Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Право верховної влад карати за злочини ґрунтується на необхідності захищати довірене їм суспільне благо від узурпації його приватними особами (Чезаре Беккаріа) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра публічного управління та адміністрування
  Монографії та підручники

  Перелік монографічних видань, підручників, навчальних посібників та інших друкованих книжкових видань, випущених науково-педагогічними працівниками кафедри

  МОНОГРАФІЇ

      
  1. Олуйко В. М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: Монографія / За ред. Н.Р. Нижник, Г.І. Лелікова. - К.: Наук. світ, 2001. - 237 с.    
  2.    
  3. Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти) /Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2001. - 274 с.
  4.    
  5. Пила В. І., Чмир О. С., Плачков І. В., Ященко Б. В., Петриковець К. Я. Особливості діяльності енергетичних компаній та державне регулювання тарифів на електричну і теплову енергію /Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України /В.І. Пила (ред.), О.С. Чмир (ред.). - К.: ФАДА, ЛТД, 2002. - 96с.    
  6.    
  7. Савицький В. Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти): Довідник /Хмельницький ун-т управління та права / Н.Р. Нижник (ред.), В.М. Олуйко (ред.). - Хмельницький: ПП Ковальський В.В., 2005. - 482с.    
  8.    
  9. Олуйко В. М., Слободянюк П. Я., Баюк М. І. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність /Хмельницька обласна держ. адміністрація; Хмельницька обласна рада; Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ і організацій; Державний архів Хмельницької області / В.А. Смолій (ред.). - Хмельницький, 2005. - 400 с.  
  10.    
  11. Нижник Н. Р., Пашко Л. А., Олуйко В. М., Кіндзерський С. А. Ділове спілкування у сфері державного управління. - Хмельницький, 2005. - 196 с.
  12.    
  13. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність. - Монографія. / Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. / За загальною редакцією Смолія В.А., Слободянюка П.Я. - Хмельницький, 2005.
  14.    
  15. Пила В. І., Чмир О. С., Гарасюк О.А., Терещенко Т. В. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво /Під ред. В. І. Пили. - Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. - 412 с.    
  16.    
  17. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан та перспективи розвитку: Монографія. - Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. - 326 с.    
  18.    
  19. Кіндзерський С.А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку: Монографія / За ред. Н.Р. Нижник. - Хмельницький: ТОВ "Поліграфіст", 2007. - 212 с.
  20.    
  21. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред. д. держ. упр., проф. Олуйка В.М. - К.: Вид-во "К.Н.Т",  2007. -  324 с.
  22.    
  23. Стеченко Д.М. Науково-методичні засади оцінки непродуктивного відпливу капіталу за межі України (монографія) /Під ред. д.е.н., проф. В.І.Пили - Науково-дослідний економічний інститут. - К., 2008. - 120 с.
  24.    
  25. Основи місцевого самоврядування / авт. кол. за заг. ред. В.М.Олуйка. - Хмельницький: ЦППК, 2008. - 730 с.
  26.    
  27. Стеченко Д.М. Техноструктури інноваційної діяльності: функціональне та інфраструктурне призначення в контексті світового досвіду // Кол. Монографія " Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ/ Від. Ред.. В.Ф.Бесєдін, А.С.Музиченко. -К.:НДЕІ. -2010. -С.331-335 (523 с.).  
  28.    
  29. Лазор О.Д. Системи місцевого управління зарубіжних країн: порівняльний аналіз / за наук. ред. О.Д. Лазор.- Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 229 с.
      

  ПІДРУЧНИКИ

      
  1. Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. - К., 1998. - 328с.    
  2.    
  3. Пила В.І., Чмир О.С. Особливі територіально- господарські утворення: СЕЗ і ТПР: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів /Київський держ. торговельно- економічний ун-т; Хмельницький ін-т регіонального управління та права. - Хмельницький : Поділля, 2000. - 312с.    
  4.    
  5. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. для студ. екон. та екон.- геогр. спец. вищих навч. закл.. - К. : Вища школа, 2000. - 224с.    
  6.    
  7. Нижник Н. Р., Олуйко В. М. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2002. - 352 с.    
  8.    
  9. Олуйко В. М. Влада. - Хмельницький: Міська друкарня, 2002. - 144 с.    
  10.    
  11. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - К. : Вища школа, 2002. - 254с.
  12.    
  13. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - К. : Вікар, 2003. - 262с.    
  14.    
  15. Нижник Н. Р., Олуйко В. М., Яцюк В. А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект). - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. - 300 c.    
  16.    
  17. Стеченко Д.М., Григорович А.В., Дука А.П. Менеджмент. Словник - довідник. - Хмельницький: Поділля, 2004. - 578 с.    
  18.    
  19. Олуйко В. М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 216 с.    
  20.    
  21. Нижник Н.Р., Пашко Л.А., Олуйко В.М., Кіндзерський С.А. Ділове спілкування у сфері державного управління. - Хмельницький, 2005. - 194 с.;
  22.    
  23. Олуйко В. М., Ситник Г. П. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України. - Хмельницький: Хмельницького університету управління та права, 2005. - 236 с.  
  24.    
  25. Стеченко Д.М. Соціально-економічні проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності. - Донецьк : Юго-Восток, 2006. - 430с.    
  26.    
  27. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. - 3. вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 262с.    
  28.    
  29. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. - К. : Вікар, 2006. - 400с.
  30.    
  31. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. - 2.вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 317с.    
  32.    
  33. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Навч. посіб.  4 - є видання, випр. - К.: Знання, 2007, - 271 с.
  34.    
  35. Гаман Т.В., Войт М.І., Бляхарський Я.С. Організаційно-правові засади діяльності комунальних підприємств територіальних громад області. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів. - Хмельницький: ЦППК - 2007. - 288 с.
  36.    
  37. Баюк М.І., Гаман Т.В. Правове та організаційно-кадрове забезпечення діяльності місцевих органів влади та самоврядування. Інформаційно-довідковий матеріал. Хмельницький: ЦППК. - 2008. - 34 с.
  38.    
  39. Баюк М.І., Гаман Т.В. Професійна культура державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Навчально-методичний збірник. Хмельницький: ЦППК - 2008.- 128 с.
  40.    
  41. Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник. [під заг.ред. В.М.Олуйка]. - Хмельницький: ЦППК, 2008.- 730с.
  42.    
  43. Войт М.І., Щепанський Е.В. Навчально-методичний збірник "Актуальні питання діяльності у сфері культури, туризму і курортів (для начальників управлінь (відділів) культури, туризму і курортів райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад. - Серія. Державне управління: регіональні аспекти. - Хмельницький, 2008. - 102 с.
  44.    
  45. Баюк М. І., Войт М.І., Климчук В.В. На допомогу працівникам відділів організаційно-кадрової роботи органів виконавчої влади. Методичні рекомендації. - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 122 с.
  46.    
  47. Баюк М.І., Войт М.І. Інформаційно-довідковий матеріал з питань соціально-економічного розвитку територій (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування). - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 62 с.
  48.    
  49. Баюк М.І., Войт М.І. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу головам постійних комісій місцевих рад. - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 67 с.
  50.    
  51. Баюк М.І., Войт М.І. Методично-інформаційний збірник з питань організаційно-кадрової роботи для секретарів сільських, селищних рад / - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 98 с.
  52.    
  53. Баюк М.І., Войт М.І. Практичні аспекти організації кадрової роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Методичний посібник. - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 109 с.
  54.    
  55. Баюк М.І., Войт М.І., Лисик Н.О. Методичні рекомендації по роботі зі зверненнями громадян (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян).- Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 81 с.
  56.    
  57. Баюк М.І., Войт М.І., Матковський Г.В. Контроль в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Інформаційно-довідковий матеріал.- Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 69 с.
  58.    
  59. Баюк М.І., Кармаліта А.Ф. Конкурентна політика органів влади - запорука економічного розвитку держави : наук.-практ. посіб. (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування). - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 554 с.
  60.    
  61. Баюк М.І., Продан Н.В., Муляр Н.О., Хорошенюк О.В. Інформаційно-довідковий матеріал на допомогу секретарям сільських, селищних рад області - Хмельницький: ЦППК. - 2009. - 51 с.
  62.    
  63. Войт М.І., Гаман Т.В. Методичні рекомендації щодо розробки організаційно-розпорядчих документів. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2009. - 50 с.
  64.    
  65. Гаман Т.В., Молдован Е.С. Протидія корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування: навчально-методичний матеріал (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій)/ Т.В. Гаман, Е.С. Молдован - Хмельницький: ЦППК, 2009. - 75 с.
  66.    
  67. Терещенко Т.В. Європейський Союз та механізми європейської інтеграції. Навчально-методичний посібник. - Хмельницький: ЦППК, 2009. - 130 с.
  68.    
  69. Хорошенюк О.В., Гаман Т.В. Підбір публічних службовців: психологічні та психофізіологічні засади: Метод.посібник. - Хмельницький: ХГПА. - 2009. - 62 с.
  70.    
  71. Требик Л.П. Основи роботи з персональним комп’ютером: Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Требик Л.П., Сухіна Н.Г. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2009. (особ. внесок - 85 с.)
  72.    
  73. М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. Організаційно-правові засади діяльності сільського, селищного голови / М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. - 113с.
  74.    
  75. М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. Організаційно-розпорядча робота сільського, селищного голови / М.І.Баюк, Войт М.І., Гаман Т.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. - 117 с.
  76.    
  77. Гаман Т.В., Молдован Е.С. Навчально-методичний матеріал: Корупція: причини, наслідки та напрями протидії (для керівників та інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій) / Т.В.Гаман, Е.С.Молдован. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. - 42 с.
  78.    
  79. Лазор О.Д. Стажування. Енциклопедичний словник з державного управління / Уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - С. 671.
  80.    
  81. Требик Л.П. Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2010. (особ. внесок 1,125 др.арк.)
  82.    
  83. Требик Л.П. Основи комп’ютерної грамотності: Навч. посіб. - Х.: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій., 2010.( 6,54 др.арк.)
  84.    
  85. Требик Л.П. Інформаційно-комунікаційні технології в практичній діяльності органів місцевого самоврядування: Навч. посіб. - Х.: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій., 2010.( 6,6 др.арк)
  86.    
  87. Гаман Т.В. Попередження професійного "вигоряння" державних службовців: навчально-методичний матеріал (для керівників та фахівців органів державної влади) / М.В.Сіцінська, Т.В.Гаман, Е.С.Молдован - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищ ення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 52 с.
  88.    
  89. Лазор О.Я., Довгань В.І., Моздір О.Я. Державна служба: запитання та відповіді: Навчальний посібник. - [вид. 2-ге], доп. - Хмельницький: ХУУП, 2011. - 181 с.
  90.    
  91. Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб. вид.4-те, доп. і перероб. / Оксана Лазор, Олег Лазор, Ірина Лазар. - Ужгород : Поліграф центр "Ліра", 2011. - 456 с. - Рекомендовано МОН.
  92.    
  93. Гаман Т.В. Корупція як суспільне явище: ризики виникнення та напрями запобігання / Хмельницький, ХЦППК. Інформаційно-методичний матеріал для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Т. Гаман, Л. Бачинський, О. Когут, В. Міщишин, Е. Молдован, С. Циц. - Хмельницький: ХЦППК. - 2011. - 134 с.
  94.    
  95. Баюк М.І. Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання і протидії корупції / Хмельницький, ХЦППК. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І., Гаман Т.В.  - Хмельницький: ЦППК. - 2011. - 139 с.
  96.    
  97. Гаман Т.В. Аналіз тематики змісту та обсягу навчальних програм з підвищення кваліфікації державних службовців (Аналіз принципної бази та нормативно-правового регулювання обсягів навчальних програм з підвищення кваліфікації в ЦППК за різними видами). Науково-дослідна робота. - Рукопис. - Хмельницький ЦППК, 2011, 23с
  98.    
  99. Баюк М.І., Методичні матеріали з питань утворення та діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад / Баюк М.І., Гоцький Г.І., Когут О.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 45 с.
  100.    
  101. Баюк М.І. Запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів на державній службі (міжнародний досвід). Інформаційно-довідковий матеріал / Баюк М.І., Міщишин В.В. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. -33 с.
  102.    
  103. Баюк М.І. Практичні аспекти організації діяльності секретаря сільської, селищної ради. Інформаційно-методичний матеріал / Баюк М.І., Войт М.І. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 105 с.
  104.    
  105. Баюк М.І. Практичний посібник для депутатів місцевих рад / Баюк М.І., Войт М.І. - Хмельницький: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - 2011. - 95 с.
    
    
  Керівник:
  Щепанський Едуард Валерійович


  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, каб. №405
  Телефон: 8 (0382) 71-75-80
  Пошта: info@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.