Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Уряд засновано не для користі можновладців, а заради благополуччя підданих (Буаст) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Пресцентр університету   
   

  Аспірантура за спеціальностями: 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право Докторантура за спеціальністю: 281 Публічне управління та адміністрування (за науковими спеціалізаціями: 2

  Шановні колеги!
  Хмельницький університет управління та права оголошує у 2018 р. прийом до аспірантури та докторантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання за спеціальностями: 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право та доктора наук за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (за науковими спеціалізаціями: 25.00.02 - механізми державного управління, 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку).
  До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.
  Програма підготовки передбачає:
  1.   навчання за індивідуальними планами;
  2.   висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій;
  3.   використання наукової бази університету;
  4.   забезпечення науковою та навчально-методичною літературою;
  5.   публікацію наукових досліджень у часописі Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».

  Документи, необхідні для вступу в аспірантуру
  Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна , заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити, а також наукового керівника.
  До заяви подаються такі документи:
  1.   Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);
  2.   Копія довідки про ідентифікаційний код;
  3.   Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання);
  4.   Особовий листок з обліку кадрів, 2 кольорові фотокартки (розміром 3 х 4 см);
  5.   Наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
  6.   Автобіографія;
  7.   Копія  трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи*;
  8.   Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми)*;
  9.   Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу)*;
  10.   Посвідчення про складені кандидатські іспити*.
  * за наявності.
  Заяву в паперовій формі; паспорт; військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього вступник подає особисто до приймальної комісії.

  Документи, необхідні для вступу до докторантури:
  1.Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);
  2. Заява на ім’я ректора;
  3. Копія диплому кандидата наук;
  4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу, із згодою бути науковим консультантом в разі  його вступу до докторантури.
  Умови та строки вступу до аспірантури та докторантури
  Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької) в обсязі програм вищих навчальних закладів. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних іспитів та їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. Право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою університету, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.
  Підготовку в аспірантурі та докторантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.  Підготовка в аспірантурі до  4-х  років, в докторантурі до 2-х років.  Контактні дані:
  29000, Україна, м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, буд. 8
  •   +38 (0382) 71-80-80, +380966005337,
  •   +38 (0382) 71-75-93
  •   info@univer.km.ua
  •   www.univer.km.ua    29000, Ukraine, Khmelnytskyi,
  Heroyiv Maydanu Str., 8
  •   +38 (0382) 71-80-80, +380966005337,
  •   +38 (0382) 71-75-93
  •   info@univer.km.ua
  •   www.univer.km.ua
  *Вартість навчання для вступників 2018 року може бути скоригована в межах індексу інфляції за 2017 рік.
   
     Новини 
   
 •  
 • Щомісячна онлайн-зустріч студентів з адміністрацією університету
 •  
 • Перша просвітницька акція до Міжнародного дня інтелектуальної власності
 •  
 • Щорічна звітна наукова конференція здобувачів вищої освіти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
 •  
 • ЗАПОЧАТКОВАНО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ «СЛУЖБА ВОЛОНТЕРІВ У СУДАХ»
 •  
 • Просвітницькі заходи до Міжнародного дня інтелектуальної власності
 •  
 • Акредитована освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування»
 •  
 • Міжнародна науково-практична конференція «Засади функціонування кримінальної юстиції»
 •  
 • Відбувся фінал Регіонального конкурсу есе (творчих робіт) «Розвиток туризму в умовах пандемії: виклики та перспективи».
 •  
 • Знайомство з Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова!
 •  
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів та аспірантів за міжнародної участі «Foreign Languages in Use: Academic and Professional Aspects».
 •  
 • Проаналізували сучасний стан вищої освіти! У Хмельницькому університеті управління та права відбувся круглий стіл на тему: «Вища освіта в Україні: сьогодення та виклики майбутнього»
 •  
 • НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ШУКАЮТЬ ВОЛОНТЕРІВ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
 •  
 • Відбувся Регіональний круглий стіл з міжнародною участю на тему «Актуальні проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах: досвід Польщі» (10 березня 2021 року)
 •  
 • Запрошуємо до участі у роботі круглого столу на тему «Актуальні проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах: досвід Польщі»
 •  
 • Шановні чарівні жінки!

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.