Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Головний і найбільш істотний зміст права складає свобода (Богдан Кістяківський) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра міжнародного та європейського права
  Наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри
  Наукова тема кафедри – «Правове забезпечення розбудови сталої демократії в контексті взаємодії національного, європейського та міжнародних правопорядків»

  Дисертації, захищені науково-педагогічними працівниками кафедри
  1.Лозінська С. В. Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України: дис. канд. юридичних наук : 12.00.10 /  Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001.
  2. Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект: дис. канд. юридичних наук : 12.00.03 / Інститут Держави і права ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАПрН України, 2010.
  3. Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Дис. канд. юридичних наук: 12.00.03 / Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011.
  4. Іванова Р. Ю. Конституційна економіка як механізм організації правової та демократичної держави : Дис. канд. юридичних наук: 12.00.02 / Ужгородський національний університет, 2015.
  5. Романюк В. А. «Позовна давність в цивільному праві» : Дис. канд. юридичних наук : 12.00.03 / Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2015.

  Дисертаційні дослідження, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри:
  на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:
  1. Черняк О. Ю. «Уніфікація договірного права ЄС в контексті наближення правопорядків України та Європейського Союзу» (12.00.11)
  2. Нагнибіда В. І. «Теоретичні засади правозастосування в міжнародному комерційному арбітражі» (12.00.03)
  3. Іванова Р.Ю. «Міжнародні організації як суб’єкти фінансових правовідносин в Україні» (12.00.07)
  на здобуття наукового ступеня доктора філософії:
  1. Кірик А.Ю. «Гарантії прав спадкоємців при спадкуванні за заповітом» (12.00.03)

  Наукова робота
  Загалом науково-педагогічними працівниками кафедри було написано більше 100 наукових праць. З них опубліковано 10 монографій (одноособові та колективні), 6 підручників, навчальних посібників, збірників законодавства, понад 100 наукових статей у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях.
  Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь більше, ніж у 50 міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах та інших наукових заходах, за результатами яких були опубліковані наукові тези.

  Монографії
  1.   Нагнибіда В. І. Речові права на чуже майно: досвід правового регулювання зарубіжних країн: монографія / Наук. ред. Я. М. Шевченко. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. 182 с.
  2.   Білоусов Ю. В., Черняк О. Ю. Цивільно-правовий статус споживача:  у контексті адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу: монографія К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АпрН України, 2010. 239 с.
  3.   Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько; заг. ред. С. Д. Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. 258 с.
  4.   Іванова Р.Ю. Конституційна економіка як механізм організації правової демократичної держави : монографія. К. : Ін Юре, 2017. 184 с.
  5.   Рущишин Н.М., Костак З.Р., Іванова Р.Ю. Фінансова безпека держави: теоретичні аспекти та оцінка її сучасного стану. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні : колективна монографія / за заг. Ред. О.Л. Гальцової. Запоріжжя : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. C. 84-108.
  6.   Ivanova R. Leagal framework for European economic integration. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. p. 301-310.
  7.   Ivanova R. Yu. Legal regulationof international currency relations through the prism of inetrnational organizations. Theoretical and Practical Machanisms of Development of Legal Science at the Beggining of the Third Millenium : collective monograph / compiled by David Gugava. Tbilisi, Georgia, 2018. p. 162-179.
  8.   Ivanova R. The Economic Essence of the Financial Security of the State and Its Place in the System of Economic Security. State security of contemporary world : collective monography / Redakcja naukowa Olga Wasiuta, Janusz Falecki, Danuta Kaźmierczak. Kraków, 2019. p. 181-191.
  9.   Пугач Д.О., Суббот А.І. Правове регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій : монографія. Хмельницький : «Гельветика», 2019.189 с.
  10.   Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві: Монографія. / [наук. редактор С. Д. Гринько]. К. : «Центр учбової літератури», 2019. 236 с.

  Підручники та навчальні посібники
  1.   Гармонизация договорного права / Белоусов Ю.В., Бек Ю.Б., Дыминская Е.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 268 с.
  2.   Корпоративное право / Венедиктова И. В., Гнидченко Г. Г., Кагановская Т. Е. и др. ; под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 252 с.
  3.   Международные коммерческие сделки / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е.Р., Кирвель И.Ю. и др. ; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенка, В.И. Нагнибеды. Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 524 с.
  4.   Міжнародний комерційний арбітраж / За ред. У. Гелльманна, В. Коссака. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 204 с.
  5.   Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Г. В. Анікіна, Ю. В. Білоусов, Н. Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] ; під ред. У. Хелльманна, Н. Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 234 с.
  6.   The EU Acquis on Intellectual Property Law / comp. O.Cherniak, M.Stefanchuk. K. : ARTEK, 2019. 536 p.

  Публікації
  Черняк Олена Юріївна
  1.   Білоусов Ю.В., Поліщук О.Ю. До питання удосконалення нормативного визначення критеріїв якості товарів (робіт, послуг). Університетські наукові записки. 2005. № 4 (16). С. 78-81.
  2.   Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит. Університетські наукові записки. 2007. № 1 (21). С. 131-135
  Черняк О.Ю. Класифікація прав споживача за законодавством України та Європейського Союзу. Форум права. 2008. № 2. С. 458-464. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08coytes.pdf
  3.   Черняк О.Ю. Питання адаптації законодавстваУкраїни про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу. Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку : монограф. / за заг. ред О. Д. Крупчана. К. :Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. С. 28-39
  4.   Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС. Університетські наукові записки. 2009. № 4 (32). С. 70-75
  5.   Чудик-Білоусова Н.І., Черняк О.Ю. Право споживача на отримання інформації про товар: порівняльно-правовий аспект. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 10, 2011 р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2011. С. 53-57
  6.   Черняк О.Ю. Практика застосування альтернативних способів вирішення спорів у сфері захисту прав споживачів : досвід ЄС та проблеми запровадження в Україні. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 11, 2012 р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2012. С. 198-201
  7.   Черняк О.Ю. Правова природа обов’язку споживача: досвід України та ЄС. Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 12, 2013 р. / Редкол. : Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2013. С. 184-189
  8.   Димінська О.Ю. Захист прав споживачів у сфері реклами. Університетські наукові записки. 2013. №3(47). С. 129-134
  9.   Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України . 2014. № 5. С. 48-52
  10.   Димінська О.Ю. Захист прав споживачів туристичних послуг у контексті адаптації національного законодавства України до законодавства ЄС. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник на укових праць / за ред. В.І.Короля, Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України. К. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. С. 143-150
  11.   Димінська О.Ю. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції, за законодавством України та ЄС. Університетські наукові записки. 2014. №4 (52). С. 61-68.
  12.   Димінська О.Ю. Перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів банківських послуг. Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України. Збірник наукових праць / За ред. В.І.Короля. – К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, 2014. С. 191-208
  13.   Димінська О.Ю. Проблеми визначення компетенції ЄС для здійснення уніфікації європейського договірного права. Університетські наукові записки. 2015. №2 (54). С. 250-257
  14.   Димінська О.Ю. Вплив процесів уніфікації договірного права ЄС на розвиток договірного права України. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. Ред. Ю.В.Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бучака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2015. С. 76-82
  15.   Димінська О.Ю. Трансформація договірного права у сфері захисту прав споживачів ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС. Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України: збірник наукових праць / за заг. Ред. В.І.Короля. К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.БучакаНАПрН України, 2015. С. 115-132
  16.   Димінська О.Ю. Значення “SoftLaw” для гармонізації договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. №1 (57). С. 236-243
  17.   Димінська О.Ю. Проблеми когерентності договірного права ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 1. C. 87-92
  18.   Димінська О.Ю. Особливості європейського правопорядку в системі міжнародних, регіональних та національнихправопорядків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. №3. C. 218-220
  19.   Димінська О.Ю. Уніфікація договірного права ЄС: pro et contra. Eurasian Academic Research Journal. 2016. № 4. C. 20-27
  20.   Димінська О.Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. № 2 (58). С. 213-219
  21.   Димінська О.Ю. Трудовий договір в системі договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2016. № 3 (59). С. 208-217
  22.   Димінська О.Ю. Перспективи гармонізації договірного права ЄС. Право.ua. 2017. № 3. С. 132-137.
  23.   Димінська О. Ю.  Сучасні тенденції посилення захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі в ЄС. Університетські наукові записки. 2018. № 1. С. 113-122
  24.   Димінська О. Ю. Правова природа CESL у контексті гармонізації договірного права ЄС. Університетські наукові записки. 2018. № 3-4. С. 219-229.

  Суббот Анатолій Іванович
  1.   Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників. Держава і право. 2011. № 3 (54). С. 232-238.
  2.   Суббот А.І. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання особистої безпеки правоохоронних органів. Наука і правоохорона. 2011. № 4 (14). С. 125-128.
  3.   Суббот А.І., Козак Л.С. Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників. Віче. 2011. № 24 (309). С. 21-23.
  4.   Суббот А.І., Маринюк А.В. Загальний аналіз правового та адміністративно-правового захисту працівників податкової міліції. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2012. № 1 (5). С. 130-133.
  5.   Суббот А.І. Теоретико-правові основи безпеки діяльності організації та її працівників. Держава і право. 2012. № 55. С. 249-254.
  6.   Суббот А.І. Нормативно-правові гарантії безпеки правоохоронних органів та їх співробітників. Наука і правоохорона. 2012. № 1 (15). С. 126-130.
  7.   Суббот А.І. Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників. Віче. 2012. № 8 (317). С. 28-30.
  8.   Суббот А.І. Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників. Віче. 2012. № 10 (319). С. 26-28.
  9.   Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро 2012. Віче. 2012. № 11 (320). С. 36-39.
  10.   Суббот А.І. Правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки співробітників. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 2 (57). С. 157-162.
  11.   Суббот А.І. Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 6 (128). С. 74-79.
  12.   Суббот А.І. Законність та дисципліна в діяльності правоохоронних органів як обов’язкові умови підвищення безпеки їхньої професійної діяльності. Держава і право. 2012. № 56. С. 197-202.
  13.   Суббот А.І. Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 8 (130). С. 73–78.
  14.   Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12 (134). С. 69-76.
  15.   Суббот А.І. Зарубіжний досвід як підґрунтя удосконалення ефективності та якості забезпечення розвитку заходів безпеки правоохоронних органів. Держава і право. 2012. № 58. С. 197-204.
  16.   Суббот А.І., Махиніч Ю.С. Досвід забезпечення громадського порядку та безпеки під час організації ЄВРО-2012 в Україні. Наука і правоохорона. 2012. № 4. С. 50-54.
  17.   Суббот А.І. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності. Віче. 2012. № 24 (333). С. 16-18.
  18.   Суббот А.І. Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів. Віче. 2013. № 4 (337). С. 24-27.
  19.   Суббот А.И., Гусаров С.Н. Современные подходы по обеспечению личной безопасности сотрудников правоохранительных органов от коррупционных посягательств. Європейські перспективи. 2013. № 5. С. 38-43.
  20.   Суббот А.І. Забезпечення безпеки осіб, укорінених в злочинне середовище. Віче. 2013. № 10 (343). С. 27-29.
  21.   Суббот А.І. Забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів України, які приймають участь в миротворчих місіях. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 5 (141). С. 80-85.
  22.   Суббот А.І., Гончарук Н.М. Забезпечення контролю і обліку великих платників податків. Віче. 2013. № 24. С. 20-22.
  23.   Суббот А.І., Костенко В.М. Шляхи покращення правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах. Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 1 (147). С. 115-120.
  24.   Суббот А.І., Суббот А.А. Розвиток та сучасність поняття банкрутства. Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 5 (151). С. 102-109.
  25.   Суббот А.І. Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення у відносинах великих платників податків. Віче. 2014. № 6 (362). С. 2-7.
  26.   Суббот А.І. Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів. Віче. 2014. № 10 (366). С. 5-11.
  27.   Суббот А.І. Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань. Віче. 2014. № 12 (368). С. 27-31.
  28.   Суббот А.І., Білоус В.Т. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів. Наука і правоохорона. 2014. № 2. С. 5-11.
  29.   Суббот А.І. Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів. Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 8 (154). С. 111-117.
  30.   Суббот А.І. Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників. Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 7 (153). С. 100-106.
  31.   Суббот А.І. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 4 (37). С. 56-62.
  32.   Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу державної посадової особи. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 4. С. 138-142.
  33.   Суббот А.І. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів. Віче. 2014. № 14. С. 6-34.
  34.   Суббот А.І. Інформаційна безпека суспільства. Віче. 2015. № 8. С. 29-31.
  35.   Суббот А.І. Адміністративне-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації. Фінансове право. 2015. № 4. С. 61-64.
  36.   Суббот А.І., Липа А.І. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами. Публічне урядування. 2016. № 1. С. 218-231.
  37.   Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Інституційне-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. Альманах международного права. 2016. № 13. С. 4-13.
  38.    Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства. Підприємство, господарство і право. 2017. № 6 113–117.
  39.   Суббот А.І. Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції). Бюлетень міністерства юстиції України. 2017. № 8. С. 24-28.
  40.   Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, No. 3 June. P. 276–282.
  41.   Суббот А.І. Досвід країн світу щодо діяльності органів державного фінансового контролю, зокрема у розгляді справ про адміністративні проступки. Наука і правоохорона. 2018. № 2. С.143-148.
  42.   Суббот А.І. Система органів фінансового контролю. Наука і правоохорона. 2018. № 3. С.127-135.

  Лозінська Світлана Володимирівна
  1.   Лозінська С. В. Правове положення дітей у Стародавньому Римі. Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. Одеса: Юрид. л-ра, 2004. Вип. 23. С. 95-98.
  2.   Стефанчук Р.О.,Чорнобривий М.П., Лозінська С.В. Правові аспекти евтаназії: pro et contra: (філософсько-правовий аспект). Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4 (12). С. 7-18.
  3.   Лозінська С. В. До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект. Університетські наукові записки. 2007. Вип. 1 (21). С. 232-239.
  4.   Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н.І. Політико-правове врегулювання конфліктів у міжнародних організаціях. Університетські наукові записки. 2007. Вип. 2 (22). С. 404-409.
  5.   Лозінська С. В. Історичний та духовний виміри європейських інтеграційних процесів. Актуальні проблеми конституційного права та державотворення. Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Олуйка. Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. Част. 1. С.272-275.
  6.   Лозінська С. В., Бись О.С. Порівняльно-правові аспекти розвитку церковних відносин в практиці державотворення Київської Русі та Російської держави (ХІV - XVIII ст.ст.). Університетські наукові записки. 2009. Вип. 2. С.13-19.
  7.   Лозінська С. В. Політичні аспекти європейської інтеграції періоду «холодної війни». Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнар. наук. конфер. «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 р) : у 4-х частинах. Вид-во ХУУП, 2009. Ч.1. – С.161-162.
  8.   Лозінська С. В. Aequitas та її розуміння в світлі традицій римського права. Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2009 року): У 4-х частинах. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. Частина друга. С. 246-247.
  9.   Лозінська С. В. Співвідношення права та етики в діяльності римських юристів. Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 4 грудня 2010 р.). Одеса : Фенікс, 2010. С. 24-27.
  10.   Лозінська С. В. Окремі аспекти екологічної політики в країнах Європейського Союзу. Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Десяті осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х частинах. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. Частина перша. С. 89-92.
  11.   Лозінська С. В. Окремі аспекти українсько-ватиканських дипломатичних відносин. Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м. Хмельницький, 17 червня 2011 року) Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. С.119-121.
  12.   Лозінська С. В. Інтеграційні процеси та їх вплив на формування стародавніх держав. «Цивілістичні читання присвячені пам’яті І.В.Шерешевського : «Основи цивільного законодавства СРСР 1961 року» та їх вплив на формування сучасного цивільного законодавства України»:матер. наук. Інтернет-конф., м. Одеса. Одеса Фенікс, 2012. С. 181-183.
  13.   Лозінська С. В., Бись О.С. Органи зовнішніх зносин Стародавньої Римської держави (царський період). Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одиннадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року) : у 4-х част. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2012. Частина перша. С.71-73.
  14.   Лозінська С. В., Чудик-Білоусова Н. І. Європейська екологічна політика та її вплив на реформування законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища. Університетські наукові записки. 2012. № 1. (41) С. 599-612.
  15.   Лозінська С. В. Вплив ідей римських юристів на формування інституту шлюбу в канонічному праві. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-х частинах.]. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. Частина перша. С.50-52.
  16.   Лозінська С. В. Філософсько-етичні аспекти прокреації. Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій: збірник тез круглого столу (м. Хмельницький, 15 березня 2013 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. С. 41-43.
  17.   Лозінська С. В. Рецепція сімейних норм у канонічне право Церкви. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. К.-Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. С.217-225.
  18.   Лозінська С. В. Співвідношення шлюбу та влади чоловіка над жінкою у сімейних відносинах Стародавнього Риму. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): у 3-х частинах.. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. Частина перша. С.37-39.
  19.   Лозінська С. В. До питання про історичні витоки місцевого самоврядування. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8 грудня 2014 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. С. 49-52.
  20.   Лозінська С. В. Особливості державного та провінційного врядування у Стародавньому Римі. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україн»( м. Хмельницький, 7 грудня 2015 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. С.44-46.
  21.   Лозинская С. В. К вопросу о разновидностях форм заключения римского гражданского брака. Актуальные проблемы публичного и частного права : материалы международной научно-практической конференции (Минск, 9 апреля 2015 г.). Минск : Экоперспектива, 2015. С. 74-76.
  22.   Лозінська С. В. Питання війни у міждержавних відносинах Стародавнього Риму. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): [у 2-х частинах.]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. Частина друга. С.158-160.
  23.   Лозінська С. В. Становище жінки в Стародавній Греції та в Римі: окремі порівняльно-правові аспекти. Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : монографія / М. В. Бориславська, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько  [та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2016. С. 32-51.
  24.   Лозінська С. В. Правове регулювання сімейних відносин у Київській Русі за давнім церковним законодавством. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): [у 2-х частинах.]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. Частина перша. С.120-122.
  25.   Лозінська С. В. Античний заповіт як підстава спадкування у Давньоримській державі. Спадкове право: проблеми теорії та практики : монографія / С.Д. Гринько, В.А. Ватрас [та ін.] / наук. ред. С.Д.Гринько. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2018. 306 с.
  26.   Лозінська С. В. Заповіт за римським спадковим правом та його рецепція у право країн періоду Середньовіччя. Університетські наукові записки. 2019. № 1-2 (69-70).

  Іванова Роксолана Юріївна
  1.   Кеменяш Р.Ю. Процес розвитку конституційної економіки: теоретичні поняття. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 31. Т. 1. С. 86–88.
  2.   Kemeniash R. Regulation legal mechanisms: constitutional and economic aspects. Vishegrad journal on humans rights 2015. № 2. C. 117–123.
  3.   Кеменяш Р.Ю. Економічне фіксування економічної сфери, економічна конституція чи конституційна економіка як сфера ефективного функціонування. Право і суспільство. 2015. № 5-2. С. 3–6.
  4.   Кеменяш Р.Ю. Історія становлення та розвитку конституційної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 33. Т. 1. С. 67–69.
  5.   Кеменяш Р.Ю. Государство как элемент конституционной экономики в системе механизма организации. Legea Şi Viata. 2015. № 8/3 (284). C. 30–32.
  6.   Кеменяш Р.Ю. Співвідношення конституційної економіки з іншими суміжними галузями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. № 3. Т. 1. С. 57–60.
  7.   Ivanova R.Yu. Subjects of currency regulation: concepts, types and features. Law & Sciences. 2017. № 1. p. 35-40
  8.   Іванова Р. Ю. Конституційна економіка як механізм організації правової демократичної держави : монографія. К. : Ін Юре, 2017. 184 с.
  9.   Ivanova R.Yu. Leagal Description of the main foundations for functions of the Central Banks in Europe. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 10. p. 13-17
  10.   Клокар О.О., Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Іванова Р.Ю. Кадровий менеджмент служб фінансового контролінгу сільськогосподарських підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Випуск 1(28)/2019. С. 149-158.URL : http://fkd.org.ua/article/download/162912/163069 (видання, яке включено до міжнародних наукометричної бази Web of Science)

  Романюк Віталія Анатоліївна
  1.   Романюк В. А. Інститут позовної давності в Стародавньому Римі: історико-правовий аналіз. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. С.94-97.
  2.   Романюк В. А. Формування інституту позовної давності на українських землях у дорадянський період (Х ст.-1917 р.). Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, м. Львів 18-19 березня 2016 р. Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. С.54-58.
  3.   Романюк В.А. До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13-14 січня 2017р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 22-24.
  4.   Романюк В. А. Генеза інституту позовної давності на українських землях. Університетські наукові записки. 2016. №1 (54). С. 250-257.
  5.   Романюк В. А. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности. Legea si Viata. 2017. №8. С. 147-151.
  6.   Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві європейських країн. Альманах міжнародного права. 2017. Випуск 18. С. 129–136.
  7.   Романюк В. А. Проблеми правового регулювання підстав зупинення перебігу строку позовної давності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 47. Том 1. Ужгород, 2017. С.159–162.
  8.   Романюк В. А. Тенденції правового регулювання позовної давності в договірному праві ЄС. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12 (18). С. 93–98.
  9.   Романюк В. А. Види класифікацій та особливості цивільно-правових строків захисту. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 р.) : [у 2-х част.]. Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. 2017. С. 139–140.
  10.   Романюк В. А. Особливості правового регулювання позовної давності різних правових систем. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 8–9 грудня 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права». 2017. Ч. 1. С. 41–44.
  11.   Романюк В. А. Особливості застосування позовної давності та її вплив на суб’єктивне право особи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Том 29 (68). № 1. С. 43–47.
  12.    Романюк В.А. Щодо питання про можливість застосування позовної давності у разі оспорювання або невизнання права. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року) : [у 2-х част.]. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. Частина друга. С. 81-84.
  13.   Романюк В.А. Механізм застосування позовної давності. Cучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. К.: ДУІТ, 2019. С. 107-110.
  14.   Романюк В. А. Забезпечення конфіденційності в діяльності юридичної клініки. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 290–291.

  Кірик Алла Юріївна
  1.   Кірик А.Ю. Процеси гармонізації договірного права ЄС у сфері захисту прав споживачів. Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання», (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року). Хмельницький, 2017. С. 204-206
  2.   Кірик А.Ю. Особливості нотаріального посвідчення та виконання заповіту подружжя. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава 11 травня 2019 року): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД,  2019. Ч. 6. С. 17-19.
  3.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців при заповідальному відказі. Актуальні проблеми юридичної науки : Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 265-267.
  4.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців в системі обмежень права на свободу заповіту. Cучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах сьогодення : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. К. : ДУІТ, 2019. 309 с.
  5.   Кірик А.Ю. Гарантії прав спадкоємців у разі визнання заповіту недійсним. Право і суспільство. 2019. Вип. 3. С. 98-105.
  6.   Кірик А.Ю. Проблеми правового регулювання секретного заповіту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Вип. 58. С. 119-123.

    
  Керівник:
  Черняк Олена Юріївна


  Контакти: ауд. 203, вул. Проскурівська, 57, Хмельницький, Україна, 29013
  Телефон: (0382)71-82-95
  Пошта: int.eu.law@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.