Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Істинна рівність громадян полягає в тому, щоб всі вони однаково були підпорядковані законам (Даламбер) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003_2 (6)"

  1)    Грищук О.В. До проблеми обмеження права на свободу вираження поглядів
  2)    Омельчук І.А. Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді
  3)    Гловацький І.Ю. Роль колегії оборонців в організації правового захисту політичних в'язнів у політичних судових процесах у східній Галичині (1918—1926 рр.)
  4)    Гірняк В.О. Принцип матеріально - фінансової самостійності місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку комунальної власності
  5)    Гірняк М.В. Про деякі сучасні проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
  6)    Стефанчук Р.О., Зелінський А.М. Право на здоров'я як особисте немайнове право фізичних осіб
  7)    Білоусов Ю.В., Нагнибіда В.І. Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі
  8)    Русу С.Д., Стефанчук М.О. Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у Цивільному кодексі України
  9)    Пунда О.О. Право на життя
  10)    Ватрас В.А. До питання про поняття суб'єкта сімейних правовідносин
  11)    Андрійцьо В.Д. Примусове виконання обов'язку в натурі в зобов'язаннях з виконання робіт та надання послуг
  12)    Кашковський К.В. Щодо правової природи поняття про розрахунки за зобов'язаннями шляхом зарахування взаємних грошових вимог
  13)    Чорна Ж.Л. Право неповнолітніх на житло
  14)    Трач О.М. Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти
  15)    Сасунов В.В. Основні етапи розвитку законодавства України в сфері регулювання договірних відносин з декларування товарів
  16)    Костяшкін І.О. До питання про об'єктний склад права загального землекористування громадян
  17)    Познякова Т.С. Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект
  18)    Омельчук О.М. Кримінально-правова характеристика суб'єкта злочину, передбаченого статтею 304 Кримінального кодексу України
  19)    Іванюк Т.І. Обставини, що пом'якшують покарання: характерні ознаки
  20)    Виговський Д.Л. Проблеми визначення поняття "кримінальна субкультура" в сучасній кримінології
  21)    Скулиш Є.Д. Загальнодержавна система протидії організованій злочинності: проблеми формування та функціонування
  22)    Іщенко А.В. Теоретичні проблеми криміналістики в дисертаційних дослідженнях в Україні
  23)    Когутич І.І. Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування
  24)    Гавриш Т.С. Проблеми сучасної правової регламентації інституту видачі осіб, які вчинили злочини
  25)    Дроздов О.М. До проблеми роз'яснень Пленуму Верховного Суду України як джерела кримінально-процесуального права
  26)    Марчук Р.П. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація
  27)    Притика Ю.Д. Генеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції
  28)    Білоусов Ю.В., Волкотруб С.Г. Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства
  29)    Олуйко В.М. Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні
  30)    Нижник Н.Р. Державна регіональна політика в Україні
  31)    Денищик О.І. Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти)
  32)    Анисимова О.Н. Административная реформа как катализатор инвестиционного процесса
  33)    Шеремет Т.Г. Комп'ютерні технології в організаційно-економічному механізмі управлінського консультування
  34)    Надрага В.І. Регіональне правове поле та управління в державних установах
  35)    Галушкіна Т.П., Качаровська Л.М. Екологічна політика як складова державної регіональної політики
  36)    Гаман М.В. Проблеми інноваційної діяльності на регіональному рівні в Україні
  37)    Дорофиенко В.В., Братковский М.Л. Механизмы государственного управления гражданским согласием в регионе
  38)    Дергачова В.В. Концептуальні засади сталого розвитку як передумова соціально-економічного розвитку регіонів України
  39)    Смішко Л.В. Кадровий потенціал місцевого самоврядування: регіональний аспект
  40)    Стеченко Д.М. Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами
  41)    Синкова О.М. Про правові аспекти забезпечення прозорості у системі державного регулювання економіки
  42)    Синчак В.П. Податкові відносини сільгоспвиробників з місцевими бюджетами в аспекті фіксованого сільськогосподарського податку
  43)    Навроцький С.А. Взаємодія страхових компаній і банків
  44)    Стрельбіцький П.А. Товариства взаємного страхування: зародження, розвиток, становлення
  45)    Рудь В.А. Механізм оподаткування аграрних підприємств
  46)    Арзянцева Д.А. Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров'я та медичного страхування
  47)    Нижник В.М. Шляхи зниження трудомісткості продукції у системі економії витрат виробництва
  48)    Романова В.В. Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили
  49)    Андрющенко Е.А. Кластерная модель экономики предприятий на региональном уровне
  50)    Дидченко О.И. О необходимости развития малого бизнеса в научной сфере Украины
  51)    Захаркевич Н.П. Проблеми розвитку цукрової промисловості регіону
  52)    Виговська Т.В. Медико-екологічні аспекти депопуляції в Україні та на Хмельниччині
  53)    Пила В.І. Структурні зміни в економіці та проблеми соціально-економічного розвитку регіонів
  54)    Щепанський Е.В. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
  55)    Виговський Л.А., Волкотруб С.Г. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти
  56)    Романова В.А., Синчак В.П. Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.