Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Перо в суді, що сокира в лісі (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002_2"

  1)    Харитонова О.І. Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання
  2)    Дзера О.В. Поняття цивільного права та його місце в системі права україни
  3)    Шевченко Я.М. Актуальні проблеми застосування цивільного права в умовах сучасних суспільних відносин
  4)    Харитонов Є.О. Новий цивільний кодекс україни як кодекс "пасіонарного" типу
  5)    Кучеренко І.М. Види підприємницьких юридичних осіб за новими цивільним та господарським кодексами
  6)    Підопригора О.А. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в україні
  7)    Луць В.В. Теоретичні проблеми договірного права в контексті нового цивільного кодексу україни
  8)    Саніахметова Н.О. Поняття та класифікація підприємницьких договорів
  9)    Коссак В.М. Співвідношення категорій "розірвання" та "припинення" договірних зобов'язань
  10)    Трутень В.В. Філософічні пролегомени до постпандектистики
  11)    Стефанчук Р.О. До питання третьої кодифікації приватного законодавства в україні
  12)    Паліюк В.П. Щодо справедливості, добросовісності та розумності в чинному законодавстві україни
  13)    Севрюкова І.Ф. Проблеми правового регулювання майнових та житлових прав дитини у сучасному законодавстві україни
  14)    Хеда С.М. Поняття та обсяг цивільної правосуб'єктності іноземних юридичних осіб за законодавством україни
  15)    Коломіець О.О. Визнання громадянина-підприємця банкрутом
  16)    Вінник О.М. Господарське товариство однієї особи
  17)    Мельник С.Б. Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в україні
  18)    Дорошенко Л.М. Правове регулювання припинення суб'єкта господарської діяльності
  19)    Архіпова О.В. Припинення юридичної особи й права, що випливають з її участі в інших підприємствах
  20)    Щербакова Н.В. Поняття реорганізації як способу припинення підприємств, його відмінність від ліквідації
  21)    Первомайський О.О. Окремі питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах
  22)    Новохатська Я.В. Об'єкти майнових правовідносин подружжя (порівняльно-правовий аспект)
  23)    Белоцерковець О.В. Готівкові та "безготівкові гроші": цивільно-правові аспекти
  24)    Хатнюк Н.С. Правова природа оспорюваних правочинів
  25)    Бринцев О.В. Визнання права як спосіб захисту права
  26)    Кравченко К.В. Правові аспекти компенсації моральної (немайнової) шкод
  27)    Стефанчук М.О. Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи
  28)    Гурська Т.Д. Право жінок на охорону репродуктивного здоров'я
  29)    Ватрас В.А. До питання про право на сімейну таємницю
  30)    Пікінер К.В. Свобода на пересування та вибір місця проживання як суб'єктивне цивільне право громадян
  31)    Музика Л.А. Територіальна громада як суб'єкт права комунальної власності
  32)    Морозова С.Є. Деякі питання передачі до комунальної власності житлового фонду приватизованих підприємств
  33)    Яворська О.С. Право власності юридичних осіб
  34)    Гуньковський С.Л. Актуальні проблеми існування колективної власності в україні
  35)    Домбровський С.Ф. Обмеження права власності на землі сільськогосподарського призначення за законодавством україни
  36)    Бобрик В.І. Право власності на персональні дані
  37)    Демченко Т.С. Право власності на товарний знак
  38)    Демченко Т.С. Право власності на товарний знак
  39)    Михайленко О.О. Суперфіціарне право: історія, сучасність, перспективи
  40)    Чурпіта Г.В. Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва
  41)    Благодір С.А. Охорона авторського і суміжних прав в інформаційній мережі штернет
  42)    Назарова Ю.Є. Проблеми актуалізації властивостей об'єктів промислової власності в цілях здійснення корпоративної трансакції
  43)    Бондарев Е.М. Історичні аспекти походження терміну найменування місця походження товару
  44)    Отраднова О.О. Деякі проблемні питання неустойки в цивільному праві
  45)    Гелевей О.І. Зміст неустойки в новому цк україни
  46)    Нижний С.В. До питання про правову природу застави
  47)    Герц А.А. Майновий комплекс підприємсва як предмет застави
  48)    Дякович М.М. Застава товарів в обороті або переробці
  49)    Туйськ І.І. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
  50)    Якубівський І.Є. Окремі питання здійснення фінансового лізингу банками
  51)    Грищенко О.В. Правове регулювання договору майнового страхування у новому цивільному законодавстві україни
  52)    Орловський О.Я. Договірний характер відносин у сфері недержавного пенсійного страхування
  53)    Григоровська-Якубівська Л.В. Процедура передачі векселя при його оплаті
  54)    Безклубий І.А. Окремі аспекти правового регулювання вексельного кредиту
  55)    Лепех С.М. Уступка вимоги і перевід боргу в кредитних зобов
  56)    Кот О.О. Договір факторингу як механізм уступки прав вимоги кредитора
  57)    Близнюк О.С. Правова природа договору банківського рахунку
  58)    Тульчевська Н.В. Внесення змін до договору депозитного рахунку
  59)    Ченцов В.Г. Договір як підстава виникнення правовідносин в сфері надання санаторно-курортних послуг
  60)    Беляева А.П. Свобода укладення зовнішньоекономічного контракту за законодавством україни
  61)    Сорочинський Ю.В. Інноваційна діяльність як правова категорія
  62)    Чабан О.М. Договори (контракти) про виробничу кооперацію
  63)    Ігнатенко В.М. Місце і структура інституту позадоговірних зобов
  64)    Єрьоменко Г.В. Порівняльна характеристика деліктів з інститутом набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (безпідставне збагачення) та іншими зобов
  65)    Фролов М.О. Ідентифікація джерел підвищеної небезпеки: деякі аспекти міждисциплінарної деліктології
  66)    Боровська І.А. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров'я довкілля
  67)    Берестова І.Е. Суб
  68)    Рабовська С.Я. Деякі питання регулювання спадкових відносин
  69)    Заіка Ю.О. Законодавчі проблеми спадкового права
  70)    Васильченко В.В. Взаємозв'язок кола об'єктів спадкового наступництва з реформами суспільних відносин
  71)    Тищенко В.Г. Застосування іноземного права в міжнародному приватному праві: деякі аспекти проблеми
  72)    Майданик Р.А. Поняття та механізм довірчих правовідносин з іноземним елементом
  73)    Михайлів М.О. Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги
  74)    Білоусов Ю.В. Розвиток процесуального законодавства україни стосовно захисту прав громадян у публічній сфері
  75)    Притика Ю.Д. Правові засади формування і функціонування третейських судів в україні
  76)    Підлубна О.В. Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення
  77)    Петренко О.Б. Специфіка правовідносин, що виникають в сфері захисту суб
  78)    Дрейзіна Д.В. Деякі питання участі адвоката у цивільному процесі
  79)    Кондрат
  80)    Пунда О.О. Документи - джерело доказів у сучасному цивільному процесуальному законодавстві україни
  81)    Чабан С.С. Поняття та завдання виконавчого провадження
  82)    Хотинська О.З. Деякі проблеми виконавчого провадження
  83)    Цікало В.І. Сфера застосування давності примусового виконання добровільно невиконаного обов
  84)    Богатир В.В. Можливість перевірки іноземного права в міжнародному комерційному арбітражі
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.