Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003_3-4 (7-8)"

  1)    Кондратьєв Р.І. Філософські категорії загального і особливого та їх використання у правотворчості
  2)    Нагребельний В. П., Шемшученко Г. Ю. Соціальний ефект як мета інвестиційної діяльності: правові питання
  3)    Огірко Р.С. Філософсько-історичні основи виникнення і становлення інституту президентства
  4)    Дмитрієнко Ю.М. Кормчі книги як світові пам'ятки становлення української правової свідомості
  5)    Ярош Д.В. Політика "українізації" 20-х років XX ст.: суть, правова основа і наслідки
  6)    Савчук Н.О. До питання про державний устрій козацької України (середина-II пол. XVII ст.)
  7)    Кравчук М.В. Організаційно-правові засади військового будівництва Західно-Української Народної республіки
  8)    Омельчук І.А. Правосвідомість молоді в сучасних умовах: порівняльний аспект
  9)    Верник О.І. Проблематика меж державної влади в науковій спадщині М.М. Ковалевського
  10)    Подковенко Т.О. Правові засади будівництва Української держави в період гетьманату П. Скоропадського
  11)    Ряшко О.В. Теоретико-філософські засади дотримання законності правоохоронними органами
  12)    Сенюта І.Я. Право на охорону здоров'я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз
  13)    Стефанчук Р.О. Право на психічне здоров'я та юридичні гарантії його реалізації і захисту
  14)    Пунда О.О. Поняття та зміст права на здоров'я
  15)    Русу С.Д. Поняття зобов'язань із відшкодування шкоди
  16)    Канзафарова І. С. До проблеми цивільно-правової відповідальності без вини
  17)    Борщевський І. В. Правове регулювання договорів оренди єдиного майнового комплексу (підприємства)
  18)    Чорна Ж.Л. Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми
  19)    Бикова О.Ю. Умови, які перешкоджають укладенню шлюбу
  20)    Ватрас В. А. Про сутність сімейних правовідносин
  21)    Штефан А.С.Докази і доказування у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації
  22)    Бондаренко Н.Л. Процесуальна мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду
  23)    Трач О.М. Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції
  24)    Петренко О. Б. Цивільно-правові способи захисту прав на знаки для товарів та послуг
  25)    Винар Л. В. Правоздатність юридичних осіб, заснованих державою
  26)    Журик Ю.В. Проблеми законодавчої регламентації повноважень антимонопольних органів України
  27)    Грицишина Л.В. Юридичні гарантії права на працю та їх значення в умовах ринкової економіки
  28)    Ковальський Д.В. Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб
  29)    Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин
  30)    Яременко О. І. Правовий режим інформації про особу в умовах становлення в Україні інформаційного суспільства
  31)    Сеннікова Ю.В. Окремі аспекти державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ
  32)    Познякова Т.С. Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України
  33)    Токар А. М. До питання класифікації форм управління
  34)    Ващук О.М. Визначення та класифікація функцій громадських організацій України
  35)    Биргеу М., Флоря В. Поняття, мета і види покарань в новому Кримінальному кодексі Республіки Молдова
  36)    Кирись Б.О. Громадські роботи як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав
  37)    Омельчук О.М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні
  38)    Бурдін В.М. Арешт як вид кримінального покарання
  39)    Красницький І.В. Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним Кримінальним кодексом України
  40)    Авраменко О.О. Питання кваліфікації умисного вбивства, вчиненого одночасно при перевищенні меж необхідної оборони та у стані сильного душевного хвилювання
  41)    Кобан Ж.І. Кримінально-правовий захист прав людини від службових зловживань в законодавстві окремих зарубіжних країн
  42)    Капліна О.В., Шило О.Г. Проблеми забезпечення права на судовий захист особи, щодо якої порушено кримінальну справу
  43)    Вапнярчук В.В. Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах
  44)    Волкотруб С.Г. Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві
  45)    Гавриш Т.С. До питання щодо організаційно-правових форм міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах
  46)    Гриценко С.О. Нормативний зміст принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу
  47)    Канцір В.С. Проблеми запровадження суду присяжних у національну систему правосуддя
  48)    Мазан В.Б. Поняття і система органів дізнання, їх функціональне призначення та компетенція
  49)    Павлишин А.А. Види вироків та підстави їх постановлення за Кримінально-процесуальним кодексом України
  50)    Сіроткіна М.В. Щодо критеріїв визначення розміру компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України
  51)    Карпов Н.С. Про поняття криміналістичної тактики
  52)    Єзерський Р.Б. Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності
  53)    Когутич І.І. Криміналістичні аспекти усунення протиріч у доказах під час розгляду кримінальної справи у суді
  54)    Кравчук С.Й., Кравчук О.С. Основні проблеми та напрями протидії злочинності в сфері експлуатації електронно-обчислювальних систем
  55)    Саінчин О.С. Особливості приватної методики розкриття убивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин
  56)    Мельничук О.І. Всесвітня культурна і природна спадщина в контексті концепції загальної спадщини
  57)    Притика Ю.Д. Законодавчі перспективи регламентації здійснення третейського розгляду в Україні
  58)    Гаман М.В. До проблеми термінології в законодавстві про інновації
  59)    Олуйко В.М. Організація управління через управлінську ситуацію як прогресивний метод кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування
  60)    Шамрай В.О., Сіцінський А.С. Дослідження професійної компетентності військового керівника у сфері державного управління
  61)    Олуйко В.М., Новак В.В. Поліпшення якості державного управління через реалізацію стратегії реформування системи державної служби
  62)    Стеченко Д.М., Григорович А.В. До питання про адміністративно-територіальний устрій України та його кадрове забезпечення
  63)    Синчак В.П. Натуральна сплата податків у сільському господарстві як одна з форм розрахунків з бюджетом
  64)    Христиановський В.В., Стешенко І.В. Моделювання основних характеристик облігацій на фондовому ринку України
  65)    Шубін О.О. Особливості формування адаптованої моделі стратегічного менеджменту підприємств хімічної промисловості
  66)    Кочетов О.П. Оцінка ефективності розміщення цукрових заводів Подільського регіону
  67)    Кучер В. В. Роль маркетингу в підвищенні ефективності виробничо-збутової діяльності переробних підприємств АПК
  68)    Кучер О.В. Інформаційно-консультаційні послуги як складова ринкової інфраструктури
  69)    Горбунова О.О. Методи формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення
  70)    Тельнов А.С., Решміділова С.Л. Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій
  71)    Виговська Т.В. Медико-екологічні аспекти депопулізації в Україні та на Хмельниччині (закінчення)
  72)    Стеченко Д.М., Петренко Л.М. Актуальність підготовки фахівців для ринків готельно-туристського бізнесу
  73)    Чмир О.С. Перспективи подальшого розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР)
  74)    Шнурова О.Г., Гладун А.Ю. Психологічні та етичні норми і принципи ділового спілкування
  75)    Домбровський С.Ф. Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області)
  76)    Бондаренко Н.Л. Молодь у юридичній науці
  77)    ПЕРСОНАЛІї № 3-4 (7-8)
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.