Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра публічного управління та адміністрування
  Статті

  Перелік наукових статей у періодичних наукових виданнях, опублікованих науково-педагогічними працівниками кафедри

      
  1. Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - №2(6). - С.278-284.    
  2.    
  3. Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні" (Вісник ХІРУП), 2003. - №2. - С.6-8.    
  4.    
  5. Арзянцева Д.А. Фінансове забезпечення системи охорони здоров’я // Вісник Одеського інститут внутрішніх справ. - 2003. - №3. - С.43-50    
  6.    
  7. Арзянцева Д.А. Ринок медичних послуг: особливості функціонування та регулювання // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2003. - №5 Частина 2. - Том 2. - С. 168-171.    
  8.    
  9. Арзянцева Д.А. Напрями реформування економіко-організаційного механізму системи охорони здоров’я // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців "Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених". - 2004. - С. 12-14    
  10.    
  11. Арзянцева Д.А., Романова В.В. Деякі проблеми організації медичної допомоги сільським жителям //Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. - Кам’янець-Подільський, 2004. - №12. - Том 2. -  С. 268-271    
  12.    
  13. Арзянцева Д.А. Особливості та тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Хмельницькій області //Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2005. - №3. - С.400-407    
  14.    
  15. Арзянцева Д.А. Методичні основи аналізу медико-демографічної ситуації у Хмельницькій області // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №4(47). - С.131-135.    
  16.    
  17. Арзянцева Д.А. Методичні основи визначення територіальних диспропорцій та формування стратегій розвитку у гуманітарній сфері // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №7-8 (62-63). - С.116-122.    
  18.    
  19. Арзянцева Д.А. Формування оптимальної стратегії розвитку регіональних систем охорони здоров’я // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - №1. - С.315-324.  
  20.    
  21. Арзянцева Д.А. Комплексна діагностика регіональної системи охорони здоров’я // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2008. - №3. - Том 2. - С. 40-44.
  22.    
  23. Арзянцева Д.А. Наукові підходи до комплексної оцінки медико-демографічної ситуації в регіоні   // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2008. - №3. - С. 451-455.
  24.    
  25. Арзянцева Д.А. До питання застосування методів багатовимірного аналізу в дослідженні соціально-економічних систем // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2008. - №3 (ІІ) спецвипуск. - С. 204-205.
  26.    
  27. Арзянцева Д.А. Використання методів статичного аналізу у діяльності страхових компаній  // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2008. - Випуск 16. -Том 3. -С. 358-360.
  28.    
  29. Арзянцева Д.А. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку регіональної системи охорони здоров’я    // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. - 2008. -№ 5 (17). - Ч.1. - С. 52-60.
  30.    
  31. Арзянцева Д.А. Медичне страхування в Україні: правові та організаційні засади   // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2009. - №1. - С. 95-100.
  32.    
  33. Арзянцева Д.А. Використання методів статистичного аналізу для дослідження стану соціально-економічних систем //Науково-практичний інформаційний журнал "Науково-технічна інформація". - 2009. - №3 (41). - С. 14-18.
  34.    
  35. Арзянцева Д.А. Удосконалення методів комплексної діагностики соціально-економічного розвитку територій   // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка "Економіка і регіон". - 2009. - №2 (21). - С. 7-12.
  36.    
  37. Арзянцева Д.А. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності прикордонних регіонів // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету "Економічні науки" серія "Економічна теорія та економічна історія". - 2009. - Випуск 6 (23). - Ч.2. - C. 338-350.
  38.    
  39. Арзянцева Д.А. Організаційно-правові моделі надання медичної допомоги в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2010. - №1. - С. 269-274.
  40.    
  41. Арзянцева Д.А. Аналіз основних методичних підходів до комплексної оцінки соціально-економічного розвитку територій // "Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону" матеріали четвертого з їзду Спілки економістів України та міжнародної науково-практичної конференції.- під заг ред Оскольского В.В.- Київ., 2010 - С.257-270.
  42.    
  43. Арзянцева Д.А. Конституційні засади державного управління у сфері охорони здоров’я // Збірник тез за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні" (Хмельницький, 17 червня 2011 р.). C. 227-230.
  44.    
  45. Баюк М.І. Культура і освіта на Поділлі в 1997-1920 рр. //Історія України, маловідомі імена, події, факти (збірник статей). - К., НАНУ,1996. - С. 156-176.    
  46.    
  47. Баюк М.І. "Журнал "Освіта" джерело вивчення освіти на Поділлі доби Української революції" // Історія України, маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. - Випуск 6. - К., НАНУ,1999. - С. 182-186.    
  48.    
  49. Баюк М.І. Подільський журнал "Освіта" у добу української революції //Краєзнавство. - 1999. - №1. - С.152-154    
  50.    
  51. Баюк М.І. Освітньо-просвітницькі перетворення на Поділлі в 1918-1920 рр. //Історія України, маловідомі імена, події, факти (збірник статей). К., НАНУ,1999. - С. 215-224.    
  52.    
  53. Баюк М.І. Регіональний аспект підвищення професіоналізму державних службовців //Вісник Державної служби України. - 2004. - №3. - С.4-7    
  54.    
  55. Баюк М.І. Особливості врахування пропозицій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування при підвищенні кваліфікації //Збірник наукових та науково-методичних праць НАДУ при Президентові України. Київ. - 2005. - Випуск 2. - С.42-52.    
  56.    
  57. Баюк М.І. Актуальні питання та перспективи функціонування регіонального навчального комплексу з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів //Вісн. державної служби України. - 2006. - №1. - С.27-32    
  58.    
  59. Баюк М.І. Українське книгодрукування та періодична преса Поділля на початку ХХ століття //Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб.наук.пр., 2006. - Т.7. - С. 344-357    
  60.    
  61. Баюк М.І. Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - К.: Вид-во НАДУ. - 2006. - С.125-131  
  62.    
  63. Баюк М.І. Українізація шкіл Поділля в добу Української революції / Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб наук.пр. -Т.8. - 2007.- С.317-324
  64.    
  65. Баюк М.І. Роль та місце регіональних навчальних комплексів у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації управлінських кадрів / Університетські наукові записки. - 2008.- № 3 - С.331-334.
  66.    
  67. Баюк М.І. Участь громадських організацій, об’єднань, інтелігенції Поділля в культурно-освітніх перетвореннях 1917-1920 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. -2009.-  Кам’янець - Подільський. -. - Т.13. - С.3-19
  68.    
  69. Баюк М.І. Духовно-релігійне відродження Поділля в період УНР // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць, 2010: Кам’янець - Подільський. Т.14. - 2010.
  70.    
  71. Баюк М.І. Особливості організації навчання працівників органів державної влади в умовах Європейської інтеграції // Матеріали розширеного засідання колегії Головного управління державної служби України. - Київ, 2010
  72.    
  73. Баюк М.І. Духовні процеси на Поділлі як важливий чинник національно-культурного відродження регіону у 1917-1919 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць, 2010: Кам’янець - Подільський. - Т.15. -С.370-381
  74.    
  75. Гаман Т.В. До питання функціонування інституту помічника народного депутата України / Т.В.Гаман // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практичної конференції "Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні" (16 травня 2003 р.) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. - 2003. - №2. - С. 34-37.
  76.    
  77. Гаман Т.В. Джерела, форми та види інформації, що використовуються в системі державного управління / Т.В.Гаман // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - №3 (11). - С. 303-307.
  78.    
  79. Гаман Т.В. До питання забезпечення інформацією органів державного управління / Т.В.Гаман // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - №4. - С. 307-312.
  80.    
  81. Гаман Т.В. Принципи інформаційної діяльності органів державного управління в регіонах України / Т.В.Гаман // Вісник державної служби України. - 2004. - №4. - С.45-47.
  82.    
  83. Гаман Т.В. Історичні типи інформаційних відносин у сфері державного управління / Т.В.Гаман //Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції "Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених". Хмельницький. - 2004. - С. 24-25.
  84.    
  85. Гаман Т.В. До питання інформатизації: регіональний аспект / Т.В.Гаман //Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав.2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ. - 2004. - Т.2.- С. 56-57.
  86.    
  87. Гаман Т.В. До питання створення та визначення основних напрямків діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України / Т.В.Гаман // Менеджер. - 2005. - №3. - С. 83-87.
  88.    
  89. Гаман Т.В. Кадрове забезпечення діяльності інформаційно-аналітичних служб в регіонах України як запорука успіху / Т.В.Гаман // Вісник державної служби України. - 2005. - №3. -С. 12-15.
  90.    
  91. Гаман Т.В. Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2005. - №1-2. - С. 272-276.
  92.    
  93. Гаман Т.В. Об информатизации органов регионального государственного управления Украины / Т.В.Гаман // Управление информационными ресурсами: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Минск, 12 мая 2005г.). - Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. - С. 35-37.
  94.    
  95. Гаман Т.В. До питання створення та визначення функцій інформаційно-аналітичних служб в регіонах України / Т.В.Гаман // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2005р.: У 2т. / За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ. - 2005. - Т.2. - С. 96-97.
  96.    
  97. Гаман Т.В. Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання інформаційної діяльності в органах державного управління (регіональний аспект) / Т.В.Гаман // Сучасні проблеми адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. - Львів. - 2006. - Вип.1. - С.130-133.
  98.    
  99. Гаман Т.В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складової вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2007. - №1. - С.252-259.
  100.    
  101. Гаман Т.В. До проблеми захисту інформації в інформаційному супільстві: управлінський аспект / Т.В.Гаман //Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2007. - №3. - С. 56-62.
  102.    
  103. Гаман Т.В. Захист інформації як складова державної інформаційної політики / Т.В.Гаман // Матеріали симпозіуму за міжн.участю "Проблеми й тенденції розвитку галузі науки "Державне управління" в Україні: від теорії до практики. - 2007. - 116 с. - С. 86-89.
  104.    
  105. Гаман Т.В. До питання підвищення ролі морально-етичних засад та рівня професіоналізму державних службовців на сучасному етапі розвитку інституту державної служби / Т.В.Гаман // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. - С. 9-11.
  106.    
  107. Гаман Т.В. Віртуальна інформація як складова інформаційної взаємодії в умовах становлення інформаційного суспільства / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2008. - №3 (1). - С. 128-130.
  108.    
  109. Гаман Т.В. Роль морально-етичних норм і професіоналізму державних службовців на сучасному етапі розвитку інституту державної служби / Т.В.Гаман // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2009. - №1. - С.366-370.
  110.    
  111. Гаман Т.В. Деякі аспекти якості підвищення кваліфікації управлінських кадрів / Т.В.Гаман // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю "Демократичне врядування: наука, освіта, практика"// Київ, НАДУ, 29 травн.2009р. - К.: НАДУ, 2009. - С.53-55.
  112.    
  113. Гаман Т.В. До питання визначення ролі морально-етичних норм і професіоналізму державних службовців / Т.В.Гаман // "Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади": Матеріали V Всеукраїнська науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11 листопада 2010 р., ч.ІІ. - Полтава: ПолтНТУ, 2010. - 232 с., С. 164-166.
  114.    
  115. Гаман Т.В., Молдован Е.С. Принципи андрагогіки в підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону: теорія та практика / Т.В.Гаман, Е.С.Молдован // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2010. - № 3 (35). - С.281-287.
  116.    
  117. Гаман Т.В. Деонтологічні засади діяльності державних службовців на сучасному етапі державотворення / Т.В.Гаман // Вісник Інституту законодавства ВРУ. - 2010. - №2 /Електронне видання - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2010_2/p2_15.html
  118.    
  119. Гаман Т.В. Принципи андрагогіки в підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону: теорія та практика / Т.В.Гаман, Е.С.Молдован // Вісник державної служби України.-2011. № 1. - С.41-47.
  120.    
  121. Гаман Т.В. Ґендерна паритетність в місцевих органах виконавчої влади / Т.В.Гаман, Т.В.Курига // Часопис ХУУП "Університетські наукові записки".-2011. № 2. - С.417-424.
  122.    
  123. Гаман Т.В. Діяльність державних службовців: деонтологічний аспект / Т.В.Гаман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція "Виклики та стратегічні орієнтири розвитку людського потенціалу державного управління" (Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський 14-16 червня 2011 року)".-2011. С.25-29.
  124.    
  125. Григорович А.В. Сучасні тенденції в управлінні житлово-комунальною сферою міста // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - №3. - 171-177.    
  126.    
  127. Григорович А.В. Реформування адміністративно-територіального устрою  України та його кадрове забезпечення //Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Збірник наукових праць. - Хмельницький. - 2003. - Спецвипуск № 2. - С. 46-48.    
  128.    
  129. Григорович А.В. Основні напрями вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством міста //Актуальні теоретико-методологічні  та організаційно-практичні проблеми державного управління". Наукове видання. - К., видавництво НАДУ, 2004. - Т. 2. - С. 66-68    
  130.    
  131. Григорович А.В. Житлово-комунальне господарство як об’єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. - 2005. - № 6, т.2 (74). - С. 239-242    
  132.    
  133. Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки" - 2005. - № 4 (16).- С. 363-370    
  134.    
  135. Григорович А.В. Наукові основи обгрунтування системи прогнозних показників розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста. // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2005. - № 6 (49). - С. 77-83    
  136.    
  137. Григорович А.В. Передумови кластеризації та обгрунтування логіко-структурної моделі кластеру житлово-комунального господарства міста // Теорії мікромакроекономіки: Збірник наукових праць.- К.,  Академія муніципального управління. - 2005. - № 2. - С. 171-177.    
  138.    
  139. Григорович А.В. Наукові основи побудови цільових комплексних програм розвитку житлово-комунального господарства //Університетські записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - №3. - С. 140-145.
  140.    
  141. Григорович А.В. Напрями удосконалення управління житлово-комунальним комплектом міста // Часопис "Університетські наукові записки",  2008. - вип.№3 (11), С.138-139.
  142.    
  143. Григорович А.В. Концептуальні положення управління комунально-майновим комплексом // Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст". Серія "Економічні науки", 2011.- Вип. 98 Стор. 176-181
  144.    
  145. Довгань В.І., Лазор О.Я.Організаційно-правове забезпечення функціонування системи державної ветеринарної медицини в Україні // Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України / Частина перша 22 березня 2007 року.-  С.73-75
  146.    
  147. Довгань В.І. Реалізація управлінського процесу в галузі ветеринарної медицини / Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. - №2. С.285-288.
  148.    
  149. Довгань В.І. Розвиток професіоналізму державних службовців в галузі ветеринарної медицини / Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. - Вип.42.А 252 - Одеса: СМИЛ, 2008. - Ч. 2 - С.86-90
  150.    
  151. Довгань В.І. Деякі проблеми публічного адміністрування щодо ліквідації захворюваності на сказ // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. - №3 (1) - С.136-138
  152.    
  153. Довгань В.І. Державне управління в галузі ветеринарної медицини в умовах обмежених ресурсів в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2008. - №4.
  154.    
  155. Довгань В.І. Місце ветеринарної міліції в системі органів державної виконавчої влади // Ефективність державного управління [Текст] : Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. 2010 р. Вип. 22.- С. 243-249.
  156.    
  157. Довгань В.І. Взаємодія підрозділів ветеринарної міліції з іншими органами державної виконавчої влади України // Ефективність державного управління [Текст] : Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. 2010 р. Вип. 23. - С. 170-176.
  158.    
  159. Довгань В.І. Зарубіжний досвід державного управління ветеринарною справою // Класичний приватний університет, Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". - 2011. - №1 стр.27-31.  
  160.    
  161. Довгань В.І. Ефективність державного управління в галузі ветеринарної медицини ( на матеріалах Головного управління ветеринарної медицини в Хмельницькій області) // Хмельницький університет управління та права, Університетські наукові записки. - 2011. - №1(37) стр.341-346
  162.    
  163. Довгань В.І. Історичний контекст становлення державного управління в галузі ветеринарної медицини // Хмельницький університет управління та права, Університетські наукові записки. - 2011. - №2 (38) стр.379-389.
  164.    
  165. Довгань В.І. Проблемы государственного управления в сфере ветеринарной медицины Украини // Вестник Сибирской Академии права, экономики и управления. - 2011. - №2(3) май-август, стр.33-39.
  166.    
  167. Кіндзерський С.А., Пашко Л.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління - виклик ХХІ століття // Статистика України. Щоквартальний науково-інформаційний журнал. - 2004. - №4(27). - С.31-34.    
  168.    
  169. Кіндзерський С.А. Гуманітарна сфера як задоволення конституційно проголошених прав і норм людського розвитку // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 4. - С.416-421    
  170.    
  171. Кіндзерський С.А. Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - Т. 1. - С. 106-107.    
  172.    
  173. Кіндзерський С.А. Державне управління гуманітарною сферою регіону // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта "2005". Дніпропетровск, 2005. - Том 14. - С.49-52    
  174.    
  175. Кіндзерський С.А. До проблеми вироблення цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2005. - №1-2. - С.257-262.    
  176.    
  177. Кіндзерський С.А. Завдання державного управління гуманітарною сферою на сучасному етапі // Зб. наук. пр. НАДУ. - К.: Вид-во НАДУ. - 2005. - Вип.1. - С. 425-431.    
  178.    
  179. Кіндзерський С.А. Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення // Статистика України. - 2005. - №2 (29). - С.84-87.    
  180.    
  181. Кіндзерський С.А. Сучасний гуманізм, або людський вимір суспільного життя //Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.- 2005. - №1(31). - С.198-202.  
  182.    
  183. Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. ? 2003. ? 1(15). ? С. 243-249.    
  184.      
  185. Ковтун І.Б. Сучасні тенденції реформування статусу обласних та районних рад в Україні // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю "Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення" (28 травня 2004р. м.Київ), 2004. ? С. 105-107.    
  186.    
  187. Ковтун І.Б. Теоретичні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції "Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених", 2004. ? С.53-55.    
  188.    
  189. Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Університетські наукові записки. ? 2005. ? № 1-2 (13-14). ? С.285-288.    
  190.    
  191. Ковтун І.Б. Контроль в системі місцевого самоврядування в Україні // Науковий журнал "Менеджер" Вісник Донецького Державного університету управління. - 2006. ? №2 (36). ? С. 162-167.    
  192.    
  193. Ковтун І.Б. Муніципальні послуги: сутність та роль // Збірник наукових праць "Ефективність державного управління" Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. ? 2006. ? №10. ? С. 456-461.  
  194.    
  195. Ковтун І.Б. Вибори до місцевих рад регіонального рівня в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ХРІДУ УАДУ, 200. - № 1 (31) - С. 386-392.
  196.    
  197. Ковтун І.Б. Шляхи та напрями удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні // Університетські наукові записки, 2008. - №3 (1) спецвипуск. - С.426-427
  198.    
  199. Ковтун І.Б. Теоретико-історичні аспекти визначення сутності самоврядування на регіональному рівні // Університетські наукові записки (Подана до друку)
  200.    
  201. Ковтун І.Б. Процес та механізм реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права), 2011. - №1.- С.389-396.
  202.    
  203. Ковтун І.Б. Поняття і суть повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони", серія: Державне управління, 2011. №1.- С.211-217.
  204.    
  205. Лазор О.Д. Формування інституту заступництва  голови: європейські стандарти // Вісник ЦВК [Текст]. - 2009. - № 1 (15). - С. 94 - 99.
  206.    
  207. Лазор О.Д. Сучасні тенденції становлення статусу обраних посадових осіб публічної самоврядної влади // Держава та регіони [Текст]. - 2009. - № 3. - С. 108 - 115. - (Серія: Державне упр.).
  208.    
  209. Лазор О.Д. Зарубіжний досвід організації контролю за діяльністю місцевих владних інституцій // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2009. - № 18 / 19. - С. 523 - 533.
  210.    
  211. Лазор О.Д. Місцеве управління: понятійно-категорійний аппарат // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. ЛРІДУ НАДУ. - 2009. // Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html
  212.    
  213. Лазор О. Д. Виборчі цензи щодо обрання представників публічно-самоврядної влади: інтеграція досвіду зарубіжних країн // Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Львів, 3 квіт. 2009 р.) : у 2 ч. Ч. 2. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. - С. 223 - 227.
  214.    
  215. Лазор О. Д. Інституціоналізація місцевого самоврядування як форми організації публічної самоврядної влади у правовій системі України // Теорія та практика державної служби [Текст] : матер. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 18 - 19 верес. 2009 р.). - Д. : АМСУ, ДРІДУ НАДУ, 2009. - С. 111 - 113.
  216.    
  217. Лазор О. Д. Застосування виборчих систем на місцевих виборах у країнах романської моделі// Університетські наук. записки : Часопис Хмельницького ун-ту упр. та права. - 2009. - № 2. - С. 28 - 34
  218.    
  219. Лазор О. Д. Моніторинг стану кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування та перспективи його розвитку // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 22. - С. 317 - 325.
  220.    
  221. Лазор О. Д. Організаційно-економічні проблеми функціонування кредитної системи України //Університетські наук. записки : часопис Хмельницького ун-ту упр. та права. - 2010. - № 2. - С. 367 - 372.
  222.    
  223. Лазор О. Д. Публічна самоврядна влада: інституціональний підхід // Науковий вісн. Академії муніципального упр. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 3. - С. 94 - 106. - (Сер.: Управління).
  224.    
  225. Лазор О. Д. Інститут територіальної основи функціонування публічної самоврядної влади: історіографія проблеми // Державне буд-во [Електронне вид.] : зб. наук. пр. ХарРІ НАДУ. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http//www.kbuapa.kharkov.ua
  226.    
  227. Лазор О. Д. Проблеми визначення системи законодавства про публічну службу // Науковий вісн. Академії муніципального упр. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 3. - С. 107 - 117. - (Сер.: Управління).
  228.    
  229. Лазор О. Д. Формування органів місцевого самоврядування у вимірі досягнення цілей тисячоліття : гендерна паритетність / Демократичне врядування [Електронний ресурс] : наук. вісн. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. // Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik5/index.html
  230.    
  231. Лазор О. Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: результати дослідження // Актуальні пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. - 2010. - № 3.
  232.    
  233. Лазор О. Д. Теоретико-методологічна основа інституту публічної самоврядної влади // Держава та регіони. - 2010. - № 2 (15). - С. 147 - 157.
  234.    
  235. Лазор О. Д. Територіальна основа організації та функціонування публічної самоврядної влади як предмет наукових досліджень // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 24
  236.    
  237. Лазор О. Д. Еволюція сутності територіальної громади: аксіологічний вимір // Держава та регіони. - 2010. - № 3 (16).
  238.    
  239. Лазор О. Д. Проблематика регулювання публічної служби // Ефективність держ. упр. : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 25 / 26.
  240.    
  241. Лазор О. Д. До питання вдосконалення організаційної структури місцевих рад // Держава і право (Запоріжжя). - 2010. - № 1.
  242.    
  243. Лазор О. Д. Функціонування статутів локальних громад країн ЄС: досвід для України [Текст] // Теорія та практика держ. упр. : зб. наук. пр. ХарРІДУ НАДУ. - 2010. - Вип. 4.
  244.    
  245. Лазор О.Д. Компетенції та повноваження представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: аналіз співвідношення у правовому та науковому вимірах // Лазор О.Д., А. О. Лазор. Держава та регіони. 2011. № 1. - С. 58 - 66.
  246.    
  247. Лазор О.Я. Проблематика демократизації виборчого процесу в Україні: понятійно-категоріальний апарат / О. Я. Лазор, І. Г. Лазар // Право та державне управління: зб. наук. пр. - Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2010. № 1. - С. 93 - 97.
  248.      
  249. Лазор О.Я. Інституційний механізм реалізації кадрової політики в органах державної влади України // О.Я. Лазор, О. Я. Моздір. Теорія та практика держ. упр. : зб. наук. пр. - Х. : Вид-во Хар РІ НАДУ "Магістр". 2011. Вип. 1 (31). - С. 393-403.
  250.    
  251. Лазор О.Я. Мотивація і організаційна поведінка персоналу організації // О.Я. Лазор, О. І. Заяць. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. проф. В.С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. - Львів: ЛРІДУ НАДУ. 2011. Вип. 26. - С. 296-301
  252.    
  253. Нижник Н., Олуйко В. Політична реформа в Україні - важливий крок до Європейської інтеграції // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво НАДУ, 2003. - Т.1. - С. 191-194.    
  254.    
  255. Нижник Н., Задорожна М., Олуйко В. Інвестиції в кадри // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. - Одеса: ОРІДУ НАДУ. - 2003. - Вип. 3 (15). - С. 44-53.    
  256.    
  257. Нижник Н.Р., Черленяк І.І., Олуйко В.М. Синергетичні основи оптимізації державного управління. - Вісн. державної служби України. - 2003. - № 4. - С. 62-70    
  258.    
  259. Нижник Н.Р., Пашко Л.А., Олуйко В.М. Стратегія державного управління в Україні: теоретичні аспекти // Стратегія розвитку України. - 2004. - № 1-2. - С. 108-121.    
  260.    
  261. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Олуйко В.М. Теоретико-методологічні аспекти розробки управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 4 (12). - С. 250-258.    
  262.    
  263. Нижник Н.Р., Черленяк І.І., Олуйко В.М. Роль міжсекторної взаємодії у становленні ефективної системи державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 3 (11). - С. 241-249.    
  264.    
  265. Недзельська В.М. Системний підхід до дослідження проблем духовності державних службовців в системі професійної культури // Збірник наукових праць: Актуальні проблеми державного управління (Українська академія державного управління при Президентові України). 2011 - № 1, ч. 1. С. 107-111.
  266.    
  267. Недзельська В.М. Структурні компоненти професійної культури державних службовців // Актуальні проблеми державного управління (Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України). 2011 - № 1(45) С. 107-110.
  268.    
  269. Недзельська В.М. Професійна культура державної служби й імідж державних службовців // Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України) 2011 - № 2, С. 284-292.
  270.    
  271. Олуйко В. Забезпечення національної безпеки України: регіональний та місцевий аспект // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 1. - С. 279-28.    
  272.    
  273. Олуйко В.М. Про результати соціологічних досліджень проблем регіональної кадрової політики // Вісн. державної служби України. - 2000. - № 3. - С. 89-92    
  274.    
  275. Олуйко В.М. Нормативно-правові засади формування регіональної кадрової політики // Вісн. державної служби України. - 2000. - № 2. - С. 64-71    
  276.    
  277. Олуйко В.М. Особливості формування кадрової політики: регіональний аспект // Командор - 2000. - № 1. - С. 29-32.    
  278.    
  279. Олуйко В.М. Організаційно-виховні та професійно-освітні фактори удосконалення регіональної кадрової політики служби. - Вісник УАДУ, 2000. - № 3. - С. 109-117.    
  280.    
  281. Олуйко В.М. В. Успіх реформ вирішують кадри // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. К.: Вид-во УАДУ, 2000. - Вип. 2. - Ч.ІІІ. - С.87-91.    
  282.    
  283. Олуйко В.М. Регіонально-кадрові аспекти адміністративної реформи в Україні // Командор. - 2000. - № 2-3. - С. 12-14.    
  284.    
  285. Олуйко В.М. Шляхи вдосконалення реалізації державної кадрової політики в регіонах України // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2001. - Т.1. - С. 183-186.    
  286.    
  287. Олуйко В.М. Кадровий потенціал в регіонах України //Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2001. - С. 163-170.    
  288.    
  289. Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Управління сучасним містом. - 2001. - № 10-12 (4). - С. 47-50.    
  290.    
  291. Олуйко В.М. Проблеми реформування регіональної кадрової політики // Вісник УАДУ при Президентові України. - 2001. - Вип.2, част.1. - С. 333-338.    
  292.    
  293. Олуйко В.М. Шляхи вдосконалення реалізації державної кадрової політики в регіонах України // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 240 - 244.    
  294.    
  295. Олуйко В.М., Азарский И.Н. Психофизиологические особенности работы врача-специалиста по судебной медицине // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - Вип. 16. - С. 292-295.    
  296.    
  297. Олуйко В.М. Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права - 2002. - № 4. - С. 5-11.    
  298.    
  299. Олуйко В.М. Проблеми вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування // Управління сучасним містом - 2002. - № 4/10-12 (8). - С. 97-99.    
  300.    
  301. Олуйко В.М. Проблеми муніципальної реформи в Україні // Вісн. Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 3. - С. 169-171.    
  302.    
  303. Олуйко В.М. Проблеми муніципальної реформи в Україні // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. - К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 66-68    
  304.    
  305. Олуйко В.М. Пинципи державної кадрової політики в регіонах України // Вісн. державної служби України. - 2002. - № 2. - С. 79-82.    
  306.    
  307. Олуйко В.М. Підготовка кадрів службовців для органів самоврядування в регіонах України // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 180 - 189.    
  308.    
  309. Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. - 2002. -  № 1 -  С. 5-8    
  310.    
  311. Олуйко В.М. Боротьба з корупцією в сфері державного управління // Вісн. державної служби України. - 2002. - № 4. - С. 76-77.    
  312.    
  313. Олуйко В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація // Управління сучасним містом. - 2002. - № 2. - С. 47 - 50    
  314.    
  315. Олуйко В.М. Інформаційне забезпечення державної служби в регіоні України // Командор. - 2002. - № 2. - С. 10 - 12.    
  316.    
  317. Олуйко В.М. Кадрів потенціал в регіонах України. // Збірник наукових праць. К.: Видавництво УАДУ, 2002. - С. 163 - 170    
  318.    
  319. Олуйко В.М. Майбутнє, яке формується сьогодні // Вісн. Хмельницького інстит
    
  Керівник:
  Щепанський Едуард Валерійович


  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, каб. №405
  Телефон: 8 (0382) 71-75-80
  Пошта: info@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.