Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Порядність - це здатність чинити свідомо і справедливо там, де не передбачена дія закону (Арістотель) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Пресцентр університету   
   

  Міжнародний управлінський форум «Управління сьогодні та завтра» запрошує...

  Шановні колеги!

     Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному управлінському форумі «Управління сьогодні та завтра», який відбудеться 15-16 травня 2008 року в Хмельницькому університеті управління та права. Під час роботи форуму передбачається обговорення актуальних проблем державного управління та державної служби, діяльності інститутів державної влади і місцевого самоврядування, а також формування та реалізації державної соціально-економічної політики.
  У форумі передбачається участь народних депутатів України, представників Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, органів державної влади та місцевого самоврядування, вітчизняних та зарубіжних вчених.

  Інформаційний лист

  Основні тематичні напрями:


  СЕКЦІЯ 1: “СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ”

  1.   Проблеми і тенденції державотворення та розвитку державного управління.
  2.   Державна влада та державне управління в різних соціальних системах.
  3.   Суб’єкти та об’єкти державного управління в умовах реформ.
  4.   Центральні та місцеві органи державної влади: стан та реформування.
  5.   Стратегії реформування державного управління в Україні.
  6.   Кадрове забезпечення державного управління.
  7.   Інформаційне забезпечення державного управління.

  СЕКЦІЯ 2: “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”

  1.   Державна служба – важливий інститут державної влади.
  2.   Реформування державної служби.
  3.   Управління системою державної служби та правове регулювання службою в органах місцевого самоврядування.
  4.   Ефективність державної служби.
  5.   Адаптація державної служби до Європейських стандартів.

  СЕКЦІЯ 3: “ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ”
  1.   Управління комунальною власністю територіальних громад.
  2.   Актуальні проблеми адміністративно-територіальної реформи.
  3.   Напрями розвитку місцевого самоврядування.
  4.   Науково-теоретичні засади здійснення повноважень місцевого самоврядування.
  5.   Бюджетно-фінансова діяльність органів місцевого самоврядування.
  6.   Проблеми взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування.
  7.   Міжнародні зв’язки і стандарти в системі місцевого самоврядування України.

  СЕКЦІЯ 4: “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ”
  1.   Податкове регулювання підприємницької діяльності.
  2.   Фінансово-кредитний механізм у виробничій та невиробничій сфері.
  3.   Фінансове забезпечення державного управління.
  4.   Фінансові важелі регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва.
  5.   Фінансові проблеми соціальної політики держави.

  СЕКЦІЯ 5: “УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ”

  1.   Соціально-економічні та управлінські аспекти розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції.
  2.   Актуальні проблеми регіональної економіки та управління.
  3.   Інфраструктурне забезпечення комплексного розвитку територій.
  4.   Проблеми розвитку інвестиційно-інноваційних процесів.
  5.   Транскордонне та міжтериторіальне співробітництво, інтеграційні зв’язки та їх регіональний вимір.
  6.   Відтворення та використання ресурсного потенціалу регіону.
  7.   Прогнозування та програмування розвитку соціально-економічних процесів і систем.

     На форум запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, керівники і спеціалісти підприємств, установ, організацій, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи, чия діяльність має відношення до тематики форуму.
  Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.
  Форум відбудеться 15.05.2008 – 16.05.2008.
  Початок роботи 15.05.2008 о 10.00.
  До початку роботи форуму планується випуск збірника тез доповідей, а також проекту рекомендацій за підсумками Міжнародного управлінського форуму щодо удосконалення державного управління та регулювання розвитку національної економіки.

     Для участі у форумі необхідно до 25 березня 2008 року надіслати на адресу Організаційного комітету (29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, буд. 8, Хмельницький університет управління та права, Науково-дослідна частина, з поміткою «на управлінський форум») або на одну із електронних адрес: forum2008_huup@mail.ru; forum2008@hirup.km.ua:
  - заявку на участь у форумі (форма заявки додається);
  - тези доповіді та їх електронний варіант (вимоги до змісту та оформлення додаються);
  - рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня або вченого звання);
  - пропозиції до проекту рекомендацій за підсумками форуму.

     Вимоги до оформлення матеріалів.
  Тези доповіді повинні бути актуальними, відповідати темі форуму та містити глибоке наукове дослідження, грамотно написаними та акуратно оформленими. Тези подаються у двох примірниках, видрукуваних на одному боці білого аркуша паперу, та у комп’ютерному варіанті. Обсяг — до 5 сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація — книжкова, поля — 20 мм; гарнітура — Times New Roman, кегель — 14, міжрядковий інтервал — 1,5, стиль — Normal. Матеріали оформляються робочими мовами форуму.
     
     При оформленні тез інформація подається у такій послідовності:
  1.   Перший рядок — прізвище, ім’я та по батькові (повністю).
  2.   Другий — місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання.
  3.   Третій — назва доповіді.
  4.   Далі розміщується текст доповіді із абзацним відступом 1,25 см.
  5.   Ключова термінологія та основні положення тез по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.
  6.   Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках — [2, с.56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге — номер сторінки.
  7.   Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29.05.2007 р. № 342).
  При оформленні комп’ютерного варіанта тези подаються на дискеті 3,5 дюйма або на СD-диску в форматі RTF або DOC для Microsoft Office Word 2003 чи нижче. При цьому слід мати на увазі:

  -   в електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів, а також макросів;
  -   ілюстрації, малюнки, фотокартки скануються з дозволяючою здатністю 300 точок на дюйм

  (масштаб 1:1, а при зменшенні масштабу пропорційно збільшується дозволяюча здатність), зберігаються у файлі формату TIF чи JPG.

     Тези не рецензуються і авторам не повертаються.

     Для відшкодування витрат на організацію наукового заходу та публікацію матеріалів учасникам форуму необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 80 грн. на рахунок Хмельницького університету управління та права: Р/р 35426001003979 в ГУДКУ у Хмельницькій області МФО 815013, ЄДРПОУ 14163438, ІПН 141634322253, номер свідоцтва 31832683, зазначивши у платіжному дорученні або у квитанції банку призначення платежу: “Організаційний внесок на участь у форумі”. Копію квитанції про сплату коштів необхідно надіслати разом із текстом тез або факсом.

     Під час роботи форуму учасники можуть подати статті для їх публікації у часопису Хмельницького університету управління та права “Університетські наукові записки” (фахове видання з державного управління, економічних та юридичних наук). Інформація щодо оформлення статей розміщена на сайті університету за адресою: http://www.univer.km.ua/vymogy.php

     Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на форумі (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або коштом сторони, що їх відряджає.

  КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ


  29000, Україна, м. Хмельницький,
  вул. Театральна, буд. 8
  Науково-дослідна частина
  Хмельницький університет управління та права
  тел./факс: (0382) 71-80-80 (Стефанчук Руслан Олексійович, Стефанчук Микола Олексійович, Арзянцева Дар’я Андріївна)
  тел. роб.(0382) 71-75-80, (Арзянцева Дар’я Андріївна).
  Ел. адреси: forum2008_huup@mail.ru або forum2008@hirup.km.ua
  Web-сторінка: www.univer.km.ua

     Щиро сподіваємось, що наше партнерство буде плідним та корисним, а Ваш практичний досвід допоможе створити справжню наукову атмосферу форуму.

   
     Новини 
   
 •  
 • Щомісячна онлайн-зустріч студентів з адміністрацією університету
 •  
 • Перша просвітницька акція до Міжнародного дня інтелектуальної власності
 •  
 • Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
 •  
 • ЗАПОЧАТКОВАНО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ «СЛУЖБА ВОЛОНТЕРІВ У СУДАХ»
 •  
 • Просвітницькі заходи до Міжнародного дня інтелектуальної власності
 •  
 • Акредитована освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»
 •  
 • Міжнародна науково-практична конференція «Засади функціонування кримінальної юстиції»
 •  
 • Відбувся фінал Регіонального конкурсу есе (творчих робіт) «Розвиток туризму в умовах пандемії: виклики та перспективи».
 •  
 • Знайомство з Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова!
 •  
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів за міжнародної участі «Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects».
 •  
 • Проаналізували сучасний стан вищої освіти! У Хмельницькому університеті управління та права відбувся круглий стіл на тему: «Вища освіта в Україні: сьогодення та виклики майбутнього»
 •  
 • НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ШУКАЮТЬ ВОЛОНТЕРІВ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
 •  
 • Відбувся Регіональний круглий стіл з міжнародною участю на тему «Актуальні проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах: досвід Польщі» (10 березня 2021 року)
 •  
 • Запрошуємо до участі у роботі круглого столу на тему «Актуальні проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах: досвід Польщі»
 •  
 • Шановні чарівні жінки!

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.