Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Головний і найбільш істотний зміст права складає свобода (Богдан Кістяківський) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002_3"

  1)    Олуйко В.М. Майбутнє, яке формується сьогодні
  2)    Кондратьєв Р.І. Поняття конкретизації норм в правотворчій діяльності (питання теорії)
  3)    Стефанчук Р.О. Перспективи розвитку правничої дистанційної освіти в Україні
  4)    Ковальський В.С. Значення міждисциплінарних зв'язків та міжгалузевих досліджень у сучасній правовий науці
  5)    Пила В.І., Штокалюк Т.В. Функціонування єврорегіонів: окремі аспекти зарубіжного та українського досвіду
  6)    Гернего О.О. Проблема втілення принципу соціальної справедливості в систему суспільних відносин (соціально-філософський аспект)
  7)    Огірко Р.С. До питання про поняття конфедерації
  8)    Савчук Н.О. Зовнішньополітична діяльність уряду Ю.Хмельницького 1659 —1662 рр
  9)    Заїкіна В.В. Визначні математики з юридичною освітою
  10)    Тополь Ю.О. Конституційно-правовий статус Національного банку України
  11)    Максименко С.В. Актуальні питання створення правового інституту реєстрації громадян в Україні
  12)    Андрушко А.В. До питання про загальні засади цивільного судочинства
  13)    Чудик-Білоусова Н.І. До питання визначення об'єкта військового майнового правопорушення
  14)    Притика Ю.Д., Куфтирєв П.В. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти
  15)    Фролов М.О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства
  16)    Домбровський С.Ф. Тараненко Л.С. Окремі питання забезпечення організації юридичного обслуговування аграрних підприємств
  17)    Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут
  18)    Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ Адміністративному суду в проекті Адміністративно-процесуального кодексу
  19)    Когут О.В. Правовий статус експерта в адміністративному процесі
  20)    Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби
  21)    Омельчук О. М. Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації контрабанди
  22)    Кулинич О. І. Дисперсійний аналіз впливу чинників на явища правопорушень
  23)    Кулинич Р.О. Способи прогнозування правопорушень методом статистичних рівнянь залежностей
  24)    Шнурова О.Г. Структура протиправної поведінки неповнолітніх в Україні: психологічний аспект
  25)    Азарський І.М. Короткий історичний нарис розвитку судової медицини та криміналістики
  26)    Ярін В.М. Становлення служби правопорядку у Збройних силах України
  27)    Пунда О.О. Моделювання в процесі розслідування злочинів
  28)    Волкотруб С.Г. Імунітет свідків: використання досвіду СІЛА
  29)    Голдзіцький К.А., Голдзіцька Ю.К. Правова регламентація діяльності слідчого: проблеми вдосконалення
  30)    Чмир О.С. Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва в Європі та Україні
  31)    Лозінська С.В. Зародження і становлення правового інституту консульства в Україні
  32)    Денищик О.І. Мораль як суспільно необхідна якість
  33)    Олуйко В.М. Проблеми муніципальної реформи в Україні
  34)    Григорович А.В. Сучасні тенденції в управлінні житлово-комунальною сферою міста
  35)    Підгородецька С.М. Деякі проблеми та шляхи формування ринку капіталу в Україні: теоретичний аспект
  36)    Місінкевич Л.Л. Економічне становище національних меншин Поділля у 20-ті рр. XX століття
  37)    Романова В.В. Вдосконалення управління людськими ресурсами підприємств
  38)    Синчак В.П., Корюгін А.В. Фінансово-податкове регулювання розвитку АПК
  39)    Захаркевич Н.П., Новерсалюк А.А. Інноваційно-інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості
  40)    Качаровська Л.М. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища: регіональний аспект
  41)    Стеченко Д.М., Григорович А.В. Теоретичні аспекти регулювання міських ринків праці в регіоні
  42)    Куніцин С.В. Деякі закономірності інвестиційного розвитку СЕЗ і ТПР в Україні
  43)    Виговський Л.А. Благодійна функціональність релігії
  44)    Ігумен Феофіл (Ганджий) Догматичний порівняльний аналіз юридичної концепції порятунку за вченнями основних конфесій Поділля
  45)    Хорошенюк А.П. Молодіжні громадські об'єднання Хмельницької області та їх вплив на формування політичної культури сучасної молоді
  46)    Комар Ю.М. Використання елементів теорії управління і нумерології при підготовці лекцій з управлінських дисциплін
  47)    Персоналії
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.