Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Нагорна Ольга Олександрівна
  NAHORNA OLHA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1848-4368
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qeno16gAAAAJ

  Посада: завідувач кафедри мовознавства
  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 03.08.1980 р.
  З 2001 р. працює у ХУУП, з 2011 р. на посаді завідувача кафедри мовознавства.
  У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 з філологічних наук в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова захистила дисертацію «Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, у 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мовознавства.

  Сфера наукових інтересів: порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, фразеологія, практика перекладу, методика викладання іноземних мов.
  Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (зпс)», «Юридична іноземна мова», «Ділова іноземна мова».
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 20.
  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Англійська мова для правників: підручник [для студ. юр.фак-тів ун-тів]  – Хмельницький: ХУУП, – 2011. – 294 с.
  2.   Нагорна О.О., Гуменчук О.Є. A Reading Skills Book (on the basis of the novel «Theodore Boone: The Abduction» by John Grisham): навч. посіб. [для студ. юр.фак-тів ун-тів] /О.О. Нагорна, О.Є. Гуменчук. – Хмельницький: ХУУП, 2016. – 64с.
  3.   Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії / Нагорна О.О. // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. – 2015. – № 19. – С. 137¬-140.
  4.   Поняття «Міжнародний арбітраж» у контексті професійної підготовки майбутніх арбітражних юристів /Нагорна О.О. //Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2017. – № 9. – С. 107–112.
  5.   Організація магістерської програми «Міжнародний комерційний арбітраж» в Стокгольмському університеті /Нагорна О.О. //Фізико-математична освіта. – 2017. – № 1(11). – С. 80–84¬.
  6.   The Current State of Professional Training of LLM Students in International Arbitration in the New York University School of  Law /Nahorna O.O. //Studia Zarzadzania i Finansow. – 2017. – № 12. – С.243–248.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  1.   Навчальний візит для викладачів іноземних мов до університету імені Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша) в рамках проекту TEMPUS № 543990 – TEMPUS – 1 – 2013 – DE – TEMPUS – JPCR «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини (TRADIR)», 23.03.-05.04. 2015 р.
  2.   Програма «Наукове письмо англійською мовою без кордонів», Східноєвропейський національний університет імені лесі Українки, 14–16 вересня 2017 р.

  Нагороди:
  Подяки (Міністерство освіти і науки України, Хмельницька обласна рада, управління патрульної поліції у місті Хмельницькому).

  e-mail:       o_nagorna@univer.km.ua


  Гуменчук Ольга Євгенівна
  GUMENCHUK OLGA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9380-0781
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=41XspwEAAAAJ

  Посада: старший викладач кафедри мовознавства

  Народилася 28.02.1967 р.
  З 2000 р. працює у ХУУП на посаді старшого викладача кафедри мовознавства.

  Сфера наукових інтересів: методи викладання іноземних мов, психолого-педагогічні умови викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.
  Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (Англійська мова)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Англійська мова)», «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні. Професійна іноземна мова в публічному управлінні.».
  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 40.
  Кількість наукових публікацій: більше 30.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Переклад як особливий вид міжмовної комунікації / О.Є.Гуменчук,  С.М. Молотай // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору оборони України: тези Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, 2 листопада 2017 р.  – С.466-467 (0,04 д.арк.)
  2.   Інформаційні технології як засіб формування іншомовної компетенції студентів/ О.Є.Гуменчук // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави: тези XXII щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників ХУУП лютий 2018р. , м. Хмельницький – С. (0,11 д.арк.)
  3.   Семантика німецьких особових імен у діахронічному розвитку/ О.Є.Гуменчук. //Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 24-25 травня 2019р., м. Дніпро. С.232-233
  4.   Розвиток основних когнітивних характеристик, як умова успішності в управлінській діяльності/ О.Є.Гуменчук,  М.О. Петренко. // Актуальні проблеми сучасної культурології та філології : дискурс традиції постмодерній парадигмі: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 15 травня 2019р., м. Хмельницький.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  1.   Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, кафедра іноземних мов, стажування 01.10.2014 р. – 31.10.2014 р. Довідка від 03.11.2014 р. № 165
  2.   3 березня 2015 — 5 квітня 2015 навчальний візит для викладачів іноземних мов до університету імені Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша) в рамках проекту TEMPUS № 543990 – TEMPUS – 1 – 2013 – DE – TEMPUS – JPCR “Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини (TRADIR)” на підставі запрошення приймаючої сторони від 05.02.2015 року.

  Нагороди
  Грамоти та подяки Хмельницької міської ради.

  e-mail:       o_gumenchuk@univer.km.ua


  Петренко Марина Олександрівна
  PETRENKO MARYNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9771-3661
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=p6-hnjcAAAAJ

  Посада: старший викладач кафедри мовознавства

  Народилася 31.03.1967 р.
  З 1997 р. працює у ХУУП.

  Сфера наукових інтересів: практична граматика німецької мови, історія німецькомовних країн, методика викладання іноземних мов.
  Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (зпс)», «Юридична іноземна мова», «Ділова іноземна мова».
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 40.
  Кількість наукових публікацій: більше 10.

  Вибрані наукові праці:
  1. Німецький тлумачний словник економічних термінів для студентів, слухачів магістратури та аспірантури / М.О.Петренко. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, – 2015. – 185 с.
  2. Глосарій німецьких термінів публічного управління та адміністрування для студентів, слухачів магістратури та аспірантури / М.О.Петренко. –  Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, – 2018. – 68 с.
  3. Соціально-психологічні детермінанти ефективного формування особистості майбутніх управлінців у вищих навчальних закладах / Петренко М.О., Петрушко А.А. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору оборони України: тези Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, 2 листопада 2017 р. С. 438.
  4. Соціально-психологічні вимоги до сучасної ефективної управлінської діяльності / Петренко М.О., Петрушко А.А. // Лабіринти реальності: зб. наукових праць. - Монреаль: СРМ : «ASF» 2017 р. С. 156 – 158.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  1. Хмельницький національний університет, кафедра української мови та літератури, 23.09. – 23.10. 2013 р.
  2. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра німецької мови та другої іноземної мови, 22.10. - 23.11.2018 р.

  e-mail:    maruna_petrenko@univer.km.ua


  Рембач Ольга Олександрівна
  REMBACH OLHA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0595-1502
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=R4SpXkMAAAAJ

  Посада: доцент кафедри мовознавства
  Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилася 23.08.1978 р.
  З 2015 р. працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова. З 2016 р. на посаді доцента кафедри мовознавства.
  У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування культури ділового спілкування у майбутніх міжнародників-аналітиків» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти». Диплом кандидата наук ДК № 034241 від 11.05.2006 р. Атестат доцента 12 ДЦ № 035667 від 04.07.2013 р.
  Сфера наукових інтересів: теорія і методика формування міжкультурної компетентності у майбутніх правознавців; дидактичні засади підготовки фахівців сфери туризму до іншомовного професійного спілкування; інноваційні методи іншомовної підготовки управлінських кадрів.
  Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова».

  Кількість навчально-методичних публікацій: понад 35.
  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Вибрані наукові праці:
  1.   Формування міжкультурної компетентності майбутніх правознавців у процесі іншомовної підготовки // Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2017. – С. 387-400.
  2.   A Review on Innovative Methods and Trends // Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали V всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції (16 травня, 2017 р.). – Хмельницький: ХГПА, 2017. - С. 229-234.
  3.   Теоретичні засади формування самоосвітньої компетентності у майбутніх юристів //Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання). – Електронне фахове видання. – 2018. - №3 - С. 105-120 Включено до Переліку електронних наукових фахових видань ДАК України у галузі педагогічних наук. Наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 року
  4.   Intercultural Competence: Methods and Tools for Development // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма» (м. Хмельницький, 15 травня 2018 р.). – Електронне видання. - 2018.  – С. 400-407.
  5.   Самоосвіта як предмет наукових досліджень //Матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36. ‒ C. 263-271.
  6.   Наукова публікація в журналі, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.) Innovative Approach to the Assessment of the Company’s intellectual Capital // Academy of Strategic Management Journal. – Volume 18, Issue 2, 2019. – pg. 1-7.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  Teilnahmebescheinigung. Frau Olga Rembach hat in der Zeit vom 19.08. ß 27.08.2012 an einem Studienaufenthalt  von  Dozenten und Studentender Nationale Akademie des Inneren der Ukraine bei der IV BPA Nürnberg teilgenommen.
  ELT Professional Development Training Teaching English for Specific Purposes Series. National Academy of Internal Affairs. March 27-29, 2013.
  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  05.16.2015 – 05.07. 2015 Довідка від 06.07.2015 №11-08/271.

  Нагороди
  Грамоти та подяки Національна академія внутрішніх справ, Харківська академія Національної гвардії України, Хмельницької університет управління та права імені Леоніда Юзькова.

  e-mail:      o_rembach@univer.km.ua


  Подолянчук Ольга Володимирівна
  PODOLYANCHUK OLGA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7526-9387
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1HuLDZMAAAAJ

  Посада: старший викладач кафедри мовознавства, старший науковий співробітник науково-дослідної частини університету, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

  Народилася 20.03.1988 р.
  З 2011 р. працює у ХУУП. З 2017 р. на посаді старшого викладача кафедри мовознавства.
  З 2016 р. працює над кандидатською дисертацією на тему: «Ідіостиль Гната Хоткевича» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, м. Кам’янець-Подільський.

  Сфера наукових досліджень та інтересів: ідіостиль письменників, складні випадки правопису, граматичні засоби та прийоми стандартизації мови професійних текстів,  правопис СУЛМ.
  Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
  Кількість наукових публікацій: 10.

  Перелік вагомих видань:
  1.   Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г.Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: збірник наукових праць. Серія «Філологічна». Випуск 51. м.Остріг, 2015р. С.290-292
  2.   Подолянчук О. Гуцульська діалектна лексика прозових творів Гната Хоткевича. Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту. Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2015. Вип.VI. – с.111-118
  3.   Подолянчук О. Діалект як джерело формування ідіостилю Г.Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема. Діалект як джерело формування ідіостилю Г.Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.6. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015р. С.82-84.
  4.   Подолянчук О. Языковедческий подход к исследованию творчества Г.Хоткевича. Universum: Филология и искусствоведение: електрон. науч. журн. 2015. №7 (20). URL : http://7 universum/com/ru/philology/archive/item/2328
  5.   Подолянчук О. Мовностилістичні аспекти епістолярію Г.Хоткевича (на прикладі листів до його дружини Катерини Абрамівни). Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка (15 – 16 березня). Вип. 15. Т.3. 2016. С.92-93.
  6.   Подолянчук О. Система вокалізму у творах Г.Хоткевича на прикладі оповідань «Самітник», «Bella donna», «Що бачила скеля», «Гуцульський рік». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». 26-27 березня 2015р. Дрогобицький державний педагогічний університет ім.І.Франка, Дрогобич.с.139-140.
  7.   Подолянчук О. Фонетичні риси ідіостилю Г.Хоткевича на прикладі творів «Потомок Довбушів», «Чарівна палиця», «Блуд», «За Юріштаном». Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна ккомунікація: мова – освіта – особистість» (23 – 24 квітня 2015р.). Національний університет «Острозька академія». м.Остріг, 2015р.
  8.   Подолянчук О. Особливості епістолярного стилю Г.Хоткевича. Матеріали ХІХ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави». 14 березня 2015р. м.Хмельницький. 2015р.
  9.   Подолянчук О. Фонетичні особливості ідіостилю Г.Хоткевича. Матеріали ХХІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права «Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави». 14 березня 2018р. м.Хмельницький. 2018р. С.270-272.
  10.   Мова драматичних творів як засіб само ідентифікації ідіостицю Гната Хоткевича. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск 29. 2019. С44-51.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2017 р. за програмою «Основи педагогічної майстерності».

  e-mail:      o_podolianchuk@univer.km.ua


  Кузь Валентина Володимирівна
  VALENTYNA KUZ

  Профілі в наукових базах даних:
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jCSS-vIAAAAJ

  Посада: в.о. доцента кафедри мовознавства
  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

  Народилася 12.06.1975 р.
  З 2019 р. працює у Хмельницькомц університеті управління та права імені Леоніда Юзькова:
  2019-2021 р. – старший викладач кафедри мовознавства;
  2021 р. – в. о. доцента  кафедри мовознавства.

  Сфера наукових інтересів: культура української мови і стилістика, проблема аналізу тексту художнього твору в літературознавстві і методиці літератури.
  Викладає навчальні дисципліни: «Культура мовлення науковця», «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні.Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні», «Укр. Мова».
  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 15.
  Кількість наукових публікацій: більше 7.

  Вибрані наукові праці:
  1. Ідейно-тематичні, жанрово-стильові аспекти прози Ольги Мак. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 8. Т. 1. С. 116-120.  
  2. Спроба канонізації Оксаною Керч літературно-мистецького модернізму в інтелектуальній повісті «Альбатроси». Закарпатські філологічні студії. 2019.  Вип. 10. Т. 2. С. 88-95.  
  3. Взаємодія жанру і стилю в ліричній та орнаментальній прозі (за повістю «Селянська санаторія» Олени Звичайної). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  Серія Літературознавство / за ред. д. ф. н., проф.  М. П. Ткачука.
  Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т. ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 50. С. 49-60.
  4. Жанрово-стильові особливості малої прози Ольги Мак. Проблеми сучасного літературознавства. Вип. 29. Одеса: «Астропринт», 2019.  С. 145-156.  
  5. Повість «Сніжинки в хуртовині» Алли Цівчинської: стильова специфіка і поетика.  Science and Education a New Dimension: Filology. VII  (58).  Issue  194. Budapest,  2019. S. 53-56.
  6. Жанрово-стильовіособливостіоповідання «Чічка» М. Кузьмович-Головінської.  Пріоритетнінапрямирозвиткунауки: ХХVІІІМіжнароднанауково-практичнаінтернет-конференція, м. Вінниця, 18 березня 2019 року. Вінниця, 2019. Ч. 4. С. 48-52. (інтернет-сторінка el-conf.com.ua).
  7. Проблема національної ідентичності у жіночій прозі української діаспори.  Наукові  записки Національного університету «Острозька академія». Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 17-18 травня 2019 р. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2019. С. 124-131.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати):
  науково-педагогічне стажування в Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва (Софія, Болгарія)  в період з 15 лютого по 15 квітня 2021 року.
  Нагороди:
  2016 рік - Грамота Хмельницької обласної ради, за відданість обраній професії, заслуги в реалізації завдань національної політики в галузі освіти, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання молодого покоління.
  2020 рік – Грамота ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», за вагомий внесок у розвиток освіти.
  2020 рік - Подяка МОН України, за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді.
  2021 рік – Почесна грамота Хмельницької ОДА

  e-mail: v_kuz@univer.km.ua


    

  Контакти: вул. Проскурівська, корпус № 4
  Телефон: 71-80-86
  Пошта: kafmov@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.