Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... У конституції всяка влада, не викликана життєвою необхідністю, зрештою неминуче стає небезпечною (Ферран) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес"

  1)    О. Батюк. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ОБВИНУВАЧУЄТЬСЯ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
  2)    С. Бичкова. ПОСТАНОВКА ПИТАНЬ ЕКСПЕРТУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ
  3)    Ю. Білоусов. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
  4)    Е. Богданов. ПРАВОСУДИЕ КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
  5)    С. Боднар. ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЯК СУБ'ЄКТИВНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
  6)    Н. Бондаренко. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, В ДЕНЬ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
  7)    І. Василик. ВЕРСІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
  8)    В. Ватрас. ПЕРЕДЧАСНЕ РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИНУ ОСОБИ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
  9)    С. Волкотруб. ІМУНІТЕТ ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  10)    С. Громыко. ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЬІ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН
  11)    В. Гурін. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
  12)    О. Зайка. НЕКОТОРЬІЕ ПРОБЛЕМНЬІЕ ВОПРОСЫ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЬІЕ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
  13)    Т. Іванюк. ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  14)    А. Калиш. АРБИТРАЖ - ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРА
  15)    Т. Каткова. ПРИНЦИП ТАЙНЬІ ПЕРЕПИСКИ, ТЕЛЕФОННЬІХ ПЕРЕГОВОРОВ И ИНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
  16)    Г. Крайник. ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОДІЯННЯ ПРИ ЗАТРИМАННІ СМЕРТІ ОСОБІ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН
  17)    В. Крижанівський. ТЛУМАЧЕННЯ СУМНІВІВ НА КОРИСТЬ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНІ ТА США
  18)    Р. Куйбіда. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
  19)    Т. Лесюк. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ, ВИКРИТТЯ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ЧИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
  20)    Р. Марчук. ЕКСПЕРТ В КРИМІНАЛІСТИЦІ ТА ІНШИХ СФЕРАХ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  21)    В. Нагнибіда. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАОЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  22)    О. Пунда. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  23)    О. Рисін. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЯК ВАЖЛИВІША КОНСТИТУЦІЙНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
  24)    С. Сівочек. ДЕКІЛЬКА АРГУМЕНТІВ ПРОТИ "ЄДИНОГО" РОЗУМІННЯ ДОКАЗУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  25)    О. Трач. ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА ЗАСІДАННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
  26)    О. Хахуцяк, ЗАХИСТ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  27)    К. Чаплинський. ОСОБЛИВОСТІ ОЧНОЇ СТАВКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЕНІ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.