Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Автореферати науково-педагогічних працівників   
   

  • Анікіна Г.В.
   ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СМЕРТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
   Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Андрушко А.В.
   ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ
   Спеціальність: 12.00.05 – Трудове право та право соціального  забезпечення

  • Арзянцева Д.А.
   НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
   Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

  • Бережний С. Д.
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО З КОРИСЛИВИХ МОТИВІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  • Бернадська Л.В.
   ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
   13.00.07 - теорія і методика виховання

  • Бись О. С.
   ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1990-1997)
   Спеціальність 12.00.11. – міжнародне право

  • Білоусов Ю.В.
   СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА СКАРГАМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ І РІШЕННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВІЙСЬКОВИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ
   Спеціальність 20.02.03  Військове право; військові аспекти міжнародного права

  • Бондаренко-Зелінська Н. Л.
   ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЯК СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес

  • Вальчук О.М.
   РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУМЦІ XI - XV СТОЛІТЬ.
   09.00.11 - релігієзнавство

  • Ватрас В.А.
   СУБ’ЄКТИ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Виговський Д. Л.
   КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА В МЕХАНІЗМІ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
   Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  • Виговський Л.А.
   РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ФУНКЦІОНУЮЧИЙ ФЕНОМЕН
   Спеціальність 09.00.11 - релігієзнавство

  • Волкотруб С. Г.
   ІМУНІТЕТ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

  • Галус О.О.
   ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ
   12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

  • Гаман Т.В.
   ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
   Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

  • Гуменюк О.Г.
   СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ НЕДІЛЬНИХ РЕЛІГІЙНИХ ШКІЛ
   Спеціальність 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи

  • Григорович А.В.
   ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА
   Спеціальність 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

  • Гринько С.Д.
   ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  У ЗОБОВ`ЯЗАННЯХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК  ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
   Спеціальність 20.02.03 Військове право; військові аспекти міжнародного права

  • Гринько С.Д.
   РЕЦЕПЦІЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
   Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Грушкевич Т. В.
   ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ
   12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  • Данилюк О.В.
   ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
   Спеціальність: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

  • Денищик О.І.
   ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
   13.00.07 – теорія і методика виховання

  • Довгань Н.П.
   КОНФЛІКТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
   25.00.01 – теорія та історія державного управління

  • Желіховська Ю. В.
   ОХОРОНА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСОМ
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Журик Ю.В.
   РОЗГЛЯД АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
   Спеціальність 12.00.04 - господарське право

  • Заїкіна В.В.
   АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКТОРІХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
   01.01.02 - Дифференциальные уравнения и математическая физика

  • Захаркевич Н.П.
   ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
   Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

  • Захарчук В.М.
   САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
   ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право

  • Івановська А.М
   ПРАВОВI ОСНОВИ КОНТРОЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
   Спеціальність 20.02.03 Військове право; військові проблеми міжнародного права

  • Іванюк Т. І.
   ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
   Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  • Качаровська Л.М.
   СУЛЬФИДНЫЕ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ РУДЫ ИОКО-ДОВЫРЕНСКОГО РАССЛОЕННОГО ПЛУТОНА
   Специальность 04.00.14 - Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений

  • Кеменяш Р.Ю.
   КОНСТИТУЦІЙНА ЕКОНОМІКА ЯК МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ТА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
   Спеціальність: 12.00.02 –  конституційне право; муніципальне право

  • Кіндзерський С.А.
   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
   Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

  • Крушинський С. А.
   ПОДАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  • Ковальчук В. В.
   МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
   Спеціальність 08.06.01   економіка, організація і управлін-ня підприємствами

  • Ковтун І.Б.
   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
   Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

  • Когут О.В.
   ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ  У СПРАВАХ ПРО НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ
   Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  • Корюгін А.В,
   НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
   Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

  • Костяшкін І.О.
   ПРАВО ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН
   Спеціальність: 12. 00. 06. - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

  • Кулинич Р.О.
   СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ
   Спеціальність: 08.00.10 – Статистика

  • Куліш Н.Ф.
   СУЧАСНИЙ ВІРУЮЧИЙ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ (ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ) ТА МІЖЦЕРКОВНИХ, МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
   Спеціальність 09.00.11. – релігієзнавство

  • Литвиненко І.Л
   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
   Спеціальність 12.00.02-конституційне право

  • Лозінська С.В.
   ІНСТИТУТ ПОЧЕСНИХ КОНСУЛІВ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право

  • Лучковська С. І.
   ПРАВОВІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ.
   Спеціальність 12.00.07. – адміністративне право і процес;
   фінансове право; інформаційне право

  • Макухіна М.В.
   КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ
   Спеціальність 20.02.03 - Військове право; військові аспекти міжнародного права

  • Меланчук А.В.
   АДВОКАТУРА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ І СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
   Спеціальність12.00.10 − судоустрій; прокуратура та адвокатура

  • Михайлова І.Ю.
   ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ВІКОМ У СОЛІДАРНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
   Спеціальність: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

  • Місінкевич А.Л.
   ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
   Спеціальність: 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

  • Місінкевич Л.Л.
   ПРОЦЕСИ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
   У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
   Спеціальність: 07.00.01 – історія України

  • Місінкевич Л.Л.
   ПРОЦЕСИ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
   Спеціальність 07.00.01 - Історія України

  • Місінкевич Л.Л.
   НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ПОДІЛЛЯ В 20 - 30-Х PP. XX СТОЛІТТЯ
   Спеціальність 07.00.01 - Історія України

  • Монастирський Д. А.
   CТАБІЛЬНІСТЬ ЗАКОНУ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  • Музика-Стефанчук О. А.
   ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
   Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  • Музика-Стефанчук О. А.
   ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  • Нагнибіда В.І.
   РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Нагорна О.І.
   ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
   (на матеріалі британського варіанту англійської мови)
   Спеціальність 10.02.04 ¬– германські мови

  • Налуцишин В. В.
   КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ХУЛІГАНСТВО (СТ. 296 КК УКРАЇНИ)
   Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  • Нижний С.В.
   ЗАСТАВА МАЙНОВИХ ПРАВ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і  цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право

  • Нижний А.В.
   ФОРМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ ЇЇ НЕДОТРИМАННЯ
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;  сімейне право; міжнародне приватне право

  • Носік В.В.
   ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
   Спеціальність: 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

  • Олуйко В. М.
   КАДРОВІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
   Спеціальність 25.00.03 – державна служба

  • Олуйко В. М.
   ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В РЕГІОНІ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ
   Спеціальність 25.00.04 – регіональне управління

  • Омельчук О. М.
   Контрабанда за кримінальним правом України
   Спеціальність 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  • Омельчук О. М.
   Поведінка людини: філософсько-правовий вимір.
   Спеціальність 12.00.12. – філософія права

  • Очеретянко С.І.
   НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ
   Спеціальність 07.00.01 – історія України

  • Підлісна Т.В.
   ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
   Спеціальність 25.00.03 – державна служба

  • Плисюк Н. М.
   УМИСНЕ ВБИВСТВО ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ АБО У РАЗІ ПЕРЕВИЩЕННЯ ЗАХОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
   Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  • Посикалюк О. О.
   ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В РОМАНСЬКІЙ, ГЕРМАНСЬКІЙ, АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ СИСТЕМАХ ПРИВАТНОГО ПРАВА
   Спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес;
   сімейне право; міжнародне приватне право

  • Пунда А.В.
   МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
   Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління

  • Пунда О. О.
   Використання даних, одержаних в результаті  застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі
   Спеціальність 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

  • Рєзнікова В.В.
   ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право

  • Рижа Т.В.
   МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
   У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
   Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  • Рижук І.В.
   КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТАРІЇВ: ПОРІВНЯЛЬНО-АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.
   Спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніціпальне право

  • Рогожа В.Г.
   ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ
   Спеціальність 10.02.01 – українська мова

  • Савицький В.Т.
   ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
   Спеціальність : 25.00.02 – механізми державного управління

  • Савчук Н. О.
   ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ Ю.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
   Спеціальність 07.00.01 - історія України

  • Самбір О.Є
   СУБРОГАЦІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
   Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Синчак В.П.
   СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА
   08.00.08. – гроші, фінанси і кредит

  • Ситницька О. А.
   ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ТА ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

  • Стефанчук М.О.
   МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Стефанчук Р.О.
   ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
   Спеціальність 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Сторожук І.П.
   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ
   Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


  • Терещенко Т.В.
   НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
   Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

  • Тітова Н.В.
   УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХВІДНОСИН У ПРИКОРДОННОМУ РЕГІОНІ УРСР (1920-1930–ті роки)
   07.00.01. – історія України

  • Трач О. М.
   ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ СУДОМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
   Спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес

  • Туровець Ю.М.
   ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  • Федорчук О. С.
   ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
   Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти

  • ЦИЦ С. В.
   ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
   Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

  • Хмелевська Н. В.
   ТЕОРЕТИЧНІ Й НОРМАТИВНО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ В УКРАЇНІ
   Спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура

  • Чайковська І.І.
   МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
   Спеціальність 8.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  • Черняк О.Ю.
   ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧА У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
   Спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Чмир О.С.
   МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ
   Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

  • Чорна Ж.Л.
   ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  • Чудик-Білоусова Н.І.
   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
   Спеціальність 12.00.07 – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  • Шевчук І.В.
   МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
   Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління

  • Щепанський Е.В.
   НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
   Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

  • Якимчук С.О.
   ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ЧАСТИНА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
   Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право   і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
  •   
  • Ярін  В.  М.
   ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ  ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ В ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬКАХ УКРАЇНИ
   Спеціальність 20.02.03 Військове право; військові аспекти міжнародного права


   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.