора з навчально-методичної роботи Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ, начальник Управління контролю митної вартості та номенклатури ДМСУ (м. Київ) (2002-2004), заступник Голови Державної митної служби України (м. Київ), (2005), директор Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ (2005-2011);
  2013-т/ч - директор Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міністерства доходів і зборів;
  2013 – т/ч - професор кафедри публічного управління та адміністрування (за сумісництвом).

  Коло наукових інтересів: митне регулювання, митна політика, митна безпека, кадровий менеджмент.

  e-mail:   a_voitseshchuk@univer.km.ua
        andrii.voitseschuk@huup.km.ua


  Монографії
  Войцещук А.Д. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ПП. Мельник А.А., 2014. – 288 с.
  Войцещук А.Д. Митна політика та митна безпека: монографія/ за редакцією П.В. Пашка [серед авт. А.Д. Войцещук. ].-К.: Знання, 2012.-215 с. (Затв. ДНДІМС).

  Наукові статті
  Войцещук А., Заяц В. Особливості державного регулювання посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності // Вісник Академії митної служби України. –  2001. – № 4 (12). – С. 60–65.
  Войцещук А. Д., Бережнюк І. Г. Митна вартість: теоретичні основи та концептуальні положення // Вісник Академії митної служби України. – 2003. – № 4. – С. 3–8.
  Войцещук А. Д. Митне регулювання в умовах глобалізації / А. Д. Войцещук, Д. Л. Фесько // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. - 2010. - № 2. - С. 57-61.
  Войцещук А. Д. Організаційні засади підвищення кваліфікації працівників митних органів / А. Д. Войцещук // Університетські наукові записки. - 2009. - № 4. - С. 327-331.
  Войцещук А. Д. Запровадження професійно-психологічного добору кадрів на службу до митних органів України як один з заходів удосконалення системи розвитку персоналу / А. Д. Войцещук // Університетські наукові записки. - 2010. - № 4. - С. 351-354.
  Войцещук А. Д. Захист інформації в комплексній системі "Електронна митниця” як одна зі складових економічної безпеки держави / А. Д. Войцещук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Технічні науки. - 2013. - № 1. - С. 18–24.
  Войцещук А. Д. Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні  / А. Д. Войцещук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 3. - С. 15-21.

  Навчальні посібники
  Войцещук А.Д. Кадровий менеджмент у митній службі України на шляху до міжнародних стандартів. Навчальний посібник./За заг.ред. Калєтніка І.Г.-Хмельницький: ПАВФ «ІНТРАДА», 2012. – 512с.  
  Войцещук А.Д. Митна справа на Правобережній Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / О.М. Завальнюк, А.Д. Войцещук, Г.В. Поташнікова. – Хмельницький: ФОП Крисюк, 2014. – 448 с.  
  Войцещук А.Д. Адміністрування податків у митній сфері : У 2-х томах. Том 1: Навч. посіб. / За ред. Клименка О.В. - К.: Вид-во ТОВ «Інтрада», 2013. – 312 с. (Реком. МОН).  
  Войцещук А.Д. Адміністрування податків у митній сфері : У 2-х томах. Том 2: Навч. посіб. / За ред. Клименка О.В. - К.: Вид-во ТОВ «Інтрада», 2013. – 546 с. (Реком. МОН)  
  Войцещук А.Д. Митний кодекс України : навч.-метод. посіб. / заг. редакція М. Я. Азарова. — К. : Державна митна служба України, 2012. — 904 с. (Затв. МОН).  


  Гаман Тетяна Василівна
  HAMAN TETYANA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7225-9810
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=IcbX6z8AAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Вчене звання: доцент

  Народилася 12.03.1970 р.
  З 2000 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, з 2002 - на посаді старшого викладача, з 2007 – доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
  У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій» зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління, м. Львів.

  Сфера наукових інтересів: підвищення кваліфікації публічних службовців; державне управління та місцеве самоврядування.

  Викладає навчальні дисципліни: «Зв’язки з громадськістю», «Національна та громадська безпека», «Управління інформаційними зв’язками», «Навчальна практика «Вступ до фаху».

  Кількість наукових публікацій: більше 60.
  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 40.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Гаман Т.В. Навчальні та методичні розробки з менеджменту персоналу у публічній владі // Управління персоналом в умовах децентралізації [В.М. Олуйко, Н.М. Тюріна, Т.В. Гаман, Р.Б. Примуш, Н.С. Карвацка, Т.В. Назарчук] / За заг.ред. доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого юриста України В.М.Олуйко – Хмельницький, 2018. – 546 с. – С. 411-519.
  2.   Гаман Т.В. Компетентний староста – запорука розвитку громади // Становлення інституту старости: перші практики. Науково-практичний посібник [кол.авт. М.І. Баюк, М.І. Войт, Т.В. Гаман, Т.В. Підлісна, С.В. Яцковський] / За заг.ред. Баюка М.І. – Хмельницький, ФОП Словіцький М.Я. – 2018. – 240 с. – С.46-61.
  3.   Гаман Т.В. Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців: ціннісний аспект / Т.В. Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». - 2017. – № 64. – С. 73-85.
  4.   Гаман Т.В. Гендерні аспекти проходження державної служби в місцевих органах виконавчої влади / Т.В. Гаман, Т.В. Курига // Управлінське лідерство: виклики сьогодення: колективна монографія / За заг.ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 217-227.  
  5.   Гаман Т.В. Роль і значення зв’язків з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади / Т.В. Гаман, О.А. Андрійчук // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – 2011. – № 4. – С. 408-416.
  6.   Гаман Т.В. Принципи андрагогіки в підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону: теорія та практика / Т.В. Гаман, Е.С. Молдован // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – 2010. – № 4. – С. 366-370.
  7.   Гаман Т.В. Деонтологічні засади діяльності державних службовців на сучасному етапі державотворення / Т.В. Гаман // Вісник Інституту законодавства ВРУ. – 2010. – № 2. – С.81-86.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  тренінг для тренерів (ТОТ) «Академія лідерства» (2014-2017 рр.) - програма Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» (м. Київ, Львів, Ірпінь);
  всеукраїнський семінар-тренінг для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU», березень-червень 2015р., м. Київ;
  тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 05-09.11.2018 р., м. Берлін;
  тренінги для тренерів (ТОТ): «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування» (жовтень 2018 р.), «Практикум з фасилітації» (26-27.02.2019 р.), «Пошук найкращих людей в органи місцевого самоврядування» (12-13.06.2019 р.) – Програма «U-LEAD з Європою» (за співпраці з Радою Європи та Нацдержслужбою), м. Київ;
  тренінги для тренерів (ТОТ): «Публічна служба: цінності та етичні принципи» (09-12.05.2019 р., м. Тбілісі), «Етичне лідерство та управління» (21-26.07.2019 р., м. Київ) в рамках Програми фонду Східного партнерства зі зміцнення реформи публічного адміністрування (проект «Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного розвитку для публічних службовців» (Грузія, Молдова, Україна), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Програми «U-LEAD з Європою».

  Нагороди:
  грамоти та подяки Національного агентства України з питань державної служби, Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА, Хмельницької міської ради.

  e-mail:       t_gaman@univer.km.ua


  Кіндзерський Сергій Анатолійович
  SERHII KINDZERSKYI

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9072-1837
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3uT6x0YAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

  Народився 11.05.1966, м. Кам’янець-Подільський.
  Освіта:
  1988 р. - Сімферопольське вище військово-політичне училище;
  1999 р. - Хмельницький інститут регіонального управління та права.
  Кандидат наук з державного управління (2006), тема кандидатської дисертації: «Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку».

  Трудова та науково-педагогічна діяльність:
  1990-1991 рр. - заступник командира роти учбової бригади смт. Скала-Подільська Тернопільської області;
  1991-1993 рр. - перший секретар Теофіпольського ЛКСМ України, голова Теофіпольської координаційної ради Подільської спілки молоді;
  1993-1994 рр. - начальник відділу управління соціального захисту населення Хмельницької ОДА;
  1994-1998 рр. - заступник начальника управління соціального захисту населення Хмельницької ОДА;
  1998-2000 рр. - начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької ОДА;
  2000-2003 рр. - начальник головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької ОДА;
  2003-2004 рр. - заступник голови Хмельницької ОДА – керівник апарату;
  2004-2009 рр. - проректор ХУУП з економічної роботи та практики;
  2009- т/ч - директор виконавчої  дирекції  Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

  Коло наукових інтересів: державне управління в гуманітарній сфері, соціальний захист населення, соціальне страхування.

  e-mail:    s_kindzerskyi@univer.km.ua
        sergii.kindzerskyi@huup.km.ua


  Монографії
  Нижник Н.Р., Пашко Л.А., Олуйко В.М., Кіндзерський С.А. Ділове спілкування у сфері державного управління: Монографія. – Хмельницький: ТОВ “Поліграфіст”, 2005. – 196 с. – Авторські с. 77-103.

  Наукові статті
  Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення // Статистика України. – 2005. – № 2 (29). – С. 84-87.
  Кіндзерський С.А. До проблеми вироблення цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України // Університетські наукові записки: Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2005. – № 1-2 (13-14). – С. 257-262.
  Кіндзерський С.А. Гуманітарна сфера як задоволення конституційного проголошення прав і норм людського розвитку // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 4. – С. 416-421.
  Пашко Л.А., Кіндзерський С.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління – виклик ХХІ століття // Статистика України. – 2004. – № 4 (27). – С. 31-35. – Авторські с. 31-33.
  Кіндзерський С.А. Деякі питання забезпечення виконання програми зайнятості населення в Україні (на прикладі Хмельницької області за 2003 рік) // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права: Наук. часоп. – 2004. – № 3 (11). – С. 283-297.
  Кіндзерський С.А. Правороз’яснювальна робота як елемент підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права: Наук. часоп. – 2004. – № 1-2 (9-10). – С. 292- 303.
  Кіндзерський С.А. Завдання державного управління гуманітарною сферою на сучасному етапі // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 425-431.
  Кіндзерський С.А. Сучасний гуманізм, або людський вимір суспільного життя // Менеджер: Вісн. Донец. держ. ун-ту упр. – 2005. – № 1 (3). – С. 191-198.


  Ковтун Ірина Броніславівна
  KOVTUN IRYNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8530-8642
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=R01JJXwAAAAJ

  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Вчене звання: доцент

  Народилася 14.10.1979 р.
  З 2001 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, з 2018 року на посаді проректора з нормативного та науково-методичного забезпечення, доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
  У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення» зі спеціальності 25.00.04 – місцеве самоврядування, м. Дніпро.
  Неодноразово виступала у якості опонента на захистах дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04.
  Член Хмельницької обласної організації Спілки економістів України.

  Сфера наукових інтересів: територіальне управління та місцеве самоврядування, децентралізація публічного управління.
  Викладає навчальні дисципліни: «Місцеве самоврядування», «Децентралізація і розвиток місцевого самоврядування», «Місцевий економічний розвиток», «Управління комунальною власністю».

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 60.
  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Ковтун І.Б. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: виклики сьогодення / І.Б. Ковтун // Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. / Укладачі: М.І. Баюк, Т.В. Гаман, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. – 278 с. – С. 63-97.
  2.   Теоретичні аспекти функціонування бюджетного механізму регулювання соціально-економічного розвитку території / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки. - 2013. - №4. – С. 577-583.
  3.   Перспективи формування сучасних лідерів системи державного управління в Україні / І.Б.Ковтун, Л.О.Ковальська // Управлінське лідерство: колективна монографія / За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 227-338.
  4.   Стратегічні орієнтири формування системи забезпечення соціального розвитку територіальних громад / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Університетські наукові записки. - 2017. - № 1. – С. 193-201.
  5.   Підприємництво як чинник формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б.Ковтун, Т.В. Терещенко // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія; за заг. ред. д.е.н., професора В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 350 с. – С. 150-167.
  6.   Обґрунтування принципів формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез IІI Міжнародної науково-практичної конференції
  (м. Хмельницький, 22–23 вересня 2017 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 294 с. – С. 95-97.
  7.   Шляхи активізації участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення / І.Б. Ковтун // Становлення інституту старости: перші кроки: Наук.-практ. посіб. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2017. – 225 с. –
  С. 59-62.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  Швейцарсько-український проект DOCCU «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (90 год.), березень-квітень 2017 року, м. Київ;
  тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», 05-09.11.2018 р., м. Берлін;
  проект «Партнерство для розвитку міст»/ПРОМІС за сприяння Федерації муніципалітетів Канади, Національної академії державного управління при Президентові України, травень-червень-вересень 2019 р., м. Київ.
  програма «U-LEAD з Європою», Українська школа урядування, Національне агентство України з питань державної служби, 16-18.10.2019 р., м. Київ.

  Нагороди:
  Подяка МОН України, грамоти Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА.

  e-mail:   iruna_kovtun@univer.km.ua


  Маланчій Микола Олександрович
  MALANCHIY MYKOLA

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адмінистрування.
  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління.

  Народився 12.11.1972 р.
  З 2020 року працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді доцента кафедри публічного управління та адмінистрування.
  У 2016 році захистив дисертацію на тему:«Формування професійної ідентичності персоналу Державної прикордонно служби України» зі спеціальності 25.00.03 – державна служба, м. Дніпропетровськ.

  Сфера наукових інтересів: кадрова політика, управління персоналом, менеджмент організацій, кадровий менеджмент.
  Викладає навчальні дисципліни: управління смоціальним та гуманітарним розвиток.

  Кількість наукових праць: більше 50.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Маланчій М. О. Розвиток кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України: монографія / М. О. Маланчій. – Д. : Видавництво «Грані», 2020. – 320 с.
  2.   Маланчій М. О. Концептуальні засади розвитку системи кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України. Університетські наукові записки. 2017. № 2(62). С. 183–194.
  3.   Маланчій М. О. Загальнотеоретичні підходи до визначення змісту корупції у Державній прикордонній службі України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Державне управління. 2018. Вип.1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsu_2018_1_6.
  4.   Маланчій М. О. Чинники вдосконалення управління персоналом Державної прикордонної служби України. Державне управління та місцеве самоврядування. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. Вип. 3 (38). C. 93–99.
  5.   Маланчій М. О. Стратегія розвитку кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України. Державне управління та місцеве самоврядування. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. Вип. 4 (39). С. 145 – 151.
  6.   Маланчій М. О. Емпіричні індикатори професійного розвитку особового складу Державної прикордонної служби України. Публічне управління: теорія та практика. 2018. № 2 (20). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/16.pdf.
  7.   Маланчій М. О. Координати особистісно-професійного розвитку посадових осіб Державної прикордонної служби України. Державне управління та місцеве самоврядування. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 1 (40). С. 110 – 117.
  8.   Маланчій М. О. Стратегічні напрями розвитку професійної компетентності особового складу Державної прикордонної служби України Стратегічні напрями розвитку професійної компетентності особового складу Державної прикордонної служби України. Аспекти публічного управління (Public Administration Aspects). 2020. № 3. С.
  9.   Malanchiy M. Management relations in the personnel management system of the State border guard service of Ukraine.  Scientific discussion. VOL 1, No 45 (2020). p. 27-30.
  10.   Malanchiy M. Structure of the of the personnel management system of the state border guard service of Ukraine.  Slovak international scientific journal. № 43, 2020. VOL.3. p. 57-60.
  11.   Malanchiy M. Scientific security of personnel management in the system of the State Border Service of Ukraine.  Scientific discussion. VOL 2, No 47 (2020). p. 29-36.
  12.   Malanchiy M. Methodology of the of the personnel management system of the state border guard service of Ukraine.  Slovak international scientific journal. № 45, 2020. VOL.3. p. 67-70.  Омельчук Леся Володимирівна
  OMELYCHUK LESYA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4174-1107
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Y0O1B8UAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук

  Народилась 14.02.1982 р.
  У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління економічною безпекою страхових компаній в Україні» зі спеціальності 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, м. Львів.
  З 2019 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування.

  Сфера наукових інтересів: юриспруденція в державному управлінні.
  Кількість наукових публікацій: 12 наукових праць.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Омельчук Л.В. Наукові підходи до розуміння діагностики фінансового стану вітчизняних страхових компаній // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017.Вип.2. С.226-238.
  2.   Омельчук Л.В. Формування системи управління економічною безпекою страхових компаній // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Вип.54. С.309-317.
  3.    Омельчук Л. В. Оцінка загроз та ризиків економічній безпеці страхових компаній // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. № 21. С. 201–207.
  4.   Омельчук Л. В. Сутнісні характеристики економічної безпеки страхової компанії з позиції теорії безпекознавства // Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
  5.   Omelchuk L. Integral assessment of economic safety of the insurance market of Ukraine // Modern Science – Moderni veda. 2018. № 5. S. 45–51.
  6.   Омельчук Л. В. Боротьба зі злочинами та методи їх попередження у діяльності страхових компаній // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. Львів, 10.11.2017. С. 165–167.

  e-mail:       l_omelchuk@univer.km.ua


  Підлісна Тетяна Віталіївна
  TETIANA PIDLISNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7492-923X
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KvoAz_cAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління

  Народилася 25.05.1986 р.
  У ХУУП працює з 2009 р.:
  2009-2010 рр. - методист магістратури за спеціальністю Державна служба;
  2010 р. - викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук;
  2011 р. - асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
  2012 р. – керівник відділу підготовки магістрів за спеціальністю Державна служба, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування.
  У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лідерство в державній службі України: теоретичні основи» зі спеціальності 25.00.03 – державна служба, м. Київ.

  Сфера наукових досліджень та інтересів: підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону; соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності, кадрова політика, електронне урядування; інформаційні технології в публічному управлінні та адмініструванні; державне управління та місцеве самоврядування.

  Викладає навчальні дисципліни: «Публічна служба», «Публічна політика».
  Кількість наукових публікацій: більше 20.
  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 30.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Словіцька Т. В. Моніторинг управління мотивацією колективу як складової делегуючого лідера // Моніторинг законодавства України: аналіз, проблеми, перспективи: Монографія / За заг. ред. Нижник Н.Р. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Авт. – С. 84-108.
  2.   Підлісна Т.В. Сучасні сутнісні трансформації лідерства: досвід для України / Управлінське лідерство: колективна монографія / За аг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С.170-179.
  3.   Підлісна Т.В. Ризики  в  державно-управлінській діяльності як індикатори  ступеня розвитку антикорупційного законодавства/ Т.В.Підлісна// Бюлетень моніторингу законодавства України. - 2015.- 157-189
  4.    Підлісна Т.В Староста-герой нового часу. Становлення інституту старости: перші практики Науково-практичний посібник/ колективна монографія / За аг. ред М.І. Баюк – Хмельницький: ФОП Словіцький М.Я.- 2018. 240.- С.38-45
  5.   The World of Politics, Society, GeographyCollection of scientific works Issue 1TetianaPidlisna. MODERN ESSENTIAL TRANSFORMATION OF LEADERSHIP: EXPERIENCE FOR UKRAINE 42-49
  6.   INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE GLOBAL MARKETING: ANALYSIS AND CHALLENGES OF OUR TIME May 16-17 th 2019 Batumi Georgia
  7.   Innovation in science the chellenges of our time Monograph volume 2 THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN FORMING A POSITIVE IMAGE OF GOVERNMENT AUTHORITIES Accent Graphics Communications & Publishing 2019 105-116

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  Всеукраїнський семінар-тренінг для викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU», жовтень-листопад 2017 р., м. Київ;
  тренінг для тренерів з проблем гендерної рівності та гендерно орієнтованого бюджетування, Представництво Фонду ім..Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, 16-17.04.2019 р., м. Житомир;
  тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 5-9.11. 2018 р., м. Берлін;
  сертифікат № С 9791/ 22.09.2019 Міжнародного стажування на тему: Інновації в науці: 6 ECTS, 120 годин.

  Нагороди:
  грамоти Хмельницької обласної ради.

  e-mail:       mds@univer.km.ua


  Савицький Володимир Тадеушович
  SAVYTSKYI VOLODYMYR

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7938-2133
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VaE82sMAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Вчене звання: доцент

  Народився 01 січня 1950 р., Хмельницька область, Віньковецький район, с. Станіславівка.
  У 1975 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, спеціальність – історія, кваліфікація – вчитель історії та суспільствознавства, звання – вчитель середньої школи.
  У 1999 р. закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.
  У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України» зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління, м. Львів, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  1957-1967 рр. – учень Станіславівської восьмирічної та Зіньківської середньої школи Віньковецького району;
  1967-168, 1971 рр. – вихователь шкільного інтернату, вчитель образотворчого мистецтваЗіньківської середньої школи;
  1968-1970 рр. – служба в Радянській Армії;
  1971-1975 рр. – студент історичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського;
  1975-1990 рр. – робота в комсомольських органах: інструктор Хмельницького райкому ЛКСМ України (1975), інструктор відділу студентської, шкільної молоді та піонерів (1975-1977), завідуючий загальним відділом (1977-1990) Хмельницького обкому ЛКСМ України;
  1990-1992 рр. – помічник, економічний радник заступника голови Хмельницької обласної Ради народних депутатів;
  1992-1998 рр. – завідуючий загальним відділом Хмельницької ОДА;
  з 1998 р. – робота в Хмельницькому інституті регіонального управління та права (тепер – ХУУП імені Леоніда Юзькова): начальник заочного відділення юридичного факультету (1998-2005), декан заочного факультету (2005-2010), проректор з нормативного та науково-методичного забезпечення (2008-2018), доцент кафедри публічного управління та адміністрування (з 2010 р. по теперішній час).

  Сфера наукових інтересів: організація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, недержавних установ і організацій та документаційне забезпечення їхньої діяльності, самоменеджмент, організація освітнього процесу, інформаційна безпека.

  Викладає навчальні дисципліни: «Організація діяльності публічного управлінця», «Документаційне забезпечення діяльності органів публічного управління», «Діловодство у сфері соціального забезпечення», «Документаційне забезпечення діяльності туристичних організацій», «Самоменеджмент».

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 50.
  Кількість наукових публікацій: понад 20.

  Вибрані наукові праці:
  1. Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти) : Довідник / За ред. д.ю.н., проф. Нижник Н.Р. та к.н. з держ. упр., доц. Олуйка В.М. / В.Т.Савицький.– Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2005. – 482 с.
  2. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України : Монографія / За ред. д. н. дер. упр., проф. Олуйка В.М. / В.Т.Савицький. – К: КНТ, 2008. – 324 с.
  3. Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління // Університетські наукові записки. 2005. – № 4 (16). С. 313 – 318.
  4. Савицький В.Т. Функції та значення документа в державному управлінні // Вісник державної служби. - 2005. - № 4. - С.28-31.
  5. Савицький В.Т. Теоретичні основи документаційного забезпечення діяльності місцевих рад / В.Т.Савицький // Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник /авт.кол.зазаг.ред В.М.Олуйка. – Хмельницький: ЦППК, 2008. – 730 с. – С.284 - 303
  6. SawyckyWołodymyr. Problemy oceniania wiedz studentów w warunkach wprowadzania Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) na Ukrainie / Савицький Володимир. Проблеми оцінювання знань студентів в умовах запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) в Україні // QENTES&NATIONES | Studiazzakresusprawmiędzynarodowych, 60. – Zeszyt 2/2012. – Bielsko-Biala. ISSN: 2081-9714/ – 192 s. – S. 183 – 188.
  7. Савицький В.Т. Самоменеджмент у формуванні лідерських якостей державних службовців / В.Т.Савицький //  Управлінське лідерство: колективна монографія / За аг. ред. В.В. Толкованова. –  Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 599 с. – С. – 195-204.
  8. Савицький В.Т. Державна служба України: законодавчі новели та реальність // Університетські наукові записки. 2016. № 4 (60). С. 150 – 160.
  9. Савицький В.Т. Інформаційна безпека в системі національної безпеки України// Університетські наукові записки. 2017. – № 2 (62). С. 195 – 207.
  10. Савицький В.Т. Доступ і обмеження доступу до інформації: забезпечена свобода і застережена небезпека // Університетські наукові записки. 2017. - № 3 (63). С. 116-135.

  Підвищення кваліфікації:
  кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 20.05.-20.06. 2016 р. за темою «Актуальні питання науково-методичного забезпечення освітнього процесу у ВНЗ в умовах інтеграції вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти». Довідка від 30 червня 2016 року № 65;
  Департаменті соціального захисту населення Хмельницької ОДА 09-13.12.2019 р. за темою «Інноваційний досвід організації та документаційного забезпечення діяльності органів публічного управління та адміністрування». Довідка від 16грудня 2019 року № 04.02-7405;
  центр подорожей «Travelcity» (м. Хмельницький) 16-20.12. 2019 р. за темою «Актуальні питання організації та документаційного забезпечення діяльності туристичних організацій». Довідка від 26 грудня 2019 року № 11.

  Нагороди:
  Орден «Знак Пошани»;
  Почесна грамота та Знак до Почесної грамоти Кабінету Міністрів України. Протокол засідання КМУ від 30.01.2008 № 4;
  знак МОН України «Відмінник освіти», 2017 рік;
  почесна грамота МОН України. Наказ МОН від 28.09.2007 № 1080-к;
  почесні грамоти та Подяки Хмельницької ОДА, Хмельницької обласної ради, 1998 – 2020 рр.;
  знаки та Почесні грамоти ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, Хмельницького обкому ЛКСМУ. 1977 – 1990 рр.

  e-mail:    svt@univer.km.ua


  Терещенко Тетяна Василівна
  TERESHCHENKO TETIANA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5748-2854
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SPJOsQoAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 4 липня 1979 р., м. Хмельницький.
  У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, м. Київ.
  З 2005 р. у ХУУП:
  2005-2008 рр. – старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
  2008-2018 рр. – начальник відділу навчально-методичного забезпечення;
  з 2008 р. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування;
  з 2018 р. – декан факультету управління та економіки.

  Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, місцевий економічний розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна безпека, міжрегіональне та транскордонне співробітництво, європейська інтеграція.
  Викладає навчальні дисципліни: «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Менеджмент організацій», «Теорія організації».

  Кількість наукових публікацій: понад 50.
  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 30.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво /Під ред. В.І.Пили. –Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. – 412с.
  2.   Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник [під заг.ред. В.М.Олуйка]. - Хмельницький: ЦППК, 2008. - 730с.
  3.   Терещенко Т.В. Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал / Укладачі: М.І.Баюк, Т.В.Гаман, І.Б.Ковтун, Т.В.Терещенко. – Хмельницький: Хмельницький ЦППК. – 2013. –  С.98-113с.
  4.   Терещенко Т.В. Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-методичний посібник /Т.В.Терещенко. – Хмельницький: ЦППК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2013. – 348 с.
  5.   Терещенко Т.В. Теорія організації: навчальний посібник /Т.В.Терещенко. –ХУУП: Хмельницький, 2015. – 335с.
  6.   Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади // Об‘єднана територіальна громада в сучасній системі місцевого самоврядування/ О.М. Буханевич, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко. – Хмельницький, 2018. – 234 с.
  7.   Підприємництво як чинник формування потенціалу сталого розвитку територіальних громад / І.Б.Ковтун, Т.В. Терещенко // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці: монографія; за заг. ред. д.е.н., професора В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – 350 с. – С. 150-167.
  8.   Міжмуніципальне співробітництво як інструмент розвитку громади: навчальне видання /[Уклад. М.І. Войт, Т.В. Терещенко]. – Хмельницький: ЦППК працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій. – 2019. – 80 с. (С.13-36).
  9.   Моніторинг та контроль в діяльності старости ОТГ: науково-практичний посібник /Авторський колектив: Баюк М.І., М.І. Войт, Т.В. Терещенко, Синчак В.П., Халавчук О.М., Циц С.В., Требик Л.П., Цимбалюк В.О., Слюсарчук Н.О. /За аг.ред. Баюка М.І. – Хмельницький: ФОП Словіцький М.Я. – 2019. – 204 с.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  всеукраїнський семінар-тренінг для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU», березень-червень 2015 р., м. Київ;
  тренінг для тренерів «Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку, за сприяння Національного агентства з питань держаної служби, Програми «U-LEAD з Європою», Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 29-31.05.2018 р., м. Київ;
  тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих», Берлінська академія з публічного адміністрування, за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 05-09.11.2018 р., м. Берлін;
  навчання з підготовки тренерів-консультантів за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку, за підтримки Проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС/PLEDDG), 21- 26.06.2019 р., м. Київ;
  тренінг для тренерів «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку», за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 16-18.05.2019 р., м. Київ.

  Нагороди:
  грамоти та подяки МОН України, Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА, Хмельницької міської ради, ХУУП імені Леоніда Юзькова.

  e-mail:    dekan_ue@univer.km.ua
  t.tereshchenko@univer.km.ua


  Фасолько Тетяна Миколаївна
  FASOLKO TETIANA

  Профілі в наукових базах даних:
  SCOPUS Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328200500
  Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/G-3510-2017
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4718-2422
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tetyana-fasolko-290758145
  Publons: https://publons.com/researcher/2121849
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KPAKSwQAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: Доцент

  З 2016 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді доцента кафедри математики, статистики та інформаційних технологій.
  У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделі управління державним боргом» зі спеціальності 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології.

  Сфера наукових інтересів: математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та управлінні, економіко-математичне моделювання, прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, управління державним боргом.

  Кількість наукових публікацій: більше 80.

  Викладає навчальні дисципліни: «Вища та прикладна математика», «Інформаційні технології в менеджменті», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Управління змінами та лідерство», Інформаційні системи і технології в управлінні фінансами «Електронна
  комерція», «Економічне прогнозування», «Менеджмент в органах публічного управління», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент організацій», «Теорія організації»,  «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 20.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та економічним зростанням. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5 (155). С. 548–555 (Scopus).
  2.   Фасолько Т. М. Реалізація моделі впливу державного боргу на обсяги національного виробництва. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10 (184). С. 489–96. (Scopus).
  3.   Fasolko T. Economic-mathematical tools of formation of the project team in the enterprise knowledge management system. /Chaikovska I., Fasolko T., Vaganova L., Barabash O. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. # 7. Pp. 29–38 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103185. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/103185  
  4.   Fasolko T., Chaikovska I.  Еconomic and mathematical model of the distribution of the borrowed money as debt management tool. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2017. Pp. 328–336 (Web of Science): DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.96023. http://fkd.org.ua/article/view/96023
  5.   Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни. Університетські наукові записки. 2016. № 2 (60). С. 246–256.
  6.   Фасолько Т. М. Моделювання очікувань економічних агентів за умов подвійної дефіцитності та боргового фінансування національної економіки. Університетські наукові записки. 2017. № 4 (64). С. 334–347.
  7.   Фасолько Т.М. Напрями покращення маркетинґової стратегії для оптимізації управління підприємством. Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 2019. № 4(72). С. 160-175.
  8.   Фасолько Т. М. Динамічна імітаційна модель управління  державним боргом. Modern Technologies in Economy and Management. [Сollective monograph]. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. P. 406–421. ISBN 978-83-946765-4-4
  9.   Fasolko T. The ways of reducing the level of uncertainty and the activities risks of business entities // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: Сollective monograph /ed. Dr.oec. prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. prof. Viktoriia Riashchenko. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020.  p. 156-165. ISBN 978-9984-774-28-2 (PDF), ISBN 978-9984-774-27-5 (print)
  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  1.   Навчальний сертифікований курс «1С: Бухгалтерія 8 для України курс (Кількість ак.год. - 64)
  2.   Онлайн курс-тренінг "Додатки Google в освітній діяльності", СЕРТИФІКАТ № БЦ-С-3748, від 30.03.2019 (Кількість ак.год. - 60)
  3.   Certificate of English Language Proficiency received on July 20th 2019 (Track test: B2)
  4.   Міжнародне науково-педагогічне стажування: «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend», яке організоване Університетом Фінансів, Бізнесу та Підприємництва у м. Софія, Болгарія в обсязі 180 годин, 6 кредитів ECTS в період з 20 січня по 20 квітня 2020року. Сертифікат № BG/VUZF/597-2020.
  5.   Міжнародне науково-педагогічне стажування: «New and innovative teaching methods», яке організоване Економічним університетом у Кракові, Польща в обсязі 120 годин, 4 кредита ECTS в період з 9 березня  по 29 травня № UE/1436-20

  Нагороди:
  Грамоти ХУУП імені Леоніда Юзькова.

  e-mail:
  tetiana.fasolko@huup.km.ua
  tetiana.fasolko@univer.km.ua


  Хитра Олена Володимирівна
  KHYTRA OLENA

  Профілі в наукових базах даних:
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6k8xzoUAAAAJ

  Посада: доцент кафедри публічного управління та адміністрування
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 08.09.1975 р.
  З 2020 року працює на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування у ХУУП імені Леоніда Юзькова.
  У 2002 році захистила дисертацію на тему «Синергізм спільних підприємств» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».
  У 2006 році здобула вчене звання доцента.

  Сфера наукових інтересів: державне управління та місцеве самоврядування, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, міжнародний менеджмент, менеджмент продуктивності, міжнародні організації, економічна синергетика, економіка праці і соціально-трудові відносини, організаційна поведінка, управління персоналом, командний менеджмент.

  Викладає навчальні дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Географія туризму», «Рекреаційна географія», «Регіональний та місцевий розвиток», «Управління ресурсами».

  Кількість навчально-методичних публікацій: 36.
  Кількість наукових публікацій: близько 200.

  Вибрані наукові праці:
  1. Торгова Л. В., Хитра О. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 512 с.
  2. Торгова Л. В., Хитра О. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2007. 220 с.
  3. Хитра О. В. Менеджмент продуктивності : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2014. 440 с.
  4. Хитра О. В. Управління командами : навч. посібник. Хмельницький : ХНУ, 2017. 495 с.
  5. Dykha M., Cheban Y., Bilyk O., Siryk Z., Khytra O., Dudnyk A. Management of corporate social activity in the organization. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. Issue 5. pp. 97–107. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5.
  6. Хитра О. В. Мотиви трудової поведінки працівників як точки біфуркації на шляху підвищення продуктивності праці. Приазовський економічний вісник : електронне наукове фахове видання. 2020. Вип. 3 (20). С. 202–210. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/3_20_ukr/37.pdf.
  7. Хитра О. В. Перспективи досягнення синергетичності суспільства в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2020. Том 25. Вип. 2 (81). С. 127–133.

  Підвищення кваліфікації за 2018-2020 рр.:
  1.   Навчання за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» (Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету) у період з 13.02.2018 р. до 31.05.2018 р.
  2.   Стажування у ТОВ «ГРК «Собкофф» (м. Хмельницький) з 18.11.2019 р. до 18.01.2020 р.
  3.   Підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» (Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету) у період з 03.02.2020 р. до 31.05.2020 р.

  e-mail:    olena_khytra@univer.km.ua  Шевчук Інна Володимирівна
  INNA SHEVCHUK

  Профілі в наукових базах даних:
  SCOPUS Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210564950
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9062-8907
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=EZGtfu4AAAAJ

  Посада: завідувач науково-дослідної частини
  Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
  Вчене звання доцент

  З 2010 р. у ХУУП:
  2010-2018 рр. – помічник ректора університету;
  2014-2016 рр. –асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування;
  з 2016 року–доцент кафедри публічного управління та адміністрування;
  2017–2019 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 70.895.01 ХУУП імені Леоніда Юзькова;
  з 2018 р. – завідувач відділу з питань законотворчості та наукових експертиз науково-дослідної частини;
  з 2020 р. – завідувач науково-дослідної частини.

  Сфера наукових інтересів: публічне управління,  національна безпека, економічна безпека держави, бенчмаркінг в системі державної політики, корпоративне управління, стратегічне управління.
  Кількість наукових публікацій: понад 60.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  науково-педагогічне стажування у Вищій школі бізнесу та підприємництва (Островець, Свентокшиське Воєводство, Республіка Польща за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (21-31.01.2019 р.).

  e-mail:      siv@univer.km.ua


  Діль Анна Володимирівна
  ANNA DIL

  Посада: старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування

  Народилася 19 липня 1981 р.

  Трудова та науково-педагогічна діяльність:
  1999 – 2003 рр. - Хмельницький університет регіонального управління та права;
  2005 р. - Хмельницький обласний навчальний центр Держкомстату України (бухгалтер).
  З 2020 року працює в ХУУП імені Леоніда Юзькова.

  Нагороди:
  Почесна грамота Хмельницької ОДА за вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва та зміцнення економіки Хмельницького краю 2016 р.;
  ТОП 5 Найкрасивіших та найуспішніших жінок України (за версією MRS TOP UKRAINE 2019 р.).

  e-mail:      a_dil@univer.km.ua


  Тригуба Тетяна Вікторівна
  TRYGUBA TETIANA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0059-2686

  Посада: старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування

  Народилася 01.11.1989 р.
  З 2019 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова на посаді старшого викладача кафедри публічного управління та адміністрування.

  Викладає навчальні дисципліни: «Організація туристичних послуг», «Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу».

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  навчально-курсовий центр підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму, готельного і ресторанного бізнесу Київського університету туризму, економіки та права(курс навчання з організації та технології туристичної діяльності), червень - липень 2009 р., м. Київ;
  сертифікація для працівників туристичної сфери. Шрі-Ланка: специфіка продажу, особливості курортів, готельна база, екскурсійна база, аюрведична база, 11.10.2012-17.10.2012 року, Шрі-Ланка;
  тренінг для менеджерів туризму Ізраїль/США: медичний туризм, 20 -27.07.2011, м. Київ;
  рекламно-інформаційний тур: Польща/Словаччина: специфіка продажу, особливості гірськолижних курортів, готельна база, екскурсійна база, лікувальний туризм, 30.10.2010-06.11.2010 р., Польща/Словаччина.
  інформаційно-освітній тур: Угорщина, Чорногорія, Албанія, Хорватія: специфіка продажу, готельна база, екскурсійна база, 05.05.2011-22.05.2011, Угорщина/ Чорногорія/ Албанія/ Хорватія;
  навчально-курсовий центр «Група Компаній інфлот Круїз ЕндФеррі Україна»(в рамках програми Cruising for Excellence Online): кваліфікація фахівців круїзного продукту, червень - липень 2019 р., м. Львів.

  Нагороди:
  грамоти та подяки Управління культури, туризму та курортів в Хмельницькій області; диплом туристичного  оператора «Джоїн АП» - категорія LEADER, WINNER; диплом «Кращі з кращих»: MAXXROYALRESORT та VOYAGE (Туреччина); дипломи Туристичного оператора «Музенідіс Тревел» - «Лідер продажу», подяка Туристичного оператора «Музенідіс Тревел» з популяризації туристичного продукту у напряму Греції.

  e-mail:       t_tryhuba@univer.km.ua


  Лалуєва Надія Миколаївна
  LALUIEVA NADIIA

  Посада: викладач-стажист кафедри публічного управління та адміністрування, секретар кафедри

  Народилася 25.05.1994 р.
  У 2016 р. закінчила з відзнакою ХУУП за спеціальністю «Менеджмент» та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту, менеджера-адміністратора.
  У 2018 р. закінчила з відзнакою магістратуру ХУУП за спеціальністю «Менеджмент» та здобула кваліфікацію менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.
  З 2019 р. працює у ХУУП Леоніда Юзькова.

  Сфера наукових інтересів: публічне управління, самоменеджмент, менеджмент організацій, управління інтелектуальним капіталом.
  Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент в органах публічного управління», «Самоменеджмент», «Менеджмент організацій», «Державно-управлінські рішення».

  Вибрані наукові праці:
  1.   Цімар Н.М. Оцінка розвитку інтелектуального капіталу Хмельницької області / Н.М. Цімар, Т.В. Терещенко // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – С. 98-102.
  2.   Цімар Н.М. Аналіз стану та шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / Н.М. Цімар // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22–23 вересня 2017 року) ; за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. –Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – С. 262-264.

  e-mail:n_lalueva@univer.km.ua
        n.laluieva@huup.km.ua


  Юричина Ірина Анатоліївна
  YURYCHYNA IRYNA

  Посада: викладач – стажист кафедри публічного управління та адміністрування

  Народилася 29.05.1997р.
  У 2018 році закінчила з відзнакою ХУУП за спеціальністю «Менеджмент» та здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту, менеджера – адміністратора.
  У 2020 році закінчила з відзнакою магістратуру ХУУП імені Леоніда Юзькова за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та здобула кваліфікацію магістра з публічного управління та адміністрування.
  З 2020 року працює в ХУУП імені Леоніда Юзькова.

  Сфера наукових інтересів: публічне управління, самоменеджмент, регіональний та місцевий розвиток, менеджмент.

  Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент в органах публічного управління», «Державно – управлінські рішення», «Регіональний та місцевий розвиток», «Самоменеджмент».

  Вибрані наукові праці:
  1.   Юричина І. А. Удосконалення механізму державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Публічне управління і адміністрування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: зб. тез доп. ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 травня 2019 р. С.60-61.
  2.   Юричина І. А. Інвестиційний потенціал як один із стратегічних напрямів місцевого економічного розвитку. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 23 грудня 2019 р. С. 43-45.
  3.   Юричина І. А., Рижа Т. А. Банкрутство підприємств України: тенденції та особливості. Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз:  зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Дніпро 26-27 квітня 2018 р. С.211-214.
  4.   Юричина І. А, Гира О. А., Арзянцева Д. А. Оцінювання ефективності діяльності органів публічного управління на досвіді Швеції. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22 грудня 2018 р. С. 29-31.
  5.   Юричина І. А. Досвід західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матер. міжнар. наук.-практ. конф. м. Чернівці - Сучава, 2–4 травня 2018 р.  С. 70-73.

  e-mail:       irina_yurychyna@univer.km.ua


    

  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, каб. №405
  Телефон: 8 (0382) 71-75-80
  Пошта: info@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.