Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... У встановленні рівності є один тільки справжній принцип - це рівність усіх перед законом (Тролон) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2018 № 3-4 (67-68)"

  1)    Омельчук О. М. Теоретико-правові аспекти дослідження поведінки людини 8-19
  2)    Литвиненко І. Л. Реформування територіальної організації влади в Україні: здобутки та перспективи 20-33
  3)    Кочин В. В. Поняття та ознаки ендавменту 34-43
  4)    Білоусов Ю. В. Гарантії майнових інтересів держави під час виконання судових рішень: міжнародний та національний аспекти 44-61
  5)    Бондаренко-Зелінська Н. Л. Врегулювання спору за участю судді: проблеми та перспективи застосування 62-70
  6)    Весна Н. О. Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку 71-80
  7)    Анікіна Г. В. Правове регулювання посмертного донорства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 81-92
  8)    Гарієвська М. Б. Забезпечення майнових інтересів учасників справи в цивільному процесі: порівняльно-правовий аспект 93-101
  9)    Самбір О. Є., Бориславська М. В. Розмежування форвардного контракту та договору купівлі-продажу 102-116
  10)    Сердечна І. Л. Самозахист особистих немайнових прав інших членів сім’ї та родичів 117-127
  11)    Завадська Н. В. Принцип повного відшкодування шкоди при визначенні обсягу цивільно-правової відповідальності за вчинення терористичного акту 128-138
  12)    Бичковська М. Є. Правова охорона незареєстрованих дизайнів у сфері моди за законодавством Китайської Народної Республіки 139-147
  13)    Сидоренко Д. І. Загальні юридичні наслідки недійсності шлюбу за сімейним законодавством України 148-157
  14)    Чудик-Білоусова Н. І. Становлення договірного регулювання соціального страхування в Україні 158-176
  15)    Андрушко А. В. Окремі аспекти правового регулювання праці старост об’єднаних територіальних громад 177-190
  16)    Михайлова І. Ю. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 191-199
  17)    Місінкевич А. Л. Удосконалення правового регулювання функціонування сільськогосподарських кооперативів в Україні з урахуванням досвіду Республіки Польща 200-209
  18)    Ратушна С. І. Історико-правові аспекти становлення права спільної власності на землю 210-218
  19)    Димінська О. Ю. Правова природа CESL у контексті гармонізації договірного права ЄС 219-229
  20)    Мадзігон Н. В. Правовий статус комбатантів та цивільного населення в контексті імплементації норм міжнародного гуманітарного права в кримінальне законодавство України 230-242
  21)    Грень Л. М. Механізми державного управління жіночою професійною освітою на території України у ІІ половині ХІХ — початку ХХ ст. 243-253
  22)    Лаврук О. В. Сутність поняття державної політики 254-263
  23)    Дяченко С. А. Складові системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації 264-275
  24)    Мороз С. А. Забезпечення відповідності університетських знань вимогам ринку праці як напрям удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти 276-286
  25)    Прав Ю. Г. До питання нормативно-правового забезпечення реалізації механізмів державного управління у будівництві 287-294
  26)    Синчак В. П. Публічна політика фіскальної служби як чинник зміцнення національної безпеки в бюджетній сфері 295-312
  27)    Шевчук І. В. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки України в контексті захисту національних інтересів держави 313-321
  28)    Корюгін А. В. Інформаційні технології управління маркетинговою діяльністю підприємства 322-336
  29)    Кудельський В. Е. Управління збалансованим розвитком підприємств у сфері АПК 337-345
  30)    Андрос С. В. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств 346-356
  31)    Крушинська А. В. Концесія як форма стимулювання інвестицій в туристичну сферу 357-369
  32)    Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Комплексна оцінка забезпечення сталого людського розвитку 368-380
  33)    Михайлов В. С., Єфімова В. В. Рейтингові оцінки у військовій сфері: методологія і практика 381-392
  34)    Омельчук О. М. Філософсько-правове дослідження громадянства 393-395
  35)    Буханевич О. М., Михеєнко М. М. Монографічне дослідження діяльності Державної прикордонної служби України щодо протидії нелегальній міграції 396-399
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.