Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Закони назад не пишуться (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Наукові конференції   
   
  Міжнародна науково-практична конференція - Дев’яті осінні юридичні читання

  Термін проведення: 2010-11-12 - 2010-11-13

  Дедлайн: 2010-10-23

  Шановні колеги !


  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Дев’яті осінні юридичні читання”, яка відбудеться 12-13 листопада 2010 року у Хмельницькому університеті управління та права. На даному науковому заході планується присутність кращих представників молодіжної наукової еліти з провідних вищих навчальних закладів України, країн СНД та дальнього зарубіжжя.

  Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Теорія держави та права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права.
  2. Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право.
  3. Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право.
  4. Цивільний, господарський та адміністративний процес.
  5. Трудове право та право соціального забезпечення.
  6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
  7. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
  8. Кримінальний процес та  криміналістика. Судова експертиза.
  9. Міжнародне право. Порівняльне правознавство.

  Робоча мова: українська, російська, англійська.

  Для участі в конференції Вам необхідно до 15 жовтня 2010 року на сайті Хмельницького університету управління та права www.univer.km.ua заповнити електронну реєстраційну форму, до якої додати тези доповіді та відскановану рецензію наукового керівника, що має бути належним чином засвідчена (для осіб, які не мають ні наукового ступеня, ні вченого звання).

  Завантажити буклет
  Уважаемые коллеги!


  Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Девятые осенние юридические чтения», которая состоится 12-13 ноября 2010 года в Хмельницком университете управления и права. На этом научно мероприятии планируется присутствие лучших представителей научной элиты ведущих высших учебных учреждений Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья.

  Основные тематические направления конференции:

  1. Теория государства и права. История политических и правовых учений. Философия права.
  2. Конституционное право. Административное право. Финансовое право. Информационное право.
  3. Гражданское право. Семейное право. Международное частное право. Коммерческое право.
  4. Гражданский, хозяйственный и административный процесс.
  5. Трудовое право и право социального обеспечения.
  6. Земельное право, аграрное право, экологическое право; природоресурсное право.
  7. Уголовное право и криминология; уголовно-
  исполнительное право.
  8. Уголовный процесс и криминалистика. Судебная экспертиза.
  9. Международное право. Сравнительное правоведение.

  Рабочие языки: украинский, русский, английский.

  Для участия в конференции Вам необходимо до 15 октября 2010 года на сайте Хмельницкого университета управления и права http://www.univer.km.ua заполнить электронную регистрационную форму, к которой прикрепить тезисы доклада и должным образом заверенную рецензию научного руководителя (для участников без научной степени или ученого звания).

  Скачать буклет
  Dear colleagues!


  We invite you to participate in the International theoretical and practical conference of young researchers “9th Autumn Legal Readings”, which will take place on the 12-13th November, 2010 in Khmelnytskyi University of Management and Law. The best representatives of the young scientists and youth scientific elite of the leading universities are expected to participate in the conference.

  The conference sections:

  1.   The theory of government and law. History of political and legal doctrines. Legal philosophy.
  2.   Constitutional law. Administrative law. Finance law. Information law.
  3.   Civil law. Family law. International private law. Law of commerce.
  4.   Civil, economic, administrative legal proceedings.
  5.   Labour and Social law.
  6.   Land, agricultural, ecological law.
  7.   Criminal law and criminology, penal-executive law.
  8.   Criminal proceedings and criminalistics. Forensic examination.
  9.   International law. Comparative law.

  Working languages: Ukrainian, Russian, English.

  In order to participate in the conference, you have to apply at http://univer.km.ua/gb.php until October 15th, 2010. In the form you have to attach the thesis and the review of the scientific adviser (for the participants without a degree.)

  Download booklet
   
     Заходи 
     
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.