Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Правосуддя без сили оспорюється; сила без правосуддя звинувачується (Паскаль) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2016 № 3 (59)"

  1)    Омельчук О. М. [Син Подільської землі (до 90-річчя від дня народження Р. І. Кондратьєва)] {The Son of the Podolia Land (the 90th anniversary of R. I. Kondratiev)} 5-7
  2)    Чанишева Г. І. [Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України] {Basic Principles of Legal Regulation of Labour Relations According to the Draft Labour Code of Ukraine} 8-17
  3)    Шумна Л. П. [Правові проблеми реалізації соціальної політики держави в умовах ринкової економіки] {Legal Problems of Implementation of Social Policy in Market Economy} 18-27
  4)    Андріїв В. М., Вахонєва Т. М. [Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні] {State and Public Supervision and Control over Observance of Legislation on Labour Protection in Ukraine} 28-38
  5)    Коваленко О. О. [Актуальні проблеми сучасного розуміння права на працю] {Actual Problems of Modern Understanding of the Right to Work} 39-51
  6)    Синчук С. М. [Щодо проблеми децентралізованого правового регулювання відносин соціального забезпечення в Україні] {Regarding the Matter of the Decentralized Legal Regulation of Social Security Relations in Ukraine} 52-61
  7)    Shcherbyna V. I.; Kuzmenko G. V. [Ideology of Labour Law of Ukraine: Modern Problems of Generation] {Ideology of Labour Law of Ukraine: Modern Problems of Generation} 62-70
  8)    Гетьманцева Н. Д. [Сталість і сучасність наукових праць Радомира Івановича Кондратьєва] {Sustainability and Presence of Scientific Papers of Radomyr Ivanovych Kondratiev} 71-78
  9)    Олуйко В. М., Примуш Р. Б. [Психологічно-професійна селекція персоналу органів Антимонопольного комітету України] {Psychological and Professional Selection of Staff of the Antimonopoly Committee of Ukraine} 79-100
  10)    Когут О. В. [Проблемні питання правового регулювання державної служби] {Problem Questions of the Legal Adjusting of Public Service} 101-111
  11)    Посикалюк О. О. [Захист права працівника на приватність в практиці Європейського Суду з прав людини] {Defence of an Employee’s Right to Privacy under the Jurisprudence of European Court of Human Rights} 112-124
  12)    Скоробагатько А. В. [Право соціального забезпечення у системі права України] {The Social Security in Law System of Ukraine} 125-132
  13)    Чудик-Білоусова Н. І. [Сучасні тенденції правового регулювання надання соціальних послуг] {Current Trends of Legal Regulation of Social Services} 133-150
  14)    Домбровський С. Ф. [Особливості дисциплінарної відповідальності працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу та фермерських господарств] {Features of Disciplinary Responsibility of the Workers of Agricultural Enterprises of Cooperativ
  15)    Амелічева Л. П. [Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві] {The History of Formation and Development of the Institute of Social Dialogue in Labour Law} 165-176
  16)    Андрушко А. В. Ситницька О. А. [Поєднання централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: концепція професора Р. І. Кондратьєва] {The Combination of Centralized and Local Regulation of Labour Relations: the Concept of Professor R. I
  17)    Бурак В. Я. [Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів працівників] {Administrative Protection of Employees’ Labour Rights and Interests} 189-198
  18)    Гаращенко Л П. [Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах] {Theoretical and Legal Basis of the Ban of Mobbing in European Countries} 199-207
  19)    Димінська О. Ю. [Проблеми тлумачення поняття трудового договору та трудових правовідносин в праві Європейського Союзу] {Problems of Interpretation of the Employment Contract and Work Relations in EU Law} 208-217
  20)    Кучма О. Л. [Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування] {Prospects of Systematization of Legislation on Social Security} 218-224
  21)    Lahutina I. V. [Defence of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights as а Jurisdictional form of Employment Protection] {Defence of the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights as а Jurisdictional Form of Labour Rights Protection} 225-234
  22)    Ласько І. М. [Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення] {The Constitutional Foundations of Ukrainian Legislation on Social Security} 235-245
  23)    Литвиненко І. Л. [До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні] {On the Issue of Improving the Legislative Process in Ukraine} 246-256
  24)    Михайлова І. Ю. [Поняття та умови пільгового пенсійного забезпечення] {The Concept and Conditions of Preferential Pensions} 257-264
  25)    Нагорна В. В. [Правосуб’єктність дітей з особливими потребами за законодавством України] {Legal Personality of Children with Special Needs in the National Law of Ukraine} 265-274
  26)    Парпан Т. В. [Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому] {The Right to Proper, Safe Working Conditions of Homeworkers} 275-282
  27)    Сімутіна Я. В. [Трудовий договір як юридичний факт] {The Employment Contract as a Legal Fact} 283-290
  28)    Шумило М. М. [Динамічні та статичні соціальні права у контексті зміни парадигми соціального захисту в Україні] {Dynamic and Static Social Rights in the Context of Social Protection Paradigm Shift in Ukraine} 291-300
  29)    Бориченко К. В. [Поняття права на соціальний захист] {Definition of the Right to Social Protection} 301-309
  30)    Бурак С. В. [Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів в праві Європейського Союзу] {Highly Qualified Professionals as a Category of Migrant Workers in the European Union Law} 310-320
  31)    Місінкевич Л. Л. [Опір державній політиці колективізації на Хмельниччині: від волинок до повстання (в 1929–1931-х рр.)] {Resistance to the State Policy of Collectivization in Khmelnytskyi Region: from Volynky to the Rebellion (1929–1931’s)} 321-332
  32)    Виговський Л. А., Виговська Т. В. [Світогляд як системоформуючий чинник у процесі формування екологічної свідомості особистості] {Worldview as a System-Forming Factor in the Process of Individual’s Environmental Consciousness Formation} 333-341
  33)    Гринько С. Д., Голуб С. М. [Римське право та його історичне значення] {Roman Law and its Historical Value} 342-350
  34)    Агафонова Н. В. [Конституція як об’єкт реформування] {The Constitution as the Object of Reforming} 351-366
  35)    Стеньгач Н. О. [Сарматський міф у культурі Речі Посполитої епохи бароко] Sarmatian Myth in Polish–Lithuanian Commonwealth Culture in the Age of Baroque} 367-376
  36)    Весна Н. О. Зміна та розірвання договору в контексті правомочностей співвласника майна] {Change and Termination of the Contract in the Context of the Powers of the Co-Owner of the Property} 377-383
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.